Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stipendiat i bedriftsøkonomi Nord universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingene

Ved Handelshøgskolen Nord universitet, er det fire ledige stillinger som doktorgradsstipendiat i bedriftsøkonomi. Stipendiatene vil kunne ha kontorsted ved det av våre studiesteder som passer best ut fra faglig forankring og kandidatens preferanser; Bodø, Mo i Rana, Steinkjer eller Stjørdal.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling hvor målet er doktorgrad. Stipendiatene ansettes for en periode på tre år.

Doktorgradsprosjektet kan tilpasses kandidatens egne interesser, men må være relateret til aktuelle forskningsområder innen en av faggruppene ved Handelshøgskolen:

 • Økonomisk analyse og regnskap
 • Trafikk
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Marked, organisasjon og ledelse

Aktuelle forskningsområder kan blant annet være: økonomistyring, revisjon, finans, logistikk, trafikksikkerhet, ny teknologi og innovasjoner i samferdselssektoren, sirkulær økonomi, beredskapsledelse, opplevelsesøkonomi, økologisk økonomi, informasjonssystmer og digitalisering. Se våre hjemmesider for nærmere beskrivelse av

Vi anbefaler at du tar kontakt med aktuell faggruppe for å drøfte prosjektideen før du søker (se kontaktinfo nedenfor). Senest tre måneder etter at du er ansatt som stipendiat må du søke opptak til doktorgradsstudiet. Se på vår hjemmeside.

Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et strukturert program som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving og deltakelse på vitenskapelige konferanser og seminarer. Om ønskelig vil det bli lagt til rette for opphold ved en utenlandsk institusjon i løpet av stipendiatperioden. Du følges opp av erfarne veiledere og forskere. Avhandlingen må skrives på engelsk.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter kandidater med følgende kvalifikasjoner:

 • Fullført en femårig universitetsutdanning inkludert en toårig mastergrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende utdanning med masteroppgave på minst 30 studiepoeng. Minst 90 studiepoeng må være innenfor fagområdet for doktorgradsprosjektet. Kandidater som avslutter mastergraden våren 2019 er også velkommen til å søke.
 • Gode karakterer fra mastergraden (karakter B som gjennomsnitt og minimum B på masteroppgaven).
 • Gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Gode analytiske ferdigheter og relevant metodekunnskap.
 • Det er en fordel hvis kandidaten har gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk
 • Se også
Vi tilbyr

Stillingen som stipendiat lønnes etter Statens regulativ, kode 1017, årslønn kroner 449.400,- bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønnsplassering vurderes.

Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Prosjektbeskrivelsens kvalitet, gjennomførbarhet og relevans vil veie tungt ved vurderingen av søknaden.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Ved søknad om opptak til doktorgraden (senest to måneder etter tiltredelse i stipendiatstilling) må man levere et "research proposal". Dette er en videreutvikling av prosjektbeskrivelsen du leverer ved søknad på stipendiatstillingen og utarbeides i samråd med en veileder. Se mer informasjon om .

Alle doktorgradsstudenter får oppnevnt en hovedveileder ved fakultetet, samt en medveileder som oftest vil være ekstern.

Kontakt

Faglige spørsmål, rettes til leder for faggruppene:

Søknad

Søknaden sendes elektronisk innen 27.5.2019

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)
 • Annen aktivitet som vurderes relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen må dokumenteres
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Dresser-Rand, A Siemens Business is one of the largest global suppliers of custom-engineered rotating equipment solutions for long-life, critical applications in the oil, gas, chemical, petrochemical, process, power, military, and other industries worldwide.  Kongsberg Norway is home to Dresser-Rand worldwide center of excellence for gas turbines and mechanical driven gas turbine packages. With a gas turbine power range from 1 to 55 MW Dresser-Rand AS supports the oil and gas industry on offshore and land based installations around the world.   Missions   - Establish and manage Inspection & Test Plan and Quality Plan for client projects.   - Verify sub-suppliers according to quality requirements/standards.   - Together with SCM execute external quality audits towards suppliers.   - Perform inspections of parts at supplier when required and verify the required documentation.   - Lead the "Mechanical Completion" process and contribute to the publication of "Manufacturing Record          Book" during hand over of an installation to the customer   - Coordinate the tear down process after testing of complete package.   - When required, contribute to the quality assurance work within the department.     Qualifications   - 2-3 years Technical school or Engineering college   - 5-10 years relevant experience   - Preferably experienced in quality work   - Good language skills in Norwegian and English, both orally and written. - Knowledge of quality managements systems.   - Generally good computer skills   - Problem solving capability.   - Able to handle periodically heavy workloads.   - Some duty travels may be necessary   - Well-structured and result-oriented.   - Collaboration capabilities.   Manager is Jan-Derek Skogen : +47 92663237 
30.11.2018 Kongsberg
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
09.01.2019 Oslo
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
09.01.2019 Oslo
Dresser-Rand Kongsberg is looking for a Cost Estimator. POSITION OBJECTIVE / SCOPE:• Cost estimation for new equipment proposals• Maintain master cost for new equipment PRINCIPAL RESPONSIBILITIES: • Cost estimation as part of the demand organization coordinated by Team Lead Demand • Follow global rules for GSP/LTO (Lead To Order) and follow other processes (locally/globally) related to cost estimation. • Perform cost estimating functions for a variety of units, components, parts and service, based on customer and/or marketing specifications or requirements • Generate cost estimates for products from a cost request or price book file • Generate cost estimates for special items not covered by price books or cost files • Support project management with cost estimates for changes and modifications • Update cost files by comparing recent contract cost and market data • Create/maintain and distribute price books and cost files for products • Align cost calculation programs and databases with what is used by D-R world wide • Review and provide improvements and necessary changes for policies and processes used as part of the function • Work closely with SCM, engineering & planning to align scope, cost and delivery schedules • Support other organizations to create engineering, manufacturing & purchasing targets KNOWLEDGE / FORMAL EDUCATION REQUIREMENT:   • Bachelor degree in Engineering or College/university degree in Economics and Business Administration (long experience can compensate for formal education) • 5 years’ experience from the oil and gas industry is preferred• Experience with project and product cost calculations or cost reporting is preferred • Product knowledge of rotating equipment and associated systems is preferred Job ID: 101745 Organisation: Power and Gas Experience Level: Experienced Professional Job Type: Full-time
18.02.2019 Kongsberg
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Trondheim
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Trondheim
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Bergen
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Stavanger
Vis alle 24.050 ledige stillinger

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi. Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.

Les mer om Nord universitet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Ved Handelshøgskolen Nord universitet, er det fire ledige stillinger som doktorgradsstipendiat i bedriftsøkonomi. Stipendiatene vil kunne ha kontorsted ved det av våre studiesteder som passer best ut fra faglig forankring og kandidatens preferanser; Bodø, Mo i Rana, Steinkjer eller Stjørdal.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling hvor målet er doktorgrad. Stipendiatene ansettes for en periode på tre år.

Doktorgradsprosjektet kan tilpasses kandidatens egne interesser, men må være relateret til aktuelle forskningsområder innen en av faggruppene ved Handelshøgskolen:

 • Økonomisk analyse og regnskap
 • Trafikk
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Marked, organisasjon og ledelse

Aktuelle forskningsområder kan blant annet være: økonomistyring, revisjon, finans, logistikk, trafikksikkerhet, ny teknologi og innovasjoner i samferdselssektoren, sirkulær økonomi, beredskapsledelse, opplevelsesøkonomi, økologisk økonomi, informasjonssystmer og digitalisering. Se våre hjemmesider for nærmere beskrivelse av

Vi anbefaler at du tar kontakt med aktuell faggruppe for å drøfte prosjektideen før du søker (se kontaktinfo nedenfor). Senest tre måneder etter at du er ansatt som stipendiat må du søke opptak til doktorgradsstudiet. Se på vår hjemmeside.

Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et strukturert program som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving og deltakelse på vitenskapelige konferanser og seminarer. Om ønskelig vil det bli lagt til rette for opphold ved en utenlandsk institusjon i løpet av stipendiatperioden. Du følges opp av erfarne veiledere og forskere. Avhandlingen må skrives på engelsk.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter kandidater med følgende kvalifikasjoner:

 • Fullført en femårig universitetsutdanning inkludert en toårig mastergrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende utdanning med masteroppgave på minst 30 studiepoeng. Minst 90 studiepoeng må være innenfor fagområdet for doktorgradsprosjektet. Kandidater som avslutter mastergraden våren 2019 er også velkommen til å søke.
 • Gode karakterer fra mastergraden (karakter B som gjennomsnitt og minimum B på masteroppgaven).
 • Gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Gode analytiske ferdigheter og relevant metodekunnskap.
 • Det er en fordel hvis kandidaten har gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk
 • Se også
Vi tilbyr

Stillingen som stipendiat lønnes etter Statens regulativ, kode 1017, årslønn kroner 449.400,- bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønnsplassering vurderes.

Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Prosjektbeskrivelsens kvalitet, gjennomførbarhet og relevans vil veie tungt ved vurderingen av søknaden.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Ved søknad om opptak til doktorgraden (senest to måneder etter tiltredelse i stipendiatstilling) må man levere et "research proposal". Dette er en videreutvikling av prosjektbeskrivelsen du leverer ved søknad på stipendiatstillingen og utarbeides i samråd med en veileder. Se mer informasjon om .

Alle doktorgradsstudenter får oppnevnt en hovedveileder ved fakultetet, samt en medveileder som oftest vil være ekstern.

Kontakt

Faglige spørsmål, rettes til leder for faggruppene:

Søknad

Søknaden sendes elektronisk innen 27.5.2019

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)
 • Annen aktivitet som vurderes relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen må dokumenteres
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 22
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Nord universitet