Ledig stilling

Miljøterapeut 63,38% våken natt Utsikten Helse- og sosialsektoren, Skedsmo kommune

Søknadsfrist : 26.05.2019

Utsikten er en unik mulighet! Så vidt vi vet er Utsikten den eneste kommunale heldøgnstjenesten i landet som ivaretar ungdom uavhengig av diagnose og tidligere tjenester. Utsikten ble etablert for å sikre livsløpstjenester og kompetanse knyttet til ungdom det tidligere ble kjøpt tjenester til.

Utsikten gir individuelle tjenester basert på kjennskap til og kunnskap om den enkelte ungdom. Ungdommene har det til felles at de har alvorlige atferdsproblemer, og trenger hjelp for å mestre livene sine. Atferdsproblemene varierer over et stort spekter, men kjennetegnes ved at de skaper store utfordringer for ungdommen, deres nærpersoner eller samfunnet for øvrig. Utsikten har 5 plasser, og er et midlertidig tjenestetilbud med mål om å kartlegge omfang av utfordringer og redusere disse, øke ferdighetene den enkelte trenger for å leve mest mulig selvstendig, og etablere gode rammer for bistand og oppfølging. Vi har koordineringsansvar mens ungdommene er hos oss. Utsikten hospiterer ungdommene både ved inn- og utflytting. Ambulant arbeid må derfor påregnes.

Vi skal på sikt bli en veiledningstjeneste for kommunen.

Arbeidet baserer seg på prinsipper fra målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Det er utarbeidet fagadministrative systemer som sikrer informasjonstilgang og informasjonsflyt. Alle ansatte får opplæring i både direkte tjenesteyting og faglig arbeid. Vi jobber med kompetanseheving, blant annet ved internundervisning og opplæring. Vi jobber kontinuerlig for å bli gode på kollegaveiledning.

Fokus på personalsikkerhet er høy og ivaretas ved skriftlige rutiner, opplæring og veiledning. I tillegg gjennomføres det regelmessige treninger i fysisk konflikthåndtering (HAVA).

Både på grunn av lokasjonen og arbeidets karakter må de som tilsettes ha gyldig førerkort og kunne disponere egen bil.

Per i dag har vi seks ukers turnus med arbeid hver 3. helg.
Er du en kreativ, fleksibel, raus og trygg vernepleier?
Er du faglig dyktig, og vil bli enda bedre sammen med andre? Tør du å by på deg sjøl? Mestrer du å stå i krevende situasjoner over tid? Vil du være med å utvikle et tjenestetilbud med høy faglig kvalitet, forsvarlighet og sikkerhet for alle?

Arbeidsoppgaver

Kartlegge behov og utfordringer
Delta i avdelingens fagutviklingsarbeid
Direkte arbeid med brukerne basert på målretta miljøarbeid/ anvendt atferdsanalyse Følge, og følge opp, fagsystemer og kvalitetssikringsarbeid Primærkontaktoppgaver Følge opp vedtak etter Khol kap. 9 Pårørendesamarbeid Samarbeid med interne og eksterne instanser Ambulant arbeid i overgangsfaser for brukerne Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner

Bachelor i helse- og sosialfag, eller pedagogiske fag, fortrinnsvis vernepleier
Søkere må ha god fysisk og psykisk helse
Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse Behersker norsk skriftlig og muntlig godt Førerkort kl. B

Vi har også behov for vikarer, og vil ta imot studenter

Vi tilbyr

Lønn etter hovedtariffavtalen
Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
God pensjons- og forsikringsordning Bedriftshelsetjeneste Aktivt bedriftsidrettslag Gratis parkering p.t.

Tilfredsstillende politiattest (ikke eldre enn 3 mnd) må fremlegges ved ansettelse. Vitnemål og attester tas med til et evt. intervju.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Ranja Hodt, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gudleivs vei 2
2015 Leirsund

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Skedsmo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon77 Stillingsprosent: 63,38% Startdato: 01.08.2019 Søknadsfrist: 26.05.2019

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Er du hel ved og ser etter ekstrajobb" ? Da trenger vi deg på Seksjon B, sikkerhetsseksjonen!Vi trenger både Sykepleier/Vernepleier og Miljøterapeuter/MiljøarbeidereAvdeling spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus, og har pasientbehandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Avdelingen har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen er beliggende på Skedsmokorset, 16 km fra Akershus Universitetssykehus, Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum. Avdelingen har tre lukkede seksjoner med til sammen 36 døgnplasser for pasienter i alderen 18-65 år.Seksjon B, Sikkerhetsseksjonen, har 8 plasser og behandler pasienter dømt til behandling, og pasienter med alvorlig sinnslidelse i kombinasjon med vedvarende utfordringer knyttet til vold og utagering. Seksjonen er i stadig utvikling, med stort fokus på å bygge opp en godt faglig fundert, moderne sikkerhetsseksjon. Vi er opptatt av forskning og fagutvikling og tar i bruk ny metodikk.Vi har fokus på alles 100 % ansvar og hver enkelts bidrag til at seksjonen når sine mål.  Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk behandling til pasienter med psykoselidelser og forhøyet voldsrisiko Håndtering av fysiske konfliktsituasjoner Faglige vurderinger og tiltak som forventet etter utdanning og funksjon Være en del av tverrfaglige i team Kvalifikasjoner Sykepleier/Vernepleier/Miljøterapeut/Miljøarbeider  Erfaring fra psykisk helsearbeid Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Gode IT-kunnskaper Studenter i relevant utdanningsløp  Personlige egenskaper Du må ha godt humør! Du må være trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjonen til andre Du må ha god psykisk og fysisk helse, som gjør at du du tåler å stå i krevende utageringssituasjoner Du må være faglig engasjert, positiv, fleksibel og innstilt på å bidra til å finne løsninger Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Et positivt og aktivt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere Sikkerhetstillegg og konkurransedyktige betingelser Gode muligheter for faglig utvikling Mulighet til å delta i forskning og spennende prosjekter Internundervisning, fagdager og seminarer Opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering Muligheter for trening i arbeidstiden Bedriftsidrettslag, muligheter for hytteleie og andre gode velferdstilbud
20.05.2019 Skedsmo
Stendi - Psykisk Omsorg i Finnsnes trenger engasjerte og stødige miljøterapeuter i faste stillinger i medleverturnus 3/7/4/7. Døgnvaktene går fra mandag til fredag, og fra fredag til mandag. Avdelingene har 2:1 og 3:1 bemanning. Vi trenger også ferie- og tilkallingsvikarer. Menn oppfordres til å søke, jf. avtale med oppdragsgiver. Kvalifikasjoner: 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, primært sykepleiere og vernepleiere. Sekundært sosionomer, barnevernspedagoger og lærere med videreutdanning innen psykisk helse. Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri er ønskelig Du må være trygg på deg selv, og håndtere utagerende atferd og uforutsette situasjoner. Ansvarsfull, løsningsorientert og fleksibel. En lagspiller som aktivt bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø. Førerkort klasse B (må disponere egen bil).   Ansvarsområder: Målrettet arbeid og samhandling med beboer. Gjennomføre strukturerte og planlagte samtaler med beboer. Bidra til å utarbeide gode rutiner, prosedyrer, tiltaksplaner og risikovurderinger, og følge disse opp. Sikre brukermedvirkning. Delta på kurs, veiledninger, teammøter og samarbeidsmøter etc. Praktiske gjøremål i avdelingen som rengjøring, matlaging, vedlikehold etc. i henhold til rutiner.   Vi tilbyr: Engasjerte kollegaer med fokus på kvalitet. Kurs og veiledning fra bl.a. spesialisthelsetjenesten. Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et spennende fagfelt. Lønn etter kvalifikasjoner. Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Vivi Gjessing, tlf. 952 24 980
15.05.2019 Lenvik
Stendi - Psykisk Omsorg i Tromsø trenger engasjerte og stødige miljøterapeuter i faste stillinger i medleverturnus 3/7/4/7. Døgnvaktene går fra mandag til fredag, og fra fredag til mandag. Avdelingene har 2:1 og 3:1 bemanning. Vi trenger også ferie- og tilkallingsvikarer. Menn oppfordres til å søke, jf. avtale med oppdragsgiver. Kvalifikasjoner: 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, primært sykepleiere og vernepleiere. Sekundært sosionomer, barnevernspedagoger og lærere med videreutdanning innen psykisk helse. Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri er ønskelig Du må være trygg på deg selv, og håndtere utagerende atferd og uforutsette situasjoner. Ansvarsfull, løsningsorientert og fleksibel. En lagspiller som aktivt bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø. Førerkort klasse B (må disponere egen bil).   Ansvarsområder: Målrettet arbeid og samhandling med beboer. Gjennomføre strukturerte og planlagte samtaler med beboer. Bidra til å utarbeide gode rutiner, prosedyrer, tiltaksplaner og risikovurderinger, og følge disse opp. Sikre brukermedvirkning. Delta på kurs, veiledninger, teammøter og samarbeidsmøter etc. Praktiske gjøremål i avdelingen som rengjøring, matlaging, vedlikehold etc. i henhold til rutiner.   Vi tilbyr: Engasjerte kollegaer med fokus på kvalitet. Kurs og veiledning fra bl.a. spesialisthelsetjenesten. Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et spennende fagfelt. Lønn etter kvalifikasjoner. Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Vivi Gjessing, tlf. 952 24 980
15.05.2019 Tromsø
Stendi AS er Norges største private omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjemmetjenester. I april inngikk Stendi en avtale med UDI om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere. I den forbindelse har vi i behov for miljøterapeuter til vår nyetablerte bolig for asylsøkere i Gratangen i Troms. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom høyt faglig fokus i alle ledd. Vi søker derfor faglig engasjerte og nytenkende personer som har lyst til å være med på å etablere avdelingen. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Dine oppgaver som miljøterapeut vil være primærkontaktansvar for brukere, utarbeidelse av tiltaksplaner, eventuell somatisk oppfølging av brukere, kontakt med helsevesen og spesialisthelsetjeneste, samt daglig oppfølging og aktivisering. Du vil være en pådriver for faglig arbeid i boligen, og veiledning av øvrig personell vil stå sentralt. Verdiene respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap danner grunnlaget for arbeidet og tjenesten vi tilbyr, og vi forventer at vårt personell etterlever disse. Avdelingen består av bolig med plass til inntil 8 brukere. Ved tiltaket vil det arbeide omlag 20 personer med ulik bakgrunn og kompetanse. Som ansatt hos oss vil du få opplæring, kursing samt kontinuerlig veiledning. Kvalifikasjoner Treårig helse og sosialfaglig utdannelse, eksempelvis sykepleier, vernepleier, pedagog, spes.ped, barnevernspedagog o.l evne til å jobbe målrettet formalkompetanse eller relevant erfaring fra arbeid med konflikthåndtering kompetanse og erfaring fra arbeid med tiltaksplaner god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk gode samarbeidsevner tidligere erfaring fra arbeid ved mottak er en fordel Personlige egenskaper du har gode relasjonelle ferdigheter du ønsker å gjøre en forskjell i brukernes liv du er målrettet, løsningsorientert og engasjert du skaper og bidrar til et godt arbeidsmiljø du har gode holdninger og verdier du er trygg, tydelig og omsorgsfull  Vi tilbyr 100 % fast stilling som miljøterapeut medleveturnus lønn etter avtale og kvalifikasjoner gode pensjonsordninger engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø intern opplæring og kursing gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang tiltredelse etter avtale Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsleder: Ronald Pedersen, tlf. 938 52 000
06.05.2019 Gratangen
Våre ungdommer skal møte deg som er trygg, har kunnskap og varme, de møter miljøpersonal som skoleres i traumesensitiv omsorg og som får hjelp til å ha en mentaliseringsbasert tilnærming til alle ungdommer og deres foresatte. Vårt fagmiljø og organisasjon er preget av at vi alltid gir det lille ekstra for å løse våre oppdrag. På våre avdelinger har alle miljøterapeutene mye ansvar og det legges vekt på selvstendighet i jobben, dette er stillinger med mulighet for personlig og faglig vekst. Du vil jobbe med ulike ungdommer, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må kunne snu deg raskt rundt for å møte utfordringer og behov hos våre ungdommer. Som nattevakt vil din rolle være å ha oversikt over institusjonen når de hvilende nattevaktene sover. Det må påregnes noe praktisk arbeid. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, evt. psykiatrisk sykepleier eller lærer med spesialpedagogikk Ønskelig med rus- og traumekompetanse Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Førerkort kl. B er et krav For vikarstilling kreves det ikke formell utdanning Som miljøterapeut hos Aleris Omsorg deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og bidra til at ungdom mestrer en selvstendig positiv tilværelse. Du vil inngå i en medleverturnus med 3 døgn arbeid - 7 døgn fri - 4 døgn arbeid - 7 døgn fri. Det er krav til politiattest. Vi tilbyr lønn ihht. tariff, veiledning og oppfølging.
14.05.2019 Møre og Romsdal
Stendi søker miljøterapeuter/miljøarbeidere til våre barnevernsavdelinger i Alta - er DU vår nye kollega? Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, pedagog med relevant videreutdanning Ruskompetanse og traumekompetanse en fordel. Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Personlig egnethet vil bli vektlagt Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn arbeid – 7 døgn fri – 4 døgn arbeid – 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder Anette Pettersen, e-post: anette.pettersen@stendi.no
29.04.2019 Alta
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus og psykisk utviklingshemming. Er du den vi leter etter? Vi søker fortrinnsvis vernepleier/sykepleier med et ønske om å utgjøre en stor forskjell for våre brukere. Her hos oss bor det to unge mennesker med autisme og stort behov for trygge voksne rundt seg. Vi som jobber her bistår våre brukere med meget tett oppfølging og veiledning i det daglige. Vi søker deg som er trygg i deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner. Du må kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og sette fag i fokus. Dersom du har erfaring med HOTL kapittel 9, er dette en fordel. Vi søker kandidater til en 50 % medlever-stilling og tilkallingsvakter. Kvalifikasjoner   Vi trenger deg som: Er vernepleier eller sykepleier. Annen relevant utdanning/erfaring og/eller særskilt personlig egnethet kan kompensere for vernepleie/sykepleieutdanning. Er student i helse- og omsorgsfag til tilkallingsvakter. Har evne til å jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak Førerkort klasse Erfaring fra arbeid rundt HOTL kapittel 9 og autisme er en fordel.  Du Er trygg i deg selv og evner å se løsninger i utfordrende situasjoner Er reflektert med evne til å tenke selvstendig Har stå-på-vilje og kan gi av deg selv Bidrar til et godt arbeidsmiljø Har erfaring med utfordrende atferd  Vi tilbyr Fleksibel arbeidstid Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten Intern og ekstern relevant kursing Gode muligheter for utvidet ansvar En spennende arbeidshverdag!  Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk.
13.05.2019 Bærum
Arbeidsoppgaver Ass. seksjonsleder har et medansvar i seksjonen og kan etter avtale være seksjonsleders stedfortreder i administrative funksjoner Ass seksjonsleder har et medansvar sammen med seksjonsleder for virksomheten, og koordinere driften av seksjonen på en effektiv og etisk forsvarlig måte, samt ha fokus på godt arbeidsmiljø Medansvar for fag- og kompetanseutvikling Ha medansvar for å sikre god samhandling med eget personell, andre seksjoner i avdelingen, samt andre avdelinger i og utenfor klinikken Være oppdatert på utviklingen av fagområdet og ha fokus på modernisering av driften Ha medansvar for seksjonens samlede virksomhet, herunder ansvar for seksjonens planlagte aktivitetsnivå og iverksettelse av tiltak for måloppnåelse Bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjeneste på lokalt nivå Med stillingen følger det personalansvaret for en definert gruppe ansatte  Kvalifikasjoner Autorisert jordmor Det er ønskelig med lederfaring Det er ønskelig med minimum 5 års klinisk praksis Personlige egenskaper Kunne vise til gode resultater Evne til å beslutte og iverksette handling Evne til å påvirke Evne til å lede og ha god resultatoppfølging Evne til å skape relasjoner og nettverk Evne til å arbeide effektivt mot klinikkens og avdelingens felles mål Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie,teater/fotballbilletter Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
20.05.2019 Lørenskog
Vis alle 23.675 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Utsikten er en unik mulighet! Så vidt vi vet er Utsikten den eneste kommunale heldøgnstjenesten i landet som ivaretar ungdom uavhengig av diagnose og tidligere tjenester. Utsikten ble etablert for å sikre livsløpstjenester og kompetanse knyttet til ungdom det tidligere ble kjøpt tjenester til.

Utsikten gir individuelle tjenester basert på kjennskap til og kunnskap om den enkelte ungdom. Ungdommene har det til felles at de har alvorlige atferdsproblemer, og trenger hjelp for å mestre livene sine. Atferdsproblemene varierer over et stort spekter, men kjennetegnes ved at de skaper store utfordringer for ungdommen, deres nærpersoner eller samfunnet for øvrig. Utsikten har 5 plasser, og er et midlertidig tjenestetilbud med mål om å kartlegge omfang av utfordringer og redusere disse, øke ferdighetene den enkelte trenger for å leve mest mulig selvstendig, og etablere gode rammer for bistand og oppfølging. Vi har koordineringsansvar mens ungdommene er hos oss. Utsikten hospiterer ungdommene både ved inn- og utflytting. Ambulant arbeid må derfor påregnes.

Vi skal på sikt bli en veiledningstjeneste for kommunen.

Arbeidet baserer seg på prinsipper fra målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Det er utarbeidet fagadministrative systemer som sikrer informasjonstilgang og informasjonsflyt. Alle ansatte får opplæring i både direkte tjenesteyting og faglig arbeid. Vi jobber med kompetanseheving, blant annet ved internundervisning og opplæring. Vi jobber kontinuerlig for å bli gode på kollegaveiledning.

Fokus på personalsikkerhet er høy og ivaretas ved skriftlige rutiner, opplæring og veiledning. I tillegg gjennomføres det regelmessige treninger i fysisk konflikthåndtering (HAVA).

Både på grunn av lokasjonen og arbeidets karakter må de som tilsettes ha gyldig førerkort og kunne disponere egen bil.

Per i dag har vi seks ukers turnus med arbeid hver 3. helg.
Er du en kreativ, fleksibel, raus og trygg vernepleier?
Er du faglig dyktig, og vil bli enda bedre sammen med andre? Tør du å by på deg sjøl? Mestrer du å stå i krevende situasjoner over tid? Vil du være med å utvikle et tjenestetilbud med høy faglig kvalitet, forsvarlighet og sikkerhet for alle?

Arbeidsoppgaver

Kartlegge behov og utfordringer
Delta i avdelingens fagutviklingsarbeid
Direkte arbeid med brukerne basert på målretta miljøarbeid/ anvendt atferdsanalyse Følge, og følge opp, fagsystemer og kvalitetssikringsarbeid Primærkontaktoppgaver Følge opp vedtak etter Khol kap. 9 Pårørendesamarbeid Samarbeid med interne og eksterne instanser Ambulant arbeid i overgangsfaser for brukerne Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner

Bachelor i helse- og sosialfag, eller pedagogiske fag, fortrinnsvis vernepleier
Søkere må ha god fysisk og psykisk helse
Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse Behersker norsk skriftlig og muntlig godt Førerkort kl. B

Vi har også behov for vikarer, og vil ta imot studenter

Vi tilbyr

Lønn etter hovedtariffavtalen
Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
God pensjons- og forsikringsordning Bedriftshelsetjeneste Aktivt bedriftsidrettslag Gratis parkering p.t.

Tilfredsstillende politiattest (ikke eldre enn 3 mnd) må fremlegges ved ansettelse. Vitnemål og attester tas med til et evt. intervju.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Ranja Hodt, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gudleivs vei 2
2015 Leirsund

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Skedsmo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon77 Stillingsprosent: 63,38% Startdato: 01.08.2019 Søknadsfrist: 26.05.2019

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 26.05.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 21
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 26
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Helse- og sosialsektoren, Skedsmo kommune