Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Fagsykepleier - 100% Kongsberg kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Hvittingfoss er et tettsted med ca 3000 innbyggere og er en del av Kongsberg kommune. Hvittingfoss ligger idyllisk til ved Numedalslågen og det er korte avstander til Drammen, Hof, Lardal, Holmestrand og Tønsberg. Hjemmetjenesten Hvittingfoss er en liten base med ca 15 årsverk fordelt på primært sykepleiere og helsefagarbeidere. Hjemmetjenesten i Hvittingfoss er del av seksjon for samordnede tjenester for hjemmeboende (STH). Vi dekker et geografisk område på begge sider av Numedalslågen opp til Skollenborg og Hedenstad.

Kort om stillingen

Hjemmetjenesten i Hvittingfoss har ledig 100% nyopprettet fagstilling og er en ren dagstilling.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø der latter sitter løst
 • En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
 • Stabile og dyktige kollegaer
 • Stor takhøyde for daglige diskusjoner og innspill
 • Intern og ekstern undervisning
 • God opplæring samt veiledning ved behov
 • Bedriftshelsetjeneste
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Innhold i stillingen

Hjemmetjenesten i Hvittingfoss betjener ca 130 brukere med alt fra utdeling av medisiner til total pleie av brukere med ulike diagnoser. Vi er en base med utfordrende og spennende arbeidsdager.

Som fagsykepleier er man avdelingsleders nærmeste medarbeider og samarbeidspartner.

Fagsykepleier har ansvar for å ivareta kontinuerlig oppfølging i pasientarbeidet i samråd med avdelingsleder og har delegert ansvar og myndighet særlig innenfor tre områder:

 • Fagutvikling av tjenestetilbudet, herunder veiledning, opplæring og oppfølgingsansvar for ansatte
 • Sikre forsvarlig sykepleiefaglig oppfølging av pasienter
 • Bistå avdelingsleder ved behov

Ønsket kompetanse

 • Du er strukturert, har arbeidsglede og engasjement
 • Du er reflektert og ser muligheter fremfor begrensinger
 • Du har interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Du evner å jobbe både selvstendig og i team
 • Du trives med en noe uforutsigbar hverdag
 • Du er reflektert og løsningsorientert
 • Du er tydelig og raus overfor samarbeidspartnere
 • Du har gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon. Du behersker IKT som arbeidsverktøy
 • Du har gode kommunikasjonsevner og stor arbeidskapasitet
 • Du bidrar i videreutvikling av vårt gode arbeidsmiljø
 • Du evner å omgås pasienter / pårørende med store endringer i livet
 • Du evner å lytte, ta raske vurderinger og beholde roen
 • Du er positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Ved aktuelle interne søkere vil annen stilling være mulig å tilby.

Formelle kvalifikasjonskrav

Sykepleier med offentlig godkjent autorisasjon

Søker må ha førerkort klasse B.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Else Marie Klever, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon
Adresse: Kongsberg

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

Livskvalitet og mestring er Helse og omsorg sitt overordnede verdigrunnlag. Det betyr at vi jobber målrettet med kvalitet og utvikling som
fremmer livskvalitet og mestring hos våre tjenestemottakere, til tross for funksjonsnedsettelse og sykdom.

Les mer om Kongsberg kommune

Stillingsbeskrivelse

Hvittingfoss er et tettsted med ca 3000 innbyggere og er en del av Kongsberg kommune. Hvittingfoss ligger idyllisk til ved Numedalslågen og det er korte avstander til Drammen, Hof, Lardal, Holmestrand og Tønsberg. Hjemmetjenesten Hvittingfoss er en liten base med ca 15 årsverk fordelt på primært sykepleiere og helsefagarbeidere. Hjemmetjenesten i Hvittingfoss er del av seksjon for samordnede tjenester for hjemmeboende (STH). Vi dekker et geografisk område på begge sider av Numedalslågen opp til Skollenborg og Hedenstad.

Kort om stillingen

Hjemmetjenesten i Hvittingfoss har ledig 100% nyopprettet fagstilling og er en ren dagstilling.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø der latter sitter løst
 • En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
 • Stabile og dyktige kollegaer
 • Stor takhøyde for daglige diskusjoner og innspill
 • Intern og ekstern undervisning
 • God opplæring samt veiledning ved behov
 • Bedriftshelsetjeneste
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Innhold i stillingen

Hjemmetjenesten i Hvittingfoss betjener ca 130 brukere med alt fra utdeling av medisiner til total pleie av brukere med ulike diagnoser. Vi er en base med utfordrende og spennende arbeidsdager.

Som fagsykepleier er man avdelingsleders nærmeste medarbeider og samarbeidspartner.

Fagsykepleier har ansvar for å ivareta kontinuerlig oppfølging i pasientarbeidet i samråd med avdelingsleder og har delegert ansvar og myndighet særlig innenfor tre områder:

 • Fagutvikling av tjenestetilbudet, herunder veiledning, opplæring og oppfølgingsansvar for ansatte
 • Sikre forsvarlig sykepleiefaglig oppfølging av pasienter
 • Bistå avdelingsleder ved behov

Ønsket kompetanse

 • Du er strukturert, har arbeidsglede og engasjement
 • Du er reflektert og ser muligheter fremfor begrensinger
 • Du har interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Du evner å jobbe både selvstendig og i team
 • Du trives med en noe uforutsigbar hverdag
 • Du er reflektert og løsningsorientert
 • Du er tydelig og raus overfor samarbeidspartnere
 • Du har gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon. Du behersker IKT som arbeidsverktøy
 • Du har gode kommunikasjonsevner og stor arbeidskapasitet
 • Du bidrar i videreutvikling av vårt gode arbeidsmiljø
 • Du evner å omgås pasienter / pårørende med store endringer i livet
 • Du evner å lytte, ta raske vurderinger og beholde roen
 • Du er positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Ved aktuelle interne søkere vil annen stilling være mulig å tilby.

Formelle kvalifikasjonskrav

Sykepleier med offentlig godkjent autorisasjon

Søker må ha førerkort klasse B.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Else Marie Klever, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon
Adresse: Kongsberg

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 24
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 29
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
8 ledige stillinger

Fakta om Kongsberg kommune