Ledig stilling

Jurist / Arealplanleggjar Nagla AS

Søknadsfrist : 15.08.2019

Nagla er eit lite konsulentfirma som i  hovudsak leverer tenester innanfor arealplanlegging, som  ansvarleg søkjar i byggesøknader, prosjektering av VVA, terrengmodellering , og oppmåling og dokumentasjonsteknisk. Me har aukande oppdragsmengde og søkjer difor etter:
Arealplanleggjar/ jurist   Arbeidsoppgåver

 • I hovudsak utarbeiding av ulike typar arealplanar og dispensasjonssøknader om dispensasjon.
 • Prosjektering i samband med planarbeid.
 • Kundekontakt

Kvalifikasjonar:

 • Sjølvstendig og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Utdaning frå universitet/høgskule. 
 • Kjennskap til relevant lovverk og tilhøyrande planprosessar

  Nagla tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver med stor moglegheit til å påverke eigen arbeidskvardag
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Fagleg interessant miljø med hyggelege kollegaer.
 • Lønn, pensjon og forsikring etter avtale.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med  dagleg leiar Veronika Møgster  post@nagla.no – tlf: 98631430 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Norconsult har et stort og tverrfaglig miljø innen planlegging og prosjektering, og dekker alle fagområdene uavhengig av plannivå. Felles for de fleste av våre oppgaver er tverrfagligheten i oppdragene, som krever at våre medarbeidere arbeider i team for å komme frem til gode helhetsløsninger. Vår oppdragsmengde er økende og vi søker etter arealplanlegger til vårt kontor i Askim. Vi søker etter deg som er faglig engasjert, omgjengelig og som ønsker å jobbe i et utviklende og tverrfaglig miljø. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være: Oppdragsledelse og – styring av planoppgaver eller utredninger Utarbeidelse av reguleringsplaner, mulighetsstudier, analyser og utredninger på ulike plannivå Bistand i øvrig planarbeid på ulike nivåer som Norconsult utfører og er involvert i Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere Oppgavene kan tilpasses den enkeltes kvalifikasjoner, ønsker og interesse. For oss er det viktig at du: Har universitetsutdannelse eller tilvarende innen planlegging, samfunnsgeografi, arkitektur, urban design eller tilsvarende Har erfaring som arealplanlegger enten fra det private eller offentlige Gjerne har erfaring med oppdragsstyring eller prosjektleder og/eller fagansvarlig medarbeider i tilsvarende oppdragstyper Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig Er selvstendig, kreativ og løsningsorientert person med evne til å samarbeide med andre Er faglig ambisiøs med analytiske evner Har erfaring med f. eks AutoCad, NovaPoint, Civil 3D, Sketchup eller liknende relevant programvare, eksempelvis analyseverktøy Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknad Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som blir behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
27.06.2019 Askim
Gruppen Merverdiavgift i Juridisk avdeling har det overordnede ansvaret for etatens rettsanvendelse og regelutvikling innenfor merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, inklusive internasjonale spørsmål på områdene.   Arbeidsoppgavene er særlig knyttet til rettslige avklaringer av sentrale og prinsipielle problemstillinger, fastsettelse av instrukser, utarbeidelse av høringsnotat og lov- og forskriftsforslag, løpende bistand til Finansdepartementet og oppfølgning av rettssaker av prinsipiell karakter.   Du kommer til å arbeide sammen med engasjerte og kompetente kollegaer i et tverrfaglig miljø med spennende oppgaver med stor samfunnsmessig betydning. Oppgavene er varierte og utfordrende, og du vil få god anledning til å bruke og utvikle både dine faglige og personlige egenskaper.    Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.    Arbeidsoppgaver være ansvarlig for regelutvikling på gruppens ansvarsområder  ha fokus på etatens rettsanvendelse  avklare prinsipielle saker  ha tett dialog med Finansdepartementet og divisjonene i Skatteetaten  stor grad av samarbeid med andre i Juridisk avdeling delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning  personalansvar for ca 14 medarbeidere Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap  erfaring med faglig strategisk tenkning og god juridisk vurderingsevne  ønskelig med relevant erfaring fra og kjennskap til fagområdet du skal lede   god skriftlig og muntlig fremstillingsevne   god virksomhetsforståelse, forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale for digitalisering  ønskelig med ledererfaring Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner   evne til å skape engasjement og tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne  tar initiativ og ansvar utover eget ansvarsområde imøtekommende  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse Underdirektør (kode 1059), fra kr 850 000 – kr 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
04.07.2019 Oslo
Vi søker etter deg som er skattejurist med systemkompetanse. Du deltar i prosjekter, lærer deg sammenhengen i fagsystemer og kan koble juss og systemutvikling.   Har du arbeidet i større organisasjoner og er opptatt av å finne gode løsninger på juridiske utfordringer i teknologiske systemer. Vi ser for oss at du kan håndtere krav fra brukere og fagmiljøene og ved det bidrar til at juridiske spørsmål og rettsutvikling drives frem i systemutviklingsprosesser.      Juridisk stab søker en erfaren og engasjert fagperson som inspireres av utfordringer og muligheter som oppstår i møtet mellom de juridiske prosessene og informasjonsteknologi. Brenner du for å utvikle en moderne offentlig sektor i tråd med endringer i samfunnet og den teknologiskeutviklingen? Vi ser etter deg som evner å skape entusiasme og å inspirere andre.     På vegne av divisjonsdirektøren skal juridisk stab sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen. Vi skal bidra med regelverksutvikling og for øvrig ha ansvar for de juridiske oppgavene innen egen divisjon. Juridisk stab er divisjonens kontaktpunkt mot Skattedirektoratet.    Juridisk stab har også ansvar for å drive frem gode juridiske løsninger i tjenester og systemer som divisjonen har ansvaret for eller der vi ellers involveres.  Vi søker nå etter jurist med systemkompetanse som kan delta i for- og hovedprosjekter knyttet til utvikling av skatteetatens fagsystemer. Stillingen skal særlig ivareta jussen i utviklingsprosjekter.  Personlig egnethet og personlige egenskaper tillegges stor vekt  Vi ber om at vitnemål og karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.        Arbeidsoppgaver   Bidra med juridisk kompetanse inn i arbeidet med systemene, tjenestene og utviklingsprosjekter som divisjonen har ansvaret for. Lede og delta i sentrale programmer og prosjekter bidra i arbeidet med og følge opp realiseringen av strategier og målbilder samarbeide tett med divisjonens fagmiljøer Delta i juridisk stabs øvrige oppgaver hvis kapasitet, slik som rådgivning, kvalitetssikring, regelverksutviklingsarbeid, deltakelse i fagnettverk/fagteam, kompetanseutvikling og foredrag.                         Noe reisevirksomhet må påregnes.  Kvalifikasjoner Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap God fagkompetanse innen skatteforvaltning, skatterett og evt. merverdiavgiftsrett Ønskelig med kompetanse og/eller erfaring innen prosjektledelse/fasilitering av prosesser Ønskelig med erfaring fra skatteetaten               Personlige egenskaper God skriftlig fremstillingsevne Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner God rolleforståelse Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig Evne til å veilede andre – gjerne i større forsamlinger Initiativrik og du motiveres av komplekse problemstillinger Strukturert og beslutningsdyktig  Vi tilbyr Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå Aktive og faglige ledere og gode karrieremuligheter Tverrfaglig teamarbeid muligheten til å jobbe i en stor offentlig etat med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikkmedlemsskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 750 000 – 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.
16.07.2019 Oslo
Brukerdialog utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling. Brukerdialog utland seksjon 1, gruppe 4 skal håndtere skattepliktvurderinger av alle etterskuddspliktige i det internasjonale segmentet når det er behov for det. I dette ligger det bl.a. å vurdere om utenlandske selskaper som har virksomhet i Norge er skattepliktige etter norsk internrett og skatteavtaler med andre land. Gruppen bidrar også i skattepliktsspørsmål som gjelder personlig næringsdrivende. En av våre medarbeidere skal ha permisjon, og vi har ledig et vikariat med antatt varighet på 12 måneder. Vi søker etter jurist, fortrinnsvis med erfaring eller spesialfag innen skatterett, som vil være med å utvikle fagmiljøet innen internasjonale beskatningsspørsmål. Nyutdannede kan også søke. Du vil jobbe med varierte, spennende og komplekse problemstillinger innenfor internasjonal skatterett. Arbeidet omfatter blant annet å vurdere om utenlandske selskaper som har oppdrag i Norge er skattepliktige hit samt klagebehandling. Du vil jobbe tett med andre saksbehandlere, og du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i Brukerdialog utland.  Vi kan tilby spennende og utfordrende oppgaver og du vil få innsikt i et bredt spekter av interessante juridiske problemstillinger.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden Arbeidsoppgaver behandle henvendelser om skatteplikt  - gi informasjon og veiledning om regelverket. behandling av skattepliktsvurderinger og klager, herunder saksbehandling i første instans og forberedelse av klager til Skattedirektoratet og skatteklagenemnd. intern rådgivning og kvalitetssikring. bidra i den faglige utviklingen Kvalifikasjoner Du må ha Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Du må ha god digital kompetanse Du må ha god faglige kunnskap og et godt juridisk skjønn  Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk Erfaring fra arbeid med skatterett er ønskelig, men nyutdannede kan også søke  Personlige egenskaper Du må kunne jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser, ta initiativ og være serviceinnstilt, ha evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger ha høy arbeidskapasitet og være effektiv, og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både overfor kolleger, skattytere og andre aktører Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 450 000 – kr 600 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 
08.07.2019 Stavanger
Bravida i Oslo vokser og søker etter de som er glad i faget sitt! Vi er på jakt etter deg med noen års erfaring innen servicearbeid.  Om avdelingen Bravida Oslo Elektro Service er en av største avdelingene i Bravida Norge med over 160 montører, og vi trenger flere! Avdelingen utfører alle typer serviceoppdrag for både store og små kunder i Oslo-området. Avdelingen får stadig flere oppdrag innen intern kontroll elektro og termografering, som gjør at vi trenger montører med kompetanse og interesse for faget. Vi trenger også dyktige servicemontører som har erfaring fra både privat og næringskunder. Hos oss får muligheten til å velge din egen vei! I tillegg til service påtar også avdelingen seg mindre prosjekter, og samarbeider på tvers av fagområder og avdelinger i Bravida. Arbeidsoppgaver Jobben som servicemontør i Bravida innebærer frihet under ansvar og du får jobbe selvstendig i ulike typer oppdrag. Arbeidet inneholder både teknisk problemløsning, mersalg og dokumentasjon av oppdragene. En viktig del av jobben er å opprettholde en god kontakt og kommunikasjon mot våre kunder.  Planlegging og gjennomføring av ulike serviceoppdrag på en effektiv måte Utføre alle typer oppdrag faglig- og forskriftsmessig riktig Dokumentasjon av oppdragene Dokumentasjon av endringsarbeid og tilleggsarbeid Ansvar for fremdrift i ulike oppdrag Utredninger/feilsøking av tekniske systemer Mersalg mot kunder Kommunikasjon med kunder og serviceleder Vise ansvar for egen og andres sikkerhet - ha ansvar for god HMS-kultur Hvorfor skal du jobbe i Bravida? Mange karrieremuligheter Du får egen servicebil Du får mobil/nettbrett Du får jobbe i en stor avdeling med et sosialt og uformelt arbeidsmiljø Vi har et bredt spekter av spennende kunder Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser Vi har gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Kvalifikasjoner Fagbrev gr. L Minimum 3 års erfaring fra servicearbeid Interesse for elektrofaget og salg/kunderservice  Førerkort klasse B God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne Personlige egenskaper  Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller Du har gode kommunikasjonsevner på norsk
08.02.2019 Oslo
Om avdelingen Bravida Tromsø har tre avdelinger: Rør, Elektro og Ventilasjon. Samarbeidet er godt og vårt formål er å utføre tverrfaglige prosjekter med alle tekniske fag. På røravdelingen jobber 28 rørleggere som er støttet av 5 prosjekt-/serviceledere, en kalkulatør, en avdelingsøkonom og avdelingssjef. Avdelingen har en omsetning på ca. 100 millioner kroner. Til sammen er vi et supert lag som er proffe på rør. Med oss får du i tillegg til et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer, samt arbeide med spennende og utfordrende prosjekter. Akkurat nå er vi i en spennende fase med en fornyet organisasjon og søker derav en ny prosjektleder.    Arbeidsoppgaver Som prosjektleder i Bravida får du frihet under ansvar. Vi tror på din evne til å overgå kundenes forventninger gjennom din kunnskap, driv og interesse. Rollen som prosjektleder innebærer det overordnede ansvaret for et eller flere prosjekt, fra planlegging til leveranse. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert prosjekt er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Prosjektoppfølging; økonomi, personal, innkjøp, kvalitet og HMS Planlegge ressursbehov, administrere og bemanne oppdragene med riktig kompetanse Lede og engasjere medarbeidere Anbuds- og tilbudsregning på prosjekter Oppfølging av kunder og leverandører Utvikle og bevare kunderelasjoner Deltakelse i prosjektmøter Ansvar for mersalg i prosjektet Rapportering til avdelingssjef Deltakelse på prosjektmøter Tydelig kommunikasjon med byggeledelse, ledere og medarbeidere   Kvalifikasjoner Ingeniørutdanning eller annen teknisk utdanning Minimum 2 års erfaring innen prosjektledelse Svennebrev er ønskelig Rett erfaring kan veie opp for manglende utdanning Tverrfaglig kompetanse er ønskelig God kompetanse innenfor VVS og kjennskap til bransjen God økonomiforståelse God IT-kunnskap God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne Førerkort klasse B   Personlige egenskaper Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du har gode kommunikasjonsevner Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er en initiativtaker og tar ansvar for resultater Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller Du jobber effektivt under press og håndterer mange oppgaver samtidig   Bravida tilbyr Spennende og varierte oppgaver hos Norges ledende VVS entreprenør En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø   Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad. Søknader behandles fortløpende så søk allerede idag! Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside.
11.03.2019 Tromsø
I forbindelse med vår satsning, om økt markedsandel på service innen svakstrøm, søker vi etter flere svakstrøm- telekommunikasjonsmontører til vår avdeling i Sandefjord – Larvik. Her får du alle muligheter som fagperson til å utvikle deg. Vi har en god oppfølging av alle ansatte og spennende, utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har faste fagsamlinger for å øke og videreutvikle kompetansen til hver enkelt ansatt. Vi skal være den foretrukne arbeidsgiver for elektropersonell i Vestfold. I dag består avdelingen av 73 dyktige medarbeidere og en omsetning på ca. 100 millioner kroner. Oppdragene har et geografisk spenn fra Stavern til Holmestrand. Vi har kunder innen næring, hotell, flyplass, industri, skoler, kommuner og privatpersoner. Vi har en stor serviceavdeling i dag som driver med svakstrøm, fire & security.   Arbeidsoppgaver Som servicemontør i Bravida arbeider du selvstendig i ulike type serviceoppdrag for våre kunder, store som små. I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Arbeidet innebærer både teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Planlegging og gjennomføring av ulike serviceoppdrag på en effektiv måte Utføre alle typer oppdrag faglig- og forskriftsmessig riktig Dokumentasjon av oppdragene Dokumentasjon av endringsarbeid og tilleggsarbeid Ansvar for fremdrift i ulike oppdrag Utredninger/feilsøking av tekniske systemer Mersalg mot kunder Kommunikasjon med kunder og serviceleder Vise ansvar for egen og andres sikkerhet - ha ansvar for god HMS-kulturKvalifikasjoner Fagbrev telekommunikasjonsmontør, Gr.S eller tilsvarende Minimum 2 års erfaring som montør Erfaring fra servicearbeid er en fordel Fordel med flere fagbrev innen elektro Førerkort klasse B God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne   Personlige egenskaper Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du er innstilt på å følge Bravidas rutiner og retningslinjer Du samarbeider godt og er en lagspiller Du har gode kommunikasjonsevner på norskBravida tilbyr En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø   Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist er satt til 14.08.2019, men blir behandlet fortløpende. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside.     Lenke til denne sidenhttps://www.bravida.no/jobbe-hos-oss/ledige-stillinger/?rmpage=job&rmjob=4143&rmlang=NO
03.06.2019 Larvik, Sandefjord
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid selskap? Da kan Bravida være rett arbeidsgiver for deg! I forbindelse med økende ordrepågang søker vi etter flere medarbeidere til vår avdeling i Follo. Avdelingen utfører både tradisjonelle elektroinstallasjoner, men har også et stort fagmiljø på sikkerhetsanlegg som adgangssystemer og overvåkingssystemer. Bravida Follo har i dag 34 medarbeidere og en omsetning på ca. 50 millioner kroner. Oppdragene har et geografisk spenn fra Follo til Østfold regionen. De fleste av kundene finnes i det private næringsliv eller i det offentlige markedet.  Derfor skal du jobbe hos oss: Bravida er en stor arbeidsgiver - faktisk størst innen elektro, rør og ventilasjon i Norden. Det gjør at vi kan tilby mye til deg som medarbeider. Her er du av en gjengen! En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Gunstige pensjons- og forsikringsordninger Mobil/nettbrett Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø med flere fellesaktiviteter i avdelingen   Dine arbeidsoppgaver vil være: Som elektriker Bravida arbeider du selvstendig i mange ulike typer oppdrag, store som små. I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Arbeidet innebærer både teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Små og store elektroinstallasjoner for bygg og anlegg Serviceoppdrag for bedrifts- og privatmarkedet Utredninger/feilsøking av tekniske systemer Mersalg Dokumentasjon av oppdragene Kommunikasjon mot kunder og service/prosjektleder Kvalifikasjoner for stillingen er: Fagbrev elektriker Erfaring fra servicearbeid er en fordel Førerkort klasse B God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevneVidere ønsker vi deg som: .. er pålitelig. I Bravida gjør vi jobben ordentlig. Da er det viktig å komme til rett tid, være ærlig, lojal og holde det man lover. .. er en lagspiller. I Bravida jobber vi gjerne i team. En lagspiller for oss betyr at du involverer de rundt seg, og gjerne deler kunnskap og erfaringer med andre. .. er selvstendig og strukturert. I Bravida kan jobbhverdagen til tider være hektisk. Da er det viktig at du kan jobbe systematisk og at du kan være fleksibel når det trengs. .. er lærevillig. I Bravida er det medarbeidernes kunnskap og driv som gjør oss til et vinnende lag. Vår drivkraft til å hele tiden bli bedre gjennomsyrer arbeidet vårt hver dag, og vi jobber for å alltid bli bedre på det vi gjør. Vi forventer derfor at du ønsker å bidra til egen utvikling. Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad! Søknader behandles fortløpende.       
04.06.2019 Ski
Vis alle 19.850 ledige stillinger

Nagla er eit lite konsulentfirma som i  hovudsak leverer tenester innanfor arealplanlegging, som  ansvarleg søkjar i byggesøknader, prosjektering av VVA, terrengmodellering , og oppmåling og dokumentasjonsteknisk. Me har aukande oppdragsmengde og søkjer difor etter fleire medarbeidarar. 

Les mer om Nagla AS

Stillingsbeskrivelse

Nagla er eit lite konsulentfirma som i  hovudsak leverer tenester innanfor arealplanlegging, som  ansvarleg søkjar i byggesøknader, prosjektering av VVA, terrengmodellering , og oppmåling og dokumentasjonsteknisk. Me har aukande oppdragsmengde og søkjer difor etter:
Arealplanleggjar/ jurist   Arbeidsoppgåver

 • I hovudsak utarbeiding av ulike typar arealplanar og dispensasjonssøknader om dispensasjon.
 • Prosjektering i samband med planarbeid.
 • Kundekontakt

Kvalifikasjonar:

 • Sjølvstendig og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Utdaning frå universitet/høgskule. 
 • Kjennskap til relevant lovverk og tilhøyrande planprosessar

  Nagla tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver med stor moglegheit til å påverke eigen arbeidskvardag
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Fagleg interessant miljø med hyggelege kollegaer.
 • Lønn, pensjon og forsikring etter avtale.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med  dagleg leiar Veronika Møgster  post@nagla.no – tlf: 98631430 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : 15.08.2019

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
1 ledig stilling

Fakta om Nagla AS