Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Enhetsleder Ullerud helsebygg Frogn kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vil du bli enhetsleder i et av landets mest spennende helsebygg? Enhetsleder for Ullerud Helsebygg er med i kommunens ledergruppe og rapporterer direkte til rådmannsnivået. Enhetsledere i Frogn har ansvaret for helheten og enheten. Enhetsleder har personal- økonomi - og fagansvar. Enheten består av sykehjemsplasser, korttidsplasser og omsorgsboliger. Ullerud helsebygg ble tatt i bruk i 2017. Arbeidssted: Ullerud Helsebygg, Drøbak. Vi ønsker deg som har:

 • Minimum 3 årig relevant utdanning for høgskole eller universitet, fortrinnsvis innen helse- eller sosialfaglig.
 • Lederutdanning
 • Erfaring fra sykehjemsdrift
 • Kommunal ledererfaring og dokumenterte resultater som leder
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid
 • Erfaring med økonomistyring
 • Prosjekt/utredningskompetanse og evne til å se helhet og sammenheng
 • Kjennskap til relevant lovverk
 • God rolleforståelse i samspillet mellom politikk, administrasjon og fag
 • Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner og god rolleforståelse for kommunens rolle som omdømmebygger i lokalsamfunnet
 • Godt humør, evne til lagspill, til å utvikle medarbeidere og å skape arbeidsglede og resultater

Vi tilbyr:

 • Store faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Spennende og krevende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å prege organisasjonens og lokalsamfunnets utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser og lederavtale med rådmannen
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter nærmere avtale

Tiltredelsesdato: 1. oktober 2019 Lønnsplassering: I henhold til gjeldende tariff og avtaler. Kontaktperson: Kommunalsjef Fritz Solhaug, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Om Risenga bo- og Omsorgssenter og Vestre Nes omsorgsbolig Risenga bo- og Omsorgssenter ligger i flotte naturomgivelser og er samtidig sentralt lokalisert med god tilgang til offentlig kommunikasjon, samt gangavstand til Asker sentrum. Sykehjemmet har 104 somatiske langtidsplasser, i tillegg til en Trygghetsavdeling og et Dagsenter, samt frisør, spa og eget kjøkken. Vestre Nes er en omsorgsbolig som holder til i et koselig nabolag på Billingstad, like ved IKEA. Omsorgsboligen har 16 langtidsplasser med heldøgns bemanning. Avdelingsleder på Vestre Nes har det daglige oppfølgingsansvaret i omsorgsboligen, og rapporterer til Virksomhetsleder. Vi har et høyt fokus på aktiviteter og å gi beboerne meningsfulle, trygge og innholdsrike dager. Vi reiser ofte på turer i nærmiljøet, både til fots og til sykkel, vi arrangerer fester, konserter, pub- kvelder og har ukentlig restaurant. På sommeren reiser vi på sommerferie med beboerne til Tjøme.   Om stillingen Virksomhetsleder har total ansvar for drift, omsetning, resultat og oppfyllelse av kontrakt, samt hovedansvar for medarbeidere; herunder rekruttering, bemanning, oppfølging og overordnet ansvar for HMS og arbeidsmiljø. Virksomhetsleder samarbeider med oppdragsgiver på kontrakt, eksterne tilsynsmyndigheter samt øvrige stabsavdelinger sentralt. Virksomhetsleder har personalansvar for avdelingsledere og virksomhetens administrasjon. I tillegg har virksomhetsleder sammen med Fagleder et overordnet ansvar for at beboernes tilbud utvikles og følges opp, rutiner etterleves, samt sørger for god opplæring og kompetanseutvikling for virksomhetenes medarbeidere. Vi ønsker at du Er offentlig godkjent sykepleier. Krav om ledererfaring, ønskelig med relevant videreutdanning Har gode samarbeidsevner, er tydelig, lydhør, løsningsorientert, effektiv, og at du møter mennesker med respekt og verdighet Har gode IKT ferdigheter Behersker norsk skriftlig og muntlig godt, tilsvarende Bergenstesten Brenner for å videreutvikle eldreomsorgen og skape gode, innholdsrike dager for våre beboere og medarbeidere- hver dag Vi kan tilby Et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte medarbeidere God opplæring, og en bred støtte i et faglig lederfellesskap Varierte og spennende arbeidsoppgaver Personlig og faglig lederutvikling Deltakelse i Stendi Seniors ledergruppe Personlig egnethet vektlegges. Aktuell kandidat vil bli bedt om å fremlegge gyldig politiattest. Tiltredelse: Snarest, etter avtale
17.06.2019 Asker
Er du samfunnsengasjert og opptatt av god kommunikasjon? Kommunikasjonsavdelingen i Tolletaten jobber med et bredt og spennende spekter av kommunikasjonsfaget. Vi består i dag av 9 personer med en bred kommunikasjonsfaglig kompetanse og erfaring, og jobber ut mot hele organisasjonen.   Tolletaten står akkurat i en OU prosess, som i seg selv stiller store krav til internkommunikasjon. Vi jobber stadig mer aktivt med satsningen på mediehåndtering, PR og omdømme, og ikke minst utvikler vi våre kanaler internt og eksternt for å kommunisere godt og effektivt. Vi har også en økt satsning på bruk av sosiale medier. Samtidig som vi har kommet langt i kommunikasjonsarbeidet i Tolletaten, vil du som kommunikasjonsrådgiver få muligheten til å forme og utvikle det fremtidige kommunikasjonsarbeidet.   Sentrale arbeidsområder: utarbeide, gjennomføre/lede større omdømmeprosjekter for etaten. Herunder skape og vedlikeholde relasjoner med relevante samarbeidspartnere jobbe med PR/innsalg av saker/temaer som er forankret i etatens strategi, kommunikasjonsplan krisekommunikasjon, hvor utvikling av budskap og konkrete handlingsplaner vil være sentrale oppgaver bidra til medietrening av egen etats personell   Kvalifikasjonskrav: relevant bachelorgrad. Lang relevant arbeidserfaring fra tilsvarende stilling kan delvis kompensere for utdanningskravet. god kjennskap til media og stort nettverk erfaring med å lede omdømmeprosjekter dokumenterbare resultater fra omdømmearbeid erfaring fra kommunikasjon i operative miljøer kjennskap til medielandskapet og trender   Det er ønskelig med: erfaring med krisekommunikasjon kjennskap til offentlig forvaltning   Dine egenskaper: strukturert og analytisk god organisasjons- og helhetsforståelse god rolleforståelse og meget gode samarbeidsevner selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet nysgjerrig og med godt humør   Vi tilbyr: godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere stillingen lønnes som rådgiver, kr 550 000 - 700 000, avhengig av kvalifikasjoner gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden arbeidssted sentralt i Oslo sentrum       Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.   Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov.   For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Kim Gulbrandsen på tlf 47 45 88 34. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb
17.06.2019 Oslo
Vi søker en Anskaffelsesrådgiver som vil være med på å videreutvikle vår anskaffelsesavdeling og styrke vårt fagmiljø innen IKT-anskaffelser. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Kabel, IKT og Administrative anskaffelser (BNC) i divisjon Bygg og Anlegg, men vil jobbe svært tett med Konsernstab og våre andre divisjoner.  Avdelingen  har ansvar for alle anskaffelser, kontraktsoppfølging, kategoristyring, effektivisering, koordinering og tilrettelegging innenfor Kabelprosjekter, IKT prosjekter og administrative anskaffelser. Som anskaffelsesrådgiver vil man hovedsakelig arbeide med strategiske anskaffelser innen kategorien administrative/indirekte og konsulenter. Det er viktig at man ser helheten i verdikjeden, kommunisere tydelig og være en dyktig rådgiver både i anskaffelsesprosesser og kontraktoppfølgingsprosesser. Anskaffelsesenheten har tilhørighet i Statnetts Bygg og Anleggs divisjon. Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Sentrale arbeidsoppgaver Planlegge, gjennomføre og lede administrative og konsulent-anskaffelsesprosesser Leverandørutvikling og kontraktsoppfølging Delta aktivt i forbedringsarbeid, kategoriarbeid og anskaffelsesstrategier Ansvar for egen kontraktsportefølje Bidra til beste praksis og være en profesjonell partner i leverandørrelasjonen Delta i utarbeidelse av analyser, strategier og planer for innkjøp Kvalifikasjoner Høyere relevant utdanning innen juridiske, tekniske eller økonomiske fag Kompetanse og erfaring fra regelverk for offentlige anskaffelser er en fordel God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk Personlige egenskaper Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Må være endringsvillig og pådriver for implementering av ny teknologi i tiden som kommer Evne til å arbeide selvstendig, målrettet, systematisk/strukturert og løsningsorientert Trives med å jobbe i team og dele kompetanse Kommersielt fokusert og resultatorientert Evne til å tenke helhetlig og strategisk Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Avdelingsleder, Therese Høgseth Mork, mobil tlf.nr. 95 24 99 33. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
17.06.2019 Oslo, Alta, Trondheim, Sandnes
Vi søker en senior anskaffelsesrådgiver som vil være med på å videreutvikle vår anskaffelsesavdeling og styrke vårt fagmiljø innen entrepriser, konsulenttjenester og etterlevelse. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Anleggsanskaffelser (BNA) i divisjon Bygg og Anlegg, Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Avdelingen for anleggsanskaffelser har som målsetting å legge til rette for gode anskaffelser, herunder rett behov, rett løsning, rette betingelser, samt effektiv og lovlig prosess. Som senior anskaffelsesrådgiver vil man hovedsakelig arbeide med operative anskaffelser innenfor entrepriser og konsulenttjenester (bl.a prosjekterings- og byggeledertjenester), samt noe forbedringsarbeid.  Det vil være viktig at man kan se helheten i verdikjeden, kommunisere tydelig og være en dyktig rådgiver både i anskaffelses - og kontraktoppfølgingsprosesser. Noe reiseaktivitet kan påregnes. Sentrale arbeidsoppgaver Rådgivning, kvalitetssikring og gjennomføring av anskaffelser Operative innkjøp innen entrepriser og konsulenttjenester Kontraktsoppfølging (entrepriser, konsulentavtaler og rammeavtaler) Vedlikehold og videreutvikling av prosedyrer/rutiner Kvalifikasjoner Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad. Retning: Økonomi/samfunnsfag/jus God erfaring med offentlige anskaffelser. Minst 5 års erfaring med operative innkjøp. Søker må ha erfaring med selv å gjennomføre de operative faser i anskaffelser (entrepriser og konsulenter) God erfaring med å gjennomføre forhandlinger. Erfaring med KGV-verktøy. God kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser God kunnskap og erfaring med entrepriserett og generell kontraktsrett God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk  Personlige egenskaper Positiv og initiativrik Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Må være endringsvillig og pådriver for implementering av ny teknologi i tiden som kommer Evne til å arbeide selvstendig, målrettet, systematisk/strukturert og løsningsorientert Trives med å jobbe i team og dele kompetanse Kommersielt fokusert og resultatorientert Evne til å tenke helhetlig og strategisk Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Avdelingsleder, Steinar Johnsen, mobil tlf.nr. 47264105. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
17.06.2019 Oslo, Alta, Trondheim, Sandnes
IT-divisjonen gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en Smart, Sikker og Effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. Det er besluttet å etablere en ny enhet i IT-divisjonen, Systemutvikling og porteføljer. Vi søker derfor en direktør til å lede denne enheten. Enheten vil ha ansvar for divisjonens arbeid med tre forbedringsporteføljer. Vi søker å etablere et større senter for programvareutvikling i denne enheten. Enheten vil også ha fagansvaret for arkitektur med oppdrag å bistå øvrige enheter og koordinere arbeidet på tvers. Hensikten med den nye enheten er å styrke Statnetts kompetanse og kapabilitet til å gjennomføre utviklingsprosjekter, sikre standardisering av arbeidsformer, læring på tvers av prosjekter, og konsistent prioritering fra et porteføljeperspektiv. Enheten vil ha ansvar for både utvikling av nye tjenester og videreutvikling av eksisterende. Et tett samarbeid med brukermiljøer og øvrige enheter i IT-divisjonen vil være svært viktig. Systemutvikling og porteføljer vil også ha stor kontaktflate eksternt mot leverandører og samarbeidspartnere, og yte viktige bidrag i nordiske og europeiske samarbeidsprosjekter. Medarbeiderne i enheten vil ha kompetanse innen virksomhetsarkitektur, testledelse, systemutvikling, porteføljestyring, prosjektledelse. Enhetens interne organisering og endelig innplassering av medarbeidere vil direktøren være ansvarlig for å detaljere ut i tett samarbeid med IT ledergruppe. I tillegg til egne medarbeidere, vil enheten være avhengig av å benytte ressurser fra resten av IT-divisjonen ved behov. Direktør for enheten vil ha som oppgave å levere godt kvalifiserte ressurser og sikre beste praksis innenfor enhetens fagområder. Stillingen rapporterer til konserndirektør i IT og inngår i divisjonens ledergruppe. Stillingens ansvarsområde Utvikling og videreutvikling av Statnetts IT-tjenester som støtter drifts- og markedsfunksjonene og anleggsforvaltningen i Statnett Fremme prosjekter for beslutning og gjennomføre dem i tråd med Statnetts overordnede strategi Porteføljestyring i IT-divisjonen Videreutvikle enhetens kompetanse og kapabilitet til å gjennomføre utviklingsprosjekter, sikre standardisering av arbeidsformer og læring på tvers av prosjekter Ansvar for virksomhetsarkitektur, testledelse og prosjektledelse for hele IT-divisjonen Prosess- og metodeansvar for programvareutvikling i IT-divisjonen Fremme samarbeid og kompetansedeling internt og eksternt Som medlem av ledergruppen i IT-divisjonen, bidra til en strategisk og helhetlig utvikling av divisjonen Budsjett- og personalansvar for enheten Sørge for et godt arbeidsmiljø, en kultur med høy grad av service mot interne og eksterne kunder og høyt motiverte medarbeidere som leverer på divisjonens mål Kvalifikasjons- og kompetansekrav Sivilingeniør eller tilsvarende, fortrinnsvis innen informatikk, gjerne med tilleggsutdannelse innen økonomi/ledelse Omfattende ledererfaring med dokumenterte resultater innen IT-området Omfattende erfaring som prosjektleder/eier av større IT-prosjekter Erfaring fra samarbeidsprosjekter som inkluderer eksterne parter, helst både på leverandør- og brukersiden Kunnskaper om energisektoren og kjerneprosesser innen systemdrift-/markedsoperasjoner for TSO-er Erfaring med kontraktstrategier, anskaffelser og kontraktoppfølging Erfaring fra å bygge og lede kompetansemiljøer God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Personlige egenskaper Du utvikler enhetens kompetanse og lederteam i et strategisk perspektiv Du er en pådriver for utvikling og setter relevante saker på agendaen i egen enhet og i divisjonen Du evner å se, utvikle og implementere prosesser og løsninger som en helhetlig del av selskapet Du håndterer og løser komplekse problemstillinger på selskapsnivå Du bidrar til et høyt kunde/brukerfokus i egen enhet Du har gode kommunikasjonsevner og evner å skape tillit og samarbeid på tvers av organisasjonen Du er en pådriver for digitalisering og kostnadseffektivitet Du har faglig og personlig autoritet og handlekraft Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger: Ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.   For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.  Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.   Hvorfor velge å jobbe i Statnett:            Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt   Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur  Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år  Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet   Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt   Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt  Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere  Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres etter sikkerhetslovens krav. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Trygve Langholm // BackerSkeie, 91646468.
17.06.2019 Oslo
Det er besluttet å etablere en ny enhet i IT-divisjonen, Balansering. Vi søker derfor en prosjektdirektør til å lede denne enheten. Enheten vil ha ansvar for felles utvikling og leveranser av IT-løsninger for Statnett og Svenska kraftnät, et samarbeid som formelt håndteres gjennom det deleide selskapet Fifty. Enheten og Fifty vil være sentral i implementeringen av nytt balanseringskonsept i Norden og lokalt. Hensikten med den nye enheten er å styrke gjennomføringsevnen for implementeringen av nytt balanseringskonsept i Norden, slik at Statnett sammen med Svenska kraftnät lykkes i sine ambisiøse leveranseforpliktelser av nordiske fellesløsninger og lokale systemløsninger. Prosjektdirektøren vil inngå i IT-divisjonens ledergruppe og rapportere til konserndirektør for IT, i tillegg til rapportering til norsk-svensk styringsgruppe for Balansering. På sikt vil det være aktuelt å overta rollen som daglig leder i Fifty AS, og rapportere til selskapsstyret bestående av toppledelse i Statnett og Svenska kraftnät. Prosjektdirektøren får ansvaret for å lede Fifty-samarbeidet, og får leveranseansvar for IT leveransene innen balansering av kraftsystemet. Du får ansvar for å binde sammen en stor leveranseorganisasjon bestående av interne ressurser fra Statnett og Svenska kraftnät, eksterne konsulenter, leverandører og andre samarbeidspartnere, slik at Fifty organisasjonen leverer systematisk og effektivt ut fra helhetlig og høyt prioritert virksomhetsverdi. I dag består organisasjonen inkludert leverandører, av i størrelsesorden 100 personressurser. Det er planlagt oppskalering av kapasiteten de neste par år. Personressursene vil i stor grad være utlån fra andre enheter i Svenska kraftnät og Statnett, i tillegg til prosjektressurser fra 3.parter og de to andre nordiske TSOene. Du har gode lederegenskaper, setter sammen effektive team, delegerer nødvendig ansvar og kan kommunisere godt til styringsgruppe og nordiske stakeholdere. Du har tung innsikt i smidige utviklings- og gjennomføringsprinsipper og forstår at det også må etableres rammebetingelser som blant annet sikrer nødvendig eierstyring. Vi gjennomfører prosjektene i Fifty etter smidig/agil tankegang og med fokus på kvalitet i et levetidsperspektiv. Vi gjør stor grad av in-house programvareutvikling, som kombineres og integreres med produkter og tilpassede rammeverk. Stillingens ansvarsområder: • Programledelse, taktisk planlegging av aktiviteter, økonomi, omfangsestimering, ressursplanlegging- og koordinering• Gjennomføringsansvar og inngåelse- og oppfølging av nødvendige kontrakter med 3.parter• Ansvar for utvikling og videreutvikling av Statnetts IT-tjenester som støtter Balanseringsfunksjonen lokalt, i Sverige og for nordiske fellestjenester• Ansvar for å fremme prosjekter for beslutning og gjennomføre dem i tråd med overordnede strategi i Fifty-samarbeidet og NBM-programmet• Ansvar for å videreutvikle enhetens kompetanse og kapabilitet til å gjennomføre utviklingsprosjekter, og læring på tvers av prosjekter• Som medlem av ledergruppen i IT-divisjonen, bidra til en strategisk og helhetlig utvikling av divisjonen• Budsjett- og personalansvar for enheten• Sørge for et godt arbeidsmiljø, en kultur med høy grad av service mot interne og eksterne kunder og høyt motiverte medarbeidere som leverer på målsetninger for BalanseringsfunksjonenKvalifikasjons- og kompetansekrav• Sivilingeniør eller tilsvarende, fortrinnsvis innen informatikk, gjerne med tilleggsutdannelse innen økonomi/ledelse• Omfattende ledererfaring med dokumenterte resultater innenfor implementering av virksomhetskritiske IT-løsninger • Omfattende erfaring som prosjekt- og programleder av større IKT-prosjekter, evne til å etablere programstyring og styre flere parallelle prosjekter• Erfaring fra samarbeidsprosjekter som inkluderer eksterne parter, både på leverandør- og brukersiden• Erfaring med kontraktstrategi, anskaffelser og kontraktoppfølging• Erfaring fra å bygge og lede tunge kompetansemiljøer• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk• God teknisk/IT-faglig forståelse og kompetanse• Gjerne bakgrunn fra IT konsulentbransjen, Kunnskaper om energisektoren og kjerneprosesser innen systemdrift-/markedsoperasjoner for TSOer er en forde Personlige egenskaper: • Du utvikler enhetens kompetanse og lederteam i et strategisk perspektiv• Du er en pådriver for utvikling og setter relevante saker på agendaen i egen enhet, for styringsgruppen og i divisjonen• Du evner å se, utvikle og implementere prosesser og løsninger som en helhetlig del av selskapet• Du håndterer og løser komplekse problemstillinger på selskapsnivå• Du bidrar til et høyt kunde/brukerfokus i egen enhet• Du har gode kommunikasjonsevner og evner å skape tillit og samarbeid på tvers av organisasjonen • Du er en pådriver for digitalisering og kostnadseffektivitet• Du har faglig og personlig autoritet og handlekraft, og er målrettet. Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger: Ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.   For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.  Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.   Hvorfor velge å jobbe i Statnett:            Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt   Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur  Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år  Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet   Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt   Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt  Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere  For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Trygve Langholm // BackerSkeie, 91646468.
17.06.2019 Oslo
Nordic Software Development is a specialist software development team in Statkraft that delivers class leading software for all business areas in Statkraft. Some examples are: Delivering customized solutions to the Energy management process that optimizes the sales of our renewable power on the spot and reserve markets Working with the construction and maintenance teams that build and operate our power plants on using machine learning to optimize maintenance. Work with our many analysis teams to help develop their tooling and automating time consuming manual processes On a technical level we deliver a wide range of solutions ranging from web applications to advanced analytics tools. Custom software development is essential for Statkraft to remain a market leader in renewable energy production and we are now looking for great people to join our software development team. If you enjoy challenging yourself and working in a competitive industry where technology is evolving the business we operate in, then we would love to talk to you. If you are motivated by working for a company that is a key part of the solution for creating an environmentally sustainable society then Statkraft is the company for you. As part of the team you will have the opportunity to work closely with business users in many aspects of the company and will learn a lot about producing, selling and maintaining renewable power assets as well as many types of analysis of everything from hydrology, power markets and preventive maintenance.   Your role: Work as part of our analytics team that supports business scripters with tooling and API’s that are used to perform advanced analytics throughout the whole company Work together with the business users to develop advanced algorithms that solves complex business problems Develop API’s for exposing large volumes of data from a wide range of sources Help shape Statkraft’s digital future when working with new trends like big data, machine learning, predictive analytics etc.   Your profile: Several years coding experience High level of python understanding or similar scripting language Eager to learn about new trends and technologies Good social and communication skills Fluent in English and preferably Norwegian Pro-active team player who feels responsible and enjoys challenging themselves   Other useful skills: Good knowledge of .net development Experience within a range of analytics Understanding of time series database design Web development C++ experience Good knowledge of mathematics/statistics   Statkraft offers: Professional and personal development in an exciting company A positive working environment characterised by expertise, responsibility and innovation A diverse workplace with regards to gender, age and cultural background Competitive terms of employment and excellent benefit schemes  Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries. We conduct background checks on qualified applicants before hire.
17.06.2019 Oslo
Position description The project management unit in Markets and IT take on the challenging tasks planning and executing development projects within IT and business. The unit also fills a project management office role for the unit. We are now looking to hire a student to support our senior project managers. We are seeking a student that is looking for an internship as part of their study programme. We are offering a five-six months compensated internship. The position will be full-time. As a project support officer, you won’t only perform routine administrative duties like minute taking – rather, your responsibilities will be inextricably tied to the success of the project you are working on. Driving everything forward from planning to implementation, your actions will directly influence the efficiency and cost-effectiveness of the project. Every project is different and therefore your duties will change accordingly. However, for the most part, you will be responsible for monitoring project schedules and budgets, preparing progress reports, schedule project meetings, and liaising with key stakeholders. As the project manager’s right hand, you will play an important role in project planning and risk and issue management. Moreover, you will log, manage and analyse information on the progress of the project, using Excel and other bespoke IT tools. You may even be responsible for managing lower-level administrative support staff.   Your profile Study in the field of computer sciences, business-, change-, or innovation management, economics and business administration, industrial economics or similar with good academic results A positive team player Good communication and collaboration skills Curios to learn, and not afraid to question status quo Analytical International mindset Tech savvy and digital skills Fluent in English and Norwegian   What we offer Professional and personal development in a company experiencing strong growth A positive working environment characterized by expertise, responsibility and innovation A diverse workplace with regards to gender, age and cultural background A fair compensation for the working period  In addition, we offer good office facilities with a training centre, and close mentoring during the internship period.  If you are curious to see how project management works and contribute in a large international company, we urge you to apply for our internship possibilities!
17.06.2019 Oslo
Vis alle 21.712 ledige stillinger
Les mer om Frogn kommune

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli enhetsleder i et av landets mest spennende helsebygg? Enhetsleder for Ullerud Helsebygg er med i kommunens ledergruppe og rapporterer direkte til rådmannsnivået. Enhetsledere i Frogn har ansvaret for helheten og enheten. Enhetsleder har personal- økonomi - og fagansvar. Enheten består av sykehjemsplasser, korttidsplasser og omsorgsboliger. Ullerud helsebygg ble tatt i bruk i 2017. Arbeidssted: Ullerud Helsebygg, Drøbak. Vi ønsker deg som har:

 • Minimum 3 årig relevant utdanning for høgskole eller universitet, fortrinnsvis innen helse- eller sosialfaglig.
 • Lederutdanning
 • Erfaring fra sykehjemsdrift
 • Kommunal ledererfaring og dokumenterte resultater som leder
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid
 • Erfaring med økonomistyring
 • Prosjekt/utredningskompetanse og evne til å se helhet og sammenheng
 • Kjennskap til relevant lovverk
 • God rolleforståelse i samspillet mellom politikk, administrasjon og fag
 • Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner og god rolleforståelse for kommunens rolle som omdømmebygger i lokalsamfunnet
 • Godt humør, evne til lagspill, til å utvikle medarbeidere og å skape arbeidsglede og resultater

Vi tilbyr:

 • Store faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Spennende og krevende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å prege organisasjonens og lokalsamfunnets utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser og lederavtale med rådmannen
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter nærmere avtale

Tiltredelsesdato: 1. oktober 2019 Lønnsplassering: I henhold til gjeldende tariff og avtaler. Kontaktperson: Kommunalsjef Fritz Solhaug, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 17
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 20
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 23
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Frogn kommune