Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Psykologspesialist/Psykolog - Poliklinikk BUP - Volda sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Helse Møre og Romsdal

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

**Avdelinga har eit breitt samansett og spanande fagmiljø som gir differensierte polikliniske behandlingstilbod til barn, unge og familiane deira i kommunane i Møre og Romsdal. Avdelinga er sett saman av 4 poliklinikkar (ein ved kvar av dei 4 sjukehusa i fylket) og Døgnseksjon Molde og Ålesund Polilinikken i Volda har 23,8 stillingar og det er knytta 6 psykologstillingar til seksjonen. Poliklinikken har tre tverrfaglege team som består av spesialistar frå andre faggrupper som legar, pedagogar, sosionomar og barnevernspedagogar. Det vil vere gode mogelegheiter for å vere med å vidareutvikle poliklinikken sitt gruppetilbod (MBT-tilbod og CBT-tilbod)

Vi har ledig 100% fast stilling for psykologspesialist/psykolog frå 01.05.2019**

Kvalifikasjonar

Formelle faglege kvalifikasjonar
Relevant praksis
Personlege eigenskapar vert lagt vekt på

Personlege Eigenskapar

Den som vert tilsett må meistre norsk språk munnleg og skriftleg Det krevst politiattest ved tilsetting

Vi tilbyr

Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø med god fagleg kompetanse
Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
Høgt fagleg nivå Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift) HMR har f.t ein kampanje for å rekruttere psykologar/psykologspesialistar til ledige stillingar. I dette ligg det t.d lønsbetingelsar basert på tenestetid og dekking av flytteutgifter, etter nærare avtale Ta kontakt for ein uforpliktande samtale for å høyre kva vi kan tilby.

Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25).Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar. Les meir om oss på www.helse-mr.no

Kontaktinformasjon

Kari Standal, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Volda

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Møre og Romsdal HF


Stillingsbrøk: 100%
Fast Startdato: 01.05.2019 Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 15.03.2019

For elektronisk søknadsskjema:
Adresse: Volda

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape <>. Vår visjon er å vere 'På lag med deg for helsa di'. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt ni behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. <> er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Les mer om Helse Møre og Romsdal

Stillingsbeskrivelse

**Avdelinga har eit breitt samansett og spanande fagmiljø som gir differensierte polikliniske behandlingstilbod til barn, unge og familiane deira i kommunane i Møre og Romsdal. Avdelinga er sett saman av 4 poliklinikkar (ein ved kvar av dei 4 sjukehusa i fylket) og Døgnseksjon Molde og Ålesund Polilinikken i Volda har 23,8 stillingar og det er knytta 6 psykologstillingar til seksjonen. Poliklinikken har tre tverrfaglege team som består av spesialistar frå andre faggrupper som legar, pedagogar, sosionomar og barnevernspedagogar. Det vil vere gode mogelegheiter for å vere med å vidareutvikle poliklinikken sitt gruppetilbod (MBT-tilbod og CBT-tilbod)

Vi har ledig 100% fast stilling for psykologspesialist/psykolog frå 01.05.2019**

Kvalifikasjonar

Formelle faglege kvalifikasjonar
Relevant praksis
Personlege eigenskapar vert lagt vekt på

Personlege Eigenskapar

Den som vert tilsett må meistre norsk språk munnleg og skriftleg Det krevst politiattest ved tilsetting

Vi tilbyr

Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø med god fagleg kompetanse
Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
Høgt fagleg nivå Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift) HMR har f.t ein kampanje for å rekruttere psykologar/psykologspesialistar til ledige stillingar. I dette ligg det t.d lønsbetingelsar basert på tenestetid og dekking av flytteutgifter, etter nærare avtale Ta kontakt for ein uforpliktande samtale for å høyre kva vi kan tilby.

Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25).Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar. Les meir om oss på www.helse-mr.no

Kontaktinformasjon

Kari Standal, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Volda

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Møre og Romsdal HF


Stillingsbrøk: 100%
Fast Startdato: 01.05.2019 Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 15.03.2019

For elektronisk søknadsskjema:
Adresse: Volda

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 22
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 24
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 29
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Helse Møre og Romsdal