<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – Nordby klinikken Nordby klinikken

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Terapeuter søkes til nytt konsept  

Hei!

Har du lyst å være del av å bygge opp et tverrfaglig helsetilbud i Tromsø?   Har du lyst å være med å forme et konsept, som har som mål å kunne gi kundene et helhetlig bilde og oppfølging gjennom et teamarbeid med tett samarbeid? Hvor vi former en klinikk i startfasen, der du kan gi dine egne ideer og bruke din forståelse og kompetanse til å få en mer personlig hverdag og behandling som passer deg.  

Vi er et helhetlig tilbud som blir å kunne gi kundene behandling, trening og tilrettelegging i klinikk, jobb og hjem.  

Vi søker leietakere på fast leie eller provisjon som kan jobbe sammen med oss i Nordby Klinikken. Vi har flere behandlingstilbud hvor du får tilgjengelig på ditt kontor opptreningsverktøy som redcord og apparater.  

Vi søker fysioterapeuter, naprapat, manuellterapeut og osteopat

Dine kvalifikasjoner:

 • Terapeut med autorisasjon.
 • Bachelor eller master innen ditt fag.
 • Grunnleggende digital kunnskap.
 • Erfaring med provisjonsordning.  

Når du leier hos oss:

 • Blir du en del av et tverrfaglig samarbeid.
 • Får du dataprogrammer for journal, oppfølging og bestillinger på ditt kontor.
 • Får du tilgang til treningsrom, laser og trykkbølgebehandling.
 • Står klinikken for alt av utstyr du måtte behøve.
 • Får du store muligheter for markedsføring gjennom klinikken.  

Du må være:

 • Kvalitetsbevisst.
 • Selvstendig.
 • Arbeidsvillig med pågangsmot.
 • Kunne samarbeide tverrfaglig.
 • Fleksibel.
 • Er motivert, engasjert og har lyst til å jobbe mot faglig utvikling.
 • Evne til nytenkning.  

Vi søker også massører og akupunktører.

Vi er alle klare for å stå på for å forme dette konseptet og ser etter deg som har det samme motet og engasjementet som vi har. La oss jobbe sammen med å bli et nytt suksessfullt og kunnskapsrikt behandlingstilbud.

Send gjerne inn søknad og cv på mail til nordby-klinikken@outlook.com eller ring på tlf 979 48 297.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Alderspsykiatri, Akershus universitetssykehus HF Vi har fått en ledig fast stilling som overlege/psykiater ved Alderspsykiatrisk døgnseksjon. Alderspsykiatrisk avdelingen ligger på Skytta (Hagan) i Nittedal, og består av 2 døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser, i tillegg til en stor poliklinikk. Avdelingen har som oppgave å utrede og behandle eldre mennesker alvorlige psykiske lidelser. Det alderspsykiatriske fagfeltet kjennetegnes av god variasjon i pasientpopulasjonen, og høy grad av kompleksitet. De sammensatte kliniske problemstillingene stiller særlige krav til bred tverrfaglig tilnærming, og vi samarbeider derfor tett med pårørende, kommune helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har tilknyttet en geriater som har kontor på døgnposten 1 dag i uka for å bistå legene med krevende somatiske vurderinger. Behandlingsløpene på døgnseksjonen går normalt over flere uker, hvilket gir gode muligheter til både faglig fordypning og refleksjon. Som en av landets største alderspsykiatriske avdelinger er vår ambisjon å bidra til å sette premissene for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. Vi ser derfor etter en engasjert kollega som ønsker å ta del i utformingen av dette viktige tjenestetilbudet for eldre pasienter i vårt opptaksområde. Erfaring med alderspsykiatri er en fordel, men LIS som snart er ferdige med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke.  Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Utrede og behandle eldre med psykiske lidelser Være faglig ansvarlig for pasienter som mottar behandling under tvunget psykisk helsevern Samarbeide med mange ulike yrkesgrupper og pårørende om behandlingsløpet Undervisning og opplæring av medarbeidere  Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri. LIS som snart er ferdig med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke Du må like å jobbe med eldre mennesker, og ha interesse for sammenhengen mellom psyke og soma. Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig, samt ha god formidlingsevne  Evne til å jobbe både selvstendig, og tverrfaglig i team Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges høyt Ser muligheter og er fleksibel Er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet Vi tilbyr Lønn etter avtale Et godt og inkluderende arbeidsmiljø Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere  Helseforetaket har meget gode kultur- og fritidstilbud
30.03.2020 Nittedal
Er dette noe for deg?  DPS Nedre Romerike er en av landets største DPS, har et aktivt fagmiljø, med ca 180 årsverk fordelt på døgnseksjonen, fem polikliniske seksjoner og en merkantil seksjon.  I samarbeid med fastleger og helse- og sosialtjenestene i kommunene Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog, Aurskog Høland og Enebakk har vi ansvaret for å tilby befolkningen allmennpsykiatriske tjenester. I tillegg har DPSet ansvar for to områdefunksjoner: et OCD-team og en medisinfri døgnenhet. Her kan befolkningen fra hele Ahus sitt opptaksområde søke om behandling.  DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er hyppige bussforbindelser fra Lillestrøm togstasjon til Åråsen. DPSet deler lokaler med BUP og ARA (Avdeling for rus og avhengighet), noe som gir et godt grunnlag for samarbeid mellom våre tjenester til pasientenes beste.Avdelingen har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforløp i tråd med føringene i pakkeforløpene innen psykisk helse og rus i samarbeid med de andre avdelingene i divisjonen. Vi ønsker oss en faglig engasjert og gjennomføringsdyktig seksjonsleder som må ha øye for hele det tverrfaglige teamet i seksjonen. Det er ønskelig med erfaring fra døgntjenester i en DPS-setting og du må ha et sterkt ønske om å lede og videreutvikle døgntjenester tilpasset øvrige tjenester i DPS og divisjonens andre avdelinger.  Det er viktig at du har kjennskap til hvordan endringsprosesser påvirker medarbeidere, evner å samle personalet, gi retning og sammen med avdelingsleder og resten av avdelingens ledergruppe skape forståelse for og gjennomføre endringene vi står i. Døgnseksjonen har 46,6 fagstillinger fordelt på psykologspesialister, psykologer, overleger/lis, fysioterapeuter, sosionomer, uttrykksterapeuter, spesialsykepleiere/sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Seksjonen består av 21 senger fordelt på to enheter: døgnenheten og medisinfri behandling. Seksjonen tilbyr behandling med fokus på psykososiale behandlingsmetoder, medikamentell behandling og individualterapi, gruppebehandling og miljøterapi. Pasientene er innlagt til frivillig behandling der recoveryperspektivet står sentralt.  Døgnenheten har 14 senger og tilbyr hovedsakelig korte innleggelser, 1-2 uker, for pasienter som har startet sitt behandlingsforløp i akuttpsykiatrisk avdeling og/eller i avdelingens akutteam. I tillegg tilbys det brukerstyrte innleggelser og kortere tids døgnbehandling for avdelingens polikliniske pasienter. Medisinfri enhet har 7 senger og tilbyr et åtte ukers behandlingsprogram. Innsamling av data til følgeforskning er en del av arbeidet i begge enhetene. Døgntjenestene i DPS er i endring. Seksjonen har vært gjennom en omstillingsprosess der to døgnseksjoner er samlet til en. Tjenestene i seksjonen rettes i større grad enn før inn mot mottak av pasienter som har begynt sin behandling i akutt-psykiatrisk avdeling og/eller i andre seksjoner i egen avdeling. Pasientene er oftere enn før i en subakutt fase av sin sykdom og/eller i en psykisk krise av andre grunner. Arbeidsoppgaver Totalt fag-, personal og økonomiansvar for seksjonen  Sørge for at seksjonen drives i tråd med sykehusets, divisjonens og avdelingens målsetting Kvalifikasjoner Relevant helse- og sosialfaglig utdanning  Lederutdanning eller ledererfaring  Minimum 2 års relevant klinisk erfaring fra lignende døgnseksjon i DPS og/eller i sykehusavdeling i psykisk helsevern.  Erfaring med endringsarbeid  Personlige egenskaper Du er initiativrik, strukturert og løsningsorientert Du er faglig engasjert og glad i tverrfaglig samarbeid Du evner å lytte til andre og søke råd og samtidig ta selvstendige beslutninger Du har evne til overblikk, fleksibilitet og til å koordinere og gjennomføre ulike prosesser samtidig Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Et spennende faglig arbeidsmiljø i kontinuerlig utvikling.
30.03.2020 Lillestrøm
DPS Kongsvinger døgn, Akershus universitetssykehus HF DPS Kongsvinger har flere funksjoner innen psykisk helsevern. Døgnenheten består av 14 senger. Veien inn kan være via vårt akutteam (AAT), overføring fra akuttavdeling eller elektive innleggelser hovedsakelig etter henvisning fra fastlege eller fra DPS poliklinikk. Vi har 1 brukerstyrt seng. Det er et høyt fokus på internt og eksternt tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning og pårørendesamarbeid. Vi har nå behov for en vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid i fast stilling. Arbeidsoppgaver Arbeid i to-delt turnus, for tiden dag/kveld/hver 3. helg. Turnusen kan bli endret. Miljøterapi ovenfor pasient og pårørende. Utarbeide og følge opp behandlingsplaner og sørge for at dette er i samsvar med gjeldende lover og regelverk Legemiddelhåndtering i hht gjeldende lover og forskrifter Bidra til å utvikle et godt og faglig arbeidsmiljø Internt og eksternt samarbeid Tverrfaglig samhandling       Kvalifikasjoner Vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.  Erfaring med bruk av kognitiv terapi vektlegges.   Det er fordel med erfaring fra arbeid i døgnpost.  Erfaring fra arbeid i kommunal virksomhet er også en fordel da avdelingen jobber i tett samarbeid med kommunene. Personlige egenskaper Vi ønsker at du har: Evne til å arbeide strukturert, tverrfaglig og i team, men også tar ansvar og arbeider selvstendig.Vilje til å sikre et godt arbeidsmiljø på alle nivå, være endringsvillig og fleksibel i måten å arbeide på. Ha utholdenhet og humor. Personlig egnethet vi bli vektlagt.             Vi tilbyr Vi har et tverrfaglig arbeidsmiljø som bærer preg av at vi ser hverandre, er kreative, ivaretagende og har en god porsjon humor i en travel hverdag. Her vil du få faglige utfordringer og trygg veiledning.  Dette er en spennende arbeidsplass i utvikling.   Velferdslaget har mange utleiehytter for de ansatte.
30.03.2020 Kongsvinger
ARA Nordbyhagen, Akershus universitetssykehus HF Vil du bli vår nye kollega?  ARA Nordbyhagen søker Sykepleiere/ Vernepleiere, for tiden på natt Avdeling rus og avhengighet (ARA) består av 5 poliklinikker og 4 døgnenheter. Avdelingen gir en rekke ulike tjenester til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Vår visjon er å kunne tilby pasientene helhetlige behandlingsforløp med enhetlig tilnærming, og hvor sammensatte utfordringer behandles samtidig (integrert behandling). Basert på denne visjonen har avdelingen utformet en serviceerklæring som skal ligge til grunn for vår tjenesteutvikling. Avdelingen har fokus på forskning og har et velfungerende forskningsutvalg med heltidsansatt leder. ARA Nordbyhagen har vel 40 årsverk, og gir døgnbasert behandling innenfor tjenesteområdene akutt TSB og tilbakeholdelse etter helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2 (og i begrenset grad § 10-3). Seksjonen har også ansvaret for det polikliniske akutt tilbudet i ARA. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er knyttet til avrusnings- og motivasjonsfremmende tiltak. Miljøpersonalet har en sentral rolle knyttet til observasjoner som kan bidra til god kartlegging og utredning av pasientene. Administrering av medikamenter  Kvalifikasjoner Påkrevet med erfaring fra fagfeltet Erfaring med konflikthåndtering og trygging av pasienter vil bli vektlagt Kompetanse som kan bidra til gode observasjoner av pasientene er en forutsetning Det forutsettes gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Du må være fleksibel og strukturert Lojal til beslutninger Gode samarbeidsevner er en forutsetning Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
30.03.2020 Lørenskog
Stillingsbeskrivelse: Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere og helsefagarbeidere til våre barneteam. Vi har behov for faste personale og vikarer til sommeren.  Barneteamene er en tjeneste for barn og unge der arbeidet foregår i familiers hjem. Våre ansatte bør like å jobbe selvstendig og kan tenke deg å jobbe med en eller få pasienter. Opplæring foregår i samråd med spesialisthelsetjenesten.  Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.     Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av helsehjelp til små barn med ulike utfordringer. Yte omsorg og helsehjelp slik at barn med ulike somatiske, psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med familien sin. Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Tverrfaglig samarbeid.        Samhandling med påsient og pårørende/ foreldre.      Kvalifikasjoner: ·         Sykepleier/ helsefagarbeider/ helsepersonell.           Politiattest uten anmerkninger.  Kunne kommunisere godt skriftelig og muntlig på norsk.                         Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.                         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                 Vi kan tilby:                     Fast stilling 100%.  Turnus med langvakter (12 timer) og arbeid hver 3. helg.  God opplæring, kurs og fagdager.      Muligheter for å jobbe på et barn men også variasjon ved å jobbe på flere barn.          Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale. Pensjonsordning. 
03.02.2020 Drammen, Frogn, Asker
Vi søker helsefagarbeider i min BPA ordning med assistanse 24 timer i døgnet. Jeg sitter i rullestol, har egen leilighet og bil. Arbeidsstedet vil være i mitt hjem i Trondheim. Min mor og arbeidsleder er de som har arbeidsledelsen i hverdagen, du vil få god opplæring i å forstå min hverdag. Du vil jobbe i team med to på dag og kveld og en på natt.  Jeg har ikke språk, men kommuniserer med lyd og tegn. Du vil få opplæring i hvordan jeg ønsker å ha det rundt meg og hva jeg trenger i hverdagen. Jeg er en glad mann når jeg får oppleve ting, liker å være ute i friskluft og nyte naturen. Jeg behøver hjelp både til personlighygiene, gi meg mat og daglige oppgaver i hjemmet som f.eks. vask av klær, handling, matlaging o.l.  Jeg ønsker at du har gode holdninger, er en positiv person som ser muligheter ikke begrensninger, er fleksibel, tålmodig, viser initiativ og liker å arbeide med mennesker. God fysikk vil være viktig, da arbeidet også innebærer forflytninger. En god posjon humor er fint. Har du erfaring med Tobii som kommunikasjonsmiddel, er det supert men ikke noe krav. Jeg disponerer egen bil, du bør ha førerkort klasse B. Min mor og arbeidsleder vil gi deg opplæring i rutiner som jeg er avhengig av, samt hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Arbeidstid vil være mest på dag og ettermiddag og 3. hver helg. Må påberegne natt dersom behov. Jeg har behov for 1 helsefagarbeider 100% fast i mitt team. Du får ansettelse i Stendi Assistanse med ryddige lønns- og arbeidsforhold. Tiltredelse: snarlig Søknad sendes til: maja.mortensen@stendi.no  Søknadsfrist: 19. april 2020.
20.03.2020 Trondheim
Kirurgi Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.  Ved Kirurgisk divisjon Kongsvinger søker vi nå etter leger i spesialisering del 2 i vikariat. Varighet inntil 6 måneder med mulighet for forlengelse. Akershus universitetssykehus Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca 60.000 innbyggere og revmatologi og revmakirurgi for ca 100.000 innbyggere. Avdeling for kirurgi og ortopedi på Kongsvinger utreder og behandler pasienter innenfor generell kirurgi, ortopedi, urologi og gastrokirurgi, men tilhørende sengeposter, poliklinikk og dagkirurgi. Forventet tiltredelse 11.05.20. Det kan oppnås læringsmål i generell kirurgi ved avdelingen.  Arbeidsoppgaver Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på kirurgiske øyeblikkelig hjelp-pasienter Visittgang med supervisjon av overlege Poliklinikk  Kvalifikasjoner For stillingen kreves det dokumentert norsk autorisasjon  Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.  Søker må ha gjennomført LIS 1tjeneste/turnus 18 måneder i Norge  Personlige egenskaper Faglig interesse og engasjement Strukturert og ansvarsbevisst Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Motivert for forbedringsarbeid  Vi tilbyr Lønns- og arbeidsvilkår i hht gjeldende overenskomst og arbeidsreglement Meget gode pensjonsordninger i offentlig pensjonsordning Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø  En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 
25.03.2020 Kongsvinger
Nevrologi, Akershus universitetssykehus HF Nevrologisk avdeling har ledig vikariat som lege i spesialisering i nevrologi. Søker må påregne noe undervisning av studenter og annet helsepersonellTjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.Alle søkere må søke elektronisk, og søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes.Attester fra tidligere arbeidsforhold, CV med minst to relevante referanser og ev. publikasjonsliste vedlegges søknaden. Arbeidsoppgaver Stillingen inngår i 18-delt turnus med tilstedevakt for LIS. Utdanningen prioriterer opparbeidelse av ferdigheter og teori for å håndtere et bredt spekter av nevrologiske tilstander gjennom vaktarbeid, sengepostarbeid og arbeid i poliklinikk/dagenhet Spesialistutdanningen innebærer rotasjon etter egen plan for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav Utdanningen ivaretas gjennom veiledning og obligatoriske interne og eksterne kurs, og hver LIS får tildelt en egen veileder og en egen utdanningsplan for å sikre progresjon Arbeidssted under spesialistutdannelsen og i etterkant som legespesialist er for tiden Medisinsk divisjon, Nevroklinikken Kvalifikasjoner Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig Søker må ha godkjent norsk turnustjeneste/ LIS1-utdanning eller tilsvarende Søker må være vaktkompetent Relevant yrkeserfaring prioriteres Vitenskapelige kvalifikasjoner vektlegges Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Takle en travel arbeidshverdag Fleksibilitet og innsatsvilje Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid Evne til og interesse for kommunikasjon mellom behandler, pasient og pårørende Interesse for kvalitet og pasientsikkerhet Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Et stort pasientvolum med mulighet for å opparbeide erfaring både med vanlige og mer sjeldne nevrologiske tilstander Et sterkt fag- og forskningsmiljø Internundervisning, veiledning og supervisjon Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm Mulighet for barnehageplass og bolig Gode velferdstilbud, og et bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
25.03.2020 Lørenskog
Vis alle 22.719 ledige stillinger
Les mer om Nordby klinikken

Stillingsbeskrivelse

Terapeuter søkes til nytt konsept  

Hei!

Har du lyst å være del av å bygge opp et tverrfaglig helsetilbud i Tromsø?   Har du lyst å være med å forme et konsept, som har som mål å kunne gi kundene et helhetlig bilde og oppfølging gjennom et teamarbeid med tett samarbeid? Hvor vi former en klinikk i startfasen, der du kan gi dine egne ideer og bruke din forståelse og kompetanse til å få en mer personlig hverdag og behandling som passer deg.  

Vi er et helhetlig tilbud som blir å kunne gi kundene behandling, trening og tilrettelegging i klinikk, jobb og hjem.  

Vi søker leietakere på fast leie eller provisjon som kan jobbe sammen med oss i Nordby Klinikken. Vi har flere behandlingstilbud hvor du får tilgjengelig på ditt kontor opptreningsverktøy som redcord og apparater.  

Vi søker fysioterapeuter, naprapat, manuellterapeut og osteopat

Dine kvalifikasjoner:

 • Terapeut med autorisasjon.
 • Bachelor eller master innen ditt fag.
 • Grunnleggende digital kunnskap.
 • Erfaring med provisjonsordning.  

Når du leier hos oss:

 • Blir du en del av et tverrfaglig samarbeid.
 • Får du dataprogrammer for journal, oppfølging og bestillinger på ditt kontor.
 • Får du tilgang til treningsrom, laser og trykkbølgebehandling.
 • Står klinikken for alt av utstyr du måtte behøve.
 • Får du store muligheter for markedsføring gjennom klinikken.  

Du må være:

 • Kvalitetsbevisst.
 • Selvstendig.
 • Arbeidsvillig med pågangsmot.
 • Kunne samarbeide tverrfaglig.
 • Fleksibel.
 • Er motivert, engasjert og har lyst til å jobbe mot faglig utvikling.
 • Evne til nytenkning.  

Vi søker også massører og akupunktører.

Vi er alle klare for å stå på for å forme dette konseptet og ser etter deg som har det samme motet og engasjementet som vi har. La oss jobbe sammen med å bli et nytt suksessfullt og kunnskapsrikt behandlingstilbud.

Send gjerne inn søknad og cv på mail til nordby-klinikken@outlook.com eller ring på tlf 979 48 297.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Nordby klinikken