Ledig stilling

Fundraiser for Leger Uten Grenser F2F Department, Leger Uten Grenser Norge (MSF)

Søknadsfrist : 30.08.2019

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon32 Presentasjon av stillingen:

Arbeidsoppgaver

Dette er jobben for deg som ønsker forutsigbar inntekt, artige kolleger, nye utfordringer og en fot innenfor en av verdens største humanitære organisasjon!
Hver dag, gjennom hele året, jobber Leger Uten Grenser for å samle inn nok midler slik at våre feltarbeidere - internasjonale som lokalt ansatte - kan gi medisinsk nødhjelp til de av oss som trenger det mest - uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. For å gjøre dette mulig, trenger vi engasjerte dør-til-dør ververe som tør å snakke med fremmede og som tåler en utfordring. Høres det ut som deg? Da bør vi ta en prat - og det ganske snart!

Faste giveravtaler er grunnmuren i organisasjonen vår; og selve årsaken til at Leger Uten Grenser ofte rykker ut først i en krise. Ja, ververne her i Norge er helt avgjørende for at jobben skal bli gjort i felt! Mange av våre feltarbeidere og kontoransatte har også i sin karriere jobbet som ververe, så dette er en god mulighet for karriereutvikling og ikke minst selvutvikling.

Kvalifikasjoner

Hver enkelt har sin egen motivasjon for å arbeide som verver, men vi ser noen viktige fellestrekk:

 • Du er over 18 år
 • Interesse for humanitært arbeid
 • Ønsker deltidsjobb med mening og erfaring fra informasjonsarbeid og salg/innsamling
 • Liker å jobbe utendørs (også i minusgrader og regnvær)
 • Selvdreven og resultatorientert
 • Gode kommunikasjonsevner som du ønsker å videreutvikle
 • Du snakker flytende norsk og kan kommunisere på engelsk
 • Førerkort er en stor fordel, men ingen forutsetning

Personlige egenskaper

 • Åpen og liker kontakt med andre mennesker
 • Liker å jobbe ute uansett vær
 • Selvdreven og resultatorientert
 • Lagspiller og løsningsorientert
 • Komfortabel med digitale arbeidsverktøy
 • Fleksibel

Vi tilbyr

Verdifull arbeidserfaring i verdens største frittstående medisinske humanitære organisasjon
Grundig opplæring om Leger Uten Grensers arbeid Kontinuerlig opplæring i kommunikasjon og salg Individuell oppfølging En spennende og dynamisk stilling Et idealistisk og engasjerende arbeidsmiljø Vanlig arbeidstid:15 - 21 Fast timelønn Spennende reiser rundt om i Norge En meningsfull sommerjobb hvor du bidrar til å redde liv og lindre nød i Leger Uten Grensers prosjektland

Kontaktinformasjon

Karoline Ryslett Follestad, Prosjektkoordinator, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Prinsens gate 44
7011 Trondheim

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Leger Uten Grenser Norge (MSF)

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon32 Stillingsprosent: 40% Søknadsfrist: 30.08.2019

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Anestesiavdelingen har ledig stilling som overlege. Stillingen vil være tilknyttet intensivseksjonen. Anestesiavdelingen ved Ahus har over 320 ansatte, hvorav 60 er leger, 18 av disse er LIS. Avdelingen har to LIS i primærvakt og to overleger i sekundær- og tertiærvakt, samt en overlege i langdagssjikt. I tillegg har intensivseksjonen egne leger i hjemmevaktordning. Anestesiavdelingen er en stor avdeling med arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensivseksjon, smertepoliklinikk og dagkirurgisk senter. Det er knyttet to professorater til avdelingen. Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø. Det er stor aktivitet på dag, kveld og natt. Legene har allsidige arbeidsoppgaver med mange kritisk syke pasienter. Det planlegges oppstart av døgnkontinuerlig PCI-virksomhet og cerebrale trombectomier. Vi har også nært samarbeid med barneavdelingen når det gjelder tilsyn av syke barn på nyåpnet barne-intermediær enhet. Akershus universitetssykehus er et sykehus med stor aktivitet. Vi utfører ca 30000 kirurgiske inngrep årlig, og har ca 5500 fødsler pr år. Alle søkere må søke elektronisk. Kvalifikasjoner Søkere må være spesialister i anestesiologi. Søkere må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.   Personlige egenskaper Vi søker kolleger som har gode samarbeidsevner, er fleksible og arbeidsomme.  Vi tilbyr Mulighet for hjelp med bolig og barnehage. Kort reisevei til Oslo.  
21.08.2019 Lørenskog
Ledig fast i stilling som lege i spesialisering – generell kirurgi. Kirurgisk divisjon består av 10 avdelinger, samt forskningsutvalg, bekkensenteret og stab. Vi har pasientvennlig driftsmodell i alle våre avdelinger og har ansvar for utredning, behandling og forskning innen de ulike kirurgiske fagområdene. Enheten har 1250 ansatte.Se vår Ahus film her!Alle søkere må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer rotasjon mellom fagavdelingene i gastroenterolgisk kirurgi, urologi og kar/thoraxkirurgi. Det tilbys også rotasjon til bryst/endokrinkirurgisk avdeling. Rotasjon skjer planmessig for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav (se utdanningsplan i generell kirurgi på legeforeningens sider). Vakttjeneste som primær - eller sekundærvakt. Avhengig av tidligere erfaring tilbyr vi utdanning innen gammel eller ny utdanningsordning, og vi tilbyr både LIS 2 - og LIS 3-utdanning.  Utdanningen prioriterer opparbeidelse av ferdigheter og teori for å håndtere et bredt spekter av akutte tilstander. Utdanningen ivaretas gjennom veiledning, obligatorisk internundervisning og obligatoriske kurs i Legeforeningens regi. Det arrangeres også interne kurs og obligatorisk LIS-undervisning. Hver LIS får tildelt en egen veileder og avdelingen har en egen utdanningsplan for å sikre progresjon. Vi tilstreber at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid. Tjenesten utføres i hovedsak ved Ahus - men rotasjon utenfor Nordbyhagen må påregnes for å gjennomføre hele spesialistutdanningen, Kongsvinger sykehus er en del av hekseforetaket. Du må også påregne selv å veilede, supervisere og undervise andre LIS, turnusleger og medisinstudenter. Som ferdig legespesialist vil arbeidsgiver disponere din arbeidstid etter avdelingens behov og i henhold til gjeldende avtaler og regelverk. Kvalifikasjoner Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk godt både muntlig og skriftlig Søker bør ha gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende vakterfaring og -kompetanse må dokumenteres Vitenskapelige kvalifikasjoner er ønskelig Kun søkere med kirurgisk erfaring vil komme i betraktning. Interessenter uten kirurgisk erfaring bes om å kontakte sykehuset på annet vis. Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing Gode kommunikasjonsferdigheter Strukturert, fleksibel og innsatsvillig Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet Bidra til et koordinert helsetilbud Samhandlingskompetanse Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning stort og variert pasientvolum Strukturert opplæring, veiledning og supervisjon Internundervisning Mulighet for barnehageplass og bolig Pliktig medlemskap i pensjonsordning En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo  
21.08.2019 Lørenskog
DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS med ca. 180 årsverk og består av 6 kliniske seksjoner: To allmennpsykiatriske poliklinikker, akutteam, enhet for gruppeterapi, seksjon tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRe) og seksjon døgn. I tillegg er merkantile tjenester organisert som egen seksjon. Forutentilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som dekker hele Ahus´ opptaksområde. Enhet for gruppeterapi har 11 fagstillinger, 4 psykologspesialister, 1 psykiater, 3 psykologer, 2 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom. Enheten er medlem i "dagavdelingsnettverk" og henter tankegods fra generell gruppepsykoterapi, nyere traumeforståelse, samt mentaliseringsbasert behandling med tilhørende tilknytningsperspektiv. Enheten bestreber å gi et differensiert psykoterapeutisk tilbud rettet mot mennesker med personlighetsforstyrrelse. Vi arbeider innenfor et MBT kombinasjonsbehandlingsprogram hvor gruppe og individualterapi henger sammen. Vi ønsker oss en engasjert overlege med interesse for og eventuell erfaring fra behandling av målgruppen. Mye av arbeide gjøres i gruppe, enten som ko-terapeut i grupper, eller i fagteam. Det er også mye individuell kontakt med pasienter i utredningsfasen og i behandlingsforløpet.  Enheten er i stadig endring og det finnes muligheter for påvirkning. Vi arbeider nå med å differensiere tilbudet vårt gjennom utprøving av en Metakognitiv interpersonlig terapimodell.  DPS Nedre Romerike har i alt 60 spesialister, hvorav 17 stykker er overleger. Vi har også 7 LIS.' Arbeidsoppgaver - Bidra med legespesifikk kompetanse for Seksjon for Gruppeterapi - Arbeide som gruppepsykoterapeut og individual-terapeut, utrede og følge pasienter gjennom behandlingsforløpet - Delta i felles vaktordning for alle DPS/ARA innenfor Divisjon psykisk helse/A-hus. - Bidra med spesialistkompetanse. - Veiledning av LIS leger. Kvalifikasjoner Bred klinisk erfaring er ønskelig. Interesse for målgruppen er nødvendig. Erfaring med MBT behandling enten i gruppe eller individuelt. Kompetanse på personlighetsforstyrrelse Personlige egenskaper God relasjonell kompetanse. Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe teambasert. Like utfordringer og utviklingsarbeid. Evne til fleksibilitet og selvstendighet. Robusthet og toleranse for sterke følelser og usikkerhet. Toleranse for flertydighet og en pragmatisk sans! Et ønske om å utvikle seg. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling Mulighet til å være del av et team som bærer sine pasienter sammen. Rammer for å drive psykoterapi (maks 3 års behandlingstid) Deltagelse i Dagavdelingsnettverket, mulighet for å forske på seksjonens data. Gode velferdstilbud i Ahus, hytteleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter mv.
21.08.2019 Skedsmo
Ønsker du en utfordrende og spennende lederstilling ved et av landets største DPS? En av våre Allmennpsykiatriske poliklinikker, Seksjon A, søker ny seksjonsleder.   Allmennpsykiatrisk seksjon A, har ca. 30 behandlere som inkluderer tre overleger og to leger i spesialisering (LIS), nevropsykolog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, psykomotorisk fysioterapeut, psykiatriske sykepleiere, samt psykologer og psykologspesialister. Målgruppen er voksne pasienter innenfor et bredt allmennpsykiatrisk diagnostisk spektrum og mange varierte problemstillinger. DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt og innovativt fagmiljø. Det består av én døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner; Allmennpsykiatrisk poliklinikk A og B, Akutteam, Seksjon for gruppeterapi og TIRe (Tidlig intervensjon og rehabilitering av psykoselidelser og bipolar, type 1). DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun elleve minutters togtur fra Oslo sentrum. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm. Det er hyppige bussforbindelser hit.  Arbeidsoppgaver Enhetlig ledelse med ansvar for fag, personalledelse, økonomi- og aktivitetsstyring Ansvarlig for HMS og Kvalitetssystemer og arbeid i seksjonen Bidra med samarbeid og helhetstenkning i forvaltningen av avdelingens samlede ressurser Bidra i utviklingen av DPS Nedre Romerike som del av en aktiv og engasjert ledergruppe Kvalifikasjoner Erfaring med personalledelse Helsepersonell med minimum høgskoleutdannelse med videreutdanning i psykiatri  Erfaring med poliklinisk arbeid er ønskelig Godt faglig oppdatert på helselovgivningen og psykisk helsevern Må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Faglig engasjement og initiativ Resultatorientert   Selvstendig og beslutningsdyktig Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig Vi tilbyr En spennende lederstilling i en aktiv og utviklende seksjon Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et solid fagmiljø Faglig og personlig utvikling Et dynamisk og godt arbeidsmiljø   Obligatorisk lederopplæringsprogram for 1. linjeledere ved Ahus i løpet av ditt 1. år som leder  Gode velferdstilbud for ansatte 
21.08.2019 Lørenskog
Vil du jobbe med akuttmedisin ved Norges største akuttsykehus ?Avdeling for akuttmedisin, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus har ledig et engasjement som overlege i perioden 01.11.19-31.03.20. Avdelingen består av Akuttmottaket, Akutt 24/observasjonspost og legeseksjonen, og har til sammen cirka 150 årsverk. Akuttmottaket Ahus har et av landets travleste og mest spennende akuttmottak med dyktige og interesserte ansatte. Årlig håndterer akuttmottaket i overkant av 44,000 pasienter. Akuttmedisin er et satsningsområde for Ahus. Målet vårt er å skape sikker pasientflyt med høy kvalitet uten unødvendig venting. Observasjonsposten Akutt24 har 23 senger, og tar i mot alle kategorier av pasienter som med tidlig diagnostikk og behandling kan forventes å skrives ut i løpet av ett døgn. I vintersesongen utvides kapasiteten med 10 senger. Omtrent 7000 pasienter behandles årlig, og 70 % av pasientene utskrives. Avdelingen har også en akuttpoliklinikk Arbeidsoppgaver Visittgang og supervisjon av LIS i Akutt 24/observasjonspost Konfereringstelefon for henvendelser utenfra Triage i akuttmottak Opplæring av LIS i akuttmedisinske prosedyrer Bidra til kompetanseutviklingen i akuttavdelingen Kvalifikasjoner Spesialist i relevant spesialitet, eventuelt snart ferdig spesialist Interesse for/erfaring fra akuttmedisin vektlegges Personlige egenskaper Opptatt av god og effektiv pasientbehandling Interesse for klinisk ledelse og samhandling God evne til samhandling på tvers av fagområder Ønske om å bidra til utvikling av fagområdet God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Gode velferdstilbud Mulighet for barnehage Bedriftsidrettslag med et variert tilbud Lønn etter avtale
21.08.2019 Lørenskog
DPS Nedre Romerike ligger sentralt på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 12 minutters togtur fra Oslo sentrum. DPS-et ligger i gangavstand fra togstasjonen, det er hyppige bussforbindelser til Åråsen. DPS-et består av 5 polikliniske seksjoner og 1 døgnseksjon. Disse dekker kommunene på Nedre Romerike med en befolkning på ca.170.000.Psykiatri i frontVil du være med i et nyetablert team som ivaretar behovet for samvalg og gode kliniske beslutninger, og utnytter de totale helsetjenestene fordelaktig for pasientene? Er du en faglig brobygger i systemet som kan utgjøre en forskjell? Er du klinisk innovativ og opptatt av god pasientflyt? Du er en meget aktuell søker om du svarer ja på disse spørsmålene.Avklaringsteamet er et nyopprettet team ved seksjon for allmennpolikliniske tjenester, DPS Nedre Romerike. Teamet vurderer og avklarer helsehjelp til ny henviste pasienter. Formålet med en tidlig avklaring er å gi riktig helsehjelp og unngå unødig ventetid. Teamet vil samarbeide nært med forløpskoordinator for pakkeforløp for psykisk helse. Teamet består av 1 overlege, 2 psykologspesialister og 1 psykiatrisk sykepleier. Vi ønsker overlege i 100 % stilling, men kan diskutere stillingsprosent. I tillegg vil teamet understøttes av spesialistkompetanse fra andre seksjoner i DPS-et. Avklaringsteamet er ansvarlig for rettighetsvurderinger av alle elektive henvisninger til DPS. De skal avklare behandlingsbehov og rett til helsehjelp, vurdere hastegrad eller bistå med å tenke alternativer til behandling ved DPS. Teamet skal kvalitetssikre inntaksarbeidet ved blant annet å innhente utfyllende opplysninger hos henviser, pasienten selv eller andre aktuelle samarbeidspartnere. Arbeidet vil være preget av utstrakt samarbeid, både med andre enheter internt i egen avdeling og eksternt som fastlege, NAV m.m. Teamet kan innkalle pasienter til avklaring av aktuelle problemstillinger og motivasjon. Når det vurderes som hensiktsmessig vil teamet også gi kortvarige behandlingsløp til pasienter. Teamet er under utvikling både med hensyn til funksjon og antall ansatte. Således vil nye medarbeidere kunne være med å videreutvikle teamets funksjon og fremtidige oppgaver. Arbeidsoppgaver Bidra med spesialistkompetanse innad i teamet Rettighetsvurderinger Differensial diagnostisering Medisinvurderinger Kontakt og samarbeid med aktuelle instanser Kollegaveiledning Delta i felles vaktordning Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri Klinisk erfaring og faglig bredde er en forutsetning Etterutdanning innen korttidsterapi er en fordel Forutsettes å være oppdatert på gjeldende lovgivning innen psykisk helsevern og nasjonale faglige føringer Må beherske godt norsk, muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Trives med forholdvis høyt tempo, raske avgjørelser og varierte oppgaver. Evne til å arbeide strukturert og avgrenset. God relasjonskompetanse Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig Pasientorientert Ansvarsbevisst Vi tilbyr Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø Ukentlige legemøter på tvers av seksjonene Mulighet for forskning- og fagutvikling Lønn innenfor gjeldende overenskomst Gode velferdstilbud i Ahus: hytteleie, bedriftsidrettslag, rabatterte teater- og kinobilletter
08.08.2019 Skedsmo
Vi søker etter en overlege til vårt hyggelige og kollegiale fellesskap for å styrke poliklinikken faglig. Vi ser etter deg som er faglig dedikert og som har gode samarbeidsevner. Stillingsprosent 100 %, men med åpning for redusert stilling hvis søker ønsker det. I allmennpoliklinikken seksjon A er det ca. 30 behandlere som inkluderer tre overleger og to leger i spesialisering (LIS), nevropsykolog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, psykomotorisk fysioterapeut, samt psykologer og psykologspesialister. Målgruppen er voksne pasienter innenfor et bredt allmennpsykiatrisk diagnostisk spektrum og mange varierte problemstillinger. Unntaket er psykosepasienter som ivaretas av TIRe (Tidlig intervensjon og rehabilitering).DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt og innovativt fagmiljø. Det består av én døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner; Allmennpsykiatrisk poliklinikk A og B, Akutteam, Seksjon for gruppeterapi og TIRe (Tidlig intervensjon og rehabilitering av psykoselidelser og bipolar, type 1).DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun elleve minutters togtur fra Oslo sentrum. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm. Det er også hyppige bussforbindelser hit.Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter. Tilsetting etter avtale.Ring oss gjerne hvis du har spørsmål. Vi håper å høre fra deg. Arbeidsoppgaver Bidra med sin legespesifikke kompetanse for å styrke seksjonens tilbud Medisinske og psykiatrifaglige vurderinger og behandling av pasienter Veiledning og rådgivning til fastleger, LIS og andre, internt og eksternt Inngår i felles vaktordning for DPS med liten vaktbelastning Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri med norsk autorisasjon Godt faglig oppdatert Personlige egenskaper Faglig engasjement Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt Må beherske norsk skriftlig og muntlig Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra Oslo  
15.08.2019 Skedsmo
Ortopedisk klinikk har ledig LIS vikariat fra 01.09.19. Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer rotasjon mellom fagområdene. Rotasjon skjer planmessig for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav. Stillingen inngår i avdelingens vaktsystem. Utdanningen skal gi grunnlag for å håndtere et bredt spekter av akutte og elektive tilstander. Utdanningen ivaretas gjennom veiledning, obligatorisk internundervisning og obligatorisk kurs i Legeforeningens regi. Hver LIS får tildelt en egen veileder og avdelingen har egen utdanningsplan for å sikre progresjon. Vi tilstreber at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid. Tjenesten utføres i hovedsak ved Ahus Nordbyhagen, men rotasjon til Ski sykehus og ortopedisk akuttpoliklinikk må påregnes. Den som ansettes må påregne selv å veilede turnusleger og medisinstudenter. Kvalifikasjoner Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Søker bør ha gjennomført norsk turnustjeneste/LiS 1 eller tilsvarende, da du ikke vil få tellende tjeneste hvis norskturnus/LIS1 ikke er gjennomført  Vaktkompetent. Vitenskapelig kvalifikasjoner er ønskelig. Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid. Gode kommunikasjonsferdigheter. Strukturert, fleksibel og innsatsvillig. Interesse for utvikling av fag - og pasientsikkerhet. Bidra til et koordinerende helsetilbud. Samhandlingskompetanse. Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr Mulighet for å opparbeide erfaring og kompetanse i fagområdet ortopedi. Et sterkt fag- og forskningsmiljø med mulighet for egen forskning. Stort pasientvolum. Veiledning og supervisjon. Internundervisning. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm. Mulighet for barnehageplass og bolig. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Gode velferdstilbud. Pliktig medlemskap i pensjonsordning. En arbeidsplass som er inkluderende IA-bedrift. Dynamisk miljø med faglig fokus.
15.08.2019 Lørenskog
Vis alle 21.174 ledige stillinger

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper de som trenger det mest - uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser har prosjekter i mer enn 65 land, og vi er etablert med kontorer i 21 land (i Norge fra 1996). Det er for tiden ca. 55 ansatte på kontoret i Oslo samt kontorfrivillige, i tillegg til innsamlingsarbeidere på flere steder i Norge. Det er også til enhver tid rundt 30 ansatte i felt. Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer og andre som ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester. Vi varsler om overgrep og glemte kriser - fordi færre dør når flere vet. Organisasjonen fikk Nobels fredspris i 1999.

Les mer om F2F Department, Leger Uten Grenser Norge (MSF)

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon32 Presentasjon av stillingen:

Arbeidsoppgaver

Dette er jobben for deg som ønsker forutsigbar inntekt, artige kolleger, nye utfordringer og en fot innenfor en av verdens største humanitære organisasjon!
Hver dag, gjennom hele året, jobber Leger Uten Grenser for å samle inn nok midler slik at våre feltarbeidere - internasjonale som lokalt ansatte - kan gi medisinsk nødhjelp til de av oss som trenger det mest - uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. For å gjøre dette mulig, trenger vi engasjerte dør-til-dør ververe som tør å snakke med fremmede og som tåler en utfordring. Høres det ut som deg? Da bør vi ta en prat - og det ganske snart!

Faste giveravtaler er grunnmuren i organisasjonen vår; og selve årsaken til at Leger Uten Grenser ofte rykker ut først i en krise. Ja, ververne her i Norge er helt avgjørende for at jobben skal bli gjort i felt! Mange av våre feltarbeidere og kontoransatte har også i sin karriere jobbet som ververe, så dette er en god mulighet for karriereutvikling og ikke minst selvutvikling.

Kvalifikasjoner

Hver enkelt har sin egen motivasjon for å arbeide som verver, men vi ser noen viktige fellestrekk:

 • Du er over 18 år
 • Interesse for humanitært arbeid
 • Ønsker deltidsjobb med mening og erfaring fra informasjonsarbeid og salg/innsamling
 • Liker å jobbe utendørs (også i minusgrader og regnvær)
 • Selvdreven og resultatorientert
 • Gode kommunikasjonsevner som du ønsker å videreutvikle
 • Du snakker flytende norsk og kan kommunisere på engelsk
 • Førerkort er en stor fordel, men ingen forutsetning

Personlige egenskaper

 • Åpen og liker kontakt med andre mennesker
 • Liker å jobbe ute uansett vær
 • Selvdreven og resultatorientert
 • Lagspiller og løsningsorientert
 • Komfortabel med digitale arbeidsverktøy
 • Fleksibel

Vi tilbyr

Verdifull arbeidserfaring i verdens største frittstående medisinske humanitære organisasjon
Grundig opplæring om Leger Uten Grensers arbeid Kontinuerlig opplæring i kommunikasjon og salg Individuell oppfølging En spennende og dynamisk stilling Et idealistisk og engasjerende arbeidsmiljø Vanlig arbeidstid:15 - 21 Fast timelønn Spennende reiser rundt om i Norge En meningsfull sommerjobb hvor du bidrar til å redde liv og lindre nød i Leger Uten Grensers prosjektland

Kontaktinformasjon

Karoline Ryslett Follestad, Prosjektkoordinator, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Prinsens gate 44
7011 Trondheim

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Leger Uten Grenser Norge (MSF)

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon32 Stillingsprosent: 40% Søknadsfrist: 30.08.2019

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 30.08.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 22
  2019
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om F2F Department, Leger Uten Grenser Norge (MSF)