Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lærerstilling - Grunnskolelærer 100 % stilling - Råholt skole Eidsvoll kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Råholt skole er 1-7 skole med ca. 380 elever. Vi har et meget stabilt personale med høy trivsel. Skolen er i sterk vekst. Nytt skolebygg skal stå klart i 2020 med plass til ca 500 elever.

Råholt skole vektlegger at:

 • alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang
 • alle ansatte skal bidra til at vår skole skal være en inspirerende foregangskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Bedre læring
Å arbeide med visjonen, betyr at vi legger vekt på det som gir resultater i form av bedre læring, både faglig og personlig, og som gjør skolen til en lærende organisasjon.

For å lykkes med dette trenger skolen ledere og lærere som er trygge i sine roller, som kan motivere elever til læring gjennom tydelige forventninger, veiledning, støtte og som trives med å arbeide i et aktivt læringsmiljø.

Råholt skole kjennetegnes både ved gode faglige resultater, høy grad av trivsel og motiverte elever. Undervisningspersonalet holder gjennomgående et høyt faglig og profesjonelt nivå.

Vi ønsker og vil satse på å dyktiggjøre lærere som

 • har faglige ambisjoner
 • vil være gode klasseledere
 • vil forbedre arbeidsmetoder

Ledige stillinger skoleåret 2019-2020:
100 % midlertidig stilling - grunnskolelærer 1. - 7.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende, men ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2019 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av våren.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves godkjent pedagogisk utdanning for fast tilsetting i grunnskolen
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig

Vi tilbyr

 • Samarbeid med faglig dyktige kolleger
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • Kontaktlærertillegg kr. 25.000,- til 30.000,- (i forhold til størrelse på klasse).
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid
  Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: .
  Det gis veiledning til nyutdannede lærere. Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister
  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25
  Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Kontaktinformasjon

Kristin Stakkerud, rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Råholt

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Eidsvoll kommune


Vikariat

For elektronisk søknadsskjema:

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Norconsult sitt kontor i Trondheim ligger sentralt på Lerkendal og har over 200 medarbeidere som dekker de fleste fagområder innenfor arkitektur, byggfag, samferdsel, industri og tekniske fag elektro og VVS. Vi anvender avanserte beregningsverktøy for statiske og dynamiske analyser, dimensjonering og DAK/BIM. Vi arbeider med mange spennende prosjekter som gir gode karrieremuligheter. Oppdragene spenner fra utviklingsfaser via skisse- og forprosjekter til detaljprosjektering og FDV-dokumentasjon.  Dine arbeidsoppgaver vil være: Utforming og BIM-modellering Analyser, dimensjonering og tegning Tilstandsvurderinger, rehabilitering og forsterkning Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere Utarbeidelse av spesifikasjoner og forespørselsdokumenter Oppfølging på byggeplass Bidra innen markedsføring og salg Oppdragsledelse For oss er det viktig at du: Har gode evner og interesse innen statikk og konstruksjonsfag Er utadvendt og omgjengelig og liker å arbeide i team Har erfaring med verktøy for analyse, dimensjonering og DAK/BIM Har gode samarbeidsevner Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd) Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknader: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
18.09.2019 Trondheim
Hvert år tar Norconsult imot rundt 90 studenter på sommerjobb, både ved vårt hovedkontor i Sandvika og ved flere andre av våre kontorer i Norge. Som sommerstudent i Norconsult vil du jobbe med spennende oppgaver, fortrinnsvis i faktiske oppdrag for eksterne kunder, hvor målet er at du får brukt teorien du har lært i praksis. Primært aksepterer vi kun 3. og 4. års studenter til sommerjobb hos oss. Bygg-avdelingen i Trondheim ønsker å ta inn sommerstudenter innenfor fagområdet konstruksjonsteknikk. Norconsult sitt kontor i Trondheim ligger sentralt på Lerkendal og har over 200 medarbeidere som dekker de fleste fagområder innenfor arkitektur, byggfag, samferdsel, industri og tekniske fag elektro og VVS. Vi anvender avanserte beregningsverktøy for statiske og dynamiske analyser, dimensjonering og DAK/BIM. Vi arbeider med mange spennende prosjekter som gir gode karrieremuligheter. Oppdragene spenner fra utviklingsfaser via skisse- og forprosjekter til detaljprosjektering og FDV-dokumentasjon.  Dine arbeidsoppgaver som sommerstudent vil være: BIM-modellering og tegninger. Statiske beregninger og dimensjonering. Armeringsberegning og -modellering. For oss er det viktig at du: Fortrinnsvis er masterstudent på 3 eller 4 året, med relevante fagvalg Er engasjert og nysgjerrig Er strukturert og pliktoppfyllende Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Som sommerstudent hos oss får du: Miljøbevisst samfunnsplanlegging Fadderordning, sosiale og faglige arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Sommerstudentdag i Sandvika for hele landet Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Innsendelse av søknader: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
18.09.2019 Trondheim
Vi trenger flere kloke og kreative hoder, og det er behov for å øke kapasiteten ved Steinkjerkontoret med flere arkitekter. Både nyutdannede og erfarne kandidater er av interesse. Norconsult har bred kompetanse innen formgivning og design fra tidlige faser, som mulighetsstudier og programmering, forprosjekt og detaljprosjektering av bygg, søknadsprosesser mot kommunen og utarbeidelse av anbudsdokumenter til ferdig bygg. Våre arkitekter blir stadig utfordret på spesielle oppgaver og bygninger, og har spesialkompetanse fra dette, som man ikke finner i tradisjonelle arkitektoppdrag. Norconsult sin avdeling for Plan, Arkitektur og Landskap på Steinkjer har 3 arkitekter, 3 landskapsarkitekter og 2 arealplanleggere. Norconsults avdeling i Nord-Trøndelag har 87 medarbeidere fordelt på våre kontorer i Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal. Vi er tverrfaglig og dekker de fleste fagområder innen prosjektering og styring av bygg- og anleggsprosjekter. Dine arbeidsoppgaver vil være: Ideutvikling Skisse-/forprosjekt Detaljprosjektering Gjennomføring av byggeprosjekter For oss er det viktig at du: Har en master i arkitektur eller tilsvarende Er engasjert og nysgjerrig Har god muntlig og skriftlig formidlingsevne Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging Er kreativ og løsningsfokusert Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd) Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknader: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. Se vår hjemmeside www.norconsult.no/karriere for levering av elektronisk søknad. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
18.09.2019 Steinkjer
Norconsult har gjennom flere tiår opparbeidet en bred kompetanse innen konstruksjonsteknikk. Kompetansen omfatter det meste innen prosjektering av konstruksjoner samt kunnskap om overflatebehandling, konstruksjonsmaterialer og forbindelsesmetoder. Eksempler på konstruksjonstyper er boliger, kontorbygg, industrianlegg, sykehus og institusjonsbygg, sportsarenaer, kulturbygg, undervisningsbygg, bruer og kulverter, bassengkonstruksjoner, vann og avløpsanlegg, havner, tanker og siloer. Norconsult sin avdeling for Byggeteknikk på Steinkjer består av 18 medarbeidere og trenger flere konstruktører. Både nyutdannede og erfarne kandidater er av interesse. Norconsults i Nord-Trøndelag har 87 medarbeidere fordelt på våre kontorer i Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal. Vi er tverrfaglig og dekker de fleste fagområder innen prosjektering og styring av bygg- og anleggsprosjekter. Dine arbeidsoppgaver vil være: Rådgiving og prosjektering av stål-, tre- og betongkonstruksjoner Modellering og detaljering Gjennomføre analyser Utarbeidelse av anbudsdokumenter og kostnadsestimater For oss er det viktig at du: Har en Bachelor- eller Mastergrad i konstruksjonsfag eller tilsvarende Er analytisk i din tilnærming Er engasjert og nysgjerrig og deltar i kontinuerlig faglig utvikling Har god muntlig og skriftlig formidlingsevne Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging Er kreativ og løsningsfokusert Handler på eget initiativ og tar ansvar for resultat Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd) Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknader: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. Se vår hjemmeside www.norconsult.no/karriere for levering av elektronisk søknad. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
18.09.2019 Steinkjer
Vi i Norconsult har bærekraft og digitalisering som to av våre satsingsområder i den kommende strategiperioden.  Med stor faglig bredde og godt inngrep i alle samfunnsrelaterte markedsområder har vi en unik mulighet til å påvirke vårt samfunn i riktig retning i forhold til en bærekraftig utvikling. Vi søker deg som ønsker å være med og fylle buzzwords innen byggenæringen med mening og verdi. Samfunnet står ovenfor en digital omveltning der nettopp du kan være med å sette standarden for fremtidens byggautomasjon. Begreper som digitale tvillinger, smartbygg og kognitive bygg uttales/sies oftere en stendere og dragere i nye byggeprosjekter. Vi vil ha med deg for å hjelpe våre kunder til å dra ut essensen av buzzwordene, og skape bærekraftige løsninger med godt inneklima som gir ekte verdi for våre oppdragsgivere. Vi skal sammen sette lista for hva et skikkelig smartbygg er! Du vil bli en del av den nyopprettete avdelingen Energi og Smartteknologi og byggautomasjonsmiljøet hos Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift. Avdelingen består i dag av 25 dyktige personer med en god spredning i alder, erfaring og faglig bakgrunn. Våre prosjekter og ansatte har vunnet flere prestisjetunge miljø- og innovasjonspriser de siste årene og vi ønsker å fortsette og markere oss med vår faglige kompetanse. Vi er derfor interessert i å knytte til oss flere dyktige ressurspersoner som kan bidra til vår synlighet i markedet og den videre utviklingen av de fagområdene vi jobber med.  I tillegg til å jobbe med vår satsing inn mot smartbyggmarkedet vil du være med å prosjektere mer tradisjonelle byggautomasjonsanlegg i hovedsakelig innenfor bygg- og eiendomsmarkedet og følge dette opp på byggeplassen. Vi søker derfor etter en automasjon- og smartbyggrådgiver med utdannelse fra universitet/høgskole. Vi ser for oss at du: Har interesse for automatisering og smartteknologi Har god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk, gjennom rapporter og presentasjoner Er målrettet, strukturert, resultatorientert og villig til å ta ansvar Ønsker å bidra sosialt på en avdeling med høy trivselsfaktor. Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Mulighet til å være med å forme en nyopprettet avdeling Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknad: Har du jobbet med relevante hobbyprosjeker på fritiden oppfordrer vi til å inkludere det i søknaden i tillegg til karakterer, verv og jobberfaringer. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
18.09.2019 Bærum
Norconsult har bærekraft som satsingsområde i den kommende strategiperioden.  Med stor faglig bredde og godt inngrep i alle samfunnsrelaterte markedsområder, har vi en unik mulighet til å påvirke vårt samfunn i riktig retning i forhold til en bærekraftig utvikling. Avdeling for Energi og smartteknologi har søkelys på hele verdikjeden fra produksjon til bruk av termisk energi. I tillegg til å etablere smarte automasjons- og styringssystemer for å utnytte energien mest mulig effektivt. Vi ser etter løsninger hvor forbrukeren holder energibehovet sitt på et lavest mulig nivå, samtidig som energisystemene integreres for å ivareta fleksibilitet og gjenbruk. Vi ønsker at nødvendig energibehov dekkes ved hjelp av energibærere/-løsninger som innebærer minst mulig belastning for miljøet.  Vi opererer med prosjekter hovedsakelig i Norge og innen markedsområdene energi, industri, bygg & eiendom og vann & avløp.  Våre arbeidsoppgaver er svært varierte, fra generelle energiutredninger og innledende konseptanalyser til detaljprosjektering, kontrahering og byggeoppfølging.  Vår kompetanse og fokus på bærekraftighet skal gi våre kunder kostnadseffektive løsninger med minst mulig karbonfotavtrykk. Avdelingen består i dag av 25 dyktige personer med en god spredning i alder og erfaring.  Våre prosjekter og ansatte har vunnet flere prestisjetunge miljø- og innovasjonspriser de siste årene og vi ønsker å fortsette og markere oss med vår faglige kompetanse. Vi er derfor interessert i å knytte til oss flere dyktige ressurspersoner som kan bidra til vår synlighet i markedet og den videre utviklingen av de fagområdene vi jobber med.  Vi søker derfor etter både nyutdannede og erfarne energirådgivere med utdannelse fra universitet/høgskole. Vi søker etter kandidater som har en eller en kombinasjon av følgende bakgrunn/erfaring: Energirådgiver som har noen års erfaring med tidligfase energianalyser innen bygg og eiendomsmarkedet.  Det er en fordel at du har jobbet med relevante miljøstandarder, som BREEAM o.l.  Nettverk i bransjen verdsettes, men vi vil også vurdere nyutdannede kandidater med riktig faglig bakgrunn. Energirådgiver som brenner for energifaget generelt og sol- og batteriteknologi spesielt, og ønsker å videreutvikle dette faget i Norconsult. Nettverk i bransjen og erfaring med prosjektering av solenergianlegg er en fordel, men oppfordrer også nyutdannede til å søke. De riktige kandidatene er/har forøvrig; Interesse for å videreutvikle sine fagområder i Norconsult God evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk, gjennom rapporter og presentasjoner Trives like godt i store tverrfaglige prosjekter, som i mindre enfaglige prosjekter Målrettet, strukturert, resultatorientert og villig til å ta ansvar Egenskaper til å bidra sosialt på en avdeling med høy trivselsfaktor. Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknad: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
18.09.2019 Bærum
Vi skal styrke oss på prosjektstyring og prosjekteringsledelse i Innlandet! Vår bransje er i stadig endring med økende fokus på digitalisering og stadig økende kompleksitet i prosjektene. Etterspørsel etter komplette rådgivertjenester der Norconsult stiller med alle aktuelle prosjekteringsfag øker. Det stiller krav til sterk fagkunnskap - men også god forståelse av prosjekteringsrollen, helheten i et byggeprosjekt samt styring og koordinering av våre egne prosjekteringsfag. Norconsult ønsker å styrke kompetansen til kommende og pågående prosjekter, og er på jakt etter erfarne prosjekteringsledere som skal ha de mest sentrale rollene i våre oppdrag. I den forbindelse søker vi deg som har ambisjoner om å bygge et sterkt miljø for styring og ledelse av våre oppdrag. Oppdragene vil i hovedsak være lokalisert i Innlandet, og arbeidssted vil være Hamar. Vi er åpen for arbeidssted på Gjøvik, Lillehammer, Os, Otta eller Jessheim. Som ansatt i Norconsult vil du delta i vårt faglige nettverk innen prosjektadministrasjon, der vi utveksler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen. Som kompetansedelingstiltak arrangeres det blant annet fagseminarer og videokonferanser om utvalgte temaer. Vi har svært varierte oppgaver, og gode karrieremuligheter både innen oppdrag og ledelse. Dine arbeidsoppgaver vil være: Ledelse og koordineringsansvar for prosjekteringsprosessen Styring og administrasjon av oppdrag med ansvar for fremdrift, økonomi og kvalitet Bindeledd mot byggherre, entreprenør, brukere og spesialister Pådriver for å finne de beste og mest innovative løsningene i bransjen Kundeoppfølging og markedskontakt For oss er det viktig at du: Har relevant Bachelor- eller Mastergrad Har erfaring fra prosjekteringsledelse i prosjekt Har god forretningsforståelse/bunnlinjefokus Behersker både teknisk analyse og praktisk vurderinger Har gode presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter Er god på samhandling Er innovativ, åpen for endring og forbedring Har gjennomføringsevne og sterkt ønske om å lykkes med kompliserte prosjekter i samarbeid med dyktige kolleger Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Medinnflytelse og autonomi Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknad: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
18.09.2019 Hamar
Vi søker etter en ny medarbeider for å styrke vårt miljø innen konstruksjonsteknikk (RIB). Primært ønskes en medarbeider som har mer enn 5 års erfaring fra lignende oppgaver, men nyutdannede oppfordres også å søke på stillingen. Stillingen vil by på store muligheter for faglig og personlig utvikling i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Avdelingen for konstruksjonsteknikk i Porsgrunn består av 10 medarbeidere som utfører prosjekteringsoppdrag for kunder innen blant annet industri, næringsbygg og samferdsel. Norconsult Porsgrunn er et kontor i vekst som utfører spennende og varierte oppdrag i et meget godt arbeidsmiljø. Vi holder til i flotte lokaler i Porselensbygget idyllisk plassert ved Porsgrunnselva. Kontoret har over 30 medarbeidere hovedsakelig knyttet til fagområdene konstruksjonsteknikk, vann og avløp og vei- og arealplanlegging. I tillegg finnes fagområdene industri og samferdsel elektro, tunnel, og hydrologi på kontoret. Det er stor pågang av nye spennende og tverrfaglige oppdrag i vår region. Vi arbeider tett med våre større fagmiljøer ved øvrige kontorer i regionen og ved hovedkontoret i Sandvika. Vi har store ambisjoner for videre vekst av kontoret og søker nettopp deg med riktig bakgrunn innen konstruksjonsfaget. Dine arbeidsoppgaver vil være: Planlegging, prosjektering og oppfølging i små og store oppdrag innen konstruksjonsteknikk (RIB) Intern oppdragsledelse for større tverrfaglige oppdrag Fag- og disiplinansvar for konstruksjonsikkerhet i store oppdrag Teknisk oppfølging på byggeplasser Oppdragsledelse Utarbeidelse av konkurransegrunnlag For oss er det viktig at du: Er ingeniør eller sivilingeniør med relevant erfaring fra prosjektering av bygg, og spesielt innen konstruksjonsteknikk Har erfaring i bruk av prosjekteringsverktøy som Tekla, Microstation og G-prog Har erfaring i bruk av beregningverktøy som FEM-design og ROBOT Har erfaring med prosjektering og dokumentasjon av prosjektering iht. Eurocode Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne Har gode analytiske evner og interesser for fagområdet Er ansvarsbevisst og initiativrik Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging Er kreativ og løsningsfokusert Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo
18.09.2019 Porsgrunn
Vis alle 22.915 ledige stillinger

Trivsel og vekst i grunnlovsbygda

Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har nær 25.000 innbyggere, trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv.
Eidsvoll tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst. Kommunen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Les mer her

Les mer om Eidsvoll kommune

Stillingsbeskrivelse

Råholt skole er 1-7 skole med ca. 380 elever. Vi har et meget stabilt personale med høy trivsel. Skolen er i sterk vekst. Nytt skolebygg skal stå klart i 2020 med plass til ca 500 elever.

Råholt skole vektlegger at:

 • alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang
 • alle ansatte skal bidra til at vår skole skal være en inspirerende foregangskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Bedre læring
Å arbeide med visjonen, betyr at vi legger vekt på det som gir resultater i form av bedre læring, både faglig og personlig, og som gjør skolen til en lærende organisasjon.

For å lykkes med dette trenger skolen ledere og lærere som er trygge i sine roller, som kan motivere elever til læring gjennom tydelige forventninger, veiledning, støtte og som trives med å arbeide i et aktivt læringsmiljø.

Råholt skole kjennetegnes både ved gode faglige resultater, høy grad av trivsel og motiverte elever. Undervisningspersonalet holder gjennomgående et høyt faglig og profesjonelt nivå.

Vi ønsker og vil satse på å dyktiggjøre lærere som

 • har faglige ambisjoner
 • vil være gode klasseledere
 • vil forbedre arbeidsmetoder

Ledige stillinger skoleåret 2019-2020:
100 % midlertidig stilling - grunnskolelærer 1. - 7.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende, men ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2019 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av våren.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves godkjent pedagogisk utdanning for fast tilsetting i grunnskolen
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig

Vi tilbyr

 • Samarbeid med faglig dyktige kolleger
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • Kontaktlærertillegg kr. 25.000,- til 30.000,- (i forhold til størrelse på klasse).
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid
  Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: .
  Det gis veiledning til nyutdannede lærere. Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister
  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25
  Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Kontaktinformasjon

Kristin Stakkerud, rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Råholt

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Eidsvoll kommune


Vikariat

For elektronisk søknadsskjema:

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 22
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Eidsvoll kommune