Ledig stilling

Sosionom Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 29.09.2019

Ønsker du å være en del av et stort og engasjerende fagmiljø ved Norges største akuttpsykiatriske avdeling? 

 

Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fem sengeseksjoner, seksjon for behandlere, ECT poliklinikk og konsultasjons- og liasonenhet. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelingene i sykehuset og kommunene/bydelene i opptaksområdet.

Akuttpsykiatrisk mottak er en lukket akuttseksjon med 12 sengeplasser. Her vil man møte akutt syke pasienter og deres pårørende. Pasientene har ulike psykiske lidelser, hvor hovedtyngden har psykoser, affektive lidelser og alvorlig personlighetsproblematikk.

Vi søker en engasjert og helhetstenkende kollega med faglig engasjement. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være fleksibel og må like å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø.

 

Vi har en ledig 100 % stilling som sosionom, arbeid på dagtid.  

 

Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegging og utredning av sosiale forhold, og behov for støtte - og oppfølgingstiltak
 • Seksjonens barneansvarlig, som innebærer kartleggingssamtaler, pårørendearbeid og samarbeid med nødvendige instanser
 • Informasjon, råd og veiledning om trygderettigheter og sosiale tjenester
 • Delta i tverrfaglige team/møter
 • Utstrakt samarbeid med Nav og kommunehelsetjeneste
 • Tilrettelegging for utskrivning og bistand til iverksetting av oppfølgingsplaner
 • Delta i seksjonens gjøremål, og bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig
 • Undervisning og samtaler med pasienter, pårørende og ansatte 
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sosialt arbeid 
 • God kjennskap til kommunehelsetjenesten, NAV, samt offentlige - og private hjelpeinstanser
 • God kjennskap til aktuelt lovverk
 • Gode IT-kunnskaper
 • Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende relevant videreutdanning 
Personlige egenskaper
 • Engasjert og faglig interessert
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Ansvarsbevisst og lojal
 • Trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjon og stabil i relasjon til andre
 • Trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team 
 • Fysisk og mentalt skikket til å håndtere pasienter ved situasjoner med utagering
 • Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet 
Vi tilbyr
 • Muligheten til å være med på å videreutvikle seksjonen
 • Et spennende arbeidsmiljø, med hyggelige arbeidskolleger
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Jevnlig internundervisning
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å være en del av et stort og engasjerende fagmiljø ved Norges største akuttpsykiatriske avdeling? 

 

Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fem sengeseksjoner, seksjon for behandlere, ECT poliklinikk og konsultasjons- og liasonenhet. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelingene i sykehuset og kommunene/bydelene i opptaksområdet.

Akuttpsykiatrisk mottak er en lukket akuttseksjon med 12 sengeplasser. Her vil man møte akutt syke pasienter og deres pårørende. Pasientene har ulike psykiske lidelser, hvor hovedtyngden har psykoser, affektive lidelser og alvorlig personlighetsproblematikk.

Vi søker en engasjert og helhetstenkende kollega med faglig engasjement. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være fleksibel og må like å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø.

 

Vi har en ledig 100 % stilling som sosionom, arbeid på dagtid.  

 

Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegging og utredning av sosiale forhold, og behov for støtte - og oppfølgingstiltak
 • Seksjonens barneansvarlig, som innebærer kartleggingssamtaler, pårørendearbeid og samarbeid med nødvendige instanser
 • Informasjon, råd og veiledning om trygderettigheter og sosiale tjenester
 • Delta i tverrfaglige team/møter
 • Utstrakt samarbeid med Nav og kommunehelsetjeneste
 • Tilrettelegging for utskrivning og bistand til iverksetting av oppfølgingsplaner
 • Delta i seksjonens gjøremål, og bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig
 • Undervisning og samtaler med pasienter, pårørende og ansatte 
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sosialt arbeid 
 • God kjennskap til kommunehelsetjenesten, NAV, samt offentlige - og private hjelpeinstanser
 • God kjennskap til aktuelt lovverk
 • Gode IT-kunnskaper
 • Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende relevant videreutdanning 
Personlige egenskaper
 • Engasjert og faglig interessert
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Ansvarsbevisst og lojal
 • Trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjon og stabil i relasjon til andre
 • Trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team 
 • Fysisk og mentalt skikket til å håndtere pasienter ved situasjoner med utagering
 • Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet 
Vi tilbyr
 • Muligheten til å være med på å videreutvikle seksjonen
 • Et spennende arbeidsmiljø, med hyggelige arbeidskolleger
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Jevnlig internundervisning
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 29.09.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 17
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 20
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 22
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 23
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
37 ledige stillinger
Internship / Praktikanter