Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Fagkokk 100% - Produksjonskjøkken Førde Helse Førde

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Matforsyning har ledig stilling som kokk / matvert i 100%
Arbeid mandag - fredag (ved endring av organisasjonen, kan det komme til arbeid kvar 4. helg)
Arbeidsstad: Matforsyning Førde Sentralsjukehus. Plassering: Fortrinnvis på Koldtkjøkken Det er mulig å tiltre stillinga etter 03.06.19.

Arbeidsoppgåver

 • Tilsette i Matforsyning skal delta i alle planlagte og rutinemessige arbeidsoppgåver innafor seksjon kjøkken sin totale drifts - og fagområde. Det er mottakskjøkken, kantine, kafe og produksjonskjøkken / varemottak.
 • Tilsette må kunne tilegne seg nødvendig datakunnskap, være fleksibel og ha godt arbeidsmot i eit hektisk og triveleg arbeidsmiljø. I tillegg ha god framferd, være løysingsorientert og skikka til stillinga.
 • Tilsette vil ha ansvar på det arbeidsområde vedkomande arbeider i lag med næraste leiar.

Kvalifikasjonar

 • Vi krev: Erfaring frå storkjøkken / koldtkjøkken
 • Kreativitet set vi høgt, då vi produserar mat til pasientar / kantine / kafe der synsintrykket er viktig.
 • Fagbrev eller relevant arbeidserfaring frå tilsvarande arbeid
 • Personlege kvalifikasjonar vil bli tillagt stor vekt ved vurdering av søkarane.
 • Søkar må ha god kunnskap og erfaring i bruk av IT som arbeids- og styringsverktøy
 • Søkar må beherske norsk skriftleg og munnleg

Utdanningsretning

 • Kjøkken-/kantinefag

Utdanningsnivå

 • Videregående skole
 • Grunnskole

Personlege Eigenskapar

 • Søkjar må vere serviceinnstilt og sette pasienten/gjesten i sentrum
 • Må ha gode samarbeidsevne og kunne arbeide sjølvstendig
 • Initiativrik og strukturert i sitt arbeid
 • Arbeidsam, ansvarsbevist og god helse.
 • Villig til å tileigne seg ny kunnskap og erfaring innafor det totale kjøkkenfaglege arbeidsområde
 • Ha gode kommunikasjonsevner
 • Vere ein god teamarbeidar, og bidra til eit godt arbeidsmiljø innad i Matforsyning

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overenskomst
 • Det er utarbeidd funksjonsskildring for stillingane
 • Vi har eit triveleg, godt og hektisk arbeidsmiljø.
 • Vi er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift , med lågt sjukefråvær
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Elin Haugen, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Førde

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Førde


Stillingsbrøk: 100%%
Fast heltid Startdato: 03.06.2019 Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 05.05.2019

For elektronisk søknadsskjema:

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Er du en engasjert leder som vil være med på å realisere akuttmottakets mål?Vi utvider vårt lederteam og søker 2 enhetsledere.   Avdeling for akuttmedisin har to seksjoner, Akuttmottaket og observasjonsposten Akutt 24 med 23 senger, totalt 180 ansatte. Akuttmottaket tar imot ca. 44.000 pasienter per år og er Norges største i antall pasienter. Det høye pasientantallet og den store variasjonen i sykdomspanoramaet gjør avdeling for akuttmedisin til en spennende arbeidsplass som gir gode muligheter for å bygge en bred kompetanse. Akuttmottakets ambisjon er å være nasjonalt ledende innenfor akuttmedisin. Vi søker deg som brenner for akuttmedisin og som innehar bred kompetanse fra faget samt ledererfaring. Det er i underkant av rundt 100 årsverk fordelt mellom 128 ansatte. Hver enhetsleder har personalansvar for ca. 30 medarbeidere. Enhetslederne sitter i ledergruppe med avdelingsleder og seksjonsleder. Stillingen krever systematikk og evne til å håndtere mange oppgaver samtidig. Du må trives i en rolle hvor du har selvstendig ansvar for personal og oppfølging av oppgaver. Du handler på eget initiativ innenfor ditt ansvarsområde og tar ansvar for resultatene. Arbeidstiden består av 70% kontortid og 30% klinisk arbeid i helg.   Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Alle søkere må søke elektronisk.
24.05.2019 Lørenskog
Har du lyst å bli en del av Team Brendo?En av våre dyktige kreftsykepleiere skal ut i svangerskapspermisjon i oktober/november og vi søker etter hennes vikar.Vi er Bryst- og endokrin kirurgisk avdeling ved AHUS, som består av Overleger, Lis leger, Kreft sykepleier, hjelpepleier, sykepleier, Forløpskoordinator pakkeforløp Bryst og Endokrin, Drift koordinator samt sekretærer/Helsesekretær.Her setter vi både de ansatte og pasienten i fokus - vi har et godt arbeidsmiljø og fokus på pasientsikkerhet.   Arbeidsoppgaver Som kreft sykepleier på poliklinikken er du en del av det gode fagmiljø og teamdeltaker.Vi har en variert arbeidshverdag- ikke en dag er lik.Bidra til et godt pasientforløp innen utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Kvalifikasjoner Kreftsykepleier med minimum 2 års arbeidserfaring vil bli prioritert Personlige egenskaper Du må trives i et aktivt og lærerikt miljøDu ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljøDu er nysgjerrig og interessert i å holde deg faglig oppdatertDu er initiativrik, tar ansvar og trives med å jobbe selvstendig så vel som i teamVi forventer at du deler av din kompetanse og deltar aktivt i avdelingens faglige utviklingDu må kunne kommunisere klart og tydelig med våre pasienter, pårørende, leger og andre samarbeidspartnere, beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.Personlig egnethet vil bli vektlagt.     Vi tilbyr Brendo er en avdeling som bærer preg av positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og gjensidig ivaretakelse av hverandre.Du vil få god opplæring og få en "fadder" i opplæringsperiodenVi jobber kun dagtid men allikevel rom for fleksibilitetVi har ukentlig internundervisning og fokus på fagutviklingVi er god på feiringer, felles fredagsfrokost for alle i avdelingen ukentlig og sosiale sammenkomster lager vi arenaer for.
24.05.2019 Akershus
Det er ledig et 80% vikariat som kan utvides opp til 100% ved å jobbe helg på en annen sengepost.Avdelingen består av en 5 døgns sengepost og poliklinikk. Revmatologisk sengepost er samlokalisert med ortopedisk sengepost. i 6. etg.Avdelingen har 8 revmatologiske senger, for utredning, behandling og rehabilitering.(Tverrfaglig revmateam.) Revmatologisk poliklinikk befinner seg i 5. etg. og har egen infusjonsenhet.   Arbeidsoppgaver Observasjon av vitale parameter. Medikamenthåndtering og andre sykepleieprosedyrer. Behandling/rehabilitering/tilrettelegging, omsorg og pleie. Samhandling med primærhelsetjenesten.  Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Gjerne erfaring med revmatologi/rehabilitering Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. Gjerne erfaring med DIPS.  Personlige egenskaper Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver. Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Du viser engasjement og faglig interesse.  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø. Spennende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn etter tariff. 
24.05.2019 Kongsvinger
Er du operasjonssykepleier som er interessert i dagstilling, 8 timers arbeidsdag mandag til fredag. Fri hver helg, jul, nyttår, og påske samt 6 uker fri om sommeren. Vi søker en operasjonssykepleier som er autorisert som sykepleier i Norge, med videreutdanning i operasjonssykepleie. Enheten er en del av Dagkirurgisk senter, Ahus, har 5 operasjonsstuer, egen steril forsyning og utfører inngrep innenforfagområdene; ortopedi, gynekologi, gastrokirurgi,  plastikk kirurgi og Øre Nese og Hals.   Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består av steril assistanse og koordinerende rolle på operasjonsstuen. Kvalifikasjoner Videreutdanning i operasjonssykepleie Faglig dyktig og gode samarbeidsevner Må beherske norsk skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper Vi ønsker oss ny medarbeider som er faglig dyktige og opptatt av samarbeid og utvikling  Personlig egnethet vektlegges.  Gode samarbeidsevner og fleksibilitet  Tåle stress i en hektisk hverdag  Vi tilbyr Arbeidstid kl. 7.45 - 15.45 mandag til fredag Godt lærings - arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Utfordrende arbeid Vi har internundervisning, fagdager og intern opplæring
24.05.2019 Ski
Akershus universitetssykehus arbeider målrettet for å styrke forskningen innen hele bredden av virksomheten, og har de siste årene arbeidet strategisk med målsetningen om å øke antall kliniske studier. Sykehuset skal nå i gang med å etablere en klinisk forskningspoliklinikk som ytterligere skal bidra til å øke den kliniske forskningsaktiviteten på foretaket. Den kliniske forskningspoliklinikken vil etableres som et tilbud til alle divisjoner og klinikker på sykehuset som har behov for å gjennomføre sine kliniske forskningsprosjekter i dedikerte forskningsarealer. Klinisk forskningspoliklinikk organiseres i Seksjon for forskningsveiledning og utvikling, Forskning- og Innovasjonsdivisjonen (FID). I forbindelse med denne etableringen så lyser vi nå ut en 100 % fast stilling som Koordinator for Klinisk Forskningspoliklinikk. Vi søker en engasjert sykepleier/lege/bioingeniør med norsk autorisasjon og erfaring med klinisk forskning. Andre utdannelser kan også søke, men søker må da vise til relevant pasienterfaring eller ha en plan for hvordan de raskt kan opparbeide seg denne kompetansen. Du vil jobbe tett sammen med prosjektledere og forskningskoordinatorer fra andre divisjoner/klinikker, samt øvrige forskningsrådgivere og koordinatorer i Forskning- og innovasjonsdivisjonen. Du vil ha en sentral rolle i etablering og utvikling av Klinisk forskningspoliklinikk, og ha ansvar for den daglige koordineringen av aktiviteter som til enhver tid planlegges og pågår. Klinisk forskningspoliklinikk skal videre fungere som en kjerneenhet for kliniske studier på foretaket og du vil derfor måtte påregne å jobbe noe ute i de ulike divisjonenes kliniske sengeområder/ poliklinikker, inkludert bidra til inklusjon av pasienter utenfor lokaler dedikert til Klinisk forskningspoliklinikk.  Du vil rapportere direkte til seksjonsleder og til styringsgruppen for Klinisk Forskningspoliklinikk.   Arbeidsoppgaver Bidra til etablering av klinisk forskningspoliklinikk Hovedansvar for den daglige driften av klinisk forskningspoliklinikk Holde oversikt over alle studier som planlegges og til enhver tid pågår i klinisk forskningspoliklinikk. Kontaktperson for henvendelser om bruk av klinisk forskningspoliklinikk og vurdering av ledig kapasitet.   Gjennomgang av studieprotokoller med tanke på studielogistikk, ressursbehov og infrastruktur Formidle behov for eventuelle investeringer og vedlikehold av utstyr.   Bidra til gjennomføring av studier i og utenfor dedikerte arealer ved behov Innkalle og delta i møter med styringsgruppen for klinisk forskningspoliklinikk Utforme informasjonsmateriell og underlag til bl.a. rapporteringer Informere internt og eksternt om tilbudet ved klinisk forskningspoliklinikk Andre arbeidsoppgaver knyttet til generell forskningsstøtte må påregnes                        Kvalifikasjoner Høyere utdannelse (minimum bachelornivå) Sykepleier/lege/bioingeniør med klinisk erfaring eller annen relevant utdanning Opplæring/kurs og praktisk erfaring med ICH-GCP Erfaring fra klinisk forskning, fortrinnsvis kliniske studier, eller plan for raskt å oppnå slik kompetanse Beherske enkelt laboratoriearbeid Søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk fullt ut skriftlig og muntlig Gode engelske kunnskaper             Utdanningsretning Bioingeniør, sykepleier, lege eller annen relevant utdanning   Utdanningsnivå Høyskole / Universitet        Personlige egenskaper Du er positiv, lærevillig og fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver og utfordringer Du handler på initiativ og jobber løsningsorientert og effektivt Du er strukturert med evne til å planlegge, koordinere og følge opp Du er selvstendig og har evne til å håndtere mange oppgaver samtidig Du har gode formidlings- og kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig Du trives med å jobbe i et tverrfaglig team Du er serviceinnstilt, omgjengelig, blid og imøtekommende Gode samarbeidsevner opp mot ulike funksjoner og nivåer i organisasjonen   Vi tilbyr Høyt faglig nivå og et universitetssykehus i utvikling Utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet til å påvirke utvikling ved et universitetssykehus Et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte ansatte Gode pensjonsordninger Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo Kontaktinformasjon   Ved spørsmål, kontakt avdelingsleder Karin Vassbakk, tlf. 480 92 669 eller seksjonsleder Lisbeth Johnsen, tlf. 452 46 719
24.05.2019 Akershus
Spennende  stilling  ledig for spesialbiongeniør / bioingeniør med fagansvar i felles prøvemottak. Avdelingen skal i 2020-2022 etablere en helt ny automasjonsløsning. Prøvemottak er ansvarlig for drift av automasjonsløsningen og har tre spesial-/fagbioingeniører som  samarbeider tett. Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi består av åtte seksjoner: Prøvetaking, Prøvemottak, Klinisk kjemi, Hematologi/koagulasjon og flowcytometri, Immunologi, Genteknologi, Medisinsk fag, forskning og utvikling og Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank. Avdelingen har 160 ansatte og utfører 6.5 millioner analyser i året. Avdelingen er akkreditert iht ISO/EN 15189.  Prøvemottaket er felles for alle laboratoriedisiplinene.    Stillingen er tillagt rutinedrift og arbeid hver 4. helg.   Arbeidsoppgaver Fagansvar i preanalyse for mottak og håndtering  av biologisk prøvemateriale  til alle laboratoriespesialitetene på Ahus- Nordbyhagen. Prosedyreskriving og -revidering Avviksbehandling sammen med seksjonsleder Delta på samarbeidsmøter med de andre laboratoriespesialitetene.  Opplæring av nyansatte Ansvar for bioingeniørstudenter innen sitt fagområde Rutineoppgaver Kvalifikasjoner Bioingeniør med norsk autorisasjon For spesialbioingeniør kreves relevant videreutdanning med 60 studiepoeng. Det er ønskelig med  erfaring  innen preanalyse og minst 2 års relevant arbeidserfaring. Svært gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig Personlig egnethet vektlegges  Personlige egenskaper Gode samarbeidsegenskaper og høy grad av endringsvilje Kunne organisere egen arbeidsdag målrettet og effektiv Ansvarsbevisst og løsningsorientert Tåle hektiske arbeidsdager og ha en positiv innstilling.  Vi tilbyr Variert og utfordrende arbeid med mulighet for faglig utvikling Et trivelig arbeidsmiljø og kollegaer med mye kompetanse Gode velferdstilbud for ansatte, eks. hytteleie, kultur og fritidstilbud og mye annet  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo, moderne lokaler 
24.05.2019 Akershus
Avdeling Voksenhabilitering søker ny overlege. Fortrinnsvis søker vi spesialist i psykiatri, men spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og leger under spesialisering med relevant erfaring er også velkomne til å søke.Avdelingen er godkjent som fordypningsområde habilitering for spesialisering i psykiatri. Da avdelingen satser på fagutvikling og forskning, ønsker vi gjerne søkere med forskningserfaring, med dette er ingen forutsetning.Avdeling voksenhabilitering er organisert som egen avdeling i Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF. I tillegg har vi samarbeid mot somatiske avdelinger internt i foretaket. Avdelingen gir spesialisttjenester til pasienter med komplekse og sammensatte funksjonshemminger knyttet til nevropsykiatriske og nevrologiske lidelser, utviklingsforstyrrelser og genetisk betingete tilstander. Pasientene har ofte tilleggsproblematikk med psykisk utviklingshemming, spesifikke lærevansker og sammensatte psykiatriske og nevrologiske lidelser. En viktig pasientgruppe er pasienter med utfordrende atferd, der kartlegging av årsaksfaktorer i miljøet, psykiatrisk differensialdiagnostikk og vurdering av medikamentell behandling og miljøarbeid er sentrale oppgaver. Vi jobber tverrfaglig og tverrmedisinsk.Avdeling har i dag 40 ansatte og ledes av spesialist i nevrologi. I tillegg består legegruppen av 3 spesialister i nevrologi og 3 spesialister i psykiatri.Psykologgruppen består av 9 psykologer med spesialisering i nevropsykologi, klinisk voksen og habilitering, samt psykologer under spesialisering. Avdelingen har egen forskningsleder, forskningskoordinator og kontorfaglig gruppe. Avdelingen er ellers tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sosionom, spesialpedagog, fysioterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog.   Arbeidsoppgaver Diagnostikk og oppfølging av sammensatte psykiatriske og nevropsykiatriske tilstander hos målgruppen (herunder psykisk lidelser, ADHD, Tourette og atferdsvansker) og individuell oppfølging av pasienter. Tverrfaglig utredning og diagnostikk av autismespekterlidelser. Tverrfaglig utredning og diagnostisering av årsaksdiagnose og kognitive vansker med komplekse og sammensatte funksjonshemminger. Deltagelse i tverrfaglig habiliteringsarbeid, herunder veiledning/kurs rettet mot pårørende og primærhelsetjenesten. Faglig veiledning av andre yrkesgrupper i avdelingen. Deltagelse i fagutvikling og forskningsoppgaver Vår utredning foregår poliklinisk, eventuelt gjennom ambulante observasjoner i pasientens hjemmemiljø, da i samarbeid med andre yrkesgrupper. Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri eller barne - og ungdomspsykiatri. Leger i spesialisering med relevant erfaring. Personlige egenskaper Evne til selvstendig arbeid og i team Evne til tverrfaglig samarbeid Vi tilbyr Et tverrfaglig miljø med kvalifiserte og engasjerte kollegaer. Deltagelse i avdelingens arbeid med utvikling av fagområdet voksenhabilitering. Mulighet for faglig utvikling og forskning og avsatt tid til FOU-arbeid. Dagarbeid med mulighet for fleksitidsordning Evne til tverrfaglig samarbeid vil bli tillagt vekt ved ansettelse. Vi forutsetter at søker behersker skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
24.05.2019 Lørenskog
Vi søker en sekretær!  Urologisk avdeling har et godt faglig miljø og høyt fokus på trivsel.Sekretærene på avdelingen jobber på sengepost, polikinikk og inntakskontor.   Arbeidsoppgaver Skranke Telefoner Hente/ levere post  Kvalifikasjoner Erfaring fra sykehus Gode datakunnskaper Kjennskap til DIPS Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig  Personlige egenskaper Positiv og blid Serviceinnstilt og tar utfordringer med et smil Du er nøyaktig og har gode samarbeidsevner som liker å jobbe i team, men er også selvstendig  Personlig egnethet vektlegges.  Vi tilbyr Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass i et til tider hektisk arbeidsmiljø med gode kollegaer Gode velferdstilbud for den ansatte. F.eks hytteutleie, teaterbilletter m.m. Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud 
24.05.2019 Akershus
Vis alle 26.162 ledige stillinger

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider kontinuerleg med å utvikle gode og trygge tenester for pasientar og brukarar. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i faglege og organisatoriske nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 300 tilsette og eit budsjett på nesten 3 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF.

Les mer om Helse Førde

Stillingsbeskrivelse

Matforsyning har ledig stilling som kokk / matvert i 100%
Arbeid mandag - fredag (ved endring av organisasjonen, kan det komme til arbeid kvar 4. helg)
Arbeidsstad: Matforsyning Førde Sentralsjukehus. Plassering: Fortrinnvis på Koldtkjøkken Det er mulig å tiltre stillinga etter 03.06.19.

Arbeidsoppgåver

 • Tilsette i Matforsyning skal delta i alle planlagte og rutinemessige arbeidsoppgåver innafor seksjon kjøkken sin totale drifts - og fagområde. Det er mottakskjøkken, kantine, kafe og produksjonskjøkken / varemottak.
 • Tilsette må kunne tilegne seg nødvendig datakunnskap, være fleksibel og ha godt arbeidsmot i eit hektisk og triveleg arbeidsmiljø. I tillegg ha god framferd, være løysingsorientert og skikka til stillinga.
 • Tilsette vil ha ansvar på det arbeidsområde vedkomande arbeider i lag med næraste leiar.

Kvalifikasjonar

 • Vi krev: Erfaring frå storkjøkken / koldtkjøkken
 • Kreativitet set vi høgt, då vi produserar mat til pasientar / kantine / kafe der synsintrykket er viktig.
 • Fagbrev eller relevant arbeidserfaring frå tilsvarande arbeid
 • Personlege kvalifikasjonar vil bli tillagt stor vekt ved vurdering av søkarane.
 • Søkar må ha god kunnskap og erfaring i bruk av IT som arbeids- og styringsverktøy
 • Søkar må beherske norsk skriftleg og munnleg

Utdanningsretning

 • Kjøkken-/kantinefag

Utdanningsnivå

 • Videregående skole
 • Grunnskole

Personlege Eigenskapar

 • Søkjar må vere serviceinnstilt og sette pasienten/gjesten i sentrum
 • Må ha gode samarbeidsevne og kunne arbeide sjølvstendig
 • Initiativrik og strukturert i sitt arbeid
 • Arbeidsam, ansvarsbevist og god helse.
 • Villig til å tileigne seg ny kunnskap og erfaring innafor det totale kjøkkenfaglege arbeidsområde
 • Ha gode kommunikasjonsevner
 • Vere ein god teamarbeidar, og bidra til eit godt arbeidsmiljø innad i Matforsyning

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overenskomst
 • Det er utarbeidd funksjonsskildring for stillingane
 • Vi har eit triveleg, godt og hektisk arbeidsmiljø.
 • Vi er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift , med lågt sjukefråvær
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Elin Haugen, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Førde

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Førde


Stillingsbrøk: 100%%
Fast heltid Startdato: 03.06.2019 Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 05.05.2019

For elektronisk søknadsskjema:

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 29
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 31
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)