Ledig stilling

Konsernregnskapsjef Statnett

Søknadsfrist : 29.04.2019

Statnett har gjennom de siste årene hatt høy aktivitet og tilsvarende økt kompleksitet innenfor regnskapsområdet. Regnskapsavdelingen har gjennomført en rekke tiltak for å effektivisere og digitalisere sine prosesser. Det er blant annet implementert digitale verktøy i konsoliderings- og rapporteringsprosessen.  Statnett planlegger nå for implementering av ny ERP løsning som vil kreve ytterligere endringer i prosesser og arbeidsmetoder. Statnett søker derfor etter en fremoverlent og erfaren konsernregnskapssjef.

Statnetts regnskap er preget av en betydelig anleggsmasse, en stor portefølje av utbyggingsprosjekter og utstrakt bruk av finansielle instrumenter. Statnett er i hovedsak et norsk konsern, men nye samarbeidsformer i Norden og et økt antall deleide selskaper er med på å øke kompleksiteten. I tillegg til ansvar for ekstern og intern rapportering etter IFRS inngår ansvar for skatt, merverdiavgift og eiendomsskatteområdet til stillingen.

Det forventes at konsernregnskapssjefen opparbeider seg god forståelse av selskapets ansvarsområder og strategi, og er proaktiv i forhold til å ivareta regnskapsmessige konsekvenser av den økte aktiviteten samt de krav som stilles fra regulator. Det vil være et tett samarbeid innenfor økonomienheten og med sentrale personer i forretningsområdene og i konsernstaben.

Stillingen har personalansvar for konsernregnskapsfunksjonen og leder for avdelingen regnskap drift. Regnskapsfunksjonen består totalt av 19 medarbeidere. Konsernregnskapssjefen rapporterer til økonomidirektør og inngår i økonomienhetens ledergruppe.

Sentrale ansvarsområder vil være:

 • Lede avdelingen og delta i økonomifunksjonens ledergruppe
 • Koordinere og kvalitetssikre utarbeidelse av kvartals og årsregnskap med noter etter IFRS
 • Videreutvikle og digitalisere regnskaps- og rapporteringsrutiner
 • Fullføre arbeidet med å formalisere prosessen for internkontroll i finansiell rapportering
 • Sikre løpende vurdering av regnskaps- og skattefaglige forhold
 • Oppfølging av endringer i regnskaps- og øvrig relevant lovgivning, samt beste praksis
 • Tilrettelegging av regnskapet for god økonomisk oppfølging og regulators rapporteringskrav
 • Overordnet ansvar for skatt, merverdiavgift og eiendomsskatteområdet
 • Forberedelse og deltagelse på regnskapsgjennomgang med revisjonsutvalget
 • Hovedkontakt for revisor

Vi søker etter følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse; Master, siviløkonom, statsautorisert revisor eller tilsvarende
 • Sterk faglig kompetanse innenfor regnskap, skatt og merverdiavgift, med særlig vekt på IFRS kompetanse
 • Minimum 5 års leder erfaring innenfor fagområdet
 • Erfaring med effektiviseringsprosesser
 • Erfaring fra og/eller interesse for energibransjen

Ønskede egenskaper:

Vi ser etter en person som kan bidra til å videreføre arbeidet med å digitalisere og effektivisere regnskapsfunksjonen i konsernet. Den rette kandidaten har god systemforståelse, er strukturert, engasjert og handlekraftig. Gode leder- samarbeidsegenskaper vektlegges, samt evne til å implementere endringer.

Vi kan tilby:

 • En sentral stilling med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med fleksible ordninger
 • Engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse
 • Moderne lokaler i Nydalen, Oslo
 • Konkurransedyktige betingelser

Hvis du har spørsmål ta gjerne kontakt med Økonomidirektør Helene Juklestad på 913 08 734 eller helene.juklestad@statnett.no.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Statnett har gjennom de siste årene hatt høy aktivitet og tilsvarende økt kompleksitet innenfor regnskapsområdet. Regnskapsavdelingen har gjennomført en rekke tiltak for å effektivisere og digitalisere sine prosesser. Det er blant annet implementert digitale verktøy i konsoliderings- og rapporteringsprosessen.  Statnett planlegger nå for implementering av ny ERP løsning som vil kreve ytterligere endringer i prosesser og arbeidsmetoder. Statnett søker derfor etter en fremoverlent og erfaren konsernregnskapssjef.

Statnetts regnskap er preget av en betydelig anleggsmasse, en stor portefølje av utbyggingsprosjekter og utstrakt bruk av finansielle instrumenter. Statnett er i hovedsak et norsk konsern, men nye samarbeidsformer i Norden og et økt antall deleide selskaper er med på å øke kompleksiteten. I tillegg til ansvar for ekstern og intern rapportering etter IFRS inngår ansvar for skatt, merverdiavgift og eiendomsskatteområdet til stillingen.

Det forventes at konsernregnskapssjefen opparbeider seg god forståelse av selskapets ansvarsområder og strategi, og er proaktiv i forhold til å ivareta regnskapsmessige konsekvenser av den økte aktiviteten samt de krav som stilles fra regulator. Det vil være et tett samarbeid innenfor økonomienheten og med sentrale personer i forretningsområdene og i konsernstaben.

Stillingen har personalansvar for konsernregnskapsfunksjonen og leder for avdelingen regnskap drift. Regnskapsfunksjonen består totalt av 19 medarbeidere. Konsernregnskapssjefen rapporterer til økonomidirektør og inngår i økonomienhetens ledergruppe.

Sentrale ansvarsområder vil være:

 • Lede avdelingen og delta i økonomifunksjonens ledergruppe
 • Koordinere og kvalitetssikre utarbeidelse av kvartals og årsregnskap med noter etter IFRS
 • Videreutvikle og digitalisere regnskaps- og rapporteringsrutiner
 • Fullføre arbeidet med å formalisere prosessen for internkontroll i finansiell rapportering
 • Sikre løpende vurdering av regnskaps- og skattefaglige forhold
 • Oppfølging av endringer i regnskaps- og øvrig relevant lovgivning, samt beste praksis
 • Tilrettelegging av regnskapet for god økonomisk oppfølging og regulators rapporteringskrav
 • Overordnet ansvar for skatt, merverdiavgift og eiendomsskatteområdet
 • Forberedelse og deltagelse på regnskapsgjennomgang med revisjonsutvalget
 • Hovedkontakt for revisor

Vi søker etter følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse; Master, siviløkonom, statsautorisert revisor eller tilsvarende
 • Sterk faglig kompetanse innenfor regnskap, skatt og merverdiavgift, med særlig vekt på IFRS kompetanse
 • Minimum 5 års leder erfaring innenfor fagområdet
 • Erfaring med effektiviseringsprosesser
 • Erfaring fra og/eller interesse for energibransjen

Ønskede egenskaper:

Vi ser etter en person som kan bidra til å videreføre arbeidet med å digitalisere og effektivisere regnskapsfunksjonen i konsernet. Den rette kandidaten har god systemforståelse, er strukturert, engasjert og handlekraftig. Gode leder- samarbeidsegenskaper vektlegges, samt evne til å implementere endringer.

Vi kan tilby:

 • En sentral stilling med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med fleksible ordninger
 • Engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse
 • Moderne lokaler i Nydalen, Oslo
 • Konkurransedyktige betingelser

Hvis du har spørsmål ta gjerne kontakt med Økonomidirektør Helene Juklestad på 913 08 734 eller helene.juklestad@statnett.no.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 29.04.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 22
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
10 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger
Fakta om Statnett