Ledig stilling

Ledig stilling som trafikkdirigent NORSK VEISIKRING

Søknadsfrist : 25.07.2019

Vi trenger flere medhjelpere.

Har du godt humør, og trives ute i alt slags vær er det kanskje deg vi søker.

Har du kurs 1 i "arbeidsvarsling" og kurs 3 i "manuell dirigering " er det bare å ta kontakt med oss. For de av dere som ikke har nevnte kurs vil vi prøve å finne godkjent kursholder til. Norsk veisikring as har et
høyt fokus på trafikksikring, helse, miljø og sikkerhet.

Vi vil i første omgang ta inn vikarer. og personer som kan arbeide deltid.

Det er variabel arbeidstid, alt etter de ulike prosjekt vi er på.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Would you like to start your career at one of the largest tech and consultant companies in the Nordics? Here with us, you'll become part of a community of highly motivated professionals passionate about shaping the future. We are now recruiting new graduates who want to be a part of shaping the future – today! At EVRY, you will get the opportunity to help our customers digitalize and advance their businesses and successfully operate in a more competitive landscape.   We are looking for people with a background or competence in IT/tech-related fields. Our graduates get to work with many technologies in different industries. For example, UX Design, AI/robotics, software development (Java, .Net) business intelligence, and much more. We're shaping the future at the forefront of technology, and we have high ambitions. With us, you'll find a big and close team that is passionate about creative solutions. Seeing as technology changes from day to day, we need you to be forward thinking and agile. In other words, this is a perfect opportunity for you if you want to develop as a professional, use your creativity to solve maybe-not-so impossible challenges and contribute to shaping our future.     What do we bring to the table? We have local teams set up across the entire Nordic region, and a family of 8000 strong to back it up. Our closeness enables a unique team spirit, customer interaction and an environment where you you’ll get things done. The simplicity and effectiveness that this kind of setting offers combined with flexible working conditions creates an unmatched work/life balance and the perfect soil for growing your talent.     Our Program Philosophy   Our Graduate Program will not put you back in the school desk. We assume you’ve had enough of that? Instead the program aims of putting you face to face with the customer. And what can go wrong? With your leader, team and personal mentor having your back, and heaps of techy communities at your disposal? A whole lot to be honest. But hey, that’s learning too right?     Who might you be? Just by reading this, you pretty much qualify as an awesome person. In addition to being awesome, the following makes you qualified to become one of our Graduates.     Qualifications: Preferably you have a minimum of a Bachelor’s degree within IT/tech-related subjects. For example Programming, Data engineering, Informatics and information processing Fluency in English, and preferably in one or more of the Scandinavian languages.         So, where might you be? We have available Graduate positions in several locations, for example Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Gjøvik, Brumunddal, and others. In the application form, you will be asked to fill in your preferred location.   We look forward to your application! PS: We love a little bit of summer vacation, just like everyone else. You might not hear much from us during the summer, but trust us – you're not forgotten! You'll hear from us in August.
27.06.2019 Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Ringsaker
Vil du jobbe i et selskap som utvikler fremtidens kraftnett?   Statnett har ansvaret for å legge til rette for elektrifisering av samfunnet. Teknologiutvikling gir økt interesse for å koble seg til kraftnettet og de siste to årene har vi opplevd en kraftig økning i henvendelser. Vi søker medarbeidere til to nye avdelinger for å være med på håndteringen av den stadig økende interessen og planlegge den langsiktige utviklingen av kraftnettet. Medarbeidere til Nettilknytning Til vår nyopprettede avdeling Nettilknytning søker vi kundeorienterte medarbeidere som tilknytningsansvarlige til ulike regioner i landet. Du vil få en nøkkelrolle i utviklingen av kraftsystemet og skal være med å løfte vår førstelinje kundekontakt til et nytt nivå. Vi skal sikre raskere og bedre saksbehandling av et økende volum av saker, og sørge for mer fornøyde kunder. Nettilknytning har som sitt hovedansvar å sørge for en driftsmessig forsvarlig tilknytning av forbruk og produksjon til nettet, og ved behov initiere utredning av tiltak. Avdelingen er også ansvarlig for å behandle høringssaker om planer for ny produksjon, forbruk og nett som berører kraftsystemet. Digitalisering av tilknytningsprosessen er et viktig satsingsområde hvor avdelingen har en sentral rolle. Avdelingen vil bestå av 5-6 medarbeidere når den er fullt oppbemannet. Sentrale arbeidsoppgaver: Være første-linje kundekontakt i tilknytningssaker Behandle tilknytningssaker og følge opp kundene gjennom hele tilknytningsprosessen Lede tilknytningsteam med medarbeidere fra ulike avdelinger i Statnett Behandle høringssaker om kraftproduksjon, forbruk og nett Fange opp utredningsbehov i tilknytningssaker og høringssaker Kvalifikasjoner: Relevant høyere utdanning på masternivå God kunnskap om og forståelse av kraftsystemet Erfaring fra kunderettet arbeid er en fordel Erfaring med å lede prosjekter eller team er en fordel Personlige egenskaper: Gode analytiske evner Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit på tvers i og utenfor Statnett Medarbeidere til Nettutvikling Til vår avdeling for Nettutvikling søker vi medarbeidere som skal bidra til å styrke det langsiktige og helhetlige arbeidet med utviklingen av kraftnettet. Sentrale tema er elektrifisering, økt forbruk fra for eksempel datasentre, ny produksjon, reinvesteringer og generell forbruksutvikling. Vi er kontaktpunktet mot de regionale nettselskapene og skal fange opp planer og behov. Når behov er identifisert og konkretisert har vi ansvar for å initiere utbyggingsprosjekter. Vi har derfor en bred kontaktflate både internt i Statnett og eksternt. Avdelingen leder også arbeidet med å utarbeide Statnetts Nettutviklingsplan (NUP), Kraftsystemutredning (KSU) og vår utredningsporteføljeplan (UPP). Avdelingen vil bestå av 7 medarbeidere når den er fullt oppbemannet. Sentrale arbeidsoppgaver: Være oppdatert på sentrale utviklingstrekk i kraftsystemet nasjonalt og regionalt Holde oversikt over analysebehov i de ulike regioner, og foreslå prioritering av utredningsbehov. Fungere som regionalt planansvarlig i Statnett og utarbeide regionale planer for nettutviklingen Fange opp og koordinere behov fra driftsorganisasjonen, regionale nettselskaper og eksterne kunder som grunnlag for den helhetlige langsiktige nettutviklingen Besvare eksterne og interne henvendelser relatert til nettutvikling Delta i håndtering av tilknytning av ny produksjon og nytt forbruk Kvalifikasjoner: Teknisk og/eller økonomisk utdanning på Masternivå God kunnskap om og forståelse av kraftsystemet Fordel med erfaring av kraftsystemanalyser og nettplanlegging Gode IKT-kunnskaper Erfaring med analyser av kraftsystemet er en fordel Personlige egenskaper: Gode analytiske evner Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit på tvers i og utenfor Statnett For mer informasjon om stilling i Nettilknytning, ta kontakt med avdelingsleder Halvor Lie (tlf. 482 60 357). For mer informasjon om stilling i Nettutvikling, ta kontakt med avdelingsleder Harris Utne (tlf. 416 84 263). Avdelingene Nettilknytning og Nettutvikling er en del av enheten Kraftsystemplanlegging i divisjonen Teknologi og utvikling. Kraftsystemplanlegging har som oppgave å planlegge for en rasjonell utvikling av det norske kraftsystemet. Enheten skal planlegge for tilstrekkelig kapasitet og forsyningssikkerhet for våre kunder. Videre har enheten ansvaret for å levere analyser og rådgivning til andre deler av Statnett. Vi består av ca. 40 medarbeidere fordelt på fem avdelinger. Enheten er i vekst på grunn av økende oppgavemengde. Enheten er delegert å ivareta en av Statnetts kjerneoppgaver - utredningsansvaret for transmisjonsnettet som blant annet innebærer å levere våre eksterne planprodukter som Kraftsystemutredningen (KSU) og den offentlige nettutviklingsplanen (NUP). Enheten behandler alle søknader om nettilknytning til transmisjonsnettet. Kraftsystemplanlegging har konsernansvar som leverandør av tekniske kraftsystemanalyser og samfunnsøkonomiske investeringsanalyser. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere    
16.07.2019 Oslo
I Bekk Management Consulting (BMC) jobber vi primært innen tre definerte satsningsområder: • Kundesentrisk strategi og transformasjon • Nye forretningsmuligheter (nyskaping og innovasjon) • Datadrevet forretningsutvikling Kompetansebredden spenner fra klassisk strategi- og effektiviseringsmetodikk via service design og visualisering til teknologikompetanse innen arkitektur, smidig tilnærming, analyseverktøy som R, og prototyping. For å nevne noe. Hvem vi ser etter Du har høyere utdanning med gode akademiske resultater, og jobber i dag som forretningsutvikler, konsulent, produktsjef e.l. Du er glad i komplekse problemstillinger, er sterk faglig, og ydmyk nok til å vite at de beste resultatene utvikles i fellesskap. Utover klassisk strategi-/rådgivningsbakgrunn, er vi også ute etter deg med erfaring som utvikler eller designer og som har genuin forretningsinteresse og -forståelse. Et faglig og sosialt miljø Vi er en gjeng som ønsker å se hverandre lykkes, og vi støtter aktivt opp om dette. Bekk har et stort fokus på kompetanseutvikling, blant annet gjennom fagdager, konferanser, kurs, og våre rundt 30 spesialiserte faggrupper som møtes jevnlig. I tillegg har vi et sterkt sosialt miljø med ukentlige tilbud, både kulturelle, faglige og sportslige. Vi håper du vil forsterke vårt miljø ytterligere med din kunnskap, erfaring og engasjement!
26.09.2018 Oslo
AF er i vekst og behovene for flere dyktige medarbeidere kan melde seg til kommende prosjekter over hele landet.Du kjennetegnes av å være kvalitets- og ansvarsbevisst, nysgjerrig og har stor arbeidskapasitet. AF Gruppen er opptatt av høy arbeidsglede og det er viktig at alle ansatte bidrar til et positivt arbeidsmiljø. En viktig forutsetning er at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.Hos AF kan du bli en del av et godt arbeidsmiljø som preges av høy trivsel og stolthet. Vi tilbyr spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram. Registrer din CV på www.afgruppen.no/karriere og husk å legge ved attester og vitnemål. Vi ber deg om å svare på et par spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av hvilket forretningsområde du er interessert i og hvilken bakgrunn du har.  Så vil vi ta kontakt når behovet skulle melde seg.
23.11.2018 Norge
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
09.01.2019 Oslo
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
09.01.2019 Oslo
Bravida i Oslo vokser og søker etter de som er glad i faget sitt! Vi er på jakt etter deg med noen års erfaring innen servicearbeid.  Om avdelingen Bravida Oslo Elektro Service er en av største avdelingene i Bravida Norge med over 160 montører, og vi trenger flere! Avdelingen utfører alle typer serviceoppdrag for både store og små kunder i Oslo-området. Avdelingen får stadig flere oppdrag innen intern kontroll elektro og termografering, som gjør at vi trenger montører med kompetanse og interesse for faget. Vi trenger også dyktige servicemontører som har erfaring fra både privat og næringskunder. Hos oss får muligheten til å velge din egen vei! I tillegg til service påtar også avdelingen seg mindre prosjekter, og samarbeider på tvers av fagområder og avdelinger i Bravida. Arbeidsoppgaver Jobben som servicemontør i Bravida innebærer frihet under ansvar og du får jobbe selvstendig i ulike typer oppdrag. Arbeidet inneholder både teknisk problemløsning, mersalg og dokumentasjon av oppdragene. En viktig del av jobben er å opprettholde en god kontakt og kommunikasjon mot våre kunder.  Planlegging og gjennomføring av ulike serviceoppdrag på en effektiv måte Utføre alle typer oppdrag faglig- og forskriftsmessig riktig Dokumentasjon av oppdragene Dokumentasjon av endringsarbeid og tilleggsarbeid Ansvar for fremdrift i ulike oppdrag Utredninger/feilsøking av tekniske systemer Mersalg mot kunder Kommunikasjon med kunder og serviceleder Vise ansvar for egen og andres sikkerhet - ha ansvar for god HMS-kultur Hvorfor skal du jobbe i Bravida? Mange karrieremuligheter Du får egen servicebil Du får mobil/nettbrett Du får jobbe i en stor avdeling med et sosialt og uformelt arbeidsmiljø Vi har et bredt spekter av spennende kunder Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser Vi har gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Kvalifikasjoner Fagbrev gr. L Minimum 3 års erfaring fra servicearbeid Interesse for elektrofaget og salg/kunderservice  Førerkort klasse B God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne Personlige egenskaper  Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller Du har gode kommunikasjonsevner på norsk
08.02.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Trondheim
Vis alle 20.868 ledige stillinger

Norsk veisikring trenger flere dyktige medarbeidere i tiden framover

Stilling/yrke

Trafikkdirigent

Arbeidsgiver

Norsk Veisikring As

Sted

Fagernesveien 24. Narvik, 8514 Narvik

Søknadsfrist

Snarest

Les mer om NORSK VEISIKRING

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger flere medhjelpere.

Har du godt humør, og trives ute i alt slags vær er det kanskje deg vi søker.

Har du kurs 1 i "arbeidsvarsling" og kurs 3 i "manuell dirigering " er det bare å ta kontakt med oss. For de av dere som ikke har nevnte kurs vil vi prøve å finne godkjent kursholder til. Norsk veisikring as har et
høyt fokus på trafikksikring, helse, miljø og sikkerhet.

Vi vil i første omgang ta inn vikarer. og personer som kan arbeide deltid.

Det er variabel arbeidstid, alt etter de ulike prosjekt vi er på.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 25.07.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • JUL 25
    2019
    6 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om NORSK VEISIKRING