Ledig stilling

Vil du bli vår nye barnevernsleder og inngå i bydelens toppledergruppe? Bydel Frogner søker en leder som trives med å lede, ser muligheter og finner løsninger

Søknadsfrist : 15.09.2019

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon65 Presentasjon av stillingen:

Bydel Frogner er i kraftig utvikling og søker ny leder for barnevernet. Vil du bli vår nye barnevernsleder og inngå i bydelens toppledergruppe?

Bydelen søker en faglig engasjert, fremtidsrettet og nytenkende leder. Vi søker en leder som ønsker og evner å være en pådriver av videreutviklingen av barnevernet til det beste for bydelens barn, unge og deres familier. Bydelen har iverksatt flere samhandlingsprosjekter som skal videreføres og utvikles, prosjekterfaring vil således være en fordel.

Enhetsleder for barnevern inngår i bydelens toppledergruppe, med bydelsdirektør som nærmeste leder.

Barneverntjenesten har 36 ansatte og arbeider etter en spesialistmodell. Tjenesten er delt inn i fire team. Herunder, mottak- og undersøkelsesteam, tiltaksteam, omsorgsteam og et familieteam med egne tiltaksarbeidere. Teamene ledes av teamledere med delegert personal- og budsjettansvar. I 2018 ble LIFE prosjektet etablert, bestående av 5 fagpersoner med sammensatt kompetanse som jobber helhetlig med barn, unge og deres familier med behov for sammensatte tjenester. LIFE er et samarbeidsprosjekt i bydelen på tvers av Enheter som Helse, barn og Unge, NAV og barnevern. Barneverntjenesten består videre av en controller, fagkonsulent og merkantil.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

 • Strategisk og operativ fagledelse.

 • Resultat, personal og økonomiansvar.

 • Rapportering og internkontroll.

 • Saksforberedende ansvar for politiske saker.

 • Utvikle barnevernet i tråd med gjeldende føringer.

 • Delta i ulike samarbeidsforum internt og eksternt.

 • Aktiv deltagelse i bydelens toppledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant høyere utdanning, gjerne på hovedfags/mastergradsnivå
 • Formell lederkompetanse og ledererfaring.
 • Du må ha god faglig forståelse for og relevant erfaring fra barnevern.
 • Kunnskap om og erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Juridisk kompetanse er en fordel.
 • Du har kunnskap om/erfaring med økonomi -og budsjettarbeid og kan vise til gode resultater.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • God dokumentasjonsevne og utvise høy grad av struktur og gjennomføringsevne.
 • Det kreves uttømmende og utvidet politiattest ved tilsetting.
 • Gode IKT kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evnen til å arbeide selvstendig, strukturert, analytisk og målrettet.
 • Kunne overholde frister og sikre fremdrift.
 • Er motiverende, åpen og inkluderende
 • Innehar prioriterings- og beslutningskompetanse
 • Endringsorientert, nytenkende
 • Utviser positivitet, åpenhet og tydelighet.
 • Er en pådriver for å skape godt mestringsklima
 • Gir støtte og sikrer faglig trygghet blant medarbeidere
 • Utviser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
 • Personlig egnethet blir vektlagt i vesentlig grad.

Vi tilbyr

 • Et meningsfylt arbeid, med varierte og spennende oppgaver.
 • Et engasjerende og trivelig arbeidsmiljø med høy faglig standard.
 • Sentrumsnære lokaler med treningsfasiliteter
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Odd Rune Andersen, Bydelsdirektør , Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Drammensveien 60
0271 Oslo

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon65 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 15.09.2019

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vi søker nye kollegaer med et genuint ønske om å utgjøre en forskjell for menneskene rundt seg. Vi jobber opp mot ulike utfordringer knyttet til utviklingshemming og utfordrende atferd. Vi bistår de som bor hos oss med meget tett oppfølging og veiledning i det daglige. Vi jobber daglig med HOTL. kap. 9, og stillingen i medleverturnus vil ha særskilt ansvar for oppfølgingen av kap 9 på avdelingen. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom høyt faglig fokus i alle ledd. Vi søker derfor faglig engasjerte og nytenkende personer som har lyst til å være med på å fortsette dette arbeidet. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Det er nå følgende ledige stillinger hos oss:  1 miljøterapeut i 100 % medleverstilling 2 stillinger miljøterapeut/helsefagarbeider/studenter i 30-100 % 12-timers kombinasjonsturnus, arbeid hver 3. helg 2 stillinger 54 % og 78 % nattevaktstilling miljøterapeut/helsefagarbeider/studenter, med arbeid hver 3. helg Vi søker også tilkallingsvikarer til alle stillinger Merk søknaden med aktuell stilling.  Dine oppgaver i medleverstilling eller 100 % 12 timer vil blant annet være:          primærkontaktansvar for brukere          utarbeidelse av tiltaksplaner og styringssystemer          kontakt med helsevesen og spesialisthelsetjeneste, avholde ansvarsgruppemøter og være kontaktperson for pårørende          ansvar for opplæring og veiledning av teamet til brukeren        Hovedansvar for HOTL kap 9 på avdelingen (medleverstilling)          daglig oppfølging og aktivisering. ·         Ansvarsområder og oppgaver vil samsvare med den enkeltes kompetanse og erfaring.   Verdiene respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap danner grunnlaget for arbeidet og tjenesten vi tilbyr, og vi forventer at vårt personell deler disse verdiene.     Kvalifikasjoner – vi søker deg som:                Er autorisert vernepleier, sosionom, barnevernpedagog, helsefagarbeider eller student innenfor helse- og omsorgsfag.              Har førerkort, klasse B            Annen relevant utdanning/erfaring og/eller særskilt personlig egnethet kan kompensere for kompetansekravet.      Merk: stillingen som medlever krever relevant utdannelse på minimum høgskolenivå, og vi ønsker fortrinnsvis vernepleier i denne da du vil få ansvar for oppfølging av KAP 9. Søkere uten relevant kompetanse vil ikke bli vurdert til denne stillingen Du:      Er varm og omsorgsfull, men også tydelig og trygg          Har evne og stort ønske om å jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak, og du har erfaring med at prosesser kan ta tid som vi må tåle og stå i          Klarer å se løsninger i utfordrende situasjoner                  Er reflektert med evne til å tenke selvstendig          Har stå-på-vilje og kan gi av deg selv – ofte mer enn det som stillingsbeskrivelsen definerer              Bidrar til et godt arbeidsmiljø med gode holdninger, humor og lojalitet til beboere og kollegaer          Har erfaring med utviklingshemming og utfordrende atferd        Har erfaring og kompetanse på HOTL kap 9        Verdiene respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap gir gjenklang i deg  Vi tilbyr:            Fleksibel arbeidstid                Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser              Et godt fagmiljø i en trygg gruppe med profesjonalitet i fokus          Engasjerte kollegaer som har jobbet sammen lenge, og har en god kultur med mye raushet og humor        Intern og ekstern relevant kursing                Gode muligheter for utvidet ansvar med forventing om eget engasjement              En spennende arbeidshverdag!    Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk
06.09.2019 Lier
Stendi har en ledig fast stilling i avdeling Skålvik. Målgruppen i Skålvik er ungdom med alvorlige atferdsproblemer og høy risiko for videre problemutvikling. Vi søker derfor faglig engasjerte og nytenkende miljøterapeuter med lang og bred erfaring. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Som miljøterapeut vil du sammen med faglig ansvarlig være med å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til våre beboere. Våre verdier i møte med den enkelte bruker er respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap. Vi søker miljøterapeuter som kan identifisere og iverksette ovennevnte verdier. Vi setter pris på om du har mye erfaring og er god til å finne kreative løsninger. Godt humør og fleksibilitet ser vi på som en selvfølge. Stendi AS er en kunnskapsbedrift og vi legger til rette for videreutvikling. Region Hordaland kan tilby et spennende og utviklende fagmiljø med tverrfaglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har tariffavtale og avtale om inkluderende arbeidsliv. Stendi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og legger vekt på å bygge en kultur preget av engasjement, fleksibilitet og kreativitet. Kvalifikasjoner  Barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller allmennlærer med videreutdanning i Spes.pedagogikk Evne til å jobbe målrettet etter miljøterapeutiske tiltak Kompetanse på Traumebevisst omsorg Kjennskap til MI, ART og LBR er en fordel Erfaring fra tilsvarende arbeid vil vektlegges Personlige egenskaper  Vi søker målrettet og strukturerte miljøterapeuter. Du har gode samarbeidsevner og samtidig kunne jobbe selvstendig Ståpåvilje og personlig egnethet vil vektlegges Bidra til et godt arbeidsmiljø Menn oppfordres til å søke Vi tilbyr  Medleverturnus Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Intern opplæring og kursing Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang Lønn etter tariff Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med godt fagmiljø.
11.09.2019 Bergen
 Vi søker en barnevernspedagog, sykepleier eller vernepleier til stilling som miljøterapeut med tilleggsfunksjon stedfortredende enhetsleder.  Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling for barn- og unges psykiske helsevern innen Divisjon Psykisk helsevern, Ahus. Vi er en klinikk for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlig psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er psykoser, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig depresjon og suicidalitet. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt, men tar også inn pasienter etter søknad til utredning og behandling.Ungdomspsykiatrisk klinikk ledes av seksjonssjef. Vi har en åpen og en lukket post med 7 senger hver. Hver post har en leder samt en miljøterapeutstab, de fleste med høyskoleutdanning samt etter- og videreutdanning. Klinikkens fagstab er i tillegg til leder bemannet med 3 overleger, 2 leger i spesialisering, 2 psykologspesialister, 1 psykolog, 3 familieterapeuter, 1 fysioterapeut, 3 sekretærer og 40 % klinisk ernæringsfysiolog.I tillegg har klinikken et ambulant team som arbeider arenafleksibelt. Mobilt behandlingsteam består i dag av psykologer, klinisk barnevernspedagoger, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier, klinisk vernepleier og vernepleier. Teamet ledes av psykologspesialist. Målsettingen med teamet er å være alternativ til innleggelse i klinikk og gi krisehjelp til ungdom og deres familier.Vi har i tilknytning til post B også en familieenhet/leilighet som åpner opp for et mer fleksibelt behandlingstilbud til våre pasienter.Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et godt faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling.Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Miljøterapeut i turnus dag/kveld med arbeid hver 3.helg Ivaretagelse av postens drift ved enhetsleders fravær  Delegeres ytterligere arbeidsoppgaver i samarbeid med enhetsleder avhengig av søkers kvalifikasjoner Kvalifikasjoner Høgskole/universitetssutdanning Erfaring fra miljøterapeutisk psykiatrisk døgnbehandling av barn og unge  Personlige egenskaper Vi søker en ansatt som viser initiativ og engasjement, er kreativ og positiv, og som sammen med oss vil opprettholde det flotte tilbud vi i dag gir til ungdom og deres foreldre/foresatte, og som i tillegg vil bidra til å videreutvikle dette i tråd med ny kunnskap, behov, krav og forventninger Vi søker en ansatt som er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver, trives best når flere profesjoner jobber sammen, er opptatt av fagutvikling og evner å samarbeide på alle arena Vi søker ansatt som er ansvarsbevisst, pliktoppfyllende, fleksibel og innehar gode samarbeidsevner Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø med mange hyggelige og kompetente kollegaer og medarbeidere. En arbeidsplass med høyt faglig nivå, som gir rom for videre faglig utvikling. Spennende og interessante arbeidsoppgaver som sjelden har noen fasitløsning. Opplæring, kurs og veiledning. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser. Kort reisevei fra Oslo.
11.09.2019 Lørenskog
Stillingsbeskrivelse Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Vi oppfordrer menn til å søke. Kvalifikasjoner  3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; Sosionom, barnevernpedagog, vernepleier, psykiatrisk sykepleier, eller spesialpedagog. Det er ønskelig med traumekompetanse.          Erfaring fra arbeid med mennesker og institusjonsarbeid er en fordel.       Førerkort kl. B er et krav.          Du må ha fylt 25 år.   Personlige egenskaper     Vi søker målrettet og strukturerte miljøterapeuter.         Du har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig.       Du har god skriftlig fremstillingsevne.         Du har ståpåvilje og ønsker å gjøre det lille ekstra. Personlig egnethet vil vektlegges.         Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.        Du tåler psykiske utfordringer og ser bak atferden (ser barnas smerteuttrykk) Vi tilbyr        Medleverturnus  (3:7, 4:7), Region Øst (Oslo, Østfold, Indre Øst)           Tarifflønn og pensjonsordning.           Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø.          Intern opplæring og kursing.         Veiledning fra psykologspesialister.          Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst. Det kreves politiattest ihht. til gjeldene lovverk.
02.09.2019 Oslo, Østfold
Stendi søker miljøterapeuter til en av våre barnevernsavdelinger i Tromsø - er DU vår nye kollega? Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen? Vi søker deg som har et brennede engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse.  Kvalifikasjoner som ønskes er: * 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning eller annen relevant utdanning og erfaring. * Kompetanse innenfor rus og omsorg er ønskelig * Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel * Førerkort kl. B er et krav * Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening  Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsetter beboer til å mestre en selvstendig og positiv tilværelse.  Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus. I full stilling innebærer det 3 døgn arbeid -7 døgn fri - 4 døgn arbeid -7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging- og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder Tone Andersen, tlf 907 92 294.
20.06.2019 Tromsø
Vi søker en trygg, engasjert, fleksibel og løsningsorientert fagperson til vår avdeling for fosterhjemsarbeid i Hordaland. En av hovedoppgavene vil være rekruttering, godkjenning og klarstilling av nye familiehjem til Stendi. Du vil møte barn og familier som har ulike behov, og som krever dine kunnskaper innen blant annet Traumebevist omsorg og Trygg base. Vi ønsker at du er engasjert, fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull.   Hovedoppgaver er: -           Følge opp og veilede familiehjem -           Koordinerende arbeid og ansvar i hver enkelt familiehjemsplassering-           Følge opp barnets situasjon i hjemmet -           Bistå barna og hjemmene med forsterkningstiltak etter behov-           Rekruttere og klarstille nye familiehjem -           Inngå i vakt- og beredskapsordning -           Være delaktig i opplæring, fagformidling og kursing i regionen. -           Delta på utvikling av regionens familiehjemsarbeid   Kompetansekrav: -           3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier. -           Veiledningskompetanse og erfaring er ønskelig -           Relevant erfaring fra fosterhjemsarbeid er ønskelig -           Grunnleggende data kunnskaper -           Gode norskkunnskaper og god skriftlig faglig framstillingsevne -           Førerkort kl. B   Egenskaper: -           Du er faglig engasjert -           Du har evne til å arbeide strukturert, selvstendig og til å bidra i team. -           Du har sans for utfordringer, være fleksibel, har faglig autoritet og trygghet. -           Du har god fysisk og psykisk helse -           Det må beregnes høy grad av tilgjengelighet for familiehjemmene -           Personlig egnethet vektlegges   Vi tilbyr: -           En organisasjon i utvikling med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver -           Lønn etter kvalifikasjoner -           Faglig Veiledning -           Faglig Oppfølging -           En fleksibel, utfordrende og variert arbeidsdag -           Et spennende, variert og godt fagmiljø Det kreves gyldig politiattest, CV, vitnemål, referanser og attester. 
22.08.2019 Hordaland
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, med både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter? Du må kunne glede deg over "de små tingene" og være flink til å skape en relasjon med ungdommen! Du vil kunne jobbe på ulike institusjoner og med ulike barn/ungdommer, noe som setter krav til at du må være åpen, imøtekommende, fleksibel, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Arbeidsoppgaver Individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte beboers behov, ressurser og mål Aktivt miljøarbeid i institusjonene Dokumentasjon etter gjeldene lovverk Være en trygg voksenperson i miljøet  Motivere og være deltagende på aktiviteter Gi adekvat omsorg Jobbe tverrfaglig. Kvalifikasjoner Førerkort kl. B er et krav Utdannet vernepleier, barnevernspedagog, sosionom, psykiatrisk sykepleier er en fordel men ikke et krav.  Ønsker minimum 2 års erfaring fra lignende arbeid. Det er krav til politiattest. Egenskaper Faglig engasjert  Du har et brennende engasjement for barn og ungdom Trygg og tydelig Fleksibel og arbeidsvillig, et "ja-menneske" Du kan jobbe selvstendig og i team God fysisk og psykisk helse Personlig egnethet Det tilbys Lønn etter tariff Gode forsikring/pensjonsordninger. Opplæring Veiledning/ oppfølging
18.07.2019 Stavanger
Stendi driver Vestre Nes omsorgsbolig på oppdrag fra Asker kommune. Fra 1. september økes sykepleierbemanningen og vi søker i den forbindelse etter både en ny fagleder og flere sykepleiere! Om Vestre Nes omsorgsboligVestre Nes er en koselig, liten omsorgsbolig beliggende i et hyggelig nabolag på Billingstad, like ved IKEA.Dette er hjemmet til 16 eldre beboere, med ulike behov, interesser og ressurser. På Vestre Nes har vi kompetent bemanning hele døgnet. Vi har et høyt fokus på hverdagsrehabilitering og tilrettelegger aktiviteter utifra hver enkelts ønsker og behov. Vårt mål er å gi beboerne meningsfulle, trygge og innholdsrike dager. Om Fagleder stillingen Som Fagleder på Vestre Nes vil du ha det overordnede ansvaret for kvalitetsutviklingen i omsorgsboligen, herunder ansvar for oppdatering av lokale rutiner og sikre kompetanseheving. Fagleder har, sammen med avdelingsleder, et overordnet ansvar for at tjenestene vi leverer er i tråd med gjeldende lovverk og interne retningslinjer.Videre har Fagleder ansvar for at studenter/ praksiskandidater og lærlinger blir ivaretatt. Fagleder følger opp innmeldte avvik i samarbeid med avdelingsleder. Fagledere på Stendis virksomheter møtes jevnlig til møter i Stendis sentrale Kvalitetsteam og er sammen aktive bidragsytere for at kvaliteten i våre virksomheter følges opp og stadig utvikles. Fagleder er stedfortreder for avdelingsleder. Om sykepleierstillingene Økt sykepleierbemanning gir oss en god anledning til å skape et godt sykepleiefaglig miljø med tett og trygg sykepleiefaglig oppfølging til våre beboere. Som sykepleier består arbeidsoppgavene primært av å gjøre sykepleiefaglige observasjoner og vurderinger, bistå beboerne med praktiske gjøremål, tverrfaglig samarbeid, og utføre sykepleiespesifikke oppgaver og prosedyrer.Som sykepleier vil dine arbeidsoppgaver også bestå av å veilede andre kollegaer og bidra til kompetanseheving lokalt på omsorgsboligen. Ettersom Vestre Nes samarbeider tett med Risenga bo og omsorgssenter, tilbys sykepleierne på Vestre Nes samme internundervisning og faglig utvikling som sykepleierne på Risenga. Vi ønsker også at både Fagleder og sykepleierne bidrar til et trivelig og sosialt arbeidsmiljø, og et godt tverrfaglig samarbeid. På Vestre Nes vil du vil få mulighet til å utvikle deg sammen med kompetente og hyggelige kolleger.Det er viktig for oss at du er opptatt av verdien av å gi god, personsentrert omsorg til våre beboere, og har fokus på at beboernes ressurser blir opprettholdt. Vi søker deg som: Er autorisert sykepleier, relevant videreutdanning og erfaring er ønskelig Er faglig engasjert, og liker å dele din kunnskap med andre Brenner for god eldreomsorg og ønsker å gjøre en forskjell for våre beboere Har gode datakunnskaper, og gjerne har kjennskap til Gerica Behersker norsk skriftlig og muntlig godt, tilsvarende Bergens-testen Er initiativrik, selvgående, ansvarsfull og har en empatisk og trygg personlighet Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr: Fagleder stilling: 100 % stilling. Arbeidstid på dag i ukedagene, arbeid hver 3. helg Sykepleierstillinger på hhv 75 % og 68 %. Todelt turnus (dag/ kveld), arbeid hver 3. helg. Hvis ønskelig kan sykepleier stillingene økes ved å kombinere arbeid på Stendis alarmtjeneste i Sandvika Spennende og varierte arbeidsoppgaver Konkurransedyktige lønnsbetingelser, tariffavtale God opplæring Et meget godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer Høyt faglig nivå med stort fokus på videreutvikling Aktuelle kandidater vil bli bedt om å fremlegge gyldig politiattest før ansettelse. Les mer på vår facebookside: https://nb-no.facebook.com/pages/category/Medical---Health/Vestre-Nes-Omsorgsbolig-1725303101087366/ Søknadsinformasjon Ved spørsmål ta kontakt med Anna Holc på 99380142.
19.06.2019 Asker
Vis alle 23.456 ledige stillinger

Bydel Frogner er en sentrumsbydel vest i Oslo med urbane kvaliteter og naturområder som Bygdøy og Frognerparken. Bydelen grenser til bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og St. Hanshaugen, samt Oslofjorden og sentrum.

Bydel Frogner skal tilby sine i overkant av 60 000 innbyggere gode og tilgjengelige tjenester. Samtidig skal bydelen være en offensiv pådriver i samfunns- og infrastrukturutviklingen, legge til rette for et aktivt lokalengasjement og sikre gode urbane kvaliteter. Tjenestene våre har fokus på forebyggende arbeid og tidlig intervensjon, kvalitet og forutsigbarhet , gjennom god og tydelig kommunikasjon.

For mer informasjon om oss, gå inn på Oslo kommunes nettside og Bydel Frogner se www.bydel-frogner.oslo.kommune.no . Vi er også til stede på Facebook og Instagram

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Les mer om Bydel Frogner søker en leder som trives med å lede, ser muligheter og finner løsninger

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon65 Presentasjon av stillingen:

Bydel Frogner er i kraftig utvikling og søker ny leder for barnevernet. Vil du bli vår nye barnevernsleder og inngå i bydelens toppledergruppe?

Bydelen søker en faglig engasjert, fremtidsrettet og nytenkende leder. Vi søker en leder som ønsker og evner å være en pådriver av videreutviklingen av barnevernet til det beste for bydelens barn, unge og deres familier. Bydelen har iverksatt flere samhandlingsprosjekter som skal videreføres og utvikles, prosjekterfaring vil således være en fordel.

Enhetsleder for barnevern inngår i bydelens toppledergruppe, med bydelsdirektør som nærmeste leder.

Barneverntjenesten har 36 ansatte og arbeider etter en spesialistmodell. Tjenesten er delt inn i fire team. Herunder, mottak- og undersøkelsesteam, tiltaksteam, omsorgsteam og et familieteam med egne tiltaksarbeidere. Teamene ledes av teamledere med delegert personal- og budsjettansvar. I 2018 ble LIFE prosjektet etablert, bestående av 5 fagpersoner med sammensatt kompetanse som jobber helhetlig med barn, unge og deres familier med behov for sammensatte tjenester. LIFE er et samarbeidsprosjekt i bydelen på tvers av Enheter som Helse, barn og Unge, NAV og barnevern. Barneverntjenesten består videre av en controller, fagkonsulent og merkantil.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

 • Strategisk og operativ fagledelse.

 • Resultat, personal og økonomiansvar.

 • Rapportering og internkontroll.

 • Saksforberedende ansvar for politiske saker.

 • Utvikle barnevernet i tråd med gjeldende føringer.

 • Delta i ulike samarbeidsforum internt og eksternt.

 • Aktiv deltagelse i bydelens toppledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant høyere utdanning, gjerne på hovedfags/mastergradsnivå
 • Formell lederkompetanse og ledererfaring.
 • Du må ha god faglig forståelse for og relevant erfaring fra barnevern.
 • Kunnskap om og erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Juridisk kompetanse er en fordel.
 • Du har kunnskap om/erfaring med økonomi -og budsjettarbeid og kan vise til gode resultater.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • God dokumentasjonsevne og utvise høy grad av struktur og gjennomføringsevne.
 • Det kreves uttømmende og utvidet politiattest ved tilsetting.
 • Gode IKT kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evnen til å arbeide selvstendig, strukturert, analytisk og målrettet.
 • Kunne overholde frister og sikre fremdrift.
 • Er motiverende, åpen og inkluderende
 • Innehar prioriterings- og beslutningskompetanse
 • Endringsorientert, nytenkende
 • Utviser positivitet, åpenhet og tydelighet.
 • Er en pådriver for å skape godt mestringsklima
 • Gir støtte og sikrer faglig trygghet blant medarbeidere
 • Utviser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
 • Personlig egnethet blir vektlagt i vesentlig grad.

Vi tilbyr

 • Et meningsfylt arbeid, med varierte og spennende oppgaver.
 • Et engasjerende og trivelig arbeidsmiljø med høy faglig standard.
 • Sentrumsnære lokaler med treningsfasiliteter
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Odd Rune Andersen, Bydelsdirektør , Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Drammensveien 60
0271 Oslo

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon65 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 15.09.2019

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 15.09.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 15
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Bydel Frogner søker en leder som trives med å lede, ser muligheter og finner løsninger