Ledig stilling

Prosjektledere Statnett

Søknadsfrist : 09.08.2019

Vi søker erfarne og resultatorienterte prosjektledere til å lede nettanleggsprosjekter (både utbyggings- og reinvesteringsprosjekter). Stillingene har organisatorisk tilhørighet i enhet Prosjektledelse (BP) i divisjon Bygg og anlegg. 

Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter innenfor Stasjon, Ledning, Kabel og Bygg og inneha rollen som byggherre. Enheten er Statnetts kompetansesenter for prosjektledelse og skal levere godt kvalifiserte prosjektledere fra tidligfase til prosjektavslutning.

Prosjektleder vil rapportere til prosjekteier. Reisevirksomhet på påregnes.

Sentrale ansvarsområder:

 • Ledelse av prosjekt- og byggherreorganisasjon
 • Lede og styre mot prosjektets mål innenfor besluttede rammer
 • Sikre at prosjektet jobber systematisk med prosjektutvikling i tidlig fase for å sikre et samfunnsøkonomisk best mulig resultat
 • Profesjonell kontraktsoppfølging for å sikre at Statnett får det produktet som er avtalt, både med hensyn på SHA, miljø, kvalitet, fremdrift, omfang og kost
 • Ansvarlig for å sikre et godt og effektivt samarbeid i prosjektteamet, og med prosjektets leverandører og interessenter

Personlige egenskaper:

 • Strukturert
 • Omgjengelig
 • Evner å motivere medarbeidere og utvikle team 
 • Vi stiller i denne stillingen spesielt store krav til kommunikasjons- og samarbeidsevner

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør /Ingeniør/ (elektro/bygg og anlegg) eller annen relevant bakgrunn
 • Bred erfaring som prosjektlederav infrastrukturprosjekter (transformatorstasjoner, kraftledninger, vann/vindkraft, veier, bruer og tuneller)  
 • Evner å igangsette og implementere endringer
 • Erfaring som byggherre  vil bli foretrukket
 • God kjennskap til kontraktstandardene NS 8402/05//07
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om beste praksis innen prosjektledelse

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. Våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:
Carsten Dovland – 917 67 068, avdelingsleder BPP
Lars Erik Johansen – 902 18 464, avdelingsleder BPL

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Vi søker erfarne og resultatorienterte prosjektledere til å lede nettanleggsprosjekter (både utbyggings- og reinvesteringsprosjekter). Stillingene har organisatorisk tilhørighet i enhet Prosjektledelse (BP) i divisjon Bygg og anlegg. 

Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter innenfor Stasjon, Ledning, Kabel og Bygg og inneha rollen som byggherre. Enheten er Statnetts kompetansesenter for prosjektledelse og skal levere godt kvalifiserte prosjektledere fra tidligfase til prosjektavslutning.

Prosjektleder vil rapportere til prosjekteier. Reisevirksomhet på påregnes.

Sentrale ansvarsområder:

 • Ledelse av prosjekt- og byggherreorganisasjon
 • Lede og styre mot prosjektets mål innenfor besluttede rammer
 • Sikre at prosjektet jobber systematisk med prosjektutvikling i tidlig fase for å sikre et samfunnsøkonomisk best mulig resultat
 • Profesjonell kontraktsoppfølging for å sikre at Statnett får det produktet som er avtalt, både med hensyn på SHA, miljø, kvalitet, fremdrift, omfang og kost
 • Ansvarlig for å sikre et godt og effektivt samarbeid i prosjektteamet, og med prosjektets leverandører og interessenter

Personlige egenskaper:

 • Strukturert
 • Omgjengelig
 • Evner å motivere medarbeidere og utvikle team 
 • Vi stiller i denne stillingen spesielt store krav til kommunikasjons- og samarbeidsevner

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør /Ingeniør/ (elektro/bygg og anlegg) eller annen relevant bakgrunn
 • Bred erfaring som prosjektlederav infrastrukturprosjekter (transformatorstasjoner, kraftledninger, vann/vindkraft, veier, bruer og tuneller)  
 • Evner å igangsette og implementere endringer
 • Erfaring som byggherre  vil bli foretrukket
 • God kjennskap til kontraktstandardene NS 8402/05//07
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om beste praksis innen prosjektledelse

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. Våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:
Carsten Dovland – 917 67 068, avdelingsleder BPP
Lars Erik Johansen – 902 18 464, avdelingsleder BPL

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 09.08.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
9 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger
Fakta om Statnett