Ledig stilling

Bistandsrevisor Skatteetaten

Søknadsfrist : 03.05.2019

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidsmarkedskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk. 

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner.

Seksjon 3 har ansvar for bistandsrevisorordningen. Bistandsrevisor skal hjelpe politi og påtalemyndighet i etterforsking av alvorlig skatte- og avgiftskriminalitet. Revisoren skal med sin kompetanse bidra til at behandlingen av anmeldte saker kan skje på ein kvalitativt god og effektiv måte. Arbeidsoppgavene vil særlig ligge innenfor områdene skatte-, avgifts- og strafferett. 

Funksjonstiden som bistandsrevisor er 3 år fra tilsettingsdatoen, med mulighet for forlengelse. Etter endt periode går bistandsrevisoren over til annen passende stilling i skatteetaten.

Bistandsrevisorene kan i henhold til retningslinjer gitt av Politidirektoratet i rundskriv 2006/012 gis avhørsmyndighet. I løpet av funksjonstiden er det et mål å tilføre bistandsrevisorene den nødvendige kompetanse til at han/hun kan tildeles mulighet til å foreta avhør. Politiet har den faglige og utøvende ledelse knyttet til utøvelse av politimyndighet. Bistandsrevisor vil ha sin faste arbeidsplass ved Vest politidistrikt.

Arbeidsoppgaver

 • inngå i øko-teamet i Vest politidistrikt og arbeide hovedsakelig med etterforskning av skatte- og avgiftssaker
 • heving av regnskaps- og revisjonskompetansen hos politiet
 • bistand i forbindelse med utarbeiding av anmeldelser fra Skatteetaten
 • kvalitetssikring av anmeldelser fra Skatteetaten
 • holde oversikt over anmeldte saker, herunder resultat og fremdrift
 • kompetanseoppbygging i kontrollmiljøene i Skatteetaten

Kvalifikasjoner 

 •  utdannet revisor med bestått revisoreksamen (herunder høyere revisorutdanning,  
  registrert revisorutdanning eller skatteetatens revisorlinje)     
 • erfaring fra kontroll/etterforsking av kompliserte skatte- og avgiftssaker eller bred   
   erfaring fra annet revisjonsarbeid
 • en fordel om du har kjennskap til Skatteetatens arbeidsområder

Personlige egenskaper 

 •  gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • nysgjerrig og engasjert
 • gode evner mht. å uttrykke deg muntlig og skriftlig
 •  strukturert og jobber selvstendig
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og tverrfaglig miljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som spesialrevisor (kode 1224) fra kr 550 000 – kr 680 000 avhengig av kvalifikasjoner. For å få revisorkode må du ha karakteren C eller bedre i fordypningsemnene: revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. I perioden du er bistandsrevisor blir det utbetalt et kronetillegg på kr 3333 pr måned. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidsmarkedskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk. 

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner.

Seksjon 3 har ansvar for bistandsrevisorordningen. Bistandsrevisor skal hjelpe politi og påtalemyndighet i etterforsking av alvorlig skatte- og avgiftskriminalitet. Revisoren skal med sin kompetanse bidra til at behandlingen av anmeldte saker kan skje på ein kvalitativt god og effektiv måte. Arbeidsoppgavene vil særlig ligge innenfor områdene skatte-, avgifts- og strafferett. 

Funksjonstiden som bistandsrevisor er 3 år fra tilsettingsdatoen, med mulighet for forlengelse. Etter endt periode går bistandsrevisoren over til annen passende stilling i skatteetaten.

Bistandsrevisorene kan i henhold til retningslinjer gitt av Politidirektoratet i rundskriv 2006/012 gis avhørsmyndighet. I løpet av funksjonstiden er det et mål å tilføre bistandsrevisorene den nødvendige kompetanse til at han/hun kan tildeles mulighet til å foreta avhør. Politiet har den faglige og utøvende ledelse knyttet til utøvelse av politimyndighet. Bistandsrevisor vil ha sin faste arbeidsplass ved Vest politidistrikt.

Arbeidsoppgaver

 • inngå i øko-teamet i Vest politidistrikt og arbeide hovedsakelig med etterforskning av skatte- og avgiftssaker
 • heving av regnskaps- og revisjonskompetansen hos politiet
 • bistand i forbindelse med utarbeiding av anmeldelser fra Skatteetaten
 • kvalitetssikring av anmeldelser fra Skatteetaten
 • holde oversikt over anmeldte saker, herunder resultat og fremdrift
 • kompetanseoppbygging i kontrollmiljøene i Skatteetaten

Kvalifikasjoner 

 •  utdannet revisor med bestått revisoreksamen (herunder høyere revisorutdanning,  
  registrert revisorutdanning eller skatteetatens revisorlinje)     
 • erfaring fra kontroll/etterforsking av kompliserte skatte- og avgiftssaker eller bred   
   erfaring fra annet revisjonsarbeid
 • en fordel om du har kjennskap til Skatteetatens arbeidsområder

Personlige egenskaper 

 •  gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • nysgjerrig og engasjert
 • gode evner mht. å uttrykke deg muntlig og skriftlig
 •  strukturert og jobber selvstendig
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og tverrfaglig miljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som spesialrevisor (kode 1224) fra kr 550 000 – kr 680 000 avhengig av kvalifikasjoner. For å få revisorkode må du ha karakteren C eller bedre i fordypningsemnene: revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. I perioden du er bistandsrevisor blir det utbetalt et kronetillegg på kr 3333 pr måned. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 03.05.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 22
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 23
  2019
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 25
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten