Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

TFCO Sandvika Barne-, ungdoms- og familieetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Psykologspesialist/psykolog til stilling som behandlingsleder i TFCO Sandvika

I forbindelse med at nåværende leder av TFCO Sandvika har fått i oppgave å opprette et nytt TFCO-team blir det ledig en 100 % stilling som behandlingsleder i TFCO Sandvika.
Ønsket tiltredelse er så snart som mulig.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons- eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen. Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemskonsulent. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for TFCO, og er godt økonomisk kompensert.

Stillingen innebærer en unik mulighet for grundig opplæring i en behandlingsmodell som har vist gode resultater for ungdom med atferdsvansker. TFCO-teamene mottar tett oppfølging og kvalitetssikring fra NUBU. Behandlingen foregår både poliklinisk og i hjemmet. Behandlingsleder samarbeider tett med øvrig behandlingsteam og andre instanser for å koordinere og målrette behandlingen.
Som behandlingsleder vil du få grundig opplæring i metoden og veiledning i det kliniske arbeidet.

Behandlingsleder inngår i regionens ledergruppe for Behandling for ungdom med alvorlige atferdsvansker sammen med ledere for behandlingsinstitusjoner og MST.

TFCO Sandvika har lokaler i Sandvika sentrum og er samlokalisert med MST og PMTO.

Vi søker etter deg som liker å arbeide som en del av et behandlingsteam, er en tydelig og samtidig fleksibel leder, målrettet, systematisk, god på å integrere informasjon fra ulike instanser. Du trives med å treffe krevende avgjørelser i en travel hverdag.

Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Lede og koordinere behandlingen for ungdommer og familier i TFCO i samsvar med TFCO sine behandlingsprinsipper og praksis.
 • Faglig og personaladministrativ ledelse av behandlingsteamet.
 • Budsjettansvar

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i klinisk psykologi/Profesjonsstudiet i psykologi.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn/ungdom med atferdsvansker og arbeid med familier.
 • Det kreves grundig kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori.
 • Erfaring fra arbeid etter metoden eller erfaring fra ledelse av andre evidensbaserte tiltak vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra ledelse er ønskelig, men ikke avgjørende.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide som en del av et behandlingsteam
 • En forutsetning for arbeidet er ønske om og mulighet til å kunne arbeide fleksibelt.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlige lønnsregulativ som kode 1493 leder, ltr. 68-80 pt. kr. 607 700 - kr 802 600 pr år. Avlønning følger av utdanning, spesialisering og ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengelighet/beredskap/ubekvem arbeidstid.

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er for tiden lagt til TFCO Sandvika.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentligloven), § 25.
 • Søker må ha sertifikat klasse B og må kunne disponere bil i tjenesten.
 • Det gis gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.

Kontaktperson for stillingen:

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden. Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 20.mars 2019

Se www. NUBU.no eller www.TFCOregon.com for mer informasjon om TFCO.

Vennligst henvis til Jobbnorge.no i søknaden

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Bærum

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.643 ledige stillinger

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingssdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Les mer om Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stillingsbeskrivelse

Psykologspesialist/psykolog til stilling som behandlingsleder i TFCO Sandvika

I forbindelse med at nåværende leder av TFCO Sandvika har fått i oppgave å opprette et nytt TFCO-team blir det ledig en 100 % stilling som behandlingsleder i TFCO Sandvika.
Ønsket tiltredelse er så snart som mulig.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons- eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen. Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemskonsulent. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for TFCO, og er godt økonomisk kompensert.

Stillingen innebærer en unik mulighet for grundig opplæring i en behandlingsmodell som har vist gode resultater for ungdom med atferdsvansker. TFCO-teamene mottar tett oppfølging og kvalitetssikring fra NUBU. Behandlingen foregår både poliklinisk og i hjemmet. Behandlingsleder samarbeider tett med øvrig behandlingsteam og andre instanser for å koordinere og målrette behandlingen.
Som behandlingsleder vil du få grundig opplæring i metoden og veiledning i det kliniske arbeidet.

Behandlingsleder inngår i regionens ledergruppe for Behandling for ungdom med alvorlige atferdsvansker sammen med ledere for behandlingsinstitusjoner og MST.

TFCO Sandvika har lokaler i Sandvika sentrum og er samlokalisert med MST og PMTO.

Vi søker etter deg som liker å arbeide som en del av et behandlingsteam, er en tydelig og samtidig fleksibel leder, målrettet, systematisk, god på å integrere informasjon fra ulike instanser. Du trives med å treffe krevende avgjørelser i en travel hverdag.

Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Lede og koordinere behandlingen for ungdommer og familier i TFCO i samsvar med TFCO sine behandlingsprinsipper og praksis.
 • Faglig og personaladministrativ ledelse av behandlingsteamet.
 • Budsjettansvar

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i klinisk psykologi/Profesjonsstudiet i psykologi.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn/ungdom med atferdsvansker og arbeid med familier.
 • Det kreves grundig kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori.
 • Erfaring fra arbeid etter metoden eller erfaring fra ledelse av andre evidensbaserte tiltak vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra ledelse er ønskelig, men ikke avgjørende.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide som en del av et behandlingsteam
 • En forutsetning for arbeidet er ønske om og mulighet til å kunne arbeide fleksibelt.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlige lønnsregulativ som kode 1493 leder, ltr. 68-80 pt. kr. 607 700 - kr 802 600 pr år. Avlønning følger av utdanning, spesialisering og ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengelighet/beredskap/ubekvem arbeidstid.

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er for tiden lagt til TFCO Sandvika.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentligloven), § 25.
 • Søker må ha sertifikat klasse B og må kunne disponere bil i tjenesten.
 • Det gis gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.

Kontaktperson for stillingen:

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden. Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 20.mars 2019

Se www. NUBU.no eller www.TFCOregon.com for mer informasjon om TFCO.

Vennligst henvis til Jobbnorge.no i søknaden

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Bærum

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 24
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2019
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 31
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
24 ledige stillinger

Fakta om Barne-, ungdoms- og familieetaten