Ledig stilling

Avdelingsleder SHA Statnett

Søknadsfrist : 25.08.2019

Har du gode lederevner og et stort engasjement for SHA? Da kan du være den vi ser etter!

 

Vi er på jakt etter ny avdelingsleder for SHA som kan lede og videreutvikle dette spennende og sterke fagmiljøet. SHA-avdelingen er kompetansesenter for og har fagansvar for SHA i Statnetts prosjekter, både  i plan-/prosjekteringsfasen og i utførelsesfasen.  

Avdelingen leverer SHA rådgivning til prosjektene, både i form av dedikerte SHA rådgivere, men også som oppdragsbaserte leveranser. SHA-rådgiver er prosjektets faglige ressurs for å støtte prosjekt-og byggeledelsen i deres ivaretagelse av Statnetts ansvar og plikter i henhold til Byggherreforskriften for å sikre at prosjektet oppnår sine HMS mål.

Du vil få  ansvar for videreutvikling og effektivisering av prosess, metodikk og støtteverktøy for SHA styring i prosjektene,  levere oppdrag innen revisjoner, beredskap, granskninger,  bygging av sikkerhetskultur samt videreutvikle SHA kompetansen til hele organisasjonen.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i enhet for Byggeledelse og beredskap i divisjon Bygg og Anlegg og du vil være en del av ledergruppen i Byggeledelse og beredskap.

Divisjon Bygg og Anlegg har som hovedoppgave å gjennomføre byggeprosjekter som selskapets operative byggherre, samt sikre at de valgte prosjektene bygges riktig mht. HMS, kvalitet, kostnad, tid og risiko.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle avdelingen og medarbeiderne i tråd med Prosjektmodell 2.0
 • Effektiv ressursstyring til prosjektene
 • Utvikle byggherreteamene ihht "den klare linjen"
 • Effektivisere  SHA prosessen, metoder og verktøy gjennom bl.a. digitalisering
 • Bidra i BB ledergruppe med utvikling og forbedringsarbeid på tvers av avdelingene

Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk eller administrativ utdannelse
 • Kunnskap og erfaring innen fagområdene som er underlagt avdelingen
 • Ledererfaring
 • Erfaring med utbyggingsprosjekter og prosjektarbeid
 • Kjennskap til byggherreforskriften samt aktuelle lover og forskrifter

Personlige egenskaper:

 • Strategisk tenkning og planlegging med et helhetsperspektiv for Statnett
 • Strukturert og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig autoritet og gjennomføringskraft
 • Utvikle og inspirere medarbeidere i et høyt kvalifisert fagmiljø

Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Odd Egil Nisja, direktør Byggeledelse og beredskap, tlf. 92283392.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer
Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Har du gode lederevner og et stort engasjement for SHA? Da kan du være den vi ser etter!

 

Vi er på jakt etter ny avdelingsleder for SHA som kan lede og videreutvikle dette spennende og sterke fagmiljøet. SHA-avdelingen er kompetansesenter for og har fagansvar for SHA i Statnetts prosjekter, både  i plan-/prosjekteringsfasen og i utførelsesfasen.  

Avdelingen leverer SHA rådgivning til prosjektene, både i form av dedikerte SHA rådgivere, men også som oppdragsbaserte leveranser. SHA-rådgiver er prosjektets faglige ressurs for å støtte prosjekt-og byggeledelsen i deres ivaretagelse av Statnetts ansvar og plikter i henhold til Byggherreforskriften for å sikre at prosjektet oppnår sine HMS mål.

Du vil få  ansvar for videreutvikling og effektivisering av prosess, metodikk og støtteverktøy for SHA styring i prosjektene,  levere oppdrag innen revisjoner, beredskap, granskninger,  bygging av sikkerhetskultur samt videreutvikle SHA kompetansen til hele organisasjonen.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i enhet for Byggeledelse og beredskap i divisjon Bygg og Anlegg og du vil være en del av ledergruppen i Byggeledelse og beredskap.

Divisjon Bygg og Anlegg har som hovedoppgave å gjennomføre byggeprosjekter som selskapets operative byggherre, samt sikre at de valgte prosjektene bygges riktig mht. HMS, kvalitet, kostnad, tid og risiko.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle avdelingen og medarbeiderne i tråd med Prosjektmodell 2.0
 • Effektiv ressursstyring til prosjektene
 • Utvikle byggherreteamene ihht "den klare linjen"
 • Effektivisere  SHA prosessen, metoder og verktøy gjennom bl.a. digitalisering
 • Bidra i BB ledergruppe med utvikling og forbedringsarbeid på tvers av avdelingene

Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk eller administrativ utdannelse
 • Kunnskap og erfaring innen fagområdene som er underlagt avdelingen
 • Ledererfaring
 • Erfaring med utbyggingsprosjekter og prosjektarbeid
 • Kjennskap til byggherreforskriften samt aktuelle lover og forskrifter

Personlige egenskaper:

 • Strategisk tenkning og planlegging med et helhetsperspektiv for Statnett
 • Strukturert og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig autoritet og gjennomføringskraft
 • Utvikle og inspirere medarbeidere i et høyt kvalifisert fagmiljø

Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Odd Egil Nisja, direktør Byggeledelse og beredskap, tlf. 92283392.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 25.08.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 25
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
4 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger
Fakta om Statnett