Ledig stilling

Er du vår nye medarbeider? Schafteløkken menighetsbarnehage

Søknadsfrist : 23.08.2019

PEDAGOGISK MEDARBEIDER

Stillingsprosent: 100% 

Barnehagen eies av Frogner kirke, og det preges oss og det vi står for, samt noen av våre tradisjoner og høytidsmarkeringer. Vi er en barnehage som andre, men likevel med noe ekstra. 

Barnehagens satsingsområde er kunst, kultur og kreativitet med ekstra fokus på musikk.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha et brennende engasjement for arbeid med barn
 • Gyldig politiattest
 • Du må ha erfaring fra barnehage
 • Spille instrument er en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges 

Personlige egenskaper

 • Du er en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn, og som hører og bryr seg om hva barna ønsker å formidle
 • Engasjert og pålitelig
 • Trives i å jobbe i team
 • Opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Stor medbestemmelse over egen arbeidshverdag
 • Lønn etter tariff/gjeldende regelverk
 • Godt arbeidsmiljø

 

Kontaktperson: Anne Charlotte Brox, Tillittsvalgt
avd.stallen@gmail.com

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, med både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter? Stendi AS søker miljøterapeuter til våre avdelinger i Møre og Romsdal. Vi ser etter miljøterapeuter som er trygge og tydelige voksenpersoner i en tøff og uforutsigbar hverdag. Vårt fagmiljø og organisasjon er preget av at vi alltid gir det lille ekstra for å løse våre oppdrag. På våre avdelinger har alle miljøterapeuter mye ansvar og det legges vekt på selvstendighet i jobben, dette er stillinger med mulighet for personlig og faglig vekst. Du vil jobbe med ulike ungdommer, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må kunne snu deg raskt rundt for å møte utfordringer og behov hos våre ungdommer. Arbeidsoppgaver Individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte brukers behov, ressurser og mål Aktivt miljøarbeid i institusjonene Saksoppfølging Dokumentasjon etter gjeldende lovverk og bruk av elektronisk journalføringssystem Være en trygg voksenperson i miljøet Lytte til ungdommen Motivere og være med ungdommen på aktiviteter Gi trøst, støtte og glede Kvalifikasjoner 3-årig helse og sosialfaglig høyskoleutdanning: barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, evt. psykiatrisk sykepleier eller lærer med spesialpedagogikk Institusjonsarbeid, ruskompetanse og erfaring fra psykiatrifeltet er spesielt interessant Førerkort kl. B er et krav Egenskaper  Kreativ Faglig engasjert Fleksibel og arbeidsvillig, et "ja-menneske" Du kan jobbe selvstendig og i team God fysisk og psykisk helse En voksen, trygg omsorgsperson Det tilbys Lønn etter kvalifikasjoner/tariffavtale og pensjonsordning Veiledning/opplæring En fleksibel og variert arbeidsdag Muligheter for faglig utvikling i et stort konsern  Medleverturnus med 3 døgn arbeid – 7 døgn avspasering – 4 døgn arbeid – 7 døgn avspasering.  Grunnet sammensetning av team oppfordres menn til å søke. Arbeidssted er på våre avdelinger i Møre og Romsdal og turnusen tillater stor fleksibilitet i forhold til pendlig og bosted. Søknadsfrist er snarest. Alle søknader vil bli lest og behandlet fortløpende og aktuelle kandidater vil bli kontaktet   Vi gleder oss til å høre mer fra deg! Ønsker du å vite mer om stillingene kan du i uke 28 og 29 kontakte institusjonsleder Karianne Havnes på mob. 924 39 544. I uke 30 og 31 avvikles ferie. Fra uke 32 kan avdelingsleder Tone Kvammen kontaktes på mob. 934 66 344.
09.07.2019 Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland, Hedmark
DPS Nedre Romerike ligger sentralt på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 12 minutters togtur fra Oslo sentrum. DPS-et ligger i gangavstand fra togstasjonen, det er hyppige bussforbindelser til Åråsen. DPS-et består av 5 polikliniske seksjoner og 1 døgnseksjon. Disse dekker kommunene på Nedre Romerike med en befolkning på ca.170.000.Psykiatri i frontVil du være med i et nyetablert team som ivaretar behovet for samvalg og gode kliniske beslutninger, og utnytter de totale helsetjenestene fordelaktig for pasientene? Er du en faglig brobygger i systemet som kan utgjøre en forskjell? Er du klinisk innovativ og opptatt av god pasientflyt? Du er en meget aktuell søker om du svarer ja på disse spørsmålene.Avklaringsteamet er et nyopprettet team ved seksjon for allmennpolikliniske tjenester, DPS Nedre Romerike. Teamet vurderer og avklarer helsehjelp til ny henviste pasienter. Formålet med en tidlig avklaring er å gi riktig helsehjelp og unngå unødig ventetid. Teamet vil samarbeide nært med forløpskoordinator for pakkeforløp for psykisk helse. Teamet består av 1 overlege, 2 psykologspesialister og 1 psykiatrisk sykepleier. Vi ønsker overlege i 100 % stilling, men kan diskutere stillingsprosent. I tillegg vil teamet understøttes av spesialistkompetanse fra andre seksjoner i DPS-et. Avklaringsteamet er ansvarlig for rettighetsvurderinger av alle elektive henvisninger til DPS. De skal avklare behandlingsbehov og rett til helsehjelp, vurdere hastegrad eller bistå med å tenke alternativer til behandling ved DPS. Teamet skal kvalitetssikre inntaksarbeidet ved blant annet å innhente utfyllende opplysninger hos henviser, pasienten selv eller andre aktuelle samarbeidspartnere. Arbeidet vil være preget av utstrakt samarbeid, både med andre enheter internt i egen avdeling og eksternt som fastlege, NAV m.m. Teamet kan innkalle pasienter til avklaring av aktuelle problemstillinger og motivasjon. Når det vurderes som hensiktsmessig vil teamet også gi kortvarige behandlingsløp til pasienter. Teamet er under utvikling både med hensyn til funksjon og antall ansatte. Således vil nye medarbeidere kunne være med å videreutvikle teamets funksjon og fremtidige oppgaver. Arbeidsoppgaver Bidra med spesialistkompetanse innad i teamet Rettighetsvurderinger Differensial diagnostisering Medisinvurderinger Kontakt og samarbeid med aktuelle instanser Kollegaveiledning Delta i felles vaktordning Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri Klinisk erfaring og faglig bredde er en forutsetning Etterutdanning innen korttidsterapi er en fordel Forutsettes å være oppdatert på gjeldende lovgivning innen psykisk helsevern og nasjonale faglige føringer Må beherske godt norsk, muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Trives med forholdvis høyt tempo, raske avgjørelser og varierte oppgaver. Evne til å arbeide strukturert og avgrenset. God relasjonskompetanse Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig Pasientorientert Ansvarsbevisst Vi tilbyr Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø Ukentlige legemøter på tvers av seksjonene Mulighet for forskning- og fagutvikling Lønn innenfor gjeldende overenskomst Gode velferdstilbud i Ahus: hytteleie, bedriftsidrettslag, rabatterte teater- og kinobilletter
08.08.2019 Skedsmo
Vi søker etter en overlege til vårt hyggelige og kollegiale fellesskap for å styrke poliklinikken faglig. Vi ser etter deg som er faglig dedikert og som har gode samarbeidsevner. Stillingsprosent 100 %, men med åpning for redusert stilling hvis søker ønsker det. I allmennpoliklinikken seksjon A er det ca. 30 behandlere som inkluderer tre overleger og to leger i spesialisering (LIS), nevropsykolog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, psykomotorisk fysioterapeut, samt psykologer og psykologspesialister. Målgruppen er voksne pasienter innenfor et bredt allmennpsykiatrisk diagnostisk spektrum og mange varierte problemstillinger. Unntaket er psykosepasienter som ivaretas av TIRe (Tidlig intervensjon og rehabilitering).DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt og innovativt fagmiljø. Det består av én døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner; Allmennpsykiatrisk poliklinikk A og B, Akutteam, Seksjon for gruppeterapi og TIRe (Tidlig intervensjon og rehabilitering av psykoselidelser og bipolar, type 1).DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun elleve minutters togtur fra Oslo sentrum. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm. Det er også hyppige bussforbindelser hit.Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter. Tilsetting etter avtale.Ring oss gjerne hvis du har spørsmål. Vi håper å høre fra deg. Arbeidsoppgaver Bidra med sin legespesifikke kompetanse for å styrke seksjonens tilbud Medisinske og psykiatrifaglige vurderinger og behandling av pasienter Veiledning og rådgivning til fastleger, LIS og andre, internt og eksternt Inngår i felles vaktordning for DPS med liten vaktbelastning Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri med norsk autorisasjon Godt faglig oppdatert Personlige egenskaper Faglig engasjement Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt Må beherske norsk skriftlig og muntlig Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra Oslo  
15.08.2019 Skedsmo
Ambulant team søker etter en psykolog/psykologspesialist i fast stilling. Vi ser etter deg som er faglig dedikert og har gode samarbeidsevner.   DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt og innovativt fagmiljø. Det består av én døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner; Allmennpsykiatrisk poliklinikk A og B, Akutteam, Seksjon for gruppeterapi og TiRe. Teamet har et sterkt faglig engasjement og jobber oppsøkende og arenafleksibelt mot en pasientgruppe som i liten grad kan nyttiggjøre seg vanlig poliklinisk tilbud. Teamet får varierte oppdrag både i henhold til diagnostisering, eksponeringsbehandling, stabiliserende uteoppfølging og jobber ofte med sosialfaglige utfordringer. Teamet har fokus på nettverksarbeid og tilbyr nettverksmøter. 70% av teamets konsultasjoner gjennomføres ute. Som psykolog blir du en del av et faglig felleskap ved allmennpoliklinikken med ca. 60 behandlere. DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun elleve minutters togtur fra Oslo sentrum. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm. Det er også hyppige bussforbindelser hit.Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter. Oppstart etter avtale. Arbeidsoppgaver Vurdering, utredning og behandling av pasienter med et vidt spekter av psykiske lidelser Tverrfaglig samarbeid internt og samarbeid med fastleger og kommunal helsetjeneste Veiledning Kvalifikasjoner Vi ønsker engasjert psykolog med relevant klinisk erfaring Utrednings- og behandlingskompetanse vektlegges Førerkort Personlige egenskaper Faglig engasjement Selvstendig og strukturert Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt Må beherske norsk skriftlig og muntlig Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra Oslo
15.08.2019 Skedsmo
Vi søker etter deg som vill være med på å skape og videreutvikle fremtidens sykehus med hjelp av kliniske IKT-systemer. Seksjon klinisk IKT tilhører avdelingen Medisinsk teknologi og ehelse. Avdelingen har til sammen 4 seksjoner (behandlingshjelpemidler, medisinsk teknikk, rådgivning og prosjektleveranse, og klinisk IKT). Seksjonen ivaretar lokal forvaltning innenfor de største kliniske IKT systemene. Vi søker en kollega som ønsker å bidra til å videreutvikle en god forvaltning av våre kliniske ikt -system. Du vil bidra til utarbeidelse av prosedyrer, rutiner og informasjon. Opplæring er en sentral oppgave,  i tillegg til å være rådgiver for ledere og brukere på Ahus. Det pågår svært mange prosjekter innen området, og prosjektdeltakelse må påregnes. Det er nødvendig å samarbeide tett med de øvrige på seksjonen, avdelingen, klinisk virksomhet og Sykehuspartner. Seksjonen har også forvaltning på regional løsning for elektronisk kurve og DIPS. Det forventes at nødvendig kunnskap om løsningen tilegnes etter oppstart om denne ikke er kjent fra før. En stadig større oppgave for seksjonen er overvåkning av meldinger, og deltakelse i slik arbeid må påregnes. Det er en fordel om du har jobbet innen forvaltning av kliniske systemer. Arbeidsoppgaver Lokal forvaltning av kliniske systemer Bidra til utarbeidelse av prosedyrer, rutiner og informasjon Overvåking av meldingsutveksling (MTM)  Delta i planlegging og gjennomføring av opplæring Bidra til rådgivning innen fagfeltet Samarbeide med andre i seksjonen, avdelingen, klinisk virksomhet og Sykehuspartner Bidra i prosjektarbeid ved behov Andre arbeidsoppgaver innen fagfeltet må påregnes Kvalifikasjoner Sykepleier eller annen helsefaglig kompetanse, med kjennskap til sykehusdrift og god erfaring fra pasientrettet virksomhet Kunnskap om arbeidsflyt på kliniske avdelinger i sykehus God kjennskap til DIPS og andre kliniske ikt systemer Ønskelig med erfaring fra overvåking av meldingsutveksling  Teknisk forståelse av løsninger  Forståelse for integrasjoner Gode kommunikasjonsevner  Erfaring med opplæring og brukerstøtte  Ønskelig med utdanning/ kompetanse innen informatikk  Prosjekterfaring er ønskelig, gjerne  erfaring med prosjektledelse Må beherske norsk skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner og utpreget serviceinnstilling Selvstendig og initiativrik Strukturert og løsningsorientert Kvalitetsbevisst Gode samarbeidsevner Personlig egnethet vektlegges Evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø  Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Kompetanseutvikling er et prioritert område for avdeling Spennende fagmiljø med mye kompetanse innen IKT Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, kulturtilbud og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Lønn etter avtale
15.08.2019 Lørenskog
Ortopedisk klinikk har ledig LIS vikariat fra 01.09.19. Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer rotasjon mellom fagområdene. Rotasjon skjer planmessig for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav. Stillingen inngår i avdelingens vaktsystem. Utdanningen skal gi grunnlag for å håndtere et bredt spekter av akutte og elektive tilstander. Utdanningen ivaretas gjennom veiledning, obligatorisk internundervisning og obligatorisk kurs i Legeforeningens regi. Hver LIS får tildelt en egen veileder og avdelingen har egen utdanningsplan for å sikre progresjon. Vi tilstreber at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid. Tjenesten utføres i hovedsak ved Ahus Nordbyhagen, men rotasjon til Ski sykehus og ortopedisk akuttpoliklinikk må påregnes. Den som ansettes må påregne selv å veilede turnusleger og medisinstudenter. Kvalifikasjoner Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Søker bør ha gjennomført norsk turnustjeneste/LiS 1 eller tilsvarende, da du ikke vil få tellende tjeneste hvis norskturnus/LIS1 ikke er gjennomført  Vaktkompetent. Vitenskapelig kvalifikasjoner er ønskelig. Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid. Gode kommunikasjonsferdigheter. Strukturert, fleksibel og innsatsvillig. Interesse for utvikling av fag - og pasientsikkerhet. Bidra til et koordinerende helsetilbud. Samhandlingskompetanse. Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr Mulighet for å opparbeide erfaring og kompetanse i fagområdet ortopedi. Et sterkt fag- og forskningsmiljø med mulighet for egen forskning. Stort pasientvolum. Veiledning og supervisjon. Internundervisning. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm. Mulighet for barnehageplass og bolig. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Gode velferdstilbud. Pliktig medlemskap i pensjonsordning. En arbeidsplass som er inkluderende IA-bedrift. Dynamisk miljø med faglig fokus.
15.08.2019 Lørenskog
Avdeling for patologi har en ledig 100% fast LIS stilling, med mulighet for snarlig tiltredelse. Ved avdelingen er det fem LIS og femten overleger, samt tre universitetsansatte. Spesialisetene er seksjonert i mindre faggrupper. LIS legene roterer gjennom de forskjellige faggruppene i løpet av utdannelsen. Vi har god dekning av læringsmålene og bortsett fra en uke hospitering på OUS kan alle læringsmål dekkes på avdelingen. I år 2018 besvarte vi ca 37000 biopsier, 42500 cytologiske prøver inkludert punksjonscytologiske prøver og utførte 220 obduksjoner.    Vi har et veldig godt miljø på avdelingen med fokus på god oppfølging og veiledning.  ' Arbeidsoppgaver LIS bytter på å ha makrobeskjæring, obduksjon, dager for mikroskopering og studiedager etter en plan som settes opp hver andre uke.  LIS oppfordres til å delta på MDT-møter  Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon. God beherskelse av skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.  Personlige egenskaper Vi søker etter en med interesse for patologi, som liker å jobbe selvstendig og er samvittighetsfull og arbeidsom.  Vi tilbyr Lønn etter gjeldende overenskomster. Forskjøvet arbeidstid: En dag i uken kan en velge å jobbe kveld i stedet for dag. Gode velferdstilbud for ansatte for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenbhet, kort reisevei fra Oslo 
15.08.2019 Lørenskog
Vi har ledige faste stillinger i tre-delt turnus. Nyfødtintensiv har 23 sengeplasser. Vi har intensivsenger, intermediærsenger og egne rom hvor det er fokus på foreldrebasert omsorg 24/7. Vi har premature barn fra GA 26 og barn opp til 3 mnd  Arbeidsoppgaver På nyfødtintensiv skal du overvåke, observere, gi pleie til premature barn, syke nyfødte og barn opp til 3 mnd. Du skal jobbe tett på og med foreldre som skal veiledes, støttes og som trenger omsorg i perioden hvor barnet er innlagt. Du vil inngå i et tverrfaglig samarbeid som skal gi pasienter og pårørende et best mulig opphold i avdelingen  Kvalifikasjoner Sykepleier, ønskelig med videreutdanning i nyfødtsykepleie, pediatri eller intensiv  Ønskelig med relevant erfaring med premature, syke nyfødte og nyfødte barn Erfaring med overvåking av pasienter Interesse for foreldre-barn-relasjon og intermediær-intensivsykepleie  Fordel med Cpap og respiratorkompetanse Du må mestre norsk, både muntlig og skriftlig  Personlige egenskaper Du  er opptatt av å ivareta foreldre og barn på en trygg måte og sikre at de får god overvåking, observasjon, pleie, omsorg og respekt i den tiden de er innlagt i avdelingen. Du er opptatt av kvalitet i arbeidet som utføres, faglig engasjert og har god arbeidsmoral. Du må samarbeide godt, ta ansvar, se muligheter og være villig til endringer som foretas.  Vi tilbyr En spennende og utfordrende jobb Nyansattdager, fagdager, teori-praksisdager Faglig og personlig utvikling Godt arbeidsmiljø Oppstart etter avtale   
15.08.2019 Lørenskog
Vis alle 23.184 ledige stillinger

Schafteløkken barnehage holder til i en sjarmbombe av et hus som i sin tid ble bygget som landsted for familien Schaft. Her har vi to avdelinger; Stallen med 12 barn og Drengstua med 18 barn. Vi har et variert uteområde rundt barnehagen og foran barnehagen en åpen plass. Vi har trær og gress rundt oss og kort vei til Frognerbekken og Frognerparken. Beliggenheten er en perle midt i Frogner bydel. Barnehagen eies av Frogner kirke, og det preges oss og det vi står for, samt noen av våre tradisjoner og høytidsmarkeringer. Vi er en barnehage som andre, men likevel med noe ekstra.

Les mer om Schafteløkken menighetsbarnehage

Stillingsbeskrivelse

PEDAGOGISK MEDARBEIDER

Stillingsprosent: 100% 

Barnehagen eies av Frogner kirke, og det preges oss og det vi står for, samt noen av våre tradisjoner og høytidsmarkeringer. Vi er en barnehage som andre, men likevel med noe ekstra. 

Barnehagens satsingsområde er kunst, kultur og kreativitet med ekstra fokus på musikk.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha et brennende engasjement for arbeid med barn
 • Gyldig politiattest
 • Du må ha erfaring fra barnehage
 • Spille instrument er en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges 

Personlige egenskaper

 • Du er en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn, og som hører og bryr seg om hva barna ønsker å formidle
 • Engasjert og pålitelig
 • Trives i å jobbe i team
 • Opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Stor medbestemmelse over egen arbeidshverdag
 • Lønn etter tariff/gjeldende regelverk
 • Godt arbeidsmiljø

 

Kontaktperson: Anne Charlotte Brox, Tillittsvalgt
avd.stallen@gmail.com

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : 23.08.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Schafteløkken menighetsbarnehage