Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

BIM Koordinator Rambøll

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi inviterer deg til å ta i bruk din teknologiske interesse og dine samarbeidsevner i en stilling hvor du hjelper samfunnsrådgiverne i Rambøll til å utnytte potensialet i digital teknologi for å realisere enda mer verdi og bærekraft for våre kunder. For denne rollen trenger du solid erfaring med BIM og digitale verktøy fra samferdselsprosjekter og teknologisk intuisjon. Primært arbeidssted er Oslo, men for rett kandidat kan Trondheim, Drammen og Kristiansand vurderes. Er du vår nye BIM Koordinator? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

 

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

 

Bli en del av vår BIM, Geomatikk og Visualisering avdeling

Som vår nye BIM Koordinator blir du en del av et digitalt miljø i Rambøll med eksperter på prosjektteknologi, modellbasert prosjektering og samhandling, programmering og automatisering, geografisk informasjonsbehandling, og avansert datavisualisering og mediekommunikasjon. Du vil delta i flere av de største samferdselsprosjektene i Norge og hjelpe dem med å utnytte potensialet i nyeste teknologi for å nå sine og kundenes mål. Avdelingen teller i dag rundt 20 ansatte og har en sentral rolle i digitaliseringsarbeidet i Rambøll, både gjennom sitt bidrag i prosjekter og i Rambølls interne arbeid med kontinuerlig utvikling og innovasjon. Du vil derfor også ha muligheten til å være med å forme hvordan vi i fremtiden jobber med prosjektering i Rambøll, og i bransjen.

 

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Koordinere eller lede modellbasert gjennomføring og tverrfaglig samhandling i prosjekter
 • Sikre at prosjektets digitale løsninger for modellbasert prosjektering og samhandling er hensiktsmessig satt opp og funksjonelle
 • Lede eller delta i interne utviklingsprosjekter
 • Være en endringsambassadør og støtte implementering av ny prosjektteknologi og nye arbeidsprosesser

 

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Erfaring fra samferdselsprosjekter hos entreprenør, rådgiver eller byggherre, gjerne i rollen som BIM Koordinator, og gjerne med erfaring fra byggefase
 • Erfaring med flere av de tekniske løsningene som brukes i samferdselsprosjekter i Norge, som f.eks. Novapoint, Gemini, Infraworks, Civil 3D, AutoCad, BIM 360, ProjectWise
 • Evne til raskt å forstå muligheter og begrensninger ved nye digitale verktøy, og til å ta dem i bruk
 • Gode samarbeidsevner

 

I denne rollen vil det være en fordel om du også har erfaring med automatiseringsverktøy, som FME, Dynamo, Grasshopper, eller generell programmering i språk som f.eks. Python.

 

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

 

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

 

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 14.10.2019.

 

Har du spørsmål?
Kontakt Eirik Storaas Kristoffersen, Leder for BIM, Samferdsel og Byutvikling, +47 48 23 21 07

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Leger Orto, Akershus universitetssykehus HFAlle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer rotasjon mellom fagområdene. Rotasjon skjer planmessig for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav. Stillingen inngår i avdelingens vaktsystem. Utdanningen skal gi grunnlag for å håndtere et bredt spekter av akutte og elektive tilstander. Utdanningen ivaretas gjennom veiledning, obligatorisk internundervisning og obligatorisk kurs i Legeforeningens regi. Hver LIS får tildelt en egen veileder og avdelingen har egen utdanningsplan for å sikre progresjon. Vi tilstreber at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid. Tjenesten utføres i hovedsak ved Ahus Nordbyhagen, men rotasjon til Ski sykehus og ortopedisk akuttpoliklinikk må påregnes. Den som ansettes må påregne selv å veilede turnusleger og medisinstudenter. Kvalifikasjoner Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Søker bør ha gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende. Vaktkompetent. Vitenskapelig kvalifikasjoner er ønskelig. Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid. Gode kommunikasjonsferdigheter. Strukturert, fleksibel og innsatsvillig. Interesse for utvikling av fag - og pasientsikkerhet. Bidra til et koordinerende helsetilbud. Samhandlingskompetanse. Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr Mulighet for å opparbeide erfaring og kompetanse i fagområdet ortopedi. Et sterkt fag- og forskningsmiljø med mulighet for egen forskning. Stort pasientvolum. Veiledning og supervisjon. Internundervisning. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm. Mulighet for barnehageplass og bolig. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Gode velferdstilbud. Pliktig medlemskap i pensjonsordning. En arbeidsplass som er inkluderende IA-bedrift. Dynamisk miljø med faglig fokus.    
22.01.2020 Lørenskog
BUP Nedre Romerike, Akershus universitetssykehus HF BUP Nedre Romerike har ledig 2 faste stillinger som klinisk sosionom/sosionom med tiltredelse snarest. Poliklinikken for barn og unges psykiske helsevern BUP Nedre Romerike er en seksjon i avdeling BUP, Psykisk helsevern og Akershus universitetssykehus HF. Det er åtte seksjoner i avdeling BUP; seks poliklinikker og to døgnenheter.  BUP Nedre Romerike har 61 stillingshjemler. Klinikken har mange spesialister på flere fagområder, og har høy faglig kompetanse. Vi har leger, psykologer, pedagoger og sosionomer ansatt, samt en habil merkantil stab. Vi søker etter klinisk sosionom til klinikkens sped- og småbarnsenhet. Enheten er godt etablert og det har over tid vært satset på fagutvikling. Enheten består av syv fagpersoner og er tverrfaglig sammensatt med en overlege, en sosionom, psykologer og to pedagoger. Det er fokus på samarbeid med førstelinjen og arbeidsoppgavene er svært  varierte. Vi søker også etter klinisk sosionom/sosionom til en av klinikkens generalistenheter. Arbeidsoppgaver vil være utredning og behandling av barn/unge i alderen 6-18 år. Enheten er tverrfaglig sammensatt.  Arbeidsoppgaver Kartlegge/utrede barns utvikling og fungering, ressurser, utfordringer, samspill og tilknytning Arbeid med å forstå/utrede foreldres perspektiv og veilede foreldre, også i gruppe Behandling av gravide, barn 0-5 år og deres foreldre på sped- og småbarnsenheten Behandling av barn 6-18 år og deres foreldre på generalistenhet Samarbeid med førstelinjen Deltagelse på kliniske diskusjoner og beslutninger  Kvalifikasjoner Klinisk sosionom/sosionom Engasjement og interesse for fagfeltet, samt ydmykhet for fagområdets kompleksitet Det er ønskelig med kunnskap og/eller erfaring med utviklings- og tilknytningspsykologi, samt traumekompetanse Kompetanse på utredningsmetoder og kunnskap om nevropsykiatri er en fordel God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk. Det er i tillegg en fordel med engelskkunnskaper. Annen kultur og språkkompetanse verdsettes Bakgrunn fra psykisk helsevern, PPT, sykehusavdelinger og lignende er en fordel Ønskelig med relevant videreutdanning innenfor sped- og småbarns psykiske helse  Personlige egenskaper Være åpen og ydmyk og evne å sikre barns medbestemmelse Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kapasitet til å delta positivt i omstillingsarbeid  Interesse for tverrfaglig arbeid  Resultatorientert, målrettet, selvstendig og initiativrik Evne til fleksibilitet og å tåle stressende perioder Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr Et godt fagmiljø med mange spesialister og erfarne klinikere Lønn etter avtale Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo 
22.01.2020 Skedsmo
Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Ved Ortopedisk sengeområde har vi nå ledig 80 % fast stilling for sykepleier, med tiltredelse snarest. Ortopedisk sengeområde er samlokalisert med revmatologisk sengeområde, hvor ortopedi har 12 senger. Vi behandler pasienter med brudd, og pasienter som skal ha ny protese i hofte, kne og skulder. Seksjonen har et tett tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har egen pasientskole for pasienter som skal ha ny hofte- eller kneprotese.  Arbeidsoppgaver Observasjon av vitale parameter. Medikamenthåndtering og andre sykepleieprosedyrer. Behandling, mobilisering, stell og pleie. Samhandling med primærhelsetjenesten.  Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Gjerne erfaring med ortopedi. Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. Gjerne erfaring med DIPS. Evnen til å prioritere arbeid i en travel hverdag.  Personlige egenskaper Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver. Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Du viser engasjement og faglig interesse.  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø. Spennende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn etter gjeldende overenskomst Gode pensjonsordninger i KLP 
22.01.2020 Kongsvinger
Kirurgisk og ortopedisk sengeområde, Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger Kirurgisk- og ortopedisk sengeområde ved Ahus, Kongsvinger, søker etter deg som vil jobbe som driftskoordinator i et lederteam sammen med seksjonsleder og fagsykepleier fra begge enhetene.Driftskoordinatoren vil i samarbeid med seksjonslederne være ansvarlig for den daglige driften av sengepostene, og vil få spesifikke oppgaver å løse i forhold til driften.Du må være utdannet sykepleier, og må kunne jobbe som sykepleier i sengeområdene.Arbeidstid for driftskoordinatoren er dagtid, men med arbeid hver 5. helgKirurgisk- og ortopedisk sengeområde er en del av kirurgisk avdeling ved Ahus, Kongsvinger.Kirurgisk sengeområde har 29 senger i ukedagene og 14 senger på helg. Seksjonen er delt inn i 4 team, hvor et av teamene er medisinsk.Ortopedisk sengeområde har 12 senger, og er samlokalisert med revmatologisk sengeområde. Arbeidsoppgaver Ajourføring i GAT Innleie av bemanning/dekking av fravær Bidra i turnusarbeid Koordinere bruk av senger Melding av pasienter Innkjøp Oppfølging av PLO-meldinger Være ekstra ressurs ute i seksjonene ved behov                Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig Ønskelig med erfaring fra lignende avdelinger Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner  Erfaring med DIPS og GAT Trives i en hektisk hverdag Evne til å prioritere arbeidsoppgaver                 Personlige egenskaper   Ansvarlig, helhetstenkende, utøve handlekraft, vise endringsvillighet, være inspirerende Systematisk og strukturert Evne til å fungere godt i team og samhandle med andre faggrupper, og samtidig være selvstendig Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen Relasjonsbygger med fokus på godt arbeidsmiljø Du må være fleksibel Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse   Vi tilbyr Spennende og varierte arbeidsoppgaver  Godt fag- og arbeidsmiljø Lønn i henhold til gjeldende overenskomst  Gode pensjonsordninger i KLP
22.01.2020 Kongsvinger
Avdeling spesialpsykiatri Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø og liker faglige utfordringer?På seksjon A har vi ledig deltidsstilling, såkalt helgestilling, med arbeid hver 3. helg i todelt turnus. I tillegg har vi behov for flere tilkallingsvikarer.Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen er beliggende på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum. Avdelingen tar imot pasienter i alderen 18-65 år med alvorlig psykisk lidelse. Avdelingen har 30 senger fordelt på tre lukkede seksjoner.Seksjon A har 11 døgnplasser og gir tilbud om utredning og behandling til personer med en alvorlig psykisk lidelse, i hovedsak personer med psykoselidelser og rusavhengighet med samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter). Vi er en seksjon med tverrfaglig sammensetning, engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd. Vi har ett godt fagmiljø og har bygget kompetanse på behandling av ROP-pasienter, åpen dialog i nettverksmøter og ERM (Early Recognition Method) som metode og satsningsområde for faglig utvikling. Nå er vi også med i et pilotprosjekt i Kognitiv Miljøterapi.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Ivareta det miljøterapeutiske arbeid og praktiske gjøremål Miljøterapeutiske vurderinger og tiltak i samråd med ansvarsvakt og kolleger Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Bidra til kunnskapsbasert praksis Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier Sykepleier/vernepleierstudenter og andre studenter med relevant sosial- eller helsefaglig studieretning oppfordres også å søke Erfaring med arbeid innen psykisk helsevern eller rusfeltet er ønskelig Gode norskkunnskaper Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Stillingen fordrer at du kan stå i krevende situasjoner. Ha evnen til sikkerhetsbevissthet. Være observant og til stede i alle situasjoner. Evner å ta selvstendige avgjørelser og samtidig jobbe i team. Vi tilbyr Engasjerte medarbeidere og faglige diskusjoner. Mye latter og godt humør i et veldig godt arbeidsmiljø Kurs i verbal og fysisk konflikthåndtering Opplæring og veiledning Faglig utvikling Teamarbeid Gode velferdstilbud med bl.a. hytteleie og diverse rabatter Treningsfasiliteter Gratis parkering
22.01.2020 Skedsmo
Henvisningsmottak for Divisjon psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF Divisjon psykisk helsevern består av Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet (ARA), Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabiliteringen, Avdeling forskning og utvikling samt 5 Distriktpsykiatriske senter (DPS Nedre Romerike, DPS Follo, DPS Groruddalen, DPS Øvre Romerike og DPS Kongsvinger). Henvisningsmottaket er et team som har som hovedoppgave å registrere, skanne og videreformidle henvisninger for hele Divisjon psykisk helsevern. Teamet skanner også pasientrelatert post samt oppholdsmapper i DIPS. I tillegg administrerer teamet vaktlegeordningen for DPS og ARA. Teamet består av 5,3 årsverk og er organisert under avdelingsleder for DPS Nedre Romerike. Teamet holder til i lokaler på Åråsen stadion, gangavstand fra Lillestrøm sentrum og togstasjonen. Stillingen er i dag 50 % og det er en mulighet for at den på sikt kan økes til 100 %. Arbeidsoppgaver Registrere og videreformidle henvisninger i DIPS samt pr post Skanne dokumenter i elektroniske pasientjournaler ihht Regional standard og retningslinjer Samarbeid med behandlere og andre instanser Kvalifikasjoner Erfaring fra kontortjeneste i helsevesenet, gjerne innen psykisk helsevern Dokumentert erfaring og kompetanse fra skanning av elektroniske pasientjournaler Erfaren og selvstendig i DIPS med både henvisninger og elektroniske pasientjournaler Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper Personlige egenskaper Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og er lagspiller Den som ansettes er strukturert, nøyaktig og arbeider effektivt både alene og sammen med andre Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Vi er et lite team med høyt engasjement for vårt arbeid og med ett veldig godt arbeidsmiljø
22.01.2020 Skedsmo
Gastromedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus HF Gastromedisinsk avdeling ved Nordbyhagen og Ski sykehus er i vekst og vi søker spesialist i fordøyelsessykdommer til en fast stilling. Gastromedisinsk avdeling består av sengepost, gastrolaboratorium og poliklinikk ved Nordbyhagen, og gastrolaboratorium ved Ski sykehus. Hovedarbeidssted vil være ved Nordbyhagen, men noe arbeid må påberegnes ved gastrolaboratorium Ski sykehus. Avdelingen har i dag 19 overlegeårsverk inkludert 2 professor II, 4 LIS B-gren, 5 LIS rotasjon og 2 turnusleger, samt 2 spesialsykepleiere, og 2 forskningssykepleiere .Det er for tiden 10-delt tertiærvakt med tilstedevakt til kl. 18 alle dager, og hjemmevakt til neste morgen. Ved Nordbyhagen har avdelingen sengepost med 14 senger, dagenhet tilknyttet denne, samt gastrolaboratorium, IBD-poliklinikk, leverpoliklinikk og konsultasjonspoliklinikk. Vi dekker alle områder innen gastroenterologi. Avdelingen har nært samarbeid med Gastrokirurgisk avdeling, Onkologisk avdeling og Barne- og ungdomsklinikken. Det utføres diagnostiske og terapeutiske endoskopier inkludert ERCP, ca 20 000 undersøkelser hvert år. Ved Ski sykehus utføres hovedsakelig diagnostiske gastro- og koloskopier. Avdelingen driver stor forskningsaktivitet, både klinisk utprøving av nye legemidler og forskerinitierte prosjekter innenfor translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for klinisk molekylærbiologi (EpiGen), samt nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. Undervisningen er ivaretatt gjennom fellesundervisning og avdelingsvis undervisning Arbeidsoppgaver Tjenesten innbefatter arbeid på poliklinikk, sengepost, dagenhet og gastrolaboratoriet. Deltakelse i forskning er ønskelig. Deltakelse i gjeldende tertiærvakt eller tilsvarende. Arbeid på Ski sykehus må påberegnes da det er en del av Ahus.    Kvalifikasjoner Spesialist i fordøyelsessykdommer og indremedisin. Kandidater som er kommet langt i sitt spesialiseringsløp kan vurderes. Meget gode ferdigheter innen endoskopi.  Forskererfaring er en fordel. Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne innen skandinavisk språk.  Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Faglig sterkt, og godt arbeidsmiljø. Fokus på kompetanseheving og forbedringsarbeid . Vi vektlegger bruk av informasjonsteknologi og satser på bruk av talegjenkjenning. Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stor og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. 
22.01.2020 Lørenskog
Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF Ved Ortopedisk sengeområde har vi ledig 65 % vikariat for sykepleier, med tiltredelse snarest. Vikariatet har varighet til og med 31.12.2020 Ortopedisk sengeområde er samlokalisert med revmatologisk sengeområde, hvor ortopedi har 12 senger. Vi behandler pasienter med brudd, og pasienter som skal ha ny protese i hofte, kne og skulder. Seksjonen har et tett tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har egen pasientskole for pasienter som skal ha ny hofte- eller kneprotese.  Arbeidsoppgaver Observasjon av vitale parameter. Medikamenthåndtering og andre sykepleieprosedyrer. Behandling, mobilisering, stell og pleie. Samhandling med primærhelsetjenesten.  Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Gjerne erfaring med ortopedi. Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. Gjerne erfaring med DIPS. Evnen til å prioritere arbeid i en travel hverdag.  Personlige egenskaper Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver. Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Du viser engasjement og faglig interesse.  Vi tilbyr Godt fag- og arbeidsmiljø. Spennende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn i hht gjeldende overenskomst Gode pensjonsordninger i KLP 
22.01.2020 Kongsvinger
Vis alle 26.411 ledige stillinger
Les mer om Rambøll

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din teknologiske interesse og dine samarbeidsevner i en stilling hvor du hjelper samfunnsrådgiverne i Rambøll til å utnytte potensialet i digital teknologi for å realisere enda mer verdi og bærekraft for våre kunder. For denne rollen trenger du solid erfaring med BIM og digitale verktøy fra samferdselsprosjekter og teknologisk intuisjon. Primært arbeidssted er Oslo, men for rett kandidat kan Trondheim, Drammen og Kristiansand vurderes. Er du vår nye BIM Koordinator? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

 

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

 

Bli en del av vår BIM, Geomatikk og Visualisering avdeling

Som vår nye BIM Koordinator blir du en del av et digitalt miljø i Rambøll med eksperter på prosjektteknologi, modellbasert prosjektering og samhandling, programmering og automatisering, geografisk informasjonsbehandling, og avansert datavisualisering og mediekommunikasjon. Du vil delta i flere av de største samferdselsprosjektene i Norge og hjelpe dem med å utnytte potensialet i nyeste teknologi for å nå sine og kundenes mål. Avdelingen teller i dag rundt 20 ansatte og har en sentral rolle i digitaliseringsarbeidet i Rambøll, både gjennom sitt bidrag i prosjekter og i Rambølls interne arbeid med kontinuerlig utvikling og innovasjon. Du vil derfor også ha muligheten til å være med å forme hvordan vi i fremtiden jobber med prosjektering i Rambøll, og i bransjen.

 

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Koordinere eller lede modellbasert gjennomføring og tverrfaglig samhandling i prosjekter
 • Sikre at prosjektets digitale løsninger for modellbasert prosjektering og samhandling er hensiktsmessig satt opp og funksjonelle
 • Lede eller delta i interne utviklingsprosjekter
 • Være en endringsambassadør og støtte implementering av ny prosjektteknologi og nye arbeidsprosesser

 

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Erfaring fra samferdselsprosjekter hos entreprenør, rådgiver eller byggherre, gjerne i rollen som BIM Koordinator, og gjerne med erfaring fra byggefase
 • Erfaring med flere av de tekniske løsningene som brukes i samferdselsprosjekter i Norge, som f.eks. Novapoint, Gemini, Infraworks, Civil 3D, AutoCad, BIM 360, ProjectWise
 • Evne til raskt å forstå muligheter og begrensninger ved nye digitale verktøy, og til å ta dem i bruk
 • Gode samarbeidsevner

 

I denne rollen vil det være en fordel om du også har erfaring med automatiseringsverktøy, som FME, Dynamo, Grasshopper, eller generell programmering i språk som f.eks. Python.

 

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

 

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

 

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 14.10.2019.

 

Har du spørsmål?
Kontakt Eirik Storaas Kristoffersen, Leder for BIM, Samferdsel og Byutvikling, +47 48 23 21 07

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 26
  2020
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 29
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
26 ledige stillinger
Internship / Praktikanter

Fakta om Rambøll