Ledig stilling

Sykepleiere Laugsand og Buran helse- velferdssenter, Trondheim kommune

Søknadsfrist : 15.10.2019

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon7 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon43 Presentasjon av stillingen:

Ved Laugsand og Buran helse- og velferdssenter har vi med snarlig tiltredelse ledig to faste 100 prosent stillinger for sykepleiere på dag/aften med helgearbeid. En stilling er på sykehjemmet og den andre stillingen er på omsorgsboligene.

Laugsand og Buran helse- og velferdssenter ligger sentralt til i Østbyen mellom Solsiden og Sirkus Shopping. Vi består av to sykehjem, omsorgsboliger og en bydelskafe. Vi er stolte av at begge sykehjemmene er sertifiserte Livsgledesykehjem. Det å være et Livsgledesykehjem innebærer blant annet at alle beboerne skal få tilbud om friskluft hver uke og tilbud om individuelle aktiviteter. Et Livsgledesykehjem har fokus på sosiale og individuelle aktiviteter hvor beboerne blir kartlagt ut ifra ønsker og behov.

Vi har et mangfold av beboere, noe som gjør hverdagen spennende og utfordrende for de som jobber her.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår Logg inn for å se kontaktinformasjon og på Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Arbeidsoppgaver

Legemiddelhåndtering

Veiledning av studenter og kollegaer

Ha rollen som vaktansvarlig

Samhandle med tilsynslege/fastlegekontor

Faglig utvikling av enheten

Håndtering av smertepumpe, ernæringspumper, IV behandling og blodprøvetaking

Behandling, observasjon og pleie

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier

Beherske norsk, både skriftlig og muntlig

Godkjent politiattest må fremlegges før oppstart

Personlige egenskaper

Liker å jobbe i team og tenker tverrfaglig

Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar

Bidrar til å skape et positivt arbeidsmiljø

Er fleksibel

Liker faglige utfordringer og legger vekt på dokumentasjon, og har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner

Du har tydelige og gode etiske og faglige holdninger

Er strukturert og ryddig

Er en positiv person, har engasjement og interesse for tjenesteområdet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

God opplæring og veiledning

Mentorordning for sykepleiere

Turnus med jobbing dag, kveld og helgearbeid

Dyktige kollegaer

Et positivt og trivelig arbeidsmiljø

Spennende, utfordrende og mangfoldig arbeidsoppgaver

Åpenhet for nytenkning og utradisjonelle ideer

Livsgledesykehjem

Kontaktinformasjon

Inger Øien, Enhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Frostaveien 2
7043 Trondheim

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon43 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 15.10.2019

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Om Risenga Bo- og Omsorgssenter Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen og 19 plasser på Dagsenteret. Sykehjemmet ligger i flotte naturomgivelser og er samtidig sentralt lokalisert med god tilgang til offentlig kommunikasjon, samt gangavstand til Asker sentrum. Som sykepleier består arbeidsoppgavene primært av å gjøre sykepleiefaglige vurderinger hos beboerne, og utføre sykepleiespesifikke oppgaver og prosedyrer. Av prosedyrer utfører vi blandt annet blodprøver, infusjoner, peritonealdialyse, kateter mm. Dette gjør at beboerne slipper unødvendige sykehusinnleggelser, og bidrar til høyere livskvalitet. Det fører også til et spennende arbeidsmiljø for oss! Sykepleierne hos oss er organisert i "fagteam", og er derfor ikke låst til èn avdeling, men jobber mer sykepleierrettet enn på tradisjonelle sykehjem.  Som sykepleier vil dine arbeidsoppgaver også bestå av å veilede andre kollegaer, samt bidra til undervisning for å heve kompetansen på avdelingene. Hos oss får du muligheten til et tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper som lege, fysioterapeut, ergoterapeut og helsefagarbeidere. Her er det mulig å utvikle seg sammen med kompetente og hyggelige kolleger i et godt arbeidsmiljø. Sist, men ikke minst er det viktig at du som sykepleier hos oss er opptatt av å gi god, personsentrert omsorg til våre beboere. Vi har et høyt fokus på aktiviteter for beboerne og søker etter en sykepleier som ønsker å bidra med å gi beboerne på sykehjemmet meningsfulle, trygge og innholdsrike dager. Vi reiser ofte på turer i nærmiljøet med beboerne både til fots og til sykkel, vi arrangerer fester, konserter, pub- kvelder og har ukentlig restaurant. På sommeren reiser vi på sommerferie med beboerne til Tjøme. Vi søker deg som: Du er autorisert sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning Du er faglig dyktig og trygg i din rolle som sykepleier. Det er ønskelig at du har relevant erfaring Du har gode datakunnskaper, og kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica er en fordel Du behersker norsk skriftlig og muntlig godt, tilsvarende Bergenstesten Du er selvgående, initiativrik, nøyaktig og har en empatisk og trygg personlighet. Gjennom engasjement, en profesjonell holdning og evnen til å kommunisere klarer du å skape gode relasjoner med beboere, pårørende, og medarbeidere. Du har gode samarbeidsevner, er omsorgsfull, serviceinnstilt, effektiv, og du møter mennesker med respekt og verdighet. Øvrig: 59,81% fast stilling dag/kveld med arbeid hver 3. helg 29,81% fast stilling kveld med arbeid hver 3.helg  49,30% fast stilling natt med arbeid hver 2.helg 91% vikariat dag/kveld med arbeid hver 3.helg  49,30% vikariat natt med arbeid hver 4. helg Du vil bli bedt om å fremlegge gyldig politiattest.  Vi ansetter fortløpende, så ikke vent med å søke! Tiltredelse: Snarest etter avtale.
28.05.2019 Asker
Dagkirurgisk senter, Ahus er landets største avdeling for dagkirurgi med 8 operasjonsstuer på Lørenskog og 4 på Ski. Vi opererer pasienter innen de fleste fagfelt som ønh, ortopedi, gyn, kar/thorax, plastikk, bryst/endokrin, uro og gastro. Nedre alder et år og ingen øvre aldersgrense. DKS har egen pre,- postoperativ seksjon, anestesiseksjon og kontorfaglig personell. De siste årene har vi konvertert krevende inngrep til dagkirurgi og har årlig ca 1000 planlagte innleggelser i tillegg. Arbeidsoppgaver Seksjonsleder operasjon er leder på 4. nivå med personal, drift og budsjettansvar for ca 25 operasjonssykepleiere. Seksjonsleder vil inngå i et lederteam på 6. to på Ski og tre på Nbh i tillegg til avdelingsleder. Ved behov må seksjonsleder bidra på operasjonsstua.  Kvalifikasjoner Søker må være operasjonssykepleier, helst med erfaring fra dagkirurgi. Det er ønskelig med ledererfaring og/ eller utdanning. Gjerne variert yrkeserfaring. Personlige egenskaper Fleksibilitet og evne til å finne praktiske løsninger. Strukturert, men også fleksibel. Vi ønsker å løfte forskning og innovasjon og håper du også er opptatt av dette. Personlige egenskaper vil vektlegges, Vi tilbyr Et godt lederutviklingsprogram og ledernettverk. Ansattgruppe med høy faglig standard og vilje til å få ting til. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo.  
14.08.2019 Lørenskog
Vår visjon er "Menneskelig nær - faglig sterk" Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575.000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientbehandling. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.  Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har universitetsstatus.Klinikken har egen forskningsavdeling og avdeling for stabs- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom inkludert barneovervåkning og avansert hjemmesykehus, poliklinikk, habilitering, barn og unges psykiske helse, og avdeling for leger,Klinikken er organisert som en komplett og moderne barne- og ungdomsklinikk med øvre aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.Avdeling nyfødtintensiv behandler premature barn fra gestasjonsalder 26 uker, syke nyfødte og barn under 3 måneder som trenger intensivbehandling. Avdelingen har 23 senger fordelt på intensiv og intermediær og jobber ut ifra familiebaserte omsorgsprinsipper. Fødeavdelingen på Ahus er en av landets største og har ca 5.000 fødsler årlig. Ca 10 % av de som fødes på Ahus innlegges avdeling nyfødtintensiv.Avdelingen har ca. 60 sykepleieårsverk med to seksjonsledere under avdelingsleder. Legene ved avdelingen er i dag organisert i avdeling leger. Det er et tett samarbeid mellom avdeling leger og avdeling nyfødtintensiv, og seksjonsoverlegen inngår i lederteamet i avdeling nyfødtintensiv.  Tverrfaglig samarbeid er svært viktig og avdelingsleder kan ha sykepleier- eller medisinsk bakgrunn. Vi har et nært samarbeid med andre sykehus og da særlig OUS.  Avdelingen har engasjerte medarbeidere med høy kompetanse. Avdelingen har også et ambulerende team hvor barn får oppfølging i hjemmet av kvalifisert personell. Avdelingsleder rapporterer til klinikkdirektør og er medlem av klinikkens ledergruppe. Vil du bli vår nye leder?Vi søker deg som vil lede og videreutvikle Avdeling NyfødtintensivVi er på jakt etter en leder som kan være med å videreutvikle Barne – og ungdomsklinikkens nyfødtintensiv avdeling. Du har faglig kompetanse, engasjement for å jobbe med kvalitet og omsorg innen nyfødtmedisin, interesse og erfaring innen ledelse, og vil bidra til godt tverrfaglig arbeid og helhetstenkning.   Arbeidsoppgaver Ledelse og videreutvikling av Avdeling nyfødtintensiv Lede kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid Ansvar for virksomhetsplan, faglig profil og intern strategiplankompetanseutvikling Systematisk kompetansebygging, faglig og tverrfaglig utvikling Bygge kultur for læring og kunnskapsutvikling og initiere forbedring Tilrettelegge for forskning Budsjett-, personal-, fag- og resultatansvar Gjennomføre og implementere mål- og strategiarbeid Arbeidsmiljø, HMS og medarbeideroppfølging                  Kvalifikasjoner Helsefaglig utdanning fra høyskole/universitet (medisin / sykepleie) Erfaring fra nyfødtmedisin Ledererfaring med gode resultater God kjennskap til sykehus, fagmiljø innenfor barne- og ungdomsmedisin generelt og nyfødtbehandling og -omsorg spesielt Erfaring med organisasjonsutvikling og omstillingsarbeid Ønskelig med lederutdanning Ønskelig med forskningsinteresse/kompetanse Ønskelig med godt nettverk i fagmiljøene nasjonalt   Personlige egenskaper Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon både innad i klinikk og med samarbeidspartnere i og utenfor sykehuset Evne til strategisk tenkning Motiverende lederstil Målrettet, resultatorientert og med stor gjennomføringsevne Evne til å arbeide systematisk Engasjert, fleksibel og løsningsorientert  Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).  Vi tilbyr Spennende faglige utfordringer og personlig utvikling iet kreativt miljø Et hyggelig arbeidsmiljø Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks hytteutleie,teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Mulighet for leie av bolig og barnehageplass Lønn etter avtale
17.09.2019 Lørenskog
Vi er en seksjon i utvikling og har nå behov for flere dyktige intensivsykepleiere. Vil du jobbe innenfor et av sykehusets satsningsområder?Intensivseksjonen har 10 pasientsenger og er en generell intensivseksjon som dekker alle fagområder ved Ahus. Vi vil i løpet av 2019 utvide med 4 kirurgiske intermediærsenger. Sykepleierne er organisert i primærgrupper og består av ca. 90 % intensivsykepleiere. Det er faste intensivleger tilknyttet seksjonen.Vi jobber tverrfaglig med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid og bruker det Grønne kors som verktøy i avvikshåndtering.Vi arbeider kunnskapsbasert og er opptatt av å utvikle faget og implementere forskning i praksis.Sykepleierne inngår i sykehusets tverrfaglig Mobil Intensiv Gruppe (MIG). I pasientbehandlingen benytter vi avansert medisinsk teknisk utstyr som PICCO, gassedasjon med AnaConDa, dialyse og NO-gass.  Vi har nå ledig 2 faste stillinger og vikariat av ulik varighet.Se vår film her!Alle søkere må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Ansvar for akutt og kritisk syke pasienter. Jobbe selvstendig og med fokus på primærsykepleie. Håndtering av avansert medisinteknisk utstyr knyttet til intensivbehandlingen. God ivaretagelse av pårørende. Veilede studenter i videreutdanning og opplæring av nyansatte Delta aktivt i fagutvikling og utvikling av ny kunnskap Kvalifikasjoner Intensivsykepleier Personlige egenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Liker å holde deg faglig oppdatert Systematisk God gjennomføringsevne Er analytisk og gjør gode faglige vurderinger Er lagspiller og bidrar til et godt arbeidsmiljø Politiattest må fremlegges Vi tilbyr Individuell tilpasset opplæringsperiode 6 fagdager i året og mulighet for individuelle studiedager. Fleksibel arbeidstidsordning Kompetanseutviklingsprogram Sykepleiefaglig veiledning og klinisk spesialist program Sosiale aktiviteter: Julebord og sommerfest og stiller lag til Holmenkollstafetten Lønn etter avtale Mulighet for bolig og barnehage Sentralt plassert mellom Lillestrøm og Oslo med godt kollektivtilbud 20 min med buss fra Oslo
17.09.2019 Lørenskog
Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø og liker faglige utfordringer?På seksjon A har vi ledig deltidsstilling, såkalt helgestilling, med arbeid hver 3. helg i todelt turnus. I tillegg har vi behov for flere tilkallingsvikarer.Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen er beliggende på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum. Avdelingen tar imot pasienter i alderen 18-65 år med alvorlig psykisk lidelse. Avdelingen har 30 senger fordelt på tre lukkede seksjoner.Seksjon A har 11 døgnplasser og gir tilbud om utredning og behandling til personer med en alvorlig psykisk lidelse, i hovedsak personer med psykoselidelser og rusavhengighet med samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter). Vi er en seksjon med tverrfaglig sammensetning, engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd. Vi har ett godt fagmiljø og har bygget kompetanse på behandling av ROP-pasienter, åpen dialog i nettverksmøter og ERM (Early Recognition Method) som metode og satsningsområde for faglig utvikling. Nå er vi også med i et pilotprosjekt i Kognitiv Miljøterapi. Arbeidsoppgaver Ivareta det miljøterapeutiske arbeid og praktiske gjøremål Miljøterapeutiske vurderinger og tiltak i samråd med ansvarsvakt og kolleger Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Bidra til kunnskapsbasert praksis Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier Sykepleier/vernepleierstudenter og andre studenter med relevant sosial- eller helsefaglig studieretning oppfordres også å søke Erfaring med arbeid innen psykisk helsevern eller rusfeltet er ønskelig Gode norskkunnskaper Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Være observant og til stede i alle situasjoner. Evner å ta selvstendige avgjørelser og samtidig jobbe i team.  Stillingen fordrer at du kan stå i krevende situasjoner  På grunn av pasient og personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke Vi tilbyr Engasjerte medarbeidere og faglige diskusjoner. Mye latter og godt humør i et veldig godt arbeidsmiljø Kurs i verbal og fysisk konflikthåndtering Opplæring og veiledning Faglig utvikling Teamarbeid Gode velferdstilbud med bl.a. hytteleie og diverse rabatter Treningsfasiliteter Gratis parkering
16.09.2019 Skedsmo
Stendi - Omsorg Tjenster i Tromsø trenger engasjerte og stødige miljøterapeuter i faste stillinger i medleverturnus 3/7/4/7. Døgnvaktene går fra mandag til fredag, og fra fredag til mandag.  Menn oppfordres til å søke, jf. avtale med oppdragsgiver. Kvalifikasjoner: Sykepleiere og vernepleiere Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri er ønskelig Du må være trygg på deg selv, og håndtere utagerende atferd og uforutsette situasjoner. Ansvarsfull, løsningsorientert og fleksibel. En lagspiller som aktivt bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø. Førerkort klasse B (må disponere egen bil). Må snakke norsk flytende   Ansvarsområder: Målrettet arbeid og samhandling med beboer. Gjennomføre strukturerte og planlagte samtaler med beboer. Bidra til å utarbeide gode rutiner, prosedyrer, tiltaksplaner og risikovurderinger, og følge disse opp. Sikre brukermedvirkning. Delta på kurs, veiledninger, teammøter og samarbeidsmøter etc. Praktiske gjøremål i avdelingen som rengjøring, matlaging, vedlikehold etc. i henhold til rutiner.   Vi tilbyr: Engasjerte kollegaer med fokus på kvalitet. Kurs og veiledning fra bl.a. spesialisthelsetjenesten. Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et spennende fagfelt. Lønn etter kvalifikasjoner. Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Har du spørsmål om stillingenb er du velkommen til å kontakte virksomhetsleder Knut Anton Karlsen: 900 55500 eller Regionleder Martin Nymo: 901 03998.
16.09.2019 Tromsø
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå skal vi styrke teamet vårt med flere dyktige sykepleiere. Teamet består i dag av kompetente sykepleiere, spesialsykepleiere, ambulansepersonell og helsefagarbeidere. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet. Alarmsentralen vår ligger i Sandvika og betjener brukere i Asker og Bærum kommune. Alle transportmuligheter finnes like utenfor våre lokaler, og det er kun 12 minutters reisetid med tog til Oslo sentrum.   Se gjerne vår kortfilm om Utrykningstjenesten i Asker og Bærum som er laget i samarbeid med NHO, Telenor og Stendi: https://www.youtube.com/watch?v=vUBh2Wb386Y  Arbeidsoppgaver:  Du vil hovedsakelig reise ut på ulike utrykningsoppdrag når alarmen går. Ingen dager er like i denne tjenesten, og du vil møte på både små og store oppgaver i løpet av en arbeidsvakt. Det skal gjøres medisinske vurderinger, brukeren skal få den bistanden som trengs, og øvrige helseinstanser kontaktes om nødvendig. Videre vurderes brukerens status for bistandsbehov og om vedtak eventuelt bør endres. Faglig samhandling og dialog med kollegaer, og god ivaretakelse av den som trenger vår omsorg, står sentralt i ethvert oppdrag.     Om deg:  Vi ønsker oss en sykepleierkollega som er faglig sterk. Du kan kommunisere tydelig og håndtere ulike medisinske behov på nøyaktig vis. Samtidig er du omsorgsfull og tålmodig. I vår tjeneste er det viktig å beholde roen i akutte situasjoner og gjennom en hektisk arbeidsdag. Kanskje har du erfaring fra akuttmedisin eller liknende arbeid? Vi jobber som et team, og tror profesjonalitet og omtanke skaper gode relasjoner til brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere. I Stendi er det gode muligheter for utvikling og kompetanseheving, og du får jobbe med kompetente og hyggelige kollegaer i et miljø som preges av våre verdier: Respekt, enkelthet, kunnskap og ansvar.   Kvalifikasjoner:  Autorisert sykepleier Førerkort klasse B eller AM B Må ha bestått norskkurs B2 Krav om politiattest Kjennskap til kommunikasjonssystemene Gerica og Profil er en fordel Personlige egenskaper:  Du har gode kommunikasjonsferdigheter Du motiveres av høyt tempo Du er løsningsorientert og evner å ta ansvar Du har gode holdninger og verdier Du er trygg, tydelig og omsorgsfull Du har evne til selvstendighet, så vel som samarbeid  Vi tilbyr:  Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag Spennende arbeidssted i utvikling Gunstige pensjons- og forsikringsordninger Konkurransedyktig lønn Tiltredelse etter avtale     Øvrig:  Sykepleierstillinger på hhv 75 % og 68 %. Todelt turnus, arbeid hver 3. helg. Hvis ønskelig kan sykepleier stillingene økes til 100% ved å kombinere arbeid på Stendis private hjemmesykepleier i Oslo. ·         Helgestillinger Ekstravakter
15.09.2019 Bærum, Asker
Stendi driver Vestre Nes omsorgsbolig på oppdrag fra Asker kommune. Fra 1. september økes sykepleierbemanningen og vi søker i den forbindelse etter både en ny fagleder og flere sykepleiere! Om Vestre Nes omsorgsboligVestre Nes er en koselig, liten omsorgsbolig beliggende i et hyggelig nabolag på Billingstad, like ved IKEA.Dette er hjemmet til 16 eldre beboere, med ulike behov, interesser og ressurser. På Vestre Nes har vi kompetent bemanning hele døgnet. Vi har et høyt fokus på hverdagsrehabilitering og tilrettelegger aktiviteter utifra hver enkelts ønsker og behov. Vårt mål er å gi beboerne meningsfulle, trygge og innholdsrike dager. Om Fagleder stillingen Som Fagleder på Vestre Nes vil du ha det overordnede ansvaret for kvalitetsutviklingen i omsorgsboligen, herunder ansvar for oppdatering av lokale rutiner og sikre kompetanseheving. Fagleder har, sammen med avdelingsleder, et overordnet ansvar for at tjenestene vi leverer er i tråd med gjeldende lovverk og interne retningslinjer.Videre har Fagleder ansvar for at studenter/ praksiskandidater og lærlinger blir ivaretatt. Fagleder følger opp innmeldte avvik i samarbeid med avdelingsleder. Fagledere på Stendis virksomheter møtes jevnlig til møter i Stendis sentrale Kvalitetsteam og er sammen aktive bidragsytere for at kvaliteten i våre virksomheter følges opp og stadig utvikles. Fagleder er stedfortreder for avdelingsleder. Om sykepleierstillingene Økt sykepleierbemanning gir oss en god anledning til å skape et godt sykepleiefaglig miljø med tett og trygg sykepleiefaglig oppfølging til våre beboere. Som sykepleier består arbeidsoppgavene primært av å gjøre sykepleiefaglige observasjoner og vurderinger, bistå beboerne med praktiske gjøremål, tverrfaglig samarbeid, og utføre sykepleiespesifikke oppgaver og prosedyrer.Som sykepleier vil dine arbeidsoppgaver også bestå av å veilede andre kollegaer og bidra til kompetanseheving lokalt på omsorgsboligen. Ettersom Vestre Nes samarbeider tett med Risenga bo og omsorgssenter, tilbys sykepleierne på Vestre Nes samme internundervisning og faglig utvikling som sykepleierne på Risenga. Vi ønsker også at både Fagleder og sykepleierne bidrar til et trivelig og sosialt arbeidsmiljø, og et godt tverrfaglig samarbeid. På Vestre Nes vil du vil få mulighet til å utvikle deg sammen med kompetente og hyggelige kolleger.Det er viktig for oss at du er opptatt av verdien av å gi god, personsentrert omsorg til våre beboere, og har fokus på at beboernes ressurser blir opprettholdt. Vi søker deg som: Er autorisert sykepleier, relevant videreutdanning og erfaring er ønskelig Er faglig engasjert, og liker å dele din kunnskap med andre Brenner for god eldreomsorg og ønsker å gjøre en forskjell for våre beboere Har gode datakunnskaper, og gjerne har kjennskap til Gerica Behersker norsk skriftlig og muntlig godt, tilsvarende Bergens-testen Er initiativrik, selvgående, ansvarsfull og har en empatisk og trygg personlighet Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr: Fagleder stilling: 100 % stilling. Arbeidstid på dag i ukedagene, arbeid hver 3. helg Sykepleierstillinger på hhv 75 % og 68 %. Todelt turnus (dag/ kveld), arbeid hver 3. helg. Hvis ønskelig kan sykepleier stillingene økes ved å kombinere arbeid på Stendis alarmtjeneste i Sandvika Spennende og varierte arbeidsoppgaver Konkurransedyktige lønnsbetingelser, tariffavtale God opplæring Et meget godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer Høyt faglig nivå med stort fokus på videreutvikling Aktuelle kandidater vil bli bedt om å fremlegge gyldig politiattest før ansettelse. Les mer på vår facebookside: https://nb-no.facebook.com/pages/category/Medical---Health/Vestre-Nes-Omsorgsbolig-1725303101087366/ Søknadsinformasjon Ved spørsmål ta kontakt med Anna Holc på 99380142.
19.06.2019 Asker
Vis alle 23.759 ledige stillinger

Åpen ¿ kompetent ¿ modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Les mer om Laugsand og Buran helse- velferdssenter, Trondheim kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon7 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon43 Presentasjon av stillingen:

Ved Laugsand og Buran helse- og velferdssenter har vi med snarlig tiltredelse ledig to faste 100 prosent stillinger for sykepleiere på dag/aften med helgearbeid. En stilling er på sykehjemmet og den andre stillingen er på omsorgsboligene.

Laugsand og Buran helse- og velferdssenter ligger sentralt til i Østbyen mellom Solsiden og Sirkus Shopping. Vi består av to sykehjem, omsorgsboliger og en bydelskafe. Vi er stolte av at begge sykehjemmene er sertifiserte Livsgledesykehjem. Det å være et Livsgledesykehjem innebærer blant annet at alle beboerne skal få tilbud om friskluft hver uke og tilbud om individuelle aktiviteter. Et Livsgledesykehjem har fokus på sosiale og individuelle aktiviteter hvor beboerne blir kartlagt ut ifra ønsker og behov.

Vi har et mangfold av beboere, noe som gjør hverdagen spennende og utfordrende for de som jobber her.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår Logg inn for å se kontaktinformasjon og på Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Arbeidsoppgaver

Legemiddelhåndtering

Veiledning av studenter og kollegaer

Ha rollen som vaktansvarlig

Samhandle med tilsynslege/fastlegekontor

Faglig utvikling av enheten

Håndtering av smertepumpe, ernæringspumper, IV behandling og blodprøvetaking

Behandling, observasjon og pleie

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier

Beherske norsk, både skriftlig og muntlig

Godkjent politiattest må fremlegges før oppstart

Personlige egenskaper

Liker å jobbe i team og tenker tverrfaglig

Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar

Bidrar til å skape et positivt arbeidsmiljø

Er fleksibel

Liker faglige utfordringer og legger vekt på dokumentasjon, og har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner

Du har tydelige og gode etiske og faglige holdninger

Er strukturert og ryddig

Er en positiv person, har engasjement og interesse for tjenesteområdet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

God opplæring og veiledning

Mentorordning for sykepleiere

Turnus med jobbing dag, kveld og helgearbeid

Dyktige kollegaer

Et positivt og trivelig arbeidsmiljø

Spennende, utfordrende og mangfoldig arbeidsoppgaver

Åpenhet for nytenkning og utradisjonelle ideer

Livsgledesykehjem

Kontaktinformasjon

Inger Øien, Enhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Frostaveien 2
7043 Trondheim

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon43 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 15.10.2019

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 15.10.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Laugsand og Buran helse- velferdssenter, Trondheim kommune