Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Prosjektleder Vest Veidekke Industri

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Om stillingen

Veidekke Industri As er Norges største asfaltentreprenør i tillegg til å være en av Norges største produsenter av pukk og grus mm og består av over 1200 dyktige, stolte og engasjerte medarbeidere. Vi er nå på jakt etter en Prosjektleder i Fo asfalt, område vest. Her utfører vi alle typer asfaltarbeid, inkludert forarbeid før asfaltering. Vi produserer asfalt fra egne fabrikker og har en kundegruppe som dekker alt fra Statens vegvesen, kommuner og fylkeskommuner, entreprenører og privatkunder.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder er du en viktig støttespiller for de operative lederne i distriktene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Du vil få ansvar for å følge opp og støtte lokasjonene i området. Sentrale oppgaver er å bidra med kalkulasjon, forhandling, oppstart av oppdrag og kontraktsadministrasjon. I dette arbeidet inngår også forbedringsarbeid, samt samarbeid og samspill med våre kunder og underentreprenører.

Gode HMS-resultater kommer gjennom sikker adferd. Som prosjektleder må du være en god rollemodell og ta samtaler om sikkerhet og om nødvendig korrigere uønsket adferd. Målet er at alle skal komme uskadet hjem fra jobb -- hver dag.

Du vil være en del av lederteamet i området, samt være en del av utvidet driftsgruppe for hele forretningsområdet. Du kan bli bedt om å inntre som operativ leder for en lokasjon ved behov.

Kompetanse og arbeidserfaring

Vi ønsker at du har kompetanse og erfaring fra arbeid med entreprisekontrakter. Du skal, ved hjelp av nevnt erfaring, bidra til at Veidekke kan etterleve plikter, ivareta sine rettigheter og følge opp krav fra byggherre. Du forstår og gjør deg forstått på norsk både skriftlig og muntlig.

Vi ser etter deg som er en drivende god prosjektleder som evner å se, og alltid søker, den beste veien fremover gjennom verdiskapende samspill. Det er viktig at du er handlekraftig og ikke redd for å ta avgjørelser. I Veidekke får du ansvar om du tar ansvar.

Som prosjektleder bør du ha relevant universitets eller høyskoleutdanning eller teknisk fagskole. Lang og relevant erfaring kompenseres for manglende utdanning. Kalkulasjonskompetanse og prosjektledelse av entreprisekontrakter er et minimum.

Vi tilbyr

Som prosjektleder blir du en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har et positivt, men til tider hektisk arbeidsmiljø. I vår verden er den beste skolen praktisk erfaring i prosjekter. Det er her vi lærer mest og best -- i samspill med alle aktørene rundt oss.

Vi tilbyr også mange gode kurs gjennom Veidekkeskolen, som er en del av et kontinuerlig utviklingsløp.

Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger i Veidekke og du vil sammen med alle andre i Veidekke få mulighet til å bli medeier i egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier vi over 15 % av aksjene i selskapet.

Kontorsted: Etter nærmere avtale.
Adresse: Årøseterveien 4,6422 Molde

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Bli med ABB og jobb i et team som er dedikert til å skape en fremtid hvor innovative, digitale teknologier gir bedre tilgang til renere energi. ABB er en banebrytende teknologileder med et omfattende tilbud innen digitalisering. Med over 130 års innovasjonshistorie er ABB i dag ledende innen digitalisering med fire kundeorienterte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation, som støttes av den felles digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs markedsledende virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 147 000 ansatte.ABB Electrification AS leverer elektroprodukter og løsninger helt fra kraftproduksjon og ut til stikkontakten. Vi tilbyr løsninger som benyttes i alt fra små leiligheter og boliger, industri og næringsbygg til infrastruktur. Vi leverer med andre ord nær sagt alt innen elektroverden. Produktkvalitet, -bredde og kompetanse er våre viktigste pilarer og fokusområder.Bli med ABB og jobb i et dedikert kundeservice team som skal skaffe tilveie riktige elektroprodukter og samtidig løser kundens tekniske utfordringer.Vi trenger deg, som kan registrere ordre, følge opp ordre/leveranser og ikke minst besvare tekniske spørsmål og komme med løsninger til kunde. Vårt kundeservice team har i oppgave å levere riktig løsning til kunde og har ansvar av innkjøp, logistikk, kundeservice, ordre/tilbud og ikke minst gi kunden teknisk bistand. Ditt ansvar • Registrere ordre • Behandle elektroniske ordre (EDI/Web) • Oppfølging av leveranser/transport • Svare på tekniske spørsmål • Rettlede og tilby løsninger til kunde Din bakgrunn • Elektroteknisk kompetanse • Fagbrev gruppe L eller annen relevant kompetanse/skole er en stor fordel. • Nyutdannede med mindre praksis oppfordres til å søke. • Flytende Norsk og engelsk skriftlig og muntlig Personlig egenskaper • Evne til å jobbe både i team og selvstendig • Strukturert og nøyaktig • Gode på muntlig og skriftlig kommunikasjon • Service innstilt   Mer om oss Vi kan tilby;• Kurs og opplæring, personlig utvikling og karrieremulighet• Teknisk og personlig utfordringer et positivt og innovativt miljø• Et godt stabilt arbeidsmiljø der både medarbeidere og ledere bryr seg• God opplæring, med kollegaer som ønsker å dele sin kompetanse med deg• Konkurransedyktige betingelserSøknadsfrist; 05.01.2020Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev gjennom ABB's jobbsøkerportalABB er i dag lokalisert på Billingstad, men vi kommer til å flytte til Fornebu i løpet av første kvartal 2020.Hvis du har noen spørsmål eller trenger mer informasjon så ta kontakt med: Tom Heggum, e-post tom.heggum@no.abb.com eller telefon +47 24 16 55 07Vi gjør oppmerksom på at i samarbeid med Meditor gjennomfører vi bakgrunnsundersøkelse på alle kandidater som mottar tilbud om ansettelse i ABB Norge. Dette for å sikre best mulig kvalitet i rekrutteringsprosessen, i henhold til ABBs selskapspolicy.   Referansenummer NO72294119_E3 Publication date2019-12-12
16.12.2019 Bærum
oin ABB and work in a team that is dedicated to creating a future where innovative digital technologies allow greater access to cleaner energy. ABB is a supplier of solutions for increased productivity and energy efficiency. ABB Industrial Automation provide safety and automation systems, IT-solutions, drives and electrical systems, telecommunication systems and instrumentation to onshore and offshore installations. We deliver solutions to a wide variety of industries e.g. aluminum, cement, chemical, food and beverage, life sciences, metal, mining, oil & gas, power generation and pulp & paper. ABB’s Industrial Automation-operations in Norway are located in Oslo, Bergen, Stavanger, Hammerfest and Stord.We are looking for senior project managers that have a solid background from large and complex multidiscipline, EICT, projects. International background from EPC deliveries including installation is a plus.Our project portfolio includes a large variety of industries, Offshore topside and sub-sea, offshore wind, land-based industry, power and water, aqua, and infrastructure.The Controlling department is part of the Energy Industries local business line within ABB Norway. The section is responsible for the project controlling activities and the project controllers are assigned to multiple projects, depending on size and complexity. Your responsibilities • Manage the economy of the projects together with project managers and be a business partner • Maintain projects in SAP, hereunder the project cost- and income budget and the WBS and activity structure • Promote commercial awareness in the project team and provide commercial input to the project management plan • Establish any required financial guarantees and Letter of Credit • Establish any required foreign currency contracts (hedging) and initiate swap arrangements when required • Provide forecast information like cash flow plan, revenue recognition plan and cost-to-complete • Monitor and control actual cost and revenues against the budget and forecast • Identify, analyze, report and follow-up any economical deviations related to recognized revenues and gross margin, actual/planned costs, cash flow and over dues • Ensure timely invoicing according to the contract and timely payment of invoices • Monthly reporting internally and externally, with special focus on forecasting • Participate in the project’s risk management process for early identification of risks and opportunities, and do monthly assessment of the identified risks, contingencies and opportunities • Participate in reviews of variation order requests (VOR’s) and variation orders (VO’s) and make an economical consequence analysis in cases of essential changes • Participate in the logistics process for shipment of goods to the customer in order to verify that the shipment documents include items in accordance with the contract • Participate in project review committee (PRC) • Comply with any tax requirements for cross-border project business and calculate the expected foreign taxes triggered by the project, based on the tax advice issued by the tax responsible in ABB AS • Ensure compliance with Accounting & Reporting Guidelines (A&RG) and applicable internal control procedures Your background • Initiative and responsible personality with good team work and communication skills • Flexibility and willingness to take on responsibility • Efficient and high work capacity to master periodically high work load • Can work independently, result-oriented and structured • Fluency in Norwegian and English • Minimum 3 years project controlling experience • Experience in use of SAP and relevant Microsoft programs • Bachelor in business administration or related field   More about us What we can offer:• Dynamic work environment with new challenges and varying tasks• Personal development and career opportunities• Competitive conditions, salary according to qualifications• Pension, group life and accident insurance• Flexible working hours• Comfortable and good working relationship with informal and close contact between employees and managers at all levels• Positive and exciting work environmentThe position is located at ABB’s office in Oslo.Application deadline; 05.01.2020We are looking forward to receiving your application and CV through the ABB jobportalFor any questions regarding the position please contact Johnny Sætrum on e-mail johnny.satrum@no.abb.com or phone +47 55 69 49 99 / +47 95 29 14 45Please note that in cooperation with Meditor Search we conduct a background screening on all candidates that receive an offer of employment in ABB Norway. This to ensure best quality in our recruitment process, according with ABBs company policy.   Reference NumberNO72794052_E1 Publication date2019-12-15
16.12.2019 Oslo
Blir du med på laget? Ved seksjon for Revmatologi, Divisjon Kongsvinger, har vi ledig 100 % fast stilling for overlege. Revmatologi har lange tradisjoner på Kongsvinger Sykehus, og ble ved endret foretakstilhørighet en ny spesialitet i Ahus i 2019. Revmatologisk seksjon har 8 senger med utredning, behandling og rehabilitering, samt poliklinikk. Seksjonen er samlokalisert med ortopedisk seksjon. Virksomheten er basert på helhetlig tilnærming og fokus på rehabilitering. Vårt tverrfaglige basisteam består av revmatolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleiere, hjelpepleier, aktivitør, håndterapeut, klinisk ernæringsfysiolog. Vi samarbeider også tett med ortoped/revmakirurg og med ortopediingeniør. Det foregår for tiden noe oppdragsforskning. Legebemanningen er 4,3 stillinger for overleger og 2,0 stillinger for leger i spesialisering (LIS). Revmatologisk avdeling er godkjent som gruppe-2 avdeling for utdanning i revmatologi etter gammel ordning. Det pågår for tiden et prosjekt knyttet til Kongsvinger Sykehus fase 3, hvor man utreder hvordan spesialiteten revmatologi skal videreutvikles i Akershus universitetssykehus, herunder vurdering av synergieffekter mellom spesialiteter, og tettere samarbeid/driftsformer som bygger opp under slike, f.eks i form av noe satelittpoliklinikk på Nordbyhagen   Arbeidsoppgaver Klinisk arbeid på poliklinikk og sengepost, samt tverrfaglige team Supervisjon/veiledning av LIS 3 Internundervisning Delta i avdelingens vaktordning og tilsynsordning Utviklingsarbeid  Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i revmatologi Lis med kort tid igjen av spesialiseringen kan også søke  Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig Gjerne forskerkompetanse/forskererfaring  Kunnskap om og erfaring med forbedringsarbeid   Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner Interesse for klinisk arbeid og faglig engasjert Lyst til å bidra til å videreutvikle en ny spesialitet i Ahus  Evne til konstruktivt samarbeid og like å arbeide i tverrfaglig team Vi tilbyr Et godt arbeidsmiljø Et tett samarbeids mellom overleger og LIS, og samarbeid mellom spesialiteter Gode pensjonsordninger i offentlig pensjonskasse. Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Muligheter for hjelp med bolig, bes oppgitt i søknaden Nær Oslo/Gardermoen og ca 3 mil fra Svenskegrensen
16.12.2019 Kongsvinger
Seksjon for klinisk forskningsstøtte i Avdeling for Forskning i Medisinsk Divisjon er en spesialisert enhet som bistår ved alle aspekter av forskningsprosjekter; Planlegging, budsjettering, biobank-prosjektering, datainnsamling fra enkle og komplekse kliniske undersøkelser, innsamling og prosessering av blodprøve eller annet biologisk materiale og dokumentasjon. Seksjonen støtter både divisjonens egne kliniske forskningsprosjekter og industri initierte studier. Seksjon for klinisk forskningsstøtte utlyser en fast 50 % stilling som forskningskoordinator, med oppstart fra 1. februar 2020 eller etter avtale. Arbeidsoppgaver Oppgavene som koordinator vil være deltagelse i planlegging og prioritering av studier, budsjettering, arbeid med lagring og innhenting av relevante dokumenter, kommunikasjon og koordinering mellom involverte parter, overordnet organisering av aktive og planlagte studier og organisering av biobanker. Vi tilbyr et hyggelig og lærerikt arbeidsmiljø med bred kompetanse der koordinatoren vil bli knyttet til et erfarent miljø av forskningsstøttepersonell.        Kvalifikasjoner Vi søker en engasjert medarbeider med relevant utdannelse og erfaring med forskningsprosjekter. Evne til selvstendig arbeid, kontinuitet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og nøyaktighet er viktige egenskaper vi søker. Vi vil prioritere søkere med erfaring med koordinering av kliniske studier. Ved vurdering av søknadene vil det også bli lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre oppgavene. Søkere kan bli innkalt til intervju. Ved spørsmål kontakt avdelingsleder My Svensson, tlf. 67 96 96 01Søknadsfrist: 6. januar 2020  
16.12.2019 Lørenskog
Klinisk ernæringsfysiolog 20 %  til Barne- og ungdomsklinikken Barne- og ungdomsklinikken favner de fleste fagområdene innen pediatri og har fire kliniske ernæringsfysiologer ansatt. Kliniske ernæringsfysiolog inngår i ulike tverrfaglige team men arbeider også selvstendig. Klinikken har pågående forskningsprosjekt innen ernæring til prematurfødte barn. Til Barne- og ungdomsklinikken søker vi klinisk ernæringsfysiolog, fast 20 % stilling.   Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene omfatter blant annet ernæringsbehandling og kostveiledning individuelt og i grupper. Den aktuelle søker skal i hovedsak arbeide med ernæringsbehandling og veiledning på poliklinikken. Kvalifikasjoner Søkere må være autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Ønskelig med erfaring innen journalsystemet Dips. Personlige egenskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt. Interesse for å arbeide med barn, ungdommer og familier. Initiativrik og selvstendig, samtidig like å arbeide i team.   Vi tilbyr Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende, tverrfaglig kompetansemiljø. Vi har det travelt, men har et meget godt og støttende samarbeidsklima. Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.  Lønn etter avtale.  
16.12.2019 Lørenskog
Plastikk kirurgisk poliklinikk og Øre Nese Hals poliklinikk søker engasjert og positiv sykepleier Vi har ledig et 8 måneders vikariat til en sykepleier som ønsker å jobbe 50 % på Plastikkirurgisk poliklinikk og 50 % på Øre, Nese, Hals poliklinikk. Arbeidsdagen vår preges av varierte og  utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har et godt etablert fagmiljø og er kjent for å ha et trivelig samarbeidsklima mellom de ulike yrkesgruppene.  Vi har kveldspoliklinikk to ganger pr. uke, så det må påberegnes ca en kveldsvakt i uken. Alle søkere bes søke elektronisk Arbeidsoppgaver Egen sårpoliklinikk med sårstell, tapping, fjerning av dren og suturer Ekspanderfylling Mottak av øyeblikkelig hjelp pasienter  Bistå lege ved pasientundersøkelser Pasientsamtaler / pasientinformasjon     Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Gode norskkunnskaper Ønskelig med erfaring fra kirurgisk poliklinikk arbeid  Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges høyt! Du er samvittighetsfull og omgjengelig i samarbeid med kollegaer, som bidrar til et inkluderende, trygt og trivelig arbeidsmiljø. Du er fleksibel, trives med å jobbe selvstendig og i et team, der pasienten er i fokus og føler seg ivaretatt Du liker faglige utfordringer og holder deg faglig oppdatert Du er positiv og løsningsorientert Du er punktlig, nøyaktig og holder avtaler Du lærer fort  Vi tilbyr Utfordrende og variert arbeid Inkluderende, trygt og trivelig arbeidsmiljø Tverrfaglig samarbeid Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei fra Oslo 
16.12.2019 Lørenskog
Avdeling for mikrobiologi og smittevern, MIKS, som er organisert i Divisjon for diagnostikk og teknologi har ledig stilling som overingeniør/spesialbioingeniør med erfaring innen kjemi. Avdelingen består av fire seksjoner: bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling (FoU) og seksjon for leger og ledere. Avdelingen har høy forskningsaktivitet i nær tilknytning til den diagnostiske virksomheten og er Nasjonalt referanselaboratorium for humant papilloma virus, HPV. Du vil bli ansatt i seksjon for bakteriologi og medieproduksjon. Den som ansettes vil ha enkelte arbeidsoppgaver som dekker behov på tvers av seksjonene. Ved seksjonen påvises, identifiseres og resistensbestemmes bakterier, sopp, virus og parasitter fra pasienter i de kliniske avdelingene på sykehuset og primærhelsetjenesten i opptaksområdet vårt. Vi deltar også i den nasjonale resistenskartleggingen. Seksjonen er selvforsynt med medier i tillegg til at den produserer medier til forskning og andre seksjoner i divisjonen. Videre har seksjonen ansvar for vask og sterilisering av utstyr til alle laboratorieavdelingene. Avdelingen har CE-merket medieproduksjon og er akkreditert etter NS ISO 15189. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Kjemikalieansvarlig for avdelingen. Dette omfatter oppdatering, vedlikehold og risikovurdering av avdelingens stoffkartotek, substitusjonsvurderinger, avhending av farlig avfall, utføre sikker jobbanalyse for kjemikalier som krever arbeidstakerregister og HMS-vurdering for kjemikalier i avdelingens prosedyrer Være med i utviklingen av det diagnostiske tilbudet ved avdelingen Være pådriver for utvikling av nye medier, samt utvikle eksisterende Utstyrsansvarlig for autoklaver og system for temperaturovervåkning Bestilling, mottak og oppfølging av varer til seksjonen Vekst- og sterilkontroll av medier Delta i produksjon av medier ved behov Deltagelse i tverrfaglige forskningsprosjekter kan være aktuelt  Kvalifikasjoner Ingeniør/bioingeniør med erfaring innen kjemi og som har mastergrad innen fagområdet kjemi/medisinsk mikrobiologi/molekylærbiologi/bioteknologi eller tilsvarende. Søkere som ikke fyller de formelle kravene, men som har relevant realkompetanse kan bli vurdert Det er ønskelig med erfaring fra lignende type arbeid Erfaring fra arbeid i et akkreditert/sertifisert laboratorium Ønskelig med kunnskaper om autoklaver og autoklaveringsprosesser  Søker må beherske norsk/skandinavisk godt både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Løsningsorientert Fleksibel med hensyn til å påta seg oppgaver som er nødvendig for den daglige driften av avdelingen Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr Gode muligheter for utvikling i et tverrfaglig miljø En hektisk, spennende og utfordrende arbeidshverdag Trivelige kollegaer og godt arbeidsmiljø Ahus har et omfattende velferdstilbud til ansatte som bolig, barnehage og et variert kultur- og fritidstilbud Sentralt beliggende i landlige omgivelser med godt kollektivt tilbud
16.12.2019 Lørenskog
Stillingsbeskrivelse: Stendi Midt respiratorteam søker ferievikarer til våre team. Du liker å jobbe alene, men samtidig samarbeide med andre. Du er trygg i utfordrende og akutte situasjoner, men trives godt i å jobbe i hjemmet til klientene. Du har god kommunikasjonsevne, både med store og små. Du er en fleksibel person som ønsker å jobbe med barn og deres pårørende. Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester. Vi gjør verden litt bedre, ett menneske av gangen.  Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av praktisk og personlig helsehjelp til barn med ulike utfordringer som for eksempel behandlingsterapi og trakeostomi. ·         Yte omsorg slik at barn med ulike somatiske og psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med familien sin. ·         Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.           ·         Legemiddelhåndtering.            ·         Du får mulighet til å jobbe i et team med ett tverrfaglig miljø.         ·         Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.     Kvalifikasjoner:          ·         Sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, eller annen relevant utdanning          ·         Politiattest uten anmerkninger.                          ·         Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.                         ·         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    ·         Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   ·         Basale IT kunnskaper.                  ·         Førerkort klasse B        Vi kan tilby:                     ·         Ferievikariat, med mulighet for forlengelse.  ·         Turnus med langvakter og arbeid hver 3. helg.  ·         God opplæring.                   ·         Kurs og fagdager.               ·         Personlig og faglig utvikling.                 ·         Tariffavtale.  
16.12.2019 Sør-Trøndelag
Vis alle 16.850 ledige stillinger

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
<<Veidekke -- lokalt nærvær, skandinavisk styrke>>

Stillingen inngår i Veidekke Industri AS, som er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Veidekke Industri AS har ca. 1 100 ansatte og omsetter for NOK 4,9 milliarder (2018).

Les mer om Veidekke Industri

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Veidekke Industri As er Norges største asfaltentreprenør i tillegg til å være en av Norges største produsenter av pukk og grus mm og består av over 1200 dyktige, stolte og engasjerte medarbeidere. Vi er nå på jakt etter en Prosjektleder i Fo asfalt, område vest. Her utfører vi alle typer asfaltarbeid, inkludert forarbeid før asfaltering. Vi produserer asfalt fra egne fabrikker og har en kundegruppe som dekker alt fra Statens vegvesen, kommuner og fylkeskommuner, entreprenører og privatkunder.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder er du en viktig støttespiller for de operative lederne i distriktene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Du vil få ansvar for å følge opp og støtte lokasjonene i området. Sentrale oppgaver er å bidra med kalkulasjon, forhandling, oppstart av oppdrag og kontraktsadministrasjon. I dette arbeidet inngår også forbedringsarbeid, samt samarbeid og samspill med våre kunder og underentreprenører.

Gode HMS-resultater kommer gjennom sikker adferd. Som prosjektleder må du være en god rollemodell og ta samtaler om sikkerhet og om nødvendig korrigere uønsket adferd. Målet er at alle skal komme uskadet hjem fra jobb -- hver dag.

Du vil være en del av lederteamet i området, samt være en del av utvidet driftsgruppe for hele forretningsområdet. Du kan bli bedt om å inntre som operativ leder for en lokasjon ved behov.

Kompetanse og arbeidserfaring

Vi ønsker at du har kompetanse og erfaring fra arbeid med entreprisekontrakter. Du skal, ved hjelp av nevnt erfaring, bidra til at Veidekke kan etterleve plikter, ivareta sine rettigheter og følge opp krav fra byggherre. Du forstår og gjør deg forstått på norsk både skriftlig og muntlig.

Vi ser etter deg som er en drivende god prosjektleder som evner å se, og alltid søker, den beste veien fremover gjennom verdiskapende samspill. Det er viktig at du er handlekraftig og ikke redd for å ta avgjørelser. I Veidekke får du ansvar om du tar ansvar.

Som prosjektleder bør du ha relevant universitets eller høyskoleutdanning eller teknisk fagskole. Lang og relevant erfaring kompenseres for manglende utdanning. Kalkulasjonskompetanse og prosjektledelse av entreprisekontrakter er et minimum.

Vi tilbyr

Som prosjektleder blir du en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har et positivt, men til tider hektisk arbeidsmiljø. I vår verden er den beste skolen praktisk erfaring i prosjekter. Det er her vi lærer mest og best -- i samspill med alle aktørene rundt oss.

Vi tilbyr også mange gode kurs gjennom Veidekkeskolen, som er en del av et kontinuerlig utviklingsløp.

Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger i Veidekke og du vil sammen med alle andre i Veidekke få mulighet til å bli medeier i egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier vi over 15 % av aksjene i selskapet.

Kontorsted: Etter nærmere avtale.
Adresse: Årøseterveien 4,6422 Molde

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 16
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 19
  2019
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
11 ledige stillinger

Fakta om Veidekke Industri