Ledig stilling

Engasjert daglig leder søkes for Østlandsutstillingen Østlandsutstillingen

Søknadsfrist : 01.08.2019

Vi forventer at du brenner for samtidskunstfeltet og samtidig respekter historikk og tradisjoner. Relevant erfaring fra kunstmiljøet og kunstfaglig kompetanse vektlegges.

Daglig leder har det operative ansvaret for gjennomføring av Østlandsutstillingens viktigste oppgave: å arrangere den årlige vandreutstillingen i fylkene. I samarbeid med styret jobber daglig leder også med utvikling av kunstfaglig fokus, identitetsbygging, formidling, kommunikasjon, økonomi, rekruttering og forankring og profesjonalisering av organisasjonen. Daglig leder samarbeider med lokale og regionale aktører i Norge og med billedkunstnerne i Schleswig-Holstein (Tyskland).

ARBEIDSOPPGAVER

· Overordnet ansvar for driften av Østlandsutstillingen

· Økonomistyring, budsjettering, søknader og rapportering til styret

· Utvikling og gjennomføring av Østlandsutstillingen og dens publikumsrettede aktiviteter i samsvar med styrets prioriteringer

· Samarbeid med visningsinstitusjoner, distriktsorganisasjonene, politiske og administrative partnere i Norge samt kooperasjon med billedkunstnerne i Schleswig-Holstein

· Videreutvikle strategiarbeid sammen med styret

· Informasjonsarbeid

KVALIFIKASJONER

Vi forventer at du brenner for samtidskunstfeltet og samtidig respekter historikk og tradisjoner. Relevant erfaring fra kunstmiljøet og kunstfaglig kompetanse vektlegges.

Vi ønsker at du har:

· Høyere kunstfaglig utdanning (relevant erfaring kan kompensere for utdanning)

• 3-5 års relevant arbeidserfaring fra frivillig, politiske eller offentlige organisasjoner

• Gode skriftlig og muntlige kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk

• Erfaring med økonomistyring, finansiering og politiske prosesser

• Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

• God relasjonsbygger og nettverksbygger

• Målrettet, handlekraftig, strategisk og løsningsorientert

• Har et øye for detaljene og er glad i struktur og orden

• Meget gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

• Spennende og varierte faglige utfordringer fra første arbeidsdag

• Fleksibel arbeidstid

• Lønn og ytelser etter avtale

For mer informasjon, ta kontakt med Kristin Romberg,

E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknadsfrist : 1. August -- Søknad med CV sendes til Logg inn for å se kontaktinformasjonEpost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

I Acando / CGI har vi som mål å hjelpe våre kunder med å utnytte sitt potensial gjennom bruk av moderne teknologi. Strategisk handler det nå om å sette kunden i sentrum, og koble de fysiske og digitale verdikjedene - det vi kaller unified commerce. Vi skal levere en kundeorientert og friksjonsfri kjøpsopplevelse – digital front-end koblet med relevante back-end-prosesser, både B2B og B2C. Vi bygger nå videre på vår satsning innen Retail, og søker deg som ønsker å videreutvikle vår eCommerce-avdeling. Om rollen: Vår nye direktør eCommerce vil ha få en sentral rolle i videreutvikling av avdelingen. I rollen får du overordnet ansvar for eCommerce, og vil eie og videreutvikle strategien. Du vil arbeide med forretningsutvikling, rådgivning og salg av prosjekter, samt videreutvikling av eksisterende kunder. Vi ser derfor for oss at du blir sentral i å synliggjøre CGI og vår Retail-satsning i markedet gjennom tilstedeværelse i relevante arenaer. I rollen får du personalansvar for en gjeng dyktige og engasjerte konsulenter – du skal bygge og utvikle teamet videre gjennom blant annet rekruttering, kompetanseheving og coaching. Du får også overordnet ansvar for å sikre leveranser av god kvalitet, samt resultater for avdelingen. Videre vil du samarbeide tett med øvrige leveranseområder for å sikre gode helhetlige kundeleveranser. Vi jobber i dag med leveranser på blant annet EPI, DynamicWeb og ulike PIM DAM, CRM og POS-løsninger. Stillingen rapporterer til Vice President for Retail, Magne Solberg.    Noe av hva vi kan tilby deg: Vi kan tilby deg en sentral rolle i et selskap i vekst, og muligheten til å sette ditt preg på vår Retail-satsning. Hos oss blir du en del av verdens femte største IT-konsulenthus, et sterkt fagmiljø og et godt sosialt miljø. Her har vi blant annet spennende prosjekter, internasjonale fagmiljøer, fagkvelder, interne kurs og andre sosiale arrangementer. Videre kan vi tilby markedslønn og mulighet for deltagelse i aksjonærprogram i CGI.   Vi ser for oss at du kjenner deg igjen i flere av følengende punkter: Høyere utdanning innen IT og/eller økonomi/ledelse/varehandel. Minimum 10 års arbeidserfaring med utvikling og leveranse av eCommerce-løsninger innen varehandel eller andre relevante bransjer. Ledererfaring fra konsulentvirksomhet. Erfaring med salg og leveranse av prosjekter, gjerne fra konsulentvirksomhet. Erfaring fra utvikling og leveranse av avanserte B2B- og/eller B2C- e-handelsløsninger. Kjennskap til relevante teknologier, fortrinnsvis EpiServer, DynamicWeb, SalesForce, inRiver PIM, Microsoft ERP-løsninger og mikrotjenester. God kjennskap til smidig metodikk og Scrum. Interesse for teknologi og utvikling av brukervennlige løsninger. Som person er du positiv, inspirerende og med stort engasjement for den digitale kundereisen. Du er en relasjonsbygger og en utpreget lagspiller som trives med å dele kunnskap og spille andre gode. Du er proaktiv, strukturert og resultatorientert med god kommersiell forståelse. Tilslutt er det viktig at du har gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.   Er du klar til å sette ditt preg på vår Retail-satsning og å bygge CGI videre?
27.05.2019 Oslo
Gruppen Merverdiavgift i Juridisk avdeling har det overordnede ansvaret for etatens rettsanvendelse og regelutvikling innenfor merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, inklusive internasjonale spørsmål på områdene.   Arbeidsoppgavene er særlig knyttet til rettslige avklaringer av sentrale og prinsipielle problemstillinger, fastsettelse av instrukser, utarbeidelse av høringsnotat og lov- og forskriftsforslag, løpende bistand til Finansdepartementet og oppfølgning av rettssaker av prinsipiell karakter.   Du kommer til å arbeide sammen med engasjerte og kompetente kollegaer i et tverrfaglig miljø med spennende oppgaver med stor samfunnsmessig betydning. Oppgavene er varierte og utfordrende, og du vil få god anledning til å bruke og utvikle både dine faglige og personlige egenskaper.    Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.    Arbeidsoppgaver være ansvarlig for regelutvikling på gruppens ansvarsområder  ha fokus på etatens rettsanvendelse  avklare prinsipielle saker  ha tett dialog med Finansdepartementet og divisjonene i Skatteetaten  stor grad av samarbeid med andre i Juridisk avdeling delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning  personalansvar for ca 14 medarbeidere Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap  erfaring med faglig strategisk tenkning og god juridisk vurderingsevne  ønskelig med relevant erfaring fra og kjennskap til fagområdet du skal lede   god skriftlig og muntlig fremstillingsevne   god virksomhetsforståelse, forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale for digitalisering  ønskelig med ledererfaring Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner   evne til å skape engasjement og tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne  tar initiativ og ansvar utover eget ansvarsområde imøtekommende  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse Underdirektør (kode 1059), fra kr 850 000 – kr 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
04.07.2019 Oslo
Den raske utviklingen av informasjonsteknologi gir betydelige muligheter for modernisering av forretningsdriften i virksomheter. Skatteetaten skal ansette en IT-direktør som motiveres av å forstå og anvende avansert informasjonsteknologi til utvikling av nye, effektive og brukertilpassede tjenester for etatens brukere og samarbeidspartnere i offentlig og privat virksomhet. Du blir leder av divisjon IT og øverste ansvarlige for IT i Skatteetaten. Dette er en rolle som vil ha avgjørende betydning for hvordan Skatteetaten og det offentlige Norge skal realisere endringer gjennom digitalisering. Som medlem i skattedirektørens ledergruppe vil du både delta i og bidra til den strategiske nytenkingen og utviklingen av hele etaten. Divisjon IT har ca. 900 medarbeidere, og stillingen innebærer ledelse av et av Norges største IT-miljøer med fremtidsrettet og kompleks IT utvikling og drift.  Skatteetaten utvikler kontinuerlig måten vi jobber på og IT er en sentral driver og bidragsyter i utviklingen sammen med sterke og dyktige fagmiljøer i resten av Skatteetaten og andre deler av offentlig sektor. Samtidig stilles det økte krav til etatens effektivitet, profesjonalitet og ressursutnyttelse. Stillingen krever god innsikt i teknologileveranser innen utvikling, forvaltning og drift, og vi ser etter en nytenkende leder som kan bidra i etatens videre utvikling.  Vår nye IT-direktør må ha et godt helhetlig blikk, evne til innovasjon, solide lederegenskaper og høy gjennomføringsevne. Du må ønske å jobbe tett med fagmiljøene og divisjonene, ha god forretningsforståelse og utstrakt evne til kommunikasjon og samhandling.  Vi er en stor etat hvor ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.  Arbeidsoppgaver Ansvar for fremtidsrettet organisering, styring og utvikling av IT-divisjonen Drive utviklings- og forbedringsarbeid og sikre at etaten er i front på optimal teknologiutnyttelse Være en sentral bidragsyter i toppledergruppen og aktivt bidra til strategisk utvikling av etaten Jobbe planmessig med bemanning, kompetanse og rekruttering for å møte morgendagens behov i IT-organisasjonen Bygge relasjoner og være rådgiver for fagmiljøer og ledere for å levere fremtidsrettede IT-løsninger Videreutvikle IT sourcing-strategi og sikre god samhandling med leverandører og samarbeidspartnere  Kvalifikasjoner Høyere utdanning på mastergradsnivå. Bred og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet God innsikt i fremvoksende teknologier og de muligheter disse gir for innovasjon, digitalisering og ny forretningsutvikling God innsikt i informasjonssikkerhet og de trusler og muligheter som følger med teknologisk utvikling innenfor området. Kunnskap om alternative industrielle tjenestemodeller for leveranse av IT tjenester God kunnskap om og dialog med leverandørindustri for å danne gode partnerskap Bred ledererfaring med dokumenterbare resultater innenfor ansvarsområdet, fortrinnsvis innenfor en stor og kompleks virksomhet Erfaring fra å lede i større endrings- og omstillingsprosesser God organisatorisk og forretningsmessig forståelse Erfaring med å håndtere kompleksitet og bredde gjennom kombinasjon av drift og større og innovative utviklingsoppgaver Forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov Personlige egenskaper Har evne til å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig Har evne til å være tett på og samtidig lede gjennom visjonært og motiverende lederskap Oppnår resultater gjennom effektiv påvirkning og evnen til å bygge tillitsfulle relasjoner Er analytisk og evner å gå inn i komplekse problemstillinger Har god vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft Er god til å kommunisere og skape engasjement Har evne til konstruktiv samhandling og dialog internt og eksternt Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljøer kompetanseutvikling fleksitid arbeidstid trening i arbeidstiden• en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som direktør kode 1062, etter avtale. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.  
04.07.2019 Oslo
Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har som oppgave å ivareta kontakten med etatens brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook mm. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll, forebyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert til brukerne.  Vi har nå ledig lederstilling i seksjon 2, gruppe 1 i Drammen. Seksjonene har fokus på førstelinje og håndterer brukere i alle kanaler.  Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø og evne å se de muligheter digitalisering og nye kanaler gir. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.    Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning stor grad av samspill med de andre gruppene i seksjonen personalansvar for en gruppe på mellom 15-20 medarbeidere resultat og fagansvar for oppgavene i gruppen Kvalifikasjoner Du må ha høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå. Internasjonale grader må være godkjent av Nokut. Du må ha relevant kunnskap om fagområdet du skal lede Du må har god forståelse for brukernes behov Du bør ha god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensialet digitaliseringen gir Det er en fordel at du har ledererfaring på tilsvarende nivå Personlige egenskaper Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement Du har pågangsmot og gjennomføringsevne Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630 000 – kr 760 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
16.07.2019 Drammen
Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har som oppgave å ivareta kontakten med etatens brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook mm. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll, forebyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert til brukerne.  Vi har nå ledig lederstilling i seksjon 1, gruppe 5 i Oslo. Seksjonene har fokus på førstelinje og håndterer brukere i alle kanaler.  Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø og evne å se de muligheter digitalisering og nye kanaler gir. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.    Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning stor grad av samspill med de andre gruppene i seksjonen personalansvar for en gruppe på mellom 15-20 medarbeidere resultat og fagansvar for oppgavene i gruppen Kvalifikasjoner Du må ha høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Du må ha relevant kunnskap om fagområdet du skal lede Du må har god forståelse for brukernes behov Du bør ha god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensialet digitaliseringen gir Det er en fordel at du har ledererfaring på tilsvarende nivå Personlige egenskaper Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement Du har pågangsmot og gjennomføringsevne Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630 000 – kr 760 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
16.07.2019 Oslo
Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn. Stillingstittel Seksjonsleder Geofag Ansettelsesforhold Stillingsbeskrivelse Vil du være med å lede og utvikle et av Norges fremste fagmiljøer innen geofag? Multiconsult søker ny seksjonsleder til vår seksjon geofag i Drammen. BLI LEDER FOR NOEN AV BRANSJENS FREMSTE GEO-RÅDGIVERE Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker en rolle hvor du får brukt din fagkompetanse og dine lederegenskaper til å videreutvikle et av Norges sterkeste fagmiljøer innen geofag. Som seksjonsleder og rådgiver hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen hverdag. Du vil ha direkte kontakt med oppdragsgivere, varierte arbeidsoppgaver innen ledelse og medarbeiderutvikling, kundekontakt og oppdragsledelse, tilbudsarbeid og administrasjon. Du vil samarbeide tett med vårt unike, nasjonale geofagmiljø, og også tverrfaglig med de andre fagmiljøene i Multiconsult. Vi har en lang rekke spennende prosjekter og kunder innen bygg, samferdsel og industri.Vi er opptatt av at du lykkes i ditt lederskap. Derfor får du også profesjonell lederstøtte i form av opplæring, karriereplanlegging og andre kurs som vil utvikle deg som leder. På den måten kan du og ditt team ha fokus på å håndtere faglige utfordringer, dele kunnskap og utvikle smarte løsninger for våre kunder.Relevante arbeidsoppgaver: Lede og utvikle seksjonen og medarbeidere innenfor geofag Lage tilbud, jobbe med marked og kunderelasjoner Bidra i ledergruppa i avd. Geo og for regionen Oppdragsledelse, rådgivning og prosjektering Overordnet ansvar for kvalitetssikring innenfor geofag i egen enhet Kvalifikasjoner HAR DU LEDEREGENSKAPER MED ET KOMMERSIELT TANKESETT, OG BRENNER FOR UTVIKLING AV FAGET? Vi søker deg som forstår at motiverte medarbeidere i stor grad skapes og utvikles av deg som nærmeste leder. Vi vektlegger din interesse for å utvikle mennesker, faglig kvalitet, fokus på samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap. Du er god til å skape relasjoner, bygge nettverk og generere de gode prosjektmulighetene for Multiconsult. For å lykkes i stillingen er det behov for geo- og anleggsfaglig kompetanse, med praksis fra rådgivningsvirksomhet, entreprenørvirksomhet eller offentlig virksomhet. Vi ser etter deg som har høyere teknisk utdannelse fra universitet eller høgskole, og minimum 5 års erfaring fra bransjen. Videre er det en fordel at du har:  Teknisk og praktisk oversikt og innsikt i fagområdet God forretningsforståelse og evne til å skape resultater God kontakt med markedet og trives i kunderommet Engasjert og løsningsorientert  Vi tilbyr Hva kan vi tilby deg? En spennende og utviklende jobb i landets største fagmiljø innen geotekniske fag Tett samarbeid med gode kollegaer i et godt lederteam – godt arbeidsmiljø er viktig, vi er rause og støtter hverandre Spennende kombinasjon av ledelse og faglig arbeid med systematisk kompetanseutvikling Fleksibel arbeidstid Gode ordninger og konkurransedyktige betingelser Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår og i påsken Kontorsted er Drammen i nye, flotte og sentralt plasserte lokaler Firmahytter og et aktivt bedriftsidrettslag Et ekspansiv og innovativ selskap kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø Mange karrieremuligheter, både innen linjeledelse, prosjektledelse og fag Søknadsfrist 20/8/2019 Sted Drammen, NO (Primære) Generell informasjon I regionen BVT (Buskerud, Vestfold, Telemark) har vi kontorer i Drammen, Tønsberg og Skien. BVT har 100 engasjerte og innovative medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Vår avdeling Geo har i dag 2 seksjoner, herunder seksjon geofag med 12 medarbeidere innenfor geoteknikk, ingeniørgeologi og bergteknikk samt grunnundersøkelser. Vi har 2 borerigger som utfører grunnundersøkelser. Seksjonens medarbeidere arbeider ut fra våre kontorer i Drammen og Skien.Høres dette spennende ut? Send oss en søknad i dag! Søknader vil bli behandlet fortløpende. For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:Avdelingsleder GEO Stine Sæther, tlf: 9582399, epost: stine.saether@multiconsult.noDirektør BVT Heine Lund-Olsen, tlf: 90553491, epost: heine.lund.olsen@multiconsult.no
16.07.2019 Drammen
What You'll Do At Cisco, we are building the world's best Customer Experience (CX) Team to accelerate the company transition to a recurring revenue software-centric model. We are looking for an amazing Director to lead the Customer Success function for the North theatre.In this high-visibility and high-impact role, you will: Engage with Sales, Partners and customers to drive the value proposition of Cisco’s Customer Success motion. Set the overall vision and strategic plan for the North theatres to choose, use and love cisco technology. Build a very strong interlock with Sales, CX Delivery and Renewals to provide an industry leading customer experience for Cisco customers on their adoption journey. Build and scale an integrated Customer Success organisation within region that could grow to 25+ employees. Drive increases in usage, health scores, and NPS leading to significant increases in annual recurring revenue and renewal rates. Empower and inspire the organization through effective communication and leadership. Advocate innovation and effectively lead through change. Be an inspirational role model by challenging and maximizing the strength of the Customer Success teams and aligning their efforts to the mission and vision of the organization. Ensure close collaboration with Sales and Renewals teams to build a pipeline of Renewals and Expansion opportunities. Use quantitative and qualitative analysis to drive operational excellence in customer and/or partner engagement.  Who You'll Work With When you work with us, you'll regularly influence our EMEAR CX Leadership Team and your North Sales leadership colleagues, enabling them to make effective and informed decisions on CX lifecycle and offers while we transform Cisco's overall sales and go-to-market approach. You'll build a strong network of cross-functional partners across CX, and Cisco to help our business grow profitably.You will form and lead a high-performing, well-respected team within the Customer Experience organization which exists to make Cisco's customers successful across the customer life cycle. You will know your customers’ needs well and can help develop your team so they delight our customers. Who You AreWith strong experience of both leading teams through transformation and a passion for customer delight, you have proven ability to set a vision, excite, and lead a cross-functional team to deliver strong outcomes.  You know your customers and you excel at translating their business requirements into a successful and profitable business. You passionately advocate for customers, and you have an obsession with customer success. You are an excellent teacher and mentor to your team. You can convey the most complex concepts in the simplest of terms. You thrive in a fast-paced, dynamic and multi-cultural business environment and you can work with a range of sensitive and confidential issues. At minimum, we require: 8+ or more years of successful customer facing experience in the IT industry 5+ years in a leadership role Excellent executive level communication and presentation skills in English plus local language, including experience of presenting in front of large audiences Why Cisco #WeAreCisco, where each person is unique, but we bring our talents to work as a team and make a difference. Here’s how we do it.We embrace digital, and help our customers implement change in their digital businesses. Some may think we’re “old” (30 years strong!) and only about hardware, but we’re also a software company. And a security company. A blockchain company. An AI/Machine Learning company. We even invented an intuitive network that adapts, predicts, learns and protects. No other company can do what we do – you can’t put us in a box!But “Digital Transformation” is an empty buzz phrase without a culture that allows for innovation, creativity, and yes, even failure (if you learn from it.)Day to day, we focus on the give and take. We give our best, we give our egos a break and we give of ourselves (because giving back is built into our DNA.) We take accountability, we take bold steps, and we take difference to heart. Because without diversity of thought and a commitment to equality for all, there is no moving forward.So, you have colorful hair? Don’t care. Tattoos? Show off your ink. Like polka dots? That’s cool. Pop culture geek? Many of us are. Passion for technology and world changing? Be you, with us!#LI-MW1
16.07.2019 Belgia, Danmark, Finland, Norge, Sverige
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring i en stilling hvor du får mulighet til å lede og utvikle en seksjon med Geomatikk og GIS kompetanse i tillegg til å bidra med forretningsutvikling i Rambøll innenfor fagområdet. For denne rollen trenger du utdanning og erfaring og et stort engasjement i å lede og utvikle bedriften innenfor forretningsområdet. Er du vår nye Seksjonsleder Geomatikk - GIS? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår BIM, Geomatikk, Visualisering avdeling Som vår nye Seksjonsleder Geomatikk - GIS blir du en del av et fagmiljø med spesialkompetanse i verdensklasse innenfor BIM, Geomatikk/GIS og Visualisering. Avdelingen har i dag 21 ansatte med kontorsted i Kristiansand og Oslo. Seksjonen har kontorsted Kristiansand og vil telle 7 ansatte.   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Lede seksjonen Geomatikk-GIS Lede forretningsmessig utvikling av Rambøll innenfor fagområdet Lede prosjekter Markedsansvar for naturlige markedsområder knyttet til faget   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Utdanning innenfor fagområdet Geomatikk/GIS Solid yrkeserfaring fra fagområdet Erfaring fra markedsarbeid/salg innenfor fagområdet Lederutdanning og ledererfaring innenfor ledelse/økonomi og/eller prosjektledelse   I denne rollen vil det være en fordel om du også har tydelige visjoner for utvikling av fagområdet som del av et flerfaglig kompetansemiljø.   Velkommen til vår samferdselsdivisjon  Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.   Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 11.08.2019.   Har du spørsmål?Kontakt Tor Lohne, avdelingsleder. Tlf +47 9068 9899
04.07.2019 Kristiansand
Vis alle 20.387 ledige stillinger

Østlandsutstillingen er en årlig åpen juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst fra og på Østlandet. Østlandsutstillingen har kontor i Akershus Kunstsenter i Lillestrøm og arbeider i de syv Østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold.

Østlandsutstillingen ble etablert av de syv distriktsorganisasjonene på Østlandet i 1978 og er siden 2010 organisertsom kulturpolitisk tiltak i Østlandssamarbeidets regi.

Østlandsutstillingen inngår i et landsdekkende nettverk av landsdelsutstillinger. Nettverket er et forum som tjener kompetanse- og erfaringsutveksling og utvikling av felles prosjekter. Østlandsutstillingen samarbeider regelmessig som eneste landsdelsutstilling i Norge med billedkunstnerforeningen i Schleswig-Holstein (Tyskland).

Les mer om Østlandsutstillingen

Stillingsbeskrivelse

Vi forventer at du brenner for samtidskunstfeltet og samtidig respekter historikk og tradisjoner. Relevant erfaring fra kunstmiljøet og kunstfaglig kompetanse vektlegges.

Daglig leder har det operative ansvaret for gjennomføring av Østlandsutstillingens viktigste oppgave: å arrangere den årlige vandreutstillingen i fylkene. I samarbeid med styret jobber daglig leder også med utvikling av kunstfaglig fokus, identitetsbygging, formidling, kommunikasjon, økonomi, rekruttering og forankring og profesjonalisering av organisasjonen. Daglig leder samarbeider med lokale og regionale aktører i Norge og med billedkunstnerne i Schleswig-Holstein (Tyskland).

ARBEIDSOPPGAVER

· Overordnet ansvar for driften av Østlandsutstillingen

· Økonomistyring, budsjettering, søknader og rapportering til styret

· Utvikling og gjennomføring av Østlandsutstillingen og dens publikumsrettede aktiviteter i samsvar med styrets prioriteringer

· Samarbeid med visningsinstitusjoner, distriktsorganisasjonene, politiske og administrative partnere i Norge samt kooperasjon med billedkunstnerne i Schleswig-Holstein

· Videreutvikle strategiarbeid sammen med styret

· Informasjonsarbeid

KVALIFIKASJONER

Vi forventer at du brenner for samtidskunstfeltet og samtidig respekter historikk og tradisjoner. Relevant erfaring fra kunstmiljøet og kunstfaglig kompetanse vektlegges.

Vi ønsker at du har:

· Høyere kunstfaglig utdanning (relevant erfaring kan kompensere for utdanning)

• 3-5 års relevant arbeidserfaring fra frivillig, politiske eller offentlige organisasjoner

• Gode skriftlig og muntlige kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk

• Erfaring med økonomistyring, finansiering og politiske prosesser

• Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

• God relasjonsbygger og nettverksbygger

• Målrettet, handlekraftig, strategisk og løsningsorientert

• Har et øye for detaljene og er glad i struktur og orden

• Meget gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

• Spennende og varierte faglige utfordringer fra første arbeidsdag

• Fleksibel arbeidstid

• Lønn og ytelser etter avtale

For mer informasjon, ta kontakt med Kristin Romberg,

E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon, tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknadsfrist : 1. August -- Søknad med CV sendes til Logg inn for å se kontaktinformasjonEpost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 01.08.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Østlandsutstillingen