Ledig stilling

Fagleder og sykepleiere søkes til Vestre Nes omsorgsbolig Stendi

Søknadsfrist : 14.10.2019

Stendi driver Vestre Nes omsorgsbolig på oppdrag fra Asker kommune. Fra 1. september økes sykepleierbemanningen og vi søker i den forbindelse etter både en ny fagleder og flere sykepleiere!

Om Vestre Nes omsorgsbolig
Vestre Nes er en koselig, liten omsorgsbolig beliggende i et hyggelig nabolag på Billingstad, like ved IKEA.
Dette er hjemmet til 16 eldre beboere, med ulike behov, interesser og ressurser. På Vestre Nes har vi kompetent bemanning hele døgnet.

Vi har et høyt fokus på hverdagsrehabilitering og tilrettelegger aktiviteter utifra hver enkelts ønsker og behov. Vårt mål er å gi beboerne meningsfulle, trygge og innholdsrike dager.

Om Fagleder stillingen

Som Fagleder på Vestre Nes vil du ha det overordnede ansvaret for kvalitetsutviklingen i omsorgsboligen, herunder ansvar for oppdatering av lokale rutiner og sikre kompetanseheving. Fagleder har, sammen med avdelingsleder, et overordnet ansvar for at tjenestene vi leverer er i tråd med gjeldende lovverk og interne retningslinjer.
Videre har Fagleder ansvar for at studenter/ praksiskandidater og lærlinger blir ivaretatt. Fagleder følger opp innmeldte avvik i samarbeid med avdelingsleder.

Fagledere på Stendis virksomheter møtes jevnlig til møter i Stendis sentrale Kvalitetsteam og er sammen aktive bidragsytere for at kvaliteten i våre virksomheter følges opp og stadig utvikles.

Fagleder er stedfortreder for avdelingsleder.

Om sykepleierstillingene

Økt sykepleierbemanning gir oss en god anledning til å skape et godt sykepleiefaglig miljø med tett og trygg sykepleiefaglig oppfølging til våre beboere.

Som sykepleier består arbeidsoppgavene primært av å gjøre sykepleiefaglige observasjoner og vurderinger, bistå beboerne med praktiske gjøremål, tverrfaglig samarbeid, og utføre sykepleiespesifikke oppgaver og prosedyrer.
Som sykepleier vil dine arbeidsoppgaver også bestå av å veilede andre kollegaer og bidra til kompetanseheving lokalt på omsorgsboligen.

Ettersom Vestre Nes samarbeider tett med Risenga bo og omsorgssenter, tilbys sykepleierne på Vestre Nes samme internundervisning og faglig utvikling som sykepleierne på Risenga.

Vi ønsker også at både Fagleder og sykepleierne bidrar til et trivelig og sosialt arbeidsmiljø, og et godt tverrfaglig samarbeid. På Vestre Nes vil du vil få mulighet til å utvikle deg sammen med kompetente og hyggelige kolleger.
Det er viktig for oss at du er opptatt av verdien av å gi god, personsentrert omsorg til våre beboere, og har fokus på at beboernes ressurser blir opprettholdt.

Vi søker deg som:

 • Er autorisert sykepleier, relevant videreutdanning og erfaring er ønskelig
 • Er faglig engasjert, og liker å dele din kunnskap med andre
 • Brenner for god eldreomsorg og ønsker å gjøre en forskjell for våre beboere
 • Har gode datakunnskaper, og gjerne har kjennskap til Gerica
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig godt, tilsvarende Bergens-testen
 • Er initiativrik, selvgående, ansvarsfull og har en empatisk og trygg personlighet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Fagleder stilling: 100 % stilling. Arbeidstid på dag i ukedagene, arbeid hver 3. helg
 • Sykepleierstillinger på hhv 75 % og 68 %. Todelt turnus (dag/ kveld), arbeid hver 3. helg. Hvis ønskelig kan sykepleier stillingene økes ved å kombinere arbeid på Stendis alarmtjeneste i Sandvika
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, tariffavtale
 • God opplæring
 • Et meget godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Høyt faglig nivå med stort fokus på videreutvikling

Aktuelle kandidater vil bli bedt om å fremlegge gyldig politiattest før ansettelse.

Les mer på vår facebookside: https://nb-no.facebook.com/pages/category/Medical---Health/Vestre-Nes-Omsorgsbolig-1725303101087366/

Søknadsinformasjon

Ved spørsmål ta kontakt med Anna Holc på 99380142.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet.

Barnevern
I vår barnevernsdrift differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens problematikk. På den måten kan vi lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling enten det er bofellesskap, institusjoner, familiehjem eller ulike hjelpetiltak.
 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
For Stendi Assistanse er vårt mål at brukere med funksjonsnedsettelser skal få mulighet til å ha et selvstendig liv. BPA skal innenfor rammen av vedtaket brukeren har, tilpasses brukerens behov og ønsker best mulig, og samtidig benytte kommunenes ressurser på en god måte.

Bo- og omsorgstjenester
Innenfor bo- og omsorgstjenester har vi et landsdekkende tilbud for personer med komplekse bistandsbehov. Tjenestene tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov. Vi jobber for at alle våre brukere skal ha et godt liv og oppleve livskvalitet.

Eldreomsorg og hjemmetjenester
I eldreomsorgen driver vi sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og alarmtjeneste – både offentlig og privat. Vi ønsker å være en innovativ samarbeidspartner for norske kommuner i å bygge, drifte og videreutvikle gode omsorgstjenester, samtidig som vi tilbyr private alternativer. Privat tilbyr vi seniorboliger til leie, samt hjemmesykepleie og praktisk hjelp i hjemmet etter bestilling.

Les mer om Stendi

Stillingsbeskrivelse

Stendi driver Vestre Nes omsorgsbolig på oppdrag fra Asker kommune. Fra 1. september økes sykepleierbemanningen og vi søker i den forbindelse etter både en ny fagleder og flere sykepleiere!

Om Vestre Nes omsorgsbolig
Vestre Nes er en koselig, liten omsorgsbolig beliggende i et hyggelig nabolag på Billingstad, like ved IKEA.
Dette er hjemmet til 16 eldre beboere, med ulike behov, interesser og ressurser. På Vestre Nes har vi kompetent bemanning hele døgnet.

Vi har et høyt fokus på hverdagsrehabilitering og tilrettelegger aktiviteter utifra hver enkelts ønsker og behov. Vårt mål er å gi beboerne meningsfulle, trygge og innholdsrike dager.

Om Fagleder stillingen

Som Fagleder på Vestre Nes vil du ha det overordnede ansvaret for kvalitetsutviklingen i omsorgsboligen, herunder ansvar for oppdatering av lokale rutiner og sikre kompetanseheving. Fagleder har, sammen med avdelingsleder, et overordnet ansvar for at tjenestene vi leverer er i tråd med gjeldende lovverk og interne retningslinjer.
Videre har Fagleder ansvar for at studenter/ praksiskandidater og lærlinger blir ivaretatt. Fagleder følger opp innmeldte avvik i samarbeid med avdelingsleder.

Fagledere på Stendis virksomheter møtes jevnlig til møter i Stendis sentrale Kvalitetsteam og er sammen aktive bidragsytere for at kvaliteten i våre virksomheter følges opp og stadig utvikles.

Fagleder er stedfortreder for avdelingsleder.

Om sykepleierstillingene

Økt sykepleierbemanning gir oss en god anledning til å skape et godt sykepleiefaglig miljø med tett og trygg sykepleiefaglig oppfølging til våre beboere.

Som sykepleier består arbeidsoppgavene primært av å gjøre sykepleiefaglige observasjoner og vurderinger, bistå beboerne med praktiske gjøremål, tverrfaglig samarbeid, og utføre sykepleiespesifikke oppgaver og prosedyrer.
Som sykepleier vil dine arbeidsoppgaver også bestå av å veilede andre kollegaer og bidra til kompetanseheving lokalt på omsorgsboligen.

Ettersom Vestre Nes samarbeider tett med Risenga bo og omsorgssenter, tilbys sykepleierne på Vestre Nes samme internundervisning og faglig utvikling som sykepleierne på Risenga.

Vi ønsker også at både Fagleder og sykepleierne bidrar til et trivelig og sosialt arbeidsmiljø, og et godt tverrfaglig samarbeid. På Vestre Nes vil du vil få mulighet til å utvikle deg sammen med kompetente og hyggelige kolleger.
Det er viktig for oss at du er opptatt av verdien av å gi god, personsentrert omsorg til våre beboere, og har fokus på at beboernes ressurser blir opprettholdt.

Vi søker deg som:

 • Er autorisert sykepleier, relevant videreutdanning og erfaring er ønskelig
 • Er faglig engasjert, og liker å dele din kunnskap med andre
 • Brenner for god eldreomsorg og ønsker å gjøre en forskjell for våre beboere
 • Har gode datakunnskaper, og gjerne har kjennskap til Gerica
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig godt, tilsvarende Bergens-testen
 • Er initiativrik, selvgående, ansvarsfull og har en empatisk og trygg personlighet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Fagleder stilling: 100 % stilling. Arbeidstid på dag i ukedagene, arbeid hver 3. helg
 • Sykepleierstillinger på hhv 75 % og 68 %. Todelt turnus (dag/ kveld), arbeid hver 3. helg. Hvis ønskelig kan sykepleier stillingene økes ved å kombinere arbeid på Stendis alarmtjeneste i Sandvika
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, tariffavtale
 • God opplæring
 • Et meget godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Høyt faglig nivå med stort fokus på videreutvikling

Aktuelle kandidater vil bli bedt om å fremlegge gyldig politiattest før ansettelse.

Les mer på vår facebookside: https://nb-no.facebook.com/pages/category/Medical---Health/Vestre-Nes-Omsorgsbolig-1725303101087366/

Søknadsinformasjon

Ved spørsmål ta kontakt med Anna Holc på 99380142.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Ved spørsmål ta kontakt med Anna Holc på 99380142.

Søknadsfrist : 14.10.2019

Kontaktperson

Avdelingsleder

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 20
  2019
  1 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 25
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
25 ledige stillinger