Ledig stilling

Åpen søknad – Nordby klinikken Nordby klinikken

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Terapeuter søkes til nytt konsept  

Hei!

Har du lyst å være del av å bygge opp et tverrfaglig helsetilbud i Tromsø?   Har du lyst å være med å forme et konsept, som har som mål å kunne gi kundene et helhetlig bilde og oppfølging gjennom et teamarbeid med tett samarbeid? Hvor vi former en klinikk i startfasen, der du kan gi dine egne ideer og bruke din forståelse og kompetanse til å få en mer personlig hverdag og behandling som passer deg.  

Vi er et helhetlig tilbud som blir å kunne gi kundene behandling, trening og tilrettelegging i klinikk, jobb og hjem.  

Vi søker leietakere på fast leie eller provisjon som kan jobbe sammen med oss i Nordby Klinikken. Vi har flere behandlingstilbud hvor du får tilgjengelig på ditt kontor opptreningsverktøy som redcord og apparater.  

Vi søker fysioterapeuter, naprapat, manuellterapeut og osteopat

Dine kvalifikasjoner:

 • Terapeut med autorisasjon.
 • Bachelor eller master innen ditt fag.
 • Grunnleggende digital kunnskap.
 • Erfaring med provisjonsordning.  

Når du leier hos oss:

 • Blir du en del av et tverrfaglig samarbeid.
 • Får du dataprogrammer for journal, oppfølging og bestillinger på ditt kontor.
 • Får du tilgang til treningsrom, laser og trykkbølgebehandling.
 • Står klinikken for alt av utstyr du måtte behøve.
 • Får du store muligheter for markedsføring gjennom klinikken.  

Du må være:

 • Kvalitetsbevisst.
 • Selvstendig.
 • Arbeidsvillig med pågangsmot.
 • Kunne samarbeide tverrfaglig.
 • Fleksibel.
 • Er motivert, engasjert og har lyst til å jobbe mot faglig utvikling.
 • Evne til nytenkning.  

Vi søker også massører og akupunktører.

Vi er alle klare for å stå på for å forme dette konseptet og ser etter deg som har det samme motet og engasjementet som vi har. La oss jobbe sammen med å bli et nytt suksessfullt og kunnskapsrikt behandlingstilbud.

Send gjerne inn søknad og cv på mail til nordby-klinikken@outlook.com eller ring på tlf 979 48 297.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Lyst på en annerledes jobb? Interessert i psykosomatikk og konsultasjon /liasonpsykiatri ?  Da er dette stillingen for deg.   Vi har ledig ett års vikariat som LIS lege. Barne- og ungdomsklinikken er blant landets største barneavdelinger med ansvar for all somatisk behandling til barn og unge 0-18 år . Barne- og ungdomsklinikken er organisert etter en sentermodell  bestående av 8 avdelinger med integrert avdeling for habilitering , avdeling for barn og unges psykiske helse (BUPH). BUPH  er organisert som en egen avdeling, hvor avdelingsleder rapporterer til klinikkdirektør og inngår i klinikkens ledergruppe. Avdelingen består av cirka 8 årsverk med barnepsykiatere, psykologspesialister , familieterapeuter og musikkterapeuter.     Arbeidsoppgaver BUPH-BUK skal yte psykiske helsetjenester til Barne- og ungdomsklinikkens pasienter og deres familier. Tilbudet gjelder primært under sykehusoppholdet, men med mulighet for avgrenset poliklinisk oppfølging etter utskrivning. Det kliniske arbeidet består av vurderinger, avgrensete behandlingsoppgaver, veiledning av personalet. Arbeidet tilsier utstrakt samarbeid innad i klinikken og utad med BUP-poliklinikker og institusjoner, aktuelle kommunale instanser og ikke minst skoler på alle utdanningstrinn.  Kjerneområder BUPH jobber med er psykosomatikk, psykiske vansker relatert  til eller i kombinasjon med kronisk/alvorlig sykdom, mestring av kroniske sykdommer, tilknytning og samspill når det gjelder foreldre av premature nyfødte eller barn med sammensatte spiseutfordringer, intervensjon i akutte krise situasjoner samt vurdering av selvmordsfare ved overdose/forgiftninger.  Avdelingen har en akutt beredskap innenfor ordinær arbeidstid og bistår de andre avdelingene i BUK med ø. hj.vurderinger og krisearbeid.  Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Behersker skandinavisk språk Erfaring med BUP arbeid er ønskelig Personlige egenskaper Interesse for dette fagområdet. Personlig egnethet vektlegges. Samarbeidsevner, evne til nytenkning og selvstendighet vil bli vektlagt. Interesse for tverrfaglig teamarbeid kommunikasjonsferdighet  Du bør trives i en hektisk hverdag med mange og varierte oppgaver og ha lyst til å bidra i videreutvikling av et spennende fagområde. Vi tilbyr Dynamisk miljø Spennende arbeidsfelt i krysningspunkt somatisk og psykisk helsetjeneste Tett samarbeid med barneleger og annet helsepersonell , deltar bla på morgenmøter leger, tverrfaglige faggruppemøter, tverrfaglige utviklingsprosjekter   sterk fag- og forskningsmiljø  veiledning både individuelt og i gruppe arbeid i en av Norges største barneavdelinger med en variert pasientpopulasjon gode velferdstilbud til ansatt som hytteutleie, teaterbilletter, bedriftsidrettslag m.m  
12.11.2019 Lørenskog
Avdeling for infeksjonsmedisin er en av landets største spesialavdelinger innenfor fagfeltet med 29 senger fordelt på to sengeposter. Vårt sengeområde består av 22 senger med vel 3000, i all hovedsak øyeblikkelig hjelp innleggelser årlig. Under avdelingen ligger også en spesialisert poliklinikk.   På sengeposten diagnostiseres og behandles et vidt spekter av infeksjonssykdommer, som eksempelvis pneumonier, urinveisinfeksjoner, endokarditter, sepsis samt infeksjoner i skjelett, hud og bløtdeler. Pasienter med medfødt eller ervervet immunsvikt tilstander utgjør også en viktig pasientgruppe. I tillegg starter en rekke pasienter med uklare tilstander uten lokaliserende symptomer, sitt utredningsforløp på avdelingen. Både som inneliggende og polikliniske pasienter. Sengeposten består i hovedsak av en rekke ensengsrom med sluser for isolering, inkludert to luftsmitteisolater.     Vi søker deg som har et hjerte for infeksjonspasientene. Som er opptatt av å være en bidragsyter i arbeidsmiljøet, er engasjert og bidrar med høyt faglig fokus.  Deler du våre verdier vil vi gjerne ha deg med på laget.   Vi har nå ledig et svangerskapsvikariat i en 80% stilling med arbeid hver tredje helg og tredelt turnus.     Alle søkere må søke elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Oppstartsdato er snarest.   Arbeidsoppgaver Sykepleie til sengepostens innlagte pasienter. Utøvelse av sykepleieprosedyrer Tett samarbeid med kommune og bydeler.  Gruppeansvar Tett samarbeid med legetjenesten Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Må beherske norsk skriftlig og muntlig Ønskelig med erfaring fra pasienter med infeksjonssykdommer Ønskelig med gode datakunnskaper. Gjerne med kjennskap til DIPS og MetaVision.  Erfaring fra spesialist, eller kommunehelsetjenesten vektlegges  Personlige egenskaper Trives i et hektisk arbeidsmiljø, hvor nøyaktighet og punktlighet er vesentlige egenskaper. Liker faglige utfordringer med evne og interesse til å tilegne deg ny kunnskap Innehar stor arbeidskapasitet  Strukturert, ansvarsbevisst og har evnen til nytenkning God lagspiller som bidrar til godt arbeidsmiljø  At du brenner for å jobbe med infeksjonspasientene slik vi gjør Vi tilbyr Individuell opplæring og oppfølging med fadderordning. Høyt faglig nivå med mange erfarne sykepleierne Et spennende og lærerikt arbeidsmiljø i stadig utvikling Faglig og personlig utvikling Kultur- og fritidstilbud for ansatte Vi kan også være behjelpelig med bolig og barnehage. 
12.11.2019 Lørenskog
DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 7 polikliniske enheter lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnenhet på Skytta.Det er ledig 100 % fast stilling som overlege i Spesialpoliklinikken for psykose. Seksjonen har spisskompetanse på utredning og behandling av personer med alvorlig psykisk lidelse. Seksjonen har høy andel spesialister og arbeider tverrfaglig. Seksjonen har ca. 20 stillinger inkl.  5 overlegestillinger. I tillegg til psykologspesialister, psykologer, psyk.sykepleiere og sosionom.Alle søkere bes søke elektronisk Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser. Psykoterapi av kortere og noe lengre varighet Deltakelse i inntaksteam Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter Oppfølging av pasienter på tvungent psykisk helsevern uten døgn Deltagelse i bakvaktordning Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri Vedtakskompetanse Erfaring med pasienter med psykoselidelser Må beherske godt muntlig og skriftlig norsk Personlige egenskaper Personlig egnethet Høy arbeidskapasitet Gode samarbeidsevner Fleksibilitet Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og positivt arbeidsmiljø Gode mulighet for faglig utvikling. Muligheter for deltakelse i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedring Mulighet for spesialistpermisjon Faste legemøter for leger ved DPSet Fleksitid etter gjeldende regler Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Gode velferdstilbud for ansatte Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud Gratis parkering Kort vei til off.kommunikasjon Vi ligger sentralt til, i nærheten av Grorud senter
12.11.2019 Oslo
Vi søker Lege i spesialisering i vikariatSom universitetsavdeling med gruppe II spesialisering i øre-nese-halssykdommer gir øre - nese - hals avdelingen gode muligheter til faglig utvikling. Vi har 12 overleger hvorav 4 med bistilling på UiO, 2 legespesialister og 8 leger i spesialisering.Vi har poliklinikk, høresentral, seksjon for obstruktive søvnsykdommer, egen sengeenhet, operasjonsenhet for dagkirurgi og for inneliggende pasienter.Stillingen er vikariat fra 01.01.2020 til 30.06.2021 med mulighet for forlengelse.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver LIS går for tiden i 10 delt tilstedevakt. På dagtid roterer LIS mellom oppgaver innen øre-, hørsel-, nese/bihule-, hode/hals-, søvn- og pediatriske ØNH sykdommer. Undervisning av medisinske studenter kan også være en del av oppgavene. Kvalifikasjoner Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig Vi søker lege som ønsker utdanning som øre-nese-halsspesialist  Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, like å arbeide i et hektisk miljø. Interesse for IKT og medisinskteknisk utstyr. Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Et hektisk og engasjerende arbeidsmiljø med nært samarbeid mellom leger, sykepleiere, audiografer og sekretærer. Spesialistutdanning i ØNH sykdommer med deltagelse i internundervisning og eksterne kurs. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo.
12.11.2019 Lørenskog
Stillasbyggerne er en ny tjeneste ved Avdeling BUP, Ahus, med kontorer sentralt på Jessheim. Vi bistår for tiden 6 kommunale barnevernstjenester og en institusjon med å skreddersy tiltak for barn og unge (0-23) med psykiske problemer, på tvers av problematikk og kommunegrenser.Tjenesten fungerer som en hybrid mellom barnevern og BUP, og jobber på tvers av sektorene. Våre oppgaver spenner fra utredning, behandling, kartlegging, veiledning, konsultasjon, undervisning, foredragsvirksomhet og tjenesteutvikling. Våre ansatte er p.t. psykologer og barnevernfaglige rådgivere. Hjelperne fungerer som «stillasbyggere» ved å ta utgangspunkt i nettverket rundt barn og ungdom. Vi kobler på private og profesjonelle nettverk etter behov. Våre mål er:1. Fange opp og følge opp barn og ungdom med psykiske problemer under barneverntjenestens omsorg2. Bidra til at målgruppen får høyere livskvalitet3. Bidra til at samarbeidet mellom barneverntjenesten og deres samarbeidspartnere blir bedre   Arbeidsoppgaver Vi søker nå tre barnevernsfaglige rådgivere i 100 % fast stilling. Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av tverrfaglig samarbeid for å sikre at barn under omsorg får best tilpassede tiltak, veiledning av saksbehandlere i barneverntjenesten, og vurdering av omsorgsbehov. Det er ønskelig med snarlig oppstart. Kvalifikasjoner Barnevernspedagog eller sosionom med relevante videreutdanninger God kunnskap om barnevernloven og tilgrensende lovverk  God evne til skriftlig fremstilling  Lang erfaring fra saksbehandling, tiltaksarbeid og arbeid med barn under omsorg Betydelig erfaring med å snakke med barn og unge som har opplevd mye vanskelig  Erfaring med tverrfaglig teamarbeid  Kunnskap om rusarbeid  Opptatt av utviklingsarbeid og sammensatt problematikk   Sertifikat personbil     Personlige egenskaper Kritisk refleksjonsevne rundt egen praksis Høy grad av relasjonskompetanse Fleksibel og løsningsorientert Tillitsvekkende  Egnet til å jobbe tett med andre  Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr Vi tilbyr deg å jobbe i en nystartet og innovativ tjeneste. Hos oss får du jobbe med de aller mest spennende og krevende arbeidsoppgavene med de mest sårbare barnevernsbarna.
12.11.2019 Ullensaker
Seksjon IR er en av fire døgnseksjoner i avdeling rus- og avhengighet, Ahus HF (ARA). Seksjonen har to sengetun og gjennomfører avrusning for avhengighet til Illegale rusmidler, oppstart av behandling innenfor LAR, samt kartlegging. Seksjonen har i tillegg forsterkede plasser, akuttplasser og godkjenning for tilbakeholdelse ihht helse og omsorgstjenesteloven § 10.2 (og i begrenset grad 10.3). Seksjonen har i tillegg til 1 overlegestilling også 2 LIS stillinger.  Seksjonen står foran en betydelig konvertering av sitt tjenestetilbud gjennom etablering av akutt TSB (både poliklinikk og døgn) for hele avdelingens opptaksområde. Den som ansettes i stillingen vil få en sentral rolle i utvikling og implementering av avdelingens akutt tilbud. Avdelingen er i gang med å etablere et forskningsmiljø innenfor rus- og avhengighetsmedisin, og ønsker å tilrettelegge for deltagelse i forskningsprosjekter. Vi har et uttalt mål om å bidra nasjonalt med kunnskapsinnhenting og -formidling innenfor vårt fagfelt. Vi har utarbeidet en service-erklæring overfor våre tjenestemottagere. Serviceerklæringen er forpliktende mht tjenesteleveranser til pasienter og pårørende, og er retningsgivende for tjenesteutvikling i avdelingen. Vi søker etter en faglig sterk og engasjert kollega med gode samarbeidsevner og vilje/evne til nytenkning.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Klinisk spesialistarbeid i samarbeid med resten av teamet på seksjonen. Overordnede oppgaver knyttet til medisinskfaglige spørsmål. Inntak av nye pasienter og behandleransvar for inneliggende pasienter. Bidra til faglig utvikling i seksjonen og avdelingen, bl.a. gjennom undervisning, veiledning og deltagelse i felles møtearenaer. Dersom den som ansettes har dobbeltspesialitet (rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri), vil deltagelse i felles bakvaktordning for avdeling for spesialpsykiatri, alderspsykiatrisk avdeling og seksjon IR inngå i stillingen. Veiledning og oppfølgning av seksjonens LIS. Kvalifikasjoner Den som ansettes må være spesialist i psykiatri. Leger i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin som er tett opptil fullført spesialiseringsforløp, vil kunne bli vurdert for stillingen. Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Vi søker etter en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner. Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Engasjert, inkluderende, åpen for dialog, endringsvillig i forhold til nye utfordringer og mål for seksjonen Vi tilbyr Spennende oppgaver innenfor et utfordrende fagområde. Lønn etter avtale. Gode velferdstilbud for ansatte. Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentralt beliggende i landlige omgivelser på Lørenskog, med kort reisevei til Oslo.
12.11.2019 Lørenskog
Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus har en av landets største føde-/ barselavdeling med opp mot 5000 fødsler i året. Avdelingen har Observasjonspost for gravide kvinner med komplikasjoner i svangerskapet. Fødeseksjonen har pr nå 10 fødeenheter. Alle fødestuene er tilrettelagt for vann fødsel. Det er døgnkontinuerlig beredskap av barnelege, anestesilege og operasjonspersonell. Sykehuset har nyfødtseksjon som behandler for tidlig fødte barn. Barselseksjonen har for tiden 42 sengeplasser. Den ivaretar kvinner og nyfødte med kompliserte barselforløp og kvinner og nyfødte med ukompliserte barselforløp. Seksjonen har familierom. Seksjonen har to adskilte poster; den ene er et barselhotell hvor det er plass til 19 friske kvinner med barn, 13 av rommene der er familierom. Den andre posten er en sengepost med plass til 23 pasienter, og der er kvinner som ikke er friske nok til å være på hotellet. Kvinner med barn som ikke er friske nok til å være på hotellet er også på sengeposten Det søkes etter jordmødre til føde- barsel- og observasjonspost. Stillingene er i utgangspunktet i 3 delt turnus, men jordmødre som ønsker å jobbe natt oppfordres til å søke. Det er 5 faste 75 % stillinger, som har oppstart varierende fra dags dato og frem til og med februar 2020.  I tillegg  2 svangerskapsvikariater på 75 % med start 3.februar 2020. Dersom interne ansettelser kan det bli ledig flere vikariater og faste helgestillinger med ulik størrelse.  Jordmor studenter som ønsker å jobbe helgestillinger på barsel/obspost kan søke. Vennligst oppgi hvilken/hvilke av stillingene du søker på i søknaden din.       Arbeidsoppgaver På observasjonspost for gravide har du som jordmor ansvar for syke gravide og kvinner som skal sette i gang fødsel. Som jordmor ved fødeavdelingen har du ansvar for oppfølging av kvinner i fødsel, for kvinner som forløses med elektivt eller akutte keisersnitt  og for oppfølging av kvinnen og det nyfødte  2 timer postpartum. På barsel har du som jordmor ansvar for mor og det nyfødte barnet til de reiser hjem                                                                                                Dokumentasjon i ulike kliniske systemer er en viktig del av jobben som jordmor.                                                                                                                                                      Som jordmor samarbeider du tett med barnepleiere, gynekologer, barneleger, anestesi- og operasjonsavdelingen. Kvalifikasjoner Jordmor med norsk autorisasjon Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig Erfaring fra barsel- og fødeavdeling Personlige egenskaper Vi ønsker deg som er motivert, faglig engasjert, ansvarsbevisst og som vil bidra til et videre godt fagmiljø Du jobber selvstendig, og trives i et hektisk miljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver Du er fleksibel, kommuniserer godt og bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Godt fagmiljø med trivelige kollegaer Lønn etter tariff 50 % nattstilling og arbeid hver 2. helg lønnes ekstra   Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
12.11.2019 Lørenskog
Sykehusets kliniske fellesfunksjoner deltar aktivt i det tverrfaglige pasientarbeidet og er organisert i medisinsk divisjon.  Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø med forskning organisert som egen avdeling. Vi prioriterer undervisning, kompetanseutvikling og akuttmedisinsk trening for ansatte med pasientkontakt. Pasientsikkerhet, kvalitet og sikker pasientflyt er førende for vår pasientbehandling og oppfølging.    Enhet for sorgstøtte er organisert i Senter for kliniske fellesfunksjoner sammen med sosionomtjenesten. Vi som jobber ved enheten gir hjelp til barn, unge og voksne som opplever dødsfall i nære relasjoner. Vi tilbyr individualsamtaler, familiesamtaler, samt gruppebehandling. I tillegg driver vi kurs- og undervisningsarbeid. Det er 4,1 faste stillinger ved enheten. Vi har ledig en fast 30% stilling (dagtid) ved vår enhet. Arbeidsoppgaver Delta i inntaksteam og vurdering av henvisninger Delta i klinisk arbeid ved enheten Holde/ gjennomføre undervisning og  kurs  Bidra til enhetens fagutvikling    Kvalifikasjoner Vi søker etter sykepleier, sosionom, barnevernpedagog eller psykolog som ønsker å jobbe med barn, ungdom og voksne som har opplevd tap ved dødsfall i nær relasjon. Annen tilsvarende bakgrunn kan vurderes Det er ønskelig med erfaring med små barn/ unge i vanskelige livssituasjoner Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for egne og felles oppgaver for enheten Kunne undervise/  holde kurs Ønskelig med kjennskap til DIPS Erfaring med grupper er en fordel    Personlige egenskaper Fleksibel Gode kommunikasjonsevner Trives med å jobbe i tverrfaglig team Ansvarsbevisst  Selvstendig  Vi tilbyr  Utfordrende og engasjert fagmiljø som gir mulighet for faglig og personlig utvikling Bedriftsidrettslag og gode velferdstilbud for ansatte  Veiledning 
12.11.2019 Lørenskog
Vis alle 20.977 ledige stillinger
Les mer om Nordby klinikken

Stillingsbeskrivelse

Terapeuter søkes til nytt konsept  

Hei!

Har du lyst å være del av å bygge opp et tverrfaglig helsetilbud i Tromsø?   Har du lyst å være med å forme et konsept, som har som mål å kunne gi kundene et helhetlig bilde og oppfølging gjennom et teamarbeid med tett samarbeid? Hvor vi former en klinikk i startfasen, der du kan gi dine egne ideer og bruke din forståelse og kompetanse til å få en mer personlig hverdag og behandling som passer deg.  

Vi er et helhetlig tilbud som blir å kunne gi kundene behandling, trening og tilrettelegging i klinikk, jobb og hjem.  

Vi søker leietakere på fast leie eller provisjon som kan jobbe sammen med oss i Nordby Klinikken. Vi har flere behandlingstilbud hvor du får tilgjengelig på ditt kontor opptreningsverktøy som redcord og apparater.  

Vi søker fysioterapeuter, naprapat, manuellterapeut og osteopat

Dine kvalifikasjoner:

 • Terapeut med autorisasjon.
 • Bachelor eller master innen ditt fag.
 • Grunnleggende digital kunnskap.
 • Erfaring med provisjonsordning.  

Når du leier hos oss:

 • Blir du en del av et tverrfaglig samarbeid.
 • Får du dataprogrammer for journal, oppfølging og bestillinger på ditt kontor.
 • Får du tilgang til treningsrom, laser og trykkbølgebehandling.
 • Står klinikken for alt av utstyr du måtte behøve.
 • Får du store muligheter for markedsføring gjennom klinikken.  

Du må være:

 • Kvalitetsbevisst.
 • Selvstendig.
 • Arbeidsvillig med pågangsmot.
 • Kunne samarbeide tverrfaglig.
 • Fleksibel.
 • Er motivert, engasjert og har lyst til å jobbe mot faglig utvikling.
 • Evne til nytenkning.  

Vi søker også massører og akupunktører.

Vi er alle klare for å stå på for å forme dette konseptet og ser etter deg som har det samme motet og engasjementet som vi har. La oss jobbe sammen med å bli et nytt suksessfullt og kunnskapsrikt behandlingstilbud.

Send gjerne inn søknad og cv på mail til nordby-klinikken@outlook.com eller ring på tlf 979 48 297.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Nordby klinikken