Ledig stilling

Revisor Skatteetaten

Søknadsfrist : 03.05.2019

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidsmarkedskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk. 

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner.

Seksjon 3 har ansvar for bekjempelse av annen skatte- og avgiftskriminalitet enn arbeidsmarkedskriminalitet, med særlig vekt på skatteunndragelse knyttet til utlandet.

Vi søker etter 1 - 2 revisorer til vår gruppe med kontor i Bergen. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre kontrollhandlinger med bakgrunn i Skatteetatens satsing mot alvorlig og omfattende skatte- og avgiftskriminalitet,
 • ikke forhåndsvarslede kontroller
 • bevissikring iht nye regler
 • kontorkontroller basert på innhentede opplysninger
 • samarbeid med, og bistand til politiet, herunder vitne i straffesaker
 • samarbeid med andre kontrolletater
 • utarbeidelse av rapporter etc.

Kvalifikasjoner

 • revisorutdanning på master eller bachelornivå eller Skatteetatens revisorlinje

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • nysgjerrig og engasjert
 • gode evner mht. å uttrykke deg muntlig og skriftlig
 • strukturert og jobber selvstendig
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og tverrfaglig miljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som skatterevisor (kode 1223) fra kr 472 300 – kr 570 000 eller spesialrevisor (kode 1224) fra kr 550 000 - kr 680 000 avhengig av kompetanse og erfaring. For å få revisorkode må du ha karakteren C eller bedre i fordypningsemnene: revisjon, årsregnskap. skatterett og rettslære. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidsmarkedskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk. 

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner.

Seksjon 3 har ansvar for bekjempelse av annen skatte- og avgiftskriminalitet enn arbeidsmarkedskriminalitet, med særlig vekt på skatteunndragelse knyttet til utlandet.

Vi søker etter 1 - 2 revisorer til vår gruppe med kontor i Bergen. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre kontrollhandlinger med bakgrunn i Skatteetatens satsing mot alvorlig og omfattende skatte- og avgiftskriminalitet,
 • ikke forhåndsvarslede kontroller
 • bevissikring iht nye regler
 • kontorkontroller basert på innhentede opplysninger
 • samarbeid med, og bistand til politiet, herunder vitne i straffesaker
 • samarbeid med andre kontrolletater
 • utarbeidelse av rapporter etc.

Kvalifikasjoner

 • revisorutdanning på master eller bachelornivå eller Skatteetatens revisorlinje

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • nysgjerrig og engasjert
 • gode evner mht. å uttrykke deg muntlig og skriftlig
 • strukturert og jobber selvstendig
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og tverrfaglig miljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som skatterevisor (kode 1223) fra kr 472 300 – kr 570 000 eller spesialrevisor (kode 1224) fra kr 550 000 - kr 680 000 avhengig av kompetanse og erfaring. For å få revisorkode må du ha karakteren C eller bedre i fordypningsemnene: revisjon, årsregnskap. skatterett og rettslære. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 03.05.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 22
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 23
  2019
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 25
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten