<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – Norvalves as Norvalves as

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at alle har strøm i kontakten året rundt.Vår avdeling gir råd og støtte til Statnetts prosjekter og foretar prosjektuavhengige kvalitetssikringer og porteføljeanalyser. Vårt hovedmål er å heve kvaliteten på Statnetts investeringsbeslutninger gjennom å bidra til fastsetting av robuste og realistiske prosjektmål og at prosjektene gjennomføres innenfor disse målsettingene - dette har stor betydning for konsernet. Ditt ansvar vil primært bli å bidra med operativ støtte innenfor kvalitetledelse og risikostyring i et antall prosjekter i statnetts nettanleggsportefølje. Arbeidsformen innebærer at du sitter i et sentralisert kvalitetsteam - med utstrakt samhandling internt i kvalitetsteamet, med ulike prosjekteam og de sentrale prosjektaktørene på tvers av divisjoner og staber. Internt i avdelingen jobber vi tett, koordinert og tverrfaglig i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø. Vårt fagmiljø gjennomfører analyser, gir beslutningsstøtte og rådgivning samt utvikler prosesser, metodikk, modeller og systemstøtteverktøy innenfor de mest sentrale prosjektstyringsfagområdene - kost, plan, kvalitet og risiko.Fornybar energi – Fremtiden er elektrisk!Vi søker etter deg som ønsker å påvirke og sikre gode og effektive prosjektløp i noen av de største og mest spennende infrastrukturprosjektene i Norge. I kvalitetsteamet får du mulighet til å bidra til Statnetts faglige utvikling innefor våre fagområder og utvikle din kompetanse i et faglig sterkt miljø. Du vil få en nøkkelrolle innenfor kvalitetsledelse og risikostyring i Statnett sine prosjekter. Arbeidsoppgaver Stillingens hovedoppgaver er å bidra til god kvalitetsledelse og risikostyring i Statnetts nettanleggsprosjekter gjennom leveranser i et antall prosjekter (egen portefølje av prosjekter) og som del av ulike prosjektteam. Stillingen vil også bidra med prosjektuavhengige kvalitetssikringer og faglig utvikling av kvalitetsledelse og risikostyring i prosjekt. Kvalitetsledelse i en portefølje av prosjekter; kvalitetssikring, verifikasjonsaktiviteter, rådgivning av prosjektteam  Risikostyring i en portefølje av prosjekter  Leverandørrevisjoner, leverandøroppfølging Opplæring av prosjektteam innen ditt ansvarsområde Avvikshåndtering og –analyse Bidra til å styrke kvalitetsarbeidet i Statnett  Ved behov og mulighet kunne bidra innenfor avdelingens andre oppgaver knyttet til kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse i prosjektporteføljen, samt konsernovergripende anskaffelsesanalyser   Kvalifikasjoner Bachelor- eller mastergrad innen relevant område  Kompetanse og erfaring innen kvalitetsledelse og kvalitetssystemer Kompetanse innen risikostyring i prosjekt er en fordel men ikke noe krav  Erfaring fra prosjektvirksomhet, fortrinnsvis infrastrukturprosjekter og gjerne innenfor bygg og anlegg  Interesse for utvikling og implementering av ny metodikk, nye verktøy og systemer i komplekse organisasjoner  Kjennskap til standardene ISO 9001, ISO 10005, ISO 31001 og ISO 55001  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk   Kunnskap om avdelingens andre kunnskapsområder (anskaffelsesanalyse, kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse) vil telle positivt Personlige egenskaper Utadvendt, med gode samarbeidsevner Trives med å jobbe både selvstendig og som del av et kompetent team med både selvstendig og felles oppgaveløsning God til å kommunisere (forstå andre og få igjennom eget budskap) God analytisk og strategisk kompetanse Sterk motivasjon og planleggings- og gjennomføringsevne Ha god formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig Utviklende tankesett, med ønske om å jobbe og utvikle deg innenfor ulike prosjektfaglige kunnskapsområder Profesjonell atferd med solid personlig og faglig integritet Gode holdninger til etterlevelse av krav  Kontakt oss (Kaja von Krogh eller Anders Hoen) gjerne dersom du har spørsmål knyttet til stillingen.  Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.  Hvorfor velge å jobbe i Statnett: Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.  
20.07.2020 Oslo
Join ABB and work in a team that is dedicated to creating a future where innovative digital technologies allow greater access to cleaner energy. ABB is a pioneering technology leader in electrification products, robotics and motion, industrial automation and power grids, serving customers in utilities, industry and transport & infrastructure globally. Continuing more than a 125-year history of innovation, ABB today is writing the future of industrial digitalization and driving the Energy and Fourth Industrial Revolutions. To the shipping industry, ABB offers an extensive portfolio of integrated marine systems and solutions that improve the flexibility, reliability and energy efficiency of vessels. By coupling power, automation and marine software, proven fuel-efficient technologies and services that ensure maximum vessel uptime, ABB is in a unique position to improve the profitability of customers' business throughout the entire lifecycle of a fleet.ABB Marine Norway is expanding with new positions in our Service Retrofit Team.We are looking for professionals within Project Management who has a strong and solid technical background either from engineering or from commissioning. Your responsibilities Management and responsibility for execution of Retrofit projects from handover from sales to handover to service/warranty. Project planning and scheduling Project financial and cost management Legal and contract management Project reporting internal and external Risk and opportunity management Close contact with customers (ship-owners and shipyards) Management of project team and sub suppliers HSE responsible for projects Travel for project meetings and follow up as required Projects ranging from smaller upgrades and deliveries to larger complex upgrades Use of ABB tools for project management and reporting Your background Min. 3 years of technical education (electrical engineering and/or automation) at College / University (Bachelor) Min. 3 years of experience from project engineering or from commissioning Min. 3 years of Project management experience will be preferred Fluent in both written and verbal English. We emphasize: Ability to take initiatives, ownership and are self-driven and result oriented. Ability to motivate and lead project teams and manage both work and personnel in an efficient manner Service minded and good collaboration skills both towards customer and internally Pro-active attitude, business mindset and ability to turn challenges into opportunities Strong management mindset combined with solid technical background   More about us As your employer, ABB can offer:• Professional and personal challenges in a positive and innovative environment.• Informal and good work relations between co-workers and managers.• Positive and exciting work environment in a global organization with future career opportunities.• Professional growth.• Various company benefits.The position is located in ABB's office in Fornebu or UlsteinvikFor any questions regarding the position please contact Retrofit Manager Terje Olav Hauger, email: terje-olav.hauger@no.abb.com or phone +47 95 29 13 17.We are looking forward top receiving your application letter and CV through the ABB JobportalPlease note that in cooperation with Meditor Search we conduct a background screening on all candidates that receive an offer of employment in ABB Norway. This to ensure best quality in our recruitment process, according with ABBs company policy.
29.06.2020 Oslo
Driftsområde Sogn er nå på jakt etter flere dyktige energimontører! Har du fagbrev som energimontør, er samarbeidsrettet, nøyaktig og motiveres av en mulighet til å få være med å bygge og videreutvikle det norske kraftnettet? Da kan du være den vi ser etter!   Driftsområde Sogn har et arbeidsområde som inkluderer 16 transformatorstasjoner og ca 550 km med 420 kV, 300 kV og 132 kV ledninger. Vårt driftsområde strekker seg fra Vågåmo i Innlandet fylke til Høyanger og Ålfoten i Vestland fylke. Vi har per i dag fire oppmøtesteder; Vågåmo, Gaupne, Sogndal og Høyanger. Driftsområde Sogn er organisatorisk plassert i divisjon Nettdrift. Vi ser etter to selvgående og motiverte medarbeidere som vil arbeide med drift og vedlikehold av våre stasjons- og ledningsanlegg. Arbeidsoppgavene vil være dynamiske iht. de utfordringer vi står overfor. Oppmøtested for den ene stillingen er Sogndal i Vestland fylke, samt har vi også ledig en stilling med oppmøtested i Vågåmo i Innlandet fylke. Det må påregnes reisevirksomhet til ledninger og stasjoner i driftsområdet. Driftsområdene i Statnett samarbeider tett, og det kan som en følge bli behov for reisevirksomhet til andre deler av landet for kortere eller lengre perioder. Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnett sine nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked. I Statnett ivaretar vi et av Norges sterkeste fagmiljø i kraftbransjen, og vi kan tilby deg et solid faglig miljø innen Stasjons- og ledningsdrift. Vi har et trivelig og uformelt arbeidsmiljø og har et sterkt fokus på våre medarbeideres utvikling og trivsel For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Leder for Driftsområde, Terje Pedersen , mobil: 90083879. Arbeidsoppgaver Drift, vedlikehold og beredskap av Statnett sine stasjons-, lednings- og kabelanlegg Havarihåndtering relatert til stasjons-, lednings- og kabelanlegg, som inkluderer både apparat- og kontrollanlegg, samt øvrig hjelpeanlegg slik som nødaggregat, batterianlegg og fjernstyringsanlegg Ivareta rollen som arbeidsleder på montasje/drifts oppgaver, leder for sikkerhet (LFS), ansvarlig for arbeide (AFA) og HMS-funksjoner i egne og eksterne prosjekter, slik som for eksempel KU-rollen Kontakt med eksterne entreprenører, grunneiere og andre interessenter Prosjektarbeid i eget område, og sammen med beredskaps- og innsatsgruppen ved andre Statnett lokasjoner i Norge Beredskapsvakt ved ekstraordinære tilfeller utenom ordinær arbeidstid Kvalifikasjoner Fagbrev som energimontør Teknisk fagskole, linje elkraft, er en fordel men ikke ett krav Erfaring med arbeid på både stasjons- og ledningsanlegg opp til 420kV Bilsertifikat klasse B Fortrolig med data som arbeidsverktøy. Flytende norsk språk, både skriftlig og muntlig Grunnleggende engelsk kunnskap, både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Evne til å jobbe selvstendig, men også lede andre (team).  Vi ønsker at du er motivert og har interessert for fagfeltet  Ha høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) Positiv til å jobbe tverrfaglig innen ledning og stasjon  Du verdsetter en fysisk aktiv arbeidsdag og trives med å arbeide i høyden Strukturert og nøyaktig
28.07.2020 Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane)
Innsatsgruppen i Statnett er nå på jakt etter to driftige energimontører/-teknikere som vil arbeide på Statnett sine utbyggingsprosjekter i hele landet. Vi deltar på stasjons- og ledningsprosjekter som Leder for Sikkerhet, elsikkerhetskoordinator og byggeleder. Vi deltar også i montasjeoppgaver og yter bistand ved havarier. Innsatsgruppen er organisatorisk lokalisert i divisjon Nettdrift, som har som hovedoppgave å sikre kraftforsyningen time for time året rundt samt sørge for et velfungerende kraftmarked. Nettdrift utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnett sine nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap.  Innsatsgruppen består av leder med kontorsted på Rjukan og 11 montører lokalisert på tvers over hele landet. Innsatsgruppen er en viktig ressurs for å sikre god prosjektgjennomføring i Statnett. Det vil være utstrakt reisevirksomhet i jobben og ulike arbeidstidsordninger må påregnes. Du vil utenfor reisetiden være tilknyttet nærmeste driftsområde sitt oppmøtested. Vi ser i denne omgang hovedsaklig etter montører i fra Vestland, Rogaland eller Vestfold og Telemark. Har du fagbrev som energimontør, er samarbeidsrettet, nøyaktig og motiveres av en mulighet til å få være med å bygge og videreutvikle det norske kraftnettet? Da kan du være den vi ser etter! For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med leder for Innsatsgruppen, Eilev Midtgard, mobil: 90 05 11 18. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registrereselektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Arbeidsoppgaver Bistå på Statnetts utbyggingsprosjekter over hele Norge som: Leder for Sikkerhet Elsikkerhetskoordinator Byggeleder/KU Montasjeoppgaver stasjon og ledning Bistand ved havarier Inngå i lokalt driftsområdes beredskap etter mulighet og behov Kvalifikasjoner Fagbrev som energimontør Utdanning fra Teknisk fagskole er en fordel, men ikke et krav Erfaring fra drift, vedlikehold og bygging av sentralnett 22kV–420kV Fortrolig med PC som arbeidsverktøy Gode engelskkunnskaper kreves i enkelte oppdrag Annen relevant kompetanse/fagbrev vektlegges Personlige egenskaper Opptatt av sikkerhet og HMS-arbeid Evne til å jobbe selvstendig og i team Samarbeidsrettet og løsningsorientert Strukturert og nøyaktig
20.07.2020 Norge
Join ABB and work in a team that is dedicated to creating a future where innovative digital technologies allow greater access to cleaner energy. As one of the world’s leading enablers of sustainable transportation, ABB offers an extensive portfolio of integrated marine systems and solutions that improve the flexibility, reliability and energy efficiency of vessels.At ABB, we believe that the next generation of ships will be electric, digital and connected, as the industry moves towards new energy sources and autonomous ship operations.We are now looking for engineers to help us build the future of Marine technology. Your responsibilities Depending on your expertise and preference, a project engineer position may be offered in Team Drives or Team Power. Both roles involve engineering of the electrical system on marine newbuild vessels with hybrid or fully electric design. Team Drives focuses on engineering of equipment and systems related to propulsion. A project engineer in Team Power mainly works on the integration and design of the power generation and distribution equipment. Project engineers in ABB Marine are responsible for the technical leadership and engineering within their own scope for each project. This means that there will be requirements for the candidates’ ability to maintain and handle ownership to technical challenges, including the ability to consult with colleagues. Your background You have a Bachelor- or Master degree in Electrical Power Engineering, either fresh from school or with some years of experience. Your attitude is as important for us as your grades. You also have the ability to combine practical and theoretical knowledge. Fluent English is a demand as well as cultural awareness and mutual respect - we have an international workplace and business where we have colleagues and customers with diverse background and nationality   More about us In ABB Marine we take pride in building safe, environmentally friendly and reliable Marine electrical propulsion systems.We offer technical and personal challenges in a positive and innovative environment. Professional growth is as important to us that it is to you. You can expect an informal work relation between co-workers and managers and a lot of positive and engaged people that will welcome You to our family of Engineers. We also offer various company benefits such as flexible working hours, company cabins etc. and strong safety and ethical rules and instructionsThe position will be located either in ABBs office in Fornebu or UlsteinvikFor more information contact Hans Thomas Biørnstad on e-mail hans-thomas.biornstad@no.abb.com or Eirik Mo on e-mail eirik.mo@no.abb.com.We are looking forward to receiving your application and CV through the ABB jobportal. The application-deadline is .12.08.2020Please note that in cooperation with Meditor Search we conduct a background screening on all candidates that receive an offer of employment in ABB Norway. This to ensure best quality in our recruitment process according with ABBs company policy
14.07.2020 Oslo, Ulstein
Join ABB and work in a team that is dedicated to creating a future where innovative digital technologies allow greater access to cleaner energy. As one of the world’s leading enablers of sustainable transportation, ABB offers an extensive portfolio of integrated marine systems and solutions that improve the flexibility, reliability and energy efficiency of vessels.At ABB, we believe that the next generation of ships will be electric, digital and connected, as the industry moves towards new energy sources and autonomous ship operations.We are now looking for engineers to help us build the future of Marine technology. Your responsibilities Depending on your expertise and preference, a project engineer position may be offered in Team Drives or Team Power. Both roles involve engineering of the electrical system on marine newbuild vessels with hybrid or fully electric design. Team Drives focuses on engineering of equipment and systems related to propulsion. A project engineer in Team Power mainly works on the integration and design of the power generation and distribution equipment. Project engineers in ABB Marine are responsible for the technical leadership and engineering within their own scope for each project. This means that there will be requirements for the candidates’ ability to maintain and handle ownership to technical challenges, including the ability to consult with colleagues. Your background You have a Bachelor- or Master degree in Electrical Power Engineering, either fresh from school or with some years of experience. Your attitude is as important for us as your grades. You also have the ability to combine practical and theoretical knowledge. Fluent English is a demand as well as cultural awareness and mutual respect - we have an international workplace and business where we have colleagues and customers with diverse background and nationality   More about us In ABB Marine we take pride in building safe, environmentally friendly and reliable Marine electrical propulsion systems.We offer technical and personal challenges in a positive and innovative environment. Professional growth is as important to us that it is to you. You can expect an informal work relation between co-workers and managers and a lot of positive and engaged people that will welcome You to our family of Engineers. We also offer various company benefits such as flexible working hours, company cabins etc. and strong safety and ethical rules and instructionsThe position will be located either in ABBs office in Fornebu or UlsteinvikFor more information contact Hans Thomas Biørnstad on e-mail hans-thomas.biornstad@no.abb.com or Eirik Mo on e-mail eirik.mo@no.abb.com.We are looking forward to receiving your application and CV through the ABB jobportal. The application-deadline is .12.08.2020Please note that in cooperation with Meditor Search we conduct a background screening on all candidates that receive an offer of employment in ABB Norway. This to ensure best quality in our recruitment process according with ABBs company policy
14.07.2020 Oslo
Avdelingen Stasjoner er en del av Anleggsforvaltning i Nettdrift. Avdelingen har fagressurser som har teknisk spisskompetanse og som kan inneha ulike roller i prosjekter og enkeltaktiviteter inkludert faglig koordinering. I det daglige bistår avdelingen driftsgruppene med teknisk støtte og faglig veiledning i forbindelse med drift og vedlikehold av Statnetts stasjonsanlegg. Gjennom Plan for Anleggsforvaltning er avdelingen premissgiver for tiltak som skal utføres i anleggene. Seksjonen Stasjonsanlegg har 15 medarbeidere med fagkompetanse på komponenter, høyspennings-, HVDC- og SVS-anlegg, stasjonsforsyning og bygg. Vi ser etter en engasjert person med tiltakslyst, gjerne nyutdannet, som har lyst til å bli kjent med oss og bidra til å ivareta verdiene og sikkerheten i anleggene våre. Det er ønskelig at kandidaten har bakgrunn innen kraftelektronikk og ønsker å utforske dette spennende teknologiområdet videre. HVDC- og SVC/SVS-anlegg er bruk av kraftelektronikk i transmisjonsnettet, hvor HVDC brukes i mellomlandsforbindelse med lange kabler som driftes på likestrøm og SVC/SVS-anlegg som dynamisk regulerer reaktiv effekt i ulike punkter i nettet. Teknologien er familiær for disse to bruksområdene og Statnett har både tyristorbaserte strømrettere og SVC-anlegg og også transistorbaserte anlegg av nyere type. Erfaring fra bruk av kraftelektronikk fra kraftbransjen alternativt fra andre bransjer vil være en fordel, men det viktigste er engasjement og interesse for fagområdet. Vår nye medarbeider skal ha hovedfokus på å koordinere større og mindre aktiviteter i anleggene våre i nært samarbeid med driftsgruppene. Arbeidsoppgaver Jobben er et ettårs vikariat og tilbyr spennende oppgaver i forvaltningen av HVDC- og SVC/SVS-anlegg og eventuelt andre deler av anleggsmassen. Dette innebærer: kontakt med pågående utbyggingsprosjekter, ta ansvar knyttet til eksisterende anlegg med tanke på garantioppfølging avklare vedlikeholdsoppgaver og beskrivelse av disse delta i pågående forbedringsoppgaver, levetidsvurderinger og nødvendige tiltak i anleggene for å opprettholde drift. Nordisk samarbeid kan også være aktuelt. Avhengig av kandidatens kompetanse og erfaring vil oppgaver og ansvar tilpasses gjennom tett dialog i oppstartsfasen. Kvalifikasjoner Sivilingeniør innenfor kraftelektronikk Relevant erfaring fra prosjekter eller faglig koordinering er et pluss God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk Førerkort for bil Personlige egenskaper Stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig Gode samarbeidsevner og engasjement Godt humør og positiv innstilling Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver Strukturert og nøyaktig Vi tilbyr Stor frihet til å styre egen arbeidshverdag En variert arbeidshverdag Svært dyktige og erfarne kolleger Reise til anlegg og bli kjent med hele bedriften    Arbeidssted  Oslo, Sunndalsøra eller Trondheim
13.07.2020 Oslo, Trondheim, Sunndal
Som ansatt på Landssentralen vil du ha ansvar for at kraftsystemet er i balanse minutt for minutt. Du vil overvåke og sette i verk tiltak for at Norden, men også hver landsdel, til enhver tid skal ha sikker strømforsyning. Du vil fungere som et bindeledd mellom kraftmarkedet og det fysiske kraftsystemet, og sørge for at helheten blir ivaretatt. Dette medfører mye kontakt med andre deler av Statnett, produsenter, store forbrukere og TSOer i andre land. Vi søker nå 2 nye ansatte i fast stilling. Stillingen omfatter deltagelse i vaktordningen, og det vil bli gitt 5 måneder opplæring med praktisk og teoretisk eksamen før du begynner i selvstendig vakt. Arbeidsstedet er Oslo. Landssentralen er en del av enheten Systemdrift og Markedsoperasjoner, som har ansvaret for Statnetts oppgaver som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, herunder operativ drift av systemet og driftsplanlegging. Enheten har også en viktig rolle i utviklingen av ulike system- og balansetjenester blant annet for å kunne drifte systemet med mer fornybar energi, flere utlandsforbindelser og implementeringen av et felles europeisk regelverk. Enheten er således en viktig premissgiver i utviklingen av kraftsystemet og kraftmarkedet. Som ansatt i Systemdrift og Markedsoperasjoner får du en unik forståelse av samspillet mellom det fysiske kraftsystemet og kraftmarkedet.  Arbeidsoppgaver Overvåke kraftflyt og forsyningssikkerhet i hovednettet  Analysere behov og iverksette tiltak for å ha tilfredsstillende driftssikkerhet. Teknisk/økonomisk vurdering av tiltakene  Regulere balansen mellom kraftproduksjon og forbruk ved bruk av regulerkraftmarkedet  Markedsinformasjon Driftssamarbeid med de øvrige nordiske systemansvarlige nettselskap, norske produsenter og nettselskap  Stillingen inngår i vaktturnus Kvalifikasjoner Sivilingeniør eller ingeniør, fagretning Elkraft/Energi og Miljø, kybernetikk, Ind.øk, fysikk eller lignende (annen fagretning kan vurderes ved relevant erfaring)  Gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Strukturert og beslutningsdyktig, med evne til å se helheten Positiv og fleksibel, serviceinnstilt og kundefokusert  Samarbeidsorientert og god til å kommunisere  Trives med høyt tempo  Fokus på utvikling av det faglige og sosiale miljøet   Vi foretar sikkerhetsklarering av aktuelle kandidater.
22.06.2020 Oslo
Vis alle 18.550 ledige stillinger
Les mer om Norvalves as

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Norvalves as