Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Undervisningsstillinger i helse- og oppvekstfag og kantine Dalane videregående skole

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Dalane videregående skole har et bredt fagtilbud innen både yrkesfag og studiespesialiserende fag. Med mer enn 700 elever og 135 ansatte er vi Rogalands største regionskole. Skolen er også en viktig regional aktør i det videre utdanningsløpet gjennom Dalane utdanningssenter.Ved Dalane videregående skole finner du et utviklingsorientert personale med god faglig og pedagogisk kompetanse. Vårt læringssyn er at læring skjer gjennom deltakende kunnskapsutvikling, og at alle elever gjennom samhandling med andre mennesker kan lære og ha framgang. Ved tilsetting vektlegger vi derfor personlige egenskaper som klasseledelse, formidlingsevne, samarbeidsevne og lojalitet.Ledige stillinger fra 1. august 2019:

 • To faste undervisningsstillinger på helse- og oppvekstfag, 100 %
 • Årsvikariat med undervisning på helse- og oppvekstfag, 100 %
 • Kantineleder, 50 % (eventuelt 100 %)
 • Kantinemedarbeider, 50 %

Deler av stillingene kan bli besatt av ansatte som i dag har delstillinger. Det vil derfor kunne bli aktuelt med tilsetting i minst en delstilling. Stillingene som kantineleder og -medarbeider vil bli sett i sammenheng med undervisningsstillingene på helse- og oppvekstfag, da vi primært ønsker å tilsette medarbeidere med et delt ansvarsområde. Dette vil også muliggjøre tilsetting i hele stillinger. For tilsetting i undervisningsstillinger kreves det relevant faglig og pedagogisk kompetanse i de fagene det skal undervises i. Det kan gis tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om godkjent pedagogisk utdanning, men da under forutsetning av at søker fullfører utdanningen innen avtalte frister. Ønskede kvalifikasjoner for kantineleder og -medarbeider:

 • Undervisningskompetanse innen fagområdene ernæring og/eller fysiologi
 • Erfaring fra storkjøkken og/eller kantinedrift
 • Gode samarbeidsevner, evne å være fleksibel og å yte god service
 • God økonomisk forståelse

Søkere som dekker flere fagområder kan bli foretrukket. Vi søker medarbeidere med god faglig og pedagogisk kompetanse som ønsker å være en del av et utviklingsorientert arbeidsmiljø. Du som søker tror at alle elever kan lære og ha framgang. Vi vektlegger personlige egenskaper som klasseledelse, formidlingsevne, samarbeidsevne og lojalitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Kristin Svendsen på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon. Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk. Fylkeskommunen har gode pensjonsordninger. Det kreves godkjent politiattest. Søknadsfrist: 10. mars 2019.
Adresse: Eigersund

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.643 ledige stillinger

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer?

Sammen utvikler vi ett godt Rogaland!

Les mer om Dalane videregående skole

Stillingsbeskrivelse

Dalane videregående skole har et bredt fagtilbud innen både yrkesfag og studiespesialiserende fag. Med mer enn 700 elever og 135 ansatte er vi Rogalands største regionskole. Skolen er også en viktig regional aktør i det videre utdanningsløpet gjennom Dalane utdanningssenter.Ved Dalane videregående skole finner du et utviklingsorientert personale med god faglig og pedagogisk kompetanse. Vårt læringssyn er at læring skjer gjennom deltakende kunnskapsutvikling, og at alle elever gjennom samhandling med andre mennesker kan lære og ha framgang. Ved tilsetting vektlegger vi derfor personlige egenskaper som klasseledelse, formidlingsevne, samarbeidsevne og lojalitet.Ledige stillinger fra 1. august 2019:

 • To faste undervisningsstillinger på helse- og oppvekstfag, 100 %
 • Årsvikariat med undervisning på helse- og oppvekstfag, 100 %
 • Kantineleder, 50 % (eventuelt 100 %)
 • Kantinemedarbeider, 50 %

Deler av stillingene kan bli besatt av ansatte som i dag har delstillinger. Det vil derfor kunne bli aktuelt med tilsetting i minst en delstilling. Stillingene som kantineleder og -medarbeider vil bli sett i sammenheng med undervisningsstillingene på helse- og oppvekstfag, da vi primært ønsker å tilsette medarbeidere med et delt ansvarsområde. Dette vil også muliggjøre tilsetting i hele stillinger. For tilsetting i undervisningsstillinger kreves det relevant faglig og pedagogisk kompetanse i de fagene det skal undervises i. Det kan gis tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om godkjent pedagogisk utdanning, men da under forutsetning av at søker fullfører utdanningen innen avtalte frister. Ønskede kvalifikasjoner for kantineleder og -medarbeider:

 • Undervisningskompetanse innen fagområdene ernæring og/eller fysiologi
 • Erfaring fra storkjøkken og/eller kantinedrift
 • Gode samarbeidsevner, evne å være fleksibel og å yte god service
 • God økonomisk forståelse

Søkere som dekker flere fagområder kan bli foretrukket. Vi søker medarbeidere med god faglig og pedagogisk kompetanse som ønsker å være en del av et utviklingsorientert arbeidsmiljø. Du som søker tror at alle elever kan lære og ha framgang. Vi vektlegger personlige egenskaper som klasseledelse, formidlingsevne, samarbeidsevne og lojalitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Kristin Svendsen på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon. Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk. Fylkeskommunen har gode pensjonsordninger. Det kreves godkjent politiattest. Søknadsfrist: 10. mars 2019.
Adresse: Eigersund

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter