Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi søker etter verdsettelsesrådgiver til divisjon Innsats i Sandvika - MAP/APA seksjonen Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

 Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.
 
MAP/APA er en seksjon i avdeling storbedrift i divisjon Innsats, og består av ca. 10 jurister og økonomer. Seksjonen har fra Finansdepartementet fått delegert ansvaret som kompetent myndighet etter skatteavtalene i saker om allokering av skattepliktig overskudd i internasjonale konsern (internprising). Ansvaret omfatter tvisteløsning mellom stater i saker om internasjonal dobbeltbeskatning (Mutual Agreement Procedure - MAP) og inngåelse av avtaler med andre stater for å hindre internasjonal dobbeltbeskatning (Advance Pricing Agreements – APA).
 
For å bistå og rådgi de enkelte teamene i storbedriftsmiljøet og styrke vår evne til å håndtere komplekse verdsettelsesrelaterte og øvrige finansielle problemstillinger, er det opprettet en egen gruppe medarbeidere med tilhørighet i flere deler av vår organisasjon. Til denne gruppen søker vi etter en verdsettelsesrådgiver som vil ha tilhørighet i MAP/APA seksjonen.
 
Våre verdsettelsesrådgivere skal gi den enkelte saksbehandleren det best mulige beslutnings­grunnlaget i form av analyser og råd som er faglig forankret, kvalitetssikret, relevante og konsistente i sin tilnærming. Foruten å bidra i MAP/APA prosesser bistår våre verdsettelsesrådgivere også øvrige team.
 
Som verdsettelsesrådgiver vil du bidra i et team på 2-3 personer som settes opp for å bistå i
en konkret sak og du vil til enhver tid kunne være involvert i og arbeide med flere saker.
           
Du vil bistå og rådgi de enkelte saksbehandlere med særskilt verdsettelseskompetanse i saker og forhandlinger knyttet til verdifastsettelsesspørsmål eller problemstillinger med betydelig innslag av verdifastsettelsesrelaterte og/eller komplekse finansielle/økonomiske forhold.  
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • foreta kontroll og etterprøving av verdsettelsesanalyser fremlagt av storbedrifter som del av sin skattedokumentasjon og/eller Transfer Pricing-dokumentasjon
 • bidra med å analysere, forklare og belyse spesifikke verdsettelsestekniske og/eller finansielle forhold ifm. saksarbeidet i etaten og forberedelse av MAP- eller APA saker
 • foreta egne verdsettelsesanalyser og andre økonomiske/finansielle analyser
 • foreta analysearbeid og research i finansielle databaser (Bloomberg, Moodys) samt analyse av selskapsregnskaper
 • bidra til videreutviklingen av gruppens metodeverk, modeller og analyseverktøy
 • bidra til interne kompetansetiltak med fokus på verdsettelse
 • i forbindelse med MAP og APA prosesser vil du kunne bidra med saksforberedelse, samt delta i drøftelser med andre lands myndigheter om verdiansettelser i konserninterne transaksjoner

Kvalifikasjoner

 • relevant økonomiutdanning på masternivå med relevante fagkombinasjoner innen finans/økonomi og med gjennomgående gode eksamensresultater
 • nyutdannet eller med noen års relevant erfaring som for eksempel erfaring fra et anerkjent rådgivnings- eller revisjonsmiljø
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode Excel ferdigheter
 • sterke analytiske evner og god forretningsforståelse

Personlige egenskaper

 • strukturert og med sans for presisjon
 • evne til å se helhet og få frem kjernen i en kompleks problemstilling og/eller omfattende datagrunnlag
 • profesjonell med evne til å innta en rådgivende rolle
 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i tverrfaglige team
 • evne til å arbeide selvstendig og på prosjektbasis

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.               

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 465 000 – 560 000, eller som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 524 200 – 600 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus og psykisk utviklingshemming. Er du den vi leter etter? Vi søker fortrinnsvis vernepleier/sykepleier med et ønske om å utgjøre en stor forskjell for våre brukere. Her hos oss bor det to unge mennesker med autisme og stort behov for trygge voksne rundt seg. Vi som jobber her bistår våre brukere med meget tett oppfølging og veiledning i det daglige. Vi søker deg som er trygg i deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner. Du må kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og sette fag i fokus. Dersom du har erfaring med HOTL kapittel 9, er dette en fordel. Vi søker kandidater til en 50 % medlever-stilling og tilkallingsvakter. Kvalifikasjoner   Vi trenger deg som: Er vernepleier eller sykepleier. Annen relevant utdanning/erfaring og/eller særskilt personlig egnethet kan kompensere for vernepleie/sykepleieutdanning. Er student i helse- og omsorgsfag til tilkallingsvakter. Har evne til å jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak Førerkort klasse Erfaring fra arbeid rundt HOTL kapittel 9 og autisme er en fordel.  Du Er trygg i deg selv og evner å se løsninger i utfordrende situasjoner Er reflektert med evne til å tenke selvstendig Har stå-på-vilje og kan gi av deg selv Bidrar til et godt arbeidsmiljø Har erfaring med utfordrende atferd  Vi tilbyr Fleksibel arbeidstid Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten Intern og ekstern relevant kursing Gode muligheter for utvidet ansvar En spennende arbeidshverdag!  Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk.
13.05.2019 Bærum
Arbeidsoppgaver Ass. seksjonsleder har et medansvar i seksjonen og kan etter avtale være seksjonsleders stedfortreder i administrative funksjoner Ass seksjonsleder har et medansvar sammen med seksjonsleder for virksomheten, og koordinere driften av seksjonen på en effektiv og etisk forsvarlig måte, samt ha fokus på godt arbeidsmiljø Medansvar for fag- og kompetanseutvikling Ha medansvar for å sikre god samhandling med eget personell, andre seksjoner i avdelingen, samt andre avdelinger i og utenfor klinikken Være oppdatert på utviklingen av fagområdet og ha fokus på modernisering av driften Ha medansvar for seksjonens samlede virksomhet, herunder ansvar for seksjonens planlagte aktivitetsnivå og iverksettelse av tiltak for måloppnåelse Bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjeneste på lokalt nivå Med stillingen følger det personalansvaret for en definert gruppe ansatte  Kvalifikasjoner Autorisert jordmor Det er ønskelig med lederfaring Det er ønskelig med minimum 5 års klinisk praksis Personlige egenskaper Kunne vise til gode resultater Evne til å beslutte og iverksette handling Evne til å påvirke Evne til å lede og ha god resultatoppfølging Evne til å skape relasjoner og nettverk Evne til å arbeide effektivt mot klinikkens og avdelingens felles mål Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie,teater/fotballbilletter Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
20.05.2019 Lørenskog
Vi søker en førstekonsulent i ett vikariat ved sakarkivet. Enheten har 4,5 årsverk og er organisering i en egen seksjon under foretaksstab til viseadministrerende direktør. Ahus benytter Public 360 for elektronisk saksbehandling og arkiv. Det er mulighet for at vikariatet kan forlenges. Arbeidsoppgaver Elektroniske arkivfaglige oppgaver som søk, registrering, skanning og kontroll av saksdokumenter til foretaket. Aktiv bidragsyter til sikker drift og godt arbeidsmiljø Gi brukerstøtte på i Public 360 Være er rådgiver innen saksbehandling og arkiv         Kvalifikasjoner Arkivfaglig kompetanse på høyskolenivå eller tilsvarende (f.eks. grunnfag/bachelor arkivkunnskap) Solid IT kompetanse/-innsikt Erfaring fra arbeid med elektronisk arkiv i offentlig virksomhet God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Profesjonelt forhold til informasjon  Personlige egenskaper Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig. Være serviceinnstilt og fleksibel Ha god kommunikasjons- og samarbeidsevner      Stor arbeidskapasitet  Personlig egnethet tillegges vekt  Vi tilbyr Mulighet til å jobbe med trivelige kollegaer  i lyse fine lokaler En hektisk og utfordrende hverdag Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, kulturtilbud og mye annet Bedriftsidrettslag med stort og varierende tilbud 
20.05.2019 Lørenskog
Er du intensivsykepleier eller sykepleier med minst 2 års erfaring fra sykehus? Da kan vi tilby deg stilling på intensivavdelingen, Kongsvinger sykehus. Intensivenheten består av intensiv og postoperativ avdeling. Avdelingen har 6 sengeplasser og 9 postoperative plasser. Vi er en generell intensivavdeling med både indremedisinske og kirurgiske pasienter. I tillegg bemanner vi postoperativ avdeling med 9 senger. Vi er en del av akuttmedisinsk avdeling sammen med akuttmottaket, operasjon-/anestesi og fødeavdelingen. Søkeren kan forvente seg et godt faglig miljø, men en høy andel spesialutdannede intensivsykepleiere og lite turn.over. Avdelingen har et godt og stabilt arbeidsmiljø, positive medarbeidere med en god teamfølelse.Vi har ledig 70 % stilling (30 % fast og 40 % vikariat) gjeldende fra 12.08.2019. På intensivavdelingen har vi ønsketurnus som innebærer jobbing 2 helger på 6 uker. Ved intern tilsetting, kan ledig vikariat tildeles ekstern søker.  Arbeidsoppgaver Maskebehandling Respiratorbehandling Sentralovervåking Støttefunksjoner for andre avdelinger Postoperativ overvåking av nyopererte pasienter  Kvalifikasjoner Autorisert intensivsykepleier eller autorisert sykepleier med minst 2 års erfaring Det er en fordel å ha erfaring med kirurgiske pasienter og pre/post operativ sykepleie Personlige egenskaper Må kunne arbeide selvstendig og ha god planleggingsevne Være serviceinnstilt og fleksibel Ha evnen til å jobbe effektivt og å kunne takle høyt arbeidstempo Ha gode samarbeidsevner og godt humør Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig  Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Arbeid i et spennende og interessant miljø Medlemskap i pensjonsordning (KLP)
20.05.2019 Kongsvinger
DPS Groruddalen ivaretar spesialisthelsetjenestetilbudet utenfor sykehusnivå innen psykisk helsevern for voksne med bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune som opptaksområde. DPS Groruddalen er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består i dag av 7 polikliniske enheter i tillegg til døgnenhet. Seksjon for akutt og ambulante tjenester er et tverrfaglig team bestående av psykiatere, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere og sosionom som tilbyr en variert og helhetlig tilnærming til pasientene. Dette er en spennende og utfordrende stilling hvor man har mulighet til å bidra til utvikling av tjeneste. Samtidig får man vært med på faglige drøftinger og refleksjoner i ukentlige teammøter. Dette er stillingen for deg med pågangsmot og interesse for en viktig pasientgruppe.  Arbeidsoppgaver Arbeid som behandler (vurderinger, psykoterapi og støttesamtaler), med selvstendig ansvar for poliklinisk oppfølging. Administrering av legemidler, injeksjon av depotpreparater (sykepleier/vernepleier) Tverrfaglig arbeid innad i teamet, samarbeid med 1. linje og pårørende Delta i faglige nettverk, og holde deg løpende orientert på fagfeltet Kvalifikasjoner Off.norsk godkjenning som sykepleier eller psykolog Videreutdanning i psykisk helsearbeid (sykepleier/vernepleier) Erfaring fra poliklinisk og ambulant arbeid ved DPS Erfaring fra arbeide med pasientgruppen i tillegg til kompetanse på ruslidelser Fortrinnsvis erfaring fra kognitiv terapi Grunnleggende datakunnskaper Personlige egenskaper Engasjement for pasientgruppen Fleksibel, initiativrik og samarbeidsorientert Evne til å jobbe selvstendig Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Faglig drøftinger i ukentlige teammøter Gode muligheter for egen faglig utvikling Introduksjonsprogram for nyansatte Positivt arbeidsmiljø Flexi-tid kjernetid 09.00-15.00 Lønn etter avtale Lokaler nær buss, T-bane, tog og parkeringsplasser
20.05.2019 Oslo
Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et nytt og moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo. Sammen med våre dyktige og engasjerte medarbeidere jobber vi for å utvikle en kultur i tråd med vår visjon; Menneskelig nær og faglig sterk. Som en del av kulturutviklingsarbeidet har vi utarbeidet et sett av atferdsverdier som gir uttrykk for hva slags kultur og adferd vi ønsker oss. På Ahus :- Forteller vi de gode historiene - Deler vi informasjon, erfaring og kunnskap - Tar vi hverandres perspektiv - Har vi gode prosesser og gjennomfører det vi beslutter - Lar vi ikke negativ atferd passere uten reaksjon Avdeling for patologi er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen mottar prøvemateriale fra Akershus universitetssykehus, spesialister og primærhelsetjenesten i området. Sist år besvarte vi ca. 37.000 biopsier, 40.000 cytologiske prøver, inkludert punksjonscytologiske prøver, og utførte ca. 230 obduksjoner. Avdelingen har 18 overleger, hvorav 2 er professor i bistilling og 1 førsteamanuensis i bistilling, samt 5 utdanningsstillinger, og 22 bioingeniørstillinger. Avdelingen er kjent for å være godt organisert, å ha en rask prøveflyt og et meget hyggelig miljø. Vi har et godt samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene på avdelingen. Vi har høy faglig kompetanse og har fokus på kompetanseheving med deltagelse på kurs samt internundervisning. Arbeidstempoet er høyt uten at det går utover kvalitet og trivsel. Det bes om at alle søkere søker elektronisk via søknadssystemet WebCruiter.  Arbeidsoppgaver Arbeidet vil bestå av oppgaver på obduksjon-/histologiseksjonen med hovedvekt på obduksjon. Hovedoppgavene vil være knyttet til obduksjonsvirksomheten og stell av døde, med kistenedleggelse og kontakt med begravelsesbyråene. Deltagelse i arbeidsoppgaver ved histologisk seksjon (makrobeskjæring, støping, snitting med mer) Kvalifikasjoner Helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring fra lignende arbeid Søkerne må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt. Bioingeniør, kjemiingeniør eller lignende utdanning er ønskelig.  Personlige egenskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt Serviceinnstilt og imøtekommende Kunne arbeide selvstendig Gode samarbeidsevner Ansvarsbevisst Evne til å arbeide nøyaktig og strukturert. Punktlig oppmøte  Fleksibilitet med hensyn til å påta seg oppgaver og holde seg faglig oppdatert. Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Medlemskap i pensjonsordning Et godt fag- og arbeidsmiljø Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
20.05.2019 Lørenskog
Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består av steril assistanse og koordinerende rolle på operasjonsstuen. De ansatte har en primærseksjon hvor man har sine hovedarbeidsoppgaver, og en sekundær hvor man kan hjelpe til ved behov. Nyansatte går inn i et introduksjonsprogram, med minst tre ukers oppfølging av veileder.   Kvalifikasjoner Videreutdanning i operasjonssykepleie - norsk godkjenning.  Erfaring fra dagkirurgi er ønskelig, men ikke en nødvendighet.  Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig.  Personlige egenskaper Dagkirurgisk senter er en hektisk avdeling, og man må kunne jobbe selvstendig og i team. Man må være løsningsorientert og samarbeidsvillig. Like å jobbe fleksibelt.  Være opptatt av og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Vi utfører operasjoner innen halvøyeblikkelig hjelp og elektiv behandling. Pliktig medlemskap i pensjonsordning Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Kort reisevei fra Oslo
20.05.2019 Lørenskog
Vi søker etter en operasjonssykepleier for snarlig tiltredelse i 1 års vikariat.  Avdelingen har i dag 4 operasjonsstuer hvorav èn er reservert til ortopediske inngrep. I tillegg består avdelingen av en sterilsentral. Avdelingen består av 35 årsverk og arbeidshverdagen vår bærer preg av teamarbeid, effektivitet og høyt arbeidstempo. Vi har nært samarbeid med andre avdelinger. Vi deltar også i traumeteamet og har egne definerte oppgaver der. Arbeidsoppgaver Hos oss utføres operasjoner innen ortopedi, generell kirurgi, gynekologi, øre-nese-hals og urologi.  Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier For stillingen kreves det dokumentert videreutdanning i operasjonssykepleie Må beherske norsk skriftlig og muntlig   Personlige egenskaper Må kunne jobbe selvstendig og i team Personlig egnethet vil bli tillagt vekt Løsningsorientert og samarbeidsvillig Opptatt av et godt arbeidsmiljø Fleksibel Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Arbeid i et spennende og interessant miljø Et godt arbeidsmiljø Medlemskap i pensjonsordning (KLP) En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift 
20.05.2019 Kongsvinger
Vis alle 23.675 ledige stillinger
Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

 Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.
 
MAP/APA er en seksjon i avdeling storbedrift i divisjon Innsats, og består av ca. 10 jurister og økonomer. Seksjonen har fra Finansdepartementet fått delegert ansvaret som kompetent myndighet etter skatteavtalene i saker om allokering av skattepliktig overskudd i internasjonale konsern (internprising). Ansvaret omfatter tvisteløsning mellom stater i saker om internasjonal dobbeltbeskatning (Mutual Agreement Procedure - MAP) og inngåelse av avtaler med andre stater for å hindre internasjonal dobbeltbeskatning (Advance Pricing Agreements – APA).
 
For å bistå og rådgi de enkelte teamene i storbedriftsmiljøet og styrke vår evne til å håndtere komplekse verdsettelsesrelaterte og øvrige finansielle problemstillinger, er det opprettet en egen gruppe medarbeidere med tilhørighet i flere deler av vår organisasjon. Til denne gruppen søker vi etter en verdsettelsesrådgiver som vil ha tilhørighet i MAP/APA seksjonen.
 
Våre verdsettelsesrådgivere skal gi den enkelte saksbehandleren det best mulige beslutnings­grunnlaget i form av analyser og råd som er faglig forankret, kvalitetssikret, relevante og konsistente i sin tilnærming. Foruten å bidra i MAP/APA prosesser bistår våre verdsettelsesrådgivere også øvrige team.
 
Som verdsettelsesrådgiver vil du bidra i et team på 2-3 personer som settes opp for å bistå i
en konkret sak og du vil til enhver tid kunne være involvert i og arbeide med flere saker.
           
Du vil bistå og rådgi de enkelte saksbehandlere med særskilt verdsettelseskompetanse i saker og forhandlinger knyttet til verdifastsettelsesspørsmål eller problemstillinger med betydelig innslag av verdifastsettelsesrelaterte og/eller komplekse finansielle/økonomiske forhold.  
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • foreta kontroll og etterprøving av verdsettelsesanalyser fremlagt av storbedrifter som del av sin skattedokumentasjon og/eller Transfer Pricing-dokumentasjon
 • bidra med å analysere, forklare og belyse spesifikke verdsettelsestekniske og/eller finansielle forhold ifm. saksarbeidet i etaten og forberedelse av MAP- eller APA saker
 • foreta egne verdsettelsesanalyser og andre økonomiske/finansielle analyser
 • foreta analysearbeid og research i finansielle databaser (Bloomberg, Moodys) samt analyse av selskapsregnskaper
 • bidra til videreutviklingen av gruppens metodeverk, modeller og analyseverktøy
 • bidra til interne kompetansetiltak med fokus på verdsettelse
 • i forbindelse med MAP og APA prosesser vil du kunne bidra med saksforberedelse, samt delta i drøftelser med andre lands myndigheter om verdiansettelser i konserninterne transaksjoner

Kvalifikasjoner

 • relevant økonomiutdanning på masternivå med relevante fagkombinasjoner innen finans/økonomi og med gjennomgående gode eksamensresultater
 • nyutdannet eller med noen års relevant erfaring som for eksempel erfaring fra et anerkjent rådgivnings- eller revisjonsmiljø
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode Excel ferdigheter
 • sterke analytiske evner og god forretningsforståelse

Personlige egenskaper

 • strukturert og med sans for presisjon
 • evne til å se helhet og få frem kjernen i en kompleks problemstilling og/eller omfattende datagrunnlag
 • profesjonell med evne til å innta en rådgivende rolle
 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i tverrfaglige team
 • evne til å arbeide selvstendig og på prosjektbasis

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.               

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 465 000 – 560 000, eller som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 524 200 – 600 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 21
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 22
  2019
  11 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
11 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten