Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ambisiøs fagsykepleier i 100% stilling Gran kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi ser etter deg som er kvalitetsbevisst og opptatt av å utvikle fremtidens tjenester på Skjervum. Du er genuint opptatt av faget ditt og har et ønske om å systematisere og videreutvikle gode tjenester i tråd med sentrale føringer.

Vil du være med å lede sykepleierteamet på Skjervum helse- og omsorgssenter? Da er dette stillingen for deg.

Hvordan er det hos oss?

På Skjervum har vi en variert og faglig sterk arbeidsgruppe. Nå skal vi organisere sykepleierne i ett team sammen med to fagsykepleiere, for å skape et felles fagmiljø på huset. Dette vil være et sentralt element i møte med morgendagens utfordringer. Som fagsykepleier hos oss, vil du jobbe tverrfaglig og ha ansvar for kvaliteten på huset samt ta del i drift av sykepleierteamet. Du vil også være en viktig brikke inn i fagsykepleiergruppen som går på tvers av alle helse og omsorgstjenestene i kommunen.

Vi er nå i gang med prosjektet digital modenhet med fremtidsrettede løsninger. Vi har en plan om å ta i bruk aktuell velferdsteknologi for å gi økt mestring og frihet for våre beboere, samt teknologi for å bedre hverdagen for våre ansatte.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil blant annet være

Sykepleierfaglige oppgaver og et overordnet ansvar for oppfølging av rutiner for kvalitetssikring av tjenesten
Være en viktig bidragsyter inn i utviklingsarbeidet på Skjervum og ellers innenfor helse og omsorg
Ha ansvar for å systematisere og implementere nye systemer og arbeidsmetoder Gi intern opplæring, og faglig veiledning av sykepleierteamet og annet personell. Utføre direkte tjenesteyting til brukerne

Som fagsykepleier hos oss må du ha følgende kompetanse

Vi søker etter deg som har offentlig godkjenning som sykepleier.
Relevant videreutdanning vil bli vektlagt.
Du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Du har god digital kompetanse og evner å sette deg inn i nye løsninger

Vi verdsetter følgende personlige egenskaper

Du må være god på kommunikasjon og samarbeid, samt ha evne til å motivere, engasjere og bygge relasjoner.
Kreativitet og løsningsfokus er viktige egenskaper sammen med faglig trygghet i jobben.
Du må være nytenkende og endringsvillig, samt evne å etablere god systemer. Det er viktig at du trives godt med å jobbe selvstendig og i team. I tillegg vi personlig egnethet bli vektlagt.

Hos oss vil du få

Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en kommune som har fokus på utvikling av tjenesten.
Faglig sterke kollegaer og fagnettverk på tvers av enheter i helse og omsorg.
Mulighet for kompetanseutvikling og bidra inn i nye prosjekter. Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.

Annet

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

Intervju med aktuelle kandidater vil bli gjennomført i uke 26. Bekreftede kopier av vitnemål og attester samt referanser tas med på et eventuelt intervju.
Adresse: Skjervum helse- og omsorgssenter

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Er du vår nye pådriver, koordinator og rådgiver innenfor viktige områder av virksomhetsstyringen?  Som forretnings/prosessarkitekt i Tolldirektoratet vil din sentrale oppgave være å modellere og dokumentere etatens virksomhetsprosesser. Dette arbeidet er startet opp og vi har anskaffet Qualiware X som skal understøtte forvaltningen av prosessmodell og virksomhetsarkitektur.   Du vil være en del av det sentrale styringsmiljøet i etaten og jobbe sammen med andre sentrale ressurser på tvers i etaten for å etablere prosess- og kvalitetsstyring og bidra til gode endringsprosesser. Dere vil jobbe tett opp mot eksisterende arkitekturmiljøer i direktoratets IT-avdeling som har ansvaret for IT-arkitektur og etatens digitaliseringsprogram. Du vil inneha en viktig rolle i forvaltningen av virksomhetsmodellen når den er etablert. Du vil bidra til at etatens ledelse har en god forståelse av roller, ansvar og myndighet gjennom å avklare grensesnitt mellom prosesseiere, systemeiere og linjeorganisasjonen.. Du vil løfte etatens kompetanse gjennom opplæring og veiledning innenfor fagområdet.  Din arbeidshverdag vil være preget av et utstrakt samarbeid med hele etaten og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i stillingen.    Sentrale arbeidsområder:  etablering og implementering av prosessorientert styringssystem. Etaten har anskaffet Qualiware X.    modellering og forvaltning av etatens styrings-, kjerne- og støtteprosesser    bidra til avklaring av grensesnittutfordringer    rådgivning innenfor fagområdet på alle organisatoriske nivå    bidra innen virksomhetsstyring i tett samarbeid med andre fagmiljøer internt   Vi tilbyr:  varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter i en etat i sterk utvikling  et inspirerende arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte kollegaer  en fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden  gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  arbeidssted sentralt i Oslo ved siden av Oslo S lønn som seniorrådgiver kr 650 000 – 800 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaringer    Kvalifikasjoner:  relevant mastergrad. Bachelor inkl. realkompetanse kan kompensere for kravet om master.  erfaring innenfor fagområdet, gjerne som konsulent erfaring som modellør i Qualiware, eller annet prosessverktøy, vil være en fordel    erfaring fra prosessledelse, digitalisering, virksomhetsarkitektur og/eller risikostyring vil være en fordel  kompetanse innen BPM erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområdet   god skriftlig og muntlig framstillingsevne   Egenskaper:  utadvendt, nettverksbygger og nysgjerrig meget gode kommunikasjonsevner, spesielt til å presentere og forklare budskap til både IT og kjernevirksomheten i etaten  god til å planlegge og gjennomføre planlagte aktiviteter  løsningsorientert med sterkt brukerfokus  analytisk og metodisk    I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.  Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.    Seksjon for strategi og plan er en av fem seksjoner i avdeling for virksomhetsstyring og fellesfunksjoner i Tolldirektoratet. Vi har det faglige ansvaret for strategiutvikling, langsiktige planprosesser, rammeverk for styring og kontroll, mål- og resultatstyring, kvalitets- og prosessledelse samt risiko- og sikkerhetsstyring.  For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Tommy Olsen på tlf 932 83 768.    Søknadsfrist: 03.11.2019  Stillingsnummer: 36/2019 
16.10.2019 Oslo
Er du motivert for å være en pådriver, koordinator og sentral rådgiver innenfor viktige områder av virksomhetsstyringen?  Som langtidsplanlegger i Tolldirektoratet vil din sentrale oppgave være å utvikle og vedlikeholde etatens perspektivplan som brukes i planlegging på flere nivåer. Sammen med sentrale analytikere vil du planlegge og identifisere områder som skal detaljplanlegges og sikre at dette arbeidet gjennomføres og er i tråd med etatens mål og strategier. Du vil være en del av det sentrale styringsmiljøet i etaten og arbeide sammen med de øvrige avdelingene i direktoratet og etatens to fagdivisjoner. Du vil være en aktiv pådriver for å videreutvikle langtidsplanlegging i etaten. Du vil bidra til at etaten har et godt grunnlag for langsiktig virksomhetsstyring og et godt grunnlag for den årlige plan- og budsjettprosessen. Din arbeidshverdag vil være preget av et utstrakt samarbeid med hele etaten og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i stillingen.   Sentrale arbeidsområder:  Videreutvikle eksisterende perspektivplan og bidra til videreutvikling av styringsprosessene. Fungere som et sekretariat for perspektivplanlegging i etaten.    Sikre at strategiske føringer og tiltak innarbeides i perspektivplanen. Bidra til at etaten har et godt datagrunnlag for analyser og planlegging. Bidra til at strategiske analyser identifiserer fokusområder i perspektivplanen for nærmere detaljplanlegging.  Lede eller bidra i strategiske plangrupper for å utvikle og konkretisere tiltak i perspektivplanen. Bidra i seksjonens øvrige arbeidsoppgaver etter behov.   Vi tilbyr:  varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter i en etat i sterk utvikling  et inspirerende arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte kollegaer  en fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden  gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  arbeidssted sentralt i Oslo like ved Oslo S.  lønn som seniorrådgiver etter Statens regulativ. Avhengig av kvalifikasjoner og erfaring avlønnes stillingen i spennet kr. 650 000 – 800 000. Ved særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   Kvalifikasjoner:  relevant mastergrad. Bachelor inkl. realkompetanse kan kompensere for kravet om master.  erfaring fra virksomhetsstyring. Erfaring fra langtidsplanlegging i en større statlig etat vil være en fordel erfaring med analyse vil være en fordel  erfaring med å lede plangrupper vil være en fordel    god skriftlig og muntlig framstillingsevne   Personlige egenskaper:  utadvendt, nettverksbygger og nysgjerrig gode kommunikasjonsevner god til å planlegge og gjennomføre planlagte aktiviteter  løsningsorientert med sterkt brukerfokus  analytisk og metodisk    I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.  Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.    Seksjon for strategi og plan er en av fem seksjoner i avdeling for virksomhetsstyring og fellesfunksjoner i Tolldirektoratet. Vi har det faglige ansvaret for etatens strategiutvikling, langsiktige planprosesser, rammeverk for styring og kontroll, mål- og resultatstyring, kvalitets- og prosessledelse samt risiko- og sikkerhetsstyring.  For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Tommy Olsen på tlf 932 83 768.    Søknadsfrist: 03.11.2019 Stillingsnummer: 35/2019   
16.10.2019 Oslo
The business area Production is responsible for operation and maintenance of all assets where Statkraft is the operator, and optimization of the value of the district heating activities. The process control department in Statkraft is responsible for operation and management of SCADA systems and network in addition to Statkraft governance within process control. We are a competence hub with 16 highly qualified and motivated colleagues that are key experts within process control fields. We provide expertise and support to process control projects and operation to all Statkraft assets. To strengthen our team we are seeking  Graduate Trainee – Process control   Your role: We would like to develop you to be become a key expert in a broad and central field within the energy business. After the training period you will be a key part in the process control department cooperating with operating units covering production and technical disciplines.And you will be able to cover tasks such as: Power plant control system project and operation support Strategic and technical development within process control Operation and management of SCADA systems and communication network Set direction for the Statkraft requirements within process control Continuously improve ICT security in a critical system for society Your profile: Master’s degree in science, engineering within fields as Electrotechnical, Cybernetics, Automation, ICT, etc. A strong technical profile You have an analytical mindset Eager to learn and develop Leaderships skills You have excellent verbal and written communication skills and you are fluent in English   A team player with excellent collaboration skills Interest in operation of power plants, energy markets and/or technical topics is an advantage You are flexible in terms of tasks and mobility About the Int. Trainee Program The objective of the program is to develop young talents in the best way possible and provide a general view of our entire operation and value chain. It is a one-year program with three different work rotations of four months, of which at least one will be abroad. The program is tailored to the trainee’s background and the unit’s competence needs. As a trainee you will attend regular courses and social gatherings where the trainee group meets to learn new skills and share experiences. Upon completion of the program you are offered a permanent position in the department where you will continue to work in a new position. For more information about the International Trainee program, please access our web site, https://www.statkraft.com/career/trainee-program/. Please upload detailed certificates and grade transcripts. If interested in several of the trainee positions, please apply separately to each one. Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries. We conduct background checks on qualified applicants before hire.    
16.10.2019 Oslo
The business area Production is responsible for operation and maintenance of all assets where Statkraft is the operator, and optimization of the value of the district heating activities.  The technical department constitutes a hub of expertise within a wide range of technical disciplines, with the aim to support Statkraft’s operational units with daily technical support as well as ensuring long-term optimization of assets in the portfolio of region Mid Norway.  The technical department also contributes with competence and capacity outside the region Mid Norway, where requested and relevant. The main office is in Gaupne, and the technical department has employees in Gaupne and Trondheim. The meeting place is in Gaupne, but the whole region would be the workplace. Short term assignments, both within Norway and abroad will be requested.   Your role We would like to develop you to be become a key expert in a broad and central field within the energy business.  After the trainee training period you will be a key part in a team of engineers from several technical disciplines, cooperating with operating units to ensure a long-term optimization of Statkraft assets. You will be able to cover tasks such as:  Technical support and maintenance planning of electric installations in powerplants  Project support/management in rehabilitation projects  Analyzing and monitoring the conditions of electric installations in power plants Contribute to sharing of competence/experience in Statkraft, and participate in relevant   networks internally in Statkraft  Your profile University or master’s degree in Electrical Engineering  Deep interest in the power production and the renewable industry  Self-driven and with a strong ability to create result  Excellent analytical and problem-solving skills combined with a collaborative mindset  Strong verbal and written communication skills, with fluency in Norwegian and English  Strong general ICT-knowledge  Statkraft offers Professional and personal development in a company experiencing strong growth  A positive working environment characterized by competence, responsibility and  innovation  A diverse workplace with regards to gender, age and cultural background  Competitive terms of employment and excellent benefit schemes    About the Int. Trainee Program The objective of the program is to develop young talents in the best way possible, and provide a general view of our entire operation and value chain. It is a one-year program with three different work rotations of four months, of which at least one will be abroad. The program is tailored to the trainee’s background and the unit’s competence needs. As a trainee you will attend regular courses and social gatherings where the trainee group meets to learn new skills and share experiences. Upon completion of the program you are offered a permanent position in the department where you will continue to work in a new position. For more information about the International Trainee program, please access our web site, https://www.statkraft.com/career/trainee-program/. Please upload detailed certificates and grade transcripts. If interested in several of the trainee positions, please apply separately to each one. Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries. We conduct background checks on qualified applicants before hire.  
16.10.2019 Luster
På vegne av Fosen Vind DA er Statkraft i full gang med byggingen av Europas største landbaserte vindkraftanlegg, fordelt på flere vindparker på Fosen, Hitra og i Snillfjord. Den danske vindturbinprodusenten Vestas står for leveranse og montasje av turbiner, samt driften de to første årene, deretter tar Statkraft over ansvaret for driften av vindparkene.   Vil du være med å drifte Europas største landbaserte vindparker? Vi søker nå etter flere fagarbeidere til våre vindparker på Fosen; -          Storheia -          Roan -          Kvenndalsfjellet/Harbaksfjellet   Du vil jobbe i et team med ansvar for vedlikehold av vindparker, med hovedoppgaver innen tilsyn, drift og vedlikehold. Du vil få full opplæring gjennom vårt introduksjons- og opplæringsprogram i Statkraft og et opplæring- og treningsprogram hos Vestas i Norge og Danmark. I den første perioden vil du bli underlagt Vestas arbeidsledelse, fra 2021 overtar Statkraft. Ansettelse vil kunne skje så snart som mulig, og senest fra 1. mars 2020. Din profil: Fagbrev innen elektro/mekanisk/automasjon Evne til å jobbe selvstendig, men også i team Fleksibel, og i perioder jobbe i andre vindparker i Statkraft Ansvarsfull og initiativrik Sertifikat for bil Bosatt, eller villig til å bosette seg i nærområdet Kommunisere  godt på norsk og engelsk   Du må gjennomgå en helsesjekk og bakgrunnssjekk, som begge må være bestått som en forutsetning for ansettelse. I søknaden bør du oppgi hvilke vindparker du ønsker å jobbe i. Statkraft tilbyr: Faglig og personlig utvikling i et spennende selskap Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger   For mer informasjon om Fosen vind og utbyggingen, se www.fosenvind.no
16.10.2019 Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag
Forretningsområdet Produksjon er ansvarlig for drift- og vedlikehold av alle selskapets anlegg. Til vår region Sør-Norge søker vi nå etter en Helse & sikkerhetsrådgiver. Vedkommende vil inngå i et større HS-nettverk i forretningsområdet, både i Norge og utlandet.  Region Sør-Norge har ansvaret for Statkrafts produksjon i Buskerud / Telemark / Rogaland og Hordaland. HS-funksjonen er organisert i avdeling for Forbedring og Økonomi, som har 15 ansatte fordelt på våre to regionskontor i Sauda og på Dalen.   Din rolle:  Rollen skal være pådriver og fagressurs innenfor Helse & sikkerhet i regionen, samt bistå prosjektledere i utarbeidelse av planer og gjennomføring av HMS-arbeid i prosjekt. Rollen ivaretar også KP (Koordinerende prosjekterende) iht. byggherreforskriften Sikre høy kvalitet på HS-service, støtte og rådgivning til driftsorganisasjonen Bidra til utvikling av sikkerhetskulturen og bedriften innenfor HS området Lede og delta i granskingsteam og revisjoner for interne undersøkelser Planlegge, gjennomføre og følge opp risikovurderinger Aktivt bidra til økt forståelse og engasjement på HMS i organisasjonen Analysere regionens HMS-resultat, definere og implementere forbedringstiltak sammen med driftsenhetene Bidra til effektive løsninger for Region Sør / Statkraft dvs. kostnadseffektivitet opp mot sikkerhet   Din profil: Utdanning på bachelor- eller masternivå innen HMS eller solid erfaring fra tilsvarende rolle Operativ erfaring fra kraftverksdrift eller annen industri Kompetanse innen risikokartlegging og styring Evne til å inspirere, bygge tillit og gode relasjoner Høy integritet og etiske verdier og være en rollemodell for verdier og ønsket kultur Solide norskkunnskaper og profesjonelle engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Gode samarbeidsferdigheter Analytisk, strukturert og jobber systematisk og effektivt med løsninger Erfaring med beredskapsarbeid er ønskelig Godt kjent med effektive/gode HSSE verktøy (IT-Tools)  Reiseaktivitet må påregnes.   Statkraft tilbyr:    Faglig og personlig utvikling i et spennende konsern Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
16.10.2019 Hordaland, Rogaland, Telemark, Buskerud
Kraftverksgruppe Rana har ansvaret for drift og vedlikehold av de 8 kraftverkene som Statkraft eier og driver i Rana- og Hemnes kommune, samt utstyr og anlegg i reguleringsområdene fra Hattfjelldal i sør til Saltfjellet i nord. De største kraftverkene er Røssåga og Rana kraftverk. Kraftverksgruppe Rana har to oppmøtesteder; Anleggshammeren i Rana Kommune og Vesterli ved Korgen i Hemnes Kommune.   Din rolle: Planlegging av vedlikeholdsjobber på overordnet nivå Tilrettelegging for riktig og effektivt vedlikehold Planlegging av nedetid Bidra til god kvalitet i vedlikeholdssystemet SAP PM Utøve forbedringsarbeid Oppfølging av avvikssystemet   Din profil: Bachelor/Ingeniør eller tilsvarende formell kompetanse Evne og kompetanse til å jobbe strukturert og systematisk Du gjør helhetlige vurderinger, fanger opp innspill og prioriterer SAP PM kompetanse en fordel Initiativrik og resultatorientert Du har gode samarbeidsevner Du er effektiv og har høy arbeidskapasitet Høyt fokus på HMS Gode kommunikasjonsevner, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Positiv innstilling og godt humør   Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.   Vi tilbyr: Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
16.10.2019 Nordland
Kraftverksgruppe Rana har ansvaret for drift og vedlikehold av de 8 kraftverkene som Statkraft eier og driver i Rana- og Hemnes kommune, samt utstyr og anlegg i reguleringsområdene fra Hattfjelldal i sør til Saltfjellet i nord. De største kraftverkene er Røssåga og Rana kraftverk. Kraftverksgruppe Rana har to oppmøtesteder; Anleggshammeren i Rana Kommune og Vesterli ved Korgen i Hemnes Kommune.   Din rolle: Planlegge og følge opp vedlikeholdsjobber på bygg og infrastruktur Utarbeide kontrakter og følge opp leverandører Planlegging og dokumentasjon av vedlikeholdet i SAP PM Byggeleder og kontrollør i drift og prosjekt HMS-koordinator   Din profil: Bachelor/Ingeniør med byggfaglig bakgrunn, eller annen relevant utdanning og praksis Du er praktisk orientert Initiativrik og resultatorientert Du har gode samarbeidsevner Du er effektiv og har høy arbeidskapasitet Høyt fokus på HMS Gode kommunikasjonsevner, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Positiv innstilling og godt humør   Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.   Vi tilbyr: Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
16.10.2019 Nordland
Vis alle 21.827 ledige stillinger

Gran på Hadeland har ca. 13755 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen er i vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Les mer om Gran kommune

Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter deg som er kvalitetsbevisst og opptatt av å utvikle fremtidens tjenester på Skjervum. Du er genuint opptatt av faget ditt og har et ønske om å systematisere og videreutvikle gode tjenester i tråd med sentrale føringer.

Vil du være med å lede sykepleierteamet på Skjervum helse- og omsorgssenter? Da er dette stillingen for deg.

Hvordan er det hos oss?

På Skjervum har vi en variert og faglig sterk arbeidsgruppe. Nå skal vi organisere sykepleierne i ett team sammen med to fagsykepleiere, for å skape et felles fagmiljø på huset. Dette vil være et sentralt element i møte med morgendagens utfordringer. Som fagsykepleier hos oss, vil du jobbe tverrfaglig og ha ansvar for kvaliteten på huset samt ta del i drift av sykepleierteamet. Du vil også være en viktig brikke inn i fagsykepleiergruppen som går på tvers av alle helse og omsorgstjenestene i kommunen.

Vi er nå i gang med prosjektet digital modenhet med fremtidsrettede løsninger. Vi har en plan om å ta i bruk aktuell velferdsteknologi for å gi økt mestring og frihet for våre beboere, samt teknologi for å bedre hverdagen for våre ansatte.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil blant annet være

Sykepleierfaglige oppgaver og et overordnet ansvar for oppfølging av rutiner for kvalitetssikring av tjenesten
Være en viktig bidragsyter inn i utviklingsarbeidet på Skjervum og ellers innenfor helse og omsorg
Ha ansvar for å systematisere og implementere nye systemer og arbeidsmetoder Gi intern opplæring, og faglig veiledning av sykepleierteamet og annet personell. Utføre direkte tjenesteyting til brukerne

Som fagsykepleier hos oss må du ha følgende kompetanse

Vi søker etter deg som har offentlig godkjenning som sykepleier.
Relevant videreutdanning vil bli vektlagt.
Du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Du har god digital kompetanse og evner å sette deg inn i nye løsninger

Vi verdsetter følgende personlige egenskaper

Du må være god på kommunikasjon og samarbeid, samt ha evne til å motivere, engasjere og bygge relasjoner.
Kreativitet og løsningsfokus er viktige egenskaper sammen med faglig trygghet i jobben.
Du må være nytenkende og endringsvillig, samt evne å etablere god systemer. Det er viktig at du trives godt med å jobbe selvstendig og i team. I tillegg vi personlig egnethet bli vektlagt.

Hos oss vil du få

Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en kommune som har fokus på utvikling av tjenesten.
Faglig sterke kollegaer og fagnettverk på tvers av enheter i helse og omsorg.
Mulighet for kompetanseutvikling og bidra inn i nye prosjekter. Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.

Annet

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

Intervju med aktuelle kandidater vil bli gjennomført i uke 26. Bekreftede kopier av vitnemål og attester samt referanser tas med på et eventuelt intervju.
Adresse: Skjervum helse- og omsorgssenter

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Gran kommune