Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Assistent/fagarbeider - Follo barne- og ungdomsskole Ski kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ski kommune har 12 skoler

 • 6 barneskoler
 • 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler
 • 2 ungdomskoler
 • 1 spesialskole for elever med sammensatte lærevansker
 • Voksenopplæring

Follo barne- og ungdomsskole er en skole for elever med store og sammensatte lærevansker, og behov for tilrettelagt undervisning. Vi flyttet inn i nye og funksjonelle skolelokaler høsten 2018.
Skolen legger vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter. Skolen bruker digitale verktøy i opplæringen, både PC og I-PAD. Vi bruker ulike AKS-verktøy i kommunikasjon med elevene.
Vi har elever fra alle de 7 Follo-kommunene. Vår skole har elever fra 1. - 10. klasse. Alle elevene har tilbud om SFO. For skoleåret 19/29 har vi 61 elever. Vi er ca. 50 voksne, hvorav 26 er pedagoger, 18-20 er fagarbeidere/assistenter og 2 er miljøterapeuter.

Skolen arbeider etter disse verdiene: Åpenhet, respekt, trygghet og positivitet.

Fra 01.08.2019 har vi ledig 4 faste 100% stillinger som assistent/fagarbeider i skole og SFO.

Arbeidsoppgaver

 • I skolen:
 • praktisk hjelp og tilrettelegging for elever i undervisningen, både inne og ute
 • gjennomføre planlagte aktiviteter
 • bidra til barns sosiale, emosjonelle og intellektuelle utvikling
 • drive selvstendighetstrening (ADL) med elevene
 • veilede i samhandling og lek med andre elever og voksne i løpet av skoledagen
 • delta på møter og i samarbeid med skolens øvrige personale
 • I SFO:
 • legge til rette for barns aktiviteter
 • gjennomføre planlagte aktiviteter
 • delta på turer i skog og mark
 • gi omsorg og ha tilsyn med alle barn i SFO
 • må kunne ha tidligvakter og seinvakter (07.15 - 17.00)
 • bidra til barns sosiale, emosjonelle og intellektuelle utvikling
 • I både skole og SFO:
 • arbeide for best mulig samarbeid mellom hjem og SFO/skole
 • arbeide for best mulig samarbeid mellom SFO og skolen
 • arbeide for best mulig relasjoner mellom ansatte i SFO/skole
 • delta i skolens og SFO sitt utviklingsarbeid og kompetanseheving

Kvalifikasjoner

 • erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov og gjerne ASK-kompetanse
 • erfaring fra arbeid i SFO
 • helst utdanning som barne- og ungdomsarbeider
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • ønskelig med noe datakompetanse da det forventes at man anvender dette i jobbsammenheng

Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlige Egenskaper

 • evne til å bygge gode relasjoner til barn og foresatte
 • gode samarbeidsevner, godt humør og positiv innstilling
 • kreativ og løsningsorientert
 • meget god ordenssans
 • jobber selvstendig og er ansvarsbevisst
 • strukturert, fleksibel, tydelig og handlekraftig
 • en åpen, positiv og trygg voksen
 • personlig egnethet vil tillegges vekt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • en "SKIkkelig" god skole som satser på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter, godt læringsmiljø og god klasseledelse
 • muligheter for kompetanseutvikling
 • stipendordninger
 • gode pensjonsrettigheter
 • Ski kommune har en avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Arbeidstakere tilsettes i skoleverket i Ski kommune med prøvetid på 6 mndr. og etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i statens pensjonskasse.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.
 • For stillinger i barnehage, SFO, skole og fritidsklubber, kreves politiattest ikke eldre enn 3 mndr. (Jf. opplæringsloven § 10 - 9).
 • Kun elektronisk søknad via lenke mottas.

Kontaktinformasjon

Unni Hansen, Rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Ann Katalin Gombos, Undervisningsinspektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Eivind Vangen, Undervisningsinspektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Langhus

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Ski kommune

Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Startdato: 01.08.2019 Antall stillinger: 4 Søknadsfrist: 01.03.2019

For elektronisk søknadsskjema:
Adresse: Ski

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter. Les mer her: http://www.ski.kommune.no/

I prosessen fram mot ny kommune, lyses det ut enkelte stillinger på tvers av begge kommuner.

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

Les mer om Ski kommune

Stillingsbeskrivelse

Ski kommune har 12 skoler

 • 6 barneskoler
 • 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler
 • 2 ungdomskoler
 • 1 spesialskole for elever med sammensatte lærevansker
 • Voksenopplæring

Follo barne- og ungdomsskole er en skole for elever med store og sammensatte lærevansker, og behov for tilrettelagt undervisning. Vi flyttet inn i nye og funksjonelle skolelokaler høsten 2018.
Skolen legger vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter. Skolen bruker digitale verktøy i opplæringen, både PC og I-PAD. Vi bruker ulike AKS-verktøy i kommunikasjon med elevene.
Vi har elever fra alle de 7 Follo-kommunene. Vår skole har elever fra 1. - 10. klasse. Alle elevene har tilbud om SFO. For skoleåret 19/29 har vi 61 elever. Vi er ca. 50 voksne, hvorav 26 er pedagoger, 18-20 er fagarbeidere/assistenter og 2 er miljøterapeuter.

Skolen arbeider etter disse verdiene: Åpenhet, respekt, trygghet og positivitet.

Fra 01.08.2019 har vi ledig 4 faste 100% stillinger som assistent/fagarbeider i skole og SFO.

Arbeidsoppgaver

 • I skolen:
 • praktisk hjelp og tilrettelegging for elever i undervisningen, både inne og ute
 • gjennomføre planlagte aktiviteter
 • bidra til barns sosiale, emosjonelle og intellektuelle utvikling
 • drive selvstendighetstrening (ADL) med elevene
 • veilede i samhandling og lek med andre elever og voksne i løpet av skoledagen
 • delta på møter og i samarbeid med skolens øvrige personale
 • I SFO:
 • legge til rette for barns aktiviteter
 • gjennomføre planlagte aktiviteter
 • delta på turer i skog og mark
 • gi omsorg og ha tilsyn med alle barn i SFO
 • må kunne ha tidligvakter og seinvakter (07.15 - 17.00)
 • bidra til barns sosiale, emosjonelle og intellektuelle utvikling
 • I både skole og SFO:
 • arbeide for best mulig samarbeid mellom hjem og SFO/skole
 • arbeide for best mulig samarbeid mellom SFO og skolen
 • arbeide for best mulig relasjoner mellom ansatte i SFO/skole
 • delta i skolens og SFO sitt utviklingsarbeid og kompetanseheving

Kvalifikasjoner

 • erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov og gjerne ASK-kompetanse
 • erfaring fra arbeid i SFO
 • helst utdanning som barne- og ungdomsarbeider
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • ønskelig med noe datakompetanse da det forventes at man anvender dette i jobbsammenheng

Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlige Egenskaper

 • evne til å bygge gode relasjoner til barn og foresatte
 • gode samarbeidsevner, godt humør og positiv innstilling
 • kreativ og løsningsorientert
 • meget god ordenssans
 • jobber selvstendig og er ansvarsbevisst
 • strukturert, fleksibel, tydelig og handlekraftig
 • en åpen, positiv og trygg voksen
 • personlig egnethet vil tillegges vekt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • en "SKIkkelig" god skole som satser på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter, godt læringsmiljø og god klasseledelse
 • muligheter for kompetanseutvikling
 • stipendordninger
 • gode pensjonsrettigheter
 • Ski kommune har en avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Arbeidstakere tilsettes i skoleverket i Ski kommune med prøvetid på 6 mndr. og etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i statens pensjonskasse.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.
 • For stillinger i barnehage, SFO, skole og fritidsklubber, kreves politiattest ikke eldre enn 3 mndr. (Jf. opplæringsloven § 10 - 9).
 • Kun elektronisk søknad via lenke mottas.

Kontaktinformasjon

Unni Hansen, Rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Ann Katalin Gombos, Undervisningsinspektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Eivind Vangen, Undervisningsinspektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Langhus

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Ski kommune

Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Startdato: 01.08.2019 Antall stillinger: 4 Søknadsfrist: 01.03.2019

For elektronisk søknadsskjema:
Adresse: Ski

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 24
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 25
  2019
  18 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Ski kommune