Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

HR-rådgiver Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi ønsker å styrke vår satsing på helsefremmende arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid, og kan tilby varierte og spennende oppgaver i et stort og faglig sterkt HR-miljø på Norges største akuttsykehus. Du vil få muligheten til å jobbe tett på sykehusets ledere, innen for mange ulike fagområder.

Stillingen er plassert i avdeling arbeidsmiljø, som er en del av HR. Avdelingen har systemansvar for helse, miljø og sikkerhet og sykefraværsoppfølging på Ahus. Ahus har redusert sykefravær som ett av sine satsingsområder. Gjennom etablering av et tverrfaglig sammensatt sykefraværsteam fra HR, ønsker vi å jobbe målrettet for å oppnå våre mål. 

Oppgaver

 • Utvikle, vedlikeholde, iverksette og koordinere foretakets  systemer for helsefremmende arbeidsmiljø- og sykefraværsoppfølging
 • Veiledning (individuell og gruppe), undervisning/holde kurs innenfor tema helsefremmende arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging
 • Bidra til prosessveiledning knyttet til nærværsarbeid/arbeidsmiljøfremmende arbeid
 • Samarbeid med og gi råd til ledere, vernetjeneste og tillitsvalgte
 • Forberede saker til foretakets styre, ledergruppe og arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Analyse- og rapportarbeid innenfor sykefravær, basert på indikatorer
 • Bidra i prosesser knyttet til kartlegging og tiltaksarbeid
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid internt i HR og i foretaket
 • Bidra til et godt samarbeid med intern bedriftshelsetjeneste (BHT)  
 • Bidra til et godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og andre eksterne aktører
 • Bidra i utvikling og revisjon av prosedyrer og det systematiske HMS-arbeidet
 • Bidra inn i sykehusets satsing på kontinuerlig forbedringsarbeid 

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen HR, rettsvitenskap (jus), samfunnsfag eller annen relevant fagretning. Mangel på formalkompetanse kan kompenseres med lang (ca. 5 år) relevant erfaring, hvor det kan vises til resultater
 • God faglig kunnskap og / eller erfaring innen HR-området, og nærværs- og sykefraværsarbeid
 • Du har gode kunnskaper om arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og NAV, med særskilt kunnskap om sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Det kan være en fordel med erfaring fra prosjektarbeid, større organisasjoner, lederfaring og / eller lederstøtte og veilderkompetanse 
 • Det kan være en fordel med sertifikat klasse B 

Personlige egenskaper

 • Du er en person som har gode ferdigheter i å kommunisere, skape tillit og bygge relasjoner
 • Du er grundig og trygg i dine vurderinger
 • Initiativrik og med god gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide systematisk og effektivt med ulike arbeidsoppgaver individuelt og i team
 • Du må kunne håndtere perioder med høy arbeidsbelastning og korte tidsfrister 

Vi tilbyr

 • Stort faglig miljø med engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, nær Oslo og Lillestrøm
 • Ahus har et omfattende velferdstilbud til ansatte, som bolig, barnehage og variert kultur og fritidstilbud
 • Gode pensjonsbetingelser 
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Bli med ABB og jobb i et team som er dedikert til å skape en fremtid hvor innovative, digitale teknologier gir bedre tilgang til renere energi. ABB er en banebrytende teknologileder med et omfattende tilbud innen digitalisering. Med over 130 års innovasjonshistorie er ABB i dag ledende innen digitalisering med fire kundeorienterte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation, som støttes av den felles digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs markedsledende virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 147 000 ansatte.ABB Electrification AS leverer elektroprodukter og løsninger helt fra kraftproduksjon og ut til stikkontakten. Vi tilbyr løsninger som benyttes i alt fra små leiligheter og boliger, industri og næringsbygg til infrastruktur. Vi leverer med andre ord nær sagt alt innen elektroverden. Produktkvalitet, -bredde og kompetanse er våre viktigste pilarer og fokusområder.Bli med ABB og jobb i et dedikert kundeservice team som skal skaffe tilveie riktige elektroprodukter og samtidig løser kundens tekniske utfordringer.Vi trenger deg, som kan registrere ordre, følge opp ordre/leveranser og ikke minst besvare tekniske spørsmål og komme med løsninger til kunde. Vårt kundeservice team har i oppgave å levere riktig løsning til kunde og har ansvar av innkjøp, logistikk, kundeservice, ordre/tilbud og ikke minst gi kunden teknisk bistand. Ditt ansvar • Registrere ordre • Behandle elektroniske ordre (EDI/Web) • Oppfølging av leveranser/transport • Svare på tekniske spørsmål • Rettlede og tilby løsninger til kunde Din bakgrunn • Elektroteknisk kompetanse • Fagbrev gruppe L eller annen relevant kompetanse/skole er en stor fordel. • Nyutdannede med mindre praksis oppfordres til å søke. • Flytende Norsk og engelsk skriftlig og muntlig Personlig egenskaper • Evne til å jobbe både i team og selvstendig • Strukturert og nøyaktig • Gode på muntlig og skriftlig kommunikasjon • Service innstilt   Mer om oss Vi kan tilby;• Kurs og opplæring, personlig utvikling og karrieremulighet• Teknisk og personlig utfordringer et positivt og innovativt miljø• Et godt stabilt arbeidsmiljø der både medarbeidere og ledere bryr seg• God opplæring, med kollegaer som ønsker å dele sin kompetanse med deg• Konkurransedyktige betingelserSøknadsfrist; 05.01.2020Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev gjennom ABB's jobbsøkerportalABB er i dag lokalisert på Billingstad, men vi kommer til å flytte til Fornebu i løpet av første kvartal 2020.Hvis du har noen spørsmål eller trenger mer informasjon så ta kontakt med: Tom Heggum, e-post tom.heggum@no.abb.com eller telefon +47 24 16 55 07Vi gjør oppmerksom på at i samarbeid med Meditor gjennomfører vi bakgrunnsundersøkelse på alle kandidater som mottar tilbud om ansettelse i ABB Norge. Dette for å sikre best mulig kvalitet i rekrutteringsprosessen, i henhold til ABBs selskapspolicy.   Referansenummer NO72294119_E3 Publication date2019-12-12
16.12.2019 Bærum
oin ABB and work in a team that is dedicated to creating a future where innovative digital technologies allow greater access to cleaner energy. ABB is a supplier of solutions for increased productivity and energy efficiency. ABB Industrial Automation provide safety and automation systems, IT-solutions, drives and electrical systems, telecommunication systems and instrumentation to onshore and offshore installations. We deliver solutions to a wide variety of industries e.g. aluminum, cement, chemical, food and beverage, life sciences, metal, mining, oil & gas, power generation and pulp & paper. ABB’s Industrial Automation-operations in Norway are located in Oslo, Bergen, Stavanger, Hammerfest and Stord.We are looking for senior project managers that have a solid background from large and complex multidiscipline, EICT, projects. International background from EPC deliveries including installation is a plus.Our project portfolio includes a large variety of industries, Offshore topside and sub-sea, offshore wind, land-based industry, power and water, aqua, and infrastructure.The Controlling department is part of the Energy Industries local business line within ABB Norway. The section is responsible for the project controlling activities and the project controllers are assigned to multiple projects, depending on size and complexity. Your responsibilities • Manage the economy of the projects together with project managers and be a business partner • Maintain projects in SAP, hereunder the project cost- and income budget and the WBS and activity structure • Promote commercial awareness in the project team and provide commercial input to the project management plan • Establish any required financial guarantees and Letter of Credit • Establish any required foreign currency contracts (hedging) and initiate swap arrangements when required • Provide forecast information like cash flow plan, revenue recognition plan and cost-to-complete • Monitor and control actual cost and revenues against the budget and forecast • Identify, analyze, report and follow-up any economical deviations related to recognized revenues and gross margin, actual/planned costs, cash flow and over dues • Ensure timely invoicing according to the contract and timely payment of invoices • Monthly reporting internally and externally, with special focus on forecasting • Participate in the project’s risk management process for early identification of risks and opportunities, and do monthly assessment of the identified risks, contingencies and opportunities • Participate in reviews of variation order requests (VOR’s) and variation orders (VO’s) and make an economical consequence analysis in cases of essential changes • Participate in the logistics process for shipment of goods to the customer in order to verify that the shipment documents include items in accordance with the contract • Participate in project review committee (PRC) • Comply with any tax requirements for cross-border project business and calculate the expected foreign taxes triggered by the project, based on the tax advice issued by the tax responsible in ABB AS • Ensure compliance with Accounting & Reporting Guidelines (A&RG) and applicable internal control procedures Your background • Initiative and responsible personality with good team work and communication skills • Flexibility and willingness to take on responsibility • Efficient and high work capacity to master periodically high work load • Can work independently, result-oriented and structured • Fluency in Norwegian and English • Minimum 3 years project controlling experience • Experience in use of SAP and relevant Microsoft programs • Bachelor in business administration or related field   More about us What we can offer:• Dynamic work environment with new challenges and varying tasks• Personal development and career opportunities• Competitive conditions, salary according to qualifications• Pension, group life and accident insurance• Flexible working hours• Comfortable and good working relationship with informal and close contact between employees and managers at all levels• Positive and exciting work environmentThe position is located at ABB’s office in Oslo.Application deadline; 05.01.2020We are looking forward to receiving your application and CV through the ABB jobportalFor any questions regarding the position please contact Johnny Sætrum on e-mail johnny.satrum@no.abb.com or phone +47 55 69 49 99 / +47 95 29 14 45Please note that in cooperation with Meditor Search we conduct a background screening on all candidates that receive an offer of employment in ABB Norway. This to ensure best quality in our recruitment process, according with ABBs company policy.   Reference NumberNO72794052_E1 Publication date2019-12-15
16.12.2019 Oslo
Stendi barne/respiratorteam arbeider med barn og gir hjemmebaserte omsorgstjenester og avlastning i familiens hjem eller på bolig. Vi søker nå etter fast personale og vikarer i våre barneteam. Du jobber primært fast på ett barn og blir godt kjent med både familie og barnet. Ved ønsker kan en få mulighet til å jobbe i flere ordninger.     Arbeidsoppgaver:          Helsehjelp og omsorg slik at barn med ulike somatiske utfordringe, psykiske utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med foreldrene sine.      Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.    Miljøarbeid.      Du får mulighet til å jobbe i et team med ett tverrfaglig miljø.          Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.       Kvalifikasjoner:         Vernepleier Annen relevant utdanning innenfor helse kan være aktuell.           Politiattest uten anmerkninger.         Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.    Stendi tilbyr:   God opplæring. Tariffavtale.  Pensjonsordning og bedriftens forsikringsordninger.         Intern og ekstern undervisning.         Turnus med langvakter (12 timer) og lengre friperioder mellom arbeidsperiodene.  Hyppige personalmøter, et godt tverrfaglig og sosialt miljø.          Søknad og CV behandles fortløpende.       
02.12.2019 Telemark, Tjøme
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og ikke er redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner  3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, sykepleier eller annen relevant utdanning Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri og /eller pleie er ønskelig Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn arbeid – 7 døgn fri – 4 døgn arbeid – 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging – og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte virksomhetsleder: Knut Anton Karlsen, telefon 90 05 55 00
11.07.2019 Målselv, Lenvik, Storfjord
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå skal vi styrke teamet vårt med flere dyktige sykepleiere. Teamet består i dag av kompetente sykepleiere, spesialsykepleiere, ambulansepersonell og helsefagarbeidere. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet. Alarmsentralen vår ligger i Sandvika og betjener brukere i Asker og Bærum kommune. Alle transportmuligheter finnes like utenfor våre lokaler, og det er kun 12 minutters reisetid med tog til Oslo sentrum.   Se gjerne vår kortfilm om Utrykningstjenesten i Asker og Bærum som er laget i samarbeid med NHO, Telenor og Stendi: Klikk her.  Arbeidsoppgaver:  Du vil hovedsakelig reise ut på ulike utrykningsoppdrag når alarmen går. Ingen dager er like i denne tjenesten, og du vil møte på både små og store oppgaver i løpet av en arbeidsvakt. Det skal gjøres medisinske vurderinger, brukeren skal få den bistanden som trengs, og øvrige helseinstanser kontaktes om nødvendig. Faglig samhandling og dialog med kollegaer, og god ivaretakelse av den som trenger vår omsorg, står sentralt i ethvert oppdrag.     Om deg:  Vi ønsker oss en kollega med stort faglig engasjemt. Du kan kommunisere tydelig og håndtere ulike medisinske behov. Samtidig er du omsorgsfull og tålmodig. I vår tjeneste er det viktig å beholde roen i akutte situasjoner og gjennom en til tider hektisk arbeidsdag. Kanskje har du erfaring fra akuttmedisin eller liknende arbeid? Vi jobber som et team, og tror profesjonalitet og omtanke skaper gode relasjoner til brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere. I Stendi er det gode muligheter for utvikling og kompetanseheving, og du får jobbe med kompetente og hyggelige kollegaer i et miljø som preges av våre verdier: Respekt, enkelthet, kunnskap og ansvar.   Kvalifikasjoner:  Sykepleier, vernepleier, paramedic Førerkort klasse B Må ha bestått norskkurs B2 Krav om politiattest Kjennskap til kommunikasjonssystemene Gerica og Profil er en fordel Personlige egenskaper:  Du har gode kommunikasjonsferdigheter Du motiveres av høyt tempo Du er løsningsorientert og evner å ta ansvar Du har gode holdninger og verdier Du er trygg, tydelig og omsorgsfull Du har evne til selvstendighet, så vel som samarbeid  Vi tilbyr:  Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag Spennende arbeidssted i utvikling Gunstige pensjons- og forsikringsordninger Konkurransedyktig lønn Tiltredelse etter avtale     Øvrig:  Dag/kveld 70% Nattevaktstillinger 44,5% Helgestillinger 16-23%  Ekstravakter   Søknadsinformasjon Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Vi håper at dette høres ut som en arbeidsplass for deg, og at du er nysgjerrig på å vite mer om oss. Vi ansetter forløpende, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet innen kort tid. Har du spørsmål om stillingen, må du gjerne ta kontakt med oss.
14.10.2019 Oslo, Bærum, Asker
Do you want to change and improve the way people work together? Cisco Norway is a world leader in developing collaboration and video conferencing technology. We are 350 engineers who design all parts of our products – from hardware to software to industrial design. We take pride in our culture of innovation, inclusion and diversity. And now, we are growing!Most of our engineers are working with software development (C, C++, Java, Python, Linux and embedded). We are all passionate about product development and programming and now we are kicking off the search for our new Graduate Software Engineers to strengthen our team. These roles will be working within a wide range of disciplines - to create our new video conferencing devices.  What you will do: Create great collaboration experiences by writing quality software on multiple platforms; Be a key part of a high performing cross-functional scrum team. You will work closely with other developers, testers, designers and product management during our iterative development cycles, where product development is done from idea to finished article; Deploy your code and get fast feedback on usage and adoption from real customers; Use state of the art hardware, technology, methods and tools, while learning from your talented colleagues. Our dream candidate: You are in your final year of study or recently graduated from a Masters (Bachelors) in Computer Science, Computer Engineering, Informatics, Electrical Engineering, or a related subject such as Maths, Physics You have an attractive academic record to show to. You are passionate about product development You have a solid understanding of computer science fundamentals and software engineering  You have some experience with multiple programming languages You possess creative problem-solving skills and excellent troubleshooting skills You are comfortable with working in teams You have the ability to communicate clearly and effectively in English  What to expect from Cisco Norway? You will join a world-class team with over 60% market share for our collaboration products and; You will work cross functionally and get to know other disciplines than your own.  You will have the possibility to grow and develop, both personally and professionally, and be included in a network of amazing people.  We have a lot of FUN, both at work and also out of work with offsites at the company cabin and during activities like cooking courses, kayaking, yoga and Oslo Toughest.  We will offer you a competitive combination of compensation and benefits; including 5 days for voluntary work, a day off on your birthday, 6 weeks of holiday, good pension benefits, insurances and of course free ice cream during warm summer days.Start date: August 2020 but this can be discussed Work Location: Lysaker, just outside of Oslo Application deadline: We review applications as and when they come in Upon applying please upload your cover letter, CV and university grade transcript. 
05.11.2019 Bærum
What You'll Do As Mechanical Product Engineer you will provide the technical expertise to guide a design from initial concept to mass production. As part of the cross-functional team, your primary role is to ensure products to be launched are sustainable in manufacturing and capable of achieving a volume manufacture to a high standard of build quality for a reasonable cost. You will evaluate product designs using DFM practices, stressing reliable design techniques and the need for repeatability in manufacturing, raising issues concerning the form, fit, and function of a product as it relates to both mechanical engineering and assembly needs. The MPE is a critical link between many functions including Idiation, Product Engineering, Supply Chain Operations, Suppliers and Cisco’s Manufacturing Partners, working with all to ensure the most efficient product design is released to market (Quality, Cost and timely Delivery). Along with the mechanical design evaluation, you will be responsible for the mechanical aspects of a product BOM and the associated Resilience activities to secure revenue until the product goes end of life. In summary, the MPE’s role is to make a product’s transition from engineering concept to Cisco’s customers seemless. Who You'll Work With Product Operations is part of the Operations, Processes and Systems team within the global SCO at Cisco which has more than 9,000 employees in more than 50 locations around the world. The Engineering team within Product Operations, partners with the Product Design teams to ensure products released to the market have the best possible start in life, ensuring by design that they will meet quality, reliability and cost targets – all to delight our customers! As a member of this Engineering team, you will be support in all aspects of your role by colleagues and the management team. At Cisco we are a family and therefore an excellent choice for both seasoned professionals and early-in-careers! Become a part of this dynamic organization where every single day we demonstrate Cisco’s ambitious spirit and accelerate time to market by empowering our employees. As Cisco expands into new technologies, and geographies, there has never been a better time to join us. Who You Are Desirable Experience: Educated in Mechanical Engineering or similar technical subject (Bachelor’s Degree or equivalent) Mechanical Design experience with a focus on injection molding, extrusion, die casting and sheet metal enclosures Experience in Design for Manufacture & New Product Introduction Able to demonstrate problem solving skills and root cause analysis Fully conversant in engineering drawing to the relevant standards and principles Working experience within a suitable CAD package (preferably Soidworks or CREO) Experience with Cp/CpK analysis BOM structuring and change management experience (PDM) Industrial/commercial/consumer product design experience is a plus Required skill set: A Growth attitude, eager to take part in an evolving landscape! A Mix of Research and Development, Operations and Manufacturing skills preferred Fluent in English with strong written and verbal communication skills Strong organizational, time management and project management skills The ability to influence and negotiate Comfortable and Effective in Presenting to others The ability to work in the detail whilst maintaining an outlook for the ‘broader picture’ Capable of multitasking and task prioritization Able to work independently or as part of a collaborative team effort A good appreciation for DevOp’s is desirable. Why Cisco WE ARE CISCO #WeAreCisco, where each person is unique, but we bring our talents to work as a team and make a difference. Here’s how we do it. We embrace digital, and help our customers implement change in their digital businesses. Some may think we’re “old” (30 years strong!) and only about hardware, but we’re also a software company. And a security company. A blockchain company. An AI/Machine Learning company. We even invented an intuitive network that adapts, predicts, learns and protects. No other company can do what we do – you can’t put us in a box! But “Digital Transformation” is an empty buzz phrase without a culture that allows for innovation, creativity, and yes, even failure (if you learn from it.) Day to day, we focus on the give and take. We give our best, we give our egos a break and we give of ourselves (because giving back is built into our DNA.) We take accountability, we take bold steps, and we take difference to heart. Because without diversity of thought and a commitment to equality for all, there is no moving forward. So, you have colorful hair? Don’t care. Tattoos? Show off your ink. Like polka dots? That’s cool.
21.11.2019 Bærum
Do you have a passion for humans and technology, and how to get people to collaborate better? Tomorrow's world-class collaboration products are developed in-house at Cisco Lysaker, and we are now looking for someone to join our team. Are you a person who likes to get stuff done, enjoys exploring technology, and is always looking for ways to improve it? Do you enjoy writing code, but don’t necessarily see yourself as a full-time software developer? Perhaps this is a role for you! We are a team of 350+ highly engaged, skilled and fun multidisciplinary engineers, and we need to talk to each other, show empathy and work together to develop fantastic products. In this role, you will be a key driver for great user experiences and quality for products used and relied on by millions every single day. As a person, you are more than happy to ask questions and to provide feedback – both positive and negative – constructively.   As embedded in one of our scrum teams, you are going to be in the middle of all of the exciting technology and ideas that are developed here. You will have close and everyday contact with software developers, product owners, UX designers, as well as other stakeholders – and therefore, good interpersonal skills are key for your success in the role.   The responsibilities include qualitative and exploratory testing during the sprints, picking apart user-stories and questioning design, digging through logs and troubleshooting technical problems – and probably most important of all: understanding our users and their needs. Our automated acceptance tests are written in Python, so any experience with Python (or similar languages) and developing meaningful tests is a plus. Our dream candidate has Relevant education (bachelor's or higher) 2+ years of working experience in a similar role An interest in product development and team dynamics An urge for continuous product and process improvement Great interpersonal skills A knowledge-sharing mentality A willingness to learn and adapt Your opportunities – why Cisco You will join the business unit Webex Rooms, known for exciting, fast-paced, innovative and agile engineering culture. We offer a competitive combination of compensation and benefits including five days to dedicate to volunteer work, a day off on your birthday, six weeks of holiday, good pension benefits, insurances and, of course, free ice cream during warm summer days.   Have a closer look at the products we have developed at Lysaker: https://projectworkplace.cisco.com/#/en-us/product, and apply now! For any questions, please reach out to hiring manager Marius Jørgensen at marjorge@cisco.com or 404 95 900. 
04.12.2019 Bærum
Vis alle 16.841 ledige stillinger

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Vi ønsker å styrke vår satsing på helsefremmende arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid, og kan tilby varierte og spennende oppgaver i et stort og faglig sterkt HR-miljø på Norges største akuttsykehus. Du vil få muligheten til å jobbe tett på sykehusets ledere, innen for mange ulike fagområder.

Stillingen er plassert i avdeling arbeidsmiljø, som er en del av HR. Avdelingen har systemansvar for helse, miljø og sikkerhet og sykefraværsoppfølging på Ahus. Ahus har redusert sykefravær som ett av sine satsingsområder. Gjennom etablering av et tverrfaglig sammensatt sykefraværsteam fra HR, ønsker vi å jobbe målrettet for å oppnå våre mål. 

Oppgaver

 • Utvikle, vedlikeholde, iverksette og koordinere foretakets  systemer for helsefremmende arbeidsmiljø- og sykefraværsoppfølging
 • Veiledning (individuell og gruppe), undervisning/holde kurs innenfor tema helsefremmende arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging
 • Bidra til prosessveiledning knyttet til nærværsarbeid/arbeidsmiljøfremmende arbeid
 • Samarbeid med og gi råd til ledere, vernetjeneste og tillitsvalgte
 • Forberede saker til foretakets styre, ledergruppe og arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Analyse- og rapportarbeid innenfor sykefravær, basert på indikatorer
 • Bidra i prosesser knyttet til kartlegging og tiltaksarbeid
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid internt i HR og i foretaket
 • Bidra til et godt samarbeid med intern bedriftshelsetjeneste (BHT)  
 • Bidra til et godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og andre eksterne aktører
 • Bidra i utvikling og revisjon av prosedyrer og det systematiske HMS-arbeidet
 • Bidra inn i sykehusets satsing på kontinuerlig forbedringsarbeid 

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen HR, rettsvitenskap (jus), samfunnsfag eller annen relevant fagretning. Mangel på formalkompetanse kan kompenseres med lang (ca. 5 år) relevant erfaring, hvor det kan vises til resultater
 • God faglig kunnskap og / eller erfaring innen HR-området, og nærværs- og sykefraværsarbeid
 • Du har gode kunnskaper om arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og NAV, med særskilt kunnskap om sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Det kan være en fordel med erfaring fra prosjektarbeid, større organisasjoner, lederfaring og / eller lederstøtte og veilderkompetanse 
 • Det kan være en fordel med sertifikat klasse B 

Personlige egenskaper

 • Du er en person som har gode ferdigheter i å kommunisere, skape tillit og bygge relasjoner
 • Du er grundig og trygg i dine vurderinger
 • Initiativrik og med god gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide systematisk og effektivt med ulike arbeidsoppgaver individuelt og i team
 • Du må kunne håndtere perioder med høy arbeidsbelastning og korte tidsfrister 

Vi tilbyr

 • Stort faglig miljø med engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, nær Oslo og Lillestrøm
 • Ahus har et omfattende velferdstilbud til ansatte, som bolig, barnehage og variert kultur og fritidstilbud
 • Gode pensjonsbetingelser 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 17
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 18
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 19
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 20
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 22
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 23
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
31 ledige stillinger
Internship / Praktikanter