Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Spesialutdanna miljøterapeut / miljøterapeut Barne-, ungdoms- og familieetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingane

Stillingane er tillagt utgreiing- og behandlingsoppgåver som tilseier erfaring og kompetanse knytta til vurdering av samspel/tilknyting mellom foreldre og barn 0-5 år.

Det er hovudsakeleg familiar med stor grad av bekymring som vert søkt inn til Førde senter for foreldre og barn, noko som fordrar høg kompetanse og god vurderingsevne.

Kvalifikasjonskrav
 • Minimum treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng. For tilsetting i SKO 1494, 1495 og 1508 vert det krevd fullført utdanning som sosionom, barnevernpedagog eller vernepleiar.
 • Vidareutdanning innan barnevern, sped- og småbarn, tilknytning, rus e.l er ynskjeleg.
 • Erfaring frå barnevernsarbeid, med vekt på utgreiing av omsorg for barnet og erfaring med sped- og småbarn vert vektlagt.
 • Erfaring med arbeid opp mot sped- og småbarn vert vektlagt.
 • Observasjonserfaring knytt til barn og samspel foreldre/barn vert vektlagt.
 • Erfaring med metodikk/verktøy som er knytt opp mot utgreiings-og behandlingsarbeid med foreldre og sped- og småbarn er ein fordel.
Personlige eigenskapar
 • Evne til å oppnå gode relasjonar.
 • God til å samarbeide og jobbe i team.
 • God vurderingsevne.
 • Arbeide sjølvstendig og ta ansvar.
 • God skriftleg fremstillingsevne.
 • Positivt engasjement.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.
Vi tilbyr
 • Eit spennande arbeidsfelt med kompetente kollegaer og gode faglege utviklingsmoglegheiter.
 • Stillinga er plassert i statleg lønsregulativ i stillingskode 1510 spesialutdanna barnevernpedagog, 1185 spesialutdanna sosionom, 1509 spesialutdanna vernepleiar, 1534 spesialutdanna miljøterapeut, 1496 klinisk barnevernpedag, 1173 klinisk sosionom i lønsramme 18, alt. 5-11, p.t. kr 409 100 - kr 524 200 pr. år (ltr. 45-60), eller i stillingskode 1495 barnevernspedagog, 1494 sosionom, 1508 vernepleiar, 1489 miljøterapeut i lønsramme 15, alt. 3-11, p.t. kr 381 100 - kr 488 500 pr. år (ltr. 40-56).
 • Løn vert vurdert etter utdanning og erfaring. For stillingane i stillingskode 1510, 1185, 1509, 1534, 1496 og 1173 krevst det relevant vidareutdanning tilsvarande 60 studiepoeng.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som inneber ei god tenestepensjonsordning, tilbod om bustadlån til konkurransedyktige vilkår, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
Generelle opplysninger
 • Bufetat ønsker å vere ein arbeidsgjevar som gjenspeilar mangfaldet i samfunnet og som utnyttar potensialet i befolkninga sine samla kompetansar. Vi oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss. Bufetat jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelsar i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV'en. Vi gjer merksa på at opplysninga om nedsett funksjonsevne eller hol i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Stillingane er for tida lagt til region vest senter for foreldre og barn, avd. Førde.
 • Politiattest vil krevast ved tiltreding, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikkje leggast ved søknaden.
 • Vi gjer merksam på at opplysningar om søkaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkarlista, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
Kontaktinformasjon

Kontaktperson for stillingen: Avdelingsleiar Bente Kråkås, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attestar med bekrefta stillingsstorleik og lengde skal takast med ved eit ev. intervju.

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Dresser-Rand, A Siemens Business is one of the largest global suppliers of custom-engineered rotating equipment solutions for long-life, critical applications in the oil, gas, chemical, petrochemical, process, power, military, and other industries worldwide.  Kongsberg Norway is home to Dresser-Rand worldwide center of excellence for gas turbines and mechanical driven gas turbine packages. With a gas turbine power range from 1 to 55 MW Dresser-Rand AS supports the oil and gas industry on offshore and land based installations around the world.   Missions   - Establish and manage Inspection & Test Plan and Quality Plan for client projects.   - Verify sub-suppliers according to quality requirements/standards.   - Together with SCM execute external quality audits towards suppliers.   - Perform inspections of parts at supplier when required and verify the required documentation.   - Lead the "Mechanical Completion" process and contribute to the publication of "Manufacturing Record          Book" during hand over of an installation to the customer   - Coordinate the tear down process after testing of complete package.   - When required, contribute to the quality assurance work within the department.     Qualifications   - 2-3 years Technical school or Engineering college   - 5-10 years relevant experience   - Preferably experienced in quality work   - Good language skills in Norwegian and English, both orally and written. - Knowledge of quality managements systems.   - Generally good computer skills   - Problem solving capability.   - Able to handle periodically heavy workloads.   - Some duty travels may be necessary   - Well-structured and result-oriented.   - Collaboration capabilities.   Manager is Jan-Derek Skogen : +47 92663237 
30.11.2018 Kongsberg
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
09.01.2019 Oslo
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
09.01.2019 Oslo
Dresser-Rand Kongsberg is looking for a Cost Estimator. POSITION OBJECTIVE / SCOPE:• Cost estimation for new equipment proposals• Maintain master cost for new equipment PRINCIPAL RESPONSIBILITIES: • Cost estimation as part of the demand organization coordinated by Team Lead Demand • Follow global rules for GSP/LTO (Lead To Order) and follow other processes (locally/globally) related to cost estimation. • Perform cost estimating functions for a variety of units, components, parts and service, based on customer and/or marketing specifications or requirements • Generate cost estimates for products from a cost request or price book file • Generate cost estimates for special items not covered by price books or cost files • Support project management with cost estimates for changes and modifications • Update cost files by comparing recent contract cost and market data • Create/maintain and distribute price books and cost files for products • Align cost calculation programs and databases with what is used by D-R world wide • Review and provide improvements and necessary changes for policies and processes used as part of the function • Work closely with SCM, engineering & planning to align scope, cost and delivery schedules • Support other organizations to create engineering, manufacturing & purchasing targets KNOWLEDGE / FORMAL EDUCATION REQUIREMENT:   • Bachelor degree in Engineering or College/university degree in Economics and Business Administration (long experience can compensate for formal education) • 5 years’ experience from the oil and gas industry is preferred• Experience with project and product cost calculations or cost reporting is preferred • Product knowledge of rotating equipment and associated systems is preferred Job ID: 101745 Organisation: Power and Gas Experience Level: Experienced Professional Job Type: Full-time
18.02.2019 Kongsberg
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Trondheim
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Trondheim
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Bergen
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Stavanger
Vis alle 24.050 ledige stillinger

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region vest femnar om fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionkontoret ligg i Bergen.

Region vest senter for foreldre og barn har tre institusjonsavdelingar for foreldre og barn 0-5 år i Bergen, Stavanger og Førde. Senter for foreldre og barn, avdeling Bergen/Sudmannske har 7 utgreiings- og behandlingsplassar, Stavanger har 3 utgreiingsplassar og Førde har 3 utgreiings- og behandlingsplassar. I tillegg har senteret eit PMTO-team med terapeutar i Bergen og Stavanger, som gjev eit behandlingstilbod til familiar med barn som har åtferdsvanskar. All bistand frå senteret er lovregulert i Lov om barneverntenester § 4-4, 2. ledd, og kvar kommunal barnevernteneste er innsøkande instans.

Senter for foreldre og barn i Førde gjev eit inntil 8 vekers utgreiingsgsopphald med fokus på foreldre-barn samspel, foreldra sin omsorgskompetanse og barnet si fungering.
Foreldre får tilbod om støttande behandling i inntil 3/6 mnd. med fokus på utvikling av foreldreferdigheiter og styrke tiknyting mellom foreldre og barn.

Les mer om Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stillingsbeskrivelse

Om stillingane

Stillingane er tillagt utgreiing- og behandlingsoppgåver som tilseier erfaring og kompetanse knytta til vurdering av samspel/tilknyting mellom foreldre og barn 0-5 år.

Det er hovudsakeleg familiar med stor grad av bekymring som vert søkt inn til Førde senter for foreldre og barn, noko som fordrar høg kompetanse og god vurderingsevne.

Kvalifikasjonskrav
 • Minimum treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng. For tilsetting i SKO 1494, 1495 og 1508 vert det krevd fullført utdanning som sosionom, barnevernpedagog eller vernepleiar.
 • Vidareutdanning innan barnevern, sped- og småbarn, tilknytning, rus e.l er ynskjeleg.
 • Erfaring frå barnevernsarbeid, med vekt på utgreiing av omsorg for barnet og erfaring med sped- og småbarn vert vektlagt.
 • Erfaring med arbeid opp mot sped- og småbarn vert vektlagt.
 • Observasjonserfaring knytt til barn og samspel foreldre/barn vert vektlagt.
 • Erfaring med metodikk/verktøy som er knytt opp mot utgreiings-og behandlingsarbeid med foreldre og sped- og småbarn er ein fordel.
Personlige eigenskapar
 • Evne til å oppnå gode relasjonar.
 • God til å samarbeide og jobbe i team.
 • God vurderingsevne.
 • Arbeide sjølvstendig og ta ansvar.
 • God skriftleg fremstillingsevne.
 • Positivt engasjement.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.
Vi tilbyr
 • Eit spennande arbeidsfelt med kompetente kollegaer og gode faglege utviklingsmoglegheiter.
 • Stillinga er plassert i statleg lønsregulativ i stillingskode 1510 spesialutdanna barnevernpedagog, 1185 spesialutdanna sosionom, 1509 spesialutdanna vernepleiar, 1534 spesialutdanna miljøterapeut, 1496 klinisk barnevernpedag, 1173 klinisk sosionom i lønsramme 18, alt. 5-11, p.t. kr 409 100 - kr 524 200 pr. år (ltr. 45-60), eller i stillingskode 1495 barnevernspedagog, 1494 sosionom, 1508 vernepleiar, 1489 miljøterapeut i lønsramme 15, alt. 3-11, p.t. kr 381 100 - kr 488 500 pr. år (ltr. 40-56).
 • Løn vert vurdert etter utdanning og erfaring. For stillingane i stillingskode 1510, 1185, 1509, 1534, 1496 og 1173 krevst det relevant vidareutdanning tilsvarande 60 studiepoeng.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som inneber ei god tenestepensjonsordning, tilbod om bustadlån til konkurransedyktige vilkår, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
Generelle opplysninger
 • Bufetat ønsker å vere ein arbeidsgjevar som gjenspeilar mangfaldet i samfunnet og som utnyttar potensialet i befolkninga sine samla kompetansar. Vi oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss. Bufetat jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelsar i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV'en. Vi gjer merksa på at opplysninga om nedsett funksjonsevne eller hol i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Stillingane er for tida lagt til region vest senter for foreldre og barn, avd. Førde.
 • Politiattest vil krevast ved tiltreding, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikkje leggast ved søknaden.
 • Vi gjer merksam på at opplysningar om søkaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkarlista, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
Kontaktinformasjon

Kontaktperson for stillingen: Avdelingsleiar Bente Kråkås, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attestar med bekrefta stillingsstorleik og lengde skal takast med ved eit ev. intervju.

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 18
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 19
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 22
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 23
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
19 ledige stillinger

Fakta om Barne-, ungdoms- og familieetaten