Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Applied physicist for vacuum analysis and modelling (TE-VSC-VSM-2019-21-LD) Cern

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Introduction

Are you an applied physicist or engineer experienced in numerical modelling of vacuum systems and the operation of particle accelerators? CERN, take part!

The Vacuum Studies and Measurements (VSM) section is responsible for the study of vacuum system performance for the present and future accelerators including the high-luminosity of the Large Hadron Collider (LHC). It also provides the analysis and simulations of pressure and heat load profiles in relation to beam-induced effects such as synchrotron radiation, electron cloud, ion-induced losses, and their detrimental effects on the beam quality and lifetime.

The input data for the simulations are obtained by dedicated measurements and the elaboration of signals that are extracted from a database of thousands of vacuum gauges, pumps, and temperature sensors installed in CERN¿s accelerators.

Simulations of the pressure and molecular density profiles along the various vacuum components are obtained using numerical codes such as PyVASCO, Molflow+ and SYNRAD+, Comsol, and LTSpice.

Support to experiments and beam monitoring - in terms of modelling molecular density and synchrotron light distribution near the detection points - is also one of the activities of the section.

Functions

As an Applied Physicist in this section, you will play a key role in the:
¿Design, development, support and application of Monte Carlo simulation codes (Molflow+ and SYNRAD+) and their interface with the machine layout database as well as the development of software tools for extracting data from the machine database.
¿Contribution of data analysis studies aimed at simulating molecular density in the existing machines via numerical codes and compare the results to data extracted from the machine database. ¿Liaison with external institutions and provide support to the experiments in terms of data modelling: the pressure and molecular density near the interaction points, with the aim of minimising the beam-gas scattering background in the detectors. ¿Performance of vacuum measurements and analysis, in particular with synchrotron light and electrons to provide verification and input to simulation codes. ¿Writing of technical reports and scientific publications and present results at internal meetings and conferences. ¿Supervising of PhD students and Fellows involved in studies related to the use of numerical codes for vacuum simulation.

Qualifications

PhD or equivalent relevant experience in the field of applied physics, or a related field.

Experience:
¿Proven experience in computer programming with modern languages (eg C, C++, Python) and writing numerical simulation codes.
¿Demonstrated experience in the vacuum design of accelerator equipment assisted by Monte Carlo simulations. ¿Previous experience in accessing large databases and extracting data for comparison to simulations and data analysis. ¿Familiarity with modern ultra-high vacuum technology hardware and practices would be an asset. ¿Previous experience with vacuum measurements of synchrotron radiation and electron induced desorption yields would be an asset.

Technical competencies:
¿Design and simulation of UHV systems.
¿Pressure measurement and residual gas analysis in UHV systems. ¿Development of application software such as Monte Carlo based code. ¿Knowledge of programming techniques and languages (in particular Java, C++ and Python). ¿Simulation, design, and development of particle accelerators, such as beam pipes or cryogenic vacuum. ¿Analysis and interpretation of experimental data.

Behavioural competencies:
¿Achieving results: having a structured and organised approach towards work; being able to set priorities and plan tasks with results in mind; taking appropriate corrective actions and adapting work / project plans if necessary.
¿Communicating effectively: delivering presentations in a structured and clear way; adjusting style and content to the audience; responding calmly and confidently to questions. ¿Learning and sharing knowledge: keeping up-to-date with developments in own field of expertise; and readily absorbing new information. ¿Working in teams: working well in groups and readily fitting into a team; and participating fully and taking an active role in team activities. ¿Managing self: taking initiative beyond regular tasks and making things happen; actively seeking feedback on own performance and taking steps to improve it; working well autonomously; and taking on activities and tasks without prompting.

Language skills:
¿Very good knowledge of English: ability to draw-up scientific reports and making oral presentations.
¿Basic knowledge of French or an undertaking to acquire it rapidly.

Additional Information

Eligibility and closing date:

Diversity has been an integral part of CERN's mission since its foundation and is an established value of the Organization. Employing a diverse workforce is central to our success. We welcome applications from all Member States and Associate Member States. (https://home.cern/about/member-states)

This vacancy will be filled as soon as possible, and applications should normally reach us no later than 16.04.2019.

Employment Conditions

Contract type: limited duration contract (5 years). Subject to certain conditions, holders of limited-duration contracts may apply for an indefinite position.

These functions require: ¿Participation in a regular stand-by duty, including nights, Sundays and official holidays. ¿Work in radiation areas. ¿Interventions in underground installations. ¿A valid driving licence. ¿Work during nights, Sundays and official holidays, when required by the needs of the Organization.

Job grade: 6-7

Job reference: TE-VSC-VSM-2019-21-LD

Benchmark Job Title: Applied Physicist

Please make sure you have all the documents needed to hand as you start your application, as once it is submitted, you will not be able to upload any documents or edit your application further
Adresse: Sveits

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Søker du en utfordring, der du får brukt alle dine egenskaper som sykepleier, - søk en stilling på Medisinsk sengepost Kongsvinger. Medisinsk sengepost har 29 senger klare for pasienter som kommer inn med behov for nødhjelp. Vi jobber i team; hjerte, lunge, slag og endokrinologi. Vi har følgende stillinger ledig for sykepleiere: Ferievikarer sommeren 2019 Faste helge-stillinger, 10-19%, 4 stillinger Vikarer     Vi er en aktiv avdeling, der raushet og stå-på-vilje står i fokus.   Alle søkere må søke elektronisk via systemet og aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet fortløpende.   Ferieperioden strekker seg fra 1.6 til 1.9. - det er viktig at du som søker, gjør rede for hvilke uker i perioden du kan arbeide, med et minimum på 6 uker utover opplæringsvaktene.    Arbeidsoppgaver Sykepleiere hos oss må beherske stell og pleie av pasienter. Sykepleiere jobber både som teamledere og ute i avdeling. Innebærer arbeid hver 3.helg Kvalifikasjoner Vi søker etter sykepleiere. Erfaring fra sykehus er en fordel, men ikke et absolutt krav da opplæring vil bli gitt. Alle nyansatte i AHUS må gjennomgå obligatorisk e-læringsprogram før de starter arbeidet.  Den som ansettes må være fysisk og mentalt skikket til pleie og stell av alle type pasienter på medisinsk sengepost  Personlige egenskaper Vi ønsker oss sykepleiere som liker mangfoldet, og at ingen vakt er like. Avdelingen holder et høyt tempo og den forventes at den ansatte liker dette, Vi er en avdeling der læringskurven aldri blir fullendt. Det er alltid noe å lære her, og som ansatt må man søke informasjon fortløpende. Det er viktig at sykepleierne her liker å samarbeide med andre, at de evner å lede team i samarbeid med de andre teamlederne, og har evne til å kommunisere på en trygg måte med pasienter og pårørende. Det er viktig at de som ansettes er lojal ovenfor lokale føringer, prosedyrer og forordninger. Søker må beherske norsk, skriftlig og muntlig.  Vi tilbyr Gratis parkering. Vi tilbyr opplæring, samt lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. Ferieperioden strekker seg fra 1.6 til 1.9. - det er viktig at du som søker, gjør rede for hvilke uker i perioden du kan arbeide, med et minimum på 6 uker utover opplæringsvaktene. 
27.03.2019 Kongsvinger
Ønsker du god faglig utvikling, og å være med i etableringen av intrakraniell trombektomi på Akershus Universitetssykehus?Bildediagnostisk avdeling er en moderne avdeling, som gir store muligheter for faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er organisert i 9 seksjoner- radiologi overleger, radiologi LIS, radiografi, brystdiagnostikk, intervensjon, nukleærmedisin, seksjon kontor, seksjon Ski og seksjon Kongsvinger.   Seksjon for radiografi har 5 CT maskiner, 3 ultralydlaber, 4 skjelettlaber, 1 lungelab, 1 gjennomlysningslab, 3 mobile apparater, 3 ultralyd laber og 1 mobil i tjeneste utenfor sykehuset. Seksjon for Intervensjon er en tverrfaglig seksjon med leger og radiografer, der begge yrkesgrupper inngår i egen bakvaktsturnus. Intervensjonsfaget har vært gjennom en stor utvikling de senere årene. Dette gjenspeiles også i seksjonen som består av svært faglig engasjerte medarbeidere og det gir seg utrykk i et dynamisk og positivt arbeidsmiljø. Radiograffaglig utvikling prioriteres høyt ved seksjonen.  Seksjonen utfører intervensjoner innen blant annet perifer PTA, nefrostomier, galledrenasjer, pericarddrenasjer og varicocelebehandling fordelt på to laboratorier. I tillegg utføres emboliseringer og EVAR på egen hybridstue. Det er vedtatt at fra 2019 skal hjerneslagpasienter behandles med intrakraniell trombektomi på Ahus. Bli med i den spennende prosessen med å bygge opp tilbudet på Seksjon for Intervensjon!  Vi har nå ledig 100% svangerskapsvikariat som radiograf. Stillingene vil deles mellom seksjon for Intervensjon og seksjon for Radiografi, henholdsvis 60% og 40%. Ledig fra 01.08.19.  Alle søkere må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver  Stillingen inngår for tiden i en turnus med hovedvekt på arbeid innen intervensjon og rullering mellom generelle modaliteter. Arbeidstiden på Intervensjon er dagtid med bakvakter, på Generell er det arbeidstid dag, kveld samt helg. Kvalifikasjoner  Offentlig godkjent radiograf Beherske skandinavisk språk, muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Vi legger stor vekt på personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Stor arbeidskapasitet Evne til å jobbe tverrfaglig Evne til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig Engasjement og vilje/evne til nytenking Fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid Vi tilbyr  Mulighet til å være med i etableringen av nevrointervensjon Et godt arbeidsmiljø og samarbeid med kollegaer som har god kompetanse innen arbeidsområdet  Mulighet til og forventninger om å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling
16.04.2019 Lørenskog
Statkraft Energi region Nord-Norge og Sør-Amerika har ansvaret for produksjon, drift og vedlikehold ved Statkrafts produksjonsanlegg i Nord-Norge, samt landene Peru, Chile og Brasil i Sør-Amerika. Den norske regionen omfatter 24 vannkraftverk og én vindmøllepark med samlet produksjon på 13TwH/år. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik, og regionen har for tiden totalt ca. 290 medarbeidere. Stillingen inngår i Region Nords Administrasjon. Avdelingen består av fire ansatte innenfor administrative fag som blant annet HMS, HR, Økonomi og Innkjøp.   Din rolle: Være superbruker og innkjøpsfaglig ressurs på innkjøpssystem (SAP) Drive opplæring og kommunikasjonsarbeid vedrørende innkjøpssystemer, rammeavtaler og faglige retningslinjer  Ha det merkantile ansvaret i koordineringen av små og mellomstore kontrakter, (0-5mnok), herunder utarbeide nødvendige kommersielle dokumenter i samarbeid med bestillere gjennomføre anskaffelser via system for kontraktsadministrasjon (Contiki) ivareta dialog med tilbydere i anskaffelsesprosess følge opp leverandør og kontrakt/garanti ved behov Følge opp regional og lokal portefølje av rammeavtaler, herunder gjøre avrop og følge opp fornyelser Gjennomføre analyser av spend og drive forbedringstiltak Driftsansvarlig administrasjonsbygg Narvik, herunder følge opp tilhørende avtaler.   Din profil: Bachelorgrad, fortrinnsvis innen økonomi/administrasjon/logistikk eller tilsvarende Teknisk fagkompetanse/ erfaring ønskelig Kan balansere rollen som utførende og faglig veiledende i utførelse av arbeidet Gode språkkunnskaper, beherske forhandlinger og kontraktsformuleringer på norsk og engelsk Høy etisk standard, integritet og ansvarsfølelse for HMS Evne til å skape merverdi gjennom kontinuerlig forbedring og bruk av ny teknologi Aktiv nettverksbygger som både utnytter og bidrar til samarbeid på tvers av enheter   Vi tilbyr: Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger   Reisevirksomhet til andre lokasjoner innad og utenfor regionen må påregnes. Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.  
14.12.2018 Narvik
Vil du bli helten i felten? Bli servicerørlegger i GK!    Dersom du har faglig stolthet og vil jobbe med bransjens mest fremtidsrettede teknologi, så passer du hos oss. Du vil få jobbe selvstendig i større og mindre oppdrag, og som vårt ansikt utad så det er viktig for oss at du gir en god kundeopplevelse og utfører godt teknisk arbeid. En fagarbeider hos oss er Helten i felten. Du vil bli utfordret gjennom totaltekniske problemstillinger, og vil være ansvarlig for at alle oppdrag blir gjennomført etter de krav og sikkerhetsrutiner som er fastsatt. Vi ser etter deg med noen års erfaring, er faglig interessert og vil jobbe for et bedre miljø.    Arbeidsoppgaver:   Utføre varierte rørleggerarbeider på en faglig sikker og god måte hos faste kunder   Etablere og opprettholde gode relasjoner og teamsamarbeid internt og eksternt på en profesjonell og tillitsvekkende måte   Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner    Hos oss får du: En solid, trygg og ryddig arbeidsplass   Mulighet til å utvikle deg og vokse internt i selskapet    Utfordrende arbeidsoppgaver og selvstendighet    Konkurransedyktige lønnsbetingelser og resultatlønn  Et meget godt og tverrfaglig arbeidsmiljø   Som ansatt i GK Rør service får du drøyt 100 motiverte og faglig dyktige kollegaer som arbeider innenfor prosjektutvikling, prosjektledelse, energiteknikk og produksjon. Vi opplever god respons i markedet og har økende ordrereserver innen både entreprise og service. Vi er med i GKs totaltekniske team og har mange spennende prosjekter på både nye og eksisterende bygg. For å styrke vårt Servicemiljø ytterligere søker vi nå effektive og engasjerte rørleggere med oss på laget i Oslo.      Ønsker du en stilling i en offensiv bedrift i vekst? Vi ønsker flere av bransjens dyktige rørleggere, og gleder oss til å høre fra deg! Har du videre spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Andre Lid.    Vi vil behandle søknader fortløpende!  
09.01.2019 Oslo
Er du neste generasjons systemutvikler? Da ønsker vi å høre fra deg! Acando er inne i en svært spennende utvikling og vi trenger flere utviklere! Vi tilbyr: en spennende rolle i et av Norges ledende konsulentselskap store utviklingsmuligheter og flere karriereveier et av Norges største fagmiljøer innen Java med fokus på kunnskapsdeling spennende utfordringer i prosjekter for ambisiøse kunder miljø som stimulerer til faglig og personlig utvikling et aktivt faglig og sosialt miljø (fagkvelder, hackweekender, idrettslag og mye mer) IIOT-lab med tekniske leketøy for morgendagens prosjekter konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstid Vi trenger deg som:  er en dyktig utvikler minimum tre års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis med Java har fullført høyere utdannelse i IT-relaterte studier trives i konsulentrollen og liker å arbeide i team er engasjert og nysgjerrig snakker og skriver flytende norsk I tillegg må du gjerne ha:   erfaring med utvikling av automatiserte tester erfaring med mikrotjenestearkitektur og kontinuerlige leveranser (devops) erfaring med frontend-utvikling med moderne JavaScript rammeverk kunnskap om maskinlæring og store data jobbet med åpne data og semantikk erfaring med søketeknologier som ElasticSearch
15.01.2019 Oslo
ygg og Eiendom i Nord-Norge  har 10 medarbeidere innen fagområdet elkrafteknikk og SD/automatisering. Vi har en variert kundebase med oppdrag for alt fra mindre lokale utbyggere til offentlige og større selskaper innenfor bygg- og eiendom, industri, olje & gass, infrastruktur og energi.For tiden jobber vi bl.a med ny idrettshall i Tromsø, Nordkapp videregående skole i Honningsvåg, oppgradering av kaserner og bygninger på Evenes flystasjon, nytt banelys på Notodden flyplass, nytt Hurtigrutemuseum på Stokmarknes og bygninger, høyspent infrastruktur på Kvitfjell/Raudfjell vindpark og nytt hovedbygg på Jan Mayen Med bakgrunn i økt oppdragsmengde søker vi en medarbeider innen fagområdene elkraftteknikk eller SD/automatisering. Vi ønsker at du har interesse for og kan være en solid bidragsyter innen vår digitale satsing, gjerne noe erfaring innen prosjektering og rådgivning og at du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet. Vår portefølje av prosjekter er hovedsakelig i Nord-Norge, men avhengig av oppdragsmengde og interesser vil det også være aktuelt å delta på prosjekter i andre deler av Norge. Typiske arbeidsoppgaver, avhengig av erfaring, kan være: Prosjektering- og fagansvar for elektroanlegg i flerfaglige prosjekter Utførelse av beregninger, samt saksbehandling og oppfølging i prosjekter Oppdragsleder for egne oppdrag og disiplinleder i flerfaglige oppdrag Utarbeidelse av konkurranse- og arbeidsgrunnlag i form av beskrivelser og tegninger BIM-modellering Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Minimum 3 års erfaring, men nyutdannede kan også søke Gode kunnskaper innenfor Revit/Novapoint/ISY G-prog beskrivelse   og videre at du er resultat- og løsningsorientert trives med tekniske utfordringer er ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper har god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk   Vi tilbyr Arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling Mulighet for deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk Godt arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid Fem uker ferie samt fri mellom jul og nyttår og hele påsken Nye og moderne kontorlokaler Bedriftshytter, et aktivt bedriftsidrettsmiljø og sosiale aktiviteter Nærhet til flott natur og turmuligheter
12.03.2019 Tromsø
Statkraft Region Nord skal ansette en sommervikar for planlegging av produksjonen ved regionsentralen i Korgen. Andre oppgaver kan bli pålagt ved behov. Vi søker etter en ingeniørstudent eller ingeniør med avsluttet bachelor, helst med fagretning Energi og Miljø.  Du må være selvstendig, analytisk og strukturert og like en jobb med høyt tempo, mange henvendelser, raske beslutninger og store krav til samarbeid og god kommunikasjon. Nærmere opplysninger angående stillingene fås ved henvendelse til leder for regionsentralen Torkel Segrem tlf. 952 25499 eller produksjonssjef Toril Sommerli tlf. 957 52340. Stillingen er for perioden uke 24 til og med uke 33. Regionsentralen er plassert i Korgen i Hemnes kommune.
27.03.2019 Nordland
I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Divisjon Brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne – og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2 100 årsverk og er etatens største enhet. Vi søker etter en seksjonssjef i avdeling Innland som skal lede tolv underdirektører og grupper lokalisert i Askim, Bergen, Bø, Gjøvik, Lillehammer, Moss og Skien, med tilsammen 249 ansatte. Seksjonen har helhetlig ansvar for kvalitet, herunder sikre stabil og sikker produksjon og risikobasert oppfølging av etterlevelsen for sin del av skattemanntall og manntall for særavgifter. Har også landsdekkende fagansvar for hele merverdiavgiftsområdet. Vi søker deg som kan tenkte nytt og bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver resultat- og fagansvar for oppgavene i seksjonen personalansvar for tolv underdirektører/gruppeledere delta aktivt i organisering og videreutvikling av seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning kontinuerlig forbedringer med digitalisering i fokus stor grad av samspill med de andre seksjonene i avdelingen Kvalifikasjoner Relevant utdanning fra universitet/høyskole, minimum på bachelornivå. Relevant erfaring og gode resultat kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning. Du må ha god forståelse for samfunnsutviklingen og se potensiale for digitalisering. Du har god virksomhetsforståelse og forståelse av brukernes behov. Det legges vekt på erfaring fra ledelse og omstilling. Personlige egenskaper Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og ha evne til å skape engasjement. Du må være interessert i mennesker og evne å tilrettelegge for ulike behov. Du må ha pågangsmot og gjennomføringsevne. Du må være nytenkende, endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår. Du kan tenke helhetlig og strategisk. Du er kreativ og analytisk. Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 700 000 – kr 900 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
27.03.2019 Skien
Vis alle 29.142 ledige stillinger

At CERN, the European Organization for Nuclear Research, physicists and engineers are probing the fundamental structure of the universe. Using the world's largest and most complex scientific instruments, they study the basic constituents of matter - fundamental particles that are made to collide together at close to the speed of light. The process gives physicists clues about how particles interact, and provides insights into the fundamental laws of nature. Find out more on http://home.cern.

Les mer om Cern

Stillingsbeskrivelse

Introduction

Are you an applied physicist or engineer experienced in numerical modelling of vacuum systems and the operation of particle accelerators? CERN, take part!

The Vacuum Studies and Measurements (VSM) section is responsible for the study of vacuum system performance for the present and future accelerators including the high-luminosity of the Large Hadron Collider (LHC). It also provides the analysis and simulations of pressure and heat load profiles in relation to beam-induced effects such as synchrotron radiation, electron cloud, ion-induced losses, and their detrimental effects on the beam quality and lifetime.

The input data for the simulations are obtained by dedicated measurements and the elaboration of signals that are extracted from a database of thousands of vacuum gauges, pumps, and temperature sensors installed in CERN¿s accelerators.

Simulations of the pressure and molecular density profiles along the various vacuum components are obtained using numerical codes such as PyVASCO, Molflow+ and SYNRAD+, Comsol, and LTSpice.

Support to experiments and beam monitoring - in terms of modelling molecular density and synchrotron light distribution near the detection points - is also one of the activities of the section.

Functions

As an Applied Physicist in this section, you will play a key role in the:
¿Design, development, support and application of Monte Carlo simulation codes (Molflow+ and SYNRAD+) and their interface with the machine layout database as well as the development of software tools for extracting data from the machine database.
¿Contribution of data analysis studies aimed at simulating molecular density in the existing machines via numerical codes and compare the results to data extracted from the machine database. ¿Liaison with external institutions and provide support to the experiments in terms of data modelling: the pressure and molecular density near the interaction points, with the aim of minimising the beam-gas scattering background in the detectors. ¿Performance of vacuum measurements and analysis, in particular with synchrotron light and electrons to provide verification and input to simulation codes. ¿Writing of technical reports and scientific publications and present results at internal meetings and conferences. ¿Supervising of PhD students and Fellows involved in studies related to the use of numerical codes for vacuum simulation.

Qualifications

PhD or equivalent relevant experience in the field of applied physics, or a related field.

Experience:
¿Proven experience in computer programming with modern languages (eg C, C++, Python) and writing numerical simulation codes.
¿Demonstrated experience in the vacuum design of accelerator equipment assisted by Monte Carlo simulations. ¿Previous experience in accessing large databases and extracting data for comparison to simulations and data analysis. ¿Familiarity with modern ultra-high vacuum technology hardware and practices would be an asset. ¿Previous experience with vacuum measurements of synchrotron radiation and electron induced desorption yields would be an asset.

Technical competencies:
¿Design and simulation of UHV systems.
¿Pressure measurement and residual gas analysis in UHV systems. ¿Development of application software such as Monte Carlo based code. ¿Knowledge of programming techniques and languages (in particular Java, C++ and Python). ¿Simulation, design, and development of particle accelerators, such as beam pipes or cryogenic vacuum. ¿Analysis and interpretation of experimental data.

Behavioural competencies:
¿Achieving results: having a structured and organised approach towards work; being able to set priorities and plan tasks with results in mind; taking appropriate corrective actions and adapting work / project plans if necessary.
¿Communicating effectively: delivering presentations in a structured and clear way; adjusting style and content to the audience; responding calmly and confidently to questions. ¿Learning and sharing knowledge: keeping up-to-date with developments in own field of expertise; and readily absorbing new information. ¿Working in teams: working well in groups and readily fitting into a team; and participating fully and taking an active role in team activities. ¿Managing self: taking initiative beyond regular tasks and making things happen; actively seeking feedback on own performance and taking steps to improve it; working well autonomously; and taking on activities and tasks without prompting.

Language skills:
¿Very good knowledge of English: ability to draw-up scientific reports and making oral presentations.
¿Basic knowledge of French or an undertaking to acquire it rapidly.

Additional Information

Eligibility and closing date:

Diversity has been an integral part of CERN's mission since its foundation and is an established value of the Organization. Employing a diverse workforce is central to our success. We welcome applications from all Member States and Associate Member States. (https://home.cern/about/member-states)

This vacancy will be filled as soon as possible, and applications should normally reach us no later than 16.04.2019.

Employment Conditions

Contract type: limited duration contract (5 years). Subject to certain conditions, holders of limited-duration contracts may apply for an indefinite position.

These functions require: ¿Participation in a regular stand-by duty, including nights, Sundays and official holidays. ¿Work in radiation areas. ¿Interventions in underground installations. ¿A valid driving licence. ¿Work during nights, Sundays and official holidays, when required by the needs of the Organization.

Job grade: 6-7

Job reference: TE-VSC-VSM-2019-21-LD

Benchmark Job Title: Applied Physicist

Please make sure you have all the documents needed to hand as you start your application, as once it is submitted, you will not be able to upload any documents or edit your application further
Adresse: Sveits

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • APR 23
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • APR 25
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Cern