Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er du en fremoverlent selger med interesse for bedriftsmarkedet? Canon Norge

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Framoverlent Account Manager søkes til vårt kontor på Lysaker!

Vi søker deg som mener du er god på salg og ønsker å videreutvikle deg som Account Manager i Canon. Du vil hos oss ha muligheten til å lære av de beste. Er du engasjert, målbevisst og har et sterkt vinnerinstinkt, ønsker vi å høre fra deg!

Din hverdag vil bestå av proaktivt oppsøkende salg av hardware- og software-løsninger innen dokument- og utskriftsbehandling til nye kunder, i tillegg til reforhandling av avtaler og mersalg til eksisterende kundeportefølje.

Hva vi tilbyr?

I Canon får du den støtte og oppmuntring du trenger for å lykkes, fra kolleger som deler dine ambisjoner. Vi vil investere i din faglige utvikling. Du vil få ledere som gir deg frihet til å prøve nye ting, og en kultur der vi deler våre suksesser og lærer av hverandre og våre feil.

Canon har en sterk tradisjon for å utvikle dyktige selgere. Hos oss vil du få grundig opplæring, coaching og veiledning i et internasjonalt selskap med et sterkt merkenavn. Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø har gjort at vi flere ganger er blitt kåret til en av Norges beste arbeidsplasser i kåringen Great Place to Work - senest nå i 2019 hvor vi endte på en sterk 5.plass.

Du vil få gode og konkurransedyktige betingelser. Attraktive goder som helseforsikring og firmahytter ved sjø, fjell og i varmere strøk inngår som en del av vår belønningspakke.

En spennende stilling med høyt tempo i en bransje i stor utvikling!

Hva vi forventer av deg

Vi ønsker deg som kan oppnå det eksepsjonelle sammen med oss! Du må ha mot til å gjøre ting på en ny måte og evne til å se verden slik dine kunder se den. Vi er på jakt etter nysgjerrige og modige personer som deg - noen som sørger for at Canon går foran og leder an i en verden i stadig forandring.

 • Du er full av initiativ og pågangsmot

 • Du er kunde- og forretningsorientert

 • Du har erfaring fra salg og forhandlinger

 • Det er en stor fordel om du har forståelse for teknologi

 • Gode norsk- og engelskkunnskaper er et krav

 • Du har førerkort og disponerer egen bil

 • Du framstår som tillitsfull med glimt i øyet

For å lykkes må du ha

 • Kundefokus

 • Resultatorientering

 • Gjennomføringsevne

 • Forretningsforståelse

Tilleggsinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til CBC Leder Robert Granum på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.
Adresse: FORNEBUVEIEN 7,1366 Lysaker

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Avdeling Voksenhabilitering søker ny overlege. Fortrinnsvis søker vi spesialist i psykiatri, men spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og leger under spesialisering med relevant erfaring er også velkomne til å søke.Avdelingen er godkjent som fordypningsområde habilitering for spesialisering i psykiatri. Da avdelingen satser på fagutvikling og forskning, ønsker vi gjerne søkere med forskningserfaring, med dette er ingen forutsetning.Avdeling voksenhabilitering er organisert som egen avdeling i Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF. I tillegg har vi samarbeid mot somatiske avdelinger internt i foretaket. Avdelingen gir spesialisttjenester til pasienter med komplekse og sammensatte funksjonshemminger knyttet til nevropsykiatriske og nevrologiske lidelser, utviklingsforstyrrelser og genetisk betingete tilstander. Pasientene har ofte tilleggsproblematikk med psykisk utviklingshemming, spesifikke lærevansker og sammensatte psykiatriske og nevrologiske lidelser. En viktig pasientgruppe er pasienter med utfordrende atferd, der kartlegging av årsaksfaktorer i miljøet, psykiatrisk differensialdiagnostikk og vurdering av medikamentell behandling og miljøarbeid er sentrale oppgaver. Vi jobber tverrfaglig og tverrmedisinsk.Avdeling har i dag 40 ansatte og ledes av spesialist i nevrologi. I tillegg består legegruppen av 3 spesialister i nevrologi og 3 spesialister i psykiatri.Psykologgruppen består av 9 psykologer med spesialisering i nevropsykologi, klinisk voksen og habilitering, samt psykologer under spesialisering. Avdelingen har egen forskningsleder, forskningskoordinator og kontorfaglig gruppe. Avdelingen er ellers tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sosionom, spesialpedagog, fysioterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog.   Arbeidsoppgaver Diagnostikk og oppfølging av sammensatte psykiatriske og nevropsykiatriske tilstander hos målgruppen (herunder psykisk lidelser, ADHD, Tourette og atferdsvansker) og individuell oppfølging av pasienter. Tverrfaglig utredning og diagnostikk av autismespekterlidelser. Tverrfaglig utredning og diagnostisering av årsaksdiagnose og kognitive vansker med komplekse og sammensatte funksjonshemminger. Deltagelse i tverrfaglig habiliteringsarbeid, herunder veiledning/kurs rettet mot pårørende og primærhelsetjenesten. Faglig veiledning av andre yrkesgrupper i avdelingen. Deltagelse i fagutvikling og forskningsoppgaver Vår utredning foregår poliklinisk, eventuelt gjennom ambulante observasjoner i pasientens hjemmemiljø, da i samarbeid med andre yrkesgrupper. Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri eller barne - og ungdomspsykiatri. Leger i spesialisering med relevant erfaring. Personlige egenskaper Evne til selvstendig arbeid og i team Evne til tverrfaglig samarbeid Vi tilbyr Et tverrfaglig miljø med kvalifiserte og engasjerte kollegaer. Deltagelse i avdelingens arbeid med utvikling av fagområdet voksenhabilitering. Mulighet for faglig utvikling og forskning og avsatt tid til FOU-arbeid. Dagarbeid med mulighet for fleksitidsordning Evne til tverrfaglig samarbeid vil bli tillagt vekt ved ansettelse. Vi forutsetter at søker behersker skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
24.05.2019 Lørenskog
Ledig fast stilling for sykepleier i seksjon for Behandlingshjelpemidler Vi søker en allsidig og engasjert person til variert arbeid i seksjonen. Dette passer for erfaren sykepleier som er datakyndig og glad i kontakt med pasienter. Behandlingshjelpemidler (BHM) er en seksjon i Medisinsk teknologi og e-helse (MTE). Vi er 17 engasjerte ansatte og holder til i Dr Kobros vei, like ved Kiwi-butikken på Nordbyhagen. Seksjonen har ansvar for elektromedisinsk utstyr og tilbehør til pasienter som fortsetter behandlingen utenfor sykehuset. Det er et økt behov for våre tjenester og du må trives i et hektisk arbeidsmiljø. Seksjonen står også overfor spennende endringer i årene fremover og vi er i gang med flere utviklingsprosjekter. Seksjonen har mange og varierte arbeidsoppgaver og det er behov for en motivert person som kan bidra i arbeidet her. Arbeidsoppgaver Saksbehandling i ulike datasystemer Telefontjeneste og e-postutveksling med pasienter Andre arbeidsoppgaver kan bli aktuelt Kvalifikasjoner Utdannet sykepleier Arbeidserfaring fra sykehus Meget gode datakunnskaper  Erfaring med bandasjistvirksomhet ønskelig  Personlige egenskaper Interesse for å omgås pasienter  Gode samarbeidsevner Trives med høyt arbeidstempo Gode IT-kunnskaper og gode norsk-kunnskaper Selvstendig og nøyaktig Initiativrik og fleksibel Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling Utfordrende og variert arbeid Lønn etter gjeldende overenskomst Full opplæring
13.06.2019 Lørenskog
Vi søker psykologspesialist!  DPS Groruddalen tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern til voksne fra bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune.DPS Groruddalen består av 7 polikliniske seksjoner og 1 døgnenhet.  Spesialpoliklinikken tilbyr utredning, behandling og oppfølging, hovedsakelig til personer med psykoselidelser, eller der det er mistanke om psykoselidelse, og deres pårørende. Målgruppen omfatter også pasienter med bipolar I. Spesialpoliklinikken er organisert i to team etter geografisk tilhørighet. Behandlerne er psykiatere, psykologspesialister/psykologer, spes.sykepleiere og sosionom.  Arbeidsoppgaver Selvstendig ansvar for utredning og behandling Gi faglig støtte, undervisning og veiledning TPH ansvar Tverrfaglig arbeid i team, samarbeid med 1.linje, pårørende og andre deler av spes.helsetjenesten  Kvalifikasjoner Interesse og erfaring med pasientgruppen psykoselidelser og kormobide tilstander TPH erfaring er ønskelig  Kompetanse på voldsrisikovurderinger (V-RISK-10, BVC, HCR-20) er ønskelig Ønskelig med erfaring fra tidlig intervensjonsarbeid  Personlige egenskaper Fleksibel og samarbeidsorientert Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Strukturert, god arbeidskapasitet  Selvstendig Personlig egnethet Beherske norsk  Vi tilbyr Fleksitid, kjernetid  Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Godt sosialt miljø Dyktige kolleger  Lønn etter avtale Internundervisning og fagdager Støtte til kurs og vedlikehold av spesialiteten 4 måneders utdanningspermisjon hvert 5.år
13.06.2019 Oslo
Vi søker etter en engasjert og autorisert helsesekretær i 100% stilling på Seksjon for Blodbanksekretariat og pasientbehandling på Nordbyhagen, som ønsker å jobbe med både blodgivere og merkantile oppgaver.  Akershus Universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og er lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et rask voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin (IMTRA) omfatter aktiviteter på Nordbyhagen og eksterne tappestasjoner på Lillestrøm, Jessheim, Kongsvinger, Ski og blodbuss. Avdelingen har følgende hovedarbeidsområder: Blodbanksekretariat og pasientbehandling med terapeutisk tapping- og aferese av pasienter, verving, innkalling og booking av blodgivere samt merkantile oppgaver, Blodgiving med tapping av blodgivere, Komponentfremstilling av blodprodukter og Immunhematologi med døgnkontinuerlig vakt. Avdelingen er akkreditert i hht ISO 15189. Arbeidsoppgaver Betjening av avdelingens ekspedisjon Registreringsoppgaver i pasientadministrativt system (DIPS) Oppgjør og timeoppsett til polikliniske pasienter Bestilling av pasientreiser Andre kontorfaglige oppgaver  Prosedyreansvar  Intervju og tapping av blodgivere Turnus med noe kveldsvakter/ tappevakter både på Nordbyhagen og våre eksterne tappestasjoner Kvalifikasjoner Autorisert helsesekretær God kjennskap til data som arbeidsverktøy God kjennskap til DIPS  Erfaring fra poliklinikk Må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Serviceinnstilt- med et smil på lur Engasjert, omgjengelig og fleksibel  Må kunne arbeide målrettet og selvstendig Ha evne til å jobbe strukturert og nøyaktig Ha høy arbeidsmoral og arbeidskapasitet  Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Hyggelige kollegaer som samarbeider godt på tvers av seksjonene Opplæring/ veiledning vil bli gitt Gode velferdstilbud til ansatte: hytteutleie, kino- og teaterbilletter, gode tilbud på turer mm Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud  Personalbolig 
13.06.2019 Lørenskog
Vi søker psykologspesialist/psykolog!  Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i avdeling BUP innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Vi er en klinikk for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlig psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig depresjon og selvskade. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt, men tar også inn pasienter etter søknad til utredning og behandling. Ungdomspsykiatrisk klinikk ledes av seksjonssjef. Vi har to poster med 7 senger hver, en fagstab, en merkantil gruppe og et Mobilt behandlingsteam. Hver post har en postleder samt en miljøterapeutstab. Vi har en åpen og en lukket post. Klinikkens fagstab er bemannet med 3 overleger, 2 leger i spesialisering, 3 psykologer, 3 familieterapeuter, 1 musikkterapeut, 1 deltid klinisk ernæringsfysiolog, i tillegg merkantil stab. Klinikken har eget Mobilt behandlingsteam med 10 ansatte som ledes av psykologspesialist. Teamet består i tillegg av psykologspesialist, psykologer, klinisk sosionom, klinisk vernepleier, klinisk barnevernspedagog og psykiatrisk sykepleiere.  Arbeidsoppgaver Psykologfaglig ansvar for inneliggende pasienter. Delta i fag- og kompetanseutvikling. Gi veiledning (psykologspesialist) Planlegge individuell behandling for pasienter i avdeling. I samarbeid med øvrig personell: Vurdering, utredning og individuell behandling Kvalifikasjoner Vi søker etter spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi. Psykolog med ønske om fordypning i barn- og unge kan også komme i betraktning. Det er ønskelig med erfaring fra døgnbehandling med barn og unge dag døgn, både akutt, utredning og elektivt. Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Et spennende, inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø, med tilsvarende arbeidsoppgaver. Arbeid i et miljø med høyt faglig nivå, og som gir rom for videre faglig utvikling. Kurs, etter- og videreutdanning, samt veiledning både i gruppe og individuelt.  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo.   Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Organisert trening for ansatte i arbeidstiden.
13.06.2019 Lørenskog
Ønsker du en spennende jobb i et godt arbeidsmiljø, med fokus på faglig utvikling? Ved vårt Akutteam har vi ledig en 100% vikariat som psykolog. Akutteamet er sammensatt av psykologer, overlege, og psyk. sykepleiere. Vi ønsker deg velkommen som søker!DPS Øvre Romerike består av seksjon polikliniske tjenester med allmennpoliklinikk, TiRe, enhet for gruppeterapi, akutteam, samt en døgnenhet med 18 senger. Vi samarbeider nært med øvrige avdelinger i Divisjon psykisk helsevern og med fastlegene og kommunene i opptaksområdet.Vårt opptaksområde er Øvre Romerike, bestående av 6 kommuner, med i alt 102000 innbyggere. DPS Øvre Romerike har 95 ansatte og bemanningen er tverrfaglig.  Arbeidsoppgaver Teamets hovedoppgave er å kartlegge og avhjelpe mennesker som opplever å være i en form for psykisk krise eller er i ferd med å komme i en slik situasjon Vår oppgave er å vurdere hver enkeltes behov og iverksette tiltak, henvise videre eller vurdere innleggelse, eller tilby primært kortvarig oppfølging hos oss. I tillegg disponerer vi 2 krisesenger ved døgnavdelingen på DPS Døgn Øvre Romerike. Vi møter et bredt spekter av psykiske lidelser i ulike faser. Vi kan også bistå andre seksjoner på eget DPS. Teamet jobber poliklinisk, med samtaler i egne lokaler så vel som oppsøkende. Kvalifikasjoner Psykolog Psykologer som er langtkommet i spesialisering kan også søke stillingen Kunnskap om helsemyndighetenes føringer og om lov- og forskriftsverk Forståelse for spesialisthelsetjenestens rolle i behandlingsapparatet Gjerne erfaring fra akutteam/akuttpsykiatrisk avdeling. Klinisk erfaring og faglig bredde er en fordel Videreutdanning i kortidsbehandling (f.eks. kognitiv terapi) er en fordel Må beherske norsk skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner Gode samarbeidsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt Pasientorientert Ansvarsbevisst Fleksibel og temaorientert Vi tilbyr DPS Øvre Romerike på Jessheim kan tilby et godt arbeidsmiljø Vi har fokus på fag og fagutvikling og arbeider tverrfaglig Akutteamet har en psykologspesialist Felles internundervisning Videreutdanning Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU) Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
13.06.2019 Ullensaker
Vil du jobbe i en avdeling som er kjent for god organisering, rask prøveflyt og et meget hyggelig miljø? I så fall oppfordres du til å søke jobb hos oss. Vi ved avdeling for patologi har ledig to faste overlegestillinger, en tilknyttet faggruppen gyn/uro og en tilknyttet faggruppen hud. Det er også ønskelig med erfaring eller interesse innen hematopatologi. Patologien er i en spennende utvikling og vi ved avdelingen ønsker å være i forsetet. Avdelingen er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi og mottar prøvemateriale fra Akershus underveritetssykehus, spesialister og primærhelsetjenesten i området. I år 2018 besvarte vi ca 37000 biopsier, 42500 cytologiske prøver inkludert punksjonscytologiske prøver og utførte 220 obduksjoner. Avdelingen har for tiden 15 overleger, hvorav en er professor i bistilling og en førsteamanuensius i bistilling samt fem utdanningsstillinger. Vi ser derfor etter overleger som brenner for faget og trives med en utfordrene og spennende hverdag. Avdelingen gir deg gode muligheter for faglig utvikling og det legges til rette for deltagelse på ønskede kurs. Tiltredelse ønskes så snart som mulig for begge stillingene. LIS med kort tid igjen til spesialiteten oppfordres også til å søke.   Arbeidsoppgaver I tillegg til diagnostikk består arbeidsoppgavene av undervisning, forskning og rådgivning, samt tverrfaglig samarbeid. Overlegene deltar i interne faggrupper med ansvar for falig oppdatering og tverrfaglige møter. Vi er godkjent som utdanningsinstitusjon i patologi for hele spesialistutdanningen.  Kvalifikasjoner Du må ha norsk autorisasjon og være godkjent spesialist i patologi i Norge ev. i sluttfasen av spesialistutdanningen. God beherskelse av skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.  Personlige egenskaper Du må ha gode sammarbeid- og kommunikasjonsevner. Kunne jobbe selvstendig og trives i et dynamisk miljø.  Vi tilbyr Lønn etter gjeldende overenskomster. Forskjøvet arbeidstid: En dag i uken kan en velge å jobbe kveld i stedet for dag. Gode velferdstilbud for ansatte for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenbhet, kort reisevei fra Oslo 
13.06.2019 Lørenskog
Seksjon IR er en av fire døgnseksjoner i ARA. Seksjonen har to sengetun og gjennomfører avrusning for avhengighet til Illegale rusmidler, oppstart av behandling innenfor LAR, samt kartlegging. Seksjonen har i tillegg forsterkede plasser, akuttplasser og godkjenning for tilbakeholdelse ihht helse og omsorgstjenesteloven § 10.2 (og i begrenset grad 10.3)   Seksjonen står foran en betydelig konvertering av sitt tjenestetilbud gjennom etablering av akutt TSB (både poliklinikk og døgn) for hele avdelingens opptaksområde. Den som ansettes i stillingen vil få en sentral rolle i videreutvikling og implementering av avdelingens akutt tilbud. Avdelingen er i gang med å etablere et forskningsmiljø og har utarbeidet en service-erklæring overfor pasienter og pårørende. Vi har et uttalt mål om å bidra nasjonalt med kunnskap og tjenesteutvikling i fagfeltet rus- og avhengighetsmedisin.   Vi søker etter en faglig sterk og engasjert kollega med gode samarbeidsevner og vilje/evne til nytenkning. Arbeidsoppgaver Klinisk spesialistarbeid i samarbeid med resten av teamet på seksjonen. Overordnede oppgaver knyttet til medisinskfaglige spørsmål. Inntak av nye pasienter og behandleransvar for inneliggende pasienter. Bidra til faglig utvikling i seksjonen og avdelingen, bl.a. gjennom undervisning, veiledning og deltagelse i felles møtearenaer. Dersom den som ansettes har dobbeltspesialitet (rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri), vil deltagelse i felles bakvaktordning for avdeling for spesialpsykiatri, alderspsykiatrisk avdeling og seksjon IR inngå i stillingen. Veiledning og oppfølgning av seksjonens LIS. Kvalifikasjoner Den som ansettes må være spesialist i rus og avhengighetsmedisin. Tilleggskompetanse i form av godkjent spesialist i psykiatri vil bli vektlagt. Leger i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin som er tett opptil fullført spesialiseringsforløp, vil kunne bli vurdert for stillingen. Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Vi søker etter en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner. Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Engasjert, inkluderende, åpen for dialog, endringsvillig i forhold til nye utfordringer og mål for seksjonen Vi tilbyr Spennende oppgaver innenfor et utfordrende fagområde. Lønn etter avtale. Gode velferdstilbud for ansatte. Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentralt beliggende i landlige omgivelser på Lørenskog, med kort reisevei til Oslo.
13.06.2019 Lørenskog
Vis alle 20.772 ledige stillinger

Canon Inc. er et verdensomspennende konsern med over 190 000 ansatte. Canon Norge har rundt 330 medarbeidere og er, i tillegg til sitt hovedkontor på Holmlia, representert ved 11 salgskontorer, derav 9 regionale Canon Business Center (CBC) som tilbyr lokale salgs- og supporttjenester.

Canon er ledende innen både bildekommunikasjon og dokumentbehandling for både konsument- og bedriftsmarkedet, i tillegg til avanserte produksjonsmiljøer, medisin og sikkerhet. Vi setter vår stolthet i motiverte medarbeidere som når sine mål og trives på arbeidsplassen. Dette gjenspeiler seg også i at selskapet gjentatte ganger har ligget på topp ti i arbeidsmiljø-kåringen Great Place to Work.

Les mer om Canon Norge

Stillingsbeskrivelse

Framoverlent Account Manager søkes til vårt kontor på Lysaker!

Vi søker deg som mener du er god på salg og ønsker å videreutvikle deg som Account Manager i Canon. Du vil hos oss ha muligheten til å lære av de beste. Er du engasjert, målbevisst og har et sterkt vinnerinstinkt, ønsker vi å høre fra deg!

Din hverdag vil bestå av proaktivt oppsøkende salg av hardware- og software-løsninger innen dokument- og utskriftsbehandling til nye kunder, i tillegg til reforhandling av avtaler og mersalg til eksisterende kundeportefølje.

Hva vi tilbyr?

I Canon får du den støtte og oppmuntring du trenger for å lykkes, fra kolleger som deler dine ambisjoner. Vi vil investere i din faglige utvikling. Du vil få ledere som gir deg frihet til å prøve nye ting, og en kultur der vi deler våre suksesser og lærer av hverandre og våre feil.

Canon har en sterk tradisjon for å utvikle dyktige selgere. Hos oss vil du få grundig opplæring, coaching og veiledning i et internasjonalt selskap med et sterkt merkenavn. Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø har gjort at vi flere ganger er blitt kåret til en av Norges beste arbeidsplasser i kåringen Great Place to Work - senest nå i 2019 hvor vi endte på en sterk 5.plass.

Du vil få gode og konkurransedyktige betingelser. Attraktive goder som helseforsikring og firmahytter ved sjø, fjell og i varmere strøk inngår som en del av vår belønningspakke.

En spennende stilling med høyt tempo i en bransje i stor utvikling!

Hva vi forventer av deg

Vi ønsker deg som kan oppnå det eksepsjonelle sammen med oss! Du må ha mot til å gjøre ting på en ny måte og evne til å se verden slik dine kunder se den. Vi er på jakt etter nysgjerrige og modige personer som deg - noen som sørger for at Canon går foran og leder an i en verden i stadig forandring.

 • Du er full av initiativ og pågangsmot

 • Du er kunde- og forretningsorientert

 • Du har erfaring fra salg og forhandlinger

 • Det er en stor fordel om du har forståelse for teknologi

 • Gode norsk- og engelskkunnskaper er et krav

 • Du har førerkort og disponerer egen bil

 • Du framstår som tillitsfull med glimt i øyet

For å lykkes må du ha

 • Kundefokus

 • Resultatorientering

 • Gjennomføringsevne

 • Forretningsforståelse

Tilleggsinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til CBC Leder Robert Granum på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.
Adresse: FORNEBUVEIEN 7,1366 Lysaker

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter