Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Norway - Stavanger, Brønntekniker - Completion Tools Halliburton

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

På grunn av økende arbeidsmengde og spennende fremtidsutsikter i vår Completion Tools avdeling, søker vi etter en proaktiv og teknisk dyktig brønnteknikker innen Service Tools faget.

Vi ser etter deg med utmerket brønnforståelse som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, konkurranse, kreativitet, pålitelighet og respekt.

Brønnteknikerne er våre representanter offshore, og Halliburtons ansikt utad på installasjoner og rigger i Nordsjøen. Sammen med kolleger og kunder jobber de sammen for å installere brønnkomponenter i brønnen på en sikker, pålitelig og effektiv måte.

Arbeidsoppgaver:

Du vil være ansvarlig for operasjonen offshore fra utstyr er mottatt, installert og testet, brønnverktøy demobilisert og erfaringer dokumentert. Du må kunne samarbeide og bidra på tvers av produktlinjer både internt og eksternt, for å sikre sømløse og effektive leveranser til våre kunder.

 • Delta på pre- og post jobbmøter onshore
 • Mottak, utsjekk og kvalitetskontroll av utstyr offshore
 • Sikker, pålitelig og effektiv utførelse av operasjoner offshore
 • Teknisk støtte til våre kunder offshore
 • Det forventes at våre brønnteknikere kryss-trenes og utvikler kompetanse innen flere av produktlinjene i Completion Tools
 • Arbeid på kontor/verksted ved behov kan være aktuelt

Kvalifikasjoner:

 • Kandidaten må ha fagbrev som brønntekniker og operasjonell offshore erfaring er en fordel
 • Erfaring med pluggoperasjoner/sementering og eller andre relevante nedihullsoperasjoner
 • Kandidater må kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk
 • Gyldig Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs
 • Godkjent offshore helseattest

Personlige egenskaper:

Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer, det samme gjelder også andre interne prosesser.

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere komplekse og utfordrerne situasjoner på en god måte. Utmerkede kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig for å kunne prestere i et godt samarbeidsmiljø.

Vi ser etter en kandidat som er nøyaktig, fleksibel, og evner til å sette seg inn i tekniske detaljer, vi er et oljeserviceselskap og ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Helseforsikring/behandlingsforsikring
 • Gunstig aksjespareordning
 • Fokus på teknologi og utvikling
 • Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

Arbeidssted:

Offshore

Product Service Line:

Service Tools

100% stilling

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson for stillingen: Geir Jørgensen Logg inn for å se kontaktinformasjon

Rekrutterer: Hilde Hægland Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknadsfrist: 15.09.2019

English version:

Due to increased workload and an exciting outlook in the Completion Tools department, we are looking for a proactive and technically strong service specialist within Service Tools department.

We are looking for you who can identifies with Halliburton?s values; Integrity, Safety, Collaboration, Competition, Creativity, Reliability and Respect.

The service operators are our representatives offshore, and Halliburton?s public face on platforms and rigs in the North Sea. Together with colleagues and customers, they collaborate closely to install various well components in a safe, reliable and efficient manner.

Work Tasks:

You will be responsible for the operation offshore starting with reception of equipment, installation of equipment, demobilization of service tools, and ending with completion of final reporting. You are expected to collaborate and contribute across the product lines both internally and externally to ensure seamless and efficient service deliveries to our customers.

 • Participate in pre- and post-job meetings onshore.
 • Reception, checkout and quality control of equipment offshore.
 • Safe, reliable and efficient execution of operations offshore.
 • Technical support to our customers offshore.
 • It is expected that our service specialists x-train and develop competencies across the service lines in Completion Tools.
 • Onshore work at the office or in the workshop if required.

Qualifications:

 • Candidates need to have a trade certificate, and operational offshore experience will be an advantages.
 • Plug operations/ cementing or relevant downhole experience is required.
 • Able to handle both English and Norwegian as working language.
 • Valid GSK-Basic Safety and Emergency Course approved by NOG.
 • Valid Offshore health certificate

Personal qualities:

The position requires that you adhere to the Company's HSE procedures, and other internal processes.

The candidate must have good organizational skills and be able to handle complex and challenging situations in a good way. Excellent communication and collaboration skills will be important to perform in a collaborative working environment.

We are looking for a thorough and flexible candidate, with the ability to dig into technical details. As an oil service company, we are looking for candidates who can provide superior service and enjoy your work.

We offer:

 • Competitive pension- and insurance scheme
 • Company health service
 • Beneficial employee stock-purchase plan
 • Focus on technology and further development
 • Highly skilled colleagues in an international environment

Location:

Offshore

Product Service Line:

Completion Tools

100% position

Contact Persons:

Contact person for the position: Geir Jørgensen Logg inn for å se kontaktinformasjon

Recruiter: Hilde Hægland Logg inn for å se kontaktinformasjon

Deadline: 15th September 2019
Adresse: Stavanger,11,4056 Tananger

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Dresser-Rand, A Siemens Business is one of the largest global suppliers of custom-engineered rotating equipment solutions for long-life, critical applications in the oil, gas, chemical, petrochemical, process, power, military, and other industries worldwide.  Kongsberg Norway is home to Dresser-Rand worldwide center of excellence for gas turbines and mechanical driven gas turbine packages. With a gas turbine power range from 1 to 55 MW Dresser-Rand AS supports the oil and gas industry on offshore and land based installations around the world.   Missions   - Establish and manage Inspection & Test Plan and Quality Plan for client projects.   - Verify sub-suppliers according to quality requirements/standards.   - Together with SCM execute external quality audits towards suppliers.   - Perform inspections of parts at supplier when required and verify the required documentation.   - Lead the "Mechanical Completion" process and contribute to the publication of "Manufacturing Record          Book" during hand over of an installation to the customer   - Coordinate the tear down process after testing of complete package.   - When required, contribute to the quality assurance work within the department.     Qualifications   - 2-3 years Technical school or Engineering college   - 5-10 years relevant experience   - Preferably experienced in quality work   - Good language skills in Norwegian and English, both orally and written. - Knowledge of quality managements systems.   - Generally good computer skills   - Problem solving capability.   - Able to handle periodically heavy workloads.   - Some duty travels may be necessary   - Well-structured and result-oriented.   - Collaboration capabilities.   Manager is Jan-Derek Skogen : +47 92663237 
30.11.2018 Kongsberg
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
09.01.2019 Oslo
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
09.01.2019 Oslo
Dresser-Rand Kongsberg is looking for a Cost Estimator. POSITION OBJECTIVE / SCOPE:• Cost estimation for new equipment proposals• Maintain master cost for new equipment PRINCIPAL RESPONSIBILITIES: • Cost estimation as part of the demand organization coordinated by Team Lead Demand • Follow global rules for GSP/LTO (Lead To Order) and follow other processes (locally/globally) related to cost estimation. • Perform cost estimating functions for a variety of units, components, parts and service, based on customer and/or marketing specifications or requirements • Generate cost estimates for products from a cost request or price book file • Generate cost estimates for special items not covered by price books or cost files • Support project management with cost estimates for changes and modifications • Update cost files by comparing recent contract cost and market data • Create/maintain and distribute price books and cost files for products • Align cost calculation programs and databases with what is used by D-R world wide • Review and provide improvements and necessary changes for policies and processes used as part of the function • Work closely with SCM, engineering & planning to align scope, cost and delivery schedules • Support other organizations to create engineering, manufacturing & purchasing targets KNOWLEDGE / FORMAL EDUCATION REQUIREMENT:   • Bachelor degree in Engineering or College/university degree in Economics and Business Administration (long experience can compensate for formal education) • 5 years’ experience from the oil and gas industry is preferred• Experience with project and product cost calculations or cost reporting is preferred • Product knowledge of rotating equipment and associated systems is preferred Job ID: 101745 Organisation: Power and Gas Experience Level: Experienced Professional Job Type: Full-time
18.02.2019 Kongsberg
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Trondheim
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Trondheim
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Bergen
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Stavanger
Vis alle 24.465 ledige stillinger
Les mer om Halliburton

Stillingsbeskrivelse

På grunn av økende arbeidsmengde og spennende fremtidsutsikter i vår Completion Tools avdeling, søker vi etter en proaktiv og teknisk dyktig brønnteknikker innen Service Tools faget.

Vi ser etter deg med utmerket brønnforståelse som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, konkurranse, kreativitet, pålitelighet og respekt.

Brønnteknikerne er våre representanter offshore, og Halliburtons ansikt utad på installasjoner og rigger i Nordsjøen. Sammen med kolleger og kunder jobber de sammen for å installere brønnkomponenter i brønnen på en sikker, pålitelig og effektiv måte.

Arbeidsoppgaver:

Du vil være ansvarlig for operasjonen offshore fra utstyr er mottatt, installert og testet, brønnverktøy demobilisert og erfaringer dokumentert. Du må kunne samarbeide og bidra på tvers av produktlinjer både internt og eksternt, for å sikre sømløse og effektive leveranser til våre kunder.

 • Delta på pre- og post jobbmøter onshore
 • Mottak, utsjekk og kvalitetskontroll av utstyr offshore
 • Sikker, pålitelig og effektiv utførelse av operasjoner offshore
 • Teknisk støtte til våre kunder offshore
 • Det forventes at våre brønnteknikere kryss-trenes og utvikler kompetanse innen flere av produktlinjene i Completion Tools
 • Arbeid på kontor/verksted ved behov kan være aktuelt

Kvalifikasjoner:

 • Kandidaten må ha fagbrev som brønntekniker og operasjonell offshore erfaring er en fordel
 • Erfaring med pluggoperasjoner/sementering og eller andre relevante nedihullsoperasjoner
 • Kandidater må kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk
 • Gyldig Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs
 • Godkjent offshore helseattest

Personlige egenskaper:

Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer, det samme gjelder også andre interne prosesser.

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere komplekse og utfordrerne situasjoner på en god måte. Utmerkede kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig for å kunne prestere i et godt samarbeidsmiljø.

Vi ser etter en kandidat som er nøyaktig, fleksibel, og evner til å sette seg inn i tekniske detaljer, vi er et oljeserviceselskap og ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Helseforsikring/behandlingsforsikring
 • Gunstig aksjespareordning
 • Fokus på teknologi og utvikling
 • Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

Arbeidssted:

Offshore

Product Service Line:

Service Tools

100% stilling

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson for stillingen: Geir Jørgensen Logg inn for å se kontaktinformasjon

Rekrutterer: Hilde Hægland Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknadsfrist: 15.09.2019

English version:

Due to increased workload and an exciting outlook in the Completion Tools department, we are looking for a proactive and technically strong service specialist within Service Tools department.

We are looking for you who can identifies with Halliburton?s values; Integrity, Safety, Collaboration, Competition, Creativity, Reliability and Respect.

The service operators are our representatives offshore, and Halliburton?s public face on platforms and rigs in the North Sea. Together with colleagues and customers, they collaborate closely to install various well components in a safe, reliable and efficient manner.

Work Tasks:

You will be responsible for the operation offshore starting with reception of equipment, installation of equipment, demobilization of service tools, and ending with completion of final reporting. You are expected to collaborate and contribute across the product lines both internally and externally to ensure seamless and efficient service deliveries to our customers.

 • Participate in pre- and post-job meetings onshore.
 • Reception, checkout and quality control of equipment offshore.
 • Safe, reliable and efficient execution of operations offshore.
 • Technical support to our customers offshore.
 • It is expected that our service specialists x-train and develop competencies across the service lines in Completion Tools.
 • Onshore work at the office or in the workshop if required.

Qualifications:

 • Candidates need to have a trade certificate, and operational offshore experience will be an advantages.
 • Plug operations/ cementing or relevant downhole experience is required.
 • Able to handle both English and Norwegian as working language.
 • Valid GSK-Basic Safety and Emergency Course approved by NOG.
 • Valid Offshore health certificate

Personal qualities:

The position requires that you adhere to the Company's HSE procedures, and other internal processes.

The candidate must have good organizational skills and be able to handle complex and challenging situations in a good way. Excellent communication and collaboration skills will be important to perform in a collaborative working environment.

We are looking for a thorough and flexible candidate, with the ability to dig into technical details. As an oil service company, we are looking for candidates who can provide superior service and enjoy your work.

We offer:

 • Competitive pension- and insurance scheme
 • Company health service
 • Beneficial employee stock-purchase plan
 • Focus on technology and further development
 • Highly skilled colleagues in an international environment

Location:

Offshore

Product Service Line:

Completion Tools

100% position

Contact Persons:

Contact person for the position: Geir Jørgensen Logg inn for å se kontaktinformasjon

Recruiter: Hilde Hægland Logg inn for å se kontaktinformasjon

Deadline: 15th September 2019
Adresse: Stavanger,11,4056 Tananger

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
2 ledige stillinger
Traineeprogram
Lærlinger
Fakta om Halliburton