Ledig stilling

Er du vår nye friskvernsansvarlig? Stendi

Søknadsfrist : 19.08.2019

Har du god kunnskap om og en genuin interesse for spørsmål som sykemeldinger, fravær og nærvær, og økt friskvern? Har du dessuten talent for å skape og opprettholde kontakter og nettverk? Da bør du søke jobben som friskvernsansvarlig i Stendi!

Stendi er midt i en spennende utviklingsfase og vi søker deg som vil være med og utvikle foretaket sammen med oss. Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske om gangen. Vi har en foretakskultur som preges av våre verdier: respekt, ansvar, kunnskap og enkelhet. De som jobber hos oss deler disse verdiene og bidrar aktivt til å holde dem levende.

Vi søker nå en person til en nyopprettet stilling som friskvernsansvarlig. Som friskvernsansvarlig kommer du til å jobbe hovedsakelig strategisk, men også operativt og tverrfaglig med spørsmål som gjelder sykefravær og friskvern som en kontinuerlig forbedringsprosess i Stendi. Du vil ha store muligheter til å forme stillingen selv. Stillingen vil ligge under HR-avdelingen, og du vil rapportere til HR-direktøren.

Overordnede ansvarsområder:

 • Kartlegge og identifisere friskvernsbehov og fastsette overordnede mål for friskvernsarbeidet i Stendi både innen forebygging og oppfølging
 • Etablere strategi og effektive metoder for å følge opp og redusere sykefravær i Stendi, med resultat- og rapporteringsansvar til HR-direktør og ledergruppe.
 • Lære opp våre over 300 ledere i å utvikle og forbedre friskvernsarbeidet og de metoder og rutiner som inngår, og følge opp deres arbeid med feltet
 • Gi direkte støtte til personalansvarlig leder i enkeltsaker
 • Etablere nettverk og skape samarbeid med partene og friskvernsordningene i arbeidslivet (NAV, bedriftshelsetjeneste, lege, arbeidsgiver, medarbeider etc)
 • Holde deg oppdatert om endringer i lover og avtaler som berører området sykefravær og friskvern 
 • Støtte til HRs forretningspartnere i rehabiliteringsansvaret
 • Følge opp Stendis samarbeid med NAV

Hvem er du?

Du har evnen til å inspirere, motivere og øke kunnskapen innenfor feltet hos ledere og medarbeidere. Du har driftsforståelse og engasjement for gode omsorgstjenester, du motiveres av resultater og har interesse sammenhengen mellom god ledelse og godt arbeidsmiljø, sykefravær og kvalitet på tjenestene.

Du er en god lagspiller som har lett for å skape tillit. Som person er du sosial, selvgående og uformell. Du er vant med å coache ledere på ulike nivåer.

Ettersom Stendi er i en endringsfase er det viktig at du liker utvikling og er vant til å jobbe i et miljø som er i endring.

Din bakgrunn:

Du har en akademisk utdannelse innenfor helse- og sosialfag, humanistiske fag eller tilsvarende, samt 2-5 års erfaring fra HR- og sykefraværsoppfølging. Tilsvarende relevant erfaring og praksis vil bli vektlagt. Du har gode kunnskaper om både arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og regelverk som gjelder innenfor sykefravær, (AML, NAV, bedriftshelsetjeneste, lege, arbeidsgiver, medarbeider etc), og har gode datakunnskaper.

Vi tilbyr 
Stillingen ligger under HR-avdelingen som består av en herlig gjeng med erfarne medarbeidere som er hjelpsomme og engasjerte.

Stendi tilbyr deg en åpen og uhøytidelig atmosfære med korte beslutningsveier, fleksibel arbeidstid og stor mulighet til å påvirke. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger.  Arbeidssted er sentralt i Oslo, noe reisevirksomhet må påregnes.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet.

Barnevern
I vår barnevernsdrift differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens problematikk. På den måten kan vi lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling enten det er bofellesskap, institusjoner, familiehjem eller ulike hjelpetiltak.
 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
For Stendi Assistanse er vårt mål at brukere med funksjonsnedsettelser skal få mulighet til å ha et selvstendig liv. BPA skal innenfor rammen av vedtaket brukeren har, tilpasses brukerens behov og ønsker best mulig, og samtidig benytte kommunenes ressurser på en god måte.

Bo- og omsorgstjenester
Innenfor bo- og omsorgstjenester har vi et landsdekkende tilbud for personer med komplekse bistandsbehov. Tjenestene tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov. Vi jobber for at alle våre brukere skal ha et godt liv og oppleve livskvalitet.

Eldreomsorg og hjemmetjenester
I eldreomsorgen driver vi sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og alarmtjeneste – både offentlig og privat. Vi ønsker å være en innovativ samarbeidspartner for norske kommuner i å bygge, drifte og videreutvikle gode omsorgstjenester, samtidig som vi tilbyr private alternativer. Privat tilbyr vi seniorboliger til leie, samt hjemmesykepleie og praktisk hjelp i hjemmet etter bestilling.

Les mer om Stendi

Stillingsbeskrivelse

Har du god kunnskap om og en genuin interesse for spørsmål som sykemeldinger, fravær og nærvær, og økt friskvern? Har du dessuten talent for å skape og opprettholde kontakter og nettverk? Da bør du søke jobben som friskvernsansvarlig i Stendi!

Stendi er midt i en spennende utviklingsfase og vi søker deg som vil være med og utvikle foretaket sammen med oss. Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske om gangen. Vi har en foretakskultur som preges av våre verdier: respekt, ansvar, kunnskap og enkelhet. De som jobber hos oss deler disse verdiene og bidrar aktivt til å holde dem levende.

Vi søker nå en person til en nyopprettet stilling som friskvernsansvarlig. Som friskvernsansvarlig kommer du til å jobbe hovedsakelig strategisk, men også operativt og tverrfaglig med spørsmål som gjelder sykefravær og friskvern som en kontinuerlig forbedringsprosess i Stendi. Du vil ha store muligheter til å forme stillingen selv. Stillingen vil ligge under HR-avdelingen, og du vil rapportere til HR-direktøren.

Overordnede ansvarsområder:

 • Kartlegge og identifisere friskvernsbehov og fastsette overordnede mål for friskvernsarbeidet i Stendi både innen forebygging og oppfølging
 • Etablere strategi og effektive metoder for å følge opp og redusere sykefravær i Stendi, med resultat- og rapporteringsansvar til HR-direktør og ledergruppe.
 • Lære opp våre over 300 ledere i å utvikle og forbedre friskvernsarbeidet og de metoder og rutiner som inngår, og følge opp deres arbeid med feltet
 • Gi direkte støtte til personalansvarlig leder i enkeltsaker
 • Etablere nettverk og skape samarbeid med partene og friskvernsordningene i arbeidslivet (NAV, bedriftshelsetjeneste, lege, arbeidsgiver, medarbeider etc)
 • Holde deg oppdatert om endringer i lover og avtaler som berører området sykefravær og friskvern 
 • Støtte til HRs forretningspartnere i rehabiliteringsansvaret
 • Følge opp Stendis samarbeid med NAV

Hvem er du?

Du har evnen til å inspirere, motivere og øke kunnskapen innenfor feltet hos ledere og medarbeidere. Du har driftsforståelse og engasjement for gode omsorgstjenester, du motiveres av resultater og har interesse sammenhengen mellom god ledelse og godt arbeidsmiljø, sykefravær og kvalitet på tjenestene.

Du er en god lagspiller som har lett for å skape tillit. Som person er du sosial, selvgående og uformell. Du er vant med å coache ledere på ulike nivåer.

Ettersom Stendi er i en endringsfase er det viktig at du liker utvikling og er vant til å jobbe i et miljø som er i endring.

Din bakgrunn:

Du har en akademisk utdannelse innenfor helse- og sosialfag, humanistiske fag eller tilsvarende, samt 2-5 års erfaring fra HR- og sykefraværsoppfølging. Tilsvarende relevant erfaring og praksis vil bli vektlagt. Du har gode kunnskaper om både arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og regelverk som gjelder innenfor sykefravær, (AML, NAV, bedriftshelsetjeneste, lege, arbeidsgiver, medarbeider etc), og har gode datakunnskaper.

Vi tilbyr 
Stillingen ligger under HR-avdelingen som består av en herlig gjeng med erfarne medarbeidere som er hjelpsomme og engasjerte.

Stendi tilbyr deg en åpen og uhøytidelig atmosfære med korte beslutningsveier, fleksibel arbeidstid og stor mulighet til å påvirke. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger.  Arbeidssted er sentralt i Oslo, noe reisevirksomhet må påregnes.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Kvalifiserte og interesserte vil kontaktes løpende. Stillingen kan bli besatt før siste søknadsfrist, søk derfor så snart som mulig. For oss er det viktig å ivareta all kompetanse på arbeidsmarkedet. Vi oppfordrer derfor alle søkere til å søke og etterstreber mangfold i personalgruppen.

Ved spørsmål ta kontakt med Hanne Løvli på 92630309. 

Søknadsfrist : 19.08.2019

Kontaktperson

HR Direktør

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 19
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 20
  2019
  0 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 21
  2019
  0 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 23
  2019
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 25
  2019
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter