Ledig stilling

Vi søker dyktive oversettere og skribenter Superprof

Søknadsfrist : Snarest

Er du glad i å skrive? Har du utdanning som innen språk eller kommunikasjon?

Vi er et internasjonalt lærernettverk som kobler sammen elever og privatlærere.

Vi ønsker å tilby relevant materiale til våre brukere, på vår blogg. Blant dette inngår artikler om utdanning, privatundervisning, språk, reise og mye mer. Vi søker dyktige skribenter for vår norske blogg, som kan oversette vårt blogginnhold (engelsk-norsk) og som samt har mulighet til å skape egne bloggartikler.

Det er også en fordel om du også har tidligere erfaring fra tekstproduksjon, IT-kunnskaper og kjennskap til SEO.

Vi ser etter deg som:

 • Har relevant utdanning; innen språk, tekst, kommunikasjon eller lingvistikk
 • Er nøye på å overholde frister
 • Du har norsk som morsmål og har en meget god fremstillingsevne på norsk 
 • Gode engelskferdigheter

* Relevant erfaring og bakgrunn kan kompensere for manglende utdanning

Vi tilbyr:

 • Betalte frilansoppdrag, med den friheten det medfører
 • Fleksibel jobb ved siden av studier
 • Mulighet for langvarig samarbeid med et visst antall oppdrag i måneden
 • Opplæring og oppfølging

Kjenner du deg igjen i profilen vår? 

Ta kontakt med Monica på: monica@superprof.com 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vil du være med å utvikle hvordan Skatteetaten skal jobbe forebyggende? Da kan du være den vi vil ha med på laget. Vi ønsker å styrke denne gruppen med kreativ kompetanse og kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver Utvikle, produsere og iverksette holdningsskapende og forebyggende tiltak ovenfor ulike målgrupper i ulike kanaler. Utvikle, bruke og evaluere digitale, visuelle, auditive og tekstlige virkemidler. Være en pådriver og kunne lære opp andre i utviklingen av digitale løsninger i det holdningsskapende  og forebyggende arbeidet. Samarbeide tett med ulike fagmiljø både internt og eksternt. Sette seg inn i og tilegne seg kunnskap for å kunne utvikle innhold i ulike kanaler. Gjennomføre holdnings- og handlingsskapende veiledningsaktiviteter. Veilede brukere i Skatteetatens digitale løsninger. Noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjoner Minimum 3 år relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Fordel med erfaring fra utvikling av innhold på ulike digitale plattformer/kanaler, medieteknologi, film/video, sosiale media, pedagogikk, publiseringskompetanse og markedsføring, eller annen kommunikasjonsfaglig kompetanse. God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Fordel med god språkkompetanse (gjerne flere språk).  Personlig egnethet vil bli vektlagt. Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Gode formidlingsevner og kommunikasjonsferdigheter Samfunnsengasjement Evne å tilegne seg og dele på kunnskap/kompetanse Kreativ, nytenkende, fleksibel og utadvendt Vi tilbyr Mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 450 000 – kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet. Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.  
05.09.2019 Oslo
Vi opplever økende aktivitet i vår frilansvirksomhet og søker tekstforfattere og skribenter til oppdrag over hele landet.  Registrer deg i Frilansguiden, og vi matcher aktuelle oppdrag med deg. 
02.12.2014 Norge
Glad i å skrive? StudentTorget søker bloggere til studenttorget.no.   Du liker å skrive og er student, kommende student, utvekslingsstudent, trainee, intern, frilanser, young professional eller jobbsøker.Som blogger vil du: Skrive minimum 2-3 blogginnlegg per måned, men gjerne flere.  Bli en del av en gruppe bloggere som blogger for studenttorget.no. Skrive om ulike temaer som ditt studiested, din studiehverdag, hvordan det er å være på utveksling, tips til hvordan å lykkes som student, hvordan søke jobb, hvordan det er å jobbe som frilanser med mer.  Få oppfølging og veiledning fra bloggredaktør.   Spørsmål om stillingen kan rettes til bloggredaktør Mathilde Aarvold Bakke. Stillingen er ubetalt/frivillig arbeid. 
29.11.2018 Jobb hjemmefra
Oslostudent og glad i å skrive? StudentTorget søker studenter i Oslo som ønsker å delta i vår nye satsning Oslobloggen. Oslobloggen skal være en blogg av og for studentene i Oslo og vise hvordan det faktisk er å være student i Oslo.   Som blogger på Oslobloggen vil du:  Skrive minst 2-3 innlegg per måned, men gjerne flere.  Få tilbakemelding på innlegg og oppfølging fra bloggredaktør.  Bli en del av en gruppe studenter som viser hvordan det er å være student i Oslo.  Spørsmål om stillingen kan rettes til bloggredaktør Mathilde Aarvold Bakke. Stillingen er ubetalt/frivillig arbeid.
29.11.2018 Oslo
Flere tusen potensielle oppdragsgivere bruker allerede KarriereStart.no til å søke etter arbeidskraft og til å ulyse ledige stillinger. Gjennom Frilansguiden kan oppdragsgivere effektivt rekruttere spisskompetanse når det er behov for dette. Det er mulig å:  - Søke etter frilansere basert på kompetansefelt / yrker - Søke i frilansernes porteføljer og prosjekter - Utlyse oppdrag som automatisk matches med riktige frilansere For å bli medlem av Frilansguiden og ta del i dette nye arbeidsmarkedet for frilansere, trenger du bare registrere deg som frilanser og opprette en Frilansprofil etter du har logget inn til din konto på KarriereStart.no. 
04.04.2016 Norge
Statnett har etablert en dataplattform som skal samle inn store mengder av strukturert og ustrukturert data. Plattformen skal sette sammen store mengder av data for å skape en digital tvilling av infrastruktur og tekniske komponenter som Statnett forvalter. Som datakurator vil du ha en styrende og aktiv rolle i strukturering av denne komplekse datamengden for å sikre innovativ bruk og smarte beslutninger. Om deg: Du arbeider analytisk og strukturert og liker å etablere oversikt og kontroll Du evner å skape tillit og samarbeid om dataforvaltning på tvers av organisasjonen Du evner å utvikle og implementere nye arbeidsprosesser og løsninger på selskapsnivå Du er en pådriver for at selskapet skal bli datadrevet og brenner for arbeidet med datakvalitet Du lærer fort og kan tilegne deg kompetanse om Statnetts mange datakilder og domener Du er imøtekommende og bidrar til å bygge kompetanse om Statnetts datakilder i selskapet Sentrale arbeidsoppgaver Etablere og forvalte klassifiseringssystem og katalog (oversikt) over data i Statnett Bistå og følge opp operative dataforvaltere for å sikre at datakvalitet opprettholdes på korrekt nivå Bygge opp en langsiktig og vedvarende dataforvaltning i samarbeid med sentrale informasjonseiere i selskapet og få på plass tilhørende digitale støtteverktøy Kontinuerlig utforske nye teknologier og metoder som muliggjør automatisk klassifikasjon og organisering av data Være del av et større digitaliseringsarbeid, som omfatter store deler av organisasjonen Kvalifikasjoner Høyere utdanning innen informatikk, bibliotekfag, informasjons-systemer, informasjonsbehandling eller tilsvarende relevante fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå Erfaring katalogisering, klassifikasjon, dataforvaltningsarbeid eller semantisk informasjonsforvaltning Kunnskap om informasjonsmodellering Kjennskap til IBM InfoSphere Information Governance Catalog eller tilsvarende løsninger Erfaring med planlegging, fordeling og koordinering av arbeidsoppgaver Solide digitale ferdigheter samt evne til å sette seg raskt inn i nye IT-systemer Stillingen har organisatorisk tilhørighet i enhet for Data og Analyse i IT divisjon. Enheten har ansvar for Data Science, Informasjons- og dataforvaltning, samt videreutvikling av dataplattform. Enheten har til sammen 29 faste ansatte. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Gasparas Jarulaitis, tlf.nr.: 94830631. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
05.09.2019 Oslo, Trondheim
Mediehuset StudentTorget tilbyr praksisplass for en til to studenter eller nyutdannede med ambisjoner om en karriere innen journalistikk og media. Praksisen er i vår nettredaksjon og vil inkludere bruk av film i det redaksjonelle arbeidet via vårt søsterselskap Kubrix. Praksis hos Mediehuset StudentTorget er ment å fungere som et springbrett for kandidaten. Læringskurven vil være høy og man vil få ansvar fra dag én med mulighet til å opparbeide en solid portefølje av saker.  Vårt fokus på bredt stoffmateriale og ambisiøse kildemål vil gi praktikanten et velutviklet bransjenettverk og kunnskaper om det journalistiske håndtverk. Det legges vekt på løpende oppfølging og praktikanten får en egen mentor gjennom perioden.   Ansettelsesforhold: - Praksisplassen er prosjektbasert og omfang og varighet vil tilpasses etter kandidatens og redaksjonens kapasitet - Stillingen er i utgangspunktet ikke lønnet, men utgifter og kompensasjon vil dekkes etter nærmere avtale - Det vil være muligheter for et utvidet engasjement og stilling for riktig person    Vi tilbyr: - Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver fra første stund - Et ungt, kreativt og uformellt miljø - Kontor på Bislett / Majorstua - Gratis kantine - Muligheten til å være med på å gjøre hverdagen bedre for Norges studenter, skoleelever og nyutdannede.  
19.05.2017 Oslo
Mediehuset StudentTorget og Kubrix Film tilbyr praksisplasser studenter eller nyutdannede kandidat med ambisjoner om en karriere filmproduksjon og videojournalistikk. Praksis kan være aktuell både innen filmfoto, redigering og TV-journalistikk. Praksis er ment å fungere som et springbrett for kandidaten. Læringskurven vil være høy og man vil få jobbe med konkrete prosjekter, og få utfordringer og ansvar fra dag én.  Vårt fokus på bredt stoffmateriale og ambisiøse kildemål vil gi praktikanten et godt bransjenettverk og kunnskaper om det journalistiske håndtverk.   Ansettelsesforhold: - Praksisplassen er prosjektbasert og varighet vil tilpasses etter kandidatens og redaksjonens kapasitet. - Stillingen er ikke lønnet, men utgifter dekkes. Det vil erfarningsmessig være muligheter for støtte i fohold til arbeidspraksis (NAV) - Det legges vekt på praktisk opplæring på alle relevante felter. Eerfaringsmessig har vi opplevd en svært bratt lærings- og erfaringskurve hos praktikanter uavhengig av startnivå.   Vi tilbyr: - Et ungt, kreativt, uformellt miljø og ambisiøst miljø - Kontor og studio på Bislett / Majorstua i Oslo - Gratis kantine og ulike sosiale aktiviteter - Muligheten til å være med på å gjøre hverdagen bedre for 400.000 av Norges studenter, skoleelever og nyutdannede, og for jobbsøkere og unge tidlig i karrieren
03.01.2017 Oslo
Vis alle 23.759 ledige stillinger

Superprof er en plattform for kunnskapsdeling. Vi kobler sammen lærere og elever i hundrevis av fag over hele landet. Teamet vårt består av 60 personer fra over 20 land som snakker over 10 ulike språk. 

Les mer om Superprof

Stillingsbeskrivelse

Er du glad i å skrive? Har du utdanning som innen språk eller kommunikasjon?

Vi er et internasjonalt lærernettverk som kobler sammen elever og privatlærere.

Vi ønsker å tilby relevant materiale til våre brukere, på vår blogg. Blant dette inngår artikler om utdanning, privatundervisning, språk, reise og mye mer. Vi søker dyktige skribenter for vår norske blogg, som kan oversette vårt blogginnhold (engelsk-norsk) og som samt har mulighet til å skape egne bloggartikler.

Det er også en fordel om du også har tidligere erfaring fra tekstproduksjon, IT-kunnskaper og kjennskap til SEO.

Vi ser etter deg som:

 • Har relevant utdanning; innen språk, tekst, kommunikasjon eller lingvistikk
 • Er nøye på å overholde frister
 • Du har norsk som morsmål og har en meget god fremstillingsevne på norsk 
 • Gode engelskferdigheter

* Relevant erfaring og bakgrunn kan kompensere for manglende utdanning

Vi tilbyr:

 • Betalte frilansoppdrag, med den friheten det medfører
 • Fleksibel jobb ved siden av studier
 • Mulighet for langvarig samarbeid med et visst antall oppdrag i måneden
 • Opplæring og oppfølging

Kjenner du deg igjen i profilen vår? 

Ta kontakt med Monica på: monica@superprof.com 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

For mer informasjon bes spørsmål henvendes til Monica Gundersen (Country Manager Norge)

Søknadsfrist : Snarest

Kontaktperson

Country Manager Norway

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
6 ledige stillinger

Fakta om Superprof