Ledig stilling

Lege i legevakt og ØHD - Lokalmedisinske tjenester Kristiansand Kommune

Søknadsfrist : 11.08.2019

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon34 Presentasjon av stillingen:
Kristiansand legevakt søker leger til fastlønnede stillinger.

Legevakttjenesten i Kristiansand har i dag 8 heltidsstillinger for fastlønte leger, i tillegg til turnuser som bemannes av fastleger. Legevakta er del av et større interkommunalt samarbeid, og tjenesten dekker et område med 140.000 innbyggere.

Kristiansand kommune har egen uniformert legevaktbil som følger opp øyeblikkelig hjelp-behov på kommunens sykehjem og kommunens ØHD-avdeling.

Det er nå ledig flere stillinger som tidligere har vært i et prosjekt. Ordningen skal etableres med faste stillinger. Oppstart fra nyttår, men eventuelt tidligere om ønskelig.

Årsplan er innført i tjenesten, 3-delt turnus, med både dag, kveld og natt. Stillingen inngår i en turnus med totalt 8 leger.

Informasjon om Kristiansand legevakt finner du på legevaktens hjemmeside:
Logg inn for å se kontaktinformasjon

LIS3 Det blir lagt til rette å gjennomføre spesialist i allmennmedisin etter både ny og gammel ordning. For leger som har behov for å gjennomføre LIS3 etter ny ordning.

Kristiansand kommune vil fra 1/1-2020 slås sammen med Søgne og Songdalen kommuner, og ved omstillinger kan det bli endringer i ansvar og oppgaver.

Gjerne send oss søknad før søknadsfristen.
Søknader vil vurderes fortløpende utenom ferietid.

Arbeidsoppgaver

 • Sykebesøk fra legevakt
 • Besvare og følge opp henvendelser fra byens sykehjem og helseinstitusjoner
 • Stillingen er en del av legetilbudet tilknyttet ØHD-tilbud i legevaktdistriktet. I slik tjeneste vil en måtte bistå andre avdelinger på helsesenteret.
 • Utrykning sammen med nødetater
 • Ivareta legens lytteplikt i nødnett for Kristiansand legevakt
 • Daglegevakter tilknyttet Kristiansand legevakt
 • Nattlegevakt
 • Veiledning av sykepleiere, turnusleger og andre leger
 • Bakvaktansvar for leger som ikke oppfyller kompetansekrav i akuttmedisinforskriften kan i noen tilfeller være aktuelt.
 • Deltagelse i undervisning, fag- og kvalitetsarbeid ved legevakten og ØHD

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege. Du kan ikke ha begrensninger i autorisasjon
 • Norsk turnustjeneste eller tilsvarende må være gjennomført i eu/eøs.
 • Du må ha selvstendig rett til å takste i forhold til "normaltariffen"
 • Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Søker må ha gyldig førerkort for å kjøre bil i Norge. Kopi av førerkort kreves.
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • Erfaring fra allmennmedisin eller sykehjem vektlegges
 • Erfaring fra akuttmedisin er en fordel
 • Relevant erfaring fra sykehus er en fordel
 • Krav om politiattest
 • Kjennskap til CGM/Winmed og Visma Profil er en fordel
 • Ønskelig med kurs i Vold og overgrepshåndtering, A og B kurs for allmennleger .

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet, Master grad

Personlige Egenskaper

 • Personlige egnethet tillegges betydelig vekt
 • Effektiv, og ha evne til jobbe med høy intensitet
 • Fleksibel
 • Positiv og samarbeidsvillig
 • Stabil
 • Nøyaktig
 • Evne til å jobbe i team/tverrfaglig
 • Interesse for nytenkning
 • Selvstendig
 • Evne til å kunne kommunisere på en trygg og god måte i forhold til pasienter og pårørende
 • Interesse for fagutvikling

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Godt faglig og spennende miljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bedriftsidrett
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Solfrid Rike Jacobsen, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Siri Boye, Legevaktoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon Rolf Jarnes, Leder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kristiansand S

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Kristiansand kommune


Stillingsbrøk: 100%
Heltid Antall stillinger: 8 Søknadsfrist: 11.08.2019

For elektronisk søknadsskjema:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vi trenger en engasjert psykiater til! En av våre faste overleger får nye oppgaver som medisinskfaglig rådgiver og vi får derfor en ledig overlegestilling. Kanskje det er nettopp du som bør søke!Vi er en poliklinikk som er i stadig og god utvikling. Vi trenger en kollega med stor arbeidskapasitet, faglig engasjement og godt humør. En som har pågangsmot og optimisme på fagets vegne tross tøffe tider. Allmennpoliklinikken består i dag av 5 overleger, 9 psykologspesialister, 3 LIS leger, 6 psykologer og 3 sosionomer. For hele DPS`et har vi en medisinskfaglig rådgiver, psykologfaglig rådgiver og en ernæringsfysiolog. Allmennpoliklinikken, DPS Follo ligger sentralt i Ski kommune. Det er kun 20 minutters reise fra Oslo S med tog og to minutters gange fra Ski stasjon. Follobanen er planlagt ferdig i 2020. DPS Follo har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til befolkningen i Follo. Opptaksområdet omfatter 5 av kommunene i Follo med til sammen ca 100 000 innbyggere. Vi ønsker til enhver tid å ha en resultatorientert organisasjon med særlig vekt på et godt arbeidsmiljø hvor de ansattes kompetanse er vår største ressurs. Alle søkere må søke elektronisk. Kopi av autorisasjon, vitnemål m.m. kan medbringes til evt. intervju. Arbeidsoppgaver Utredning og behandling av polikliniske pasienter Mulighet for å ha terapier over noe tid, og stor frihet til selvstendige vurderinger Medisinskfaglig vurderinger/behandling/oppfølging som bistand til andre faggrupper Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra i forhold til videreutvikling av behandlingstilbudet Klinisk veiledning av LIS leger Undervisning, rådgivning og veiledning til medarbeidere, og overfor 1. linjetjenesten og andre. Vi vektlegger samarbeid med fastleger, sykehus, kommuner og andre instanser Noe inntaksarbeidsarbeid må påregnes               Kvalifikasjoner Cand. med med norsk autorisasjon som lege, og godkjenning som spesialist i psykiatri Beherske norsk både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Vi vektlegger personlig egnethet, gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig Vi ønsker oss en kollega som ønsker og evner å bidra til en positiv utvikling av poliklinikken    Vi tilbyr Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kollegaer med bred kompetanse under en åpensinnet og imøtekommende seksjonsleder på poliklinikken Vi kan tilby spennende og varierte arbeidsoppgaver. Tverrfaglige diskusjoner i teammøter to ganger per uke. bruk av reflekterende team. Ved bistand til andre faggrupper skjer dette under ordnede forhold med såkalte "bistandsbestillinger" Mulighet for eksterne kompetansehevende kurs- og videreutdanning Felles legemøter ukentlig, også overlegemøter. Ukentlige legelunsjer Felles internundervisning Vaktordning med begrenset belastning Ahus har gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud 
08.07.2019 Ski
Gastromedisinsk avdeling ved Nordbyhagen og Ski sykehus er i vekst og vi søker etter seksjonsleder for legeseksjonen. Gastromedisinsk avdeling består av sengepost, gastrolaboratorium og poliklinikk ved Nordbyhagen, og gastrolaboratorium ved Ski sykehus. Avdelingen har i dag 16 overlegeårsverk inkludert 2 professor II, 4 LIS B-gren, 5 LIS rotasjon og 2 turnusleger, samt 2 spesialsykepleiere, 2 forskningssykepleiere og 1 forskningskoordinator. Ved Nordbyhagen har avdelingen sengepost med 14 senger, dagenhet tilknyttet denne, samt gastrolaboratorium, IBD-poliklinikk, leverpoliklinikk og konsultasjonspoliklinikk. Vi dekker alle områder innen gastroenterologi. Avdelingen har nært samarbeid med Gastrokirurgisk avdeling, Onkologisk avdeling og Barne- og ungdomsklinikken. Det utføres diagnostiske og terapeutiske endoskopier inkludert ERCP. Avdelingen er i stor vekst (særlig innen avanserte endoskopiske prosedyrer, lever- og inflammatoriske tarmsykdommer mm.) med ca 18 000 polikliniske kontakter i 2018, og vi ser for oss en økning opp mot 20 000 kontakter i løpet av 2019. Ved Ski sykehus utføres hovedsakelig diagnostiske gastro- og koloskopier. Avdelingen driver stor forskningsaktivitet, både klinisk utprøving av nye legemidler og forsker initierte prosjekter innenfor translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for klinisk molekylærbiologi (EpiGen), samt nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. Undervisningen er ivaretatt gjennom fellesundervisning og avdelingsvis undervisning Som seksjonsleder for legene vil du inngå i avdelingsleders team, sammen med seksjonsleder for poliklinikk, seksjonsleder for sengeområde og seksjonsleder for merkantil tjeneste. Du vil bli en i teamet som sammen med de andre skal være pådriver for den videre utviklingen av avdelingen. Avdelingen har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med lav terskel for endring og forbedring. Vi jobber i dag med forbedringsarbeid og endringsledelse innen pasientforløp spesielt for leverpasienter og IBD (inflammatorisk tarmsykdom) pasienter.  Arbeidsoppgaver Direkte personalansvar Ansvar for forsvarlig drift og utvikling av seksjonen og avdelingen i samarbeid med ledergruppen. Budsjettansvar for seksjonen Tett samarbeid med andre seksjoner i avdelingen Tett samarbeid med andre kliniske avdelinger/seksjoner   Kvalifikasjoner Helsefaglig utdanning, fortrinnsvis lege og helst spesialist innen gastroenterologi. Ledererfaring er ønskelig Forskningserfaring er ønskelig Beherske norsk språk muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner Evne til god personalledelse og motivasjon av medarbeidere Gjennomføringsevne Samarbeidende Interesse for faglig utvikling og forskning  Personlig egnethet  Vi tilbyr Ansatte med høy kompetanse. Spennende stilling til deg som er interessert i gastromedisinske pasienter Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo
08.07.2019 Lørenskog
Ønsker du god faglig utvikling i et høyteknologisk sykehus?Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et nytt og moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset har gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo. Bildediagnostisk avdeling søker Leger i spesialisering (LIS)!På grunn av internt opprykk/konstituering blir det ledige faste stillinger, samt 1års vikariat. Tiltredelse oktober 2019. Bildediagnostisk avdeling er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi, og er en moderne avdeling med nytt radiologisk utstyr, og med fokus på god bildediagnostikk og god faglig utvikling. Avdelingen er seksjonert, og de medisinskfaglige aktivitetene er delt etter medisinsk fagområde i enheter for, thorax, abdomen/barn, nevrologi/ortopedi, og seksjoner for kar/intervensjon, mammadiagnostikk og nukleærmedisin. Det er utstrakt tverrfaglig samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger. Avdelingen er godkjent for alle 5 år av spesialistutdanningen i Radiologi, og vil også dekke hele LIS -utdanningen etter ny ordning.Se vår film her! Vil du vite mer kan du ta kontakt med Seksjonsleder Ragnvald Grotli, tlf. 67 96 45 84. Alle søkere må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Diagnostisk og terapeutisk radiologisk legearbeid som et ledd i spesialistutdanningen Delta i døgnkontinuering vakt. Vi har 2 LIS på vakt, og tre overleger hvor ene har døgnbakvakt Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste Erfaring fra radiologi eller annen medisinsk virksomhet Du må beherske et skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Vi ser etter deg som: har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper er faglig engasjert evner å bidra til et godt arbeidsmiljø er innovativ og utviklingsorientert Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr  Pliktig medlemskap i pensjonsordning  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud  Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass  Kort reisevei til Oslo
02.07.2019 Lørenskog
Ønsker du å være en del av et stort og engasjerende fagmiljø ved Norges største akuttpsykiatriske avdeling?    Vi søker assisterende seksjonsleder til mottaksseksjonen!   Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fem sengeseksjoner, seksjon for behandlere, ECT poliklinikk og konsultasjons- og liasonenhet. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelingene i sykehuset og kommunene/bydelene i opptaksområdet. Akuttpsykiatrisk mottak er en lukket akuttseksjon med 12 sengeplasser. Her vil man møte akutt syke pasienter og deres pårørende. Pasientene har ulike psykiske lidelser, hvor hovedtyngden har psykoser, affektive lidelser og alvorlig personlighetsproblematikk. Vi søker en engasjert og helhetstenkende kollega med faglig engasjement. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være fleksibel og må like å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø. Er du interessert i å kombinerer fag og ledelse? Da er dette stillingen for deg!      Vi har nå ledig stilling som assisterende seksjonsleder ved mottaksseksjonen. Tiltredelse etter avtale.    Arbeidsoppgaver Stedfortreder for seksjonsleder Delegert personalansvar for deltidsstillinger og ekstravakter Veiledning og opplæring av gruppeledere Organisere opplæring av nytt personell Planlegge og organisere mottak av studenter og hovedansvar for veiledning av disse Organisere internundervisning i seksjonen Legge premisser for turnus i samarbeid med seksjonsleder Bistå seksjonssekretær ved utarbeidelse av turnus/bemanningsplan, og annet arbeid knyttet til turnusplanlegging Drøfting av turnus med tillitsvalgte Bistå til den daglige driften av seksjonen Ansvar for innleie og vaktbok i sekretærs fravær Ansvar for HMS-arbeid sammen med seksjonsleder og verneombud Utføre delegerte oppgaver fra seksjonsleder Bistå i klinisk arbeid på seksjonen Kvalifikasjoner Spesialsykepleier / sykepleier Klinisk erfaring er ønskelig Lederutdanning og/eller ledererfaring Kjennskap til HMS-arbeid Gode IKT-kunnskaper (GAT, DIPS) Interesse for og erfaring med utarbeidelse av turnus Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Fleksibel Gode kommunikasjonsevner Gode samarbeidsevner Ansvarsbevisst Strukturert Stor arbeidskapasitet Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Muligheten til å være med på å videreutvikle seksjonen Mulighet for egenutvikling og utvikling innenfor ledelse Et spennende og godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Gode velferdstilbud for ansatte Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Ahus-skolen med ukentlig temaundervisning Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
28.06.2019 Lørenskog
Avdeling Voksenhabilitering søker ny overlege. Fortrinnsvis søker vi spesialist i psykiatri, men spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og leger under spesialisering med relevant erfaring er også velkomne til å søke.Avdelingen er godkjent som fordypningsområde habilitering for spesialisering i psykiatri. Da avdelingen satser på fagutvikling og forskning, ønsker vi gjerne søkere med forskningserfaring, med dette er ingen forutsetning.Avdeling voksenhabilitering er organisert som egen avdeling i Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF. I tillegg har vi samarbeid mot somatiske avdelinger internt i foretaket. Avdelingen gir spesialisttjenester til pasienter med komplekse og sammensatte funksjonshemminger knyttet til nevropsykiatriske og nevrologiske lidelser, utviklingsforstyrrelser og genetisk betingete tilstander. Pasientene har ofte tilleggsproblematikk med psykisk utviklingshemming, spesifikke lærevansker og sammensatte psykiatriske og nevrologiske lidelser. En viktig pasientgruppe er pasienter med utfordrende atferd, der kartlegging av årsaksfaktorer i miljøet, psykiatrisk differensialdiagnostikk og vurdering av medikamentell behandling og miljøarbeid er sentrale oppgaver. Vi jobber tverrfaglig og tverrmedisinsk.Avdeling har i dag 40 ansatte og ledes av spesialist i nevrologi. I tillegg består legegruppen av 3 spesialister i nevrologi og 3 spesialister i psykiatri.Psykologgruppen består av 9 psykologer med spesialisering i nevropsykologi, klinisk voksen og habilitering, samt psykologer under spesialisering. Avdelingen har egen forskningsleder, forskningskoordinator og kontorfaglig gruppe. Avdelingen er ellers tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sosionom, spesialpedagog, fysioterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog.   Arbeidsoppgaver Diagnostikk og oppfølging av sammensatte psykiatriske og nevropsykiatriske tilstander hos målgruppen (herunder psykisk lidelser, ADHD, Tourette og atferdsvansker) og individuell oppfølging av pasienter. Tverrfaglig utredning og diagnostikk av autismespekterlidelser. Tverrfaglig utredning og diagnostisering av årsaksdiagnose og kognitive vansker med komplekse og sammensatte funksjonshemminger. Deltagelse i tverrfaglig habiliteringsarbeid, herunder veiledning/kurs rettet mot pårørende og primærhelsetjenesten. Faglig veiledning av andre yrkesgrupper i avdelingen. Deltagelse i fagutvikling og forskningsoppgaver Vår utredning foregår poliklinisk, eventuelt gjennom ambulante observasjoner i pasientens hjemmemiljø, da i samarbeid med andre yrkesgrupper. Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri eller barne - og ungdomspsykiatri. Leger i spesialisering med relevant erfaring. Personlige egenskaper Evne til selvstendig arbeid og i team Evne til tverrfaglig samarbeid Vi tilbyr Et tverrfaglig miljø med kvalifiserte og engasjerte kollegaer. Deltagelse i avdelingens arbeid med utvikling av fagområdet voksenhabilitering. Mulighet for faglig utvikling og forskning og avsatt tid til FOU-arbeid. Dagarbeid med mulighet for fleksitidsordning Evne til tverrfaglig samarbeid vil bli tillagt vekt ved ansettelse. Vi forutsetter at søker behersker skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
24.05.2019 Lørenskog
Vi søker etter engasjert overlege til fast stilling. Barne- og ungdomsklinikken (BUK) er organisert som et komplett barnesenter og består av 8 avdelinger: Avdeling nyfødtintensiv (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker), Avdeling barn og ungdom med barneovervåking, Avdeling forskning og utvikling, Avdeling habilitering, Avdeling barn og unges psykiske helse, Poliklinikk barn og ungdom, Avdeling stab og kontortjenester og Avdeling leger.  Avdeling for leger organiserer legene i Barne- og ungdomsklinikken og består av 46 leger, hvorav 14 leger er under spesialisering/utdanning (LIS 3) og 30 overleger. 2 LIS 1 (turnusleger) er også tilknyttet avdelingen. Avdeling for leger dekker alle de barnemedisinske fagområdene. Legene bemanner Avdeling nyfødtintensiv, Avdeling barn og ungdom inkludert egen post for hematoonkologiske og kardiologiske problemstillinger, barneovervåkning og barnemottak, Poliklinikken og Habiliteringen. En av våre dyktige endokrinologer slutter til høsten og vi har derfor en ledig fast overlegestilling. Det er ønskelig med kompetanse innen endokrinologi, men andre fagkompetanser vil også bli vurdert. Ved intern tilsetning vil det kunne bli muligheter for ansettelse i vikariat. Oppstart etter avtale. Endokrinologene våre behandler en stor gruppe barn og ungdom med endokrinologisk tilstander. Vi har landets største populasjon med barn/ungdom med diabetes.  Dette gir gode mulighet for faglig utvikling og en variert arbeidsdag. Vårt tverrfaglige diabetesteam har ukentlige faste møter. Teamet består av leger, sykepleiere (poliklinikk, sengepost og Hjemmesykehus), sosionom, BUP og ernæringsfysiolog. Endokrinologi gruppen har møter 2 ganger pr mnd. Det er et godt arbeidsmiljø i faggruppen.  Avdelingen samarbeider godt med endokrinologisk avdeling ved Medisinsk klinikk på Ahus. Vi har flere faste møter med endokrinologisk avdeling både i forbindelse med transisjon og rene faglige møter. Ved BUK er vi spesielt opptatt av ungdomsmedisin og transisjon. Arbeidet foregår både i poliklinikken og i sengepost.  Det er også mulighet for forskning og internt utviklingsarbeid. Avdelingen har engasjerte medarbeidere og høy kompetanse. Vi arbeider tverrfaglig og fremtidsrettet med flere utviklingsområder og prosjekter inkludert klinisk forskning. Det vil bli mulighet for de overlegene som ansettes å starte forskning i samarbeid med vår egen forskningsavdeling.  Vi har et faglig sterkt og engasjert kollegium. BUK har 12-delt primærvakt- og sekundærvaktsjikt som har tilstedevakt. I tillegg har vi eget nyfødtvaktsjikt. Dette er hjemmevakt etter kl 16 med 30 minutters utrykningstid. Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.   Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer rotasjon mellom ulike arbeidsoppgaver som inkluderer postarbeid, barselvisitt, vaktarbeid og poliklinikk. I tillegg er det et krav og forventning om at undervisning av primær-og sekundærvakter, samt LIS 1 og studenter er en integrert del av arbeidet på dagtid Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid Det kan være aktuelt å ha ansvaret for vurdering og prioritering av henvisninger Nødvendig opplæring og opplegg for innfasing vil bli vurdert som en del av tilsettingsprosessen Kvalifikasjoner Søker må være spesialist i barnesykdommer med interesse for/subspesialitet i endokrinologi, men andre fagkompetanser vil også bli vurdert Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig, men ikke et krav Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Evne til å jobbe strukturert, er fleksibel og innsatsvillig Gode kommunikasjonsferdigheter Evne til å løse oppgaver en blir tildelt Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning  Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
26.06.2019 Lørenskog
Aleris Stavanger er i stek vekst og opplever stor etterspørsel etter ØNH-kirurgi. Våre pasienter kommer som privatbetalende, gjennom helseforsikringer og gjennom langsiktige avtaler med det offentlige. Vi ser spesielt etter deg som har bred erfaring med ØNH-kirurgi. Du ønsker å jobbe i et spennende fagmiljø med en svært kompetent og stor legegruppe bestående av medisinske spesialister og kirurger. Legene som arbeider hos oss har et velfungerende støtteapparat rundt seg – og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene i fokus. Du har gode samarbeidsevner, er fleksibel, viser engasjement for arbeidet og har høy grad av serviceinnstilling. Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Aleris er i sterkt vekst i Stavanger og er lokalisert på Viking Stadion og på Lagårdsveien. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og faglige utfordringer i et dynamisk arbeidsmiljø. Tiltredelse etter avtale. For mer informasjon kontakt med Hanne Barkved, Leder Aleris Stavanger M: 936 54 858 hanne.barkved@aleris.no Søknadsfrist: snarest Søknad med CV sendes til: hanne.barkved@aleris.no
24.06.2019 Stavanger
Er du samfunnsengasjert og god på sosiale medier?   Vi søker etter en faglig sterk SoMe-ansvarlig som brenner for å fortelle gode og viktige historier gjennom tekst, video og bilder i Tolletatens kanaler. SoMe er et satsningsområde som vil bli prioritert i kommunikasjonsarbeidet, og du vil bli ansvarlig for denne utviklingen.   Stillingen er plassert i Tolletatens kommunikasjonsenhet i Oslo, og du vil ha en viktig rolle i utvikling, gjennomføring og måling av SoMe-satsingen. Selv om arbeidsplassen din til daglig vil være i Oslo, må du være forberedt på reising i jobben. Vi ser etter deg som kan finne og formidle de gode historiene ute i vår organisasjon over hele landet.   Tolletaten har mange målgrupper for sin kommunikasjon, blant annet næringslivet, reisende, unge mennesker, beslutningstagere, myndigheter m.fl. Det å opprette og utvikle kommunikasjon med disse målgruppene i sosiale medier vil ligge til dine arbeidsoppgaver. Vi ser etter deg som har bred erfaring med å kommunisere strategisk i sosiale medier og trives med å jobbe selvstendig. Du kjenner godt til alle de store plattformene og er god på video og foto. Du ønsker hele tiden å optimalisere og videreutvikle Tolletatens innhold i sosiale medier og bidrar med høy kvalitet på leveransene.   Sentrale arbeidsområder: videreutvikle Tolletaten innen SoMe produsere innhold til Tolletatens digitale kanaler, inkludert fotografering, videoproduksjon og redigering publisere, monitorere og analysere vår aktivitet i sosiale medier være kommunikasjonsfaglig rådgiver for etaten innen SoMe mediehåndtering og PR arbeid (inngår i etatens pressevaktordning) krisekommunikasjon innen SoMe Kvalifikasjonskrav: relevant bachelorgrad. Lang relevant arbeidserfaring fra tilsvarende stilling kan delvis kompensere for utdanningskravet. meget god kompetanse på digital innholdsproduksjon til ulike sosiale medier erfaring med redigering og bearbeiding av film og bilder til ulike sosiale medier en god historieforteller med stor kanalforståelse kunne analysere, rapportere og formidle resultater fra sosiale medier god medieforståelse relatert til PR, mediehåndtering og krisekommunikasjon svært gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig du er god på relasjoner slik at du lett kan bygge nettverk internt og eksternt det er en fordel om du har førerkort klasse B Vi tilbyr: spennende arbeidsoppgaver i en kommunikasjonsavdeling i stor utvikling godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere stillingen lønnes som rådgiver, kr 550 000 – 700 000 For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden arbeidssted sentralt i Oslo sentrum   Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.   Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov.   I kommunikasjonsenheten er det i dag ni personer, som jobber målrettet og systematisk med intern og ekstern kommunikasjon. Kommunikasjon er et satsningsområde i Tolletaten og vi har god forankring i ledelsen. Vi har ansvaret for Tolletatens digitale kommunikasjonskanaler og støtter hele organisasjonen med kommunikasjonsfaglig rådgivning.   For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Kim Gulbrandsen på telefon 47 45 88 34 eller sende mail til rekruttering@toll.no   For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb   Søknadsfristen er: 28.08.2019 Stillingsnummer: 23/2019
16.07.2019 Oslo
Vis alle 20.924 ledige stillinger

En skapende by med ambisjoner

Kristiansand kommune er en av Sørlandets største arbeidsgivere med 7000 ansatte. Vi jobber hver dag for å gi innbyggerne gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.

Kristiansand kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Les mer på www.kristiansand.kommune.no/jobb.

Les mer om Kristiansand Kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon34 Presentasjon av stillingen:
Kristiansand legevakt søker leger til fastlønnede stillinger.

Legevakttjenesten i Kristiansand har i dag 8 heltidsstillinger for fastlønte leger, i tillegg til turnuser som bemannes av fastleger. Legevakta er del av et større interkommunalt samarbeid, og tjenesten dekker et område med 140.000 innbyggere.

Kristiansand kommune har egen uniformert legevaktbil som følger opp øyeblikkelig hjelp-behov på kommunens sykehjem og kommunens ØHD-avdeling.

Det er nå ledig flere stillinger som tidligere har vært i et prosjekt. Ordningen skal etableres med faste stillinger. Oppstart fra nyttår, men eventuelt tidligere om ønskelig.

Årsplan er innført i tjenesten, 3-delt turnus, med både dag, kveld og natt. Stillingen inngår i en turnus med totalt 8 leger.

Informasjon om Kristiansand legevakt finner du på legevaktens hjemmeside:
Logg inn for å se kontaktinformasjon

LIS3 Det blir lagt til rette å gjennomføre spesialist i allmennmedisin etter både ny og gammel ordning. For leger som har behov for å gjennomføre LIS3 etter ny ordning.

Kristiansand kommune vil fra 1/1-2020 slås sammen med Søgne og Songdalen kommuner, og ved omstillinger kan det bli endringer i ansvar og oppgaver.

Gjerne send oss søknad før søknadsfristen.
Søknader vil vurderes fortløpende utenom ferietid.

Arbeidsoppgaver

 • Sykebesøk fra legevakt
 • Besvare og følge opp henvendelser fra byens sykehjem og helseinstitusjoner
 • Stillingen er en del av legetilbudet tilknyttet ØHD-tilbud i legevaktdistriktet. I slik tjeneste vil en måtte bistå andre avdelinger på helsesenteret.
 • Utrykning sammen med nødetater
 • Ivareta legens lytteplikt i nødnett for Kristiansand legevakt
 • Daglegevakter tilknyttet Kristiansand legevakt
 • Nattlegevakt
 • Veiledning av sykepleiere, turnusleger og andre leger
 • Bakvaktansvar for leger som ikke oppfyller kompetansekrav i akuttmedisinforskriften kan i noen tilfeller være aktuelt.
 • Deltagelse i undervisning, fag- og kvalitetsarbeid ved legevakten og ØHD

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege. Du kan ikke ha begrensninger i autorisasjon
 • Norsk turnustjeneste eller tilsvarende må være gjennomført i eu/eøs.
 • Du må ha selvstendig rett til å takste i forhold til "normaltariffen"
 • Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Søker må ha gyldig førerkort for å kjøre bil i Norge. Kopi av førerkort kreves.
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • Erfaring fra allmennmedisin eller sykehjem vektlegges
 • Erfaring fra akuttmedisin er en fordel
 • Relevant erfaring fra sykehus er en fordel
 • Krav om politiattest
 • Kjennskap til CGM/Winmed og Visma Profil er en fordel
 • Ønskelig med kurs i Vold og overgrepshåndtering, A og B kurs for allmennleger .

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet, Master grad

Personlige Egenskaper

 • Personlige egnethet tillegges betydelig vekt
 • Effektiv, og ha evne til jobbe med høy intensitet
 • Fleksibel
 • Positiv og samarbeidsvillig
 • Stabil
 • Nøyaktig
 • Evne til å jobbe i team/tverrfaglig
 • Interesse for nytenkning
 • Selvstendig
 • Evne til å kunne kommunisere på en trygg og god måte i forhold til pasienter og pårørende
 • Interesse for fagutvikling

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Godt faglig og spennende miljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bedriftsidrett
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Solfrid Rike Jacobsen, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Siri Boye, Legevaktoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon Rolf Jarnes, Leder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kristiansand S

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Kristiansand kommune


Stillingsbrøk: 100%
Heltid Antall stillinger: 8 Søknadsfrist: 11.08.2019

For elektronisk søknadsskjema:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 11.08.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Kristiansand Kommune