Ledig stilling

Lenvik kommune søker arealplanlegger! Profilgruppa

Søknadsfrist : 15.08.2019

Der hvor øya Senja møter fastlandet ligger barnebykommunen Lenvik. Med sine 11 620 flotte og engasjerte innbyggere, et spennende og innholdsrikt omland, og med en vakker og vill natur, er området attraktivt å flytte til. Næringslivet i Midt-Troms-regionen er variert og spennende. Lenvik kommune deltar i en prosess sammen med tre kommuner på Senja med sikte på å etablere den nye Senja kommune med virkning fra 1.1.2020. Den nye kommunen vil få bedre muligheter til å utvikle regionens tilbud og aktiviteter blant annet innenfor fiskeri, havbruk, handel, reiseliv og kultur.

I Senja kommune vil arealplanleggerstillingen inngår i avdeling plan- og utviklingsenheten, som er en av 4 avdelinger innenfor virksomhetsområder samfunnsutvikling. Kontorsted vil være på Rådhuset på Finnsnes. Enheten kommer til å ha ca. 30 medarbeidere, og hovedarbeidsoppgavene til plan og utvikling er samfunns- og arealplanlegging, byggesak/deling, landbruks-, natur- og miljøforvaltning, geodata inkl. matrikkelforvaltning, grunnlagsarbeid for politiske utvalg og for rådmannen.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeidelse og saksbehandling av kommunale arealplaner etter plan‐ og bygningsloven (kommuneplanens arealdel, område‐ og detaljreguleringer)
 • Følge opp og saksbehandle private reguleringsplaner.
 • Delta i og ha ansvar for arealrelaterte prosjekt‐ og prosessoppgaver, som kommunen har ansvaret for.
 • Kundeveiledning og arealplanrelatert support internt i organisasjonen
 • Øvrige oppgaver etter nærmere avtale med nærmeste leder

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Arealplanfaglig utdanning på høyskolenivå (bachelor‐ og mastergrad)
 • Relevant kunnskap og erfaring i prosessgjennomføring og prosjektkoordinering
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og gjerne erfaring fra relevante fagområder og
 • saksbehandling etter plan‐ og bygningsloven
 • Kunnskap og erfaring med relevante programmer og annet analyseverktøy
 • Analytisk og strukturert med god muntlig, skriftlig og visuell fremstillingsevne
 • Stor samarbeids‐ og gjennomføringsevne, samt faglig engasjement

 

Vi tilbyr

Som trainee i Lenvik kommune får du delta i Profilgruppas Traineeprogram sammen med en rekke andre traineer fra andre bedrifter og virksomheter i Midt-Troms. Profilgruppas traineer vil integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema – og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i samfunns – og næringsliv i regionen.

Pro­filgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for medlemsbedrifter, deltagende kommuner, forsvaret og andre offentlige virksomheter i Midt-Troms. Hensikten er å tiltrekke seg unge og kompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å integrere de både faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Programmet skal tilby interessante og varierte arbeidsmuligheter, et attraktivt kompetanse- og utviklingsprogram og en grundig introduksjon til Midt-Troms regionens samfunns – og næringsliv.

Les mer om traineeprogrammet på www.profilgruppa.no eller på vår Facebook-side.

 

Omfang og varighet

Traineeprogrammet varer i 2 år og oppstart planlegges i september 2019.

 

Arbeidssted

Finnsnes, Rådhuset

 

Kontaktpersoner

Lenvik kommune:           Sylvia Friedrich                  sylvia.friedrich@lenvik.kommune.no        46 86 56 05
Traineeprogrammet:       Rikke Steiro                       trainee@profilgruppa.no                            924 89 138

 

Søknadsfrist

15.august 2019

 

Søknad med CV og karakterutskrifter sendes til: trainee@profilgruppa.no eller via karrierestart.no

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Profilgruppa er en tverrsektoriell sammenslutning av bedrifter og virksomheter innenfor nærings – og samfunnsliv i Midt-Troms. Gruppen har eksistert i over 20 år og har i dag 55 medlemsbedrifter som til sammen representerer nærmere 5000 ansatte og en omsetning på om lag 8 mrd kr.

Majoriteten av bedriftene befinner seg innenfor industri og primærnæring, herunder sjømat, bygg og anlegg, energi og teknologi, men i medlemsmassen finnes også handel, bank, revisjon og forsikring, transport og reiseliv samt kompetanse og utviklingsaktører som studiesentra, kunnskapspark og næringshage. På offentlig side har Profilgruppa medlemmer fra Forsvaret, Statsskog, videregående skole, kommuner og regionråd.

Midt-Troms regionen består av de åtte kommunene Dyrøy, Sørreisa, Bardu, Målselv, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy, med til sammen ca. 30 000 innbyggere. Regionsenteret er Barnebyen Finnsnes som ligger strategisk plassert midt mellom byene Tromsø og Harstad. Midt-Troms er industrityngdepunktet i Troms fylke med fylkets markant høyeste sysselsettingsgrad innafor industri.

Eksportgraden per sysselsatt er på 22% (sml Tromsø og Harstad med henholdsvis 8 og 7%) og på landsbasis er Midt-Troms eksportregion nr. 10 av 48 målte regioner. Sjømatregion Senja med stor bredde både på fangst, fiskeindustri og oppdrett setter sitt preg på arbeidsmarkedet. Det samme gjelder Forsvaret, som har ca 1500 ansatte og 3000 vernepliktige i Midt-Troms regionen.

Les mer om Profilgruppa

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe som arealplanlegger i eventyrlige Midt-Troms? Lenvik kommune ønsker å styrke avdelingen for plan og tekniske tjenester!

Der hvor øya Senja møter fastlandet ligger barnebykommunen Lenvik. Med sine 11 620 flotte og engasjerte innbyggere, et spennende og innholdsrikt omland, og med en vakker og vill natur, er området attraktivt å flytte til. Næringslivet i Midt-Troms-regionen er variert og spennende. Lenvik kommune deltar i en prosess sammen med tre kommuner på Senja med sikte på å etablere den nye Senja kommune med virkning fra 1.1.2020. Den nye kommunen vil få bedre muligheter til å utvikle regionens tilbud og aktiviteter blant annet innenfor fiskeri, havbruk, handel, reiseliv og kultur.

I Senja kommune vil arealplanleggerstillingen inngår i avdeling plan- og utviklingsenheten, som er en av 4 avdelinger innenfor virksomhetsområder samfunnsutvikling. Kontorsted vil være på Rådhuset på Finnsnes. Enheten kommer til å ha ca. 30 medarbeidere, og hovedarbeidsoppgavene til plan og utvikling er samfunns- og arealplanlegging, byggesak/deling, landbruks-, natur- og miljøforvaltning, geodata inkl. matrikkelforvaltning, grunnlagsarbeid for politiske utvalg og for rådmannen.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeidelse og saksbehandling av kommunale arealplaner etter plan‐ og bygningsloven (kommuneplanens arealdel, område‐ og detaljreguleringer)
 • Følge opp og saksbehandle private reguleringsplaner.
 • Delta i og ha ansvar for arealrelaterte prosjekt‐ og prosessoppgaver, som kommunen har ansvaret for.
 • Kundeveiledning og arealplanrelatert support internt i organisasjonen
 • Øvrige oppgaver etter nærmere avtale med nærmeste leder

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Arealplanfaglig utdanning på høyskolenivå (bachelor‐ og mastergrad)
 • Relevant kunnskap og erfaring i prosessgjennomføring og prosjektkoordinering
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og gjerne erfaring fra relevante fagområder og
 • saksbehandling etter plan‐ og bygningsloven
 • Kunnskap og erfaring med relevante programmer og annet analyseverktøy
 • Analytisk og strukturert med god muntlig, skriftlig og visuell fremstillingsevne
 • Stor samarbeids‐ og gjennomføringsevne, samt faglig engasjement

 

Vi tilbyr

Som trainee i Lenvik kommune får du delta i Profilgruppas Traineeprogram sammen med en rekke andre traineer fra andre bedrifter og virksomheter i Midt-Troms. Profilgruppas traineer vil integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema – og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i samfunns – og næringsliv i regionen.

Pro­filgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for medlemsbedrifter, deltagende kommuner, forsvaret og andre offentlige virksomheter i Midt-Troms. Hensikten er å tiltrekke seg unge og kompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å integrere de både faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Programmet skal tilby interessante og varierte arbeidsmuligheter, et attraktivt kompetanse- og utviklingsprogram og en grundig introduksjon til Midt-Troms regionens samfunns – og næringsliv.

Les mer om traineeprogrammet på www.profilgruppa.no eller på vår Facebook-side.

 

Omfang og varighet

Traineeprogrammet varer i 2 år og oppstart planlegges i september 2019.

 

Arbeidssted

Finnsnes, Rådhuset

 

Kontaktpersoner

Lenvik kommune:           Sylvia Friedrich                  sylvia.friedrich@lenvik.kommune.no        46 86 56 05
Traineeprogrammet:       Rikke Steiro                       trainee@profilgruppa.no                            924 89 138

 

Søknadsfrist

15.august 2019

 

Søknad med CV og karakterutskrifter sendes til: trainee@profilgruppa.no eller via karrierestart.no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Kontaktperson

Prosjektleder

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
1 ledig stilling
Traineeprogram