<  
>  
Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vernepleier/miljøterapeut Bo og Aktivitet Sør: Kvednaberget puh-bolig

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon41 Presentasjon av stillingen:
Vi søker vernepleier/miljøterapeut til en av våre boliger i Bo og Aktivitet Sør. Dette er et bofellesskap med 4 beboere som har ulike bistandsbehov. Til stillingen ligger det turnusarbeid dag/aften og jobb hver 3. helg med mulighet for å jobbe langvakter med hver 4. helg.

Arbeidsoppgaver

 • Systematisk og målrettet miljøarbeid
 • Oppfølging av brukerne
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Ivareta den enkelte beboeres rettsikkerhet
 • Primær/sekundærkontaktrolle
 • Fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse.
 • Som vernepleier/miljøterapeut vil du også ha et veiledningsansvar overfor kollegaer og nyansatte.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som vernepleier, miljøterapeut eller sosionom.
 • Det er en fordel med erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver.
 • Erfaring fra psykiatri er også en fordel.
 • Kan kommunisere på en klar og tydelig måte, både skriftlig og muntlig
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkende med et skandinavisk språk som morsmål.

Utdanningsretning

 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Du trives godt med å arbeide tett sammen med andre
 • Du kan se nye muligheter og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner
 • Har evne til å tenke helhetsorientert og langsiktig

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Du kan om du ønsker å jobbe 3. hver eller 4. hver helg.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og varierende arbeidsdag.
 • Et lærerikt miljø
 • Gode arbeidskollegaer
 • God opplæring og oppfølging
 • Stillingskode 667500 miljøterapeut årslønn 386.200-465.300 etter ansiennitet.
 • Stillingskode 645500 vernepleier årslønn 391.200-500.200 etter ansiennitet.

Kontaktinformasjon

Nishan Sri, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kvednaberget 2
4034 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Stavanger kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon41 Stillingsprosent: 100% Startdato: 09.09.2019 Søknadsfrist: 02.09.2019

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Statnett etablerer neste generasjon kapabilitet for å håndtere sikkerhetshendelser med fokus på deteksjon og håndtering av statlige aktører og hybrid krigføring. Det norske kraftsystemet forberedes nå på å håndtere mer sol, vind og klimavennlige løsninger for forbrukere. Resultatet er tettere samhandling i Norge, Norden og med resten av Europa, og behov for mer avanserte styringssystemer. Digitalisering av styringssystemer for kraftdistribusjon medfører økt sårbarhet for sabotasje og spionasje fra cyberdomenet. Statnett er opptatt av sin samfunnskritiske funksjon som eier av kritisk nasjonal infrastruktur, og satser derfor sterkt på bygging av kapasitet og kapabilitet for deteksjon og håndtering av slike angrep. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Digital sikkerhet i IT-divisjonen.  Statnett operative sikkerhetsfunksjon skal detektere og håndterer sikkerhetshendelser, og ha ansvaret for Statnetts digitale trussel etterretning gjennom egen innsamling og i samarbeid med partnere. Vi er i ferd med å bygge opp en betydelig intern kapasitet til å håndtere sikkerhetshendelser for både administrative IT-nettverk og produksjonssystemene (ICS/SCADA). Vi søker personer som ønsker å være med å bygge tekniske løsninger og prosesser for deteksjon og håndtering.  Arbeidsoppgaver Hendelsehåndtering  Håndtere varsler fra systemer for sikkerhetsovervåkning  Bistå med videreutvikling av deteksjonsmekanismer og analysekapasitet  Bistå med forensics analyse på Windows- og Linux- systemer samt nettverk  Bistå i sikkerhetsvurderinger  Deltagelse i vaktordninger kan påberegnes på sikt  Kvalifikasjoner Du har, eller er i ferd med å fullføre, relevant utdanning Relevant erfaring kan kompensere for manglende relevant utdanning Nyutdannede oppfordres å søke Du har gjerne erfaring med håndtering av IKT sikkerhetshendelser/sikkerhetsovervåkning  Du har gjerne noe erfaring med scripting (Python, Perl, Powershell, bash, el.l.) og på å sy sammen forskjellige løsninger  Du har gjerne erfaring med SIEM løsninger (som f.eks. Splunk Enterprise Security)  Personlige egenskaper Du har gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig  Du må klare å beholde roen i en stresset situasjon  Du må være motivert for å jobbe med cybersikkerhet  Du synes det er spennende å sette deg inn i nye ting  Du ønsker å utvikle deg innen cybersikkerhet  Du ønsker å sikre kritisk nasjonal infrastruktur  Du er strukturert  Du både forstår og kan formidle teknisk budskap  Du trives godt med å løse oppgave i samarbeid med andre 
25.02.2020 Oslo
Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Aura er ansvarlig for drift og vedlikehold av 7 kraftverk, 2 pumpeverk med tilhørende reguleringsområder i Møre og Romsdal. Kraftverksgruppen har til sammen 28 ansatte, fordelt på tre vedlikeholdsgrupper – Aura, Trollheim og Grytten.   Vi søker fortrinnsvis etter personer med skolebakgrunn fra VG2. Personlige egenskaper er viktige, og vi vektlegger at du er ansvarsbevisst og omgjengelig. Oppmøtested er vedlikeholdsgruppe Aura på Sunndalsøra.  Statkraft tilbyr: Kvalitet i fagopplæringen og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
25.02.2020 Sunndal
Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Trondheim er ansvarlig for drift og vedlikehold av 17 kraftverk med tilhørende reguleringsområder i Nea/Nidelvvassdraget i Trøndelag. Kraftverksgruppen har til sammen 38 ansatte, fordelt på to vedlikeholdsgrupper – Nidelv og Tydal. Vi søker fortrinnsvis etter personer med skolebakgrunn fra VG2. Personlige egenskaper er viktige, og vi vektlegger at du er ansvarsbevisst og omgjengelig. Oppmøtested er vedlikeholdsgruppe Nidelv, på Nidelvsenteret i Trondheim Personlige egenskaper er viktige, og vi vektlegger at du er ansvarsbevisst og omgjengelig. Hva du kan forvente som lærling i Statkraft: Kvalitet i fagopplæringen og et godt læringsmiljø En faglig ansvarlig som skal følge deg i hele din tid som lærling, og som er ansvarlig for å sikre at lærlingtiden din følger en oppsatt fagplan Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Gode betingelser  
25.02.2020 Trondheim
Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Trondheim er ansvarlig for drift og vedlikehold av 17 kraftverk med tilhørende reguleringsområder i Nea/Nidelvvassdraget i Trøndelag. Kraftverksgruppen har til sammen 38 ansatte, fordelt på to vedlikeholdsgrupper – Nidelv og Tydal.   Vi søker fortrinnsvis etter personer med skolebakgrunn fra VG2.  Oppmøtested er vedlikeholdsgruppe Tydal, på Husvoldbakken i Tydal. Personlige egenskaper er viktige, og vi vektlegger at du er ansvarsbevisst og omgjengelig. Hva du kan forvente som lærling i Statkraft: Kvalitet i fagopplæringen og et godt læringsmiljø En faglig ansvarlig som skal følge deg i hele din tid som lærling, og som er ansvarlig for å sikre at lærlingtiden din følger en oppsatt fagplan Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Gode betingelser
25.02.2020 Tydal
Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Trondheim er ansvarlig for drift og vedlikehold av 17 kraftverk med tilhørende reguleringsområder i Nea/Nidelvvassdraget i Trøndelag. Kraftverksgruppen har til sammen 38 ansatte, fordelt på to vedlikeholdsgrupper – Nidelv og Tydal.   Vi søker fortrinnsvis etter personer med skolebakgrunn fra VG2.  Oppmøtested er vedlikeholdsgruppe Tydal, på Husvoldbakken i Tydal. Personlige egenskaper er viktige, og vi vektlegger at du er ansvarsbevisst og omgjengelig. Hva du kan forvente som lærling i Statkraft: Kvalitet i fagopplæringen og et godt læringsmiljø En faglig ansvarlig som skal følge deg i hele din tid som lærling, og som er ansvarlig for å sikre at lærlingtiden din følger en oppsatt fagplan Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Gode betingelser  
25.02.2020 Tydal
Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Aura er ansvarlig for drift og vedlikehold av 7 kraftverk, 2 pumpeverk med tilhørende reguleringsområder i Møre og Romsdal. Kraftverksgruppen har til sammen 28 ansatte, fordelt på tre vedlikeholdsgrupper – Aura, Trollheim og Grytten. Vi søker fortrinnsvis etter personer med skolebakgrunn fra VG2. Personlige egenskaper er viktige, og vi vektlegger at du er ansvarsbevisst og omgjengelig. Oppmøtested for en energioperatør i vedlikeholdsgruppe Trollheim i Surnadal, og for en energioperatør i vedlikeholdsgruppe Aura på Sunndalsøra. Vennligst spesifiser på søknaden hvilke stilling du søker, eller om du søker begge.  Statkraft tilbyr: Kvalitet i fagopplæringen og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
25.02.2020 Surnadal
Region Sør-Norge har et tverrfaglig prosjektledermiljø med oppmøtesteder i Sauda og på Dalen, med bred kompetanse innen nybygg og rehabilitering av vannkraftanlegg. Vi setter strenge krav til sikkerhet og kvalitet i eget arbeid og samarbeider for å møte kundens forventninger i alle leveranser. Vi ønsker å sette et positivt preg på fagmiljøet i Statkraft, og søker nå etter prosjektleder for å styrke vår ekspertise. Arbeidsområdet for rollen er kraftanlegg i region Sør-Norge. Rollen vil i hovedsak ha prosjektoppfølging i Telemark. Fortrukket oppmøtested er Dalen. Oppmøtested Sauda kan vurderes. Tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på tvers av Statkrafts andre anlegg og lokasjoner må også påregnes. Av personlige egenskaper forventer vi at du: Er kundefokusert, løsningsorientert og har fokus på kostnadseffektivitet Er en inspirerende og relasjonsorientert teambygger Arbeider strukturert og planmessig for å ivareta sikkerhet og kvalitet Er en god forhandler  Din rolle:  Både ved for- og hovedprosjekt for nybygg- og rehabiliteringsprosjekter vil du være prosjektleder, eventuelt delprosjektleder Forhandlinger med og oppfølging av leverandører Utføre tekniske vurderinger i forbindelse med prosjektene  Din profil:  Utdanning på Bachelor-nivå innen bygg/anlegg, men for den rette kandidaten kan også annen relevant utdanning være aktuelt Du må leve opp til våre lederkriterier og kunne inspirere, utvikle og levere En travel hverdag krever at du kan takle press og motgang Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig God digital kompetanse Det er en fordel med erfaring fra vannkraftproduksjon  Statkraft tilbyr: Faglig og personlig utvikling i et spennende selskap Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
25.02.2020 Telemark
Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Finnmark. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Sogn har ansvar for kraftverka i Jostedal, Vik og Høyanger, og er organisert i 3 vedlikehaldsgrupper. Vedlikehaldsgruppe Vik har 9 medarbeidarar. Vi søkjer fortrinnsvis etter person med skulebakgrunn frå Vg2 elenergi. Personlege eigenskapar er viktige, og me vektlegg at du er ansvarsmedviten og omgjengeleg. Oppmøtestad vert vedlikehaldsgruppe Vik Kva du kan forvente som lærling i Statkraft: Kvalitet i fagopplæringa og eit godt læringsmiljø i eit konsern i sterk vekst Eit godt arbeidsmiljø prega av kompetanse, ansvarskjensle og nyskaping Mangfald med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordningar 
25.02.2020 Vik
Vis alle 34.511 ledige stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.

Les mer om Bo og Aktivitet Sør: Kvednaberget puh-bolig

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon41 Presentasjon av stillingen:
Vi søker vernepleier/miljøterapeut til en av våre boliger i Bo og Aktivitet Sør. Dette er et bofellesskap med 4 beboere som har ulike bistandsbehov. Til stillingen ligger det turnusarbeid dag/aften og jobb hver 3. helg med mulighet for å jobbe langvakter med hver 4. helg.

Arbeidsoppgaver

 • Systematisk og målrettet miljøarbeid
 • Oppfølging av brukerne
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Ivareta den enkelte beboeres rettsikkerhet
 • Primær/sekundærkontaktrolle
 • Fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse.
 • Som vernepleier/miljøterapeut vil du også ha et veiledningsansvar overfor kollegaer og nyansatte.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som vernepleier, miljøterapeut eller sosionom.
 • Det er en fordel med erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver.
 • Erfaring fra psykiatri er også en fordel.
 • Kan kommunisere på en klar og tydelig måte, både skriftlig og muntlig
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkende med et skandinavisk språk som morsmål.

Utdanningsretning

 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Du trives godt med å arbeide tett sammen med andre
 • Du kan se nye muligheter og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner
 • Har evne til å tenke helhetsorientert og langsiktig

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Du kan om du ønsker å jobbe 3. hver eller 4. hver helg.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og varierende arbeidsdag.
 • Et lærerikt miljø
 • Gode arbeidskollegaer
 • God opplæring og oppfølging
 • Stillingskode 667500 miljøterapeut årslønn 386.200-465.300 etter ansiennitet.
 • Stillingskode 645500 vernepleier årslønn 391.200-500.200 etter ansiennitet.

Kontaktinformasjon

Nishan Sri, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kvednaberget 2
4034 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Stavanger kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon41 Stillingsprosent: 100% Startdato: 09.09.2019 Søknadsfrist: 02.09.2019

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Bo og Aktivitet Sør: Kvednaberget puh-bolig