Ledig stilling

Åpen søknad – Brage Tannklinikk AS Brage Tannklinikk AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Avdeling for blodsykdommer gir behandlingstilbud til 500 000 innbyggere. Vi har 21 senger, og en poliklinikk med ca 13 000 konsultasjoner i året.  Avdelingen har også poliklinisk aktivitet på Ski sykehus.  Avdelingen har 11,5 årsverk for overleger i tllegg til 11 LIS (hvorav 2 b-gren).   Nå har vi ledig et 3 måneders vikariat med mulighet for forlengelse  for spesialist i hematologi med tiltredelse snarest. Arbeidsoppgaver Utredning og behandling av alle hematologiske sykdommer og lymfomer unntatt autolog- og stamcelletransplantasjon Veiledning/supervisjon av leger i spesialisering Arbeidet er delt mellom poliklinikk/dagavdeling, tilsynsfunksjoner og sengepost Trombosepoliklinikk betjenes av LIS under supervisjon av overleger med spesialkompetanse innen trombose og hemostase.  Klinisk forskning er integrert i den daglige virksomheten. Overlegen som tilsettes vil delta i hematologisk tertiærvakt pt 10-delt, samt poliklinikk på Ski 1-2 ganger i uken.  Kvalifikasjoner Leger med godkjent spesialitet i indremedisin og hematologi samt bred klinisk erfaring.  Leger som er snart ferdig med sin spesialitet innen indremedisin og hematologi kan også søke.  Alle må søke elektronisk. Personlige egenskaper God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Bidrar til et godt arbeidsmiljø Fleksibel og positiv God arbeidskapasitet Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr Et stort, aktivt og spennende hematologisk fagmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud 
18.09.2019 Lørenskog
Poliklinikk for barn og unges psykiske helsevern BUP Nedre Romerike er en seksjon i avdeling BUP, Psykisk Helsevern og Akershus universitetssykehus HF. Det er 8 seksjoner i avdeling BUP; seks poliklinikker og to døgnenheter.BUP Nedre Romerike har 61 stillingshjemler. Klinikken har mange spesialister på flere fagområder, og har høy faglig kompetanse.Vi har leger, psykologer, pedagoger og sosionomer ansatt, samt en habil merkantil stab. BUP Nedre Romerike har ledig 100% vikariat for psykolog, spesialist i klinisk pedagogikk/pedagog eller klinisk sosionom/sosionom med tiltredelse snarest, med mulighet for forlengelse. Det søkes etter vikar ved en av klinikkens tverrfaglige enheter. Enheten er godt etablert, og det har over tid vært satset på fagutvikling samt kompetanseutvikling innenfor ulike behandlingsmetoder.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Poliklinikkens hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn og familier samt utadrettet virksomhet med veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene er varierte. Det tverrfaglige samarbeidet vektlegges i basisutredning samt utredning av nevrobiologiske tilstander, observasjon av barn, foreldreveiledning og samarbeid med kommunens ulike instanser.  Kvalifikasjoner Erfaring fra psykisk helsevern, PPT, barnevern er en fordel.  Bred erfaring, utredningskompetanse og terapeutisk kompetanse er ønskelig. Personlige egenskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Et godt fagmiljø med mange spesialister og erfarne klinikere. Lønn etter avtale Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
18.09.2019 Skedsmo
Vi har 90 % sykepleiervikariat med arbeid hver 3. helg.ARA Follo døgn er en av flere seksjoner i avdeling rus og avhengighet (ARA). ARA er organisert innenfor psykisk helsevern Ahus HF. Seksjonen er samlokalisert med Follo DPS i Ski med gangavstand til tog og buss.ARA Follo døgn har to enheter: ROP-enhet (rus og psykisk lidelse) og avrusning. ROP-enhet tilbyr behandling for pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Behandlingstid er ca 4 måneder. Avrusning fra alkohol, vanedannende medikamenter og illegale stoffer. Pasienter er innlagt 1-2 uker. Ledig stilling er på ROP.Seksjonen jobber etter avdelingens målsetning om helhetlige, enhetlige og integrerte tjenester.Alle må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Observasjon og oppfølging av pasienter Administrasjon av medikamenter Ansvarlig på vakt Endringsarbeid, motivasjon og miljøterapeutiske tiltak Bidra til faglig endrings- og utviklingsarbeid ved seksjonen Kvalifikasjoner Ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til miljøterapeutisk arbeid, samt erfaring med pasienter som har psykisk og rus- og avhengighetsproblem Dips kunnskap (journalsystem) Metavision kunnskap (medisinkurve) Krav om å ha førerkort og kjøre med pasienter Personlige egenskaper Har ønske og interesse om å jobbe med pasienter med rus- og psykisk lidelse Evne til å skape trygge relasjoner Være løsningsfokusert Liker å jobbe i team og samtidig kan jobbe selvstendig Tilpasningsdyktig Liker å undervise pasienter Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt under vekst Et godt og stabilt arbeidsmiljø Faglig og personlig utvikling Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Veiledning Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
18.09.2019 Ski
Vi har nå en ledig fast stiling som ROS medarbeider. Vi søker etter person med minimum tre årig utdanning som kunne tenke seg å jobbe mot den yngre del av vår pasientgruppe.   ARA Kongsvinger poliklinikk er en av totalt ni seksjoner innenfor Avdeling Rus og Avhengighet (ARA), Ahus HF. Poliklinikken ligger ved sykehuset i Kongsvinger og betjener 5 kommuner i Sør Hedmark.  ARA Jobber aktivt med videreutvikling av tjenestetilbudet til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Vi ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet innenfor rammene av helhetlig, enhetlig og integrert behandling. ARA Kongsvinger er en liten poliklinikk som har gode rammer og rutiner og vi samarbeider godt med andre instanser i vår region. Vi ønsker å fortsette å være kreative og innovative i vårt tjenestetilbud. Vi er et tverrfaglig team bestående av lege, psykologer, sykepleiere, sosionom, samt fagkonsulenter.    ROS står for regional oppsøkende samhandlingsprosjekt. Dette tilbudet retter seg mot de unge eller til pasienter som av forskjellige grunner ikke nyttiggjør seg det øvrige tilbudet poliklinikken på ARA kan tilby. ROS jobber for en stor del med tidlig intervensjon ut fra tanken om at forebygging er bedre enn behandling. Det er et samarbeid mellom DPS og 4 kommunene i opptaksområdet vårt. ROS og ARA er i en omstillingsfase og det kan være at tilbudet endrer seg over tid. I så fall vil ROS kunne bli innlemmet i ARA sitt øvrige tilbudet. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil omfavne samtaler med ungdommer og deres pårørende og møter med andre instanser involvert i arbeid med ungdommen. Primært vil det dreie seg om utredning og kartlegging av rus og psykisk helse. ROS er et ambulerende tilbud og du skal kunne disponere og kjøre bil. Mye av jobben din vil skje et annet sted enn på poliklinikken. Du vil delta i møter med andre instanser (VG, politi, BUP, barnevernet, med mer) og vil ha ansvar for veiledning av andre faggrupper.    Kvalifikasjoner Vi søker etter en person med tre årig utdanning som brenner for "tidlig intervensjon" og ønsker å jobbe ambulerende. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med rus og psykisk lidelser. Tidligere erfaring fra arbeid med ungdom vil bli vektlagt.   Krav om førerkort, klasse B og bil.  Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.   Personlige egenskaper Du skal kunne arbeide selvstendig, men også fungere i team. Personlig egnethet vektlegges sterkt. Vi ønsker oss en kollega som er effektiv, målrettet og grundig. Du skal kunne se muligheter i stedet for begrensinger og være en positiv bidragsyter i et allerede godt arbeidsmiljø.  Vi tilbyr Vi kan tilby et godt, inkluderende og utviklende arbeidsmiljø og en spennende jobb. Gode velferdstilbud for ansatte i Ahus: Hytteleie, teaterbillett, mm. Nærhet til naturskjønne omgivelser. Trivelige lokaler , gode kolleger.  
18.09.2019 Kongsvinger
DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består av en merkantil seksjon og kliniske seksjoner; Allmennpoliklinikk, Tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE), Seksjon for gruppeterapi (SfG), Akutteam (FAT), Seksjon døgnbehandling og Enhet for spiseforstyrrelser (døgn- og poliklinisk behandling). Enhet for spiseforstyrrelser er områdeovergripende for Ahus. Det jobber 14 overleger på DPS Follo.DPS Follo er inne i en spennende tid, og vi har fokus på psykosebehandling. Vi ønsker oss overleger som kan være med i arbeidet med å videreutvikle vårt behandlingstilbud til pasienter med psykoselidelser. Vi er opptatt av faglig utvikling og er engasjert i flere spennende prosjekter. Det er utstrakt samarbeid med kommunene i vårt nedslagsfelt. Vi har nå ledig en fast 100 % stilling som overlege ved DPS Follo, Tidlig intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE).Seksjon TIRE utreder og behandler personer over 15 år, hvor det er mistanke om utvikling av psykoselidelse eller personer med kjent psykoselidelse. Dette er en tverrfaglig seksjon bestående av tidlig intervensjonsteam og rehabiliteringsteam. Seksjonen består av 3 overleger, 4 psykologspesialister, en LIS lege, en psykolog og sykepleiere og vernepleiere med spesialutdanning. Ambulering er en del av vår fleksible metodikk. Arbeidet innebærer utredningsoppgaver, behandling, koordinering av andre instanser og tett samarbeid med kommunale tjenester. Seksjonen har pasienter i frivillig vern, pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter som er domfelte til tvungent psykisk helsevern.Det er krav om politiattest ihht Lov om helsepersonell § 20a før ansettelse.Alle søkere må søke elektronisk. Vitnemål og attester må skannes som vedlegg til søknaden. Arbeidsoppgaver Medisinskfaglige vurderinger og behandling Veiledning av og samarbeid med annet helsepersonell Vedtaksansvar for pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold Faglig ansvar for pasienter med dom om psykisk helsevern uten døgnopphold Mulighet for deltakelse i Ahus DPS sin vaktordning for leger Samarbeid og veiledning med fastleger og annet personell i kommunehelsetjenesten Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i team, internt og eksternt. Bistå andre team i seksjonen ved behov. Kvalifikasjoner Søkeren må ha legeautorisasjon og være godkjent spesialist i voksenpsykiatri. Det er en fordel med erfaring fra behandling av målgruppen, og erfaring med vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgn, og krav om kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter. Søkeren bør ha utredningskompetanse.  Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Førerkort klasse B Personlige egenskaper Vi søker faglig engasjerte kollegaer med gode samarbeidsevner. Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, evne til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved ansettelse. Vi tilbyr Fast stilling Faglig og personlig utvikling, faglig dyktige og gode kollegaer Et tverrfaglig, spennende, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde Ukentlige legemøter med legene på DPS`et   Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteleie, teaterbilletter og annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Det trekkes 2 % av lønn for medlemskap i offentlig pensjonsordning.
18.09.2019 Ski
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen? Vi har ledig stilling i Sør-Troms og Nordland.  Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beobere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psyksik helse.    Kvalifikasjoner: * 3- årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; vernepleier, sykepleier eller annen relevant utdanning. * Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri og/ eller pleie er ønskelig. * Erfaring i arbeid med mennesker. Institusjonsarbeid er en fordel. * Førerkort klasse B er et krav. * Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening. Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse.   Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn arbeid- 7 døgn fri- 4 døgn arbeid- 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging- og en fleksibel og variert arbeidsdag.   Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsleder: Kjersti Falch Jakobsen , tlf 97 14 82 58    
18.09.2019 Troms, Nordland
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen og 19 plasser på Dagsenteret. Sykehjemmet ligger i flotte naturomgivelser og er samtidig sentralt lokalisert med god tilgang til offentlig kommunikasjon, samt gangavstand til Asker sentrum. Som sykepleier består arbeidsoppgavene primært av å gjøre sykepleiefaglige vurderinger hos beboerne, og utføre sykepleiespesifikke oppgaver og prosedyrer. Av prosedyrer utfører vi blandt annet blodprøver, infusjoner, peritonealdialyse, kateter mm. Dette gjør at beboerne slipper unødvendige sykehusinnleggelser, og bidrar til høyere livskvalitet. Det fører også til et spennende arbeidsmiljø for oss! Sykepleierne hos oss er organisert i "fagteam", og er derfor ikke låst til èn avdeling, men jobber mer sykepleierrettet enn på tradisjonelle sykehjem.  Som sykepleier vil dine arbeidsoppgaver også bestå av å veilede andre kollegaer, samt bidra til undervisning for å heve kompetansen på avdelingene. Hos oss får du muligheten til et tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper som lege, fysioterapeut, ergoterapeut og helsefagarbeidere. Her er det mulig å utvikle seg sammen med kompetente og hyggelige kolleger i et godt arbeidsmiljø. Sist, men ikke minst er det viktig at du som sykepleier hos oss er opptatt av å gi god, personsentrert omsorg til våre beboere. Vi har et høyt fokus på aktiviteter for beboerne og søker etter en sykepleier som ønsker å bidra med å gi beboerne på sykehjemmet meningsfulle, trygge og innholdsrike dager. Vi reiser ofte på turer i nærmiljøet med beboerne både til fots og til sykkel, vi arrangerer fester, konserter, pub- kvelder og har ukentlig restaurant. På sommeren reiser vi på sommerferie med beboerne til Tjøme. Vi søker deg som: Du er autorisert sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning Du er faglig dyktig og trygg i din rolle som sykepleier. Det er ønskelig at du har relevant erfaring Du har gode datakunnskaper, og kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica er en fordel Du behersker norsk skriftlig og muntlig godt, tilsvarende Bergenstesten Du er selvgående, initiativrik, nøyaktig og har en empatisk og trygg personlighet. Gjennom engasjement, en profesjonell holdning og evnen til å kommunisere klarer du å skape gode relasjoner med beboere, pårørende, og medarbeidere. Du har gode samarbeidsevner, er omsorgsfull, serviceinnstilt, effektiv, og du møter mennesker med respekt og verdighet. Øvrig: 59,81% fast stilling dag/kveld med arbeid hver 3. helg 29,81% fast stilling kveld med arbeid hver 3.helg  49,30% fast stilling natt med arbeid hver 2.helg 91% vikariat dag/kveld med arbeid hver 3.helg  49,30% vikariat natt med arbeid hver 4. helg Du vil bli bedt om å fremlegge gyldig politiattest.  Vi ansetter fortløpende, så ikke vent med å søke! Tiltredelse: Snarest etter avtale.
28.05.2019 Asker
Dagkirurgisk senter, Ahus er landets største avdeling for dagkirurgi med 8 operasjonsstuer på Lørenskog og 4 på Ski. Vi opererer pasienter innen de fleste fagfelt som ønh, ortopedi, gyn, kar/thorax, plastikk, bryst/endokrin, uro og gastro. Nedre alder et år og ingen øvre aldersgrense. DKS har egen pre,- postoperativ seksjon, anestesiseksjon og kontorfaglig personell. De siste årene har vi konvertert krevende inngrep til dagkirurgi og har årlig ca 1000 planlagte innleggelser i tillegg. Arbeidsoppgaver Seksjonsleder operasjon er leder på 4. nivå med personal, drift og budsjettansvar for ca 25 operasjonssykepleiere. Seksjonsleder vil inngå i et lederteam på 6. to på Ski og tre på Nbh i tillegg til avdelingsleder. Ved behov må seksjonsleder bidra på operasjonsstua.  Kvalifikasjoner Søker må være operasjonssykepleier, helst med erfaring fra dagkirurgi. Det er ønskelig med ledererfaring og/ eller utdanning. Gjerne variert yrkeserfaring. Personlige egenskaper Fleksibilitet og evne til å finne praktiske løsninger. Strukturert, men også fleksibel. Vi ønsker å løfte forskning og innovasjon og håper du også er opptatt av dette. Personlige egenskaper vil vektlegges, Vi tilbyr Et godt lederutviklingsprogram og ledernettverk. Ansattgruppe med høy faglig standard og vilje til å få ting til. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo.  
14.08.2019 Lørenskog
Vis alle 24.050 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Daglig leder

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Brage Tannklinikk AS