Ledig stilling

FAST 67% STILLING - NATT, SOM HELSEFAGARBEIDER STIFTELSEN DOMKIRKEHJEMMET I BERGEN

Søknadsfrist : 29.09.2019

FAST 67% STILLING - NATT, SOM HELSEFAGARBEIDER

MED ARBEID HVER 3. HELG

Arbeidsoppgaver:

Ved Stiftelsen Domkirkehjemmet vil du blant annet:

 • Jobbe selvstendig i avdelingen. Kunne samarbeide tett med ansvarshavende på natt

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Meget gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gjennomført legemiddelhåndteringskurs og kan dokumentere dette
 • Gyldig politiattest

Personlige egenskaper:

 • Positiv, engasjert og løsningsorientert
 • Engasjert i å gi den enkelte beboer et godt liv og som bidrar aktivt til å oppnå dette
 • Faglig dyktig og som benytter kunnskapen sin sktivt i arbeidshverdagen
 • Fleksibel med gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • En bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • En god teamarbeider
 • Høy arbeidsmoral

Vi tilbyr:

Et godt kollegafelleskap, faglig nivå, tariffavtale gjennom Virke, pensjonsordning gjennom KLP, IA-bedriftEpost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vår visjon er "Menneskelig nær - faglig sterk" Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575.000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientbehandling. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.  Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har universitetsstatus.Klinikken har egen forskningsavdeling og avdeling for stabs- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom inkludert barneovervåkning og avansert hjemmesykehus, poliklinikk, habilitering, barn og unges psykiske helse, og avdeling for leger,Klinikken er organisert som en komplett og moderne barne- og ungdomsklinikk med øvre aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.Avdeling nyfødtintensiv behandler premature barn fra gestasjonsalder 26 uker, syke nyfødte og barn under 3 måneder som trenger intensivbehandling. Avdelingen har 23 senger fordelt på intensiv og intermediær og jobber ut ifra familiebaserte omsorgsprinsipper. Fødeavdelingen på Ahus er en av landets største og har ca 5.000 fødsler årlig. Ca 10 % av de som fødes på Ahus innlegges avdeling nyfødtintensiv.Avdelingen har ca. 60 sykepleieårsverk med to seksjonsledere under avdelingsleder. Legene ved avdelingen er i dag organisert i avdeling leger. Det er et tett samarbeid mellom avdeling leger og avdeling nyfødtintensiv, og seksjonsoverlegen inngår i lederteamet i avdeling nyfødtintensiv.  Tverrfaglig samarbeid er svært viktig og avdelingsleder kan ha sykepleier- eller medisinsk bakgrunn. Vi har et nært samarbeid med andre sykehus og da særlig OUS.  Avdelingen har engasjerte medarbeidere med høy kompetanse. Avdelingen har også et ambulerende team hvor barn får oppfølging i hjemmet av kvalifisert personell. Avdelingsleder rapporterer til klinikkdirektør og er medlem av klinikkens ledergruppe. Vil du bli vår nye leder?Vi søker deg som vil lede og videreutvikle Avdeling NyfødtintensivVi er på jakt etter en leder som kan være med å videreutvikle Barne – og ungdomsklinikkens nyfødtintensiv avdeling. Du har faglig kompetanse, engasjement for å jobbe med kvalitet og omsorg innen nyfødtmedisin, interesse og erfaring innen ledelse, og vil bidra til godt tverrfaglig arbeid og helhetstenkning.   Arbeidsoppgaver Ledelse og videreutvikling av Avdeling nyfødtintensiv Lede kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid Ansvar for virksomhetsplan, faglig profil og intern strategiplankompetanseutvikling Systematisk kompetansebygging, faglig og tverrfaglig utvikling Bygge kultur for læring og kunnskapsutvikling og initiere forbedring Tilrettelegge for forskning Budsjett-, personal-, fag- og resultatansvar Gjennomføre og implementere mål- og strategiarbeid Arbeidsmiljø, HMS og medarbeideroppfølging                  Kvalifikasjoner Helsefaglig utdanning fra høyskole/universitet (medisin / sykepleie) Erfaring fra nyfødtmedisin Ledererfaring med gode resultater God kjennskap til sykehus, fagmiljø innenfor barne- og ungdomsmedisin generelt og nyfødtbehandling og -omsorg spesielt Erfaring med organisasjonsutvikling og omstillingsarbeid Ønskelig med lederutdanning Ønskelig med forskningsinteresse/kompetanse Ønskelig med godt nettverk i fagmiljøene nasjonalt   Personlige egenskaper Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon både innad i klinikk og med samarbeidspartnere i og utenfor sykehuset Evne til strategisk tenkning Motiverende lederstil Målrettet, resultatorientert og med stor gjennomføringsevne Evne til å arbeide systematisk Engasjert, fleksibel og løsningsorientert  Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).  Vi tilbyr Spennende faglige utfordringer og personlig utvikling iet kreativt miljø Et hyggelig arbeidsmiljø Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks hytteutleie,teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Mulighet for leie av bolig og barnehageplass Lønn etter avtale
17.09.2019 Lørenskog
Vi søker engasjerte medarbeidere med et ønske om å utgjøre en forskjell for menneskene rundt seg. Vi jobber opp mot ulike utfordringer knyttet til psykisk utviklingshemming og autisme. Vi bistår brukere med meget tett oppfølging og veiledning i det daglige. Vi søker deg som er trygg i deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner. Du må kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og sette fag i fokus. Vi jobber tett opp til HOTL. kap. 9, så erfaring med dette er en fordel. Vi arbeider i medleverturnus og 12-timers kombinasjonsturnus, noe som sikrer en mer forutsigbar hverdag både for de ansatte og beboer. Som ansatt som medlever vil du arbeide 3-7-4-7-turnus, mens i en 12-timers kombinasjonsstilling vil man arbeide med tilnærmet lik fordeling mellom dag/aften og aften/natt. Helgestillingene som nattevakt innebærer 12-timers natt fredag, lørdag og søndag hver 3. helg. Vi søker kandidater til følgende stillinger: Miljøterapeut: 50-100 % medlever stilling, 3-7-4-7 Miljøterapeut/helsefagarbeider/studenter: 40-100 % 12-timers kombinasjonsturnus Miljøterapeut/helsefagarbeider/studenter: 34 % nattevaktsstilling, hver 3. helg Miljøterapeut/helsefagarbeider/studenter: tilkallingsvikarer Merk søknaden med aktuell stilling. Kvalifikasjoner:         Er vernepleier, sykepleier, helsefagarbeider eller student innenfor helse- og omsorgsfag. Annen relevant utdanning/erfaring og/eller særskilt personlig egnethet kan kompensere for vernepleie/sykepleieutdanning.          Har evne til å jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak ·         Førerkort klasse b        Erfaring fra arbeid rundt HOTL. kapittel 9 og autisme er en fordel.    Du:      Er trygg i deg selv og evner å se løsninger i utfordrende situasjoner         Er reflektert med evne til å tenke selvstendig        Har stå-på-vilje og kan gi av deg selv          Bidrar til et godt arbeidsmiljø          Har erfaring med utfordrende atferd    Vi tilbyr:        Fleksibel arbeidstid          Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser          Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø      Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten          Intern og ekstern relevant kursing          Gode muligheter for utvidet ansvar          En spennende arbeidshverdag!    Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk.
03.09.2019 Holmestrand
Vi søker nye kollegaer med et genuint ønske om å utgjøre en forskjell for menneskene rundt seg. Vi jobber opp mot ulike utfordringer knyttet til utviklingshemming og utfordrende atferd. Vi bistår de som bor hos oss med meget tett oppfølging og veiledning i det daglige. Vi jobber daglig med HOTL. kap. 9, og stillingen i medleverturnus vil ha særskilt ansvar for oppfølgingen av kap 9 på avdelingen. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom høyt faglig fokus i alle ledd. Vi søker derfor faglig engasjerte og nytenkende personer som har lyst til å være med på å fortsette dette arbeidet. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Det er nå følgende ledige stillinger hos oss:  1 miljøterapeut i 100 % medleverstilling 2 stillinger miljøterapeut/helsefagarbeider/studenter i 30-100 % 12-timers kombinasjonsturnus, arbeid hver 3. helg 2 stillinger 54 % og 78 % nattevaktstilling miljøterapeut/helsefagarbeider/studenter, med arbeid hver 3. helg Vi søker også tilkallingsvikarer til alle stillinger Merk søknaden med aktuell stilling.  Dine oppgaver i medleverstilling eller 100 % 12 timer vil blant annet være:          primærkontaktansvar for brukere          utarbeidelse av tiltaksplaner og styringssystemer          kontakt med helsevesen og spesialisthelsetjeneste, avholde ansvarsgruppemøter og være kontaktperson for pårørende          ansvar for opplæring og veiledning av teamet til brukeren        Hovedansvar for HOTL kap 9 på avdelingen (medleverstilling)          daglig oppfølging og aktivisering. ·         Ansvarsområder og oppgaver vil samsvare med den enkeltes kompetanse og erfaring.   Verdiene respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap danner grunnlaget for arbeidet og tjenesten vi tilbyr, og vi forventer at vårt personell deler disse verdiene.     Kvalifikasjoner – vi søker deg som:                Er autorisert vernepleier, sosionom, barnevernpedagog, helsefagarbeider eller student innenfor helse- og omsorgsfag.              Har førerkort, klasse B            Annen relevant utdanning/erfaring og/eller særskilt personlig egnethet kan kompensere for kompetansekravet.      Merk: stillingen som medlever krever relevant utdannelse på minimum høgskolenivå, og vi ønsker fortrinnsvis vernepleier i denne da du vil få ansvar for oppfølging av KAP 9. Søkere uten relevant kompetanse vil ikke bli vurdert til denne stillingen Du:      Er varm og omsorgsfull, men også tydelig og trygg          Har evne og stort ønske om å jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak, og du har erfaring med at prosesser kan ta tid som vi må tåle og stå i          Klarer å se løsninger i utfordrende situasjoner                  Er reflektert med evne til å tenke selvstendig          Har stå-på-vilje og kan gi av deg selv – ofte mer enn det som stillingsbeskrivelsen definerer              Bidrar til et godt arbeidsmiljø med gode holdninger, humor og lojalitet til beboere og kollegaer          Har erfaring med utviklingshemming og utfordrende atferd        Har erfaring og kompetanse på HOTL kap 9        Verdiene respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap gir gjenklang i deg  Vi tilbyr:            Fleksibel arbeidstid                Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser              Et godt fagmiljø i en trygg gruppe med profesjonalitet i fokus          Engasjerte kollegaer som har jobbet sammen lenge, og har en god kultur med mye raushet og humor        Intern og ekstern relevant kursing                Gode muligheter for utvidet ansvar med forventing om eget engasjement              En spennende arbeidshverdag!    Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk
06.09.2019 Lier
Vi søker etter deg som vill være med på å skape og videreutvikle fremtidens sykehus med hjelp av kliniske IKT-systemer. Seksjon klinisk IKT tilhører avdelingen Medisinsk teknologi og ehelse. Avdelingen har til sammen 4 seksjoner (behandlingshjelpemidler, medisinsk teknikk, rådgivning og prosjektleveranse, og klinisk IKT). Seksjonen ivaretar lokal forvaltning innenfor de største kliniske IKT systemene. Vi søker en som ønsker å bidra til å bygge opp forvaltningen av det nye regionale systemet CMS (chemotherapy management system), og være systemansvarlig for systemet. Du vil bidra til utarbeidelse av prosedyrer, rutiner og informasjon. Opplæring er en sentral oppgave,  i tillegg til å være rådgiver for ledere og brukere på Ahus. Det er tett samarbeid med systemeier, og med andre systemansvarlige i avdelingen. En tilleggsoppgave til stillingen er å ivareta Ahus portefølje innen HSØ prosjektverktøyet CA PPM. Dette vil være i samarbeide med andre ressurspersoner og ledere. Det pågår svært mange prosjekter innen området, og prosjektdeltakelse må påregnes. Det er nødvendig å samarbeide tett med de øvrige på seksjonen, avdelingen, klinisk virksomhet og Sykehuspartner. Det er en fordel om du har jobbet innen forvaltning av kliniske systemer og har kjennskap til arbeidsprosesser innen onkologisk fagområde. Arbeidsoppgaver Systemansvarlig for CMS Lokal forvaltning Planlegging og gjennomføring av testløp ved oppgraderinger   Bidra til utarbeidelse av prosedyrer, rutiner og informasjon Delta i planlegging og gjennomføring av opplæring Ivareta Ahus porteføljeansvar i  systemet CA PPM  Bidra til rådgivning innen fagfeltet Samarbeide med andre i seksjonen, avdelingen, klinisk virksomhet og Sykehuspartner Bidra i prosjektarbeid ved behov Andre arbeidsoppgaver innen fagfeltet må påregnes Kvalifikasjoner Sykepleier eller annen helsefaglig kompetanse, med kjennskap til sykehusdrift og god erfaring fra pasientrettet virksomhet Kunnskap om arbeidsflyt på kliniske avdelinger i sykehus God kjennskap til CMS og andre kliniske ikt systemer Erfaring med systemtesting  Teknisk forståelse av løsninger  Forståelse for integrasjoner  Prosjektlederkompetanse  er nødvendig Gode kommunikasjonsevner  Erfaring med opplæring og brukerstøtte   Må beherske norsk skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner og utpreget serviceinnstilling Selvstendig og initiativrik Strukturert og løsningsorientert Kvalitetsbevisst Gode samarbeidsevner Personlig egnethet vektlegges Evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø  Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Kompetanseutvikling er et prioritert område for avdeling Spennende fagmiljø med mye kompetanse innen IKT Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, kulturtilbud og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Lønn etter avtale
11.09.2019 Lørenskog
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjemmetjenester.  I den forbindelse er vi i behov av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeider og studenter til våre avdelinger innen virksomhetene psykiatri og utviklingshemming i Lier, Asker, Bærum og Oslo. Avdelingene varerier i størrelse og har brukere med ulike utfordringer. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom høyt faglig fokus i alle ledd. Vi søker derfor faglig engasjerte og nytenkende personer som har lyst til å være med på å etablere avdelingene våre. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Dine oppgaver hos oss vil være primærkontaktansvar for brukere, utarbeidelse av tiltaksplaner, eventuell somatisk oppfølging av brukere, kontakt med helsevesen og spesialisthelsetjeneste, samt daglig oppfølging og aktivisering. Ansvarsområder og oppgaver vil samsvare med den enkeltes kompetanse og erfaring. Verdiene respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap danner grunnlaget for arbeidet og tjenesten vi tilbyr, og vi forventer at vårt personell deler disse verdiene.   Kvalifikasjoner          autorisert sykepleier/vernepleier          autorisert helsefagarbeider          studenter fra helsefaglige studier           evne til å jobbe målrettet          kompetanse og erfaring fra arbeid med tiltaksplaner          god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne        gode samarbeidsevner        du har erfaring med miljøterapi og utfordrende adferd. Personlige egenskaper          du har gode relasjonelle ferdigheter          du ønsker å gjøre en forskjell i brukernes liv        du er målrettet, løsningsorientert og engasjert          du skaper og bidrar til et godt arbeidsmiljø ·        du har gode holdninger og verdier          du er trygg, tydelig og omsorgsfull     Vi tilbyr          fast stilling med ulik stillingsprosent            medleveturnus, nattevakter, dag/aftenvakter og helgestillinger          12-timersturnus          lønn etter gjeldene avtaler og kvalifikasjoner          gode pensjonsordninger          engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø          intern opplæring og kursing        gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang          tiltredelse etter avtale Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø.
04.09.2019 Oslo, Bærum, Asker, Lier
Vi søker tilkallingsvikar til en større bolig i Fetsund. Stendi er opptatt av brukermedvirkning og mestring i hverdagen. På bakgrunn av dette søker vi voksne trygge og omgjengelige personer, som trives i en aktiv hverdag med ulike utfordringer. Boligen ble etablert i 2012 og er et heldøgns omsorgstilbud og miljøterapi for mennesker med psykiske lidelser. Vår virksomhetside er: tett oppfølging i et varmt, inkluderende og humørfylt miljø" Hos oss skal brukerne oppleve at de får riktig hjelp til riktig tid, og at vi er et meningsfylt stopp på veien til et bedre liv. På boligen har vi to felles mål. Det første er at alle som bor hos oss skal få anledning til å delta i en aktivitet de liker. Disse aktivitetene har vist seg å være så mangt; tilrettelagt arbeid, håndarbeid som kunstmaling, strikking og smykkeproduksjon, hagestell, trening, turer i skogen og langs elva, fisking, skiturer, klatring, svømming, båtturer, kjøreturer, konserter og annet som måtte være av interesse for den enkelte beboer. Vårt andre mål er at alle skal få anledning til å vise positiv endring hver dag. På boligen gis tett bistand og oppfølging tilpasset den enkelte beboers små og store problemer. Kvalifikasjoner:  Helsefagarbeider Ønskelig med kjennskap til rus og/eller psykiatri. Evne til å jobbe målrettet etter miljøterapautiske tiltak Kompetanse på atferdsanalytisk metodikk Kompetanse og erfaring fra arbeid rundt HOL. kap. 9 Personlige egenskaper:  Vi søker målrettede og strukturerte miljøterapeuter. Du har gode samarbeidsevner og samtidig kunne jobbe selvstendig,  "Stå på vilje" og personlig egnethet vil vektlegges. Bidrar til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr: Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Intern opplæring og kursing Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk.
30.08.2019 Fet
Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige og engasjerte medarbeidere! Dersom du ønsker å jobbe på Vestre Nes Omsorgsbolig og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Vi trenger flere tilkallingsvikarer, både på hvardager og i helgene, samtidig ved ferier og høytider.  Ved å sende oss en åpen søknad blir du samtidig registrert i vår CV database, slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet. Ved å sende inn en åpen søknad samtykker du til at din CV og søknad blir oppbevart i vår CV database i inntil seks måneder. Om Vestre Nes omsorgsbolig Stendi driver Vestre Nes omsorgsbolig på oppdrag fra Asker kommune. Vestre Nes er en koselig, liten omsorgsbolig beliggende i et hyggelig nabolag på Billingstad, like ved IKEA.  Dette er hjemmet til 16 eldre beboere, med ulike behov, interesser og ressurser. På Vestre Nes har vi kompetent bemanning hele døgnet. Vi har et høyt fokus på hverdagsrehabilitering og tilrettelegger aktiviteter utifra hver enkelts ønsker og behov. Vårt mål er å gi beboerne meningsfulle, trygge og innholdsrike dager.  
25.08.2019 Asker
Stendi barne/respiratorteam arbeider med somatisk syke barn og gir hjemmebaserte omsorgs og sykepleietjenester i familiens hjem. Vi søker nå etter fast personale og vikarer i våre barneteam. Du jobber primært fast på ett barn og blir godt kjent med både familie og barnet. Ved ønsker kan en få mulighet til å jobbe i flere ordninger.     Arbeidsoppgaver:          Helsehjelp og omsorg slik at barn med ulike somatiske utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med foreldrene sine.      Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.          Du får mulighet til å jobbe i et team med ett tverrfaglig miljø.          Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.       Kvalifikasjoner:         Sykepleier/ vernepleier/ student bachelor helseutdanning. Annen relevant utdanning innenfor helse kan være aktuell.           Politiattest uten anmerkninger.         Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.    Stendi tilbyr:   God opplæring. Tariffavtale.  Pensjonsordning og bedriftens forsikringsordninger.         Intern og ekstern undervisning.         Turnus med langvakter (12 timer) og lengre friperioder mellom arbeidsperiodene.  Hyppige personalmøter, et godt tverrfaglig og sosialt miljø.          Søknad og CV behandles fortløpende.       
20.08.2019 Telemark, Larvik
Vis alle 23.759 ledige stillinger

Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bergen er et stort sykehjem, med 96 beboere, og et aktivitetssenter med 22 plasser.

Stiftelsen Domkirkehjemmet ligger sentralt til i byen med god kommunikasjonsmulighet med buss, bybane og tog.

"Vi gir omsorg med verdighet forå skape best mulig livskvalitet til den enkelte ".

Les mer om STIFTELSEN DOMKIRKEHJEMMET I BERGEN

Stillingsbeskrivelse

FAST 67% STILLING - NATT, SOM HELSEFAGARBEIDER

MED ARBEID HVER 3. HELG

Arbeidsoppgaver:

Ved Stiftelsen Domkirkehjemmet vil du blant annet:

 • Jobbe selvstendig i avdelingen. Kunne samarbeide tett med ansvarshavende på natt

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Meget gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gjennomført legemiddelhåndteringskurs og kan dokumentere dette
 • Gyldig politiattest

Personlige egenskaper:

 • Positiv, engasjert og løsningsorientert
 • Engasjert i å gi den enkelte beboer et godt liv og som bidrar aktivt til å oppnå dette
 • Faglig dyktig og som benytter kunnskapen sin sktivt i arbeidshverdagen
 • Fleksibel med gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • En bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • En god teamarbeider
 • Høy arbeidsmoral

Vi tilbyr:

Et godt kollegafelleskap, faglig nivå, tariffavtale gjennom Virke, pensjonsordning gjennom KLP, IA-bedriftEpost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 29.09.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 22
  2019
  5 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om STIFTELSEN DOMKIRKEHJEMMET I BERGEN