Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stendi søker våken nattvakt , er du vår nye kollega? Stendi

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjemmetjenester. I april inngikk Stendi en avtale med UDI om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere.

I den forbindelse er vi i behov av våkne nattvakter til vår bolig for asylsøkere i Nannestad i Akershus. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom høyt faglig fokus i alle ledd. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Forefallende oppgaver på natt må påregnes. Verdiene respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap danner grunnlaget for arbeidet og tjenesten vi tilbyr, og vi forventer at vårt personell etterlever disse.

Avdelingen består av fire hus/boliger med plass til inntil 12 brukere. Ved tiltaket arbeider det omlag 30 personer med ulik bakgrunn og kompetanse. Som ansatt hos oss vil du få opplæring, kursing samt kontinuerlig veiledning.

Kvalifikasjoner

 • Evne til å jobbe målrettet og strukturert etter miljøterapeutiske tiltak
 • Relevant erfaring fra arbeid med konflikthåndtering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner
 • Tidligere erfaring fra arbeid ved mottak er en fordel

Personlige egenskaper 

 • Du har gode relasjonelle ferdigheter
 • Du ønsker å gjøre en forskjell i brukernes liv
 • Du er målrettet, løsningsorientert og engasjert
 • Du skaper og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har gode holdninger og verdier
 • Du er trygg, tydelig og omsorgsfull

Vi tilbyr

 • 65,73 % fast stilling som nattvakt
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjonsordninger
 • Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø
 • Intern opplæring og kursing
 • Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang
 • Tiltredelse etter avtale

Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Bli med ABB og jobb i et team som er dedikert til å skape en fremtid hvor innovative, digitale teknologier gir bedre tilgang til renere energi. ABB er en banebrytende teknologileder med et omfattende tilbud innen digitalisering. Med over 130 års innovasjonshistorie er ABB i dag ledende innen digitalisering med fire kundeorienterte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation, som støttes av den felles digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs markedsledende virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 147 000 ansatte.ABB Electrification AS leverer elektroprodukter og løsninger helt fra kraftproduksjon og ut til stikkontakten. Vi tilbyr løsninger som benyttes i alt fra små leiligheter og boliger, industri og næringsbygg til infrastruktur. Vi leverer med andre ord nær sagt alt innen elektroverden. Produktkvalitet, -bredde og kompetanse er våre viktigste pilarer og fokusområder.Bli med ABB og jobb i et dedikert kundeservice team som skal skaffe tilveie riktige elektroprodukter og samtidig løser kundens tekniske utfordringer.Vi trenger deg, som kan registrere ordre, følge opp ordre/leveranser og ikke minst besvare tekniske spørsmål og komme med løsninger til kunde. Vårt kundeservice team har i oppgave å levere riktig løsning til kunde og har ansvar av innkjøp, logistikk, kundeservice, ordre/tilbud og ikke minst gi kunden teknisk bistand. Ditt ansvar • Registrere ordre • Behandle elektroniske ordre (EDI/Web) • Oppfølging av leveranser/transport • Svare på tekniske spørsmål • Rettlede og tilby løsninger til kunde Din bakgrunn • Elektroteknisk kompetanse • Fagbrev gruppe L eller annen relevant kompetanse/skole er en stor fordel. • Nyutdannede med mindre praksis oppfordres til å søke. • Flytende Norsk og engelsk skriftlig og muntlig Personlig egenskaper • Evne til å jobbe både i team og selvstendig • Strukturert og nøyaktig • Gode på muntlig og skriftlig kommunikasjon • Service innstilt   Mer om oss Vi kan tilby;• Kurs og opplæring, personlig utvikling og karrieremulighet• Teknisk og personlig utfordringer et positivt og innovativt miljø• Et godt stabilt arbeidsmiljø der både medarbeidere og ledere bryr seg• God opplæring, med kollegaer som ønsker å dele sin kompetanse med deg• Konkurransedyktige betingelserSøknadsfrist; 05.01.2020Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev gjennom ABB's jobbsøkerportalABB er i dag lokalisert på Billingstad, men vi kommer til å flytte til Fornebu i løpet av første kvartal 2020.Hvis du har noen spørsmål eller trenger mer informasjon så ta kontakt med: Tom Heggum, e-post tom.heggum@no.abb.com eller telefon +47 24 16 55 07Vi gjør oppmerksom på at i samarbeid med Meditor gjennomfører vi bakgrunnsundersøkelse på alle kandidater som mottar tilbud om ansettelse i ABB Norge. Dette for å sikre best mulig kvalitet i rekrutteringsprosessen, i henhold til ABBs selskapspolicy.   Referansenummer NO72294119_E3 Publication date2019-12-12
16.12.2019 Bærum
oin ABB and work in a team that is dedicated to creating a future where innovative digital technologies allow greater access to cleaner energy. ABB is a supplier of solutions for increased productivity and energy efficiency. ABB Industrial Automation provide safety and automation systems, IT-solutions, drives and electrical systems, telecommunication systems and instrumentation to onshore and offshore installations. We deliver solutions to a wide variety of industries e.g. aluminum, cement, chemical, food and beverage, life sciences, metal, mining, oil & gas, power generation and pulp & paper. ABB’s Industrial Automation-operations in Norway are located in Oslo, Bergen, Stavanger, Hammerfest and Stord.We are looking for senior project managers that have a solid background from large and complex multidiscipline, EICT, projects. International background from EPC deliveries including installation is a plus.Our project portfolio includes a large variety of industries, Offshore topside and sub-sea, offshore wind, land-based industry, power and water, aqua, and infrastructure.The Controlling department is part of the Energy Industries local business line within ABB Norway. The section is responsible for the project controlling activities and the project controllers are assigned to multiple projects, depending on size and complexity. Your responsibilities • Manage the economy of the projects together with project managers and be a business partner • Maintain projects in SAP, hereunder the project cost- and income budget and the WBS and activity structure • Promote commercial awareness in the project team and provide commercial input to the project management plan • Establish any required financial guarantees and Letter of Credit • Establish any required foreign currency contracts (hedging) and initiate swap arrangements when required • Provide forecast information like cash flow plan, revenue recognition plan and cost-to-complete • Monitor and control actual cost and revenues against the budget and forecast • Identify, analyze, report and follow-up any economical deviations related to recognized revenues and gross margin, actual/planned costs, cash flow and over dues • Ensure timely invoicing according to the contract and timely payment of invoices • Monthly reporting internally and externally, with special focus on forecasting • Participate in the project’s risk management process for early identification of risks and opportunities, and do monthly assessment of the identified risks, contingencies and opportunities • Participate in reviews of variation order requests (VOR’s) and variation orders (VO’s) and make an economical consequence analysis in cases of essential changes • Participate in the logistics process for shipment of goods to the customer in order to verify that the shipment documents include items in accordance with the contract • Participate in project review committee (PRC) • Comply with any tax requirements for cross-border project business and calculate the expected foreign taxes triggered by the project, based on the tax advice issued by the tax responsible in ABB AS • Ensure compliance with Accounting & Reporting Guidelines (A&RG) and applicable internal control procedures Your background • Initiative and responsible personality with good team work and communication skills • Flexibility and willingness to take on responsibility • Efficient and high work capacity to master periodically high work load • Can work independently, result-oriented and structured • Fluency in Norwegian and English • Minimum 3 years project controlling experience • Experience in use of SAP and relevant Microsoft programs • Bachelor in business administration or related field   More about us What we can offer:• Dynamic work environment with new challenges and varying tasks• Personal development and career opportunities• Competitive conditions, salary according to qualifications• Pension, group life and accident insurance• Flexible working hours• Comfortable and good working relationship with informal and close contact between employees and managers at all levels• Positive and exciting work environmentThe position is located at ABB’s office in Oslo.Application deadline; 05.01.2020We are looking forward to receiving your application and CV through the ABB jobportalFor any questions regarding the position please contact Johnny Sætrum on e-mail johnny.satrum@no.abb.com or phone +47 55 69 49 99 / +47 95 29 14 45Please note that in cooperation with Meditor Search we conduct a background screening on all candidates that receive an offer of employment in ABB Norway. This to ensure best quality in our recruitment process, according with ABBs company policy.   Reference NumberNO72794052_E1 Publication date2019-12-15
16.12.2019 Oslo
Blir du med på laget? Ved seksjon for Revmatologi, Divisjon Kongsvinger, har vi ledig 100 % fast stilling for overlege. Revmatologi har lange tradisjoner på Kongsvinger Sykehus, og ble ved endret foretakstilhørighet en ny spesialitet i Ahus i 2019. Revmatologisk seksjon har 8 senger med utredning, behandling og rehabilitering, samt poliklinikk. Seksjonen er samlokalisert med ortopedisk seksjon. Virksomheten er basert på helhetlig tilnærming og fokus på rehabilitering. Vårt tverrfaglige basisteam består av revmatolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleiere, hjelpepleier, aktivitør, håndterapeut, klinisk ernæringsfysiolog. Vi samarbeider også tett med ortoped/revmakirurg og med ortopediingeniør. Det foregår for tiden noe oppdragsforskning. Legebemanningen er 4,3 stillinger for overleger og 2,0 stillinger for leger i spesialisering (LIS). Revmatologisk avdeling er godkjent som gruppe-2 avdeling for utdanning i revmatologi etter gammel ordning. Det pågår for tiden et prosjekt knyttet til Kongsvinger Sykehus fase 3, hvor man utreder hvordan spesialiteten revmatologi skal videreutvikles i Akershus universitetssykehus, herunder vurdering av synergieffekter mellom spesialiteter, og tettere samarbeid/driftsformer som bygger opp under slike, f.eks i form av noe satelittpoliklinikk på Nordbyhagen   Arbeidsoppgaver Klinisk arbeid på poliklinikk og sengepost, samt tverrfaglige team Supervisjon/veiledning av LIS 3 Internundervisning Delta i avdelingens vaktordning og tilsynsordning Utviklingsarbeid  Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i revmatologi Lis med kort tid igjen av spesialiseringen kan også søke  Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig Gjerne forskerkompetanse/forskererfaring  Kunnskap om og erfaring med forbedringsarbeid   Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner Interesse for klinisk arbeid og faglig engasjert Lyst til å bidra til å videreutvikle en ny spesialitet i Ahus  Evne til konstruktivt samarbeid og like å arbeide i tverrfaglig team Vi tilbyr Et godt arbeidsmiljø Et tett samarbeids mellom overleger og LIS, og samarbeid mellom spesialiteter Gode pensjonsordninger i offentlig pensjonskasse. Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Muligheter for hjelp med bolig, bes oppgitt i søknaden Nær Oslo/Gardermoen og ca 3 mil fra Svenskegrensen
16.12.2019 Kongsvinger
Seksjon for klinisk forskningsstøtte i Avdeling for Forskning i Medisinsk Divisjon er en spesialisert enhet som bistår ved alle aspekter av forskningsprosjekter; Planlegging, budsjettering, biobank-prosjektering, datainnsamling fra enkle og komplekse kliniske undersøkelser, innsamling og prosessering av blodprøve eller annet biologisk materiale og dokumentasjon. Seksjonen støtter både divisjonens egne kliniske forskningsprosjekter og industri initierte studier. Seksjon for klinisk forskningsstøtte utlyser en fast 50 % stilling som forskningskoordinator, med oppstart fra 1. februar 2020 eller etter avtale. Arbeidsoppgaver Oppgavene som koordinator vil være deltagelse i planlegging og prioritering av studier, budsjettering, arbeid med lagring og innhenting av relevante dokumenter, kommunikasjon og koordinering mellom involverte parter, overordnet organisering av aktive og planlagte studier og organisering av biobanker. Vi tilbyr et hyggelig og lærerikt arbeidsmiljø med bred kompetanse der koordinatoren vil bli knyttet til et erfarent miljø av forskningsstøttepersonell.        Kvalifikasjoner Vi søker en engasjert medarbeider med relevant utdannelse og erfaring med forskningsprosjekter. Evne til selvstendig arbeid, kontinuitet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og nøyaktighet er viktige egenskaper vi søker. Vi vil prioritere søkere med erfaring med koordinering av kliniske studier. Ved vurdering av søknadene vil det også bli lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre oppgavene. Søkere kan bli innkalt til intervju. Ved spørsmål kontakt avdelingsleder My Svensson, tlf. 67 96 96 01Søknadsfrist: 6. januar 2020  
16.12.2019 Lørenskog
Stendi barne/respiratorteam arbeider med barn og gir hjemmebaserte omsorgstjenester og avlastning i familiens hjem eller på bolig. Vi søker nå etter fast personale og vikarer i våre barneteam. Du jobber primært fast på ett barn og blir godt kjent med både familie og barnet. Ved ønsker kan en få mulighet til å jobbe i flere ordninger.     Arbeidsoppgaver:          Helsehjelp og omsorg slik at barn med ulike somatiske utfordringe, psykiske utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med foreldrene sine.      Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.    Miljøarbeid.      Du får mulighet til å jobbe i et team med ett tverrfaglig miljø.          Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.       Kvalifikasjoner:         Vernepleier Annen relevant utdanning innenfor helse kan være aktuell.           Politiattest uten anmerkninger.         Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.    Stendi tilbyr:   God opplæring. Tariffavtale.  Pensjonsordning og bedriftens forsikringsordninger.         Intern og ekstern undervisning.         Turnus med langvakter (12 timer) og lengre friperioder mellom arbeidsperiodene.  Hyppige personalmøter, et godt tverrfaglig og sosialt miljø.          Søknad og CV behandles fortløpende.       
02.12.2019 Telemark, Tjøme
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og ikke er redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner  3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, sykepleier eller annen relevant utdanning Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri og /eller pleie er ønskelig Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn arbeid – 7 døgn fri – 4 døgn arbeid – 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging – og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte virksomhetsleder: Knut Anton Karlsen, telefon 90 05 55 00
11.07.2019 Målselv, Lenvik, Storfjord
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå skal vi styrke teamet vårt med flere dyktige sykepleiere. Teamet består i dag av kompetente sykepleiere, spesialsykepleiere, ambulansepersonell og helsefagarbeidere. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet. Alarmsentralen vår ligger i Sandvika og betjener brukere i Asker og Bærum kommune. Alle transportmuligheter finnes like utenfor våre lokaler, og det er kun 12 minutters reisetid med tog til Oslo sentrum.   Se gjerne vår kortfilm om Utrykningstjenesten i Asker og Bærum som er laget i samarbeid med NHO, Telenor og Stendi: Klikk her.  Arbeidsoppgaver:  Du vil hovedsakelig reise ut på ulike utrykningsoppdrag når alarmen går. Ingen dager er like i denne tjenesten, og du vil møte på både små og store oppgaver i løpet av en arbeidsvakt. Det skal gjøres medisinske vurderinger, brukeren skal få den bistanden som trengs, og øvrige helseinstanser kontaktes om nødvendig. Faglig samhandling og dialog med kollegaer, og god ivaretakelse av den som trenger vår omsorg, står sentralt i ethvert oppdrag.     Om deg:  Vi ønsker oss en kollega med stort faglig engasjemt. Du kan kommunisere tydelig og håndtere ulike medisinske behov. Samtidig er du omsorgsfull og tålmodig. I vår tjeneste er det viktig å beholde roen i akutte situasjoner og gjennom en til tider hektisk arbeidsdag. Kanskje har du erfaring fra akuttmedisin eller liknende arbeid? Vi jobber som et team, og tror profesjonalitet og omtanke skaper gode relasjoner til brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere. I Stendi er det gode muligheter for utvikling og kompetanseheving, og du får jobbe med kompetente og hyggelige kollegaer i et miljø som preges av våre verdier: Respekt, enkelthet, kunnskap og ansvar.   Kvalifikasjoner:  Sykepleier, vernepleier, paramedic Førerkort klasse B Må ha bestått norskkurs B2 Krav om politiattest Kjennskap til kommunikasjonssystemene Gerica og Profil er en fordel Personlige egenskaper:  Du har gode kommunikasjonsferdigheter Du motiveres av høyt tempo Du er løsningsorientert og evner å ta ansvar Du har gode holdninger og verdier Du er trygg, tydelig og omsorgsfull Du har evne til selvstendighet, så vel som samarbeid  Vi tilbyr:  Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag Spennende arbeidssted i utvikling Gunstige pensjons- og forsikringsordninger Konkurransedyktig lønn Tiltredelse etter avtale     Øvrig:  Dag/kveld 70% Nattevaktstillinger 44,5% Helgestillinger 16-23%  Ekstravakter   Søknadsinformasjon Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Vi håper at dette høres ut som en arbeidsplass for deg, og at du er nysgjerrig på å vite mer om oss. Vi ansetter forløpende, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet innen kort tid. Har du spørsmål om stillingen, må du gjerne ta kontakt med oss.
14.10.2019 Oslo, Bærum, Asker
Do you want to change and improve the way people work together? Cisco Norway is a world leader in developing collaboration and video conferencing technology. We are 350 engineers who design all parts of our products – from hardware to software to industrial design. We take pride in our culture of innovation, inclusion and diversity. And now, we are growing!Most of our engineers are working with software development (C, C++, Java, Python, Linux and embedded). We are all passionate about product development and programming and now we are kicking off the search for our new Graduate Software Engineers to strengthen our team. These roles will be working within a wide range of disciplines - to create our new video conferencing devices.  What you will do: Create great collaboration experiences by writing quality software on multiple platforms; Be a key part of a high performing cross-functional scrum team. You will work closely with other developers, testers, designers and product management during our iterative development cycles, where product development is done from idea to finished article; Deploy your code and get fast feedback on usage and adoption from real customers; Use state of the art hardware, technology, methods and tools, while learning from your talented colleagues. Our dream candidate: You are in your final year of study or recently graduated from a Masters (Bachelors) in Computer Science, Computer Engineering, Informatics, Electrical Engineering, or a related subject such as Maths, Physics You have an attractive academic record to show to. You are passionate about product development You have a solid understanding of computer science fundamentals and software engineering  You have some experience with multiple programming languages You possess creative problem-solving skills and excellent troubleshooting skills You are comfortable with working in teams You have the ability to communicate clearly and effectively in English  What to expect from Cisco Norway? You will join a world-class team with over 60% market share for our collaboration products and; You will work cross functionally and get to know other disciplines than your own.  You will have the possibility to grow and develop, both personally and professionally, and be included in a network of amazing people.  We have a lot of FUN, both at work and also out of work with offsites at the company cabin and during activities like cooking courses, kayaking, yoga and Oslo Toughest.  We will offer you a competitive combination of compensation and benefits; including 5 days for voluntary work, a day off on your birthday, 6 weeks of holiday, good pension benefits, insurances and of course free ice cream during warm summer days.Start date: August 2020 but this can be discussed Work Location: Lysaker, just outside of Oslo Application deadline: We review applications as and when they come in Upon applying please upload your cover letter, CV and university grade transcript. 
05.11.2019 Bærum
Vis alle 16.843 ledige stillinger

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Barnevern
I vår drift differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens problematikk. På den måten kan vi lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling, enten det er i form av bofellesskap, institusjoner, familiehjem eller andre hjelpetiltak.

Bo- og omsorgstjenester
Vi har landsdekkende tilbud for personer med komplekse bistandsbehov. Tjenestene tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov. Vi jobber for at alle våre brukere skal ha et godt liv og oppleve livskvalitet.

Eldreomsorg og hjemmetjenester
Vi drifter sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og alarmtjeneste – både offentlig og privat. Vi ønsker å være en innovativ samarbeidspartner for norske kommuner i å videreutvikle gode omsorgstjenester, samtidig som vi tilbyr private alternativer. Privat tilbyr vi seniorboliger til leie, samt hjemmesykepleie og praktisk hjelp i hjemmet etter bestilling.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Vårt mål er at mennesker med funksjonsnedsettelser skal få mulighet til å ha et selvstendig liv. BPA skal innenfor rammen av vedtaket vedkommende har, tilpasses eget behov og ønsker best mulig, og samtidig benytte kommunenes ressurser på en god måte.

Les mer om Stendi

Stillingsbeskrivelse

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjemmetjenester. I april inngikk Stendi en avtale med UDI om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere.

I den forbindelse er vi i behov av våkne nattvakter til vår bolig for asylsøkere i Nannestad i Akershus. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom høyt faglig fokus i alle ledd. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Forefallende oppgaver på natt må påregnes. Verdiene respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap danner grunnlaget for arbeidet og tjenesten vi tilbyr, og vi forventer at vårt personell etterlever disse.

Avdelingen består av fire hus/boliger med plass til inntil 12 brukere. Ved tiltaket arbeider det omlag 30 personer med ulik bakgrunn og kompetanse. Som ansatt hos oss vil du få opplæring, kursing samt kontinuerlig veiledning.

Kvalifikasjoner

 • Evne til å jobbe målrettet og strukturert etter miljøterapeutiske tiltak
 • Relevant erfaring fra arbeid med konflikthåndtering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner
 • Tidligere erfaring fra arbeid ved mottak er en fordel

Personlige egenskaper 

 • Du har gode relasjonelle ferdigheter
 • Du ønsker å gjøre en forskjell i brukernes liv
 • Du er målrettet, løsningsorientert og engasjert
 • Du skaper og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har gode holdninger og verdier
 • Du er trygg, tydelig og omsorgsfull

Vi tilbyr

 • 65,73 % fast stilling som nattvakt
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjonsordninger
 • Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø
 • Intern opplæring og kursing
 • Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang
 • Tiltredelse etter avtale

Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Har du spørsmål om stillingen kontakt Siri Kitt Strekerud på 93692502 eller Yngve Skolmli på 930 37 733.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktpersoner

Kvalitetsansvarlig
Virksomhetsleder

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 18
  2019
  0 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 22
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter