<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – Blatchford Ortopedi AS Blatchford Ortopedi AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Anestesiavdelingen vil ha ledig fast stilling som administrasjonskonsulent fra nyttår 2021. Anestesiavdelingen er en stor avdelingen med høyt faglig nivå og med ca 320 ansatte, bestående av 5 seksjoner - anestesi, postoperativ, intensiv, smertepoliklinikken og legeseksjonen.  Stillingen er allsidig og utfordrende. Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være knyttet til kontor, administrasjon og personal. Stillingen er variert og passer for deg som trives i et hektisk miljø med krav til nøyaktighet. Du er fleksibel og evner å snu deg når dette er påkrevet. Du vil ha nært samarbeid med ledergruppen i avdelingen.  Arbeidsoppgaver Administrativ bistand for avdelingsleder og dennes ledergruppe Daglig ajourhold av GAT og administrasjon av Personalportalen for leger  Bistå med dokumentbehandling i P360 Varebestilling i Oracle Ajourhold av oppgaver i DIPS Delta i administrative forberedelser av møter, seminarer og undervisning Skrive referat etter møter i avdelingsledelsen og avdelingsutvalg Stillingsbeskrivelsen er ikke begrensende i forhold til arbeidsoppgaver  som pålegges av overordnede Kvalifikasjoner Helsefaglig bakgrunn eller relevant utdanning på høyskole er ønskelig, men realkompetanse og god kjennskap til organisasjonen kan kompensere for kravet til formalkompetanse Det forutsettes at du har kjennskap til Personalportalen, GAT, DIPS og har gode kunnskaper i medisinsk terminologi  Erfaring fra administrativt arbeid innen relevant område er ønskelig Ønskelig med kjennskap til P360 og Oracle  Personlige egenskaper Vi ser etter en person med positiv innstilling og gode samarbeidsevner Du må evne å arbeide strukturert, nøyaktig, systematisk, selvstendig og være fleksibel Arbeidsoppgavene vil være i endring og du må se på nye oppgaver som utforende og spennende  Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevner Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr Hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø Utfordrende og selvstendig arbeidsoppgaver Dagstilling
03.08.2020 Lørenskog
Strategi -    ledelse -   utviklingAnestesiavdelingen er en avdeling i stor utvikling. Avdelingen er i ferd med å utvide sitt intensivtilbud, vi bygger opp nye og utvidede anestesitjenester til en rekke av sykehusets ulike fagavdelinger, utvikler en samarbeidsmodell med anestesimiljøet på Kongsvinger sykehus, og skal satse på mer poliklinikkvirksomhet gjennom blant annet økt kapasitet på smertepoliklinikken. Som universitetssykehus ønsker vi å styrke forskning og fagutviklingen, og jobber med ny forskningsstrategi.Anestesiavdelingen er en av landets største med ca 330 ansatte og 14 intensivsenger. Den siste tiden har avdelingen figurert i media i forbindelse med covid-pandemien, hvor man på det meste håndterte 23 intuberte pasienter samtidig og med meget gode behandlingsresultater.Avdelingen har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med 65 leger og rundt 250 sykepleiere og spesialsykepleiere som jobber for et best mulig tilbud for pasientene i et opptaksområde på rundt 570.000 mennesker. I tillegg har avdelingen en professor II-stilling, en amanuensis og flere stipendiatstillinger.Anestesiavdelingen består av seksjonene: anestesileger, anestesisykepleiere, intensiv, postoperativ og smerteklinikken. Avdelingen betjener hele sykehuset med anestesitjenester. I tillegg til oppgaver på operasjonsavdelingen og dagkirurgisk senter, gis det anestesiservice ved undersøkelse av barn, på barneintensiv, ved PCI og trombectomi-behandling, ved ECT ved psykiatrisk sengeavsnitt, ved traumeteam og andre utkall til akuttmottaket etc. Det er etablert en ordning med akutt-team fra anestesiavdelingen som rykker ut til sengepostene ved definert behov.Vi tilbyr en spennende lederstilling, med en sentral plassering i divisjonens ledergruppe.  Vi søker en engasjert, nytenkende, motiverende, tydelig og samlende leder som liker å jobbe målrettet og strategisk for å skape resultater sammen med sine medarbeidere og samarbeidspartnere. Som avdelingsleder for anestesiavdelingen vil du ha en viktig rolle i å videreutvikle avdelingen, slik at tjenestene holder høy kvalitet og er i tråd med sykehusets strategi og verdier. Gjennom helhetlig og strategisk tenkning og god faglig forståelse, vil du legge til rette for gode beslutningsprosesser og gjøre nødvendige prioriteringer. Akershus Universitetssykehus ønsker å videreutvikle og styrke sin universitetsfunksjon, og som avdelingsleder har du ansvar for å legge til rette for og videreutvikle også forskning og undervisning.  Kortfattet søknad med CV sendes senest 15. august. Arbeidsoppgaver Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen med vekt på fag, kvalitet og kvalitetsforbedring  Ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett, fag og kvalitet i avdelingen Deltagelse i kirurgisk divisjons ledergruppe og medansvar for kirurgisk divisjon Sikre kompetanseutvikling i alle yrkesgrupper og jobbe for et godt arbeidsmiljø  Sikre god spesialistutdanning og forskningsaktivitet Bidra til pasient- og brukerfokus i tjenesteutviklingen Kvalifikasjoner Spesialist anestesi eller annen relevant helsefaglig utdanning  Erfaring fra og interesse for ledelse, formell lederkompetanse vil være en fordel Erfaring med arbeid med mål- og resultatstyring og dokumenterte resultater Kunnskap om målrettet pasientsikkerhet og HMS arbeid  Erfaring fra og innsikt i sammensatt kirurgisk og anestesiologisk virksomhet Forskningskompetanse er en fordel Personlige egenskaper Ønske om og motivasjon for å være leder  Evne til tydelig og inspirerende ledelse, samhandling og motivasjon i en kunnskapsbedrift Evne til å løse mellommenneskelige utfordringer  Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og god til å jobbe i team Tydelig kommunikasjon av faglige visjoner og retninger  God organisasjonsforståelse, med evne til å se og tenke helhetlig og fremtidsrettet God gjennomføringsevne, resultat og løsnings-orientert  Budsjett- og økonomiforståelse   Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Vi tilbyr Spennende og utfordrende lederstilling, med mulighet for stor påvirkning av avdelingens og divisjonens utvikling  Kompetent og faglig sterk organisasjon  En organisasjon som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester  Mulighet for lederutvikling gjennom sykehusets lederutviklingsprogram  Gode velferdstilbud for ansatte, blant annet hytteutleie, treningstilbud, kulturarrangementer, mulighet for bolig og barnehageplass
30.06.2020 Lørenskog
DPS Groruddalen utfører spesialisthelsetjenester innen psykisk helse. DPS Groruddalen er en del av Akershus universitetssykehus, og har som opptaksområde bydelene Alna, Grorud og Stovner samt Nittedal kommune. Totalt har disse et folketall på ca. 130 000. DPS Groruddalen består av Helse & Arbeid-klinikken, Seksjon for akutte og ambulante tjenester (SAAT), fire Allmennpsykiatriske poliklinikker, Seksjon for gruppeterapi, Spesialpoliklinikk samt Døgnseksjon. Poliklinikkene og administrasjonen er lokalisert i Rosenbergveien 15 i bydel Grorud og Jerikoveien 28 i bydel Alna, og døgnseksjonen er lokalisert i Brennaveien 18 i Nittedal.  Vi søker en engasjert og positiv person som kan bidra til gjennomføring og videreutvikling av arbeidet med kvalitetssikring av våre oppgaver.Stillingen inngår i avdelingsleders stab. Arbeidsoppgaver Systematisere, organisere og administrere avdelingens kvalitetsarbeid, Bistå med lederstøtte og utarbeiding av styringsdokumentasjon, herunder implementering av prosedyrer, utarbeidelse av tiltaksplaner og rapporter, Bistå i arbeidet med avviksbehandling, klagesaker og internrevisjon, Bidra i arbeidet med kompetanseutvikling Kvalifikasjoner Relevant utdanning og erfaring innen kvalitetssystem og kvalitetsledelse, Erfaring med saksbehandling og god skriftlig fremstillingsevne, Erfaring med arbeid i spesialisthelsetjenesten eller helseinstitusjon, Det er ønskelig med erfaring i bruk av administrative datasystemer som P360, EQS, Qliklis og DIPS, Erfaring fra, og forståelse for arbeidet i DPS vil bli vektlagt Personlige egenskaper Vi ønsker oss en medarbeider som kan arbeide selvstendig, nøyaktig, løsningsorientert og resultatorientert, Initiativrik og fleksibel, Gode samarbeidsevner, Beherske norsk skriftlig og muntlig Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende og hyggelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse, Gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving
30.06.2020 Oslo
Kommunikasjons- og markedsavdelingen i Stendi er en sentral støttefunksjon som jobber med et bredt spekter av kommunikasjon, med overordnet fokus på:        ivaretakelse av merkevare og visuell profil          omdømmeforvaltning, pressehåndtering og PR        tekst- og innholdsproduksjon for hele organisasjonen ·         synlighet, kampanjer og markedsføring av våre kommersielle områder ·         intern- og eksternkommunikasjon Vi er en liten, men fremoverlent avdeling som samarbeider tett med både øvrige stabsfunksjoner og tjenestedriften i selskapet. Sammen definerer vi Stendis ansikt innad og utad. Nå leter vi etter en dyktig og produktiv kommunikasjonskollega med spesialkompetanse på tekst. Du vil jobbe tett med Markedssjef og Kommunikasjonsdirektør, og din fremste oppgave vil være å skrive informative, engasjerende og balanserte tekster, tilpasset våre ulike målgrupper, kanaler og plattformer. Din styrke er at du alltid finner fram til den beste historien og den mest interessante vinklingen, men likevel evner å holde leserens interesse oppe fra første setning til siste punktum. Stillingen rapporterer til Kommunikasjonsdirektør. Arbeidsoppgaver: Utarbeide tekster i tråd med vår kommunikasjonsstrategi, for vår nettside, våre sosiale medier, vårt intranett og våre interne trykksaker Være en sparringspartner for Markedssjef og/eller Kommunikasjonsdirektør i ulike prosesser Bidra til å definere tone of voice for ulike deler av organisasjonen Gjennomgå eksisterende tekster og gjøre diverse forbedringsarbeid Lese korrektur på ulike ny-produksjoner Publisere artikler på våre ulike plattformer Bistå med andre oppgaver ved behov Vi ser for oss at du: Er et ja-menneske med godt humør, som like gjerne tar tak i store som små oppgaver Lærer fort og jobber effektivt, selv med et høyt presisjonsnivå Er god på å skape mellommenneskelige relasjoner og har en tillitsvekkende framtoning Alltid gjennomfører og leverer iht. til avtalt framdriftsplan Har teft for hva som engasjerer hvem hvor og når Evner å omsette komplekse og sensitive saksforhold til lettfattelig og korrekt kommunikasjon Utviser stor samfunnsfaglig forståelse og muligens har interesse for politikk Er spesielt interessert i eller har personlig erfaring fra helse- og omsorgssektoren   Krav og kvalifikasjoner: Utdannet journalist, tekstforfatter eller tilsvarende Minimum to års erfaring fra fortrinnsvis reklamebyrå eller kommunikasjonsbyrå, alternativt media Bred tekstportefølje som kan medbringes til evt. intervju Dokumentert erfaring fra arbeid med ulike kanaler og målgruppetilpasset kommunikasjon Utmerkede skriftlige og muntlige norskkunnskaper Erfaring med SEO og CMS-publisering er en fordel   Hva kan vi tilby?          Varierte oppgaver– ingen arbeidsdag er lik!  Ungt og dynamisk kollegateam med engasjerte medarbeidere som jobber hverandre bedre          Inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø hvor gode ideer og initiativer er verdsatt, og hvor det er korte beslutningsveier    Gode utviklingsmuligheter for den rette!          Nye og moderne lokaler på Lilleaker (hovedkontoret flytter i september 2020) med kantine, kaffebar, trimrom og sykkelparkering.    Konkurransedyktig lønn          Gode pensjons- og forsikringsvilkår        Grunnet sommerferieavvikling vil intervjuer bli gjennomført fom. uke 33. Det vil bli gitt skriveprøver av ulik art underveis i ansettelsesprosessen. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
29.06.2020 Oslo
Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet. Vi søker etter en engasjert og erfaren anestesilege som seksjonsleder til vår anestesilegeseksjon.  Seksjonsleder har det medisinskfaglige ansvaret for seksjonen, samt  personal og økonomiansvar. Ansvar for daglig oppfølging og undervisningen av overleger ligger også i seksjonsoverlegens mandat.Seksjonen har i dag 7,3 årsverk. Stillingen vil innebære en kombinasjon av klinisk og administrative oppgaver. Sykehuset, inkludert anestesiseksjonen, er i vekst og i endring. Vi søker derfor en leder som kan bidra i prosessen med å videreutvikle seksjonen i takt med utviklingen av sykehuset.Alle søkere må søke elektronisk.Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen. Arbeidsoppgaver Arbeidet innebærer kombinasjon av klinisk og administrativt arbeid Stillingen er administrativt underlagt avdelingsleder Vedkommende har det medisinfaglige ansvaret i enheten i tillegg til personal- og økonomiansvar for egen seksjon Vedkommende inngår i avdelingens lederteam  Kvalifikasjoner Spesialutdanning anestesi Ønskelig med ledererfaring fra sykehus  Lederutdanning er ønskelig, eller at vedkommende har ønske og vilje til å gjennomføre utdanning  Personlige egenskaper Du har gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner Du kan engasjere, inspirere og drive utvikling, har helthetsforståelse og ser verdien av tverrfaglig samarbeid Du er handlekraftig og har gjennomføringsevne Du trives med endring og er resultatorientert  Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Ahus tilbyr et godt lederutviklingsprogram Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter m.m.  God pensjonsordning Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 
23.06.2020 Kongsvinger
Spennende stilling for fysioterapeut i nyopprettet tverrfaglig poliklinikk innen arbeid og helse! Arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til at personer med helseproblemer kommer tilbake til arbeid. Tilbudet er en kombinasjon av tiltak rettet både mot arbeid og helse hvor deltakerne selv bidrar aktivt. Tiltakene gis samtidig over en bestemt tidsperiode. Rehabiliteringen kan innebære kartlegging, undervisning, aktivitet og veiledning. Tilbudet er opprettet i nevrologisk avdeling, fysioterapistillingen er organisatorisk underlagt seksjon for fysioterapi, som har ansvar for det meste av fysioterapitilbudet på Ahus. Arbeidsoppgaver Fysioterapeuten skal arbeide med polikliniske pasienter, der hovedutfordringene er knyttet til smerte- og funksjonsproblemer i nakke og rygg. Det vil være et tett tverrfaglig samarbeid mellom fysioterapeut, fysikalsk medisiner, psykolog og NAV.En mindre del av stillingen kan reserveres til forskning og fagutvikling. Den som ansettes kan ved behov forflyttes internt i seksjonen.     Kvalifikasjoner Vi søker fysioterapeut med bred erfaring og kompetanse innen arbeid med sammensatt muskel- og skjelettproblematikk, gjerne fra tilsvarende virksomhet andre steder. Søker må evne å jobbe med komplekse problemstillinger og ha en helhetlig tilnærming til pasienten.Da det kan knyttes noe forskning til arbeidet, er det ønskelig at søker har en mastergrad innenfor relevant fagområde  .Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.   Personlige egenskaper Vi søker en erfaren fysioterapeut som er selvstendig, engasjert og fleksibel med gode samarbeidsevner.Personlig egnethet tillegges stor vekt   Vi tilbyr Et trivelig arbeidsmiljøMulighet til å forme og utvikle et nytt behandlingstilbud Utfordrende, selvstendig og variert arbeidBedriftsidrettslag med stort og variert tilbudGode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annetMuligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet med god offentlig kommunikasjon
22.06.2020 Lørenskog
Er du vår nye ERP-konsulent med bakgrunn innen logistikk/Supply Chain?CGI er et av landets ledende IT- og teknologiselskaper, og har i over 40 år bistått utvalgte kunder med leveranse av forretningsapplikasjoner. I denne perioden har vi bygget opp et av Nordens sterkeste Microsoft Dynamics-miljøer, og gjennom vårt brede utvalg av tjenester og applikasjoner hjelper vi våre kunder med å bli mer nyskapende, konkurransedyktige og lønnsomme. CGI er i stadig vekst, og i den anledning ønsker vi å styrke vår avdeling og satsing på Microsoft Dynamics 365 i Oslo. Geografisk tilhørighet og kunnskap om kunder i regionen er viktig for både oss og våre kunder. Vi søker derfor etter en senior fagkonsulent innen logistikk og Supply Chain.Bli med å bygge videre på vårt miljø i Oslo!Som senior fagkonsulent i CGI får du en viktig rolle i leveranseprosjekter hos nye og eksisterende kunder i Oslo og omegn. Du vil få ansvar for å bistå i nye kundeprosjekter innen området logistikk/Supply Chain. Ansvaret inkluderer innsalg, analyse og implementering, overlevering til forvaltning, og deretter bistand til forvaltning for utvalgte kunder. Du vil også kunne ta et utvidet ansvar som lead i større prosjekter på prosesser innen logistikk/Supply Chain. Du vil jobbe i tett samarbeid med kunde og prosjektteam på prosessforbedringer og i implementering av nye innovative løsninger. Basen er i Oslo by.Vi kan tilby deg ...Som fagkonsulent logistikk/Supply Chain i CGI vil du få muligheten til å videreutvikle vår avdeling innen Microsoft Dynamics 365 i Oslo. Du vil få muligheten til å bli en del av Norges største og mest kompetente miljø innenfor Dynamics, og gå inn i noen av de største og mest spennende prosjektene på Microsoft teknologi. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal trives hos oss, og tilbyr derfor muligheten til å utvikle seg gjennom å ta sertifiseringer, kurs, delta på konferanser osv. Samtidig vil man bli en del av et godt arbeidsmiljø som dyrkes gjennom blant annet Kick Off, sommerfester, fredagstreff, bedriftsidrettslag, med mer. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger, samt fordelaktig aksjesparingsprogram. Bli en del av et godt sosialt fellesskap hvor faglig utvikling står i sentrum!Den vi søker kjenner seg igjen i flere av følgende punkter:• Høyre utdanning innen logistikk, økonom, administrasjon og/eller IT. Lang erfaring kankompensere for høyere utdanning.• Minimum fem års arbeidserfaring innen ERP, primært med Microsoft Dynamics AX ellerDynamics 365. Alternativt erfaring fra andre løsninger som M3 eller IFS eller SAP• Solid erfaring innen forretningsprosesser knyttet til logistikk og Supply Chain.• Du har gjerne erfaring fra kundesiden på større implementeringsprosjekter.• Erfaring med WMS-løsninger, eks. Tolncrease• Du har gjerne erfaring med DevOps, og smidig metodikk.• Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.• Du har god prosessmessig forståelse og gjennomføringsevne.• Du er en utstrakt "team-player" – Vi jobber sammen i leveranseteam og er avhengig avgodt lagspill• Gode analytiske evner.• Du har evne til å rådgi kunden i hvordan effektivisere prosesser ved bruk av ERP verktøyDet en forutsetning at du har forståelse for teknologi og digitalisering, og mulighetene dette gir for verdiskapning for våre kunder. Vår nye fagkonsulent bygger relasjoner, er tillitsvekkende og evner å rådgi våre kunder i hvordan effektivisere prosesser ved bruk av ERP. Du er en utstrakt lagspiller og bidrar inn i våre leveranseteam, samtidig som du evner å jobbe selvstendig og levere på egne oppgaver.Vil du vite mer?Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Director Consulting Services, Morten Kvernbråten, på mail: morten.kvernbraten@cgi.com eller telefon: 977 27 000.
08.07.2020 Oslo
Vi søker en erfaren medarbeider i rollen som gruppeleder innen regnskap i Norconsultkonsernet.   Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Rollen vil primært arbeide opp imot et av våre datterselskaper, Technogarden. Selskapet Technogarden er en ledende kompetanseleverandør innen engineering, telecom/digitalisering, IT og prosjektledelse og kjøper økonomitjenester fra morselskapet Norconsult. Dine arbeidsoppgaver vil være: Planlegging av rapportering sammen med kunde Ansvarlig for regnskapsavleggelsen til kunde, inkludert koordinering av oppgaver i gruppen bestående av ytterligere to ressurser samt fra andre ressurser som bidrar i regnskapsavslutningen Personalansvar for to ressurser (regnskap og fakturering) Månedsavslutning inkludert periodiseringer og avstemminger Føring av regnskap ved behov Identifisere og kontinuerlig arbeide med forbedringer i systemer og prosesser For oss er det viktig at du: Er minimum bachelor eller lignende innen økonomi, regnskap eller tilsvarende Har god kjennskap til lover og regler innen fagområdet regnskap Har arbeidserfaring innen regnskap Erfaring med ERP systemet X-ledger vil bli vektlagt Er selvstendig, strukturert og nøyaktig Har gode kommunikasjonsevner Er serviceinnstilt Har god norsk og engelsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Har god systemforståelse, og har interesse for sammenhengen mellom system og fag Liker å jobbe sammen med andre og er opptatt av kunnskapsdeling Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 400 medarbeidere som er stasjonert på 113 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo  
22.06.2020 Bærum
Vis alle 17.963 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

HR Business Partner

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter