<  
>  
Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Head of QHSSE Siemens Subsea Siemens

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Job Description

Siemens SUBSEA, is a leading supplier of solutions for the Oil & Gas Industry. We aspire to manage the value chain from feed/studies, pre- engineering, detailed engineering, fabrication, installation, and commissioning as well as long term operational support to our customers. We are a global organization.We are looking for a new colleague who can join us in developing an enthusiastic organization to deliver excellent subsea solutions for our customers.Head of QHSSE ManagementResponsibilities:

As Head of QHSSE you will be responsible for all topics related to Quality Management, Health, Safety, Security and Environment in the Subsea global organization (Norway, UK, US, Brazil and Malaysia) and represent it in all applicable internal and external QHSSE matters. The function organization is responsible for achieving HSSE performance and quality performance in a reliable way for all activities performed in the business to the satisfaction of customer, other external parties as well as own employees. You will have the responsibility to establishing the QHSSE functions required to support Subsea.The function is reporting to Head of Division and is part of the management team.Workplace in Oslo or Trondheim.        

 • Authority for and the duty to oversee, plan and drive all HSSE related matters for Subsea, incl. HSSE-incident management and Zero Harm-Culture
 • Implement requirements from company, customers, public and civil authorities for the HSSE work.
 • Authority for and the duty to oversee, plan and drive all QM/related aspects incl. NC-management, QM-system, Certification and Compliance, Q-gate and the implementation of quality plans, HSSE-plans and requirements from company, customers, public and civil authorities for the Oil & Gas industry.
 • Plan and recruit necessary resources to assist and perform required quality and HSSE activities in all projects and applicable matters. Appoint resources to assist and perform the required quality activities.
 • Contribute to establish process targets and measuring. Support management in conducting the management review process.
 • Responsible for reporting, communication and co-operation with Siemens QHSSE-reporting lines and its organization.
 • Execute and participate in QA audits; external, in departments, projects and commissions. Appoint and educate auditors. Establish, maintain and carry through the yearly audit plan. Participate in audits from internal & external parties as profession responsible.
 • Driver for Business Excellence and Productivity. Implementation of infrastructure and culture for continuous improvement in cooperation with the management and employees in the organization, using different applicable tools and mindset, as Lean, Six Sigma and BPR.

Competence requirements and qualifications:We are looking for a strong team player with good communication skills and the ability to work independently and drive QHSSE within the organization. We are looking for someone who understands that QHSSE are an important part of the value we bring to our business. Knowledge and experience from the Subsea, Oil & Gas or similar industry and with relevant experience from QHSSE positions is required.

 • Relevant education, Bachelor level or higher
 • Minimum 10 years of experience with QHSSE related positions in Oil & Gas or similar industry
 • Knowledge of relevant certification standards within quality; ISO 9001:2015
 • Knowledge of relevant certification standards within HSSE; ISO 14001:2015, ISO45001:2015
 • Methodology for business excellence and improvement work (Lean, Six Sigma, BPR, …)
 • Knowledge of platform for building and maintaining Quality Management Systems
 • Knowledge of tools for planning and follow up of audits; AID
 • Management experience
 • Customer focused
 • English proficiency, oral and written

We offer a position with great influence and impact in developing Subsea solutions. You will be a part of a high competence environment and culture, which are in front of a new technology that will radically change the way of thinking in the Oil and Gas industry.

Information:

For further information please contact HR Business Partner Kjetil Bjørnebo +47 480 39 179 We perform background check as part of our recruitment process.

Deadline for application: 01.09.2019

Job ID: 119317Organization: Portfolio Companies

Company: Siemens AS

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

   

  Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

  Flere stillinger

  Nevroklinikken ved Ahus har landets største opptaksområde for nevrologi, og gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretakelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet. Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling. Vi jobber med tidlig implementering av nye behandlingstilbud der pasienten er i fokus. I tillegg ser vi viktigheten av å jobbe med verdi, etikk og kvalitet i organisasjonen for å ha godt arbeidsmiljø og god pasientivaretakelse. Vi har egne seksjoner for generell nevrologi, akutt hjerneslag, nevrofysiologi og nevrorehabilitering, samt seksjon for poliklinikk. Nevrologisk poliklinikk utreder og behandler pasienter med alle nevrologiske sykdommer. De store pasientgruppene er parkinson, MS, hodepine og epilepsi. Leger og sykepleiere har egne konsultasjoner, og pasienter ivaretas i tverrfaglige behandlingsopplegg. Vi har også en dagenhet der vi utreder og behandler pasienter med nevrologiske sykdommer. Denne driftes av sykepleierne på nevrologisk poliklinikk. Lavterskelsykepleie er også en stor del av vår virksomhet. Vi vektlegger stort fokus på tverrfaglig samarbeid, samt faglig kvalitet og utvikling. Forskning og prosjekter er en del av vår virksomhet. Vi er spesielt opptatt av trivsel og arbeidsglede, og jobber systematisk for å bevare godt arbeidsmiljø.Vi har nå ledig fast stilling og vikariat med varighet 01.03.2022 med mulighet for forlengelse.Alle søkere må søke elektronisk.For stillingen kreves det godkjent autorisasjon som sykepleier.Stillingen innebærer arbeidshelg hver tredje helg på nevrologisk sengepost.   Arbeidsoppgaver Vi søker deg som vil ta del i utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen behandling av pasienter med nevrologiske sykdommer. Du vil være del av et tverrfaglig team til MS-, hodepine-, epilepsi- og parkinsonpasienter. Selvstendige konsultasjoner med pasient og pårørende. Opplæring av pasienter i medikamentadministrasjon. Administrasjon av intravenøs behandling til MS- og andre nevrologiske pasienter. Utføre prosedyrer og behandling i samarbeid med lege og annet tverrfaglig personell. Kvalifikasjoner Må beherske norsk skriftlig og muntlig Ønskelig med erfaring med tverrfaglig samarbeid og kjennskaper til nevrologiske sykdommer/problemstillinger. Ønskelig med erfaring innen sykepleie til nevrologiske pasienter. Ønskelig med grunnleggende IKT-kompetanse (Dips). Ønskelig med erfaring innen medikamentstudier og forskning.  Personlige egenskaper Vi søker deg som er selvstendig og samtidig har gode samarbeidsevner. Du må være villig til å bidrar til at våre behandlingstilbud til pasientene stadig er i utvikling. Vi tilbyr Spennende og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og godt tverrfaglig miljø. Faglig og personlig utvikling Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling Opplæring Mulighet for hjelp med bolig og barnehage. Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud. Kort reisevei til Oslo. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
  19.02.2020 Lørenskog
  Ønsker du god faglig utvikling i et høyteknologisk sykehus?Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et nytt og moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo.Bildediagnostisk avdeling er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen har en moderne maskinpark som kontinuerlig oppdateres og opprettholdes. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner; Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Ultralyd/Generell radiografi, Intervensjon, Brystdiagnostikk, Kontor, Seksjon Ski, Seksjon Kongsvinger og Nukleærmedisin. Det er utstrakt tverrfaglig samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger.Seksjon Nukleærmedisin har ledig nyopprettet overlegestilling:Fra mars 2020 blir det ledig en nyopprettet overlegestilling ved seksjon Nukleærmedisin. Det pågår for tiden etablering av digital PET/CT på AHUS med oppstart drift mai 2020, og det søkes etter en nukleærmedisiner med bred erfaring og kompetanse innen PET/CT. Per i dag er det ansatt tre overleger, en LIS (lege i spesialisering), tre radiografer og seks bioingeniører ved seksjonen. Det pågår en ansettelsesprosess av flere radiografer og bioingeniører. Seksjonen tilbyr varierte undersøkelser innen SPECT/CT og terapier og disponerer tre SPECT/CT kameraer.     Arbeidsoppgaver Tett samarbeid med seksjonsoverlege  Bidra i forskning og fagutvikling innen både egen seksjon og på BDA/Ahus  Bidra til å ivareta og utvikle kvalitet på det faglige tilbudet i avdelingen  Delta i seksjonens daglige bildediagnostiske arbeid  Veilede LIS  Delta i undervisning internt og eksternt Delta i multidisiplinære/tverrfaglige møter  Kvalifikasjoner Du må ha autorisasjon og være godkjent spesialist i nukleærmedisin Du må beherske et skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig Søkere med doktorgrad og/eller forskererfaring  er sterkt ønsket og vil bli prioritert Personlige egenskaper Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Du må ha gode veiledningsegenskaper Interesse for forskning og fagutvikling  Vi legger stor vekt på personlig egnethet Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo  
  19.02.2020 Lørenskog
  Vår dyktige fagutviklingssykepleier skal ut i permisjon fra mai måned og ut året. Postoperativseksjon søker derfor etter ny fagutviklingssykepleier som kan tre inn i denne perioden og med mulighet for forlengelse. Du må være spesialsykepleier med gode kunnskaper og erfaring med overvåkning av akutt kritisk syke pasienter. Postoperativ seksjon er blant Norges største PO enheter. Vi har 25 plasser og har ca.13 000 pasienter årlig. Seksjonen har 66 årsverk for intensivsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere samt sekretær og har fagansvarlig overlege. Hos oss vil du møte et godt arbeids- og fagmiljø, og gode team på flere nivåer. Seksjonen har lyse, moderne og oversiktlige lokaler.Postoperativ seksjon er organisert under Anestesiavdelingen som inngår i Kirurgisk divisjon. Anestesiavdelingen består av anestesi-, intensiv-, postoperativ seksjon, smertepoliklinikken og legeseksjonen, totalt 300 årsverk.Trives du med:• faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver?• å arbeide tverrfaglig i team?• utviklingsmuligheter, ved å arbeide i en seksjon som har fokus på fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling?Ønsker du en spennende og utfordrende arbeidshverdag med høyt faglig nivå?Da er du velkommen på laget!Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Du samarbeider tett med seksjonsledelsen og rapporterer til seksjonssykepleier Fagutviklingssykepleier (FUS) deltar i seksjonens FUS-Team. Teamet består av 3 personer. Ansvarsområder fordeles internt i teamet FUS - teamets oppgaver er:   Utarbeider mål- og handlingsplan for kompetanse- og fagutviklingsarbeid i samarbeid med FUS-teamet og seksjonsledelsen Bidrar til å organisere og gjennomføre internundervisning på fagdager og sikre systematisk obligatorisk opplæring av personalet Underviser og veileder ansatte, nyansatte og vikarer Oppfølging og veiledning av seksjonens faggrupper Er kontaktperson for studenter og hospitanter Arbeider i kliniske systemer (DIPS/Metavisjon)  MTU - opplæring og sertifisering Bidrar til kompetanseheving ved forbedringsarbeid og evt bistå i forskning Ca.65% av arbeidstiden er arbeid med fagutvikling (dagtid) og resterende arbeidstid er vakter (dag/aften) med arbeid 4.helg Kvalifikasjoner Intensivsykepleier Gode kunnskaper og erfaring med overvåkningspasienter. Det er ønskelig at du har relevant master, veilederkompetanse og/eller studie i kunnskapsbasert praksis Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Være en god teamarbeider Må trives i et aktivt miljø Vi tilbyr Trivelig arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Gode muligheter for faglig utvikling og utfordringer Aktivt bedriftsidrettslag og mange gode kulturtilbud Kort reisevei fra Oslo Muligheter for bolig og barnehage
  19.02.2020 Lørenskog
  Vi har fast 47 % sykepleier / vernepleier stilling på for tiden på natt med arbeid hver 3. helg.ARA Follo døgn er en av flere seksjoner i avdeling rus og avhengighet (ARA). ARA er organisert innenfor psykisk helsevern Ahus HF. Seksjonen er samlokalisert med Follo DPS i Ski med gangavstand til tog og buss.ARA Follo døgn har to enheter: ROP-enhet (rus og psykisk lidelse) og avrusning. ROP-enhet tilbyr behandling for pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Behandlingstid er ca 4 måneder. Avrusning fra alkohol, vanedannende medikamenter og illegale stoffer. Pasienter er innlagt 1-2 uker.Seksjonen jobber etter avdelingens målsetning om helhetlige, enhetlige og integrerte tjenester.Alle må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Observasjon og oppfølging av pasienter Administrasjon av medikamenter Ansvarlig på vakt Endringsarbeid, motivasjon og miljøterapeutiske tiltak Bidra til faglig endrings- og utviklingsarbeid ved seksjonen Kvalifikasjoner Ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til miljøterapeutisk arbeid, samt erfaring med pasienter som har psykisk og rus- og avhengighetsproblem Dips kunnskap (journalsystem) Metavision kunnskap (medisinkurve) Personlige egenskaper Har ønske og interesse om å jobbe med pasienter med rus- og psykisk lidelse Evne til å skape trygge relasjoner Være løsningsfokusert Liker å jobbe i team og samtidig kan jobbe selvstendig Tilpasningsdyktig Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt under vekst Et godt og stabilt arbeidsmiljø Faglig og personlig utvikling Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Veiledning Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
  19.02.2020 Ski
  Lyst å jobbe på sykehus med pasientadministrative oppgaver? Vi søker sekretær i 50 % vikariat, 6 måneder Bildediagnostisk avdeling er organisert under divisjon Diagnostikk og Teknologi. Avdelingen har en moderne maskinpark som kontinuerlig oppdateres og opprettholdes. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner; Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, konvensjonell radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, seksjon Ski, seksjon Kongsvinger og seksjon Kontor. Ved seksjon Kontor er det ledig et 6 måneders vikariat som sekretær, med mulighet for utvidet/forlenget stilling ved endrede bemanningsbehov. Stillingen skal dekke to kvelder pr uke (per i dag onsdag og torsdag) i ekspedisjonen ved avdelingen, samt noe dagarbeid med kontorfaglige oppgaver. Vi søker deg som er nøyaktig, samarbeidsvillig, engasjert og som liker å ha mye å gjøre. Som ekspedisjonspersonell har du direkte kontakt med pasienter og det legges vekt på personlig egnethet og serviceinnstilling. Kontor seksjonen består av 22 kontorfaglige ansatte, fordelt på ulike seksjoner med arbeidsområder som ekspedisjon, timebestilling og import/eksport.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Pasientkontakt ved telefon- og ekspedisjonshenvendelser Bestilling av pasienttransport Koordinatoroppgaver mot de forskjellige modaliteter Håndtering av ventelister og timeoppsett Bildebehandling Import/eksport av bilder i RIS/PACS Kvalifikasjoner Gode datakunnskaper Fordel med erfaring innen sykehus/helseinstitusjoner.   Fordel med erfaring innen røntgeninformasjonssystemet Ris/Pacs og DIPS Fordel med erfaring innen import og eksport av bilder Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Serviceinnstilt og fleksibel Løsningsorientert og lærevillig  Gode kommunikasjons-/samarbeidsevner Evne til å jobbe selvstendig Stor arbeidskapasitet Trives i et hektisk arbeidsmiljø Personlig egnethet vektlegges Vi ønsker oss medarbeidere med godt humør, som tåler høyt tempo og stor aktivitet Vi tilbyr Spennende og utviklende arbeidsoppgaver Trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling En utfordrende hverdag med flotte kollegaer Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei til Oslo
  19.02.2020 Lørenskog
  Immunologi og transfusjonsmedisin IMTRA omfatter aktiviteter på Nordbyhagen samt de eksterne tappestedene Ski, Lillestrøm, Jessheim, blodbussen. Avdelingen har følgende hovedarbeidsområder: Pretransfusjonsanalyser, antistoffutredning og utlevering av blodprodukter, tapping av blodgivere, produksjon av blodkomponenter og pasientbehandling med terapeutisk tapping og aferese. Avdelingen har det medisinsk faglige ansvaret for generell immunologi. Avdelingen er akkreditert ihht ISO 15189. Vi søker sommervikarer til seksjon for immunhematologi, seksjon for blodgiving og seksjon for komponent.  Arbeidsoppgaver Pretransfusjonsanalyser Utlevering av blodprodukter Komponentfremstilling Tapping av blodgivere   Innkalling av blodgivere              Kvalifikasjoner Må beherske norsk muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Arbeide nøyaktig og strukturert i et hektisk miljø Ansvarsbevisst Serviceinnstilt og imøtekommende  Personlige egnethet vektlegges  Vi tilbyr Utfordrende og variert arbeid Trivelig arbeidsmiljø Opplæring vil bli gitt
  19.02.2020 Lørenskog
  Er du en operasjonssykepleier som er interessert i ekstradagvakter, 8 timers arbeidsdag mandag til fredag? Vi søker operasjonssykepleiere med autorisasjon. Enheten er en del av Dagkirurgisk senter, Ahus, har 5 operasjonsstuer, egen steril forsyning og utfører inngrep innenforfagområdene; ortopedi, gynekologi, gastrokirurgi,  plastikk kirurgi og Øre Nese og Hals. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består av steril assistanse og koordinerende rolle på operasjonsstuen. Kvalifikasjoner Videreutdanning i operasjonssykepleie Faglig dyktig og gode samarbeidsevner Må beherske norsk skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper Vi ønsker oss ny medarbeidere som er faglig dyktige og opptatte av samarbeid og utvikling Personlig egnethet vektlegges Gode samarbeidsevner og fleksibilitet Vi tilbyr Arbeidstid 07.45 - 15.45 mandag til fredag Godt arbeidsmiljø Høyt faglig nivå  Utfordrende arbeid Vi har internundervisning, fagdager og intern opplæring 
  19.02.2020 Ski
  Bravida Narvik skal styrke laget og søker etter montører til vår avdeling. Avdelingen har i dag 28 medarbeidere. Målsetningen i avdelingen er å være en solid og inkluderende arbeidsplass hvor alle medarbeidere får mulighet til å utvikle seg, bidra til kompetanseutveksling og være en ambassadør for Bravida ute hos kundene våre. Avdelingen utfører varierte service- og prosjektoppdrag for næringskunder, offentlige aktører og privatmarkedet. Oppdragene er i hovedsak i Narvikområdet, men noe reisevirksomhet kan bli aktuelt etter nærmere avtale. Bravida er en stor arbeidsgiver – faktisk størst innen elektro, rør og ventilasjon i Norden. Dette gjør at alle våre avdelinger rundt omkring i landet får dra nytte av veletablerte systemer, rutiner og avtaler samtidig som ansvar og ledelse ligger lokalt hos avdelingen. Det er gode muligheter for karriereutvikling og videreutdanning i konsernet.   Arbeidsoppgaver Som montør i Bravida arbeider du selvstendig i ulike type oppdrag for bedrifts- og privatmarkedet, store som små. I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Arbeidet innebærer både teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Planlegging og gjennomføring av ulike oppdrag på en effektiv måte Utføre alle typer oppdrag faglig- og forskriftsmessig riktig Dokumentasjon av oppdragene Dokumentasjon av endringsarbeid og tilleggsarbeid Ansvar for fremdrift i ulike oppdrag Utredninger/feilsøking av tekniske systemer Mersalg mot kunder Kommunikasjon med kunder og serviceleder / prosjektleder Vise ansvar for egen og andres sikkerhet - ha ansvar for god HMS-kultur   Kvalifikasjoner Fagbrev elektriker Fagbrev automatiker eller andre fagbrev innen elektro kan også være aktuelt Erfaring fra servicearbeid er en fordel Førerkort klasse B God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne   Personlige egenskaper Du har godt humør og ønsker å være en bidragsyter til avdelingen Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller Du har gode kommunikasjonsevner på norsk   Bravida tilbyr En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø   Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist er satt til snarest med siste frist 23.03.20. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside.   Kontaktpersoner: Steinar Os Avdelingssjef +47 970 57 733 steinar.os@bravida.no
  19.02.2020 Narvik
  Vis alle 36.854 ledige stillinger

  Bli kjent med Siemens

  Les mer om Siemens

  Stillingsbeskrivelse

  Job Description

  Siemens SUBSEA, is a leading supplier of solutions for the Oil & Gas Industry. We aspire to manage the value chain from feed/studies, pre- engineering, detailed engineering, fabrication, installation, and commissioning as well as long term operational support to our customers. We are a global organization.We are looking for a new colleague who can join us in developing an enthusiastic organization to deliver excellent subsea solutions for our customers.Head of QHSSE ManagementResponsibilities:

  As Head of QHSSE you will be responsible for all topics related to Quality Management, Health, Safety, Security and Environment in the Subsea global organization (Norway, UK, US, Brazil and Malaysia) and represent it in all applicable internal and external QHSSE matters. The function organization is responsible for achieving HSSE performance and quality performance in a reliable way for all activities performed in the business to the satisfaction of customer, other external parties as well as own employees. You will have the responsibility to establishing the QHSSE functions required to support Subsea.The function is reporting to Head of Division and is part of the management team.Workplace in Oslo or Trondheim.        

  • Authority for and the duty to oversee, plan and drive all HSSE related matters for Subsea, incl. HSSE-incident management and Zero Harm-Culture
  • Implement requirements from company, customers, public and civil authorities for the HSSE work.
  • Authority for and the duty to oversee, plan and drive all QM/related aspects incl. NC-management, QM-system, Certification and Compliance, Q-gate and the implementation of quality plans, HSSE-plans and requirements from company, customers, public and civil authorities for the Oil & Gas industry.
  • Plan and recruit necessary resources to assist and perform required quality and HSSE activities in all projects and applicable matters. Appoint resources to assist and perform the required quality activities.
  • Contribute to establish process targets and measuring. Support management in conducting the management review process.
  • Responsible for reporting, communication and co-operation with Siemens QHSSE-reporting lines and its organization.
  • Execute and participate in QA audits; external, in departments, projects and commissions. Appoint and educate auditors. Establish, maintain and carry through the yearly audit plan. Participate in audits from internal & external parties as profession responsible.
  • Driver for Business Excellence and Productivity. Implementation of infrastructure and culture for continuous improvement in cooperation with the management and employees in the organization, using different applicable tools and mindset, as Lean, Six Sigma and BPR.

  Competence requirements and qualifications:We are looking for a strong team player with good communication skills and the ability to work independently and drive QHSSE within the organization. We are looking for someone who understands that QHSSE are an important part of the value we bring to our business. Knowledge and experience from the Subsea, Oil & Gas or similar industry and with relevant experience from QHSSE positions is required.

  • Relevant education, Bachelor level or higher
  • Minimum 10 years of experience with QHSSE related positions in Oil & Gas or similar industry
  • Knowledge of relevant certification standards within quality; ISO 9001:2015
  • Knowledge of relevant certification standards within HSSE; ISO 14001:2015, ISO45001:2015
  • Methodology for business excellence and improvement work (Lean, Six Sigma, BPR, …)
  • Knowledge of platform for building and maintaining Quality Management Systems
  • Knowledge of tools for planning and follow up of audits; AID
  • Management experience
  • Customer focused
  • English proficiency, oral and written

  We offer a position with great influence and impact in developing Subsea solutions. You will be a part of a high competence environment and culture, which are in front of a new technology that will radically change the way of thinking in the Oil and Gas industry.

  Information:

  For further information please contact HR Business Partner Kjetil Bjørnebo +47 480 39 179 We perform background check as part of our recruitment process.

  Deadline for application: 01.09.2019

  Job ID: 119317Organization: Portfolio Companies

  Company: Siemens AS

  Experience Level: Experienced Professional

  Job Type: Full-time

    

   Relaterte studier og skoler for denne stillingen

   Se også alle studier innen:

   Søknadsinformasjon

   Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

   Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

   Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

   Rekrutteringskalender

   • FEB 23
    2020
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
   Flere muligheter
   12 ledige stillinger
   Lærlinger

    
   Smart Student Challenge er en studentkonkurranse for bachelor- og mastergradsstudenter i regi av Siemens AS, hvor vinneren får et internship hos oss. Les mer her

   Fakta om Siemens