Ledig stilling

Sykepleier/Vernepleier - Evjeløkka bofellesskap Nedre Eiker kommune

Søknadsfrist : 16.06.2019


Virksomhet tjenester til funksjonshemmede består av boliger med bemanning, ambulerende team, dagaktivitetstilbud og avlastning. Virksomheten har fire avdelinger. Evjeløkka bofellesskap har 1 ledig stilling for Sykepleier/Vernepleier

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid
 • Utredning av tiltak, tilrettelegge for mestring og utvikling
 • Saksutredning og evaluere tjenester
 • Aktiv arbeid med kap. 9 (rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt)
 • Koordinator med ansvar for individuell plan
 • Samarbeide med verge, pårørende og dagtilbud
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning og faglig opplæring av kolleger
 • Utføre daglige oppgaver ut fra brukerens vedtak, dagsplan og aktuelt lovverk
 • Utføre daglige arbeidsoppgaver ut fra rutiner og retningslinjer
 • Skape gode og meningsfylte dager for brukerne
 • Gi og få feedback til kolleger

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som vernepleier/sykepleier
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Førerkort klasse B
 • Ønskelig med erfaring fra med målgruppen funksjonshemmede
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med utagering
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige Egenskaper

 • Har fokus på kompetanse og kvalitet
 • Har erfaring med bruker gruppen
 • Har gode kommunikasjons-og samarbeidsevner
 • Tar initiativ og er pådriver i prosesser
 • Liker å være aktiv i forhold til aktiviteter med bruker gruppen
 • Er lojal mot beslutninger
 • Er positiv, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Har tro på vekst og utvikling i forhold til målgruppen
 • Bidrar til et godt samarbeid
 • Har gode holdninger og evne til refleksjon
 • Er bevisst i forhold til å være en god rollemodell

Vi tilbyr

 • Medlemskap i KLP
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Bedriftsavtale på Stamina og Akropolis treningssenter
 • Ansattfordel ved bruk av Eknes svømmehall og Drammensbadet
 • Andre opplysninger

Andre opplysninger

 • Ingen reiseaktivitet

Arbeidssted

Solbergmoen

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Nedre Eiker kommune


Stillingsbrøk: 100% Heltid Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 16.06.2019

For elektronisk søknadsskjema:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Ønsker du å jobbe i et faglig spennende felt i stadig utvikling?Vi søker barnevernspedagoger / sykepleiere/ vernepleiere / til 100 % dag/aften stilling med arbeid hver 3. helg til faste stillinger. Vi har også ledig vikariat med mulighet for forlengelse. Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i avdeling BUP innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Vi er en klinikk for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlig psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig depresjon og selvskade. Klinikken har øyeblikkelig hjelp/plikt, men tar også inn pasienter etter søknad til utredning og behandling. Ungdomspsykiatrisk klinikk ledes av seksjonssjef. Vi har to poster med 7 senger hver, en fagstab, en merkantil gruppe og et Mobilt behandlingsteam. Hver post har en post- leder samt en miljøterapeutstab. Vi har en svært kompetent miljøterapeutgruppe bestående i hovedsak av barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere med videre- og etterutdanning. Vi har en åpen og en lukket post, med en akuttfunksjon. Klinikkens fagstab er bemannet med 3 overleger, 2 leger i spesialisering, 3 psykolog-/spesialister, 3 familieterapeuter, 1 fysioterapeut, 1 deltid klinisk ernæringsfysiolog, i tillegg merkantil stab. Klinikken har eget Mobilt behandlingsteam med 10 ansatte. Teamet består av psykologspesialist, psykologer, klinisk sosionom, klinisk vernepleier/vernepleier, kliniske barnevernspedagoger og psykiatrisk sykepleier. Vi har et tett og nært samarbeid på tvers av enhetene.  Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk utredning og behandling av ungdommer etter akutt eller elektiv innleggelse. Kvalifikasjoner Vi søker etter barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med ungdom, fortrinnsvis psykiatrisk døgnbehandling Personlige egenskaper Vi søker medarbeidere som ønsker å bruke sin kompetanse i samarbeid med pasienter og pårørende Har energi og lyst til å arbeide i et faglig spennende felt som er i stadig utvikling Liker tverrfaglig og utfordrende arbeid Liker turnusarbeid med arbeid hver 3. helg Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Vi tilbyr Arbeid i et miljø med høyt faglig nivå, og som gir rom for videre faglig utvikling. Kurs, etter- og videreutdanning, samt veiledning både i gruppe og individuelt. Opplæring og faste treninger i konflikthåndtering. Organisert trening for ansatte i arbeidstiden  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. 
13.06.2019 Lørenskog
Vi søker fast 100 % sykepleier/vernepleier med funksjon som Teamleder ved ARA Elvestad døgn. Arbeidsoppgaver Sikre at pasientbehandlingen drives faglig forsvarlig og med høy etisk standard Sikre oppfølging og veiledning av personalet i teamet Sikre god kommunikasjon mellom miljøpersonalet, øvrige behandlere og seksjonsleder Bidra aktivt til at seksjonen når sine mål gjennom samarbeid og selvstendig arbeid    Kvalifikasjoner  Relevant høyskoleutdanning Relevant videreutdanning og praksis er ønskelig  Personlige egenskaper Gode leder- og samarbeidsegenskaper Trygg i sin kommunikasjon Evne til engasjere og inspirere Evnen til å kunne stå i og håndtere flere parallelle prosesser. Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt i vekst Faglig og personlig utvikling Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
13.06.2019 Lørenskog
DPS Nedre Romerike består av flere polikliniske tjenester og to seksjoner for døgnbehandling. Opptaksområdet er kommunene på Nedre Romerike samt kommunene Rømskog og Enebakk. DPS Nedre Romerike er samlokalisert på Åråsen hvor vi er et stort samlet fagfelt, sammen med Allmenpol, Tidlig Intervensjon og Rehabilitering, Enhet for Gruppeterapi, BUP og ARA (Avd. rus og avhengighet ). Til Døgnenheten søker vi:Sykepleier/vernepleier til 1 års svangerskapsvikariat i 100 % stilling.Vår seksjon består av 21 sengeplasser fordelt på 2 enheter: Døgnenheten drives som en vanlig intermediærpost med 14 plasser med 2-4 uker liggetid, hvorav 1 er brukerstyrt (BRI) og 4 er kriseplasser med en ukes liggetid. Nabo avdelingen, Medisinfri døgnenhet har 7 plasser og tilbyr behandling med fokus på psykososiale behandlingsmetoder og frivillige planlagte innleggelser. Liggetid på 8 uker.Enhetene samarbeider for å gi alle pasientene gode behandlingstilbud, og innsamling av data til følgeforskning vil være en del av arbeidet. I utredningen og behandlingstilbudet er miljøterapi, observasjoner, deltakelse i psykoedukative grupper sentralt. Kortidsintervensjoner med mål om videreføring/utvikling m.h.t pasientens hjemmesituasjon er sentralt. Behandlingen skal bygge på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. Vi tilbyr bl.a. Illness Managment and Recovery (IMR) individuelt og i gruppe, Affektbevisshetgrupper, kunst- og uttrykksterapi, fysisk aktivitet, og vi jobber med feedbackinformerte tjenester (FIT).Hos oss arbeider det miljøterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykologspesialist / fagutviklingssykepleier, overleger, helsesekretærer, fysioterapeut, musikkterapeut, kunst og utrykk terapeut, kokker, rengjøringspersonale og vaktmester.   Arbeidsoppgaver Miljøterapi Psykoedukasjon Lede IMR-grupper Medikamenthåndtering Daglig ansvar for behandlingsplaner og elektronisk dokumentasjon Praktiske arbeidsoppgaver i post Bidra inn i tverrfaglige møter som behandlingsmøter og nettverksmøter Tilbakemeldingspraksis - FIT/KOR metodikk Deltagelse i ferdighetstrening/rollespill Feedbackbasert kollegaveiledning Fagutvikling, deltakelse på kurs og fagdager Kvalifikasjoner Erfaring med eller interesse for IMR, affektbevissthet, FIT, åpen dialog og nettverksmøter er en fordel. Kandidater med videreutdanning i psykisk helsearbeid er ønskelig. Ønskelig med erfaring fra døgnpost. Ønskelig med førerkort for bil. Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Gode samarbeidsevner. Faglig interessert og engasjert. Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo  
07.06.2019 Skedsmo
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus og psykisk utviklingshemming. Er du den vi leter etter? Vi søker fortrinnsvis vernepleier/sykepleier med et ønske om å utgjøre en stor forskjell for våre brukere. Her hos oss bor det to unge mennesker med autisme og stort behov for trygge voksne rundt seg. Vi som jobber her bistår våre brukere med meget tett oppfølging og veiledning i det daglige. Vi søker deg som er trygg i deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner. Du må kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og sette fag i fokus. Dersom du har erfaring med HOTL kapittel 9, er dette en fordel. Vi søker kandidater til en 50 % medlever-stilling og tilkallingsvakter. Kvalifikasjoner   Vi trenger deg som: Er vernepleier eller sykepleier. Annen relevant utdanning/erfaring og/eller særskilt personlig egnethet kan kompensere for vernepleie/sykepleieutdanning. Er student i helse- og omsorgsfag til tilkallingsvakter. Har evne til å jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak Førerkort klasse Erfaring fra arbeid rundt HOTL kapittel 9 og autisme er en fordel.  Du Er trygg i deg selv og evner å se løsninger i utfordrende situasjoner Er reflektert med evne til å tenke selvstendig Har stå-på-vilje og kan gi av deg selv Bidrar til et godt arbeidsmiljø Har erfaring med utfordrende atferd  Vi tilbyr Fleksibel arbeidstid Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten Intern og ekstern relevant kursing Gode muligheter for utvidet ansvar En spennende arbeidshverdag!  Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk.
13.05.2019 Bærum
Til vårt medisinske senter søkes en erfaren mannlig eller kvinnelig sykepleier, gjerne med erfaring fra tilsvarende arbeid, som ønsker å jobbe i et spennende fagmiljø med en svært kompetent og stor legegruppe. Arbeidet omfatter, i tillegg til vanlige sykepleieroppgaver, også reisevaksinasjon, audiometri og laboratoriearbeid. Søkere med erfaring fra tilsvarende oppgaver vil bli prioritert. Vi vektlegger følgende nøkkelkvalifikasjoner: Høy grad av serviceinnstilling Gode samarbeidsevner Fleksibel Personlig egnethet Stillingen er et vikariat ut 2020, med mulighet for fast ansettelse. Aleris er i sterkt vekst i Oslo og er lokalisert i Frederik Stanges gate 11-13 på Frogner. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og faglige utfordringer i et dynamisk arbeidsmiljø. Søknadsfrist: Snarest. Søknader vil bli vurdert fortløpende.
13.06.2019 Oslo
Øre-nese-hals sengepost søker etter en dyktig lagspiller til en spennende arbeidsplass med høyt faglig engasjement og et inkluderende arbeidsmiljø!  Arbeidshverdagen vår preges av varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, hvor vi på samme vakt må håndtere alt fra akutte blødninger og falltraumer, til planlagt kirurgi og palliativ omsorg. Vi behandler kreftpasienter i både kurativ og palliativ fase. Ca. 70 % av pasientene legges inn som øyeblikkelig hjelp via vårt eget akuttmottak inne på sengeposten, der sykepleier assisterer lege i å blant annet stoppe blødninger. Pasientene våre er voksne og i alle aldersgrupper, men vi må også bistå legen ved undersøkelse av barn. Vi har et godt etablert fagmiljø og er kjent for å ha et trivelig samarbeidsklima mellom de ulike yrkesgruppene.  Vi har fadder-ordning i opplæringsperioden og tilbyr fagdager med interne- og eksterne undervisere, samt individuelle fagdager/hospitering. Vi jobber for et inkluderende, trygt og trivelig arbeidsmiljø og samles til både lønningstreff, julebord, sommerfest, kurs, felles lunsjer, seminardager, etc. Vi reiser blant annet på årlig høstseminar med hotellovernatting på spa med både faglig- og sosialt påfyll. Øre-nese-hals er en liten sengepost med 10 sengeplasser og vi er pr. nå 16 ansatte, kun sykepleiere. Vi har ønsketurnus med dag-, kveld-, natt-, og helgearbeid hver 3. helg. Arbeidsoppgaver Sykepleie til pasienter i pre- og postoperativ fase Bistå lege ved undersøkelse av pasienter, både akutt og planlagt. Omsorg, behandling og veiledning av pasienter og deres pårørende. Veiledning av sykepleiestudenter                         Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier  Gode norskkunnskaper, med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Ønskelig med erfaring fra sengepost og erfaring med pasienter med øre-nese-hals sykdommer og stell av tracheostomi. Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges! Du har gode holdninger og er samvittighetsfull og omgjengelig i samarbeid med kollegaer, som bidrar til et inkluderende, trygt og trivelig arbeidsmiljø. Du er veloverveid og fleksibel, som trives med å jobbe både selvstendig og i team der pasienten er i fokus og føler seg ivaretatt Du er stabil, utholden og har stayer-evne Du har selvinnsikt og integritet, og er pålitelig og redelig i både ord og handlinger  Du er punktlig og holder avtaler Du holder oversikt og opptrer rolig i en hektisk hverdag. Du lærer fort og er lojal mot avgjørelser Du er positiv og løsningsorientert. Du liker faglige utfordringer og holder deg faglig oppdatert. Vi tilbyr Utfordrende og variert arbeid. Inkluderende, trygt og trivelig arbeidsmiljø med støttende og motiverende kollegaer Godt etablert fagmiljø med fagdager og opplæring. Medarbeider samtale  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
13.06.2019 Lørenskog
Ledig fast stilling for sykepleier i seksjon for Behandlingshjelpemidler Vi søker en allsidig og engasjert person til variert arbeid i seksjonen. Dette passer for erfaren sykepleier som er datakyndig og glad i kontakt med pasienter. Behandlingshjelpemidler (BHM) er en seksjon i Medisinsk teknologi og e-helse (MTE). Vi er 17 engasjerte ansatte og holder til i Dr Kobros vei, like ved Kiwi-butikken på Nordbyhagen. Seksjonen har ansvar for elektromedisinsk utstyr og tilbehør til pasienter som fortsetter behandlingen utenfor sykehuset. Det er et økt behov for våre tjenester og du må trives i et hektisk arbeidsmiljø. Seksjonen står også overfor spennende endringer i årene fremover og vi er i gang med flere utviklingsprosjekter. Seksjonen har mange og varierte arbeidsoppgaver og det er behov for en motivert person som kan bidra i arbeidet her. Arbeidsoppgaver Saksbehandling i ulike datasystemer Telefontjeneste og e-postutveksling med pasienter Andre arbeidsoppgaver kan bli aktuelt Kvalifikasjoner Utdannet sykepleier Arbeidserfaring fra sykehus Meget gode datakunnskaper  Erfaring med bandasjistvirksomhet ønskelig  Personlige egenskaper Interesse for å omgås pasienter  Gode samarbeidsevner Trives med høyt arbeidstempo Gode IT-kunnskaper og gode norsk-kunnskaper Selvstendig og nøyaktig Initiativrik og fleksibel Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling Utfordrende og variert arbeid Lønn etter gjeldende overenskomst Full opplæring
13.06.2019 Lørenskog
Aleris Tromsø er et sykehus i Aleris Helse med et bredt tilbud av medisinske tjenester. Aleris Tromsø utfører også operasjoner innen øre-nese-hals, ortopedi og plastikkirurgi. I tillegg har vi egen søvnklinikk som utreder og behandler søvn-problemer, samt tilbud innen urologi og gynekologi. Aleris Tromsø er i sterk vekst. Vi søker deg som synes at kirurgi med effektive og sikre operasjonsprosesser er spennende. For den rette personen tilbyr vi en meget sentral stilling, hvor tilrettelegging og hjelp til kirurgen og operasjonsteamet er første prioritet. Vi stiller krav til gode samarbeidsevner, faglig engasjement, høy grad av serviceinnstilling, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Utdanning som sykepleier er en fordel, men ikke et krav. Men vi ønsker at du har interesse for å jobbe på en operasjonsavdeling. Det er en fordel med god kjennskap til kirurgi og kirurgisk utstyr. Hos oss vil du bli en del av et dynamisk og spennende fagmiljø med høyt engasjement, hvor vi alltid setter kunden/pasienten i fokus. Vi har konkurransedyktige betingelser, lønn etter avtale, gode forsikringsordninger og velordnede forhold. Fri sammenhengende ca en uke pr. mnd. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: Andre Sollied-Sørensen, Leder Aleris Sykehus Tromsø Mobil 90619167  
12.06.2019 Tromsø
Vis alle 20.100 ledige stillinger

Nedre Eiker kommune ligger i hjertet av Østlandet! Innenfor én time fra kommunen når du alt som det sentrale østlandsområdet har å tilby. Drammenselva renner igjennom kommunen, som grenser til Drammen og Lier i øst og Øvre Eiker og Modum i vest. Vi preges av et aktivt organisasjons- og idrettsliv og satsing på bl.a. miljø, helse og eldreomsorg. I dag bor det ca 24.000 innbyggere her og vi er en kommune i vekst! Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Drammen og Svelvik. Les mer her

Les mer om Nedre Eiker kommune

Stillingsbeskrivelse


Virksomhet tjenester til funksjonshemmede består av boliger med bemanning, ambulerende team, dagaktivitetstilbud og avlastning. Virksomheten har fire avdelinger. Evjeløkka bofellesskap har 1 ledig stilling for Sykepleier/Vernepleier

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid
 • Utredning av tiltak, tilrettelegge for mestring og utvikling
 • Saksutredning og evaluere tjenester
 • Aktiv arbeid med kap. 9 (rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt)
 • Koordinator med ansvar for individuell plan
 • Samarbeide med verge, pårørende og dagtilbud
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning og faglig opplæring av kolleger
 • Utføre daglige oppgaver ut fra brukerens vedtak, dagsplan og aktuelt lovverk
 • Utføre daglige arbeidsoppgaver ut fra rutiner og retningslinjer
 • Skape gode og meningsfylte dager for brukerne
 • Gi og få feedback til kolleger

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som vernepleier/sykepleier
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Førerkort klasse B
 • Ønskelig med erfaring fra med målgruppen funksjonshemmede
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med utagering
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige Egenskaper

 • Har fokus på kompetanse og kvalitet
 • Har erfaring med bruker gruppen
 • Har gode kommunikasjons-og samarbeidsevner
 • Tar initiativ og er pådriver i prosesser
 • Liker å være aktiv i forhold til aktiviteter med bruker gruppen
 • Er lojal mot beslutninger
 • Er positiv, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Har tro på vekst og utvikling i forhold til målgruppen
 • Bidrar til et godt samarbeid
 • Har gode holdninger og evne til refleksjon
 • Er bevisst i forhold til å være en god rollemodell

Vi tilbyr

 • Medlemskap i KLP
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Bedriftsavtale på Stamina og Akropolis treningssenter
 • Ansattfordel ved bruk av Eknes svømmehall og Drammensbadet
 • Andre opplysninger

Andre opplysninger

 • Ingen reiseaktivitet

Arbeidssted

Solbergmoen

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Nedre Eiker kommune


Stillingsbrøk: 100% Heltid Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 16.06.2019

For elektronisk søknadsskjema:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 16.06.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 16
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 23
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Nedre Eiker kommune