Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi søker medarbeidere til folkeregisteroppgavene Matrikkel og Adresseregisteret Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi har ansvar for forvaltning og utvikling av Folkeregisteret, som en rekke aktører i privat virksomhet og offentlig forvaltning, er brukere av. Et folkeregister med høy kvalitet er en forutsetning for at alle borgere skal motta informasjon fra offentlige myndigheter, og at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt. Folkeregisterområdet har en betydelig endringsagenda med nytt et lovverk og modernisering av registeret. Folkeregisterkontorene jobber med landsdekkende oppgaveløsning. 

I Grimstad jobber vi med to arbeidsfelt. Arbeidsfeltet flytting, som er midt i moderniseringsprosessen, og Matrikkel som skal moderniseres høst /vinter 2019. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Arbeidsoppgaver

 • ajourhold av Matrikkel / Adresseregisteret
 • saksbehandling og vedtak av folkeregisteroppgaver, som for eksempel flytting
 • være en aktiv bidragsyter til utvikling av fagmiljøet og fremtidens oppgaveløsning
 • mulighet for å bidra inn i moderniseringsprosjekt av Matrikkel 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning fra høyskole på bachelornivå innen administrasjon, økonomi eller annen relevant utdanning
 • relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • erfaring innen folkeregister/ matrikkelarbeid, eller annen relevant erfaring
 • god forståelse og interesse for bruk av digitale verktøy
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • fordel med gode engelsk-kunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • vise initiativ og være løsningsorientert
 • ha gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • jobbe effektivt og selvstendig 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Stendi søker miljøterapeuter til en av våre barnevernsavdelinger i Tromsø - er DU vår nye kollega? Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen? Vi søker deg som har et brennede engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse.  Kvalifikasjoner som ønskes er: * 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning eller annen relevant utdanning og erfaring. * Kompetanse innenfor rus og omsorg er ønskelig * Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel * Førerkort kl. B er et krav * Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening  Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsetter beboer til å mestre en selvstendig og positiv tilværelse.  Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus. I full stilling innebærer det 3 døgn arbeid -7 døgn fri - 4 døgn arbeid -7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging- og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder Tone Andersen, tlf 907 92 294.
20.06.2019 Tromsø
Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø og liker faglige utfordringer? Er du engasjert, initiativrik og trygg på deg selv? Da kan du være den vi søker etter! Vi har nå ledig stilling som Miljøterapeut! Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen tar imot pasienter i alderen 18-65 år med alvorlig psykisk lidelse. Avdelingen har 30 senger fordelt på tre lukkede seksjoner. Seksjon A har 11 døgnplasser og gir tilbud om utredning og behandling til personer med en alvorlig psykisk lidelse, i hovedsak personer med psykoselidelser og rusavhengighet med samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter). Vi er en seksjon med tverrfaglig sammensetning, engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd. Vi har et godt fagmiljø og har bygget kompetanse på behandling av ROP-pasienter, åpen dialog i nettverksmøter, kognitiv miljøterapi og ERM (Early Recognition Method) som metoder og satsningsområder for faglig utvikling. Vi har og stort fokus på fysisk aktivitet. På grunn av pasient og personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke Avdelingen er opptatt av faglig utvikling og vi er engasjert i flere prosjekter. Avdelingen befinner seg på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum. Alle søkere må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Ivareta det sykepleiefaglige og miljøterapeutiske arbeid Delta aktivt i det tverrfaglige teamet rundt pasienten Sørge for god dokumentasjon og utarbeidelse av behandlingsplaner Primærkontaktansvar og ansvarsvakt etter opplæring Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Sørge for god samhandling Være aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis Kvalifikasjoner Bachelor i sykepleie/vernepleie/sosionom  Videreutdanning innen psykisk helsevern eller rusomsorg er ønskelig Erfaring og oppdatert kunnskap fra feltet Kjennskap til bl.a. ERM, åpen dialog og kognitiv terapi Gode norskkunnskaper Personlige egenskaper Du må være trygg på deg selv, pålitelig, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjonen til andre Du må ha evnen til å ha sikkerhetsbevissthet i kombinasjon med godt relasjonsarbeid Du må være faglig engasjert, fleksibel og innstilt på å bidra til gode løsninger Stillingen fordrer at du kan stå i krevende situasjoner Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Todelt turnus En spennende og utfordrende jobb i et faglig aktivt miljø  Faglig utvikling med særlig fokus på åpen dialog i nettverksmøter, rusmestring, ERM og kognitiv terapi Opplæring i sikkerhetsbevissthet og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering Tverrfaglig teamarbeid Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø Muligheter for videreutdanning Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Treningsfasiliteter Gratis parkering Er du interessert, men ønsker mer opplysninger? Ikke nøl med å ta kontakt for en uformell samtale.
25.06.2019 Skedsmo
Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø og liker faglige utfordringer?På seksjon A har vi ledig deltidsstilling, såkalt helgestilling, med arbeid hver 3. helg i todelt turnus. I tillegg har vi behov for flere tilkallingsvikarer. Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen er beliggende på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum. Avdelingen tar imot pasienter i alderen 18-65 år med alvorlig psykisk lidelse. Avdelingen har 30 senger fordelt på tre lukkede seksjoner. Seksjon A har 11 døgnplasser og gir tilbud om utredning og behandling til personer med en alvorlig psykisk lidelse, i hovedsak personer med psykoselidelser og rusavhengighet med samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter). Vi er en seksjon med tverrfaglig sammensetning, engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd. Vi har ett godt fagmiljø og har bygget kompetanse på behandling av ROP-pasienter, åpen dialog i nettverksmøter og ERM (Early Recognition Method) som metode og satsningsområde for faglig utvikling. Nå er vi også med i et pilotprosjekt i Kognitiv Miljøterapi. På grunn av pasient og personalgruppenssammensetning oppfordres menn til å søke Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Ivareta det miljøterapeutiske arbeid og praktiske gjøremål Miljøterapeutiske vurderinger og tiltak i samråd med ansvarsvakt og kolleger Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Bidra til kunnskapsbasert praksis Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier Sykepleier/vernepleierstudenter og andre studenter med relevant sosial- eller helsefaglig studieretning oppfordres også å søke Erfaring med arbeid innen psykisk helsevern eller rusfeltet er ønskelig Gode norskkunnskaper Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Stillingen fordrer at du kan stå i krevende situasjoner. Ha evnen til sikkerhetsbevissthet. Være observant og til stede i alle situasjoner. Evner å ta selvstendige avgjørelser og samtidig jobbe i team. Vi tilbyr Engasjerte medarbeidere og faglige diskusjoner. Mye latter og godt humør i et veldig godt arbeidsmiljø Kurs i verbal og fysisk konflikthåndtering Opplæring og veiledning Faglig utvikling Teamarbeid Gode velferdstilbud med bl.a. hytteleie og diverse rabatter Treningsfasiliteter Gratis parkering
25.06.2019 Skedsmo
Vi søker etter nevrointervensjonradiolog i fast stilling/engasjement !  Det er vedtatt i Helse Sør Øst at Ahus fra 2019 skal behandle hjerneslagpasienter med intrakraniell trombektomi. Stillingen er primært en engasjementsstilling hvor søkeren vil bli gitt en sentral rolle i oppstart og utvikling av intrakraniell trombektomi. Det vil bli gitt stor frihet i utformingen av stillingen, og mulighet for inntil 50% forskning innenfor radiologi/nevrologi, samt følgeforskning innenfor trombektomi i tett samarbeid med nevrologer. Bildediagnostisk avdeling er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen er seksjonert, og de medisinskfaglige aktivitetene er delt etter medisinsk domene i enhet for kar/intervensjon, thorax, abdomen/barn, nevrologi/ortopedi, mammadiagnostikk og nukleærmedisin. Det er utstrakt tverrfaglig samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger. Seksjon Intervensjon er helseksjonert med både radiologer og radiografer i bakvaktsturnus. Vi utfører et vidt spekter av vaskulære og ikke-vaskulære prosedyrer. Vil du vite mer kan du ta kontakt med seksjonsoverlege Dan Levi Hykkerud, tlf. 67 96 45 74, eller avdelingsleder Nina R. Krogh, tlf.916 46 280.  Stillingen er ledig fra 15.08.19. Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter. Arbeidsoppgaver Være med å etablere nevrointervensjon på seksjonen Skal medvirke til at ledelsens vedtatte planer og mål blir gjennomført Bidra i forskning og fagutvikling innen egen seksjon Bidra til å ivareta og utvikle kvalitet på det faglige tilbudet ved seksjonen  Delta i opplæring og veiledning av leger i sin seksjon Kvalifikasjoner Du må ha norsk autorisasjon og være godkjent spesialist i radiologi Bred erfaring innen nevrointervensjon Du må beherske et skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig          Personlige egenskaper Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Du må ha gode veiledningsegenskaper Vi vektlegger personlig egnethet Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet   Bedriftsidrettslag med et stor og variert tilbud   Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass   Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra Oslo
25.06.2019 Lørenskog
Er du ute etter en spennende arbeid som sykepleier , er kanskje Akuttmottaket ved AHUS Kongsvinger det rette stedet. Akuttmottaket tar i mot alle typer pasienter, kirurgisk poliklinikk 24/7, pasienter til mulig øyeblikkelig hjelp innleggelse til husets kirurgiske, føde / barsel, ortopedisk og indremedisinske sengeposter og intensivavdeling. Akuttmottaket AHUS Kongsvinger har teammottak for alvorlig syke medisinske pasienter, og er del av traumesystemet i Helsesørøst. Akuttmottaket tar også imot og stabiliserer akutt syke barn, før videresending til AHUS Nordbyhagen  eller OUS. Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter.       Arbeidsoppgaver Den ansatte skal utføre generell sykepleie og akuttsykepleie etter gjennomført opplæring og sertifisering. Fokusområder er triagering og overvåkning av pasientens vitalparametre ved hjelpe av moderne overvåkningsutstyr. Fra 2020 innføres bruk av elektronisk kurve.   Sykepleier i Akuttmottak står i tverrfaglige mottaksteam og er operatør på nødnettsentral. Sykepleier i Akuttmottak samarbeider tverrfaglig. Kvalifikasjoner Vi søker primært etter sykepleiere med spesialutdanning i Akuttsykepleie eller A-I-O utdanning. Sykepleiere med relevant yrkeserfaring, som fra prehospital tjeneste, legevakt eller sengepost kan søke. Søkere med realkompetanse i MetaVision elektronisk kurve kan bli foretrukket, der det ellers står likt mellom søkere. Det stilles krav om gode evner til muntlig og skriftlig kommunikasjon/ dokumentasjon.  Personlige egenskaper Det er viktig at ansatte i Akuttmottaket har evne til å tilegne seg praktiske ferdigheter raskt, at man har evne til å prioritere, skjønner betydningen av å samarbeide med andre, er nøye med muntlig og skriftlig rapportering. Det er viktig at den ansatte er lojal ovenfor lokale føringer, prosedyrer og forordninger. Egenskaper som fleksibilitet og lyst til å gi det lille ekstra i avdelingens faglige utvikling blir verdsatt.  Søker må beherske norsk, skriftlig og muntlig.  Vi tilbyr Alle  nyansatte i AHUS må gjennomgå obligatorisk e-læringsprogram før de starter arbeidet. Vi tilbyr opplæring, lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. Vi kan tilby en varierte oppgaver og arbeid i et positivt og aktivt miljø. Vi anvender fleksible arbeidsplaner, men arbeidet vil innebære jobb hver 3. helg i snitt og arbeid på natt. Ved ansettelse av intern søker, vil det kunne tilbys vikariat i tilsvarende størrelse - i anslagsvis 1 år, og med mulighet for forlengelse.
25.06.2019 Kongsvinger
Vi har ledig to vikariater i 100 % stilling på gastrolab, Nordbyhagen. Mulighet for fast ansettelse.Gastrolab er en serviceavdeling for polikliniske og inneliggende pasienter. Det utføres undersøkelser av spiserør, mave, tarm, galle og bukspyttkjertel som kolo-, sigmo- og gastroskopier. Vi har en stor og kompleks gastrolab hvor leger og sykepleiere arbeider side ved side, og vi er med på mye spennende forskning innen fagområdet. Fordi noen av våre flinke sykepleiere har andre oppgaver og tar videreutdanning, er det nå ledig to vikariater fra høsten av, med mulighet for fast ansettelse. Gastrolab er organisert i medisinsk divisjon, og har drift både ved Ski sykehus og på Nordbyhagen.Åpningstidene er pr dags dato på dagtid mellom kl 8-16, men dette kan endres . Alle sykepleiere har hjemmevakter, også i helgene. Ved eventuell intern ansettelse vil det bli ledig vikariat. Alle søkere bes søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Ta hånd om pasienten og assistere legen under de ulike skopiundersøkelsene. Utføre pH-målinger, pusteprøver og kapselendoskopier. Håndtere mye medisinskteknisk utstyr og følge prosedyrer. Vask og håndtering av skop og annet utstyr ved avdelingen. Administrere biologisk intravenøs behandling til våre IBD-pasienter Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier med minimum 5 års klinisk praksis fra sykehus eller tilsvarende. Ønskelig med erfaring fra fagområdet gastromedisin/kirurgi og gastrolab-erfaring, med interesse for IBD. Personlige egenskaper Vi søker deg som liker å jobbe teknisk, både selvstendig og i team, og som er trygg på deg selv. Du må trives i å jobbe i et hektisk miljø, samt ha varierte arbeidsoppgaver. Gode samarbeidsevner er en forutsetning. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Ansatte med høy kompetanse. Spennende stilling til deg som er interessert i gastromedisinske pasienter Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo.
25.06.2019 Lørenskog
Vi søker Intensivsykepleier / sykepleier! DKS Ski er en avdeling under AHUS, med lokasjon på Ski Sykehus. Postoperativ er en liten enhet med 8 sengeplasser og 9 stolplasser. Vi har 6 ansatte på PO som jobber nært sammen, og samarbeider tett med anestesi, operasjon, operatører og  anestesilege. PO er åpent fra 07.15-18.00 mandag-torsdag, og 07.15-17.00 på fredager. Stengt i helger, høytider og 6 uker om sommeren.  Vi har stor variasjon i fagområder og opererer ortopedi, gynekologi, gastrokirurgi, plastikkirurgi, ØNH og urologi.   Vi har 4 operasjonsteam hver ukedag. Vi har en flott gjeng spesialsykepleiere/sykepleiere som jobber fast på Ski, med operatører og anestesileger som rullerer fra AHUS - Nordbyhagen. Vi får en nær og god kontakt med pasientene. Vi vil at pasientene skal komme seg hjem på en god måte med opplevelse av kontroll og mestring.   Arbeidsoppgaver Vi gir sykepleie til operasjonspasienter pre- og postoperativt, der vi gjør pasientene klare til operasjon, overvåker de etter operasjon og gjør klar for hjemreise.  Mange av våre arbeidsoppgaver går på informasjon, opplæring og veiledning av både pasienter og pårørende. Vi jobber etter en multimodal tilnærming i forhold til smertebehandling for optimal postoperativ smertelindring. Kvalifikasjoner Sykepleier/intensivsykepleier med erfaring fra dagkirurgi og/eller postoperativ er en fordel, men opplæring vil bli gitt. Personlige egenskaper Vi søker en omgjengelig person som har pasienten i fokus Jobber godt i team og  bidrar til et godt arbeidsmiljø i en til tider travel hverdag. Vi tilbyr Vi tilbyr arbeid ved en veldrevet oversiktlig dagkirurgisk enhet med et trivelig arbeidsmiljø med fokus på tverrfaglig samarbeid og høyt faglig nivå på pasientbehandling. Vi har to fagdager i året, og har dager for selvstudie og undervisning på morgenmøter, ettermiddagsmøter og faglunsjer.  Vårt motto er Dagkirurgisk senter - fornøyde pasienter.
25.06.2019 Ski
Vi har nå ledig et 100 % svangerskapsvikariat som fagradiograf ved seksjon Intervensjon, Bildediagnostisk avdeling. Ledig fra primo november 2019- primo juni 2020, med mulighet for forlengelse. Ved internt opprykk vil det bli ledig vikariat.   Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. "Menneskelig nær – faglig sterk" er vår visjon. Divisjon for diagnostikk og teknologi har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder, bildediagnostikk, smittevern og medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler. Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus. Intervensjon er en seksjon ved Bildediagnostisk avdeling. Det er en tverrfaglig seksjon der begge yrkesgrupper inngår i egen bakvaktsturnus. Intervensjonsfaget har vært gjennom en stor utvikling de senere årene. Dette gjenspeiles også i seksjonen som består av svært faglig engasjerte medarbeidere, både på radiolog- og radiografsiden, og det gir seg utrykk i et dynamisk og positivt arbeidsmiljø. Vikariatet har arbeidstid på dagtid.  Alle søkere må søke elektronisk!      Arbeidsoppgaver Ivareta og utvikle radiograffaglig virksomhet sammen med seksjonens leder  Være med på å lede seksjonen faglig og etisk forsvarlig  Medvirke til fornuftig økonomisk styring av seksjonen  Arbeide for oppnåelse av seksjonens mål  Ha fokus på holdningsskapende arbeid  Motivere medarbeidere og fremme godt samarbeid og arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Offentlig godkjent radiograf Minimum 3 års arbeidserfaring fra Intervensjon  Krav om erfaring fra både vaskulær og nonvaskulær Intervensjon  Beherske skandinavisk språk, muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Seksjonen legger stor vekt på personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner   Du må kunne jobbe systematisk og målrettet  Må være faglig engasjert og initiativrik   Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet   Bedriftsidrettslag med et stor og variert tilbud   Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass   Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra Oslo 
25.06.2019 Lørenskog
Vis alle 21.850 ledige stillinger
Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Vi har ansvar for forvaltning og utvikling av Folkeregisteret, som en rekke aktører i privat virksomhet og offentlig forvaltning, er brukere av. Et folkeregister med høy kvalitet er en forutsetning for at alle borgere skal motta informasjon fra offentlige myndigheter, og at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt. Folkeregisterområdet har en betydelig endringsagenda med nytt et lovverk og modernisering av registeret. Folkeregisterkontorene jobber med landsdekkende oppgaveløsning. 

I Grimstad jobber vi med to arbeidsfelt. Arbeidsfeltet flytting, som er midt i moderniseringsprosessen, og Matrikkel som skal moderniseres høst /vinter 2019. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Arbeidsoppgaver

 • ajourhold av Matrikkel / Adresseregisteret
 • saksbehandling og vedtak av folkeregisteroppgaver, som for eksempel flytting
 • være en aktiv bidragsyter til utvikling av fagmiljøet og fremtidens oppgaveløsning
 • mulighet for å bidra inn i moderniseringsprosjekt av Matrikkel 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning fra høyskole på bachelornivå innen administrasjon, økonomi eller annen relevant utdanning
 • relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • erfaring innen folkeregister/ matrikkelarbeid, eller annen relevant erfaring
 • god forståelse og interesse for bruk av digitale verktøy
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • fordel med gode engelsk-kunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • vise initiativ og være løsningsorientert
 • ha gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • jobbe effektivt og selvstendig 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Skatteetaten