Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

KIWI Hoveveien søker etter butikkmedarbeider deltid 25 %, kveld og helg KIWI Hoveveien

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Bli en del av det grønne vinnerlaget!

I KIWI er det kunden som er sjefen, og for å gjøre sjefen fornøyd trenger vi Norges blideste og hyggeligste medarbeidere. Er det deg? Har du også en god porsjon konkurranseinstinkt og stå-på-vilje ? Da må du lese videre.

Gjennom årene har KIWI vært den soleklare vekstvinneren i det norske dagligvaremarkedet. Nå søker vi deg som vil være med på det grønne vinnerlaget, og bidra til å ta oss videre.

Hver eneste medarbeider er viktig i KIWI og gjennom å gjøre hverandre bedre skal vi vinne kundene. Som butikkmedarbeider vil du være KIWIs ansikt utad og et viktig bindeledd mellom kunden og kjeden. Ditt bidrag vil være med på å påvirke opplevelsen kundene våre har av KIWI.

Vi leter etter deg som:

 • Har fylt 18 år
 • Er punktlig og ryddig
 • Har godt humør og en positiv serviceinnstilling
 • Har stor arbeidskapasitet og trives med en hektisk hverdag
 • Er ærlig, ansvarsbevisst og til å stole på

Vi kan tilby:

 • En sosial og trivelig arbeidsplass med masse hyggelige kolleger

 • Grundig opplæring

 • Konkurransedyktig betingelser

 • Spennende utviklingsmuligheter

 • I KIWI mener vi at mangfold beriker, og våre medarbeidere skal speile befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, alder, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

**Vi gjør oppmerksom på at alle søknader må sendes inn via søknadskjema tilknyttet annonsen, samt at det meste av kommunikasjonen vedrørende stillingen vil skje per e-post.
Adresse: Hoveveien 36,4306 Sandnes

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Er du samfunnsengasjert og god på sosiale medier?   Vi søker etter en faglig sterk SoMe-ansvarlig som brenner for å fortelle gode og viktige historier gjennom tekst, video og bilder i Tolletatens kanaler. SoMe er et satsningsområde som vil bli prioritert i kommunikasjonsarbeidet, og du vil bli ansvarlig for denne utviklingen.   Stillingen er plassert i Tolletatens kommunikasjonsenhet i Oslo, og du vil ha en viktig rolle i utvikling, gjennomføring og måling av SoMe-satsingen. Selv om arbeidsplassen din til daglig vil være i Oslo, må du være forberedt på reising i jobben. Vi ser etter deg som kan finne og formidle de gode historiene ute i vår organisasjon over hele landet.   Tolletaten har mange målgrupper for sin kommunikasjon, blant annet næringslivet, reisende, unge mennesker, beslutningstagere, myndigheter m.fl. Det å opprette og utvikle kommunikasjon med disse målgruppene i sosiale medier vil ligge til dine arbeidsoppgaver. Vi ser etter deg som har bred erfaring med å kommunisere strategisk i sosiale medier og trives med å jobbe selvstendig. Du kjenner godt til alle de store plattformene og er god på video og foto. Du ønsker hele tiden å optimalisere og videreutvikle Tolletatens innhold i sosiale medier og bidrar med høy kvalitet på leveransene.   Sentrale arbeidsområder: videreutvikle Tolletaten innen SoMe produsere innhold til Tolletatens digitale kanaler, inkludert fotografering, videoproduksjon og redigering publisere, monitorere og analysere vår aktivitet i sosiale medier være kommunikasjonsfaglig rådgiver for etaten innen SoMe mediehåndtering og PR arbeid (inngår i etatens pressevaktordning) krisekommunikasjon innen SoMe Kvalifikasjonskrav: relevant bachelorgrad. Lang relevant arbeidserfaring fra tilsvarende stilling kan delvis kompensere for utdanningskravet. meget god kompetanse på digital innholdsproduksjon til ulike sosiale medier erfaring med redigering og bearbeiding av film og bilder til ulike sosiale medier en god historieforteller med stor kanalforståelse kunne analysere, rapportere og formidle resultater fra sosiale medier god medieforståelse relatert til PR, mediehåndtering og krisekommunikasjon svært gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig du er god på relasjoner slik at du lett kan bygge nettverk internt og eksternt det er en fordel om du har førerkort klasse B Vi tilbyr: spennende arbeidsoppgaver i en kommunikasjonsavdeling i stor utvikling godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere stillingen lønnes som rådgiver, kr 550 000 – 700 000 For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden arbeidssted sentralt i Oslo sentrum   Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.   Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov.   I kommunikasjonsenheten er det i dag ni personer, som jobber målrettet og systematisk med intern og ekstern kommunikasjon. Kommunikasjon er et satsningsområde i Tolletaten og vi har god forankring i ledelsen. Vi har ansvaret for Tolletatens digitale kommunikasjonskanaler og støtter hele organisasjonen med kommunikasjonsfaglig rådgivning.   For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Kim Gulbrandsen på telefon 47 45 88 34 eller sende mail til rekruttering@toll.no   For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb   Søknadsfristen er: 28.08.2019 Stillingsnummer: 23/2019
16.07.2019 Oslo
Vil du jobbe i et selskap som utvikler fremtidens kraftnett?   Statnett har ansvaret for å legge til rette for elektrifisering av samfunnet. Teknologiutvikling gir økt interesse for å koble seg til kraftnettet og de siste to årene har vi opplevd en kraftig økning i henvendelser. Vi søker medarbeidere til to nye avdelinger for å være med på håndteringen av den stadig økende interessen og planlegge den langsiktige utviklingen av kraftnettet. Medarbeidere til Nettilknytning Til vår nyopprettede avdeling Nettilknytning søker vi kundeorienterte medarbeidere som tilknytningsansvarlige til ulike regioner i landet. Du vil få en nøkkelrolle i utviklingen av kraftsystemet og skal være med å løfte vår førstelinje kundekontakt til et nytt nivå. Vi skal sikre raskere og bedre saksbehandling av et økende volum av saker, og sørge for mer fornøyde kunder. Nettilknytning har som sitt hovedansvar å sørge for en driftsmessig forsvarlig tilknytning av forbruk og produksjon til nettet, og ved behov initiere utredning av tiltak. Avdelingen er også ansvarlig for å behandle høringssaker om planer for ny produksjon, forbruk og nett som berører kraftsystemet. Digitalisering av tilknytningsprosessen er et viktig satsingsområde hvor avdelingen har en sentral rolle. Avdelingen vil bestå av 5-6 medarbeidere når den er fullt oppbemannet. Sentrale arbeidsoppgaver: Være første-linje kundekontakt i tilknytningssaker Behandle tilknytningssaker og følge opp kundene gjennom hele tilknytningsprosessen Lede tilknytningsteam med medarbeidere fra ulike avdelinger i Statnett Behandle høringssaker om kraftproduksjon, forbruk og nett Fange opp utredningsbehov i tilknytningssaker og høringssaker Kvalifikasjoner: Relevant høyere utdanning på masternivå God kunnskap om og forståelse av kraftsystemet Erfaring fra kunderettet arbeid er en fordel Erfaring med å lede prosjekter eller team er en fordel Personlige egenskaper: Gode analytiske evner Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit på tvers i og utenfor Statnett Medarbeidere til Nettutvikling Til vår avdeling for Nettutvikling søker vi medarbeidere som skal bidra til å styrke det langsiktige og helhetlige arbeidet med utviklingen av kraftnettet. Sentrale tema er elektrifisering, økt forbruk fra for eksempel datasentre, ny produksjon, reinvesteringer og generell forbruksutvikling. Vi er kontaktpunktet mot de regionale nettselskapene og skal fange opp planer og behov. Når behov er identifisert og konkretisert har vi ansvar for å initiere utbyggingsprosjekter. Vi har derfor en bred kontaktflate både internt i Statnett og eksternt. Avdelingen leder også arbeidet med å utarbeide Statnetts Nettutviklingsplan (NUP), Kraftsystemutredning (KSU) og vår utredningsporteføljeplan (UPP). Avdelingen vil bestå av 7 medarbeidere når den er fullt oppbemannet. Sentrale arbeidsoppgaver: Være oppdatert på sentrale utviklingstrekk i kraftsystemet nasjonalt og regionalt Holde oversikt over analysebehov i de ulike regioner, og foreslå prioritering av utredningsbehov. Fungere som regionalt planansvarlig i Statnett og utarbeide regionale planer for nettutviklingen Fange opp og koordinere behov fra driftsorganisasjonen, regionale nettselskaper og eksterne kunder som grunnlag for den helhetlige langsiktige nettutviklingen Besvare eksterne og interne henvendelser relatert til nettutvikling Delta i håndtering av tilknytning av ny produksjon og nytt forbruk Kvalifikasjoner: Teknisk og/eller økonomisk utdanning på Masternivå God kunnskap om og forståelse av kraftsystemet Fordel med erfaring av kraftsystemanalyser og nettplanlegging Gode IKT-kunnskaper Erfaring med analyser av kraftsystemet er en fordel Personlige egenskaper: Gode analytiske evner Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit på tvers i og utenfor Statnett For mer informasjon om stilling i Nettilknytning, ta kontakt med avdelingsleder Halvor Lie (tlf. 482 60 357). For mer informasjon om stilling i Nettutvikling, ta kontakt med avdelingsleder Harris Utne (tlf. 416 84 263). Avdelingene Nettilknytning og Nettutvikling er en del av enheten Kraftsystemplanlegging i divisjonen Teknologi og utvikling. Kraftsystemplanlegging har som oppgave å planlegge for en rasjonell utvikling av det norske kraftsystemet. Enheten skal planlegge for tilstrekkelig kapasitet og forsyningssikkerhet for våre kunder. Videre har enheten ansvaret for å levere analyser og rådgivning til andre deler av Statnett. Vi består av ca. 40 medarbeidere fordelt på fem avdelinger. Enheten er i vekst på grunn av økende oppgavemengde. Enheten er delegert å ivareta en av Statnetts kjerneoppgaver - utredningsansvaret for transmisjonsnettet som blant annet innebærer å levere våre eksterne planprodukter som Kraftsystemutredningen (KSU) og den offentlige nettutviklingsplanen (NUP). Enheten behandler alle søknader om nettilknytning til transmisjonsnettet. Kraftsystemplanlegging har konsernansvar som leverandør av tekniske kraftsystemanalyser og samfunnsøkonomiske investeringsanalyser. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere    
16.07.2019 Oslo
The main activities of the Business Area Markets & IT (M) are energy management for Statkraft’s assets, trading & origination and market access services in Europe, South America and India. In addition the business area contains local business support, finance & risk support, and IT services. M has 650 employees. You will join the Communication team which consists of five passionate and committed professionals who are in Oslo and Düsseldorf. We are a part of the M Strategy & Development team that spans Communication, HR, Regulatory Affairs and Strategy. The communication team provides strategic advice and operational support on external and internal communication to safeguard and build Statkraft’s reputation amongst internal and external stakeholders. The Communication Advisor will report to Vice President - Communications.    The role Plan, develop, deliver and evaluate effective internal communication concepts, campaigns and tools Develop, draft and coordinate presentations and speeches for internal and external target groups Research, coordinate and draft content for internal channels (e.g. workplace etc) and external channels (e.g. websites, social media etc) Plan and coordinate internal and external events Provide editorial and conceptual input for marketing material Assisting with media and crisis communication Build mutually beneficial relationships with internal and external stakeholders   Your profile Master of business communications, economics or arts At least 2-4 years of professional experience in the field of communications with a high affinity to internal communications Knowledge of conceptual design and implementation of communication measures High degree of responsibility and ability to work under pressure Organisational skills and outstanding commitment Willingness to travel Norwegian mother tongue, English excellent skills, further foreign language competence preferable   Statkraft offers:  Professional and personal development in an exciting global company A working environment characterised by competence, responsibility and innovation and a strong commercial culture A diverse workplace with regards to gender, age and cultural background Competitive terms of employment and excellent benefit schemes
16.07.2019 Oslo
Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen divisjon IT står i. Divisjonen arbeider med IT strategiske tiltak som har fokus på å designe og levere effektiv organisering av fremtidig oppgaveløsning, som sikrer kompetanse, kapasitet og fleksibilitet innenfor IT i Skatteetaten. Det pågår også et stort moderniseringsarbeid med formål om å designe og utvikle nye løsninger for etatens samfunnsoppdrag, noe som også påvirker oppgaveløsningen i egen divisjon.  Skatteetaten er en av Norges mest attraktive IT-arbeidsplasser, med en omfattende utviklingsportefølje med samfunnskritiske og faglig utfordrende IT prosjekter. IT-divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Stillingen inngår i divisjonens Styringsstab. Styringsstaben har ansvar for helhetlig økonomi-, virksomhetsstyring, og virksomhetsutvikling, kvalitet, HR, og lederstøtte for IT-direktøren og dennes ledergruppe. Staben har ansvar for å støtte IT direktør og dennes ledelse i helhetlig og effektiv styring av IT.  Styring og organisasjonsutvikling har ansvar for virksomhetsstyring, virksomhetsutvikling (herunder kompetanse-, ledelses- og organisasjons-utvikling) og kvalitetsarbeidet i IT divisjonen. Gruppen har en svært sentral rolle i endringsprosessene og videreutviklingen av divisjonen. Stillingen rapporterer til leder av styringsstaben og er en del av dennes ledergruppe. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver ansvar for mål og resultatstyring, inkludert risikostyring ansvar for virksomhetsdialogen med Skattedirektoratet ansvar for tilrettelegging og oppfølging av IT-divisjonens strategigjennomføring, virksomhets- og organisasjonsutvikling, herunder kompetanse og ledelsesutvikling ansvar for divisjonens kvalitets- og avvikssystem personalansvar for ca. 10 medarbeidere Kvalifikasjoner relevant høyere utdannelse på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet god virksomhetsforståelse erfaring fra ledelse av større omstillingsprosesser i større IT organisasjoner erfaring fra arbeid med leveransemodeller innen IT erfaring med å lede medarbeidere med et bredt kompetansespenn god skriftlig og muntlig fremstillingsevne fordel med kjennskap til hvordan skatteetaten leverer sitt samfunnsoppdrag Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å skape engasjement proaktiv og evne til å skape tillit analytisk med evner til å se helhet og arbeide på strategisk nivå sterk gjennomføringsevne Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr 800 000 – kr 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.  Refnr: 2019/10582
16.07.2019 Oslo
Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen divisjon IT står i. Divisjonen arbeider med IT strategiske tiltak som har fokus på å designe og levere effektiv organisering av fremtidig oppgaveløsning, som sikrer kompetanse, kapasitet og fleksibilitet innenfor IT i Skatteetaten. Det pågår også et stort moderniseringsarbeid med formål om å designe og utvikle nye løsninger for etatens samfunnsoppdrag, noe som også påvirker oppgaveløsningen i egen divisjon.  Skatteetaten er en av Norges mest attraktive IT-arbeidsplasser, med en omfattende utviklingsportefølje med samfunnskritiske og faglig utfordrende IT prosjekter. IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Stillingen inngår i divisjonens Styringsstab. Styringsstaben har bl.a. ansvar for HR, helhetlig økonomi- og virksomhetsstyring, virksomhetsutvikling, kvalitet, og lederstøtte for IT-direktøren og dennes ledergruppe. Staben har ansvar for å støtte IT direktør og dennes ledelse i helhetlig og effektiv styring av IT. HR og lederstøtte enheten har det utøvende arbeidsgiveransvaret for divisjon IT på vegne av IT-direktøren og leveranser på HR-området innen arbeidsrett, rekruttering, omstilling, arbeidsmiljø, HMS og lederstøtte. Leder av denne enheten ivaretar styringsdialogen med HR-avdelingen i skattedirektoratet og inngår i HR-ledergruppen i etaten. Gruppen har en svært sentral rolle i endringsprosessene og videreutviklingen av divisjonen. Stillingen rapporterer til leder av styringsstaben og er en del av dennes ledergruppe. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver  ivareta divisjonens arbeid og prosesser knyttet til arbeidsrett, arbeidsmiljø, HMS, rekruttering og lederstøtte sikre at HR-faglige vurderinger er ivaretatt i tråd med etatens retningslinjer gjennomføre medvirkning og forhandling med divisjonens tillitsvalgte ivareta samarbeidet med vernetjenesten bidra inn i gjennomføring av omstillings- og endringsprosesser, samt strategisk bemannings- og kompetansestyring bidra til utvikling av en fremtidsrettet divisjon personalansvar for 8 medarbeidere Kvalifikasjoner relevant høyere utdannelse på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet bred operativ erfaring innen HRs ansvarsområder og oppgaver gjøre HR til en relevant service funksjon gjennom god forståelse og evne til å sette seg inn i virksomhetens suksessfaktorer erfaring fra større omstillingsprosesser og arbeid med leveransemodeller i større IT organisasjoner solid kjennskap til statlig regelverk fordel med kjennskap til hvordan skatteetaten leverer sitt samfunnsoppdrag fordel med erfaring fra ledelse av HR i større IT-virksomhet Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å skape engasjement blant medarbeiderene trygg i dialogene med ledere og tillitsvalgte nysgjerrig og proaktiv i et forbedrings- og utviklingsfokus analytisk med evner til å se helhet, og omsette dette inn i en relevant kontekst for enheten sterk gjennomføringsevne Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger  Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr 800 000 – kr 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.  Refnr: 2019/10580 
16.07.2019 Oslo
Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling. Vikariatet er fram til 28. januar 2021 i en gruppe som er en del av et stort landsdekkende utenlandsmiljø. Gruppen har ansvar for behandling av nordmenn med utenlandsforhold og utlendinger med arbeidsforhold i Norge. Gruppen har landsdekkende ansvar for artistbeskatning og kildeskatt på lønn for utlendinger. Arbeidsoppgaver Ordinær saksbehandling innenfor personbeskatning utland Behandling av klager Kontrollarbeid  Noe reisevirksomhet må påregnes  Kvalifikasjoner Du  må ha høyere utdanning på bachelornivå, primært innenfor økonomi. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Personlige egenskaper Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig Strukturert og selvstendig Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Utviklingsorientert og fleksibel Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingen som førstekonsulent (kode 1408), fra kr 420 000 – kr 500 000.De første seks månedene regnes som prøvetid. 
16.07.2019 Stavanger
Juridisk stab i divisjon Innsats har økende arbeidsmengde og er på jakt etter flere engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi søker etter deg som er skattejurist eller skattespesialist med en særlig interesse for å finne gode løsninger på juridiske utfordringer og med en særlig interesse for sammenhengen mellom juss og systemutvikling. Vi ønsker samtidig å styrke vår fagkompetanse og ser etter deg som har særskilt interesse og bred kompetanse innenfor ett eller flere av områdene internasjonal skatterett, regnskapsjuss, skatteforvaltning, informasjonsdeling og personvern. Personlige egenskaper tillegges stor vekt. Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra med regelverksutvikling, og for øvrig ha ansvar for de juridiske oppgavene innenfor egen divisjon. Juridisk stab er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
16.07.2019 Oslo
Vi søker deg som vil være med å drifte, forvalte og optimalisere VDI klienter i Skatteetaten. Som VDI-ekspert vil du være en viktig ressurs for å sikre stabile og tilgjengelige IT-tjenester. Du vil inngå i tverrfaglige team, både for å forvalte teknologien og for å videreutvikle våre virksomhetssystemer basert på VDI og VMware. Både Linux og Windows OS.  Arbeidssted: Grimstad, Mo i Rana eller Oslo Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver bygge opp og videreutvikle driftsmiljø for VDI installasjon, drift, vedlikehold og overvåkning av VDI klienter automatisering av drift og overvåkning for ovennevnte løsninger bidra til kompetansebyggingen på VDI bistå i prosjekter og endringsprosesser utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon sikre at systemene som utvikles er i henhold til våre design og arkitektur-kriterier for driftsbarhet Kvalifikasjoner høyere utdannelse innen IT, gjerne på bachelornivå  erfaring med drift av VDI – primært Linux erfaring med applikasjonspakking erfaring med bruk av Linux cmd script, GIT, bucket god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk ønskelig med kunnskap om konfigurasjonsstyring og optimalisering av Linux ønskelig med kjennskap til VDI drift av Windows 10 OS ønskelig med kjennskap til ITIL prosesser ønskelig med kunnskap innenfor PowerShell Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  evne til å sette seg inn i brukernes utfordringer og omsette disse til gode løsninger strukturert og systematisk trives med høyt tempo og har stor arbeidskapasitet liker kombinasjonen drift- og prosjektarbeid Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør (kode 1087/1181), fra kr 530 000 – kr 730 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.
16.07.2019 Oslo, Grimstad, Rana
Vis alle 20.937 ledige stillinger

KIWI minipris er en av landets mest ekspansive lavpriskjeder og omfatter over 650 butikker. I 2019 forventer vi en samlet omsetning på 38,4 milliarder kroner. Kjedekonseptet er faste, lave priser på alle varer og en kostnadseffektiv drift. KIWI minipris er med i NorgesGruppen som er Norges største dagligvaregruppering.

Les mer om KIWI Hoveveien

Stillingsbeskrivelse

Bli en del av det grønne vinnerlaget!

I KIWI er det kunden som er sjefen, og for å gjøre sjefen fornøyd trenger vi Norges blideste og hyggeligste medarbeidere. Er det deg? Har du også en god porsjon konkurranseinstinkt og stå-på-vilje ? Da må du lese videre.

Gjennom årene har KIWI vært den soleklare vekstvinneren i det norske dagligvaremarkedet. Nå søker vi deg som vil være med på det grønne vinnerlaget, og bidra til å ta oss videre.

Hver eneste medarbeider er viktig i KIWI og gjennom å gjøre hverandre bedre skal vi vinne kundene. Som butikkmedarbeider vil du være KIWIs ansikt utad og et viktig bindeledd mellom kunden og kjeden. Ditt bidrag vil være med på å påvirke opplevelsen kundene våre har av KIWI.

Vi leter etter deg som:

 • Har fylt 18 år
 • Er punktlig og ryddig
 • Har godt humør og en positiv serviceinnstilling
 • Har stor arbeidskapasitet og trives med en hektisk hverdag
 • Er ærlig, ansvarsbevisst og til å stole på

Vi kan tilby:

 • En sosial og trivelig arbeidsplass med masse hyggelige kolleger

 • Grundig opplæring

 • Konkurransedyktig betingelser

 • Spennende utviklingsmuligheter

 • I KIWI mener vi at mangfold beriker, og våre medarbeidere skal speile befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, alder, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

**Vi gjør oppmerksom på at alle søknader må sendes inn via søknadskjema tilknyttet annonsen, samt at det meste av kommunikasjonen vedrørende stillingen vil skje per e-post.
Adresse: Hoveveien 36,4306 Sandnes

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om KIWI Hoveveien