Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Miljøterapeut med miljøkontaktansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Som miljøterapeut i Senter for foreldre og barn har man ansvar for miljøterapeutisk oppfølging av alle familiene som bor i senteret. Til den ene av stillingene ligger i tillegg en miljøkontakt rolle for en til to familier, dvs et særlig ansvar for miljøterapien til disse. Miljøterapeutisk arbeid planlegges og koordineres pr i dag av et nærteam pr. familie, bestående av psykologspesialist, familiekontakt og miljøkontakt, og utøves i hovedsak av miljøterapeutene i turnus som en svært viktig del av tilnærmingen. Stillingen er en turnusstilling, med arbeid på dag/kveld og 4 av 12 helger.

De miljøterapeutene vi ønsker oss vet hva det vil si å være forelder, er troverdige og faglig sterke medarbeidere med nok ydmykhet til å kjenne sin begrensning, og nok styrke til å trø til når det skjer noe ekstra, og til å bringe sine synspunkter inn til drøfting med kolleger. Du må kunne ta utfordringer på sparket, og stole på deg selv. Denne jobben er krevende følelsesmessig - og du må selv vite når du har behov for at noen ser deg, og si fra om behov for støtte/veiledning/påfyll. I det daglige arbeidet skal du gå tett på veldig små barn som ikke har det bra, det forventer vi at du tåler å stå i. På grunn av alderssammensetningen i personalgruppa er vi nå ute etter medarbeidere som enda har mange år foran seg i arbeidslivet, og som kan tenke seg å bygge sin kompetanse videre spesifikt for arbeidet i senteret.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
 • Gi familiene i senteret individuelt tilpasset miljøterapi i tråd med plan lagt av nærteamet og foreldrene selv.
 • Ha ansvar for oppgaver innenfor kartlegging/observasjon, samt veiledning av foreldre - både metodisk og direkte i situasjon.
 • Dokumentere eget arbeid godt i tråd med retningslinjene.
 • Holde oversikt over, og utføre praktisk arbeid knyttet til driften på huset, både innendørs og utendørs- koordinere, og fordele mellom foreldre og øvrig personal.
 • Ut fra kompetanse kan det bli aktuelt å tillegge stillingene særansvar.
 • Deltar i nærteam, og følger opp nærteamets arbeid i miljøet.
Kvalifikasjoner

Krav:

 • Grunnutdanning innen et av helse/sosialarbeiderfagene på minimum bachelornivå.
 • Erfaring med målgruppen sped/småbarnsforeldre og/eller barn fra 0-6 år som er i en vanskelig livssituasjon. Mest relevant er sentre for foreldre og barn, helsestasjon, BUP, barnevern eller barneavdeling.
 • Gode kunnskaper om normalutvikling hos barn, nyere kunnskap om tilknytning og utviklingsstøtte.
 • Gode kunnskaper om omsorgssvikt, risikofaktorer, fysisk og psykisk helse i barns første leveår.
 • Generelt gode datakunnskaper - da dataverktøy brukes i dokumentasjonsarbeidet.
 • Gyldig førerkort - tiltaket har tjenestebil, men man kan bli bedt om å benytte egen bil i noen tilfeller

Ønskelig:

 • Videreutdanning som helsesykepleier, innen psykisk helse/rus, eller annen videreutdanning som klart retter seg mot små barn/foreldre. En søker med sterk motivasjon til å ta slik utdanning innen kort tid vil også kunne vurderes.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid i f.eks psykiatri/rusfeltet, barneavdeling/BUP, helsestasjon, barnevern.
 • Kurs/opplæring i ulike tema/metoder som kan relateres/benyttes i arbeidet med små barn i risiko f. eks COS-P.
 • På grunn av kjønnssammensetningen i personalgruppa for øvrig, og at tilbudet vårt også skal fungere godt for fedre ønsker vi oss spesielt mannlige kvalifiserte søkere.
Personlige egenskaper
 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • God relasjonskompetanse/relasjonsferdigheter
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team, og kunne ta ansvar å planlegge, og lede eget arbeid.
 • Like, og ha en sterk motivasjon for å være sammen med foreldre og gi dem støtte i det de står i, og hjelpe dem til å gi barnet nødvendig fokus.
 • Være voksen, varm og trygg, og samtidig ha humor og evne til å tåle avvisning.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert
 • Faglig engasjement
 • Fleksibel, positiv og løsningsorientert
 • Utviklings- og kunnskapsorientert
 • Liker praktisk arbeid, og har evne til å se hva som må gjøres og få det gjort!

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr
 • Stillingen er for tiden plassert i det statlige lønnsregulativet i stillingkode 1489 miljøterapeut eller fagspesifikk kode (1494 sosionom, 1495 barnevernpedagog, 1508 vernepleier) i LR 15 alternativ 3-10, p.t. kr 371 500 - 488 500 pr år (ltr 38 - 56) eller 1534 spesialutdannet miljøterapeut eller fagspesifikk kode (1185 spesialutdannet sosionom, 1509 spesialutdannet vernepleier eller 1510 spesialutdannet barnevernpedagog) i i LR 18 for ansatte med 60stp relevant videreutdanning, alternativ 3-10, p.t. kr 397 200 - 524 200 pr år (ltr 43 - 60). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Turnusordning med dag/kveld/helgevakter jfr HTA LO stat. Arbeider 4 av 12 helger. Digital turnusløsning via applikasjon.
 • Gode muligheter for faglig utvikling, metodeopplæring, videreutdanning og faglig spissing.
 • Et inspirerende og spennende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Flotte lokaler sentralt i Molde hvor kontorer, administrasjon og lokaler for klinikkvirksomhet er adskilt fra døgnavdelingen - men i kort gangavstand.
 • Tett samarbeid med tiltakets psykologspesialister.
 • Nødvendig opplæring og veiledning vil bli gitt.
Generelle opplysninger
 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Vi gjør oppmerksom på at døgnavdelingen ikke er universelt tilrettelagt. Fysisk tilrettelegging er heller ikke vurdert mulig å gjøre. Arbeidet innebærer også praktiske oppgaver og aktiviteter som krever en generelt god helse/førlighet.
 • Stillingen er for tiden lagt til Senter for foreldre og barn i Molde.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
Kontaktinformasjon

Leder for Senter for foreldre og barn i Molde, Jorun Nordhaug Dale tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp som vedlegg før søknad sendes.

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Vi søker helsefagarbeider til mann 31 år som trenger assistanse 24 timer i døgnet. Jeg sitter i rullestol, har egen leilighet og bil. Arbeidsstedet vil være i mitt hjem i Trondheim. Min mor vil være arbeidsleder sammen med en assistent og de vil være de du vil forholde deg til i hverdagen. Jeg har ikke språk, men kommuniserer med lyd og tegn. Du vil få opplæring i hvordan jeg ønsker å ha det rundt meg og hva jeg trenger i hverdagen. Jeg er en glad mann når jeg får oppleve ting, liker å være ute i friskluft og nyte naturen. Jeg behøver hjelp både til personlighygiene, gi meg mat og daglige oppgaver i hjemmet som f.eks. vask av klær, handling, matlaging o.l. Jeg ønsker at du har gode holdninger, er en positiv person som ser muligheter ikke begrensninger, er fleksibel, tålmodig, viser initiativ og liker å arbeide med mennesker. God fysikk vil være viktig, da arbeidet også innebærer forflytninger. Har du erfaring med mennesker uten språk hadde det vært bra, men ikke noe krav da opplæring vil bli gitt. Fint om du har erfaring innen helsearbeid, men ikke noe krav. Jeg disponerer egen bil, du bør ha førerkort klasse B. Min mor og arbeidsleder vil gi deg opplæring i rutiner som jeg er avhengig av, samt hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Arbeidstid vil være dag, natt og helg. Jeg har behov for helsefagarbeider fast i team med mine assistenter. Du får ansettelse i Stendi Assistanse med ryddige lønns- og arbeidsforhold. Tiltredelse: snarlig Søknad sendes til: maja.mortensen@stendi.no Søknadsfrist: 15. september 2019.
23.08.2019 Trondheim
Kunne du tenke deg en meningsfull jobb med varierte arbeidsoppgaver? Er du i tillegg organisert, selvstendig og ansvarsbevisst, kan snu deg rundt på kort varsel, kan du være akkurat den jeg søker etter. Som min assistent får du mulighet til å være med og gjøre min hverdag lettere. Det er viktig at du er punktlig, har et åpent sinn, og at du trives med og takler endringer i arbeidsdagen. Arbeidet vil bestå av varierte oppgaver som husarbeid, matlaging, innkjøp, bistå ved transport og kjøring, samt diverse ærend og andre oppgaver i og utenfor hjemmet, som jeg ikke klarer selv. Kvalifikasjoner: - Positiv og i godt humør, da stemningen i leiligheten er viktig for bruker - Det er en fordel om du er glad i å lage mat da dette er en betydelig del av jobben. Maten må lages fra bunnen av pga allergier. - Du gjør arbeidsoppgavene med et smil og kan selv ta initiativ og arbeide selvstendig - Førerkort klasse B, bruker har bil til disposisjon -  Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig - God hygiene er viktig da bruker er sensitiv for lukt og parfyme.   Arbeidstid: Stillingen som tilkallingsvikar kan være både på dag og kveld. Personlig egnethet vektlegges. All opplæring vil bli gitt, så du trenger ikke ha erfaring med lignende arbeid. Politiattest må legges fram, og referanser oppgis etter forespørsel. Jeg blir din daglige leder i arbeidet, samtidig som du får ansettelse i Stendi Assistanse med ryddige lønns- og arbeidsforhold. Søknader behandles fortløpende og aktuelle kandidater innkalles til intervju. Arbeidssted: Trondheim Søknadsfrist:06.09.2019 Søknad og CV sendes til: BPAmail@yahoo.com  Tlf: 977 96 111 Merk søknad: BPA ME Er du usikker på hva det vil si å være personlig assistent, kan du lese mer om Brukerstyrt personlig assistanse her: https://stendi.no/bpa Er du usikker på hva ME er, gå inn på www.me-foreningen.info Håper å høre fra deg.    
23.08.2019 Trondheim
Har du gode lederevner og et stort engasjement for SHA? Da kan du være den vi ser etter!   Vi er på jakt etter ny avdelingsleder for SHA som kan lede og videreutvikle dette spennende og sterke fagmiljøet. SHA-avdelingen er kompetansesenter for og har fagansvar for SHA i Statnetts prosjekter, både  i plan-/prosjekteringsfasen og i utførelsesfasen.   Avdelingen leverer SHA rådgivning til prosjektene, både i form av dedikerte SHA rådgivere, men også som oppdragsbaserte leveranser. SHA-rådgiver er prosjektets faglige ressurs for å støtte prosjekt-og byggeledelsen i deres ivaretagelse av Statnetts ansvar og plikter i henhold til Byggherreforskriften for å sikre at prosjektet oppnår sine HMS mål. Du vil få  ansvar for videreutvikling og effektivisering av prosess, metodikk og støtteverktøy for SHA styring i prosjektene,  levere oppdrag innen revisjoner, beredskap, granskninger,  bygging av sikkerhetskultur samt videreutvikle SHA kompetansen til hele organisasjonen. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i enhet for Byggeledelse og beredskap i divisjon Bygg og Anlegg og du vil være en del av ledergruppen i Byggeledelse og beredskap. Divisjon Bygg og Anlegg har som hovedoppgave å gjennomføre byggeprosjekter som selskapets operative byggherre, samt sikre at de valgte prosjektene bygges riktig mht. HMS, kvalitet, kostnad, tid og risiko. Sentrale arbeidsoppgaver: Videreutvikle avdelingen og medarbeiderne i tråd med Prosjektmodell 2.0 Effektiv ressursstyring til prosjektene Utvikle byggherreteamene ihht "den klare linjen" Effektivisere  SHA prosessen, metoder og verktøy gjennom bl.a. digitalisering Bidra i BB ledergruppe med utvikling og forbedringsarbeid på tvers av avdelingene Kvalifikasjoner: Høyere teknisk eller administrativ utdannelse Kunnskap og erfaring innen fagområdene som er underlagt avdelingen Ledererfaring Erfaring med utbyggingsprosjekter og prosjektarbeid Kjennskap til byggherreforskriften samt aktuelle lover og forskrifter Personlige egenskaper: Strategisk tenkning og planlegging med et helhetsperspektiv for Statnett Strukturert og systematisk Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Personlig autoritet og gjennomføringskraft Utvikle og inspirere medarbeidere i et høyt kvalifisert fagmiljø Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Odd Egil Nisja, direktør Byggeledelse og beredskap, tlf. 92283392.For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere    
08.07.2019 Oslo
Stendi region vest har behov for dyktige medarbeidere til ulike lokasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane. I tillegg ønsker vi flere faglærte ringevikarer. Stendi leverer bo- og omsorgstjenester til voksne med psykiske lidelser og personer som sliter med rusproblematikk. Våre målgrupper er personer med komplekse og sammensatte behov. Tilbudet vi gir er individuelt tilrettelagt og har som hovedmål og fremme livskvaliteten og utgjøre en forskjell i hverdagen. Vi arbeider i medleverturnus, noe som sikrer en mer forutsigbar hverdag både for de ansatte og beboerne. Vaktperiodene er 4 døgn på, 7 av, 3 døgn på og 7 av etc. Det kan også være mulighet for andre vaktperioder i medlever etter medleverforskriftene. Vi søker faglig engasjerte og nytenkende miljøterapeuter med erfaring. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Som miljøterapeut vil du sammen med faglig ansvarlig være med å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til våre beboere. Våre verdier i møte med den enkelte bruker er respekt, empati, ansvar og kunnskap. Vi søker miljøterapeuter som kan identifisere og iverksette ovennevnte verdier. Godt humør og fleksibilitet ser vi på som en selvfølge. Stendi AS er en kunnskapsbedrift og vi legger til rette for videreutvikling. Region Hordaland og Sogn og Fjordane kan tilby et spennende og utviklende fagmiljø med tverrfaglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har tariffavtale og avtale om inkluderende arbeidsliv. Stendi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og legger vekt på å bygge en kultur preget av engasjement, fleksibilitet og kreativitet. Kvalifikasjoner          Vernepleier, sykepleier, gjerne med videreutdanning innen psykisk helsearbeid/rus Personlig egnethet veier tungt.        Evne til å jobbe målrettet etter miljøterapeutiske tiltak        Erfaring fra tilsvarende arbeid vil vektlegges Personlige egenskaper          Vi søker målrettet og strukturerte miljøterapeuter.          Du må ha gode samarbeidsevner og samtidig kunne jobbe selvstendig.         Ståpåvilje og personlig egnethet vil vektlegges.          Bidra til et godt og inkluderende miljø.  Vi tilbyr ·         Medleverturnus          Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø ·         Intern opplæring og kursing ·         Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang ·         Lønn etter tariff Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med godt fagmiljø. 
09.08.2019 Sogn og Fjordane, Hordaland
The business area Production is responsible for operation and maintenance of all assets where Statkraft is the operator, and optimization of the value of the district heating activities. The business area is optimizing the asset ownership for Statkraft’s European flexible assets together with the business area Market operations and IT.   The Finance department in BA Production is responsible for the re-investment process, asset strategies, co-owned plants, financial reporting for the European Flexible segment, and performance management of the BA including O&M services to other business areas which is vital to Statkraft’s growth strategy.  As Senior Advisor Ownership you will be contributing to increase and protect Statkraft's value of the Norwegian hydropower plants operated by others, including leased plants. Senior Adviser Ownership  Your role: Specialist on Norwegian hydropower ownership contracts Actively pursue strategical & commercial opportunities Make ownership strategies and develop Statkraft's strategic position in cooperation with Market &IT. Specialist on consequences of structural changes in the Norwegian Hydropower concessions in cooperation with the Legal Department Board member for the relevant companies in cooperation with the Regional Directors Role in framework discussions relevant to the ownership of Norwegian Hydro assets (Consessions and energy tax) Member of the P Finance management team  Your profile: Deeply interested in Norwegian hydropower and expert understanding of the energy production industry and development history Ability to prioritize and drive long term strategic direction Extensive experience from the hydropower industry Experienced board member Lead negotiator Collaborate extensively both within Statkraft and external with other owners and partners Strong communicator with the ability to build good relations with customers and key stakeholders across departments and geography Excellent command of English and Norwegian Relevant master’s degree  
22.08.2019 Oslo
Statkraft is a leading company in hydropower internationally and Europe’s largest generator of renewable energy. The Group produces hydropower, wind power, solar power, gas-fired power and supplies district heating. Statkraft is a global company in energy market operations. Statkraft has 3600 employees in 15 countries. The business area Production is responsible for operation and maintenance of all assets where Statkraft is the operator, and optimization of the value of the district heating activities. The business area is optimizing the asset ownership for Statkraft’s European flexible assets together with the business area Market operations and IT.  Senior Business Controller- Business Performance   As senior Business Controller you will be part of the business performance team of six. The team is responsible for Production’s performance management reporting for the European flexible assets and O&M services to the other business areas. You will contribute to the business area’s value creation through ensuring the right business targets, and that managers know and understand the relevant cost and P&Ls to be able to achieve the targets. Your role: Drive development and continuous improvement of performance planning and reporting processes, with focus on utilizing systems and tools to support efficient processes and provide relevant performance information Improve O&M performance management processes in cooperation with the technical department, including benchmarking Analyse and report O&M service cost Maintain and further develop P&L’s including allocation logic and analysis to perform benchmarking of the business area's activities Ensure transparent and understood cost model, providing clear link between financial reporting, P&Ls and KPIs Your profile:   Master’s degree in finance or similar Minimum 5 years relevant experience within finance and performance management, preferably from larger industrial and international companies Good understanding of O&M processes and systems, as well as cost models Proven track record from process improvement/development and implementation Advanced user of analysis tools and reporting systems, and ability to utilize new technology/digital tools as way of working Strong analytical skills and commercial mindset with focus on value drivers and creation Excellent cooperation and communication skills, and ability to collaborate across units Strong command of English and Norwegian   Statkraft offers: Professional and personal      development in an exciting company A positive working environment      characterized by competence, responsibility and innovation A diverse workplace with regards      to gender, age and cultural background Competitive terms of employment      and excellent benefit schemes
22.08.2019 Oslo
Avdeling Bidrag og Tilbakebetaling har 115 ansatte. Vi er lokalisert i Bjørnevatn, 10 km fra Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Vi har i oppgave å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalte ytelser fra NAV i inn- og utland. I forbindelse med innkrevingen har vi status som særnamsmann.  Vi har ledig 3 faste stillinger og 3 vikariater som saksbehandlere. Varigheten for vikariatene: 31.3.20, 30.4.20 og 31.5.20. Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver skriftlig saksbehandling av henvendelser fra våre brukere og samarbeidspartnere besvare telefonhenvendelser fra våre brukere og samarbeidspartnere ajourhold av våre databaser andre oppgaver kan bli pålagt etter behov og endringer Kvalifikasjoner bachelorgrad fortrinnsvis fra økonomisk-, juridisk- eller samfunnsfaglig studieretning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. god muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk, samt skriftlig fremstillingsevne på norsk erfaring med skriftlig engelsk er en fordel relevant erfaring med innkreving eller saksbehandling er en fordel  erfaring med offentlig forvaltning er en fordel Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner strukturert løsningsorientert Effektiv og evne til å holde fokus omstillingsevne  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse mulighet for sletting av ti prosent av opprinnelig studielån (maksimalt 25 000 kroner per år) samt lavere skatt, hvis du bor og arbeider i Finnmark   Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) fra kr 420 700 - kr 496 100 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.  Noe reisevirksomhet må påregnes
22.08.2019 Sør-Varanger
Vi ser etter en person som ønsker å være med å utvikle styringen i Skatteetaten. Du har helhetsblikk, og kan se der verktøy og prosesser kan understøtte hverandre, og du får formidlet dette godt til resten av organisasjonen.   Virksomhetsstyringsavdelingen (VSA) er en del av Skattedirektoratet. Avdelingen er skattedirektørens forlengede arm når det gjelder å fastsette mål og resultatkrav for etaten, og for oppfølgingen av etatens resultatenheter. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle strukturer og interne systemer for flerårig planlegging, budsjettering, rapportering og oppfølging.   Seksjonens hovedoppgave er å arbeide for at Skatteetaten har et helhetlig system for virksomhetsstyring som skal bidra til fastsatt kvalitet i våre leveranser. I gruppen Kvalitetssystemer har vi bl. ansvar for kvalitetsstyring og mål- og resultatstyring.   Du skal ha ansvar for drift og utvikling av vårt styringsverktøy (Corporater) og lede et nettverk av superbrukere/administratorer. Du skal samarbeide med andre i avdelingen om styringen og oppfølgingen av etatens divisjoner. Du vil få stor påvirkning og varierte arbeidsoppgaver.   Hvis du blir motivert av muligheten til å forme fremtidige oppgaver og arbeidsplass, både med selvstendig oppgaver og sammen i team, er dette stillingen for deg.   Vi ber om at CV med vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Arbeidsoppgaver være en fagperson på mål- og resultatstyring (balansert målstyring) være Skatteetatens ekspert på målstyringsverktøyet Corporater overordnet forvaltningsansvar for Corporater (innhold, opplæring, utvikling og bruk) bidra i arbeidet med resultatavtalen for avdeling for virksomhetsstyring  Kvalifikasjoner høyere utdanning på mastergradnivå gjerne innenfor administrasjon og ledelse relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan kompensere for manglende utdanning på masternivå erfaring med bruk av Corporater eller lignende system kjennskap til ulike styringsprosesser/-metoder, og erfaring fra målstyring ønskelig med kjennskap til offentlig virksomhet. meget god formidlingsevne både skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper analytisk, strukturert og nøyaktig høy gjennomføringsevne involverende og god til å samarbeide selvstendig  Vi tilbyr utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger   Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – 720 000 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen har 6 måneders prøvetid.
22.08.2019 Oslo
Vis alle 22.828 ledige stillinger

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og vold i nære relasjoner. Bufetat er organisert i fem regioner samt Bufetat Senter for administrasjon og utvikling med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som hovedkontor i Oslo. Bufetat er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Senter for foreldre og barn i Molde er et utrednings- og endringstilbud for familier med sped- og småbarn, med 4 plasser i bemannet bolig sentralt i Molde, og en plass hjemmebasert oppfølging. Tilbudet er hjemlet som et hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester. Vi tar primært inn familier med bosted i Møre og Romsdal. Senterets målsetting er å styrke foreldrenes omsorgsferdigheter og gjennom dette sikre barnet god utvikling. Vi kartlegger/utreder og vurderer barnets behov og aktuelle omsorgsbetingelser, og gir på bakgrunn av dette intensiv veiledning til foreldre. Tiltaksforløpet består av døgnopphold for familiene, og noe hjemmebasert oppfølging. Forløpet har en varighet på ca 6 måneder til sammen, men individuelle tilpasninger gjøres underveis. Senteret har en tverrfaglig personalgruppe med lang og bred erfaring på sped- og småbarnsfeltet, hvorav to er psykologspesialister. Sped- og småbarnstilbudet i Bufetat er under omlegging, hvor sentre for foreldre og barn nasjonalt vil kunne få en viktig rolle i utvikling av tilbud til spedbarn og småbarn i risiko. I 2018 ble det etablert et nasjonalt spisskompetansemiljø i Bufetat for sped og småbarn i risiko som vil få stor betydning for tjenesten nasjonalt. Se mer informasjon på våre nettsider.

Les mer om Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Som miljøterapeut i Senter for foreldre og barn har man ansvar for miljøterapeutisk oppfølging av alle familiene som bor i senteret. Til den ene av stillingene ligger i tillegg en miljøkontakt rolle for en til to familier, dvs et særlig ansvar for miljøterapien til disse. Miljøterapeutisk arbeid planlegges og koordineres pr i dag av et nærteam pr. familie, bestående av psykologspesialist, familiekontakt og miljøkontakt, og utøves i hovedsak av miljøterapeutene i turnus som en svært viktig del av tilnærmingen. Stillingen er en turnusstilling, med arbeid på dag/kveld og 4 av 12 helger.

De miljøterapeutene vi ønsker oss vet hva det vil si å være forelder, er troverdige og faglig sterke medarbeidere med nok ydmykhet til å kjenne sin begrensning, og nok styrke til å trø til når det skjer noe ekstra, og til å bringe sine synspunkter inn til drøfting med kolleger. Du må kunne ta utfordringer på sparket, og stole på deg selv. Denne jobben er krevende følelsesmessig - og du må selv vite når du har behov for at noen ser deg, og si fra om behov for støtte/veiledning/påfyll. I det daglige arbeidet skal du gå tett på veldig små barn som ikke har det bra, det forventer vi at du tåler å stå i. På grunn av alderssammensetningen i personalgruppa er vi nå ute etter medarbeidere som enda har mange år foran seg i arbeidslivet, og som kan tenke seg å bygge sin kompetanse videre spesifikt for arbeidet i senteret.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
 • Gi familiene i senteret individuelt tilpasset miljøterapi i tråd med plan lagt av nærteamet og foreldrene selv.
 • Ha ansvar for oppgaver innenfor kartlegging/observasjon, samt veiledning av foreldre - både metodisk og direkte i situasjon.
 • Dokumentere eget arbeid godt i tråd med retningslinjene.
 • Holde oversikt over, og utføre praktisk arbeid knyttet til driften på huset, både innendørs og utendørs- koordinere, og fordele mellom foreldre og øvrig personal.
 • Ut fra kompetanse kan det bli aktuelt å tillegge stillingene særansvar.
 • Deltar i nærteam, og følger opp nærteamets arbeid i miljøet.
Kvalifikasjoner

Krav:

 • Grunnutdanning innen et av helse/sosialarbeiderfagene på minimum bachelornivå.
 • Erfaring med målgruppen sped/småbarnsforeldre og/eller barn fra 0-6 år som er i en vanskelig livssituasjon. Mest relevant er sentre for foreldre og barn, helsestasjon, BUP, barnevern eller barneavdeling.
 • Gode kunnskaper om normalutvikling hos barn, nyere kunnskap om tilknytning og utviklingsstøtte.
 • Gode kunnskaper om omsorgssvikt, risikofaktorer, fysisk og psykisk helse i barns første leveår.
 • Generelt gode datakunnskaper - da dataverktøy brukes i dokumentasjonsarbeidet.
 • Gyldig førerkort - tiltaket har tjenestebil, men man kan bli bedt om å benytte egen bil i noen tilfeller

Ønskelig:

 • Videreutdanning som helsesykepleier, innen psykisk helse/rus, eller annen videreutdanning som klart retter seg mot små barn/foreldre. En søker med sterk motivasjon til å ta slik utdanning innen kort tid vil også kunne vurderes.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid i f.eks psykiatri/rusfeltet, barneavdeling/BUP, helsestasjon, barnevern.
 • Kurs/opplæring i ulike tema/metoder som kan relateres/benyttes i arbeidet med små barn i risiko f. eks COS-P.
 • På grunn av kjønnssammensetningen i personalgruppa for øvrig, og at tilbudet vårt også skal fungere godt for fedre ønsker vi oss spesielt mannlige kvalifiserte søkere.
Personlige egenskaper
 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • God relasjonskompetanse/relasjonsferdigheter
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team, og kunne ta ansvar å planlegge, og lede eget arbeid.
 • Like, og ha en sterk motivasjon for å være sammen med foreldre og gi dem støtte i det de står i, og hjelpe dem til å gi barnet nødvendig fokus.
 • Være voksen, varm og trygg, og samtidig ha humor og evne til å tåle avvisning.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert
 • Faglig engasjement
 • Fleksibel, positiv og løsningsorientert
 • Utviklings- og kunnskapsorientert
 • Liker praktisk arbeid, og har evne til å se hva som må gjøres og få det gjort!

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr
 • Stillingen er for tiden plassert i det statlige lønnsregulativet i stillingkode 1489 miljøterapeut eller fagspesifikk kode (1494 sosionom, 1495 barnevernpedagog, 1508 vernepleier) i LR 15 alternativ 3-10, p.t. kr 371 500 - 488 500 pr år (ltr 38 - 56) eller 1534 spesialutdannet miljøterapeut eller fagspesifikk kode (1185 spesialutdannet sosionom, 1509 spesialutdannet vernepleier eller 1510 spesialutdannet barnevernpedagog) i i LR 18 for ansatte med 60stp relevant videreutdanning, alternativ 3-10, p.t. kr 397 200 - 524 200 pr år (ltr 43 - 60). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Turnusordning med dag/kveld/helgevakter jfr HTA LO stat. Arbeider 4 av 12 helger. Digital turnusløsning via applikasjon.
 • Gode muligheter for faglig utvikling, metodeopplæring, videreutdanning og faglig spissing.
 • Et inspirerende og spennende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Flotte lokaler sentralt i Molde hvor kontorer, administrasjon og lokaler for klinikkvirksomhet er adskilt fra døgnavdelingen - men i kort gangavstand.
 • Tett samarbeid med tiltakets psykologspesialister.
 • Nødvendig opplæring og veiledning vil bli gitt.
Generelle opplysninger
 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Vi gjør oppmerksom på at døgnavdelingen ikke er universelt tilrettelagt. Fysisk tilrettelegging er heller ikke vurdert mulig å gjøre. Arbeidet innebærer også praktiske oppgaver og aktiviteter som krever en generelt god helse/førlighet.
 • Stillingen er for tiden lagt til Senter for foreldre og barn i Molde.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
Kontaktinformasjon

Leder for Senter for foreldre og barn i Molde, Jorun Nordhaug Dale tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp som vedlegg før søknad sendes.

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 25
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 27
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 28
  2019
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Barne-, ungdoms- og familieetaten