Ledig stilling

Fysioterapeut/spesialfysioterapeut Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Søknadsfrist : 29.09.2019

Vi søker fysioterapeut i 60% stilling innenfor fagområdene rus og psykiatri.

Arbeidsområdet for denne stillingen vil være delt mellom avdeling for illegale rusmidler (IR) og akuttpsykiatrisk avdeling, seksjon A (affektiv) .

Fysioterapiseksjonen har ca 47 årsverk, og 2,6 årsverk er knyttet til divisjon for psykisk helse. Seksjonen har ansvar for det meste av fysioterapitilbudet på Ahus. Den som ansettes kan ved behov forflyttes internt.

Arbeidsoppgaver
 • Vurderinger og individuell oppfølging av pasienter innlagt på avdeling for illegale rusmidler (IR) og akuttpsykiatrisk avdeling, seksjon A (affektiv) .
 • Tilrettelegging for individuell fysisk aktivitet
 • Tilrettelegge for, og lede grupper 
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med kommunehelsetjenesten
 • Undervisning og veiledning av annet fagpersonell

 

Kvalifikasjoner
Pasientene på IR kan ha sammensatte problemer der både somatisk, psykiatrisk og ruskompetanse er nødvendig. På akuttpsykiatrisk avdeling, seksjon A, har pasientene i hovedsak stemningslidelser som depresjon og angst. Vi søker fysioterapeut/spesialfysioterapeut med kompetanse og erfaring fra disse fagområdene.
Personlige egenskaper
 • Vi søker en selvstendig, fleksibel og tilpasningsdyktig fysioterapeut som  kan ta ansvar for egne arbeidsoppgaver og strukturere en variert arbeidsdag
 • Erfaring og kompetanse fra fagområdene samt engasjement og interesse for pasientgruppene er en forutsetning
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt 
Vi tilbyr
 • Utfordrende, selvstendig og variert arbeid
 • Godt arbeidsmiljø og kompetente kollegaer 
 • Dagarbeid
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet med god offentlig kommunikasjon 

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Stillingsbeskrivelse

Vi søker fysioterapeut i 60% stilling innenfor fagområdene rus og psykiatri.

Arbeidsområdet for denne stillingen vil være delt mellom avdeling for illegale rusmidler (IR) og akuttpsykiatrisk avdeling, seksjon A (affektiv) .

Fysioterapiseksjonen har ca 47 årsverk, og 2,6 årsverk er knyttet til divisjon for psykisk helse. Seksjonen har ansvar for det meste av fysioterapitilbudet på Ahus. Den som ansettes kan ved behov forflyttes internt.

Arbeidsoppgaver
 • Vurderinger og individuell oppfølging av pasienter innlagt på avdeling for illegale rusmidler (IR) og akuttpsykiatrisk avdeling, seksjon A (affektiv) .
 • Tilrettelegging for individuell fysisk aktivitet
 • Tilrettelegge for, og lede grupper 
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med kommunehelsetjenesten
 • Undervisning og veiledning av annet fagpersonell

 

Kvalifikasjoner
Pasientene på IR kan ha sammensatte problemer der både somatisk, psykiatrisk og ruskompetanse er nødvendig. På akuttpsykiatrisk avdeling, seksjon A, har pasientene i hovedsak stemningslidelser som depresjon og angst. Vi søker fysioterapeut/spesialfysioterapeut med kompetanse og erfaring fra disse fagområdene.
Personlige egenskaper
 • Vi søker en selvstendig, fleksibel og tilpasningsdyktig fysioterapeut som  kan ta ansvar for egne arbeidsoppgaver og strukturere en variert arbeidsdag
 • Erfaring og kompetanse fra fagområdene samt engasjement og interesse for pasientgruppene er en forutsetning
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt 
Vi tilbyr
 • Utfordrende, selvstendig og variert arbeid
 • Godt arbeidsmiljø og kompetente kollegaer 
 • Dagarbeid
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet med god offentlig kommunikasjon 

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 29.09.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 17
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 20
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 22
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 23
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
37 ledige stillinger
Internship / Praktikanter